+ All Categories
Home > Documents > GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL...

GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL...

Date post: 09-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
119
0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii 1 - BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. Nodul gordian / Cristian Bădiliţă. - Bucureşti : Humanitas, 1997. ISBN 973-28-0782-2.. L 163104; L 163104 2 - MIHĂILESCU, CLEMENTINA. Notes on British History and Civilization. - Sibiu : Casa de Presă şi Editură "Tribuna", 1997. ISBN 973-98325-0-4.. L 162963; L 162963 3 - OIŞTEANU, ANDREI. Mythos & Logos : Studii şi eseuri de antropologie culturală / Andrei Oişteanu. - Ed. ilustrată. - Bucureşti : Nemira, 1997. Tabla de materii şi în lb. engleză.. ISBN 973-9301-45-7.. L 163091; L 163091 4 - TROACĂ, VICTOR. Al. Doru Şerban : Viaţă şi destin cultural / Victor Troacă. - Târgu- Jiu : Măiastra, 2010. 240 p. : il. Bibliogr. p. 235-236.. ISBN 978-606-516-217-4 : 10.00 lei.. 008(498) Şerban, Al. D.(092) 1. Şerban, Al. Doru. II 93445 004 Calculatoare. Informatică 5 - ADOBE PHOTOSHOP CS5 CLASSROOM IN A BOOK : THE OFFICIAL TRAINING WORKBOOK FROM ADOBE SYSTEM . - San Jose : Adobe, 2010. 379 p. : il. color & DVD-ROM. Index p. 368-377. Adobe Photoshop : Manualul oficial al Adobe Systems.. ISBN 0-321-70176-3 ISBN 978-0-321-70176-3 : 125.15 lei.. 004.932 Photoshop 1. Photoshop 5. III 53064 6 - ASPRU, OCTAVIAN. Tehnici de programare. - Rm. Vâlcea : Adias, 1997. ISBN 973-96265-7-2.. L 162910; L 162910 7 - BĂJENESCU, TITU I. Internetul, societatea informaţională şi societatea cunoaşterii : Aspecte tehnice, economice, politice şi sociale / Titu I. Băjenescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2006. 544 p. : fig., tab., graf. Bibliogr. p. 476-514. Index p. 520-524. Texte în lb. franceză şi engleză.. ISBN 973-755-115-X ISBN 978-973-755-115-3 : 9.00 lei.. 004.738.5 III 52945 8 - CĂPRARIU, VLAD. Introducere în HTML / Vlad Căprariu. - Cluj-Napoca : Editura Albastră, 1997. 118 p.
Transcript
Page 1: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

0 GENERALITĂŢI

00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1 - BĂDILIŢĂ, CRISTIAN.

Nodul gordian / Cristian Bădiliţă. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

ISBN 973-28-0782-2..

L 163104; L 163104 2 - MIHĂILESCU, CLEMENTINA.

Notes on British History and Civilization. - Sibiu : Casa de

Presă şi Editură "Tribuna", 1997.

ISBN 973-98325-0-4..

L 162963; L 162963 3 - OIŞTEANU, ANDREI.

Mythos & Logos : Studii şi eseuri de antropologie culturală /

Andrei Oişteanu. - Ed. ilustrată. - Bucureşti : Nemira, 1997.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-9301-45-7..

L 163091; L 163091 4 - TROACĂ, VICTOR.

Al. Doru Şerban : Viaţă şi destin cultural / Victor Troacă. - Târgu-

Jiu : Măiastra, 2010.

240 p. : il.

Bibliogr. p. 235-236..

ISBN 978-606-516-217-4 : 10.00 lei..

008(498) Şerban, Al. D.(092)

1. Şerban, Al. Doru.

II 93445

004 Calculatoare. Informatică

5 - ADOBE PHOTOSHOP CS5 CLASSROOM IN A BOOK : THE

OFFICIAL TRAINING WORKBOOK FROM ADOBE SYSTEM

. - San Jose : Adobe, 2010.

379 p. : il. color & DVD-ROM.

Index p. 368-377.

Adobe Photoshop : Manualul oficial al Adobe Systems..

ISBN 0-321-70176-3 ISBN 978-0-321-70176-3 : 125.15 lei..

004.932 Photoshop

1. Photoshop 5.

III 53064 6 - ASPRU, OCTAVIAN.

Tehnici de programare. - Rm. Vâlcea : Adias, 1997.

ISBN 973-96265-7-2..

L 162910; L 162910 7 - BĂJENESCU, TITU I.

Internetul, societatea informaţională şi societatea cunoaşterii :

Aspecte tehnice, economice, politice şi sociale / Titu I. Băjenescu.

- Bucureşti : Matrix Rom, 2006.

544 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 476-514.

Index p. 520-524.

Texte în lb. franceză şi engleză..

ISBN 973-755-115-X ISBN 978-973-755-115-3 : 9.00 lei..

004.738.5

III 52945 8 - CĂPRARIU, VLAD.

Introducere în HTML / Vlad Căprariu. - Cluj-Napoca : Editura

Albastră, 1997.

118 p.

Page 2: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 973-9215-54-8..

L 163115; L 163115 9 - CRISTEA, ANA DANIELA, ING.

Contribuţii la crearea şi dezvoltarea unui nou concept de

autorizare SAP bazat pe calificări şi conectare fizică prin

intermediul RFID : Teză de doctorat / Ing. Cristea Ana Daniela ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Octavian Proştean ; ref. şt.: prof. univ.

dr. ing. Paul-Şerban Agachi, prof. univ. dr. ing. Mihail Abrudean,

prof. univ. dr. ing. Mircea Vlăduţiu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

141 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Automatică (1) ; 16).

Bibliogr. p. 129-139.

Ziua susţinerii tezei: 12.07.2010..

ISBN 978-606-554-130-6 : 25.00 lei..

004.056.52(043) 004.056.55(043) 082.1 Teze de doctorat ale

UPT. Seria Automatică (1)

III 53150 10 - DEITEL, HARVEY M.

C++ : How to Program / Paul Deitel, Harvey Deitel. - 7-th Ed. -

New Jersey ; London ; Sydney : Pearson, 2010.

1104 p. : fig. & DVD-ROM.

Index p. 1073-1104.

Programare în C++..

ISBN 0-13-246540-X ISBN 978-0-13-246540-3 : 126.17 lei..

004.42 004.43 C++

1. C++ (limbaj de programare).

III 53072 11 - DIMITRIU, GEORGE.

Sisteme informatice geografice (GIS) / George Dimitriu. - Cluj-

Napoca : Editura Albastră, 2007.

277 p. : fig., tab. - (Grupul microInformatica. Seria PC ; 131).

Bibliogr. p. 274-277..

ISBN 978-973-650220-0 : 20.50 lei..

004.92:528.4 528.4:004.92 082.1 Grupul microInformatica.

Seria PC

1. GIS (Geographical Information Systems).

II 93340 12 - FLANAGAN, DAVID.

JavaScript : The Definitive Guide / David Flanagan. - 5-th Ed. -

Beijing ; Cambridge ; Farnham : O'Reilly, 2006.

XXII, 994, [5] p. : fig.

Index p. 951-994..

ISBN 978-0-596-10199-2 : 152.48 lei..

004.43 JavaScript 004.738.12

1. JavaScript.

III 53067 13 - FUICU, SEBASTIAN.

Contribuţii la optimizarea resurselor în reţelele locale fără fir

: Teză de doctorat / ing. Sebastian Fuicu ; cond. şt.: prof. univ. dr.

ing. Strugaru Crişan ; ref. şt.: prof. univ. dr. Mircea Petrescu, prof.

univ. dr. Daniela Popescu, prof. univ. dr. ing. Vladimir Creţu. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2009.

168 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10) ; 25).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 160-167..

ISBN 978-606-554-008-8 : 16.00 lei..

Page 3: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

004.7:621.396(043) 004.738.5.057.4(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa Calculatoarelor (10)

III 53035 14 - GRANBERG, CARL.

Character Animation with Direct3D / Carl Granberg. - Boston :

Cengage Learning, 2009.

XIV, 426, [5] p. : fig. & CD-ROM.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 409-429.

Animaţie cu Direct3D..

ISBN 1-58450-570-2 ISBN 978-1-58450-570-9 : 141.71 lei..

004.928 Direct3D

1. Direct3D.

III 53069 15 - GRINDEI, LAURA.

Tehnologii multimedia cu aplicaţii interactive în eLearning /

Laura Grindei, Bogdan Orza, Aurel Vlaicu. - Cluj-Napoca :

Editura Albastră, 2007.

303 p. : fig., tab. - (Grupul microInformatica. Seria PC ; 216).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-650-202-6 : 28.50 lei..

004.032.6 004.78:37.018.43 082.1 Grupul microInformatica.

Seria PC

II 93339 16 - GUGOAŞĂ GARAIMAN, ALIS.

Contribuţii privind implementarea unor tehnici noninvazive

avansate de investigaţie a deformaţiilor de coloană vertebrală :

Teză de doctorat / ing. Alis Gugoaşă Garaiman ; cond. şt.: prof.

univ. dr. ing. Ioan Nicoară ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. dr.hc

Polidor Bratu, prof. univ. dr. ing. ec. Gilbert Rainer Gillich, conf.

univ. dr. ing. Corina Gruescu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

138 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9) ; 78).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 133-138..

ISBN 978-606-554-125-2 : 20.00 lei..

616.711-073.7:004.932(043) 004.932:611.711-

073.7(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9)

III 53040 17 - HANSEN, MARK D.

SOA Using Java Web Services / Mark D. Hansen. - Upper

Saddle, NJ ; Boston ; Indianapolis : Prentice-Hall, 2007.

XXX, 574, [4] p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 555-559.

Index p. 561-574..

ISBN 978-0-13-044968-9 : 103.71 lei..

004.43 JAVA 004.72 004.738.1

1. JAVA.

III 53075 18 - HRISTAKE, VAL.

Principiile de modelare pas cu pas / Val Hristake. - Cluj-Napoca

: Editura Albastră, 2008.

215 p. : fig. - (Grupul microInformatica. Seria PC ; 229).

ISBN 978-973-650-226-2 : 24.60 lei..

004.896 082.1 Grupul microInformatica. Seria PC

II 93338 19 - KOCHAN, STEPHEN G.

Page 4: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Programming in Objective-C 2.0 / Stephen G. Kochan. - 2-nd

Ed. - Upper Saddle River, NJ ; Boston ; Indianapolis : Addison-

Wesley, 2010.

XVII, 600, [6] p. : fig.

Index p. 579-600.

Programarea în Objective-C 2.0..

ISBN 0-321-56615-7 ISBN 978-0-321-56615-7 : 103.71 lei..

004.43 Objective-C 2.0 004.42.045

1. Objective-C 2.0.

III 53070 20 - LAWSON, BRUCE.

Introducing HTML 5 / Bruce Lawson, Remy Sharp. - Berkeley :

New Riders Publishing, 2011.

XVI, 224 p. : fig., tab.

Index p. 217-223..

ISBN 0-321-68729-9 ISBN 978-0-321-68729-6 : 80.83 lei..

004.43 HTML 5 004.738.12

1. HTML 5 [limbaj de marcare hipertext].

III 53068 21 - LEARNING AUTODESK 3DS MAX DESIGN 2010

. - San Rafael : Autodesk, 2009.

634, [7] p. : fig. & DVD-ROM.

Index p. 622-625..

ISBN 978-0-240-81193-2 : 147.42 lei..

004.92 004.928

1. 3ds Max.

III 53062 22 - LUBBERS, PETER.

Pro HTML5 Programming : Powerful APIs for Richer Internet

Application Development / Peter Lubbers, Brian Albers, Frank

Salim. - Breinigsville : Apress, 2011.

XVIII, 284 p. : fig., tab.

Index p. 269-284.

Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu HTML 5..

ISBN 978-1-4302-2790-8 : 170.02 lei..

004.43 HTML 5 004.738.12

1. HTML 5 [limbaj de marcare hipertext].

III 53076 23 - MÂRŞANU, RADU.

Informatică aplicată : Manual pentru liceele de informatică :

clasa a XII-a. - Bucureşti : Petrion, 1997.

ISBN 973-9116-19-1..

L 162953; L 162953 24 - MERTICARU, VASILE V.

Baze teoretice şi aplicaţii CAD / Vasile V. Merticaru, Florin

Negoescu. - Iaşi : Politehnium, 2010.

272 p. : fig.

Bibliogr. p. 269-271..

ISBN 978-973-621-256-7 : 23.00 lei..

004.4 CAD(075.8) 004.896(075.8)

1. CAD.

III 53208 25 - MURACH, JOEL.

Murach's C# 2010 : Training & Reference / Joel Murach. -

Fresno : Mike Murach & Associates, 2010.

XVIII, 814 p. : fig.

Index p. 793-812.

Programare în C# 2010..

Page 5: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 978-1-890774-59-2 : 166.24 lei..

004.43 C#

1. C# (limbaj de programare).

III 53066 26 - OMURA, GEORGE.

Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 / George

Omura. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2009.

XXXVIII, 1186 p. : fig., tab. & DVD-ROM.

Index p. 1137-1185..

ISBN 978-0-470-46603-2 : 152.48 lei..

004.896 AutoCAD 2010 004.896 AutoCAD LT 2010

1. AutoCAD 2010 2. AutoCAD LT 2010.

III 53063 27 - OPRIŢOIU, FLAVIUS-GABRIEL, ING.

Reliable Implementations for Cryptographic Systems with

Testability Facilities : Teză de doctorat / Ing. Flevius-Gabriel

Opriţoiu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Vlăduţiu ; ref. şt.: prof.

dr. ing. Mircea Petrescu, prof. dr. ing. Daniela Popescu, prof. dr.

ing. Liviu Miclea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

127 p. : fig. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10) ; 29).

Bibliogr. p. 121-126.

Implementarea de sisteme criptografice cu facilităţi de testare.

Ziua susţinerii tezei: 16 iulie 2010..

ISBN 978-606-554-129-0 : 23.00 lei..

004.056.55(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10)

III 53180 28 - PENTELIUC-COTOŞMAN, DUMITRU.

Sistem informatic pentru învăţământul deschis la distanţă în

artele vizuale : Teză de doctorat / Dumitru Penteliuc-Cotoşman ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. George G. Savii ; ref. şt.: prof. univ.

dr. ing. Daniel-Ioan Curiac, prof. univ. dr. Adrian Mihail Marian,

conf. univ. dr. Constantin Viorel Negruţ. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

289 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10) ; 32).

Bibliogr. p. 281-288.

Ziua susţinerii tezei: 29.10.2010..

ISBN 978-606-554-189-4 : 20.00 lei..

004.78:37.018.43:7(043) 37.018.43:004.78(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa Calculatoarelor (10)

III 53179 29 - RUSU, IOAN, ING.

Programarea calculatoarelor în limbaj C / Ioan Rusu, Dana

Gavrilescu, Vlad Al. Grosu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2002

[2003].

XIII, 355 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 355..

ISBN 973-685-507-4 : 31.00 lei..

004.42 004.43 C

1. C (limbaj de programare).

III 53079 30 - SCHEIBER, ERNEST.

JAVA în calculul ştiinţific / Ernest Scheiber. - Braşov : Editura

Universităţii "Transilvania", 2010.

230 p. : fig., tab., il., graf. color.

Bibliogr. p. 229-230..

ISBN 978-973-598-705-3 : 14.00 lei..

Page 6: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

004.421(075.8) 004.438 JAVA

1. Software 2. JAVA.

III 53014 31 - SCHILDT, HERBERT.

Java : A Beginner's Guide / Herbert Schildt. - 4-th Ed. - New

York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, 2007.

XXIII, 672 p. : tab.

Index p. 665-672.

Java : ghid pentru începători..

ISBN 0-07-226384-9 ISBN 978-0-07-226384-8 : 123.37 lei..

004.43 JAVA

1. JAVA.

III 53074 32 - SELIŞTEANU, DAN.

Instrumentaţie virtuală : Aplicaţii de prelucrare numerică a

semnalelor / Dan Selişteanu, Cosmin Ionete, Emil Petre. -

Bucureşti : Matrix Rom, 2010.

202 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 202..

ISBN 978-973-755-594-6 : 31.00 lei..

004.94:621.38 621.391:004.421 519.872

1. LabVIEW 2. SIMULINK.

III 53078 33 - SELMAN, DANIEL.

Java 3D Programming / Daniel Selman. - Greenwich : Manning,

2002.

XXIII, 376 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 365-366.

Index p. 367-376.

Programare în Java 3D..

ISBN 1-930110-35-9 : 122.27 lei..

004.43 JAVA 3D 004.42 004.92

1. JAVA 3D.

III 53071 34 - STĂNESCU, DANIELA NATALIA.

Contribuţii privind utilizarea steganografiei în protecţia şi

transmiterea datelor : Teză de doctorat / Ing. Daniela Natalia

Stănescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Stratulat ; ref. şt.:

prof. dr. ing. Daniela Popescu, prof. dr. Alexandru Cicortaş, prof.

dr. ing. Ştefan Holban. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, 2010.

221 p. : fig., tab., il., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Ştiinţa Calculatoarelor (10) ; 28).

Bibliogr. p. 198-216.

Ziua susţinerii tezei: 05.05.2010..

ISBN 978-606-554-088-0 : 16.00 lei..

004.056:003.26(043) 003.26:004.056(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa Calculatoarelor (10)

III 53177 35 - ŞTEFĂNESCU, ION, EC.

Introducere în informatică / Prof. univ. dr. Ion Ştefănescu, prof.

univ. dr. Lascu Rîcu, lect. univ. dr. Ion Liviu Ciora, asist. univ.

drd. Andy Ştefănescu. - Ed. a 2-a rev. - Craiova : Editura

Universităţii din Craiova, 2000.

274 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe

Economice.

Bibliogr. p. 273-274..

8.00 lei..

330.47(075.8) 004(075.8)

Page 7: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

II 93453 36 - TODEREAN, GAVRIL.

Metode de recunoaştere a vorbirii / Gavril Toderean, Alexandru

Căruntu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005 (Roprint).

VIII, 127 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 119-127..

ISBN 973-656-832-6 : 10.00 lei..

004.934.1'1 004.935

III 53007 37 - TUŢAC, ADINA EUNICE.

Formal Representation and Reasoning for Microscopic

Medical Image-Based Prognosis : Application to Breast Cancer

Grading : Teză de doctorat / Ing. Adina Eunice Tuţac ; cond. şt.:

prof. univ. dr. ing. Vladimir-Ioan Creţu, prof. univ. dr. ing. Daniel

Racoceanu ; ref. şt.: prof. univ. dr. Noureddine Zerhouni, prof.

univ. dr. Gheorghe Mihalaş, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu,

prof. univ. dr. Christian Roux, prof. univ. dr. Henning Müller. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

183, [2] p. . fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Ştiinţa Calculatoarelor (10) ; 31).

Bibliogr. p. 157-170.

Rezumat în lb. franceză.

Ziua susţinerii tezei: 22 octobrie 2010..

ISBN 978-606-554-159-7 : 20.00 lei..

004.932.2:616-073.3(043) 004.932.2:616-006(043) 082.1 Teze

de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa Calculatoarelor (10)

III 53178 38 - ŢECU, CRISTIAN, ING.

Contribuţii la utilizarea noilor tehnologii informaţionale în

diaporama digitală : Teză de doctorat / Ing. Cristian Ţecu ; cond.

şt.: prof. univ. dr. ing. Radu Vasiu ; ref. şt.: prof. dr. ing. Mircea

Petrescu, prof. dr. ing. Aurel Vlaicu, prof. dr. ing. Nicolae Robu. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

151, [8] p. : fig. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 26).

Bibliogr. 6 p. la sf. lucrării.

Ziua susţinerii tezei: 16.09.2010..

ISBN 978-606-554-156-6 : 24.00 lei..

004.91/.93:778.2 Power Point 778.2:004.91/.93(043) 082.1

Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electronică şi

Telecomunicaţii (7)

1. PowerPoint.

III 53167 39 - ULLMAN, LARRY.

PHP 6 and MySQL 5 for Dynamic Web Sites : Visual Quickpro

Guide / Larry Ullman. - Berkeley : Peachpit Press, 2008.

XX, 622 p. : fig.

Index p. 603-620.

PHP 6 şi MySQL 5 pentru crearea de Siteuri Web dinamice..

ISBN 0-321-52599-X ISBN 978-0-321-52599-4 : 95.63 lei..

004.738.1 004.43 PHP 004.43 MySQL

1. MySQL 2. PHP.

III 53065 40 - ZAKAS, NICHOLAS C.

Professional JavaScript for Web Developers / Nicholas C.

Zakas. - 2-nd Ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2009.

XXXIV, 800 p. : fig.

Index p. 773-800.

JavaScript pentru dezvoltatorii Web..

ISBN 978-0-470-22780-0 : 152.51 lei..

Page 8: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

004.43 JavaScript 004.738.12

1. JavaScript.

III 53073

005 Management

41 - ANDREŞ, SOLOMIA.

Managementul proiectelor / Solomia Andreş. - Reşiţa : Editura

Eftimie Murgu, 2009 (Intergraf).

186 p.

Bibliogr. p. 185-186..

ISBN 978-973-1906-51-5 : 23.00 lei..

005.8

III 53018 42 - CÎRNU, DORU.

Managementul resurselor umane în organizaţiile europene /

Doru Cîrnu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

450 p. : fig.

Bibliogr. p. 447-450..

ISBN 978-973-144-382-9 : 19.01 lei..

005.96(4)

1. Europa.

II 93344 43 - CUNOŞTINŢE ECONOMICE DE SPECIALITATE : PENTRU

EXAMENUL DE LICENŢĂ : SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL FIRMEI :

NOŢIUNI TEORETICE ŞI TESTE DE VERIFICARE

/ Coord.: prof. univ. dr. Constantin Tumbăr. - Craiova :

Universitaria, 2001.

X, 380 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe

Economice.

Bibliogr. p. 247-248..

ISBN 973-8043-73-7 : 15.00 lei..

005(075.8) 378.2:005(075.8)

II 93462 44 - POPESCU, GHEORGHE, PROF. DR. ING.

Logistică industrială / Gheorghe Popescu. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

409 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 405-409.

Abstract în lb. engleză..

ISBN 978-973-144-420-8 : 23.96 lei..

65.012.34(075.8) 005.93(075.8)

III 53202

006 Standardizare. Metrologie. Măsuri şi greutăţi 45 - CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE 2009

. - Bucureşti : Editura Standardizarea, 2010.

LX, 1651 p.

Antetitlu: Asociaţia de Standardizare din România (ASRO)..

ISBN 978-606-8032-25-2 : 239.80 lei..

006.3/.8(498)"2009"(083.8)

1. România.

IV 15946

007 Cibernetică. Robotică

46 - POPESCU, DORIN, ING.

Sisteme de conducere a roboţilor utilizând reţele neuronale

artificiale / Dorin Popescu. - Craiova : Universitaria, 2003.

258 p. : fig., tab. - (Mecatronica).

Bibliogr. p. 247-258..

Page 9: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 973-8043-423-3 : 10.00 lei..

007.52:004.032.26 004.032.26:007.52 681.5:004.896 082.1

Mecatronica

III 53261

008 47 - ISTORIE ŞI CULTURĂ ÎN ARHIVELE CARAŞ-SEVERINULUI :

ÎNDRUMĂTOR

. - Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 1997.

ISBN 973-97394-8-2..

1. Caraş-Severin.

L 163061; L 163061

02 Biblioteconomie. Biblioteci

48 - MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Din arhiva unei familii de bibliotecari : Biblioteconomie

practică / Constantin N. Mălinaş, Elena Mălinaş. - Oradea :

Primus, 2010.

340 p. : portr.

Antetitlu: Asociaţia Bibliotecarilor din România..

ISBN 978-973-1975-41-2 : 20.00 lei..

02(498.4)

1. Transilvania.

II 93362

03 Dicţionare şi enciclopedii generale. Lucrări generale de

referinţă

49 - FRITTELLA, LIVIO.

Le Parole dello spettacolo : Dizionario di cinema, teatro, radio e

televisione / Livio Frittella. - Torino : Lindau, 2005.

480 p. - (Strumenti / Master).

Cuvintele din spectacole. Dicţionar de cinema, teatru, radio şi

televiziune.

Bibliogr. p. 472-474..

ISBN 88-7180-552-6 ISBN 978-88-7180-552-8 : 107.00 lei..

81'276.6(038)=131.1=111 792(038)=131.1=111 082.1

Strumenti / Master

II 93250 50 - I GRANDI DIZIONARI GARZANTI : SINONIMI E CONTRARI CON

GENERICI, SPECIFICI, ANALOGHI, INVERSI E 207 INSERTI DI SINONIMIA

RAGIONATA

/ Diretto da Pasquale Stopelli. - Novara : Garzanti Linguistica,

2005.

XII, 824 p. - (I Grandi dizionari Garzanti).

Marile dicţionare Garzanti : Sinonime şi antonime..

ISBN 978-88-480-0030-7 : 145.00 lei..

082.1 I Grandi Dizionari

Garzanti 811.131.1'373.421(038) 811.131.1'373.422(038)

III 52804

06 Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii.

Congrese. Expoziţii. Muzee. Premii

51 - 130 ANI : RELAŢII DIPLOMATICE DIN 1880 : PARTENERI ÎN

EUROPA : BROŞURA EXPOZIŢIEI ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

31 MARTIE - 28 MAI 2010

. - Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2010.

20 p. : il. în parte color, facs.

Text şi în limba engleză, franceză şi germană..

5.00 lei..

061.4(498)"2010" 327.82(498:47)(093) 94(498:47)(093)

Page 10: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1. România 2. Rusia.

III 52963 52 - BONDREA, AURELIAN GH.

Neoharetism la începutul secolului XXI : Societatea Naţională

Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură / Aurelian Gh.

Bondrea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.

126 p. : il.

ISBN 978-973-725-839-7 : 5.00 lei..

061.27(498) Societatea Naţională "Spiru Haret" 37.014(498)

1. Societatea Naţională "Spiru Haret".

III 52933

07 Ziare. Presă. Jurnalism

53 - ANGHEL, MIHAI.

Jurnalism radio / Mihai Anghel. - Timişoara : Editura

Universităţii de Vest, 2010.

113 p.

Bibliogr. p. 107-108..

ISBN 978-973-125-324-4 : 7.63 lei..

070:654.195.6(075.8) 659.3:654.195.6(075.8) 654.195.6:070(07

5.8)

II 93375 54 - PRESA LOCALĂ ŞI REGIONALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT

EUROPEAN : STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE A PRESEI

/ coord. Gabriela Rusu-Păsărin. - Piteşti : Independenţa

Economică, 2010.

252 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi cuvânt înainte şi în lb. engleză..

ISBN 978-606-502-039-9 : 18.00 lei..

070(498)(091)

1. România.

III 52948

08 Poligrafii individuale şi colective. Cărţi pentru copii

55 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN.

Degeţica şi alte poveşti / Hans Christin Andersen; trad. Petronela

Negoşanu. - Bucureşti : Corint, 1997.

ISBN 973-9281-33-8..

L 163056; L 163056 56 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN.

Lebedele şi alte poveşti / Hans Christian Andersen; trad.

Petronela Negoşanu şi Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 1997.

ISBN 973-9281-36-2..

L 163053; L 163053 57 - LA FONTAINE.

Iepurele şi broaştele : Carte de colorat / La Fontaine ; Ilustraţii de

Olimp Vărăşteanu. - Bucureşti : Flamingo GD, [1997].

14 p.

ISBN 973-98069-0-2..

L 162950; L 162950 58 - LUPU, COSTICĂ.

Matematică în grădiniţă. - Ed. a II-a. - Bucureşti : V&I Integral,

1997.

ISBN 973-9341-01-2..

L 162952; L 162952 59 - NICA-ŢENE, TITINA.

Recreaţia grădinii / Titina Nica-Ţene. - Galaţi : Editura Porto-

Franco, 1997.

Page 11: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

24 p.

ISBN 973-557-339-3 : 9500.00 lei..

L 162785; L 162785 60 - PERRAULT, CHARLES.

Pantofiorul Cenuşăresei / Charles Perrault. - Galaţi : Editura

Porto-Franco, 1997.

32 p.

ISBN 973-557-428-4 : 8000.00 lei..

L 162786; L 162786 61 - RIŢĂ VEVERIŢĂ : DIN FOLCLORUL COPIILOR : CARTE DE

COLORAT

/ Ilustraţii de Olimp Vărăşteanu. - Bucureşti : Flamingo GD,

[1997].

16 p.

ISBN 973-98069-1-0..

L 162951; L 162951 62 - SCURTU, ION.

Povestioare şi curiozităţi din viaţa animalelor / Ion Scurtu. -

Râmnicu Vâlcea : Almarom, 1997.

L 163124; L 163124 63 - WENDY, HARRIS.

Muzzy in Gondoland : A video English course for children =

Muzzy în Ţara Gondoland / Wendy Harris ; Dessign : Sue Cawson

and Keith Rowling. - Bucureşti : Editura Coresi, 1996 (Coresi).

ISBN 973-608-420-5..

L 163051; L 163051

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE. LOGICĂ. MORALĂ. ETICĂ

64 - BĂLAŞA, PAULA.

Atitudinea lui Seneca faţă de personajele dialogurilor

filosofice şi ale satirei apokolokyntosis : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

1(38)(043)

1. Seneca, Lucius Annaeus.

L 162743; L 162743 65 - FÜRST, MARIA.

Manual de filozofie. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

ISBN 973-28-0725-3..

L 163110; L 163110 66 - HEINE, HEINRICH.

Contribuţii la istoria religiei şi a filozofiei în Germania /

Heinrich Heine ; trad. din germană şi note de Janina Ianoşi ; cu o

pref. de Ion Ianoşi. - Bucureşti : Humanitas, 1996.

208 p.

ISBN 973-28-0637-0 : 3.00 lei..

1(430)(091) 291

1. Germania.

I 22696 67 - ROMILĂ, AUREL.

Psihiatrie / Aurel Romila. - Bucureşti : Asociaţia Psihiatrilor

Liberi din România, 1997.

ISBN 973-98121-0-4..

L 163099; L 163099 68 - SARTRE, JEAN-PAUL.

L' Être et le néant : Essai d'ontologie phénoménologique. - Paris

: Gallimard, 1943.

9.00 lei..

Page 12: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1(44) Sartre, J.-P. 111.1/.8 165

1. Franţa.

II 93532 69 - STROE, CONSTANTIN, FILOSOFIE.

Din gândirea etică românească / Constantin Stroe. - Bucureşti :

Casa de Editură şi Presă "Şansa", 1997.

ISBN 973-9167-70-5..

L 163043; L 163043

133 Ştiinţe oculte. Ocultism. Magie

70 - MANOLEA, ALIODOR.

Influenţa distală : teoria şi practica vindecării la distanţă / Doina-

Elena Manolea, Aliodor Manolea. - s.l. : Aldomar Extrasenzorial,

1997.

352 p.

ISBN 973-98176-0-2..

L 162683; L 162683

159.9 Psihologie

71 - BUZDUGAN, TIBERIU.

Psihologia pe înţelesul tuturor / Tiberiu Buzdugan. - Ed. a 4-a. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

236 p.

Bibliogr. p. 227..

ISBN 978-973-30-2355-5 : 16.50 lei..

159.9

III 53092; 159.9 B98 72 - CHATEAU, JEAN.

Les Sources de l'imaginaire : Perspectives nouvelles en

psychologie : La route et la maison. - Paris : Editions

Universitaires, 1972.

10.00 lei..

159.922.7 159.954

III 53335 73 - COJOCARU, MARIA, DR.

Curs de psihologia educaţiei : Sinteze / Dr. Maria Cojocaru. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

122 p.

Bibliogr. p. 121-122..

ISBN 978-973-144-413-0 : 8.53 lei..

37.015.3(075.8) 159.922.7(075.8)

III 53203 74 - GENDER RELATIONS IN SOUTH EASTERN EUROPE :

HISTORICAL PERSPECTIVES ON WOMANHOOD AND MANHOOD IN

19TH AND 20TH CENTURY

/ Eds.: Miroslav Jovanović, Slobodan Naumović. - Belgrade ;

Graz : Institut für Geschichte der Universität Graz, Arbteilung

Südosteuropäische Geschichte, 2002.

411, [4] p. : tab. - (Udruženje za Društvenu Istoriju. Ideje ; 4) (Zur

Kunde Südosteuropas. Band 2 ; 33).

Bibliogr. p. 381-411.

Relaţiile dintre sexe în Europa de Sud-Est : Perspectivele lor

istorice în secolele al XIX-lea şi al XX-lea..

ISBN 86-83227-14-6 : 5.00 lei..

159.922.1(4-12)"18/19" 159.964.2(4-12)"18/19" 396(4-

12)"18/19" 316.346.2(4-12)"18/19" 082.1 Zur Kunde

Südosteuropas. Band 2 082.1 Udruženje za Društvenu Istoriju.

Ideje

Page 13: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1. Europa de Sud-Est.

II 93260 75 - GROSU, EMILIA FLORINA.

Psihomotricitate / Emilia Florina Grosu. - Cluj-Napoca :

Universitatea "Babeş-Bolyai", 2008.

Vol. - (Colecţia "Psihomotricitate").

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea

de Educaţie Fizică şi Sport..

Part. 1. - 284 p. : sch., tab. - Bibliogr. p. 112-113. - 14.00 lei.

Part. a 2-a. - p. 285-485 : fig., tab. - Bibliogr. la sf. capitolelor.

159.943(075.8) 615.825:796(075.8) 082.1 Colecţia

"Psihomotricitate"

III 53186 76 - MACNAB, FRANCIS.

Dorinţa sexuală / Francis Macnab ; trad. de Daniela Eliza

Ghinea. - Bucureşti : Editura Iri, 1997.

252 p.

ISBN 973-97229-1-1..

L 163084; L 163084 77 - MIU, ANDREI C.

Emoţie şi cogniţie : Lateralizare cerebrală, diferenţe individuale şi

de gen / Andrei C. Miu. - Cluj-Napoca : Asociaţia de Ştiinţe

Cognitive din România (ASCR), 2008.

204 p. : fig.

Bibliogr. p. 181-204..

ISBN 978-973-7973-56-6 : 21.00 lei..

159.942(083.1) 159.91/.93(083.1) 616.89-008.441(083.1)

III 53008 78 - PSIHOLOGIA : VOCAŢIE ŞI PROFESIE

/ coord. Ana Stoica-Constantin. - Iaşi : Performantica, 1996.

217 p.

ISBN 973-97076-7-X..

L 162956; L 162956 79 - VISU-PETRA, LAURA.

The Multidimensional Development of Executive Functioning

: A Neuropsychological Approach / Laura Visu-Petra. - Cluj-

Napoca : Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR),

2008.

344 p. : fig., tab.

Antetitlu: Babeş-Bolyai University. Department of Psychology ;

Developmental Psychology Lab.

Titlul şi în lb. română.

Bibliogr. p. 300-344.

Dezvoltarea multidimensională a funcţionării executive : O

abordare neuropsihologică..

ISBN 978-973-7973-59-7 : 30.00 lei..

159.97 616.89

III 53002

2 RELIGIE. TEOLOGIE

80 - DOGARU, IOAN.

Mărturii de botez ortodox la români. - Bucureşti : Lumină din

lumină, 1997.

L 163037; L 163037 81 - IRIMIA, FLORIN.

Scara vieţii omeneşti. - Braşov : Transilvania Expres, 1997.

ISBN 973-97758-6-1..

L 162711; L 162711 82 - PIERRARD, PIERRE.

Page 14: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

L' Église et les ouvriers en France (1840 - 1940). - Paris :

Hachette. Littérature, 1984.

15.00 lei..

2:316.343.63(44)"1840/1940" 316.74:2(44)"1840/1940" 28(44)"

1840/1940"

1. Franţa.

III 53348 83 - PR. CEAUŞU, ION GH.

Carte de cântări duhovniceşti / Preot Ion Gh. Ceauşu. -

Bucureşti : Roza Vânturilor, 1997.

Tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Galaction, episcop al

alexandriei şi Teleormanului ..

ISBN 973-9003-58-3..

L 163046; L 163046

21 Teologie naturală

84 - TONNELIER, CONSTANT.

Trăirea zilnică a evangheliei împreună cu Sfânta Tereza a

Pruncului Isus / Constant Tonnelier. - Iaşi : Presa Bună, 1997.

ISBN 973-98321-0-6..

1. Isus Cristos.

L 162989; L 162989

22 Biblia. Sfânta Scriptură

85 - FĂRĂGĂU, BENIAMIN.

1 Cronici : anul VI de studiu din programul "Istoria

Binecuvîntării" / Beniamin Fărăgău. - Cluj-Napoca : Logos, 1997.

ISBN 973-9212-19-0..

L 162959; L 162959 86 - STAMATOIU, DIONISIE.

Noţiuni introductive de studiul Noului Testament / Pr. conf.

univ. dr. Dionisie Stamatoiu. - Craiova : Universitaria, 1998.

230 p.

Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Teologie

Ortodoxă.

Bibliogr. p. 228..

ISBN 973-9271-44-8 : 8.00 lei..

091.5 225.07(075.8)

II 93450

23/28 Religie creştină

87 - BÎRNEA, ION.

Preacinstirea Maicii Domnului oglindită în cântările Bisericii

Ortodoxe Române / Pr. dr. Ion Bîrnea. - Craiova : Editura

Mitropolia Olteniei, 2010.

147 p. : n. muz.

Bibliogr. p. 141-146..

ISBN 978-973-1794-44-0 : 7.00 lei..

264:232.931 232.931:264

1. Maria, Fecioara.

II 93269 88 - BUCHIU, ŞTEFAN, PREOT.

Întrupare şi unitate : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162730; L 162730 89 - CHIPUL CEL NEFĂCUT DE MÂNĂ OMENEASCĂ AL DOMNULUI

NOSTRU IISUS HRISTOS

Page 15: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

. - Bucureşti : Anastasia, 1997.

59 p. : il. - ("Anastasia" pentru toţi).

ISBN 973-9239-63-3..

082.1 Anastasia pentru toţi 236

1. IISUS HRISTOS.

L 163014; L 163014 90 - CHRÉTIEN QUELLE EST TA FOI

. - Paris : Desclée, de Brouwer et C-ie, 1978.

10.00 lei..

234.2(079.1) 28(079.1)

II 93551 91 - ENCREVÉ, ANDRÉ.

Les Protestants en France de 1800 à nos jours : Histoire d'une

réintégration. - Paris : Stock, 1985.

12.00 lei..

284(44)(091)

1. Franţa.

III 53349 92 - GHIDUL PRACTIC AL CREŞTINULUI ORTODOX : CE TREBUIE SĂ

ŞTIM DESPRE CASA CREŞTINULUI

. - Bucureşti : Editura Bizantină, 1997.

80 p.

ISBN 973-97934-6-0..

L 162673; L 162673 93 - GRAHAM, BILLY.

Pace cu Dumnezeu / Billy Graham. - Ed. revăzută şi adăugită. -

Galaţi : Porto-Franco, 1997.

287 p.

ISBN 973-557-468-3 : 14400.00 lei..

L 162794; L 162794 94 - GREEN, MICHAEL.

Cum să-l conduc pe prietenul meu la Cristos? : un ghid practic

de evanghelizare personală / Michael Green. - Timişoara : Impact

Media, 1997.

110 p.

ISBN 973-98229-0-8..

L 162773; L 162773 95 - JOHNSON, KURT W.

Secretul grupelor mici / Kurt W. Johnson. - Tg. Mureş : Prisma,

1997.

96 p.

ISBN 973-98147-3-5..

L 162852; L 162852 96 - LAVERGNE, BERNARD.

Le Problème religieux tel qu'il se pose à l'homme

d'aujourd'hui. - Paris : Librairie Fischbacher, 1967.

10.00 lei..

28

III 53353 97 - MAICA DOMNULUI ÎNDURĂTOARE : CELE MAI PUTERNICE

RUGĂCIUNI CĂTRE SFÂNTA FECIOARĂ

. - Bucureşti : Anastasia, 1997.

92 p. : il. - ("Anastasia" pentru toţi).

ISBN 973-9239-64-1..

082.1 Anastasia pentru toţi 236

1. Maica Domnului.

L 163013; L 163013 98 - MUSSELMAN, JOHN L.

Duhul Sfânt si Darurile Lui : Un seminar pentru creştinii care

doresc să fie ispravnici credincioşi ai talentelor ce le-au fost

Page 16: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

încredinţate de Dumnezeu / John L. Musselman. - Timişoara :

Impact Media, 1997.

ISBN 973-98229-2-4..

L 162772; L 162772 99 - PACHIA TATOMIRESCU, ION.

Argumente "interne" privind paternitatea nicetian-remesiană

şi autohtonismul pelasgo (> valaho)-dacic al imnului

Creştinătăţii, <<Te, Deum, laudamus ...>> = "Internal"

Arguments Concerning the Niceta-Remesian Paternity and the

Pelasgo-/Wallachian-Dacian Autochthonism of the All-

Christendom Hymn, <<Te, Deum, Laudamus...>> / Prof. dr. Ion

Pachia Tatomirescu ; trad. în lb. engleză: Gabriela pachia ; trad. în

lb. latină: Ion D. Pachia. - Timişoara : Aethicus, 2009.

68 p. : il.

Bibliogr. p. 63-66..

ISBN 978-606-8125-00-8 : 5.00 lei..

2:801.73 243

II 93271 100 - POPESCU, ION, TEOLOGIE.

Teologia trinitară românească a ultimelor secole (XVII-XX) :

Coordonate patristice şi influenţe eterodoxe : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie..

L 162758; L 162758 101 - SFÂNTA CARTE DE RUGĂCIUNI : MESAJE DE DINCOLO DE

MORMÂNT PRIMITE DE MEDIUMUL E.M

. - Bucureşti : MPS Internaţional, 1997.

96 p.

ISBN 973-97-888-2-3..

L 162675; L 162675

102 - VIAŢA SFINTEI CUVIOASE TEODORA DE LA SIHLA

. - Bucureşti : Anastasia, 1997.

59 p. : il. - ("Anastasia" pentru toţi).

ISBN 973-9239-66-8..

082.1 Anastasia pentru toţi 236

1. Teodora de la Sihla.

L 163012; L 163012 103 - ZAHRNT, HEINZ.

À quoi sert le christianisme?. - Paris : Le Centurion, 1976.

7.00 lei..

281.9

II 93537

28 Biserica Creştină

104 - EPIFANIE, EPISCOP AL BUZĂULUI.

Carte de rugăciuni / Tipărită din iniţiativa şi cu binecuvântarea

Prea Sfinţitului Epifanie Episcopul Eparhiei Buzăului. - Buzău :

Editura Episcopiei Buzăului, 1997.

64 p.

L 163074; L 163074 105 - VIAŢA ŞI ACATISTUL SFÎNTULUI SPIRIDON

. - Ploieşti, 1997.

48 p.

L 162716; L 162716

29 Religii necreştine

106 - GRIGORE, GHEORGHE, FILOLOGIE.

Page 17: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Problematica traducerii coranului şi traducerea coranului în

limba română : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

L 162766; L 162766 107 - LAPERROUSAZ, E. M.

Manuscrisele de la Marea Moartă. - Bucureşti : Meridiane,

1997.

ISBN 973-33-0327-5..

296.7 296.624(093)

1. Israel 2. Qumran.

L 162694; L 162694 108 - MORAR, NICOLAE.

Credinţe şi idei proto-filosofice în principalele religii politeiste

precreştine / Nicolae Morar. - Ed. a 2-a rev. şi adăugită. -

Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2007.

357 p. - (Epektasis).

Bibliogr. p. 348-356..

ISBN 978-973-125-070-0 : 17.44 lei..

291.1 082.1 Epektasis

II 93372

3 ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

30 Ştiinţe sociale în general. Teorii, metodologie şi metode ale

ştiinţelor sociale

109 - IOVIŢU, MARIANA.

Bazele politicii sociale : Abordare economică / Mariana Ioviţu. -

Bucureşti : Eficient, 1997 (Drago Print).

390 p. : fig.

Bibliogr. p. 385-389..

ISBN 973-97581-9-3..

304.42 330.342.146:364.124 364.124:330.342.146

L 162676; L 162676

31 Statistică. Demografie. Sociologie

110 - ADEROV, VIORICA.

Mentalităţi şi instituţii de cultură în Basarabia în primul

deceniu al regimului sovietic : rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filozofie..

1. Basarabia.

L 162741; L 162741 111 - BORNE, DOMINIQUE.

Histoire de la société française depuis 1945. - 3-ème éd. - Paris :

Armand Colin, 1992.

8.00 lei..

316(44)(091)(075.8)

1. Franţa.

II 93553 112 - COCULESCU, MARIANA STELUŢA.

Discursul televizual : Între cooperare şi polemică / Mariana

Steluţa Coculescu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din

Ploieşti, 2008.

218 p.

Bibliogr. p. 211-218..

ISBN 978-973-719-276-9 : 16.00 lei..

316.774:654.1 316.772.2 81'221

Page 18: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53108 113 - DUŢU, ALEXANDRU, FILOLOG.

Lumea dinăuntru şi lumea din afară : Articole, interviuri, note

de lectură / Alexandru Duţu ; ed. îngrijită, introducere, note şi

indice de Laurenţiu Vlad. - Ed. a 2-a, revăzută. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.

354 p. : 1 f. portr. color.

Bibliogr. p. 329-337.

Index p. 339-353..

ISBN 978-973-737-731-9 : 15.00 lei..

316.752 316.642.3

II 93295 114 - MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE

DEZVOLTARE

. - Bucureşti : All, 1997.

ISBN 973-09229-67-0..

L 163063; L 163063 115 - POPA, DUMITRU D.

Mass media şi societatea românească contemporană pentru o

paradigmă normativă a comunicării de masă : Rezumatul tezei

de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162726; L 162726

32 Politică

116 - BURIAN, ALEXANDRU.

Introducere în practica diplomatică şi procedura

internaţională / Alexandru Burian. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. -

Chişinău : CEP USM, 2008.

464 p. - (Alma Mater).

Antetitlu: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea de Studii Europene din Moldova

; Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova.

Bibliogr. p. 439-460..

ISBN 978-9975-70-709-1 : 24.00 lei..

327.82(478)(075.8) 342.7(478)(075.8) 082.1 Alma Mater

1. Moldova, republica.

II 93360 117 - BURIAN, ALEXANDRU.

Introducere în teoria relaţiilor internaţionale : Curs de lecţii /

Alexandru Burian. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. - Chişinău : CEP

USM, 2007.

352 p. - (Alma Mater).

Antetitlu: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea de Studii Europene din Moldova

; Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova.

Bibliogr. p. 293-350..

20.00 lei..

327(075.8) 082.1 Alma Mater

II 93359 118 - BURIAN, ALEXANDRU.

Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia : Curs de

lecţii / Alexandru Burian. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. - Chişinău :

CEP USM, 2007.

448 p. - (Alma Mater).

Antetitlu: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea de Studii Europene din Moldova

; Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova.

Bibliogr. p. 389-445..

ISBN 978-9975-70-193-8 : 22.00 lei..

Page 19: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

327(075.8) 082.1 Alma Mater

II 93349 119 - CĂPĂŢÂNĂ, OCTAVIAN DAN.

Cea de a treia cale / Octavian Dan Capatana. - Cluj-Napoca,

1994.

ISBN 973-96830-0-2..

L 163152; L 163152 120 - CHARBONNIÉRES, LOUIS DE.

Toujours et quand même : Combats pour une autre France 1958-

1978. - Paris : Éditions Yves Michelet, 1987.

7.00 lei..

1. Franţa 2. Algeria.

III 53336 121 - CHERATA, LUCIAN.

Integrarea europeană şi problema rromilor : (Discuţie cu un

prieten) / Lucian Cherata. - Craiova : Arves, 2005.

230 p.

Bibliogr. p. 224-226.

Rezumat în limba engleză..

ISBN 973-7958-81-0 : 7.00 lei..

091.5 323.15(=214.58)(4) 327.39(=214.58)(4)

1. Europa.

II 93449 122 - DOBRINESCU, VALERIU FLORIN.

Relaţii politico-diplomatice şi miliatare româno-italiene :

(1914-1947) / Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Gheorghe

Nicolescu. - Bucureşti : Intact, 1999.

448 p. - (Relaţii internaţionale ; 1).

Bibliogr. p. 411-427.

Index p. 428-443.

Rezumat în lb. italiană şi engleză..

ISBN 973-98873-2-5 : 4.00 lei..

327(498:450) 327.82(498:450) 94(498:450) 082.1 Relaţii

internaţionale

1. Italia 2. România.

II 93285 123 - LES DOSSIERS NOIRS DU RACISME DANS LE MIDI DE LA

FRANCE

. - Paris : Editions du Seuil, 1976.

8.00 lei..

323.14(44)

1. Franţa.

II 93559 124 - DURAND, YVES.

Naissance de la guerre froide 1944-1949. - Paris : Messidor,

1984.

7.00 lei..

327.54(100)"1944/1949"

II 93538 125 - FERRY, LUC.

Philosophie politique. - Paris : Presses Universitaires de France

(PUF), 1986.

Vol. 1 : Le droit : La nouvelle querelle des anciens et des

modernes. - 191 p. - Dreptul : Noua dispută a anticilor şi

modernilor. - ISBN 2-13-047588-4 : 7.00 lei.

Vol. 3 : Des droits de l'homme à l'idée républicaine. - Paris :

Presses Universitaires de France (PUF). - 1988. - Dreptul : Noua

dispută a anticilor şi modernilor. - 7.00 lei.

32:1 1:32 342.7 342.3 321.01

II 93533

Page 20: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

126 - GORUN, HADRIAN.

Introducere în relaţii internaţionale : Note de curs / Hadrian

Gorun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

97 p.

Bibliogr. p. 93-96..

ISBN 978-973-144-402-4 : 5.19 lei..

327(075.8)

II 93352 127 - GORUN, HADRIAN.

Teoria relaţiilor internaţionale : Note de curs / Hadrian Gorun. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

107 p.

Bibliogr. p. 101-106..

5.76 lei..

327(075.8)

II 93353 128 - GRIGOROPOL, ADRIAN.

Călău şi diplomat : Vîşinski- pumnul lui Stalin în România. -

Bucureşti : Continent XXI, 1997.

ISBN 973-9330-00-2..

1. Stalin, Iosif Visarionovič 2. România.

L 163082; L 163082 129 - IONIŢOIU, CICERONE.

Viaţa politică şi procesul Iuliu Maniu / Ciceronie Ioniţoiu. -

Bucureşti, 1997-.

[vol.].

Vol I : O jumătate de secol 26 octombrie - 11 noiembrie 1947. -

288 p.

LEC 130 - NEDELCEA, TUDOR.

Românii de lângă noi / Tudor Nedelcea ; pref. de Victor Crăciun.

- Craiova : Fundaţia "Scrisul Românesc", 2011.

484 p. : il. color, facs.

ISBN 978-973-7864-62-8 : 10.00 lei..

323.15(=135.1)(497) 930.85(=135.1)(497)

1. Balcani.

II 93265 131 - NOZICK, ROBERT.

Anarhie, stat şi utopie / Robert Nozick ; Trad. şi cuv. înainte

Mircea Dumitru. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

ISBN 973-28-0726-1..

L 163106; L 163106 132 - P.C.R. ŞI INTELECTUALII ÎN PRIMII ANI AI REGIMULUI

CEAUŞESCU (1965-1972)

/ Ediţie de documente elaborată de : Alina Pavelescu, Laura

Dumitru. - Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2007.

370 p.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale Statului.

Index p. 347-367..

ISBN 978-973-9308-34-3 : 10.00 lei..

329.15(498)"1965/1972"(093.2) 316.344.32(498)"1965/1972"(09

3.2)

1. România 2. Partidul Comunist Român.

III 52953 133 - POLITICA DE CADRE A PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN :

1948-1955

/ Ediţie de documente elaborate de Alina Tudor-Pavelescu. -

Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2006.

XI, 372 p.

Page 21: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României.

Index p. 364-372..

ISBN 973-8308-28-3 ISBN 978-973-8308-28-2 : 10.00 lei..

329.15(498)"1948/1955"(093.2)

1. România 2. Partidul Comunist Român.

III 52951 134 - PROFIROIU, MARIUS CONSTANTIN.

Manual de politici publice : Destinat studenţilor de la facultăţile

de ştiinţe politice, administraţie publică şi management / Marius

Constantin Profiroiu, Elena Iorga. - Bucureşti : Editura Economică,

2009.

126 p.

Bibliogr. p. 125-126..

ISBN 978-973-709-479-7 : 7.00 lei..

32.019.5(075.8)

II 93263 135 - RĂDOESCU, CONSTANTIN-LIVIAN.

Istoria relaţiilor internaţionale : Note de curs / Constantin

Livian Rădoescu, Mihaela Ioniţă-Niculescu. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

115 p., anexe 8 f. h. color.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-144-401-7 : 10.74 lei..

327(091)(075.8)

I 22697 136 - STROIA, MARIAN.

Relaţiile internaţionale în sud-estul Europei în primele trei

decenii ale secolului al XIX-lea : rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie..

L 162761; L 162761 137 - TĂNASE, STELIAN.

Elita politică şi dinamica modernizării : România 1948-1965 :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

1. România.

L 162729; L 162729 138 - VOICU, GHEORGHE.

Partidele politice de la analiza morfologică la abordarea

sistemică : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie,

Psihologie şi Pedagogie..

L 162752; L 162752

33 Economie. Ştiinţe economice

139 - CĂLIN-DINGA, EMIL.

Sinteze de economie pentru concursul de admitere la facultate

/ Lector. univ.dr. Emil Călin-Dinga. - Bucureşti : Editura Fundaţiei

România de Mâine, 1997.

152 p. : tab.

ISBN 973-582-036-6..

L 162838; L 162838 140 - CEAUŞU, VALENTIN.

Culegere de probleme de mecanică. - Bucureşti : Institutul

Politehnic Bucureşti, 1997.

121 p. : tab.

ISBN 973-98225-2-5..

Vol. 1 : Statică. - 121 p. : tab. - ISBN 973-98225-2-5.

Page 22: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Vol. 2 : Dinamică şi mecanică analitică. - 405 p. : tab. - ISBN

973-98225-2-5.

LEC 141 - CHANG, MICHELE.

Monetary Integration in the European Union / Michele Chang.

- New York : Palgrave MacMillan, 2009.

XII, 313 p. : tab., graf., h. - (The European Union Series).

Bibliogr. p. 274-303.

Index p. 304-313.

Integrarea monetară în Uniunea Europeană..

ISBN 978-0-230-54285-3 : 140.00 lei..

336.744:061.1 UE 338.23:336.744(4) 339.92(4) 082.1 The

European Union Series

1. Uniunea Europeană.

II 93378; 33 C38 142 - DUMITRAŞCU, GHEORGHE N.

Teste şi probleme de economie pentru licee / Gheorghe N.

Dumitraşcu. - Bucureşti : ALL Educational, 1997 (Olimp

Printing).

215 p. : tab. - (Liceu / Ed. All).

ISBN 973-9229-33-6..

330:371.27(079.1) 371.27:330(079.1) 082.1 Liceu

L 163010; L 163010 143 - HORJA, GAVRIL.

Economie : Planuri, sinteze, teste, probleme, subiecte : În ajutorul

candidaţilor la bacalaureat şi la admiterea în facultăţile economice

şi de drept / Gavril Horja. - Ed. a 3-a completată. - Bucureşti : ALL

Educational, 1997.

232 p.

33:371.27 371.27:33

L 163009; L 163009 144 - MCCORD, ROBERT.

Arta de a negocia : 184 reguli speciale care te ajută să devii

imbatabil în orice dispută / Robert McCord, Lavinia Iulia Luţă,

Marcel N. Popescu, George Straton. - Bucureşti : Rentrop &

Straton, 1997.

ISBN 973-977-48-9-X..

L 163088; L 163088 145 - NIŢĂ, ILIE.

Economie politică : pentru învăţămîntul tehnic superior /

Prof.univ.dr.ec. Ilie Niţă. - Iaşi : Cermi, 1997.

ISBN 973-97303-6-1..

L 163146; L 163146 146 - PARTENIE, CONSTANŢA.

Cererea, oferta şi preţul de echilibru / Constanţa Partenie. -

Bucureşti : Tritonic, 1997.

ISBN 973-97702-8-2..

L 162699; L 162699 147 - PARTENIE, CONSTANŢA.

Strategii alternative privind restructurarea telecomunicaţiilor

în România / Constanţa Partenie. - Bucureşti : Tritonic, 1997.

ISBN 973-97702-9-0..

1. România.

L 162698; L 162698 148 - RĂBONŢU, CECILIA IRINA.

Produsele alimentare : Necesitate, siguranţă şi calitate / Răbonţu

Cecilia Irina, Todoruţ Amalia Venera. - Târgu-Jiu : Academica

Brâncuşi, 2010.

342 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 339-342..

Page 23: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 978-973-144-383-6 : 22.07 lei..

620.2(075.8) 338.439.4(075.8) 664(075.8) 338.518(075.8)

III 53003

330 Ştiinţe economice în general

149 - BOJIN, EMIL.

Egoism şi libertate : Argumente pentru protecţia consumatorilor.

- Bucureşti : Vavila Edinf, 1997.

ISBN 973-97996-71..

L 162988; L 162988 150 - MUNGIU-PUPĂZAN, CLAUDIA.

Macroeconomie / Claudia Mungiu-Pupăzan, Ilie Băbăiţă. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010-.

vol.

Vol. 1 : Fundamente macroeconomice. - 236 p. : fig. - Bibliogr. p.

229-236. - 15.75 lei.

330.101.541

III 53022 151 - TOBĂ, DANIEL.

Microeconomie : Manual universitar / Daniel Tobă. - Craiova :

Universitaria, 2010.

214 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 213-214..

ISBN 978-606-510-953-7 : 18.00 lei..

330.101.542(075.8)

III 52949 152 - ZELLER, WILLY.

Breviar pentru economia de piaţă. - s.l. : [s.n], 1997.

L 162975; L 162975

331 Muncă. Folosire şi utilizare. Muncitori. Economia şi

organizarea muncii. Salarii

153 - KOREN, LEONARD.

Manualul negociatorului sau cum să faci un târg bun. -

Bucureşti : Anima, 1997.

ISBN 973-9053-28-9..

L 162893; L 162893

336 Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Monedă. Burse.

Impozite

154 - BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI : PORTRETUL UNEI

INSTITUŢII : 1880-2010

/ coord.: acad. Mugur Constantin Isărescu. - [Bucureşti] : Banca

Naţională a României, 2010.

117 p. : il. color.

ISBN 978-973-0-09010-9 : 10.00 lei..

336.7(498)"1880/2010"(084)

1. Banca Naţională a României.

III 52928 155 - LIQUIDITY AND CRISES

/ Edited by Franklin Allen, Elena Carletti, Jan Pieter Krahnen... -

New York : Oxford University Press, 2011.

707 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 695-707.

Lichidităţile şi crizele..

ISBN 978-0-19-539071-1 : 230.00 lei..

336.76(100) 339.721 339.747

Page 24: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53085 156 - MANTA, ALINA GEORGIANA.

Riscul şi performanţa în activitatea bancară / Alina Georgiana

Manta. - Craiova : Universitaria, 2009.

IV, 298 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 285-298..

ISBN 978-606-510-742-7 : 10.00 lei..

336.71(498) 005:336.71(498)

1. România.

III 52943; 33 M29 157 - MATEI, GHEORGHE, EC.

Metode şi tehnici fiscale / Gheorghe Matei, Pătru Rotaru, Roxana

Nanu, Raluca Drăcea. - Craiova : Universitaria, 2001.

353 p.

Bibliogr. p. 347-348..

ISBN 973-8043-53-0 : 10.00 lei..

336.22(075.8)

II 93459 158 - OLIMPIADA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ECONOMIŞTI :

SECŢIUNEA: FINANŢE ŞI INSTITUŢII FINANCIARE : EDIŢIA A IV-A : 12-14

NOIEMBRIE 2009, CRAIOVA

/ Coord.: Nicolae Sichigea. - Craiova : Universitaria, 2010.

209 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-606-510-779-3 : 10.00 lei..

378.633(498.2) 336(498)

1. Universitatea din Craiova.

III 52942 159 - POPEANGĂ, VASILE, EC.

Elemente de finanţe publice : Reforma fiscală ; Datoria publică ;

Evaziunea fiscală / Vasile Popeangă, Vasile Nicolae Popeangă. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

276 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 270-276..

ISBN 978-973-144-391-1 : 11.32 lei..

336.1(498)(075.8) 336.22(498)(075.8)

1. România.

II 93350 160 - SILBERSTEIN, IANFRED.

Studii de drept bancar : Evoluţii ale legislaţiei bancare între anii

1995-2010 / Ianfred Silberstein. - Bucureşti : Wolters Kluwer,

2010.

359 p.

ISBN 978-606-8201-22-1 : 48.00 lei..

347.734(498)"1995/2010"(094.072) 336.7(498)"1995/2010"(094.

072)

1. România.

III 53082; 34 S55

338 Situaţie economică. Politică economică. Administrarea şi

gestiunea economică. Producţie. Servicii. Preţuri. Costuri

161 - A MENEDZSMENT ALAPJAI

. - 1997.

228 p.

ISBN 973-0-00396-3..

L 162853; L 162853 162 - ECK, JEAN FRANÇOIS.

Page 25: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Histoire de l'économie française depuis 1945. - 3-ème éd. -

Paris : Armand Colin, 1992.

Part. 1 : L'évolution. - 7.00 lei.

338(44)"1940/..."(075.8)

1. Franţa.

II 93539 163 - NICULESCU, GEORGE.

Recadrări transdisciplinare : Un demers focalizat pe cercetarea

antreprenorială în turismul cultural / autori: George Niculescu,

Alexandru Caragea, Aron Jinaru,... ; coord.: Adrian Gorun. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

451 p. : fig.

Bibliogr. p. 448-451..

ISBN 978-973-144-388-1 : 28.13 lei..

338.48-6:7/8

III 53004

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

164 - CIULEI, GHEORGHE.

Dreptul românesc în Banatul medieval / Gheorghe Ciulei,

Gheorghe G. Ciulei. - Reşiţa : Banatica, 1997.

169 p.

ISBN 973-97994-3-4..

L 162973; L 162973 165 - CRAIOVAN, ION.

Teoria generală a dreptului / Conf.univ.dr. Ion Craionan. -

Bucureşti : Editura Militară, 1997.

ISBN 973-32-0506-0..

L 163096; L 163096

166 - LE DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

. - 2-ème éd. - Paris : Economica ; Aix-en-Provence : Presses

Universitaires d'Aix-Marseille, 1981.

7.00 lei..

342(44)(063) 340.13(063)

1. Franţa.

III 53340

340 Drept în general. Drept comparat, propedeutică, metode

şi ştiinţe auxiliare dreptului. Medicină legală

167 - MOARCĂŞ, CLAUDIA ANA.

Dialogul social în relaţia de muncă. Privire specială asupra

rolului sindicatelor. Studiu de drept comparat : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept..

L 162738; L 162738

341 Drept internaţional

168 - CORBU, CORINA ALINA.

Persoanele juridice şi grupurile de particulari în

jurisprudenţa CEDO / Corina Alina Corbu. - Bucureşti : Irdo,

2010.

320 p.

Bibliogr. p. 310-320..

ISBN 978-973-9316-85-9 : 20.00 lei..

341.645.5(4)(094.072) 347.19:341.645.5(4)(094.072)

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

II 93444; 34 C71 169 - GORUN, HADRIAN.

Page 26: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Introducere în studii europene : Note de curs / Hadrian Gorun. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

117 p.

Bibliogr. p. 111-115..

ISBN 978-973-144-404-8 : 6.33 lei..

341.217 UE(091)(085.8)

1. Uniunea Europeană.

II 93351 170 - MIHĂILĂ, MARIAN.

Protecţia juridică a drepturilor omului / Marian Mihăilă,

Claudia Andriţoi. - Ed. a 3-a rev. şi adăugită. - Reşiţa : Editura

Eftimie Murgu, 2009.

286 p. - (Orizonturi socio-umane).

Bibliogr. p. 275-286..

ISBN 978-973-1906-48-5 : 34.50 lei..

342.7(075.8) 343.4(075.8) 341.231.14(075.8) 082.1 Orizonturi

socio-umane

1. O.N.U..

III 53015

343/344 Drept penal. Drept penal special. Drept penal militar

171 - ANASTASIS, PETRE GRIGORE.

Înfruntarea : Reeducările de la Gherla. - Bucureşti : Ramida,

1997.

ISBN 973-9191-55-X..

L 162981; L 162981 172 - JULEAN, DOREL L.

Drept procesual penal : Parte generală / Conf. dr. Dorel L.

Julean. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2010.

450 p.

ISBN 978-973-125-315-2 : 20.00 lei..

343.1(075.8)

III 52934; 34 J88 173 - OROVEANU-HANŢIU, A.

Drept penal special / A. Oroveanu-Hanţiu. - Craiova :

Universitaria, 2004.

Vol.

ISBN 973-8043-605-5..

Vol. 1 : Crime şi delicte contra vieţii, integrităţii corporale şi

sănătăţii persoanei (reglementate de Noul Cod Penal publicat în

Monitorul oficial al României nr.575 din 29 iunie 2004 şi care

intră în vigoare la data de 29 iunie 2005). - 236 p. - Bibliogr. p.

229-234. - 4.00 lei..

343.611(075.8) 343(075.8)

II 93288 174 - TĂNĂSESCU, IANCU.

Metacriminologie / Prof. univ. dr. Iancu Tănăsescu, lect. univ. dr.

Gabriel Tănăsescu, lect. univ. dr. Camil Tănăsescu. - Bucureşti : C.

H. Beck, 2008.

XI, 468 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-282-0 : 10.00 lei..

343.9(100)(075.8) 082.1 Curs universitar

III 52929; 34 T17

347 Drept civil. Drept privat. Drept familial, comercial,

financiar, maritim, intelectual

175 - BOUNDA, EVELYNE SIMONE.

Page 27: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Rolul ONU în promovarea şi uniformizarea dreptului

comercial internaţional : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept..

1. O.N.U..

L 162757; L 162757 176 - SĂULEANU, LUCIAN.

Drept bancar / Lucian Săuleanu. - Craiova : Sitech, 2007.

570 p.

ISBN 978-973-746-658-7 : 10.00 lei..

347.734

II 93296 177 - ŞTEFĂNESCU, NICOLAE LUCIAN.

Accesiunea : Mod de dobândire a drepturilor de proprietate /

Nicolae Lucian Ştefănescu. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2007.

356 p.

Bibliogr. p. 342-354..

ISBN 978-973-7743-54-1 : 15.00 lei..

347.23(498)(094.072)

1. România.

II 93261; 34 S82

349 Ramuri speciale ale dreptului

178 - BELU, CONSTANTIN.

Contractul de muncă / Prof. univ. dr. Constantin Belu. - Craiova

: Reprograph, 2002.

378 p.

ISBN 973-8419-11-5 : 4.00 lei..

349.22(075.8) 331.106(075.8)

II 93273; 34 B42 179 - BELU, CONSTANTIN.

Dreptul muncii / Prof. univ. dr. Constantin Belu. - Craiova :

Reprograph, 2003.

376 p.

ISBN 973-8419-77-8 : 5.00 lei..

349.2(075.8)

II 93272; 34 B42 180 - DONOS, EVLAMPIE.

Sisteme de asistenţă socială în România şi Republica Moldova.

Puncte de interferenţă : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept..

1. România 2. Republica Moldova.

L 162736; L 162736

35 Administraţie publică şi militară

181 - 26 DE ZILE : ACŢIUNILE CORPULUI 5 ARMATĂ ÎN CADRUL

ARMATEI 4 ROMÂNE ÎN CAPUL DE POD DE LA ŢIGANCA : (22 IUNIE - 18

IULIE 1941)

. - Bucureşti : Contrast, 2006.

292 p. : h., il., anexe.

Antetitlu: Asociaţia "ProMoTin"..

ISBN 973-87-171-6-7 : 7.00 lei..

355.48(498)"1941"

1. Bucovina de Nord 2. Basarabia 3. Război mondial, al doilea

(1939-1945) 4. Herţa, regiune.

II 93284 182 - CASAN, EMIL.

Page 28: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Arhivele Naţionale ale României : Raport de activitate : 2007 /

Emil Casan, Elena Chirilă, Cecilia Ciobanu, Cristina

Constantinescu... ; red. : Dorin Dobrincu, Şerban Marinn. -

Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2008.

112 p. : fig., graf., il. color.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României..

ISBN 978-973-8308-36-7 : 5.00 lei..

354:930.25(498)"2007"(047) 930.25(498)"2007"(047)

1. Arhivele Naţionale ale României 2. România.

III 52955 183 - CASAN, EMIL.

Arhivele Naţionale ale României : Raport de activitate : 2008 /

Emil Casan, Elena Chirilă, Cecilia Ciobanu, Cristina

Constantinescu... ; red. : Dorin Dobrincu, Şerban Marinn. -

Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2009.

128 p. : fig., graf., il. color.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României..

ISBN 978-973-8308-40-4 : 5.00 lei..

354:930.25(498)"2008"(047) 930.25(498)"2008"(047)

1. Arhivele Naţionale ale României 2. România.

III 52956 184 - COURRIÉRE, YVES.

Un temps pour la guerre : Normandie - Niémen. - Paris : Presses

de la Cité, 1979.

10.00 lei..

355.48(44)"1941/1944"

1. Franţa.

III 53351 185 - TOMESCU, NICOLAE, PROF.

Războiul din Golf : Radiografie posibilă / Nicolae Tomescu. -

Iaşi : Cermi, 1997.

280 p.

Rezumat şi în limba en., fr., ru..

ISBN 973-97303-1-1..

L 163151; L 163151

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire

186 - 9TH ROEDUNET IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE : SIBIU,

ROMANIA 24-26 JUNE 2010 : PROCEEDINGS

/ editor Remus Brad. - Sibiu : University "Lucian Blaga", 2010.

437 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

30.00 lei..

378:004.738.5(063) 004.738.5:378(063)

IV 15975 187 - ANDREESCU, MIHAIL.

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti : 1859-2009 :

File de istorie / Mihail M. Andreescu. - Bucureşti : Monitorul

Oficial, 2009.

312 p. : port., il. în parte color, facs.

Bibliogr. p. 309-312.

Index p. 301-308.

Rezumat în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-567-699-5 : 10.00 lei..

378.096(498)"1859/2009"

1. Facultatea de Drept 2. Universitatea Bucureşti.

II 93461 188 - ANDRONE, CONSTANŢA.

Page 29: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Tudományok : Tankönyv a II. osztály számára. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

ISBN 973-30-5509-3..

L 162922; L 162922 189 - ANDRONE, CONSTANŢA.

Vlastiveda : Učebnica pre 2. ročnik / Constanţa Androne, Maria

Comănescu . - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

(Tipocart).

80 p. : il.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului.

Ştiinţe, cl. a II-a (lb. slovacă)..

ISBN 973-30-5533-6..

L 162924; L 162924 190 - BĂDICU, GEORGIAN.

Jocul de fotbal în ciclul primar : Aspecte teoretico - metodice

privind predarea minifotbalului la clasele I-IV / Georgian Bădicu,

Bogdan Oancea. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",

2009.

210 p.

Bibliogr. p. 207-210..

ISBN 978-973-598-670-4 : 10.00 lei..

796.332:373.3 373.3:796.332

II 93336 191 - BLAGA, PETRUŢA.

Învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă la

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureş În perioada

1998-2008 / Petruţa Blaga. - Tîrgu-Mureş : Editura Universităţii

"Petru Maior", 2010.

314 p. : tab., anexe.

Bibliogr. p. 311-314..

ISBN 978-973-7794-96-3 : 20.00 lei..

378.4(498.4)"1998/2008" 37.018.43

1. Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş.

III 53201 192 - BOLOŞ, VASILE.

Universitatea "Petru Maior" 2000-2004 : Sinteză documentară /

Vasile Boloş. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior",

2010.

300 p. : tab., graf.

ISBN 978-973-7794-92-5 : 25.00 lei..

378.4(498.4)"200/2004"

1. Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş.

III 53199 193 - COJOCARIU, VENERA MIHAELA.

Teoria şi metodologia instruirii / Venera Mihaela Cojocariu. -

[Ed. a 3-a]. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

168 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-30-2042-4 : 11.25 lei..

371.13(075.8) 371.3(075.8)

III 53091; 37 C61 194 - CONSILIERE ŞI ORIENTARE : GHID DE EDUCAŢIE PENTRU

CARIERĂ

/ Gabriela Lemeni, Mircea Miclea (coordonatori). - Cluj-Napoca :

ASCR (Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România), 2008.

250 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 249-250..

ISBN 973-7973-15-1 : 24.00 lei..

331.548 37.048.4 159.9 316.474.4

III 53013

Page 30: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

195 - CRISTEA, GABRIELA.

Managementul lecţiei / Conf. univ. Gabriela Cristea. - Ed. a 3-a.

- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

212 p. : tab.

Bibliogr. p. 208-212..

ISBN 978-973-30-2342-5 : 12.00 lei..

37:005 37.013 371.32

II 93379; 37 C87 196 - CRISTEA, SORIN.

Studii de pedagogie generală / Prof. univ. dr. Sorin Cristea. -

Buucreşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

308 p. - (Idei Pedagogice Contemporane).

Bibliogr. p. 296-303..

ISBN 978-973-30-2450-7 : 22.50 lei..

37.013 371(498) 082.1 Idei Pedagogice Contemporane

1. România.

II 93380; 37 C87 197 - DÂRJAN, IOANA.

Management comportamental în clasa de elevi / Ioana Dârjan. -

Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2010.

209 p. : tab., anexe.

Bibliogr. p. 188-194..

ISBN 978-973-125-300-8 : 8.72 lei..

371.13/.14 37.015.3

III 53055; 37 D19 198 - DUMITRANA, MAGDALENA.

Caiet logopedic şi de evaluare a limbajului. - Bucureşti : V&I

Integral, 1997.

ISBN 973-97622-7-1..

L 162704; L 162704

199 - FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE : 2000-2010 : MONOGRAFIE

. - Craiova : Universitaria, 2010.

284 p. : il. color.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului. Universitatea din Craiova..

ISBN 978-606-510-299-6 : 12.00 lei..

378.096(498.2)"2000/2010"

1. Facultatea de Ştiinţe Sociale 2. Universitatea din Craiova.

II 93460 200 - GOLU, FLORINDA.

Joc şi învăţare la copilul preşcolar : Ghid pentru educatori,

părinţi şi psihologi / Florinda Golu. - Bucureşti : Editura Didactică

şi Pedagogică, 2009.

176 p. : fig., tab., anexe - (Didactica / Ed. Didactică şi

Pedagogică).

Bibliogr. p. 174-176..

ISBN 978-973-30-2474-3 : 15.00 lei..

373.2:371.382(036) 371.382:373.2(036) 37.015.3(036) 082.1

Didactica

III 53090 201 - JOIŢA, ELENA.

A deveni profesor constructivist : Demersuri constructiviste

pentru o profesionalizare pedagogică iniţială / Prof. univ. dr. Elena

Joiţa, lector univ. dr. Vali Ilie, asist. univ. drd. Mihaela Ştefan... ;

coord.: prof. univ. dr. Elena Joiţa. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2008.

372 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 367-372..

ISBN 978-973-30-2366-1 : 20.25 lei..

371.13/.14 37.013 371.4

Page 31: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53084; 37 A21 202 - JOIŢA, ELENA.

Formarea pedagogică a profesorului : Instrumente de învăţare

cognitiv-constructivistă / Prof. univ. dr. Elena Joiţa, lector univ. dr.

Vali Ilie, asist. univ. drd. Ecaterina Frăsineanu... ; coord.: prof.

univ. dr. Elena Joiţa. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2008.

400 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 371-372 şi p. 397-399..

ISBN 978-973-30-2338-8 : 21.00 lei..

371.13/.14 37.013 371.4

III 53083; 37 F79 203 - LĂUTAŞ, RODICA.

Cea dintâi vacanţă mare! : Caiet de vacanţă pentru copiii care au

terminat clasa I. - Bucureşti : Corint, 1997.

ISBN 973-9281-35-4..

L 163070; L 163070 204 - MANUAL DE TEHNICI ŞI ABILITĂŢI ACADEMICE

/ coord.: Zoltán Bogáthy, Coralia Sulea. - Ed. a 2-a, rev. şi

adăugită. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008.

XXVIII, 399 p. : anexe.

Bibliogr. p. 359-367..

ISBN 978-973-125-188-2 : 13.08 lei..

001.81 37.015.3 808.2

III 53058; 37 M30 205 - MĂESCU-CARAMAN, LUCIA.

Abecedar : pentru copiii hipoacuzici şi surzi / Lucia Măescu -

Caraman. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

(Tipocart Braşovia).

192 p.

Reeditează ed. 1994..

ISBN 973-30-5017-2..

L 162925; L 162925 206 - MÎRŞAN, SILVIA.

Lucru manual : Clasa a III-a. - Bucureşti : Scorpion 7, 1997.

ISBN 973-9277-05-5..

L 163071; L 163071 207 - NICULESCU, MARIA.

Competenţe manageriale : Perspective ale calităţii în educaţie /

Maria Niculescu. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2010.

156 p. : fig.

Bibliogr. p. 151-156..

ISBN 978-973-125-288-9 : 7.63 lei..

37:005 371.13/.14

II 93373; 37 N70 208 - NICULESCU, MARIA.

Dezvoltarea competenţelor managerului şcolar în contextul

formării continue / Maria Niculescu. - Timişoara : Editura

Universităţii de Vest, 2010.

186 p.

Bibliogr. p. 180-186..

ISBN 978-973-125-289-6 : 8.72 lei..

37:005(498) 371.13/.14(498) 005.336

1. România.

II 93374; 37 N70 209 - O LEGE ERONATĂ : DOCUMENTE

/ Volum îngrijit de: Nicolae Păun, Eunicia Maria Trif. - Cluj-

Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

147 p. : anexă.

ISBN 978-973-595-207-5 : 10.00 lei..

Page 32: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

371(498)(094.072) 34(498):371(094.072)

1. România.

II 93259 210 - OPREA, CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA.

Strategii didactice interactive : Repere teoretice şi practice /

Lector univ. dr. Drenguţa-Lăcrămioara Oprea. - Ed. a 4-a. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

316 p. : fig., tab., anexe - (Idei Pedagogice Contemporane).

Bibliogr. p. 304-314..

ISBN 978-973-30-2447-7 : 18.75 lei..

371.311.4/314.6 371.332/.333 082.1 Idei Pedagogice

Contemporane

II 93383; 37 O-64 211 - PATAVALI, MARIA.

Contribuţii la elaborarea unor criterii obiective de estimare a

formei sportive : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie,

Psihologie şi Pedagogie..

L 162742; L 162742 212 - POPESCU, TEODORA.

Elaborarea şi implementarea curriculum-ului de limba

engleză la facultăţile cu profil economic / Teodora Popescu. -

Alba-Iulia : Aeternitas, 2006.

327 p. : tab.

Bibliogr. p. 305-314.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-7942-70-8 : 22.00 lei..

371.214 811.111'243(498):33

III 53011

213 - PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ : GHID

PRACTIC PENTRU DIRECTORI ŞI CADRE DIDACTICE

/ Coord. M. Jigău. - Buzău : Alpha MDN, 2006.

304 p. : tab., anexe.

Bibliogr. p. 188-190 şi p. 304..

ISBN 973-7871-61-8 ISBN 978-973-7871-61-9 : 15.00 lei..

316.613,43:37.064 37.064:343.615 37.015.3:343.615

III 53259 214 - PROGRAM PILOT DE INTERVENŢIE PRIN SISTEMUL ZONE

PRIORITARE DE EDUCAŢIE

/ Coord. proiect: Mihaela Jigău. - Bucureşti : Alpha MDN, 2006.

358 p. : tab., anexe.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării ; Reprezentanţa

UNICEF România ; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. p. 358..

ISBN 973-7871-56-1 ISBN 978-973-7871-56-5 : 25.00 lei..

37.014.5 376

III 53264 215 - RĂDOESCU, CONSTANTIN-LIVIAN.

Şcolile şi dascălii din zona Târgu-Cărbuneşti : Studiu bilingv /

Livian Rădoescu, Horaţiu Gorun, Maria-Magdalena Jianu, ... -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

145 p. : il., facs., foto.

Bibliogr. p. 145..

5.77 lei..

37(498.2)

1. Târgu-Cărbuneşti.

II 93357 216 - RĂDULESCU, MIHAELA ŞT.

Metodologia cercetării ştiinţifice : Elaborarea lucrărilor de

licenţă, masterat, doctorat / Prof. univ. dr. Mihaela Şt. Rădulescu. -

Page 33: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2011.

224 p. : anexe.

Bibliogr. p. 184-197.

Index p. 206-211.

Tabla de materii şi în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-30-2894-9 : 18.75 lei..

001.891:378.2(075.8) 378.2:001.891(075.8)

II 93381; 00 R18 217 - STÂNGĂ, MARIA.

Povestea literelor din Ţara Grafismelor / Maria Stângă, Zoia

Stăiculescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : V&I Integral, 1997.

80 p.: fig.

Descriere după copertă..

ISBN 973-97622-9-8..

L 162949; L 162949 218 - STRUCTURA TEMATICĂ ŞI GRAFICUL DESFĂŞURĂRII

CERCURILOR PEDAGOGICE ÎN ANUL ŞCOLAR 1997-1998

. - Ploieşti, 1997.

88 p.

L 162717; L 162717 219 - SURDU, EMIL, PEDAGOGIE.

Fenomenul educaţional : Teoria educaţiei ; Teoria

curriculumului ; Teoria instruirii ; Teoria Evaluării / Emil Surdu,

Otilia Sanda Bersan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Timişoara :

Editura Universităţii de Vest, 2008.

220 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-125-146-2 : 17.44 lei..

37.01/.02 371.26 371.214

III 53057; 37 S95 220 - ŞERBĂNESCU, MIHAELA.

Gândim, scriem, învăţăm : [caiet de] matematică : clasa a III-a /

înv. Mihaela Şerbănescu. - Piteşti : Carminis, 1997.

ISBN 973-9303-07-2..

L 162913; L 162913 221 - ŞTEFAN, CATRINEL A.

Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari :

Ghid practic pentru educatori / Catrinel A. Ştefan, Kallay Éva. -

Cluj-Napoca : Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

(ASCR), 2007.

308 p. : fig., tab., pl.

Bibliogr. p. 298-308..

ISBN 978-973-7973-51-1 : 25.00 lei..

159.942 373.2 371.3 37.064 37.01/.02

IV 15973 222 - ŞTEFAN, CATRINEL A.

Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari :

Ghid practic pentru părinţi / Catrinel A. Ştefan, Kallay Éva. - Cluj-

Napoca : Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR),

2007.

304 p. : fig., tab., pl.

Bibliogr. p. 294-304..

ISBN 978-973-7973-50-4 : 25.00 lei..

37.018.262 37.018.1 316.352.2 159.924.7 159.942 373.2

IV 15974 223 - TILICĂ, DANA SILVIA.

Ghid gramatical : Limba italiană / Dana Silvia Tilică. - Bucureşti

: Junior, 1997.

ISBN 973-9209-05-X..

Page 34: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

L 163144; L 163144 224 - ŢÎBULEAC, RAISA.

Teorie şi practică în învăţământul de limbi străine moderne.

Analiza comparativ-istorică a metodologiilor de predare-învăţare a

limbilor străine moderne : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie,

Psihologie şi Pedagogie..

L 162750; L 162750 225 - ULRICH, CĂTĂLINA.

Postmodernism şi educaţie : O perspectivă caleidoscopică /

Cătălina Ulrich. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

2007.

188 p. : tab. - (Idei Pedagogice Contemporane).

Bibliogr. p. 172-185..

ISBN 978-973-30-1751-6 : 15.00 lei..

37 082.1 Idei Pedagogice Contemporane

1. Postmodernism.

II 93382; 37 U36 226 - ZILELE ACADEMICE TIMIŞENE : RESTRUCTURAREA UNIUNII

EUROPENE : 22 - 24 MAI 1997 TIMIŞOARA

/ Academia Română. Filiala Timişoara. - Timişoara : Eurobit,

1997.

169 p.

ISBN 973-9336-04-3..

L 162903; L 162903

39 Etnologie. Etnografie. Folclor

227 - IPOSTAZE ALE FEMEII ÎN LUMEA ANTICĂ (GREACĂ ŞI

ROMANĂ)

/ Coord.: Mădălina Strechie. - Craiova : Universitaria, 2010.

166 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Texte în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-606-510-947-6 : 8.39 lei..

396(37+38) 396(498)

1. Grecia antică 2. Roma antică 3. România.

II 93301 228 - PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL DIN ROMÂNIA =

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE ROUMANIE

/ Senior coord.: Virgil Ştefan Niţulescu ; senior editor: Dan Matei

; îngijirea ed.: Irina Balotescu ; trad. în lb. franceză: Cristiana

Papahagi ; echivalenţe în aromână: Iulia Wisoşenschi. - Bucureşti :

Institutul de Memorie Culturală, 2009.

Vol.

Antetitlu: Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural

Imaterial..

ISBN 978-973-7930-23-1..

Vol. 1 : Repertoriu = Répertoire / coord. vol.: acad. Sabina Ispas.

- XII, 299, [4] p. : il. în parte color. - Bibliogr. la sf. capitolelor şi

p. 281-287. - 18.00 lei..

008(498) 39(498)

1. România.

III 53267 229 - ŞTIUCĂ, NARCISA ALEXANDRA.

Naşterea şi creşterea copiilor în credinţele şi obiceiurile

tradiţionale româneşti : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de litere..

Page 35: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

L 162740; L 162740

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

50 Generalităţi asupra ştiinţelor teoretice. Ecologie

230 - APOSTOL, GABRIEL.

Studiu teoretic şi experimental privind calitatea aerului în

zone aeroportuare : Teză de doctorat / Ing. Gabriel Apostol ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. habil Ioana Ionel ; ref. şt.: prof. dr.

habil László Makra, prof. univ. dr. ing. Tănase Panait, conf. univ.

dr. ing. Dorin Lelea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

205 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9) ; 75).

Bibliogr. p. 170-174.

Tabla de materii şi abstract în lb. engleză.

Ziua susţinerii tezei: 09.07.2010..

ISBN 978-606-554-115-3 : 30.00 lei..

504.3.054(043) 504.064:504.3(043) 614.71(043) 628.5(043) 0

82.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53176 231 - CIMPOIAŞU, VILY MARIUS.

Noţiuni de fizica mediului / Vily Marius Cimpoiaşu. - Craiova :

Alma, 2010.

VI, 214 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 211-214..

ISBN 978-606-567-044-0 : 10.00 lei..

504:53 53:504

III 53255 232 - GAVRILESCU, ELENA.

Poluarea mediului acvatic / Elena Gavrilescu. - Craiova : Sitech,

2009.

274 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 271-273..

ISBN 973-746-234-3 ISBN 978-973-746-234-3 : 8.00 lei..

504.4.054 574.5

III 52931; 50 G26 233 - MARTON, ALEXANDRU.

Protecţia mediului. - Timişoara : Eurobit, 1997.

ISBN 973-9336-08-6..

L 162901; L 162901

51 Matematică

234 - ANTMAN, STUART S.

Nonlinear Problems of Elasticity / Stuart S. Antman. - 2-nd Ed. -

New York : Springer-Verlag, 2005.

XVIII, 835 p. : fig. - (Applied Mathematical Sciences ; 107).

Bibliogr. p. 785-822.

Index p. 823-835.

Probleme neliniare în elasticitate..

ISBN 0-387-20880-1 : 208.80 lei..

517.958:539.3 539.3:517.958 517.957 082.1 Applied

Mathematical Sciences

III 53081 235 - BĂETU, IOAN.

Polinoame : culegere de probleme / Ioan Băetu. - Botoşani :

Quadrat, 1997.

150 p.

ISBN 973-98289-1-4..

Page 36: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

L 162966; L 162966 236 - BORUTZKY, WOLFGANG.

Bond Graph Methodology : Development and Analysis of

Multidisciplinary Dynamic System Models / Wolfgang Borutzky. -

London ; Dordrecht ; Heidelberg : Springer, 2010.

XXII, 662 p. : fig.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 657-662.

Metodologia grafurilor de legătură..

ISBN 978-1-84882-881-0 : 673.14 lei..

004.94:517.93 517.93 519.872

III 53061 237 - CĂLUGĂRIŢA, GHEORGHE.

Exerciţii şi probleme pentru clasele I-V / Gheorghe Călugăriţa. -

Ed. revăzută. - Bucureşti : Vox, 1997.

240 p.

ISBN 973-97593-6-X..

L 162948; L 162948 238 - CHIRTOP, PETRE.

Matematika : tankönyv az V. osztály számára / Petre Chirtop,

Mariana Roşu, Valentin Radu, Gabriela Ross. - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 1997.

244 p. : fig., tab.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului.

Matematică, cl. a V-a..

ISBN 973-30-5998-6..

51(075.33)

L 162955; L 162955 239 - COŞULSCHI, MIREL.

Elemente de algoritmica grafurilor / Mirel Coşulschi. - Craiova

: Universitaria, 2010.

XIV, 207 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 203-207..

ISBN 978-606-14-0018-8 : 17.73 lei..

519.17(075.8)

III 52794; 51 C77 240 - COŢA, AUGUSTIN.

Mathematik : Geometrie und Trigonometrie : Lehrbuch für die

IX. Klasse / Augustin Coţa, Radó Márta, Mariana Răduţiu, Florica

Vornicescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

(Braşov : Tipocart Braşovia).

208 p. : fig., tab.

Antetitlu : Ministerul Învăţămîntului.

Ediţie in concordanţă cu programa şcolară aprobată cu nr.

39732/1987.

Matematică : Geometrie şi trigonometrie : Manual pentru clasa a

IX-a..

ISBN 973-30-4104-1..

51(075.35) 514.116(075.35) 514(075.35)

L 162928; L 162928 241 - CRĂCIUNAŞ, P. T.

Analiză matematică pe dreapta reală / Petru Teodor Crăciunaş,

Nicolae Adrian Secelean, Silviu Crăciunaş. - Sibiu : Editura

Universităţii "Lucian Blaga", 2010.

196 p.

Bibliogr. p. 191-192.

Index p. 193-196..

ISBN 978-606-12-0020-7 : 21.00 lei..

517(075.8)

Page 37: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53021 242 - DRÁBEK, PAVEL.

Methods of Nonlinear Analysis : Applications to Differential

Equations / Pavel Drábek, Jaroslav Milota. - Basel ; Berlin ;

Boston : Birkhäuser, 2007.

XII, 568 p. : fig. - (Birkhäuser Advanced Texts).

Bibliogr. p. 561-568.

Index p. 545-559.

Metode de analiză neliniară aplicate la ecuaţiile diferenţiale..

ISBN 978-3-7643-8146-2 : 265.00 lei..

517.95 517.988.5 082.1 Birkhäuser Advanced Texts

III 53102 243 - DUMA, SORIN-ADRIAN.

Ecuaţii operatoriale neliniare în spaţii banach ordonate :

rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică..

L 162763; L 162763 244 - GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE : CLASA A IX-A : SOLUŢII ÎN

REZOLVAREA PROBLEMELOR ŞI EXERCIŢIILOR DIN MANUAL EDIŢIA

1996

. - Bucureşti : Rotech Pro, 1997.

192 p. : fig.

ISBN 973-97010-9-4..

514.116(076) 514(076)

L 162845; L 162845 245 - GEORGESCU, GEANINA.

Complexitatea sintactică a unor mecanisme generative :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

L 162721; L 162721

246 - GRĂDINARIU, MIHAI.

Evaluări rurale : Exerciţii şi probleme / Mihai Grădinariu,

Costică Mihai, Carmen Mihai, Mioara Mihăilă. - Iaşi : Junimea,

1997.

ISBN 973-37-0291-9..

L 163141; L 163141 247 - IANCU, ION.

Modelarea cunoştinţelor în condiţii de incertitudine :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1997.

L 162767; L 162767 248 - LANCINÉ, FOFANA.

Geometria -CR- subvarietăţilor în unele varietăţi aproape de

contact : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162745; L 162745 249 - LEMAC, SORIN GEORGE.

Modelarea geometrică, ca tehnică de cuplare a sistemelor

CAD-CAM de concepţie şi fabricaţie a entităţilor geometrice :

Teză de doctorat / ing. Sorin George Lemac ; cond. şt.: prof. univ.

dr. ing. George Drăghici ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Nouraş Barbu

Lupulescu, prof. univ. dr. ing. Paul Dan Brîndaşu, prof. univ. dr.

ing. George Gustav Savii. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, 2010.

271 p. : fig. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Industrială (8) ; 26).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 267-271..

ISBN 978-606-554-098-9 : 19.00 lei..

Page 38: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

004.896 CAD/CAM 519.87:004.896(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Industrială (8)

1. CAD/CAM.

III 53038 250 - LIPOVAN, EMIL.

Matematică : clasa a III-a : Manual pentru elevi cu deficienţe

auditive (surzi) / Emil Lipovan, Liana Nedeianu, Silvia Petrescu...,.

- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

224 p. : fig., tab.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5089-X..

L 163027; L 163027 251 - MOCANU, MIHAI.

Principii, concepte şi instrumente de modelare şi simulare în

studiul sistemelor dinamice discrete / Mihai L. Mocanu. -

Craiova : Sitech, 2004.

260 p. : fig., anexă.

Bibliogr. p. 244-252..

ISBN 973-657-727-9 : 10.00 lei..

517.93:004.93 004.93:517.93 519.21

III 53263 252 - MODELING AND CONTROL OF COMPLEX PHYSICAL SYSTEMS

: THE PORT-HAMILTONIAN APPROACH

/ Eds.: Vincent Duindam, Alessandro Macchelli, Stefano

Stramigioli... - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009.

XXVI, 423 p. : fig. în parte color, tab.

Bibliogr. p. 413-423.

Modelarea şi controlul sistemelor fizice complexe..

ISBN 978-3-642-03195-3 : 331.57 lei..

519.71 519.876.2 519.93

III 53077 253 - OLTEANU, IOAN, MATEM.

Metode algebrice şi analitice în teoria numerelor / Ioan

Olteanu. - Sibiu : Burg, 2010.

78 p. : portr., anexă.

Bibliogr. p. 78..

ISBN 978-973-7998-67-5 : 8.00 lei..

511.2/.3

II 93264 254 - ON THE NOTIONS OF SOLUTION TO NONLINEAR ELLIPTIC

PROBLEMS : RESULTS AND DEVELOPMENTS

/ edited by Angelo Alvino, Anna Mercaldo, François Murat... -

Napoli : Dipartamento di Matematica della Seconda Università di

Napoli, 2008.

[12], 499 p. : fig. - (Quaderni di matematica ; 23).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Soluţiile problemelor neliniar eliptice : rezultate şi evoluţie..

ISBN 978-88-548-3032-5 : 150.00 lei..

517.956.2 517.957 082.1 Quaderni di matematica

III 53109 255 - PAPUC, DAN I.

Universul matematic al civilizaţiei umane / Dan I. Papuc. - Ed.

a 2-a, rev. şi adăugită. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest,

2010.

XXXII, 629 p. : facs., h. color.

Bibliogr . p. 627-629.

Index p. 597-608..

ISBN 978-973-125-296-4 : 49.05 lei..

51(100)(091) 930.85(100)

IV 15980; 51 P31

Page 39: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

256 - PETRICĂ, ION, MATEM.

Probleme de algebră pentru liceu / conf. univ. dr. Ion Petrică,

prof. Ion Lazăr. - Bucureşti : Petrion, s.a. (I. Coresi).

3 vol. - (Liceu / Ed. Petrion).

Vol. 1 : [clasa a IX-a]. - 111 p. : fig. - ISBN 973-9116-07-8.

Vol. 2 : [clasa a X-a]. - 96 p. : fig. - ISBN 973-9116-08-6.

082.1 Liceu 512(075)(076)

LEC 257 - POPESCU, EMIL.

Structuri în teoria potenţialului asociate operatorilor pseudo-

diferenţiali : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162731; L 162731 258 - PREDESCU, ROLANDA.

Evaluarea multicriterială a cunoştinţelor imprecise în

sistemele expert : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162744; L 162744 259 - PUCCI, PATRIZIA.

The Maximum Principle / Patrizia Pucci, James Serrin. - Basel ;

Berlin ; Boston : Birkhäuser, 2007.

X, 237 p. : fig. - (Progress in Nonlinear Differential Equations and

Their Applications ; 73).

Bibliogr. p. 223-232.

Index p. 233-235.

Principiul maximului..

ISBN 978-3-7643-8144-8 : 153.00 lei..

517.956.2 517.957 517.272 082.1 Progress in Nonlinear

Differential Equations and Their Applications

III 53080

260 - RĂCILĂ, MIHAELA.

Os cortical humain : Modélisation mathématique et simulation

numérique / Mihaela Răcilă. - Craiova : Universitaria, 2010.

[10], IV, 197 p. : fig. color, tab., anexe.

Bibliogr. p. 191-197.

Osul cortical uman : modelare matematică şi simulare numerică..

ISBN 978-606-510-937-7 : 10.00 lei..

519.872:616.71 616.71:519.872

III 52944 261 - SPEYER, JASON L.

Stochastic Processes, Estimation, and Control / Jason L.

Speyer, Walter H. Chung. - Philadelphia : Society for Industrial

and Applied Mathematics, 2008.

XIV, 383 p. : fig., tab. - (Advances in Design and Control ; 17).

Bibliogr. p. 377-380.

Index p. 381-383.

Estimarea şi controlul proceselor stochastice..

ISBN 978-0-898716-55-9 : 303.52 lei..

519.216 519.246 082.1 Advances in Design and Control

III 53060 262 - ŞINCAN, EUGENIA.

Matematică pentru clasa I : caietul elevului / Eugenia Şincan. -

Bucureşti : Editura Niculescu, 1997.

128 p.

ISBN 973-568-182-X..

L 162671; L 162671 263 - THEORY AND APPLICATIONS OF PROXIMITY, NEARNESS AND

UNIFORMITY

Page 40: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

/ edited by Giuseppe Di Maio and Somashekhar Naimpally. -

Napoli : Dipartamento di Matematica della Seconda Università di

Napoli, 2009.

[6], 366 p. : fig. color - (Quaderni di matematica ; 22).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Teorie şi aplicaţii de proximitate, apropiere şi uniformitate..

ISBN 978-88-548-2857-5 : 150.00 lei..

515.123.4 515.123.5 082.1 Quaderni di matematica

III 53110 264 - UNGUREANU, VIORICA MARIELA.

Stability and Optimal Control for Linear Stochastic

Differential Equations / Viorica Mariela Ungureanu. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

VIII, 144 p.

Bibliogr. p. 139-144.

Stabilitate şi control optimal în ecuaţiile diferenţiale liniar

stochastice..

ISBN 978-973-144-384-3 : 12.02 lei..

517.9 719.216

III 53016 265 - VASILESCU, ECATERINA ANGELA.

Numere complexe : Exerciţii şi probleme pentru clasele IX-XII /

Elisabeta Iorgulescu, Ecaterina Angela Vasilescu. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

160 p.

ISBN 973-30-5433-X..

L 163038; L 163038 266 - VERNESCU, ANDREI.

Calcul operatorial finit şi teoria aproximării / Andrei Vernescu.

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004.

117 p.

Bibliogr. p. 104-116..

ISBN 973-575-888-1 : 5.00 lei..

519.65

II 93289 267 - ZAHARIA, MARIA.

Asupra topologiei punctelor singulare ale hipersuprafeţelor

algebrice sau analitice : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162749; L 162749

52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie

268 - CĂLINA, AUREL.

Topografie generală şi inginerească / Călina Aurel, Călina

Jenica, Miluţ Marius, Popescu Marian, Buzatu Claudiu, Băbucă

Nicolae, Ionică Cristian Emil. - Ed. a 2-a. - Craiova : Sitech, 2010.

[VI], 645 p. : fig., tab., graf., il.

Bibliogr. p. 641-644..

ISBN 973-657-945-X : 15.00 lei..

528.4

III 52861; 52 T76 269 - FODOREAN, IOAN.

Curs practic de cartografie şi G.I.S. / Ioan Fodorean, Titus Man,

Ciprian Moldovan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Cluj-Napoca :

Universitatea "Babeş-Bolyai", 2008.

118 p. : fig., tab., h.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea

de Geografie.

Bibliogr. p. 116-118..

Page 41: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

10.00 lei..

528.9(075.8)

III 53184 270 - LEHTI, RAIMO.

History of Astronomy in Finland 1828-1918 / by Raimo Lehti

and Tapio Markkanen. - Sastamala : Societas Scientiarum Fennica,

2010.

269 p. : il. în parte color.

Bibliogr. p. 232-249.

Index p. 250-267.

Istoria astronomiei finlandeze..

ISBN 978-951-653-379-0 : 50.00 lei..

520.1(480)"1828/1918"

1. Finlanda.

III 53027 271 - OSACI-COSTACHE, GABRIELA.

Topografie - cartografie : Metodologie, exemple rezolvate şi 355

de aplicaţii / Gabriela Osaci-Costache. - Ed. a 2-a rev. - Bucureşti :

Editura Universitară Bucureşti, 2008.

326 p. : fig., tab., h., anexe.

ISBN 978-973-749-329-3 : 22.50 lei..

528.9(075.8) 528.4(075.8)

III 53043; 52 O-83

53 Fizică

272 - CAPĂTĂ, LUCREŢIA.

Caiet de fizică pentru clasa a VIII-a / Lucreţia Capătă, Ana

Drăguţ. - Timişoara : Gordian, 1997.

ISBN 973-9270-15-8..

L 163127; L 163127 273 - COSTEA, MONICA.

Îmbunătăţirea performanţelor schimbătoarelor de căldură în

vederea optimizării termodinamice a maşinii stirling. transfer

de căldură în regim nestaţionar în medii poroase : Rezumatul tezei

de doctorat. - Bucureşti : Universitatea Politehnica din Bucureşti,

1997.

L 162867; L 162867 274 - FRUNZĂ, GHEORGHE.

Fundamentele teoriei plasticităţii : Aplicaţii în mecanica

contactului elasto-plastic / Gheorghe Frunză, Sergiu Spînu. -

Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2010.

VIII, 243 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 235-243..

ISBN 978-973-666-336-9 : 37.50 lei..

539.374(075.8) 539.371(075.8)

III 53012 275 - KOVACS, ANTON.

Caiet de fizică pentru clasa a VII-a / Irina Demşoreanu, Anton

Kovacs. - Timişoara : Gordian, 1997.

ISBN 973-9270-14-X..

L 163128; L 163128 276 - MICU, EMILIAN.

Probleme de fizică pentru liceu. - Brăila : Evrika, 1997.

ISBN 973-9499-06-6..

53(075)(076)

L 163121; L 163121 277 - ROŞCA, ADRIAN.

Mecanica fluidelor : Curs / Roşca Adrian. - Craiova :

Universitaria, 2010.

Page 42: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

151 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 151..

ISBN 978-606-14-0051-5 : 14.48 lei..

532(075.8)

IV 15960 278 - ROŞCA, ADRIAN.

Mecanica fluidelor : Îndrumar lucrări de laborator / Roşca

Adrian. - Craiova : Universitaria, 2010.

131 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 131..

ISBN 978-606-14-0053-9 : 13.04 lei..

532(075.8)

IV 15961 279 - SUCIU, LENUŢA.

Mecanică : Statica : Teorie şi aplicaţii / Lenuţa Suciu. - Reşiţa :

Editura Eftimie Murgu, 2010.

187 p. : fig., tab., anexă.

Bibliogr. p. 186-187..

ISBN 978-973-1906-75-1 : 27.00 lei..

531.2(075.8)

III 53017

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

280 - CHIRILĂ, ELISABETA.

Controlul analitic în procesele de epurare biochimică a apelor

poluate : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie..

L 162755; L 162755

281 - IUTEŞ-PETRESCU, NICOLAE.

Proprietăţi reologice ale hidrocarburilor cu masă moleculară

mare : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie..

L 162756; L 162756 282 - LASCU, ANCA.

Contribuţii la studiul reacţiilor la centrul anomeric al

monozaharidelor : Teză de doctorat / ing. Anca Lascu ; cond. şt.:

prof. dr. ing. Alfa Xenia Lupea ; ref. şt.: prof. dr. ing. Davidescu

Corneliu, prof. dr. ing. Ciubotaru Dan, prof. dr. Ostafe Vasile. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

213 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4) ; 39).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-605-554-106-1 : 18.00 lei..

547.455(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4)

III 53037 283 - MATEI-CĂLĂRAŞI, ION.

Chimie : Admiterea în învăţământul superior. - Bucureşti :

Granada, 1997.

ISBN 973-97525-1-9..

L 163064; L 163064 284 - PINCOVSCHI, EUGEN.

Compuşi anorganici biocompatibili cu aplicaţii în

implantologie. - Bucureşti : Printech, 1997.

164 p. : tab.

ISBN 973-98225-3-3..

Page 43: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

L 162872; L 162872 285 - POP, OANA-RALUCA.

Sinteza şi reactivitatea unor combinaţii carbonilice ale

compuşilor heterociclici aromatici : Teză de doctorat / ing. Oana

Raluca Pop ; cond. şt.: prof. univ. dr. Carol Csunderlik ; ref. şt.:

prof. univ. dr. Mircea Diudea, prof. univ. dr. ing. Dan Ciubotariu,

conf. univ. dr. ing. Mihai Medeleanu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

135 p. : fig. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Chimie (2) ; 10).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 129-133..

ISBN 978-606-554-112-2 : 15.00 lei..

547.7:544.424(043) 544.424:547.7(043) 542.913:547.7(043) 0

82.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Chimie (2)

III 53039 286 - SĂLĂGEANU, ION.

Cinetica unor reacţii catalitice în condiţii lipsite de gradienţi :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

L 162727; L 162727 287 - VASILACHE, VIOLETA.

Sisteme disperse şi fizico-chimia suprafeţelor / Violeta

Vasilache, Ion Sandu. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel

Mare", 2009.

VIII, 348 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-666-319-2 : 30.05 lei..

544.72 544.77

III 53024

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

288 - BRETOTEAN, MIHAI.

Analiza sistemelor acvifere subterane prin modelare

matematică în scopul evaluării resurselor de apă : rezumatul

tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,

1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geologie şi

Geofizică..

L 162753; L 162753 289 - CIULACHE, STERIE.

Esenţial în meteorologie şi climatologie / Prof. univ. dr. Sterie

Ciulache, prof. univ. dr. Nicoleta Ionac. - Bucureşti : Editura

Universitară Bucureşti, 2007.

167 p. : fig.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-749-131-2 : 16.46 lei..

551.5 551.58

III 53041; 55 C55 290 - COHEN, NATHAN.

Resursele de apă şi starea mediului în Deşertul Negev, Israel /

Nathan Cohen. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010.

226, [4] p. : fig., tab., h., foto. color.

Bibliogr. p. 221-226.

Foaia de tilu, tabla de materii şi rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-749-930-1 : 15.00 lei..

556.3(569.4) 551.58(569.4)

1. Israel 2. Negev, deşert.

III 53265

Page 44: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

291 - DANCHIV, ALEXANDRU.

Metode numerice în hidrogeologie / Alexandru Danchiv, Dan

Stematiu; Serie coorodată de Jean Pierre Carbonnel, Radu Drobot.

- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

ISBN 973-30-5865-3..

L 163042; L 163042 292 - GEOGRAPHICAL RESEARCH AND CROSS-BORDER

COOPERATION WITHIN THE LOWER BASIN OF THE DANUBE :

ABSTRACT BOOK OF THE 1ST ROMANIAN - BULGARIAN - HUNGARIAN -

SERBIAN CONFERENCE : SEPTEMBER, 23-26, 2010, CRAIOVA

/ coord. Sandu Boengiu. - Craiova : Beladi, 2010.

159 p.

Texte în lb. română.

Cercetare geografică şi cooperare transfrontalieră în bazinul

inferior al Dunării..

ISBN 978-973-7773-44-9 : 5.00 lei..

556.53(282.243.7(063) 341.224(282.243.7)(063)

1. Dunărea, fluviu.

IV 15958 293 - KERSTING, PHILIPPE.

Geomorphologische Untersuchungen im Land der tausend

Hügel - order : Wie europäisch ist die rwandische

Landschaftsentwicklung? / Phillipe Kersting ; herausgeber

Sebastian Lentz, Ute Wardenga. - Leipzig : Leibniz-Institut für

Länderkunde, 2010.

X, 194 p. : fig., tab., il. - (Forum IFL ; 13).

Bibliogr. p. 172-193.

Rezumat în lb. franceză.

Investigaţii geomorfologice în Ţara celor 1000 de coline..

ISBN 978-3-86082-072-8 : 60.00 lei..

551.4(675.98) 913(675.98) 082.1 Forum IFL

1. Rwanda.

IV 15978 294 - MOCANU, VICTOR.

Relaţii între mişcările crustale recente şi structura adâncă a

teritoriului românesc : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162723; L 162723 295 - PANĂ, CAMELIA.

Studiul biostratigrafic al formaţiunilor paleozoice superioare

din platforma moesică : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geologie şi

Geofizică..

L 162762; L 162762 296 - TIŞCOVSCHI, ADRIAN AMADEUS.

Meteorologie şi hidrologie : Lucrări practice / Adrian Tişcovschi,

Daniel Diaconu. - [Ed. a 2-a, rev.]. - Bucureşti : Editura

Universitară Bucureşti, 2004, [c. 2009].

184 p. : fig., tab., h., anexe.

Bibliogr. p. 184..

ISBN 978-973-749-711-6 : 15.00 lei..

551.5(075.8) 556(075.8)

III 53042; 55 T64 297 - ZETT, ADRIAN-IOAN.

Evaluarea formaţiunilor geologice pe baza diagrafei geofizice

înregistrate în sonde tubate : Rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162728; L 162728

Page 45: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

57 Biologie. Ştiinţe biologice

298 - CERBAN, MĂDĂLINA.

Antropologia lui Edmund Leach / Mădălina Cerban ; referenţi

şt.: acad. Sabina Ispas, prof. univ. dr. Nicolae Panea. - Craiova :

Universitaria, 2011.

278 p.

Bibliogr. p. 256-275..

ISBN 978-606-14-0066-9 : 13.72 lei..

572.026 572.028

1. Leach, Edmond.

II 93341 299 - CERCEL, MARIA.

Studiul biologic şi genetic al bacteriilor metilotrofe utilizate la

obţinerea de proteine din metanol : Rezumatul tezei de doctorat.

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162722; L 162722 300 - CÎRŢÎNĂ, DANIELA.

Biochimie : Îndrumar de laborator / Cîrţînă Daniela, Mitran

Violeta Ramona. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

101 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 101..

ISBN 978-973-144-348-5 : 8.58 lei..

577.1(075.8)

III 52999 301 - DEAC, LIANA MONICA.

Mikrobiologie für die Studenten der Biologie und Ökologie /

Dr. Liana Monica Deac. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-

Bolyai", 2008.

265 p. : tab., il.

Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Biologie-

Geologie.

Bibliogr. p. 264-265.

Microbiologie pentru studenţii de la biologie şi ecologie..

15.00 lei..

579(075.8)

III 53185 302 - MIHELE, DENISA.

Biochimie clinică : Compendiu / Denisa Mihele. - Bucureşti :

Editura Medicală, 1997 (Imprimeria "Oltenia").

283 p. : fig.

ISBN 973-39-0342-6..

577.1:616-074/-078(083.1) 616-074/-078:577.1(083.1)

L 163065; L 163065 303 - MOLNÁR, LIDIA.

Biológia : Feladat - és szöveggyüjtemény X. osztály számára. -

Sfântu Gheorghe : Bon Ami, 1996.

ISBN 973-30-1527-X..

57(075.33) 59(075.33)

L 163132; L 163132 304 - NIMIŢAN, ERICA.

Ecologia microorganismelor / Conf.dr. Nimiţan Erica,Cercetător

ştiinţific Şt. Comănescu, Cercetător ştiinţific Dr. Elena Marin. -

Iaşi : Cermi, 1997.

ISBN 973-97303-3-7..

L 163149; L 163149 305 - TABATABAEI, ROBAB RAFIEI.

Analiza profilului plasmidial şi a patternului de sensibilitate la

antibiotice la unele tulpini de salmonella izolate din eşantioane

clinice : Rezumatul tezei de doctorat / Robab Rafiei Tabatabaei,

Page 46: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Conducător ştiinţific Prof. dr. Lucian Cavirilă . - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162720; L 162720

59 Zoologie

306 - SIMON, DIETER.

Păsările de interes cinegetic din România / Dieter Simon. -

Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2010.

353 p.

Bibliogr. p. 340-353..

ISBN 978-973-598-682-7 : 14.00 lei..

598.2(498) 639.1.03(498) 639.1.022(498)

1. România.

III 53000

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 Medicină

307 - DEAC, MIRCEA, MEDIC.

Semiologia aparatului digestiv / M. Deac. - Sibiu : Casa de Presă

şi Editură "Tribuna", 1997.

160 p.

ISBN 973-98325-1-2..

L 162962; L 162962 308 - GÜNTER, ERNST.

Hrana vie : o speranţă pentru fiecare / Ernst Günter. - Bucureşti :

Venus, 1997.

256 p.

ISBN 973-96734-2-2..

L 162684; L 162684 309 - PLAHTEANU, MONICA.

Sinteze în medicina legală / Monica Plahteanu. - Iaşi :

Performantica, 1996.

216 p.

ISBN 973-97076-3-7..

L 162957; L 162957 310 - TRIF, ALMOŞ BELA.

Îndrumător metodologic pentru grupul Balint. - Botoşani :

Quadrat, 1997.

ISBN 973-98289-0-6..

L 162967; L 162967 311 - VITHOULKAS, GEORGE.

Esenţa materiei medica / George Vithoulkas, trad. dr. Georgia

Stadniciuc. - Iaşi : Moldogrup, 1997.

ISBN 973-97844-6-1..

L 163126; L 163126

612 Fiziologie umană şi comparată

312 - NIŢESCU, VALENTINA.

Teste de anatomia şi fiziologia omului pentru admiterea în

învăţămîntul superior : Clasa a XI-a. - Ed. revăzută. - Bucureşti :

All, 1997.

ISBN 973-9337-07-4..

L 163004; L 163004

613 Igienă generală. Igienă individuală

313 - BÄCKMAN, GUY.

Page 47: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Health, longevity and life conditions in Okinawa / Guy

Bäckman. - Helsinki : The Finnish Society of Sciences and Letters,

2010.

205 p. : fig., tab., graf., în parte color - (Commentationes

Scientiarum Socialium ; 74).

Bibliogr. p. 165-187.

Index p. 197-204.

Sănătate, longevitate şi condiţii de viaţă în Okinawa..

ISBN 978-951-653-380-6 : 50.00 lei..

613.1/.7(520) 614(520) 082.1 Commentationes Scientiarum

Socialium

1. Okinawa.

III 53025

613/614 Igienă. Igienă socială. Boli profesionale. Medicină

aeronautică

314 - CAMPBELL, ANTHONY.

Spatele : 100 de sfaturi pentru o viaţă sănătoasă / Dr. Anthony

Campbell ; trad. Bianca Vasilescu. - Bucureşti : All, 2008.

144 p. : fig. - (Good Health Series).

Index p. 142-144..

ISBN 978-973-571-792-6 : 23.92 lei..

613 616.711-08 082.1 Good Health Series

II 93366; 61 C17 315 - PECE, ŞTEFAN.

Protecţia muncii : (Pentru învăţământul preuniversitar) / ing.

Ştefan Pece, ec. Aurelia Dăscălescu, ing. Ştefan Silviu Mitrea.. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 (Universul).

96 p. : tab.

Antetitlu: Ministerul Invăţământului ; Ministerul Muncii şi

Protecţiei Sociale..

ISBN 973-30-5139-X..

613.6+614.8(075) 614.8+613.6(075) 331.45

L 163030; L 163030 316 - SHREEVE, CAROLINE.

Oasele : 100 de sfaturi pentru o viaţă sănătoasă / Dr. Caroline

Shreeve ; trad. Bianca Vasilescu. - Bucureşti : All, 2008.

144 p. : fig. - (Good Health Series).

Index p. 142-144..

ISBN 978-973-571-791-9 : 23.92 lei..

613 616.7-08 082.1 Good Health Series

II 93365; 61 S52

615 Farmacologie. TerapeuticĂ. Toxicologie.

Balneofizioterapie

317 - CHAITOW, LEON.

Clinical Application of Neuromuscular Techniques / Leon

Chaitow, Judith Walker Delany ; Foreword by: David G. Simons. -

Philadelphia : Elsevier, [2010].

Vol.

Aplicaţii clinice ale tehnicilor neuromusculare..

ISBN 0-443-06284-6..

Vol. 2 : The Lower Body. - XXIV, 599 p. : fig. - Bibliogr. la sf.

capitolelor. - Index p. 581-598. - 320.01 lei..

615.8 616.7

IV 15947 318 - ROŞULESCU, EUGENIA.

Page 48: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Noţiuni de bază în recuperarea afecţiunilor pediatrice /

Eugenia Roşulescu. - Craiova : Universitaria, 2010.

255 p. : tab., il.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-606-510-331-3 : 18.17 lei..

796/799:615.8 616-053.2 615.825:796

III 52793; 796/799 R81

616 Patologie. Medicină clinică

319 - ILIESCU, ANDREI.

Teste de odontologie / Conf. dr. Andrei Iliescu. - Bucureşti :

Editura Medicală, 1997.

ISBN 973-39-0341-8..

L 162697; L 162697 320 - MANUALUL MERCK DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT

/ Editor şef: Mark H. Beers ; ed. Robert S. Porter ; trad.: Adriana

Muşat, Geaţiela Niţu, Ioana Popescu... - Ed. a 18-a. - Bucureşti :

All, 2009.

XXXII, 2992 p. : fig., tab.

Index p. 2787-2991..

ISBN 978-973-571-688-2 : 183.20 lei..

616-07(021) 616-08(021)

II 93367 321 - SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ OMAGIALĂ 35 DE ANI DE ASISTENŢĂ

PSIHIATRICĂ ÎN BOTOŞANI : BOTOŞANI 25-27 SEPTEMBRIE 1997

. - Botoşani : Quadrat, 1997-.

Vol. 1.

Vol. 2.

LEC

617 Ortopedie chirurgicală. Chirurgie topografică.

Oftalmologie

322 - CLINICAL ORTHOPAEDIC REHABILITATION

/ S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk ; Managing Editor: Kay

Daugherty. - 2-nd Ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, 2003.

XVI, 652 p. : fig., tab., il.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 625-652.

Recuperarea clinică în ortopedie..

ISBN 0-323-01186-1 ISBN 978-0-323-01186-0 : 443.80 lei..

617.3 615.851.3

IV 15948

619 Medicina veterinară. Medicină comparată

323 - CURA, PAUL.

Farmacologie : Lucrări practice / Cura Paul, Năstasă Valentin. -

Iaşi : UNIVERSITATEA AGRONOMICĂ ŞI DE MEDICINĂ

VETERINARĂ IAŞI, 1997.

L 162884; L 162884 324 - POP, IOAN MIRCEA.

Biotehnologii în nutriţia animală / dr. ing. Ioan Mircea Pop. -

Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad", 1997.

122 p.

L 162887; L 162887 325 - STOICA, IOAN.

Nutriţia şi alimentaţia animalelor / Prof.univ.dr. Ioan Stoica;

consilier editorial ing. Ioana Popescu. - Bucureşti : Coral Sanivet,

1997.

Page 49: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 973-96539-7-9..

L 163041; L 163041

62 Inginerie. Tehnică

326 - DIZIONARIO TECNICO SCIENTIFICO DELLA LINGUA

ITALIANA

/ Traduzione: Giuseppe Bonacina, Rosa Maria Campisi, Monica

Carabella... - Milano : Editore Ulrico Hoepli, 2007.

XIV, 1512 p. : fig., tab. - (I Grandi Dizionari Hoepli).

Dicţionar tehnico-ştinţific al limbii italiene.

Titlul original: Dictionary of Science and Technology..

ISBN 88-203-2925-5 ISBN 978-88-203-2925-9 : 240.00 lei..

082.1 I Grandi Dizionari Hoepli 5(038)=131.1 62(038)=131.1

III 52802 327 - EXTRAS DIN TARIFUL LOCAL DE MĂRFURI C.F.R

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162775; L 162775 328 - FODOR, DAN.

Convertoare statice de putere speciale. - Bucureşti : Printech,

1997.

128 p.

ISBN 973-98225-1-7..

L 162870; L 162870 329 - MORĂRESCU, CRISTIAN, ING.

Accesul la baze de date în Internet / Cristian Morărescu, Dorin

Irimescu. - Bucureşti : Printech, 1997.

122 p.

ISBN 973-98225-7-6..

L 162869; L 162869 330 - RUSU, IOAN, FIZ.

Transfer de căldură şi instalaţii termice / Prof.dr.ing. Adrian

Dima, Şef lucrări dr. ing. Ioan Rusu. - Iaşi : Cermi, 1997-.

Vol. 1 : Instalaţii termice turbionare. - ISBN 973-97303-9-6.

LEC 331 - SĂRĂCIN, MARIN.

Măsurări electronice : îndrumar de laborator / Marin Sărăcin,

Marin Ghinea, Ion Potîrniche. - Bucureşti : Printech, 1997.

128 p. : fig.

Antetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de

Electrotehnică.

Bibliogr. p. 127..

ISBN 973-98225-4-1..

621.317.3:621.38(075.8)(076.5)

L 162868; L 162868 332 - ŢONEA, A.

Studiul materialelor : Manual pentru anul I şcoli profesionale

speciale. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

64 p.

ISBN 973-30-5529-8..

L 163024; L 163024

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Materii prime.

Energetică

333 - ABRUDEANU, M.

Coroziune şi durabilitate : Tehnici de laborator / Dr. ing. M.

Abrudeanu, dr. M. Gavrilă. - Piteşti : Pygmalion, 1997.

ISBN 973-96591-8-7..

L 162900; L 162900 334 - ANGHEL, GABRIELA-VICTORIA.

Page 50: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Cercetări privind optimizarea sistemelor de uscare prin

congelare a alimentelor : Analiza comportamentală a materialelor

metalice şi a alimentelor : Teză de doctorat / Ing. Gabriela-Victoria

Anghel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Sporea ; ref. şt.: prof.

univ. dr. ing. Mihail Constantin Mangra, prof. univ. dr. ing. chim.

Zeno Gârban, prof. univ. dr. ing. ec. Dumitru Ţucu. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

217 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

şi Ingineria Materialelor (11) ; 19).

Bibliogr. p. 165-174.

Ziua susţinerii tezei: 21.10.2010..

ISBN 978-606-554-190-0 : 25.00 lei..

664.8.047:620.18(043) 620.18:664.8.047(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (11)

III 53181 335 - FLORESCU, A.

Ştiinţa şi tehnologia materialelor : lucrări practice / Conf. dr.

ing. A. Florescu, prof. dr. ing. I. Mălureanu, şef lucr. dr. ing. R.

Comăneci, ... ; coord. principal al lucrării: prof. dr. ing. Ion

Mălureanu. - Iaşi : Cermi, 1997.

156 p. : fig., tab., anexe.

ISBN 973-97303-5-3..

620.18(075.8)

L 163150; L 163150 336 - ILINCIOIU, DAN.

Mecanica şi rezistenţa materialelor / Dan Ilincioiu, Ioan

Aştefanei. - Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1998.

Vol.

Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Mecanică..

Partea a 2-a : Rezistenţa materialelor : Teorie şi aplicaţii. - 265 p.

: fig., tab. - Bibliogr. p. 265. - 3.00 lei..

539.4(075.8) 620.1(075.8)

II 93293 337 - LOCOVEI, COSMIN, FIZ.

Studii şi cercetări asupra duratei de viaţă a rezistorilor

electrici : Teză de doctorat / Fiz. Cosmin Locovei ; cond. şt.: prof.

dr. ing. Marin Truşculescu ; ref. şt.: prof. dr. fiz. Nicolae Jumate,

CPI. dr. ing. Liviu Sevastian Bocîi, prof. dr. ing. Ioan Şora. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

299 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi

Ingineria Materialelor (11) ; 18).

Bibliogr. p. 292-298.

Ziua susţinerii tezei: 16.07.2010..

ISBN 978-606-554-126-9 : 32.00 lei..

620.18:621.316.8-192(043) 621.365.3:620.1(043) 082.1 Teze

de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (11)

III 53182 338 - SECHEI, RAMONA MARIA, ING.

Aspecte teoretice şi experimentale asupra tenacităţii dinamice

a materialelor : Teză de doctorat / Ing. Ramona Maria Sechei ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Dumitru ; ref. şt.: prof. univ. dr.

ing. Vâlcu Roşca, prof. univ. dr. ing. Gheorghe A. Gherman, prof.

univ. dr. ing. Pavel Tripa. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, 2010.

132 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 79).

Bibliogr. p. 126-131.

Ziua susţinerii tezei: 15.07.2010..

ISBN 978-606-554-128-3 : 26.00 lei..

Page 51: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

539.42(043) 620.1(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9)

III 53174 339 - SEGAL, HERMAN, ING.

Contribuţii privind studiul durabilităţii cablurilor din oţel şi

oţel - aluminiu : Teză de doctorat / Ing. Herman Segal ; cond. şt.:

prof. univ. dr. ing. eur. ing. Tiberiu Dimitrie Babeu ; ref. şt.: prof.

univ. dr. Nicolae Faur, prof. univ. dr. ing. Rainer Gilbert Gillich,

prof. univ. dr. ing. Aurel Gheorghe Gherman. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

171, [2] p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9) ; 81).

Bibliogr. p. 167-171.

Ziua susţinerii tezei: 09.09.2010..

ISBN 978-606-554-151-1 : 28.00 lei..

620.17:62-427.4(043) 679.7:669.14(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53172

620.1 Încercări de material. Defectele materialelor. Protecţia

materialelor

340 - CHINCEA, ION.

Studiul teoretic şi experimental de rezistenţă şi

deformabilitate a materialelor compozite utilizate în domeniul

transporturilor : Teză de doctorat / Ing. Ion Chincea ; cond. şt.:

prof. dr. ing. Tiberiu Babeu ; ref. şt.: prof. dr. ing Aurel Gherman,

prof. dr. ing. Mircea Bejan, prof. dr. ing. Liviu Marşavina. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

139, [2] p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 84).

Bibliogr. p. 134-139.

Ziua susţinerii tezei: 22.10.2010..

ISBN 978-606-554-180-1 : 12.00 lei..

539.422.5:629.3.01(043) 620.168:629.3.01(043) 629.3.01:539.4

22.5(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9)

III 53169

621.3 Electrotehnică

341 - ANTAL, RÓBERT.

New Self-Boost (Z-Source) and Boost DC-AC Converter

Topologies : Teză de doctorat / Ing. Róbert Antal ; cond. şt.: prof.

univ. dr. ing. Ion Boldea ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea

Rădulescu, prof. univ. dr. ing. Szabó Loránd, prof. univ. dr. ing.

Nicolae Muntean. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

139 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electrică (6) ; 21).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Ziua susţinerii tezei: 15.10.2010..

ISBN 978-606-554-184-9 : 12.00 lei..

621.314.572(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electrică (6)

III 53160 342 - BĂBĂIŢĂ, MIRCEA-ILIE.

Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii puterii absorbite în

sistemle de alimentare C.A.-C.C. : Teză de doctorat / Ing. Băbăiţă

Page 52: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Mircea-Ilie ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Viorel Popescu ; ref. şt.:

prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, prof. univ. dr. ing. Şerban lungu,

prof. univ. dr. ing. Dan Lascu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

279 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 29).

Bibliogr. p. 250-260.

Ziua susţinerii tezei: 26 Noiembrie 2010..

ISBN 978-606-554-206-8 : 21.00 lei..

621.314.5.016.2(043) 621.316.7(043) 681.51(043) 082.1 Teze

de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

(7)

III 53163 343 - ENACHE, SORIN.

Noţiuni fundamentale de maşini şi micromaşini electrice /

Sorin Enache ; Monica-Adela Enache. - Craiova : Universitaria,

2008.

257 p. : fig.

Bibliogr. p. 255-257..

ISBN 978-606-510-215-6 : 8.00 lei..

621.313(075.8)

III 52937; 621.3 E52 344 - IEPURE, LIVIU IOAN.

Sensorless Control of Single Phase PM Brushless DC Motor

Drives : Teză de doctorat / Ing. Liviu Ioan Iepure ; cond. şt.: prof.

univ. dr. ing. Ion Boldea ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea

Rădulescu, prof. univ. dr. ing. Lorand Szabo, conf. univ. dr. ing.

Lucian Tutelea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

191 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Electrică (6) ; 20).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Controlul fără senzori de poziţie a motoarelor electrice de curent

continuu fără perii, cu magneţi permanenţi, monofazate.

Ziua susţinerii tezei: 15.10.2010..

ISBN 978-606-554-183-2 : 15.00 lei..

621.313.2:681.5(043) 681.5:621.313.2(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electrică (6)

III 53161 345 - JIGORIA-OPREA, DAN, ING.

Integrarea surselor regenerabile de energie în sistemele

electromagnetice actuale : Teză de doctorat / Ing. Dan Jigoria-

Oprea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ştefan Kilyeni ; ref. şt.: prof.

univ. dr. ing. Mircea Eremia, prof. univ. dr. ing. Ioan Felea, prof.

univ. dr. ing. Flavius Dan Şurianu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

235 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Energetică (3) ; 12).

Bibliogr. p. 223-232.

Data susţinerii tezei: 30.09.2010..

ISBN 978-606-554-155-9 : 29.00 lei..

621.31(043) 620.91(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Energetică (3)

III 53151 346 - POP, DANA MIHAELA.

Contribuţii privind planificarea extinderii sistemelor

electroenergetice complexe : Teză de doctorat / Ing. Dana

Mihaela Pop ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ştefan Kilyeni ; ref. şt.:

prof. univ. dr. ing. Mircea Eremia, prof. univ. dr. ing. Ioan Felea,

Page 53: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

conf. univ. dr. ing. Gheorghe Vuc. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

201 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Energetică (3) ; 11).

Bibliogr. p. 183-198.

Data susţinerii tezei: 30.09.2010..

ISBN 978-606-554-154-2 : 27.00 lei..

621.31(043) 621.315(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT.

Seria Energetică (3)

III 53152 347 - STEIMEL, ANDREAS.

Electric Traction - Motive Power and Energy Supply : Basics

and Practical Experience / Prof. dr. ing. Andreas Steimel. -

München : Oldenbourg Industrieverlag, 2008.

X, 333 p. : fig., tab., h.

Bibliogr. p. 279-293.

Index p. 325-333.

Tracţiuni electrice - forţa motrice şi surse de energie..

ISBN 978-3-8356-3132-8 : 271.00 lei..

621.33

III 53046 348 - STOENESCU, GEORGE.

Contribuţii la studiul efectelor radiaţiilor asupra materialelor

semiconductoare, dispozitivelor şi circuitelor microelectronice :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

L 162748; L 162748 349 - ŞTIRBAN, ALIN NICUŞOR, ING.

Low Cogging Torque PMSM Drives with Rectangular

Current Control : Teză de doctorat / Ing. Alin Nicuşor Ştirban ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Boldea ; ref. şt.: prof. univ. dr.

ing. Mircea Rădulescu, prof. univ. dr. ing. Loránd Szabó. -

Timişoata : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

191 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electrică (6) ; 19).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Ziua susţinerii tezei: 15.10.2010..

ISBN 978-606-554-182-5 : 17.00 lei..

621.313.323(043) 681.5:621.313.323(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electrică (6)

III 53159 350 - TOTOR, NICUŞOR.

Contribuţii la analiza în domeniul timp a variaţiilor de

funcţionare a maşinii asincrone de putere redusă : Teză de

doctorat / Ing. Nicuşor Totor ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing.

Alexandru Vasilievici ; ref. şt.: prof. univ. dr. Ioan-Adrian Viorel,

prof. univ. dr. ing. Claudia Steluţa Martiş, prof. univ. dr. ing. Iuliu

Deleşega. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara,

2010.

93 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Electrică (6) ; 17).

Bibliogr. p. 86-91.

Ziua susţinerii tezei: 29 Octombrie 2010..

ISBN 978-606-554-027-9 : 10.00 lei..

621.313.33(043) 681.527(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT.

Seria Inginerie Electrică (6)

III 53158

621.35 Tehnica electrochimică

Page 54: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

351 - VASILACHE, VIOLETA.

Electrodepunerea nichelului şi a aliajelor sale / Violeta

Vasilache. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare",

2009.

407 p. : fig., tab., il.

Bibliogr. p. 394-407..

ISBN 978-973-666-320-8 : 35.49 lei..

546.74(075.8) 544.6(075.8) 621.357(075.8) 669.018(075.8)

III 53005

621.38 Electronică

352 - DRĂGOI, BENIAMIN.

Cercetări privind concepţia şi proiectarea oscilatoarelor

sinusoidale integrate în tehnologie CMOS : Teză de doctorat /

ing. Drăgoi Beniamin ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea

Ciugudean ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Bodea, prof. univ.

dr. ing.Dorina Isar, conf. univ. dr. ing. Marius Neag. - Timişoara :

Politehnica, 2010.

129 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 23).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 124-129..

ISBN 978-606-554-105-4 : 12.00 lei..

621.373.52(043) 621.38(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT.

Seria Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7)

III 53031 353 - RĂDOI, CONSTANTIN.

Aparate, echipamente şi instalaţii de electronică profesională :

Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale şi şcoli

profesionale / dr. ing. Constantin Rădoi - coord., dr. ing. Paul

Svasta, dr. ing. Vasile Lăzărescu, dr. ing. Dan Stoichescu,... -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

292 p. : fig., tab., graf.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5775-4..

621.38(075)

L 162927; L 162927 354 - STAN, ALEXANDRU IULIAN.

Aparate, echipamente şi instalaţii de electronică industrială :

tehnologia meseriei : Manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee

industriale şi şcoli profesionale : meserii din domeniile:

electrotehnică şi electronică, mine, metalurgie, energetică, chimie

industrială, materiale de construcţii, transporturi şi industrie

alimentară / ing. Alexandru Iulian Stan, ing. Traian Cănescu, ing.

Mihai Huhulescu... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

1997 (Tipocart Braşovia).

263 p. : fig.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5559-X..

621.38(075)

L 162926; L 162926 355 - SUBŢIRELU, GHEORGHE EUGEN.

Electronică analogică asistată de calculator / Gheorghe Eugen

Subţirelu. - Craiova : Sitech, 2011.

315 p. : fig. în parte color, tab., anexe.

Bibliogr. p. 311-313..

ISBN 978-606-11-0904-3 : 10.00 lei..

621.382.2 621.3.049.77

III 52938

Page 55: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

621.39 Telecomunicaţii.

356 - ADAM, IOANA.

Complex Wavelet Transform : Application to Denoising : Teză

de doctorat / Ing. Ioana Adam ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing.

Alexandru Isar, prof. univ. dr. ing. Jean-Marc Boucher ; ref. şt.:

prof. univ. dr. ing. Victor Neagoe, prof. univ. dr. ing. Emanuel

Rădoi, conf. univ. dr. ing. Romulus Terebeş ; membru invitat: prof.

univ. dr. ing. Mireille Garreau. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

177, [2] p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 32).

Bibliogr. p. 171-177.

Ziua susţinerii tezei: 16.12.2010..

ISBN 978-606-554-225-9 : 16.00 lei..

621.391:519.7(043) 621.391.82(043) 082.1 Teze de doctorat ale

UPT. Seria Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7)

III 53164 357 - BECHET, PAUL.

Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii

radio / Paul Bechet, Radu A. Munteanu, Iulian Bouleanu... -

Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.

316 p. : fig., tab., graf. color.

Bibliogr. p. 305-308.

Tabla de materii şi rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-27-1921-3 : 35.00 lei..

621.391.82:621.396 621.396:621.391.82

III 53198 358 - DUGHIR, CIPRIAN OVIDIU MIRON.

Contribuţii la monotorizarea calităţii energiei electrice : Teză

de doctorat / Ing. Ciprian Ovidiu Miron Dughir ; cond. şt.: prof.

univ. dr. ing. Alimpie Ignea ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Radu

Munteanu, prof. univ. dr. ing. Cornelia Gordan, prof. univ. dr. ing.

Viorel Popescu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

183 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 27).

Bibliogr. p. 125-130.

Ziua susţinerii tezei: 28.10.2010..

ISBN 978-606-554-181-8 : 17.00 lei..

621.316.1:004.624(043) 621.391:004.421(043) 004.624:621.316

.1(043) 681.518.52:621.3.013/.019(043) 082.1 Teze de doctorat

ale UPT. Seria Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7)

III 53162 359 - GÁL, JÁNOS.

Contribuţii privind utilizarea filtrelor Kalman în

telecomunicaţii : Teză de doctorat / ing. Gál János ; cond. şt.:

prof. univ. dr. ing. Ioan Naforniţă ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing.

Monica Borda, prof. univ. dr. ing. Silviu Ciochină, prof. univ. dr.

ing. Andrei Câmpeanu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, 2010.

113 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 24).

Bibliogr. p. 106-111.

Ziua susţinerii tezei: 25.06.2010..

ISBN 978-606-554-119-1 : 26.00 lei..

621.391(043) 681.5.015.44 621.372.54:621.391(043) 082.1

Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electronică şi

Telecomunicaţii (7)

Page 56: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53166 360 - SIMU, CĂLIN MIHAI.

Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului

electrocardiografic : Teză de doctorat / ing. Călin Mihai Simu ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Miranda Naforniţă ; ref. şt.: prof. univ.

dr. ing. Rodica Strungaru, prof. univ. dr. ing. Cornelia Gordan,

prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

171 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (7) ; 33).

Bibliogr. p. 159-170.

Ziua susţinerii tezei: 10.12.2010..

ISBN 978-606-554-227-3 : 16.00 lei..

004.421:621.391(043) 621.391:616.12-073.97(043) 082.1 Teze

de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

(7)

III 53165

621.4 Motoare termice, cu combustie internă şi motoare cu

explozie

361 - CEBRUCEAN, DUMITRU, ING.

Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea

combustibililor fosili sau neconvenţionali : Teză de doctorat /

ing. Dumitru Cebrucean ; cond. şt.: prof. univ. dr. habil Ioana

Ionel, prof. univ. dr. ing. Tănase Panait ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing.

habil László Makra, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, prof. univ.

dr. Daniel Vizman. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

157, [2] p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 77).

Bibliogr. p. 114-124.

Texte în lb. engleză.

Ziua susţinerii tezei: 09.07.2010..

ISBN 978-606-554-127-6 : 27.00 lei..

66.074.33:662.613.5(043) 662.96.074.33(043) 621.43.068(043)

082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53171

621.5 Energie pneumatică. Maşini pneumatice. Tehnica

frigului

362 - ILIEŞ, PAUL.

Contribuţii la studiul şi cercetarea schimbătoarelor de căldură

compacte, din aluminiu, cu nervuri ondulate : Teză de doctorat /

ing. Paul Ilieş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Nagi ; prof.

univ. dr. ing. Teodor Mădărăşan, prof. univ. dr. ing. Marin Bică,

prof. univ. dr. ing. Ioan Laza. - Timişoara : Politehnica, 2010.

176 p. : fig., tab., il. color - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 73).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 169-176..

ISBN 978-606-554-097-2 : 33.00 lei..

621.565.93/.95(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9)

III 53032

621.7 Ateliere mecanice. Prelucrarea metalelor

Page 57: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

363 - BITOLEANU, ALEXANDRU.

Filtre active de putere / Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu.

- Craiova : Universitaria, 2010.

205 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 185-205..

ISBN 978-606-14-0039-3 : 9.00 lei..

621.72.54

III 52936; 621.3 B54 364 - BOBOESCU, REMUS.

Modelarea procesului de sudare laser în regim keyhole a

materialelor metalice : Teză de doctorat / fiz. Remus Boboescu ;

cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Alexandru Nichici ; ref. şt.: prof. univ.

dr. ing. Dorin Dehelean, prof. univ. dr. Radu Iovănaş, conf. univ.

dr. ing. Eugen Florin Cicală. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

251 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Industrială (8) ; 27).

Bibliogr. p. 239-250.

Ziua susţinerii tezei: 28 iunie 2010..

ISBN 978-606-554-117-7 : 18.00 lei..

621.791.725:519.87(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Industrială (8)

III 53168 365 - MAGAON, JANE.

Studii şi cercetări privind comportarea la prelucrare plastică

a oţelurilor inoxidabile termostabile : Teză de doctorat / ing.

Jane Magaon ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Ilca ; ref. şt.: prof. dr.

ing. Maria Nicolae, prof. dr. ing. Mihail Mangra, prof. dr. ing.

Teodor Hepuţ. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, 2010.

122 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi

Ingineria Materialelor (11) ; 17).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 117-122..

ISBN 978-606-554-122-1 : 20.00 lei..

669.14.018.8(043) 620.18:621.7.016.2(043) 621.7.016.2:620.18(

043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi Ingineria

Materialelor (11)

III 53036 366 - NEGRU, RADU-MARCEL.

Contribuţii la studiul efectului de concentrare a tensiunilor cu

aplicaţii în mecanica ruperii şi oboseala materialelor : Teză de

doctorat / ing. Radu Marcel Negru ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing.

Ionel Dobre, prof. univ. dr. ing. Liviu Marşavina ; ref. şt.: prof.

univ. dr. ing. Augustin Creţu, prof. univ. dr. ing. Nicolae Faur,

prof. univ. dr. ing. Dan Mihai Constantinescu. - Timişoara :

Politehnica, 2009.

130 p. : fig., tab., il., graf., în parte color - (Teze de doctorat ale

UPT. Seria Inginerie Mecanică (9) ; 72).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 122-129..

ISBN 978-606-554-034-7 : 20.00 lei..

539.42(043) 539.422.24(043) 539.4.012(043) 621.7.011(043)

082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53029 367 - ŢONEA, A.

Page 58: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Tehnologia meseriei : Lăcătuşerie : Manual pentru anii I şi II

şcoli profesionale speciale / A. Ţonea, D. Buzle, D. Hanga... -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

120 p. : fig.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-4293-1..

629.33

L 163031; L 163031

621.8 Organe de maşini. Transmisii. Ungere

368 - CIUPITU, LIVIU.

Echilibrarea forţelor de greutate ale braţelor roboţilor

industriali : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Universitatea Politehnica din Bucureşti, 1997.

L 162882; L 162882 369 - ROŞCA, ADRIAN.

Mecanică. Rezistenţa materialelor. Organe de maşini / Roşca

Adrian. - Craiova : Universitaria, 2010.

V, 206 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 204-206..

ISBN 978-606-14-0055-3 : 18.85 lei..

531(075.8) 539.4(075.8) 621.8(075.8)

IV 15962 370 - ROŞCA, ADRIAN.

Organe de maşini : Îndrumar lucrări de laborator / Roşca Adrian.

- Craiova : Universitaria, 2010.

129 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 128-129..

ISBN 978-606-14-0059-1 : 12.82 lei..

621.8(075.8)

IV 15963

621.9 Maşini unelte. Prelucrarea prin aşchiere

371 - LUPU, IOAN.

Vibraţii şi vibropercuţii în sistemele electromecanice : Teză de

doctorat / Ing. Ioan Lupu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. EUR ING

Tiberiu Dimitrie Babeu ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Liviu Bereteu,

prof. univ. dr. ing. Aurel Gheorghe Gherman, prof. univ. dr. ing.

Gilbert Rainer Gillich. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, 2010.

171 p. : fig., graf., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 82).

Bibliogr. p. 165-169.

Ziua susţinerii tezei: 23.09.2010..

ISBN 978-606-554-169-6 : 17.00 lei..

534(043) 621.979.3(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9)

III 53175 372 - MNERIE, ALIN VASILE, ING.

Contribuţii la optimizarea cu calculatorul a maşinilor de

prelucrare prin eroziune electrică cu fir : Teză de doctorat / Ing.

Alin Vasile Mnerie ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. st. dhc. ing.

Aurel Nanu ; ref. şt.: prof. univ. dr. Niculae Marinescu, prof. univ.

dr. ing. ec. Mihail Ţîţu, prof. univ. dr. ing. ec. Titus Slavici. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

217 p. : fig., tab., graf., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 83).

Bibliogr. p. 207-214.

Page 59: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Ziua susţinerii tezei: 30.09.2010..

ISBN 978-606-554-176-4 : 21.00 lei..

621.9.048:004.896(043) 001.896:621.9.048(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53173 373 - NIOAŢĂ, ALIN.

Proiectarea sculelor aşchietoare / Nioaţă Alin. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

362 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 361-362.

Pref. şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-144-365-2 : 24.99 lei..

083.9:621.9.02(075.8) 621.9.02:083.9(075.8)

III 53020

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului. Igienă urbană

374 - THE 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ILUMINAT 2009, 20

FEBRUARY, CLUJ-NAPOCA : PROCEEDINGS

. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2009.

Pag. multiplă : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Centrul de

Ingineria Iluminatului..

ISBN 978-973-713-232-1 : 22.00 lei..

621.32(063) 628.9(063)

IV 15976 375 - BĂDESCU, DOREL CICERONE.

Research on Impact of the EU Climate-Energy Package on

Romanian Industrial Activities : Teză de doctorat / ec. Dorel

Cicirone Bădescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. habil Ioana Ionel, prof.

dr. ing. habil Winfried Russ ; ref. şt.: prof. dr. ing. George Darie,

prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu, prof. dr. ing. Mihai Jădăneanţ. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

199 p. : graf., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 86).

Bibliogr. p. 174-183.

Cercetări privind impactul pachetului de Directive UE referitor la

schimbările climatice şi energetice asupra sectorului industrial din

România.

Ziua susţinerii tezei: 12.11.2010..

ISBN 978-606-554-207-5 : 15.00 lei..

628.5:338.5(043) 628.52(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT.

Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53170 376 - POP, FLORIN-RADU.

Eficienţa energetică în iluminatul rezidenţial / prof. dr. Florin

Radu Pop, conf. dr. Dorin Beu, drd. Călin Ciugudeanu, ... - Cluj-

Napoca : Mediamira, 2008.

68 p. : tab., il. color - (Intelligent Energy).

Bibliogr. p. 66-68..

ISBN 978-973-713-228-4 : 10.00 lei..

628.973 082.1 Intelligent Energy

II 93347

629 Tehnica mijloacelor de transport

377 - MOISE, VALENTIN EUGEN.

Cercetări privind rezistenţa unor aliaje de magneziu cu

aplicaţii în industria de automobile : Teză de doctorat / ing.

Page 60: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Valentin Eugen Moise ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Dumitru ;

ref. şt.: prof. univ. dr. Emil Creţu, prof. univ. dr. ing. Ioan Nicoară,

prof. univ. dr. ing. Corneliu Comandar. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

150 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 74).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr.p. 143-147..

ISBN 978-606-554-102-3 : 14.00 lei..

669.721.5:539.4(043) 539.4:669.721.5(043) 629.331.05:539.4(0

43) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53034

631 Probleme generale ale agriculturii

378 - ANDRIEŞ, SERAFIM.

Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi

productivitatea plantelor de cultură / Serafim Andrieş. -

Chişinău : Pontos, 2007.

374, [2] p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Ministerul Agriculturii

şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Agenţia Relaţii

Funciare şi Cadastru. Institutul de Pedologie şi Agrochimie

"Nicolae Dimo".

Bibliogr. p. 356-374.

Tabla de materii şi în lb. rusă şi engleză..

ISBN 978-9975-102-23-0 : 35.00 lei..

631.452 631.8

III 52994

379 - APLICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ÎN AGRICULTURA

DURABILĂ : ÎNDRUMAR PRACTIC

/ coord. Simion Toma. - Chişinău : Agenţia Agro-Industrială

"Moldova-Vin", 2008.

211 p. : fig. color, tab.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Ministerul Agriculturii

şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Agenţia

Agroindustrială "Moldova-Vin".

Bibliogr. p. 180.

Tabla de materii şi foaia de titlu şi în lb. engleză..

ISBN 978-9975-62-216-5 : 25.00 lei..

631.8

II 93328 380 - ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI AGRICOLE, PENTRU MICII

FERMIERI DIN ZONE VULNERABILE PENTRU AZOT, DIN ROMÂNIA

/ Coord. şt.: Valeriu Roşioară. - Bucureşti : Expert, 2004.

38 p. : fig., tab.

ISBN 973-618-024-7 : 6.00 lei..

631.84

III 52992 381 - LEONTE, CONSTANTIN.

Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală :

Lucrări practice. - Iaşi : UNIVERSITATEA AGRONOMICĂ ŞI

DE MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI, 1997.

L 162883; L 162883 382 - MOGÂRZAN, AGLAIA.

Fitotehnie : Îndrumător pentru lucrări practice / Aglaia Mogârzan,

Teodor Robu, Marius Zaharia. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la

Brad, 2010.

159, [2] p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 159..

Page 61: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISBN 978-973-147-058-0 : 25.00 lei..

631.5/.9(075.8)

III 52993 383 - MORAR, FLORICA.

Elemente de pedologie : (Curs pentru uzul studenţilor) / dr. ing.

Florica Morar. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2010.

148 p. : fig., tab., [11] p. anexe.

Antetitlu: Universitatea Petru Maior Târgu-Mureş.

Bibliogr. p. 147..

11.63 lei..

631.4(075.8)

III 53009 384 - MORAR, FLORICA.

Elemente de pedologie : Îndrumar de laborator / dr. ing. Florica

Morar. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2010.

62 p. : fig., tab., il.

Antetitlu: Universitatea Petru Maior din Tg. Mureş.

Bibliogr. p. 62..

4.90 lei..

631.4(075)

III 53010 385 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Ghiduri de bune practici agricole în sistem ecologic pentru

culturi agricole alternative / Gheorghe Valentin Roman, Maria

Toader, Alina Maria Ionescu-Truţa... - Buzău : Alpha MDN, 2009.

80 p. : fig. color.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 77-80..

ISBN 978-973-139-079-6 : 10.00 lei..

631.95 631.582

II 93333 386 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Principii şi practici de bază în agricultura ecologică / Gheorghe

Valentin Roman, Viorel Ion, Lenuţa Iuliana Epure... - Buzău :

Alpha MDN, 2008.

89 p. : fig., tab., graf. color.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 84-89..

ISBN 978-973-139-062-8 : 10.00 lei..

631.95

II 93329

631.3 387 - DASCĂLU, CONSTANŢA.

Proprietăţi electrooptice, feroelectrice şi vâscoelastice ale unor

cristale lichide feroelectrice : Rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Universitatea Politehnica din Bucureşti, 1997.

L 162931; L 162931

632 Bolile şi dăunătorii plantelor. Protecţia plantelor.

Fitopatologie

388 - IACOB, VIORICA.

Bolile plantelor cultivate : Prevenire şi combatere / Viorica

Iacob. - Iaşi : Alfa, 2010.

400 p. : fig., tab. - (Biblioteca Bios Alfa).

Bibliogr. p. 398-400..

ISBN 978-606-540-014-6 : 40.33 lei..

632 082.1 Biblioteca Bios Alfa

Page 62: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 53052 389 - MITREA, ION.

Entomologie generală / Ion Mitre, Cătălin Stan, Ovidiu Ţucă. -

Craiova : Reprograph, 2010.

324 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 315-324..

ISBN 978-973-671-263-0 : 25.00 lei..

595.7 632.9 632.7

III 52946

633 Cultura plantelor de câmp

390 - ION, NICOLETA.

Specii de plante medicinale şi aromatice melifere / Nicoleta

Ion, Gheorghe Valentin Roman, Viorel Ion... - Buzău : Alpha

MDN, 2008.

132 p. : fig., color, tab.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 132.

Index p. 128-131..

ISBN 978-973-139-063-5 : 10.00 lei..

633.88:638.16/.17

II 93332 391 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Ghiduri de bune practici agricole în sistem ecologic pentru

cereale / Gheorghe Valentin Roman, Lenuţa Iuliana Epure, Maria

Toader... - Buzău : Alpha MDN, 2009.

81 p. : fig. color, tab.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 61-63..

ISBN 978-973-139-091-8 : 10.00 lei..

633.1 631.95

II 93331 392 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Ghiduri de bune practici agricole în sistem ecologic pentru

plante tehnice / Gheorghe Valentin Roman, Viorel Ion, Lenuţa

Iuliana Epure... - Buzău : Alpha MDN, 2009.

85 p. : fig. color, tab.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 69-72..

ISBN 978-973-139-078-9 : 10.00 lei..

633.85 633.34 633.9 633.63 631.95

II 93334 393 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Plante aromatice produse în condiţii ecologice / Gheorghe

Valentin Roman, Lenuţa Iuliana Epure, Maria Toader... - Buzău :

Alpha MDN, 2008.

71 p. : fig. color.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 69-71..

ISBN 978-973-139-060-4 : 10.00 lei..

633.8 631.95

II 93330 394 - ROMAN, GHEORGHE VALENTIN.

Page 63: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Plante medicinale produse în condiţii ecologice / Gheorghe

Valentin Roman, Maria Toader, Viorel Ion... - Buzău : Alpha

MDN, 2008.

71 p. : fig. color.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură.

Bibliogr. p. 69-71..

ISBN 978-973-139-061-1 : 10.00 lei..

633.88 631.95

II 93335

634 Horticultură. Pomicultură. Viticultură

395 - DROBOTĂ, MARI-ANN.

Soiuri de pomi, arbuşti fructiferi şi portaltoi : Curs pentru

Colegiul Agricol Universitar, specializarea Viticultură şi

Pomicultură. - Iaşi : UNIVERSITATEA AGRONOMICĂ ŞI DE

MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI, 1997.

L 162885; L 162885 396 - MILIŢIU, IOAN.

Contemporanul dinozaurilor domesticit / Prof. dr. dhc. Ioan

Miliţiu, lector univ. dr. Ion Stan. - Craiova : Universitaria, 2009.

218 p. : fig., tab., graf., il. color.

Bibliogr. p. 199-218..

ISBN 978-606-510-922-3 : 10.00 lei..

634.572

II 93468

636/637 Creşterea animalelor. Produsele animalelor

domestice şi ale vânatului

397 - USTUROI, MARIUS GIORGI.

Tehnologii de creştere a păsărilor / Marius Giorgi Usturoi, Gică

Păduraru. - Iaşi : Alfa, 2005.

351 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 348-350..

ISBN 973-8278-70-8 : 30.52 lei..

636.5/.6.08

III 53051

638 Apicultură. Sericicultură. Creşterea insectelor şi a altor

artropode

398 - LAZĂR, ŞTEFAN.

Apicultura / Prof. dr. ing. Ştefan Lazăr, ing. drd. O. C. Vornicu. -

Iaşi : Alfa, 2007.

658 p. : fig., tab. - (Biblioteca Bios Alfa).

Bibliogr. p. 634-640..

ISBN 978-973-8953-37-6 : 56.68 lei..

638.1(075.8) 082.1 Biblioteca Bios Alfa

III 53053 399 - LAZĂR, ŞTEFAN.

Apicultură practică / Ştefan Lazăr, Marius Doliş. - Iaşi : Alfa,

2004.

268 p. : fig., tab. - (Biblioteca Bios Alfa).

Bibliogr. p. 255-261..

ISBN 973-8278-44-9 : 23.98 lei..

638.1 082.1 Biblioteca Bios Alfa

II 93369

Page 64: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură

400 - LEONTE, CORNELIU.

Construcţii şi amenajări piscicole / Corneliu Leonte, Doina

Leonte. - Iaşi : Alfa, 2005.

229 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 227-228..

ISBN 973-8278-72-4 : 23.98 lei..

639.3 626.88

III 53050 401 - NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII PENTRU

PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT

. - 1997.

L 163100; L 163100 402 - NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII PENTRU

PRELUCRAREA PEŞTELUI

. - 1997.

L 163101; L 163101 403 - STAN, TRAIAN.

Piscicultură montană şi amenajarea fondului de pescuit : curs.

- Iaşi : UNIVERSITATEA AGRONOMICĂ ŞI DE MEDICINĂ

VETERINARĂ IAŞI, 1997.

L 162886; L 162886

64 Economie casnică. Ştiinţe menajere

404 - PLAISIRS DE LA TABLE. MISES EN RÉCIT DE LA NOURRITURE

ET AUTRES DÉLICES : ÉTUDES SUR LE THÈME ALIMENTAIRE

/ coord. Ela Vălimăreanu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă,

2010.

260 p. : il.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Plăceri culinare. Povestiri despre hrană şi alte delicii : Studii pe

teme alimentare..

ISBN 978-973-133-837-8 : 8.00 lei..

641.5(100)(091) 392.8(100)(091)

II 93277

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi

transporturi. Contabilitate

405 - ALBU, RUXANDRA-GABRIELA.

Management în comerţ, turism şi servicii / Ruxandra Gabriela

Albu, Niculaie Antonoaie. - Braşov : Editura Universităţii

"Transilvania", 2010.

142 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 139-142..

ISBN 978-973-598-694-0 : 10.00 lei..

005.9(075.8) 338.46(075.8) 338.486(075.8) 339(075.8) 65.01

2.4(075.8)

III 53006 406 - SPĂTARU, LIVIU.

Dinamica tehnologică a societăţilor mixte / Liviu Spătaru. -

Reşiţa : Timpul, [1997].

186 p.

ISBN 973-9249-19-1..

L 162968; L 162968

656 Transporturile şi serviciile poştale. Organizarea şi

controlul traficului

Page 65: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

407 - INSTRUCŢIA PENTRU ALCĂTUIREA,ÎNTREŢINEREA ŞI

SUPRAVEGHEREA CĂII FĂRĂ JOANTE : NR. 341

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162780; L 162780 408 - INSTRUCŢIA PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL

ŞINELOR : NR. 348

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162784; L 162784 409 - INSTRUCŢIA PENTRU DETERMINAREA DEFECTELOR

ŞINELOR ŞI PENTRU VERIFICAREA ŞINELOR ÎN CALE : NR. 306

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162783; L 162783 410 - INSTRUCŢIA PENTRU REVOPSIREA PODURILOR METALICE :

NR. 320

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162777; L 162777 411 - INSTRUCŢIA PENTRU ŞEFUL SECŢIEI DE ÎNTREŢINERE A

CĂII : NR. 341

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162778; L 162778 412 - INSTRUCŢIA PERSONALULUI DE LOCOMOTIVĂ : NR. 201

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - Bucureşti :

Editura Feroviară, 1997.

L 162779; L 162779 413 - INSTRUCŢIA REVIZORULUI TEHNIC DE VAGOANE : NR. 250

/ Ministerul Transporturilor Societatea Naţională a Căilor Ferate

Române Direcţia Generală Marfă. - Bucureşti : Editura Feroviară,

1997.

Aprobată cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 225 din

28.04.1997..

L 162781; L 162781

414 - INSTRUCŢIE PENTRU RESTRICŢII DE VITEZĂ ŞI ÎNCHIDERI

DE LINIE : NR. 317

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162782; L 162782 415 - INSTRUCŢIUNI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE

BURAJ,RIDICAREA CĂII LA NIVEL LONGITUDINAL ŞI

TRANSVERSAL ŞI RIPAREA CĂII,CU MAŞINILE GRELE DE CALE DE

TIP BNRI SAU BMNRI : ORDIN NR. 465/277-1973

/ Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. - [s.n], 1997.

L 162776; L 162776

657 Contabilitate

416 - BERCEANU, DOREL.

Evaluarea firmei / Dorel Berceanu, Tudor Ciurezu, Radu Bălună

; coord. Dorel Berceanu. - Craiova : Universitaria, 2010.

VI, 260 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 257-260..

ISBN 978-606-510-940-7 : 15.00 lei..

347.728.1(075.8) 657.92(075.8)

III 52941 417 - TROACĂ, VICTOR.

Contabilitatea instituţiilor nonprofit : Note de curs / Victor

troacă, Mihaela Elvira Troacă. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009.

76 p.

Antetitlu: Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti. Facultatea de

Ştiinţe Economice Tg.-Jiu.

Bibliogr. p. 73..

ISBN 978-606-516-112-2 : 10.00 lei..

657:061.27(075.8) 061.27:657(075.8)

II 93300

Page 66: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

658 Organizarea întreprinderilor. Comerţ

418 - BARDAŞ, PETRU.

Analiza financiară cu aplicaţie la societăţile comerciale de

comerţ şi turism / Petru Bardaş. - Craiova : Universitaria, 2001.

186 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 186..

ISBN 973-8043-50-1 : 7.00 lei..

65.011.45:338.48 658.1.011.45 338.48:65.011.45

II 93452 419 - BREZEANU, PETRE.

Gestiunea financiară a întreprinderii : Note de curs şi studii de

caz / lector univ. dr. Petre Brezeanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei

România de Mâine, 1997.

320 p. : tab.

ISBN 973-582-018-8..

L 162836; L 162836 420 - DIMA, IOAN CONSTANTIN.

Managementul producţiei : Teorie, studii de caz, lucrări practice

/ prof. univ. dr. Ioan Constantin Dima, lect. univ. dr. Sorin Gresoi ;

coord.: Ioan Constantin Dima. - Craiova : Arves, 2006.

339 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 335-336..

ISBN 973-8904-00-5 ISBN 978-973-8904-00-2 : 6.00 lei..

658.5:005

III 52947 421 - OXFORD BUSINESS ENGLISH DICTIONARY FOR LEARNERS

OF ENGLISH

/ Edited by Dilys Parkinson ; Assisted by Joseph Noble. - New

York : Oxford University Press, 2008.

VIII, 616 p. & CD-ROM.

Termeni de afaceri : Dicţionar pentru învăţarea lb. engleze..

ISBN 0-19-431617-3 ISBN 978-0-19-431617-0 : 80.00 lei..

658(038)=111 336(038)=111 005(038)=111

II 93377

66 Chimie industrială. Industrii chimice. Metalurgie

422 - BAŞA, IOANA ADELA.

Contribuţii la obţinerea biodieselului : Teză de doctorat / Ing.

Ioana Adela Başa ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Lucian-Mircea

Rusnac ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Adrian Chiriac, conf. dr. ing.

Corneliu-Mircea Davidescu. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

161 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Chimică (4) ; 47).

Bibliogr. p. 128-143.

Ziua susţinerii tezei: 17.12.2010..

ISBN 978-606-554-238-9 : 13.00 lei..

662.754:621.436(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Chimică (4)

III 53157 423 - BOGATU, CORNELIU.

Contribuţii asupra procesului de cloraminare aplicat la

tratarea apelor naturale : Teză de doctorat / chim. Corneliu

Bogatu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Iovi ; ref. şt.: prof. dr. ing.

Adrian Chiriac, c.s.I dr. ing. Cecilia Savii, prof. dr. ing. Rodica

Pode. - Timişoara : Politehnica, 2010.

166 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Chimică (4) ; 38).

Page 67: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 159-166..

ISBN 978-606-554-090-3 : 13.00 lei..

628.16(043) 628.168.4.094.413(043) 66.094.413:628.1.033(043

) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Chimică (4)

III 53028 424 - BORŞ, NICU.

Contribuţii la studiul influenţei unor substanţe chimice asupra

îmbunătăţirii curgerii lichidelor : Teză de doctorat / Ing. Nicu

Borş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Teodor Todinca ; ref. şt.: prof.

dr. ing. Lucian Rusnac - preşedinte ; prof. dr. ing. Nicolae

Vaszilcsin - membru, prof. dr. ing. Nicolae Doca - membru, conf.

dr. ing. Adina Ghirişan - membru. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, 2010.

179 p. : fif., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4) ; 46).

Bibliogr. p. 175-178.

Ziua susţinerii tezei: 26 noiembrie 2010..

ISBN 978-606-554-201-3 : 16.00 lei..

66.06(043) 532.137(043) 66.022:532.53(043) 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Chimică (4)

III 53156 425 - CICAL, ELENA-GABRIELA.

Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare

a apei provenită din lacurile de acumulare : Teză de doctorat /

Ing. Elena-Gabriela Cical ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Georgeta

Burtică ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, prof. univ.

dr. ing. Cristina Costache, conf. univ. dr. ing. Florica Manea. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

149 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4) ; 41).

Bibliogr. p. 142-147.

Ziua susţinerii tezei: 06.10.2010..

ISBN 978-606-554-157-3 : 24.00 lei..

628.16.065.2(043) 663.63(043) 082.1 Teze de doctorat ale

UPT. Seria Inginerie Chimică (4)

III 53153 426 - ORDODI, VALENTIN LAURENŢIU.

Studii privind elaborarea, proiectarea şi realizarea unei

instalaţii experimentale pentru epurarea reziduurilor

citostatice rezultate în tratamentele oncologice : Teză de

doctorat / ing. Valentin Laurenţiu Ordodi ; cond. şt.: prof. univ. dr.

ing. Gheorghiţa Jinescu, prof. univ. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin,

prof. dr. Margit Şerban. - Timişoara : Politehnica, 2010.

147 p. : fig., tab., il. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4) ; 40).

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara.

Bibliogr. p. 131-139..

ISBN 978-606-554-113-9 : 13.00 lei..

628.35:66.087(043) 66.087:628.35(043) 628.4.046:66.087(043)

082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Chimică (4)

III 53030 427 - SFÎRLOAGĂ, PAULA, FIZ.

Studiul procesului de obţinere, caracterizare şi testare a

efectului bactericid a unor materiale zeolitice funcţionalizate

cu dioxid de titan : Teză de doctorat / Fiz. Paula Sfîrloagă ; cond.

şt.: prof. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin ; ref. şt.: prof. dr. ing. Ioan

Lazău, CS I dr. fiz. Ioan Grozescu, prof. dr. ing. Nicolae Doca. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

Page 68: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

169 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4) ; 44).

Bibliogr. p. 157-168.

Ziua susţinerii tezei: 15.10.2010..

ISBN 978-606-554-177-1 : 19.00 lei..

661.163.4:628.166(043) 628.166:661.163.4(043) 661.183.6(043

) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie Chimică (4)

III 53155

669 Metalurgie

428 - COJOCARU, VASILE, ING.

Bazele elaborării aliajelor feroase (fonta maleabilă). - Iaşi :

Cermi, 1997.

ISBN 973-97303-8-8..

L 163148; L 163148

678 Industria materialelor macromoleculare. Industria

cauciucului şi a maselor plastice

429 - CHIŞ, ANA-MARIA.

Oligomeri incluzând hidraţi de carbon în catenă şi

glicopolimeri derivaţi : Teză de doctorat / Ing. Ana-Maria Chiş ;

cond. şt.: prof. dr. ing. Lucian Mircea Rusnac ; ref. şt.: prof.

Jacques Desbrieres,conf. dr. ing. Geza Bandur. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2010.

209 p. : fig., tab., graf., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Chimică (4) ; 43).

Bibliogr. p. 168-179.

Ziua susţinerii tezei: 01.10.2010..

ISBN 978-606-554-171-9 : 30.00 lei..

678.7(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Chimică (4)

III 53154

681 Mecanică fină. Aparate optice. Instrumente muzicale

430 - SILAGHI, FLORIN.

Contribuţii la ridicarea performanţelor funcţionale ale

controalelor pentru lichide : Teză de doctorat / ing. Florin Silaghi

; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dan Perju ; ref. şt.: prof. univ. dr.

ing. Octavian Gligor, prof. univ. dr. ing. Iosif Kaposta, prof. univ.

dr. ing. Sava Ianici. - Timişoara : Politehnica, 2010.

220 p. : fig., tab., il., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 76).

Bibliogr. p. 213-220.

Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara..

ISBN 978-606-554-116-0 : 16.00 lei..

681.121(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Inginerie

Mecanică (9) 681.121.7(043)

III 53033

681.5 Automatizare. Tehnica reglării. Cibernetică şi teoria

automatizării

431 - BOBAŞU, EUGEN.

Identificarea sistemelor : Îndrumar de laborator / Eugen Bobaşu,

Monica Roman, Dorin Şendrescu. - Craiova : Universitaria, 2010.

167 p. : fig., graf., anexă - (Control Engineering).

ISBN 978-606-510-977-3 : 7.47 lei..

Page 69: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

681.5.015(075.8) 082.1 Control Engineering

II 93190; 681.5 B60 432 - DOBRA, PETRU.

Teoria sistemelor : Realizări de stare / Petru Dobra. - Cluj

Napoca : Mediamira, 2002.

XIV, 230 p. : fig.

Bibliogr. p. 219-224.

Index p. 225-230..

ISBN 973-9357-03-0 : 10.00 lei..

681.5 519.71 091.5

III 53260 433 - IOANNOU, PETROS.

Adaptive Control Tutorial / Petros Ioannou, Bariş Fidan. -

Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics,

2006.

XIII, 389 p. : fig. - (Advances in Design and Control ; 11).

Bibliogr. p. 371-384.

Index p. 385-389.

Control adaptiv..

ISBN 978-0-898716-15-3 : 322.98 lei..

681.513.8 082.1 Advances in Design and Control

III 53059 434 - MARIN, CONSTANTIN, ING.

Teoria sistemelor / Constantin Marin, Dan Popescu, Emil Petre...

- Craiova : Universitaria, 2004.

VIII, 246 p. : fig. - (Control Engineering).

Bibliogr. p. 246..

ISBN 973-8043-07-8 : 7.00 lei..

681.5(075.8) 519.71(075.8) 082.1 Control Engineering

II 93457

435 - PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE

ON SYSTEM THEORY AND CONTROL : JOINT CONFERENCE OF

SINTES14, SACCS10, SIMSIS14 : OCTOBER 17-19, 2010, SINAIA, ROMANIA

/ Editor: Emil Petre. - Craiova : Universitaria, 2010.

576 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Teoria sistemelor şi control automat..

12.00 lei..

681.5(063)

IV 15957 436 - RENTEA, CORNEL DAN.

Automatizări şi telecomunicaţii / Rentea Cornel-Dan. - Sibiu :

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 2002.

[6], 189 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 189..

ISBN 973-651-416-1 : 7.00 lei..

681.5(075.8) 621.39(075.8)

II 93447 437 - RENTEA, CORNEL DAN.

Teoria sistemelor : Curs / dr. ing. Rentea Cornel Dan. - Sibiu :

Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2002.

[6], 521 p. : fig.

Bibliogr. p. 421..

ISBN 973-651-417-X : 9.00 lei..

681.5(075.8) 519.71(075.8)

II 93455 438 - RENTEA, CORNEL DAN.

Teoria sistemelor : Sisteme în timp continuu / dr. ing. Rentea

Cornel Dan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2002.

Vol.

ISBN 973-651-471-4..

Page 70: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Vol. 1 : Îndrumător de laborator. - [2], 217 p. : fig., tab., graf. -

Bibliogr. p. 217. - ISBN 973-651-472-2 : 8.00 lei.

Vol. 2 : Atlas comenzi funcţionale în aplicaţia Matlab. - [2], 129

p. - Bibliogr. p. 129. - ISBN 973-651-473-0 : 8.00 lei.

681.51(075.8) 519.71(075.8)

II 93456 439 - RUJA, I.

Acţionări electrice şi automatizări : Aplicaţii / Conf. dr. ing.

Ioan Ruja. - Reşiţa : Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa,

1997.

125 p. : fig., tab.

681.527(075.8)

L 162930; L 162930 440 - SAMANTARAY, ARUN K.

Model-based Process Supervision : A Bond Graph Approach /

Arun K. Samntaray, Belkacem Ould Bouamama. - London :

Springer, 2008.

XX, 471, [2] p. : fig., tab. - (Advances in Industrial Control).

Bibliogr. p. 453-465.

Index p. 467-471.

Modele bazate pe supravegherea proceselor..

ISBN 978-1-84800-158-9 : 590.00 lei..

681.5:004.9 004.9:681.5 082.1 Advances in Industrial Control

III 53045

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

71 Urbanism. Sistematizare teritorială. Arhitectură

peisageră

441 - VELICU, CRISTIAN.

Elemente de sistematizare şi urbanism. - Iaşi : Editura

Experţilor Tehnici, 1997.

ISBN 973-98215-0-2..

L 162976; L 162976

75 Pictură 442 - IOANA KASSARGIAN : IN MEMORIAM

. - Tulcea : Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 1997.

L 163143; L 163143

78 Muzică

443 - XENAKIS, IANNIS.

Muzica arhitectura. - Bucureşti : Editura Muzicală a Uniunii

Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 1997.

ISBN 973-42-0188-3..

L 162702; L 162702

79 Divertismente. Jocuri

444 - BARROT, OLIVIER.

L'Écran français 1943-1953 : Histoire d'un journal et d'une

époque. - Paris : Les Éditeurs français réunis, 1979.

9.00 lei..

791.43/.44(44)"1943/1953"

1. Franţa.

II 93560 445 - THEATRALIA

. - Vigo : Editorial Academia del Hispanismo, 2010.

Vol.

Page 71: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Vol. 12 : Teatro y Siglo de Oro / Ed. Jesús G. Maestro. - 2010. -

217 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Theatralia. Vol. 12: Teatrul şi

Secolul de Aur. - 7.00 lei.

792(460)(05)

1. Secolul de Aur.

II 93267

796/799 Sport. Jocuri. Exerciţii fizice

446 - ANTONIALE, LEONARDO SILVIU.

Baschet : Curs de bază / Antoniale Leonardo Silviu. - Craiova :

Universitaria, 2002.

286 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 285-286..

ISBN 973-8043-213-3 : 9.00 lei..

796.323.2(075.8)

II 93451; 796/799 A64 447 - ARUŞTEI, OVIDIU.

Handbal : Conţinut, mijloace / Ovidiu Aruştei, Costel Schender. -

Iaşi : Casa Editorială "Demiurg", 2008.

208, [14] p. : fig., anexe - (Dynamis ; 8).

Bibliogr. p. 208..

ISBN 978-973-152-117-9 : 32.70 lei..

796.322 082.1 Dynamis

II 93364 448 - BALINT, LORAND.

ABC-ul în schi sărituri : Teoria şi metodica instruirii de bază /

Balint Lorand, Grosz Wilhelm-Robert, Gaspar Puiu. - Braşov :

Editura Universităţii "Transilvania", 2009.

355 p. : fig., il.

Bibliogr. p. 342-346..

ISBN 978-973-598-641-4 : 13.00 lei..

796.011.3 796.925

III 52998 449 - CĂTĂNEANU, SERGIU.

Teorie sportivă : Pentru clasele şi liceele cu program sportiv /

Sergiu Cătăneanu, Viorel Dobre. - Craiova : Universitaria, 2001.

231 p. : tab., graf.

Bibliogr. p. 227-230..

ISBN 973-8043-77-1 : 9.00 lei..

796.01(075.8)

II 93458; 796/799 C29 450 - CHICOMBAN, MIHAELA.

Baschet : Tehnica şi tactica jocului / Mihaela Chicomban, Dragoş

Tohănean. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009.

126 p. : fig.

Bibliogr. p. 126..

ISBN 978-973-598-661-2 : 9.00 lei..

796.322(075.8) 796.011(075.8)

III 52995 451 - DURBĂCEA-BOLOVAN, MARIAN.

Musculaţie / Marian Durbăcea-Bolovan. - Târgu-Jiu : Academica

Brâncuşi, 2010.

206 p. : fig.

Bibliogr. p. 201-204..

ISBN 978-973-144-364-5 : 11.70 lei..

616.74 611.73 796.015.132 796.011.3

II 93337 452 - IOCOB, MIHAI RADU.

Page 72: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Dialog între sport şi societate / Mihai Radu Iacob, Ioan Iacob. -

Iaşi : Casa Editorială "Demiurg", 2010.

228 p. : tab., il.

Bibliogr. p. 226-228..

ISBN 978-973-152-210-4 : 38.15 lei..

796 316.74:796

III 53049 453 - IONESCU, ŞTEFAN, BASCHET.

Instruire şi performanţă în baschet la copii şi juniori. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

ISBN 973-30-5740-1..

L 163036; L 163036 454 - MARTOMA, ALINA MIRELA.

Capacitatea de efort / Alina Mirela Martoma. - Braşov : Editura

Universităţii "Transilvania", 2009.

115 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 114-115..

ISBN 978-973-598-642-1 : 11.00 lei..

61:796 612.7:796.012.11 796.012.11

III 52996 455 - MOLDOVAN, ELENA.

Aspecte cognitive şi de evaluare multicriterială în educaţie

fizică şi sport / Elena Moldovan. - Braşov : Editura Universităţii

"Transilvania", 2009.

225 p. : tab.

Bibliogr. p. 190-195..

ISBN 978-973-598-663-6 : 13.00 lei..

796.012 371.26:796 796:371.26

III 52997 456 - PETROS, LEMONIS.

Algoritmizarea exerciţiilor : Modalitate de creştere a eficacităţii

învăţării tehnicilor de bază în gimnastică : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie,

Psihologie şi Pedagogie..

L 162759; L 162759 457 - SĂVESCU, IULIAN.

Educaţie fizică şi sportivă şcolară : Ghid auxiliar ; Proiectarea

demersului didactic pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) :

Metodologie / Iulian Săvescu. - Craiova : Sim Art, 2010.

128 p. : tab.

Bibliogr. p. 127..

ISBN 978-606-8253-12-1 : 14.97 lei..

796.011.3

II 93303 458 - SĂVESCU, IULIAN.

Educaţie fizică şi sportivă şcolară : Ghid auxiliar ; Proiectarea

demersului didactic pentru clasele primare (I-IV) : Metodologie /

Iulian Săvescu. - Craiova : Sim Art, 2010.

98 p. : tab.

ISBN 978-606-8253-07-7 : 15.00 lei..

796.011.3

II 93302 459 - SHAAO, MIRELA.

Volei : Optimizarea preciziei şi constanţei pasei / Mirela Shaao ;

referenţi şt. : prof. univ. dr. Corneliu Stroe, conf. univ. dr.

Cernăianu Sorina. - Craiova : Universitaria, 2009.

358 p. : fig., tab., graf., il.

Bibliogr. p. 264-278..

ISBN 978-606-510-713-7 : 28.11 lei..

Page 73: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

796.325.05 796.011.3

III 53044

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică. Filologie. Limbaje. Dicţionare

460 - LA CONCEPTION ET LE RÔLE DES MATÉRIELS

PÉDAGOGIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

SECONDES : ACTES DU COLLOQUE DE LA COMMISSION

INTERUNIVERSITAIRE SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE,

SOLEURE, 2-4.10.78

/ éd.: F. Redard, J.-P. Métral, H. Weber. - Neuchâtel : Université

de Neuchâtel, 1979.

156 p.

Antetitlu: Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Conceperea şi rolul materialelor pedagogice în predarea limbilor

străine..

15.00 lei..

81'243(063) 81'33(063) 37.02(063)

II 93363 461 - L'ENSEIGNEMENT DE LA COMPÉTENCE DE

COMMUNICATION EN LANGUES SECONDES : ACTES DU COLLOQUE

DE LA COMMISSION INTERUNIVERSITAIRE SUISSE DE LINGUISTIQUE

APPLIQUÉE (INSTITUT DE LINGUISTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE

NEUCHÂTEL, 15-17.3.1976)

/ éditors: E. Roulet et H. Holec. - Neuchâtel : Université de

Neuchâtel, 1976.

182 p.

Antetitlu: Université de Neuchâtel. Faculté des Lettres..

15.00 lei..

81'243(063)

II 93355 462 - GOUVARD, JEAN-MICHEL.

La Pragmatique : Outils pour l'analyse littéraire. - Paris :

Armand Colin, 1998.

7.00 lei..

81'2/'42(075.8) 81'42(075.8)

II 93557 463 - MAINGUENEAU, DOMINIQUE.

L' Analyse du discours : Introduction aux lectures de l'archive. -

Paris : Hachette, 1991.

7.00 lei..

81'42

III 53332 464 - MAINGUENEAU, DOMINIQUE.

Pragmatique pour le discours littéraire. - Paris : Dunod, 1990.

7.00 lei..

81'2/'44 81'42

II 93541 465 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

LANGUAGE, LITERATURE, AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING

2010 : INTERDISCIPLINARITY AND TRANSDISCIPLINARITY IN

LANGUAGE, LITERATURE, AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING

METHODOLOGY

/ editors: Ileana Voichiţa Ghemeş, Rodica Pioariu, Teodora

Popescu,... - Alba-Iulia : Aeternitas, 2010.

542 p.

Antetitlu: "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia. The

Faculty of History and Philology.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Page 74: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Lucrările Conferinţei Internaţionale "Limbaj, literatură, însuşirea

limbilor străine", 2010..

ISBN 978-973-1890-74-6 : 35.00 lei..

81(063) 82.09(063) 378:001.29(063) 001.2:378(063)

III 53001 466 - VINŢELER, ONUFRIE.

Dicţionar de antonime / Onufrie Vinţeler. - Bucureşti : Editura

"Ştiinţa", 1997 (Tipogr. Centrală).

728 p.

ISBN 9975-67-003-2 : 39000.00 lei..

81'373.422(038)=135.1 81'374.2:81'373.422=135.1

II 77897

811.111 Limba engleză şi de origine engleză

467 - ANGHELI, NATALIA.

Compounding in english, romanian and russian (with special

reference to verbbased compound nouns) : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162734; L 162734 468 - BADEA, SIMINA.

English for Law Students : Curs practic de terminologie juridică

şi limba engleză / Simina Badea. - Craiova : Universitaria, 2006.

230 p.

Bibliogr. p. 227-228.

Limba engleză pentru studenţii la Drept..

ISBN 973-8043-500-X : 5.00 lei..

811.111'243(075.8) 81'276.6:34(075.8)

II 93291 469 - PALIŢĂ, ELENA.

Limba engleză : Note de curs / Elena Paliţă. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

[2], 98 p.

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale..

ISBN 978-973-144-349-2..

811.111'36(075.8)

II 93346 470 - POPESCU, DANIELA, FILO.

Teaching Pronunciation for Beginner and Intermediate Levels

/ Daniela Popescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

142 p. : anexe.

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg.Jiu. Facultatea

de Ştiinţe Juridice şi Litere.

Bibliogr. p. 134-135.

Insuşirea pronunţiei lb. engleze..

ISBN 978-973-144-399-7 : 7.19 lei..

811.111'355(075.8)

II 93343

811.112.2 Limba germană

471 - ALMAŞ, DUMITRU.

Weltgeschichte der neuzeit und der gegenwart : Lehrbuch fûr

die VI. klasse. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

ISBN 973-30-5386-4..

L 163033; L 163033

811.124 Limba latină

Page 75: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

472 - FOTACHE, MIRELA.

Limba şi terminologia juridică latină : Curs practic / Mirela

Fotache. - Craiova : Universitaria, 2003.

304 p.

Bibliogr. p. 242-244.

Texte în lb. latină..

ISBN 973-8043-253-3 : 4.00 lei..

811.124'243(075.8) 81'276.6:34(075.8)

II 93290

811.131.1 Limba italiană

473 - ADAMO, GIOVANNI.

2006 Parole nuove : Un dizionario di neologismi dai giornali /

Giovanni Adamo, Valeria Della Valle. - Milano : Sperling &

Kupfer, 2005.

XVI, 511 p.

2006 cuvinte noi. Dicţionar de neologisme din presă..

ISBN 88-200-3971-0 ISBN 978-88-200-3971-4 : 80.00 lei..

811.131.1'373.43(038) 070:811.131.1'373.43(038)

II 93248 474 - CEPPELLINI, VINCENZO.

Dizionario grammaticale : Dizionario pratico di grammatica e

linguistica / Ceppellini Vincenzo. - Novara : De Agostini, 2007.

[IV], 764 p.

Dicţionar gramatical. Dicţionar practic de gramatică şi lingvistică..

ISBN 978-88-418-3665-1 : 23.00 lei..

811.131.1'36(038)

I 22693 475 - DIZIONARIO DEGLI ERRORI

. - Santarcangelo di Romagna : Rusconi Libri, 2006.

413 p.

Bibliogr. p. 29-31.

Dicţionar de erori..

ISBN 8818-01389-0 : 18.00 lei..

811.131.1'271.12(038)

II 93251 476 - I GRANDI DIZIONARI GARZANTI : ETIMOLOGICO

/ di (progetto e direzione scientifica) Tullio De Mauro e Marco

Mancini. - Novara : Garzanti Linguistica, 2000.

XVIII, 2318 p.

Marile dicţionare Garzanti : Dicţionar etimologic..

ISBN 88-02-05693-5 : 300.00 lei..

811.131.1'374.4

III 52805 477 - I GRANDI DIZIONARI GARZANTI : ITALIANO

/ Direzione scientifica: Giuseppe Patota. - [Novara] : Garzanti

Linguistica, 2009.

XVIII, 2860 p. : fig., 94 f. planşe color & 80 p. anexă : Parola per

parola : Una guide al Dizionario per trovare le parole, capire i

significati, parlare e scrivere correttamente.

Marile dicţionare Garzanti. Dicţionar italian, ediţie 2009.

Index la sf. lucrării..

ISBN 978-88-480-0305-6 : 248.00 lei..

811.131.1'374.3

III 52803 478 - STOPPELLI, MARINA.

Guide Linguistiche Garzanti : Verbi italiano / Marina Stopelli. -

Novara : Garzanti Linguistica, 2004.

216 p.

Page 76: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Verbele limbii italiene.

Index p. 161-214..

ISBN 88-480-0652-3 ISBN 978-88-480-0652-1 : 26.00 lei..

811.131.1'367.625(038)

I 22692

811.133.1 Limba franceză

479 - ATLAS LINGUISTIQUE DE LA FRANCE

/ Publié par J. Gilliéron et E. Edmont. - Paris : Honoré Champion,

Éditeur, 1902.

Vol.

Atlasul lingvistic al Franţei..

[Vol. 1]. Fasc. 1. - 1902. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 1]. Fasc. 2. - 1902. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 2]. Fasc. 3. - 1902. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 2]. Fasc. 4. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 3]. Fasc. 5. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 3]. Fasc. 6. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 4]. Fasc. 7. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 4]. Fasc. 8. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 5]. Fasc. 9. - 1903. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 5]. Fasc. 10. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 6]. Fasc. 11. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 6]. Fasc. 12. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 7]. Fasc. 13. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 7]. Fasc. 14. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 8]. Fasc. 15. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 8]. Fasc. 16. - 1904. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 9]. Fasc. 17. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 9]. Fasc. 18. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 10]. Fasc. 19. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 10]. Fasc. 20. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 11]. Fasc. 21. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 11]. Fasc. 22. - 1905. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 12]. Fasc. 23. - 1906. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 12]. Fasc. 24. - 1906. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 13]. Fasc. 25. - 1906. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 13]. Fasc. 26. - 1906. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 14]. Fasc. 27. - 1907. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 14]. Fasc. 28. - 1907. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 15]. Fasc. 29. - 1907. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 15]. Fasc. 30. - 1907. - 50 h. - 25.00 lei.

[Vol. 16]. Fasc. 31. - 1908. - 75 h. - 25.00 lei.

[Vol. 16]. Fasc. 32. - 1908. - 100 h. - 25.00 lei.

[Vol. 17]. Fasc. 33. - 1909. - 100 h. - 16.65 lei.

[Vol. 17]. Fasc. 34. - 1909. - 100 h. - 16.65 lei.

[Vol. 17]. Fasc. 35. - 1910. - [104] h. - 16.65 lei.

811.133.1'28(084.4)

IV 15949 480 - CONSTANTINESCU, ILEANA.

Une promenade dans quelques pays francophones : Manual de

limba franceză / Ileana Constantinescu, Doina Pricop, Liliana

Blajovici. - Bucureşti : Steaua Procion, 1997.

ISBN 973-97992-3-X..

L 163028; L 163028 481 - PALIŢĂ, ELENA.

Limba franceză : Note de curs / Elena Paliţă. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

105 p.

Page 77: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg. Jiu. Facultatea

de Litere şi Ştiinţe Sociale..

ISBN 978-973-144-393-5 : 5.45 lei..

811.133.1'36(075.8)

II 93345 482 - PETRIŞOR, NICOLAE-FLORENTIN.

Limba franceză pentru clasa a IV-a (anul III de studiu). -

Piteşti : Pygmalion, 1996.

ISBN 973-96591-7-9..

L 162897; L 162897

811.135.1 Limba română

483 - BUCĂ, MARIN.

Dicţionar de antonime / Marin Bucă. - Bucureşti : Vox, 1997 (I.

Coresi).

Index..

ISBN 973-981-59-3-6..

81'373.422(038)=135.1 81'374.2:81'373.422=135.1

L 162939; L 162939 484 - BUCĂ, MARIN.

Dicţionar de epitete / Marin Bucă. - Bucureşti : Vox, 1997 (I.

Coresi).

Index..

ISBN 973-97847-9-5..

81'373.422(038)=135.1 81'374.2:81'373.422=135.1

L 162942; L 162942 485 - CHOONG HEE HAN.

Analiza fenomenului subiectivizării şi pasivizării în limbile

română şi coreeană : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de litere..

L 162754; L 162754 486 - DUMITRESCU, MARIA, FILOLOG.

Dicţionar de abrevieri ale limbii române D.A.L.R. : 2003-2007

/ Maria Dumitrescu. - Bucureşti : Semne, 2009.

217 p.

Abrevieri şi în lb. franceză, engleză, germană şi rusă..

ISBN 978-973-624-716-3 : 9.00 lei..

003.083(038)=135.1 811.135.1:003.083(038)

II 93276 487 - DUMITRESCU, MARIA, FILOLOG.

Dicţionar de cuvinte recente : D.C.R.-94 / Maria Dumitrescu. -

Bucureşti : Semne, 2009.

83 p.

ISBN 978-973-624-682-1 : 8.00 lei..

811.135.1'373.43(038) 811.135.1'373.45(038)

II 93274 488 - DUMITRESCU, MARIA, FILOLOG.

Dicţionar de cuvinte recente : D.C.R.-2008 / Maria Dumitrescu.

- Bucureşti : Semne, 2008.

199 p.

ISBN 978-973-624-682-1 : 8.00 lei..

811.135.1'373.43(038) 811.135.1'373.45(038)

II 93275; 81RO D91 489 - MORARU, MIHAELA.

Page 78: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Particularităţi stilistice în proza contemporană rusă şi

modalităţi de redare a lor în limba română : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

L 162751; L 162751 490 - MOŢ, MIRCEA, LB. ROMÂNĂ.

70 de teste de limba română rezolvate pentru examenele de

capacitate şi admitere. - Braşov : Orientul Latin, 1997.

ISBN 973-97590-7-6..

L 162977; L 162977 491 - POPA, ION.

Gramatica limbii române pentru clasele V-VIII / Ion Popa,

Marinela Popa. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Niculescu, 1997.

450 p. : tab.

ISBN 973-568-181-1..

811.135.1'36(083.1

L 163016; L 163016 492 - VLAD NEDELCOVICI, VICTORIA.

Limbă şi literatură medievală românească : Grigore Ureche,

Miron Costin, Ion Neculce / Victoria Vlad Nedelcoviciu, Lizica

Mihuţ. - Arad : Multimedia, 1997.

252 p.

ISBN 973-9278-05-1..

L 162958; L 162958

811.16 Limbi slave. Limba rusă

493 - ANDRONE, CONSTANŢA.

Znannja : pidručnik dlja II klasu. - Bucureşti : Editura Didactică

şi Pedagogică, 1997.

Antetitlu: Ministerul Învăţământului.

Ştiinţe, cl. a II-a..

ISBN 973-30-5521-2..

L 162923; L 162923 494 - SPINEI, IOANA.

Limba rusă : manual pentru clasa a V-a / Ioana Spinei, Georgeta

Mihăiţă. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

(Tipocart).

124 p. : tab., il.

Antetitlu: Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5316-3..

811.161.1'243(075)

L 162929; L 162929 495 - ZUNIS, LENUŢA.

Împrumuturi directe şi indirecte din limba greacă în limba

rusă literară. Terminologia medicală : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162739; L 162739

811.511.141 Limba maghiară

496 - KESZEG VILMOS.

JÓSLÁSOK A MEZÖSÉGEN : Etnomantikai elemzés / Keszeg

Vilmos. - Sf. Gheorghe : Bon Ami, 1997.

ISBN 973-98072-1-6..

L 163135; L 163135 497 - LÁSZLÓ, BOGDÁN.

Page 79: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Az ördög háromszéken : Töredékek vigeposzból / Bogdán

László. - Sf. Gheorghe : Bon Ami, 1997.

ISBN 973-96851-9-6..

L 163133; L 163133 498 - MÉSZELY, JÓZSEF.

Duruzsoló : Versek kislányoknak és kisfiúknak / Mészely József.

- Sf. Gheorghe : Bon Ami, 1996.

ISBN 973-96851-8-8..

L 163131; L 163131 499 - ROMÁNIAI MAGYAR KI KICSODA

. - s.l. : [s. n.], 1997.

L 163153; L 163153 500 - ZOLTÁN, BIRÓ A.

Hétköznapi humorvilág / Biró A. Zoltán. - Pro-Print

Könyvkiadó, 1997.

ISBN 973-9311-10-5..

L 163129; L 163129 501 - ZSIGMOND, MÁRTON.

Papírmesék fûnek, fának. - Miercurea-Ciuc : Könyvkiadó, 1997.

ISBN 973-9311-05-9..

L 163130; L 163130

82 Literatură. Estetica, teoria, tehnica, istoria şi critica

literară

502 - BABA, IOAN.

Mărturisiri confluenţe / Ioan Baba. - Timişoara : ANDO-

TOURS ; Uzdin : Tibiscus, 1997.

176 p.

ISBN 86-82217-12-0 ISBN 973-98046-3-2..

L 162912; L 162912

503 - BOBOC, LEONID.

Stylistique comparée des termes de couleur : Rezumatul tezei

de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162724; L 162724 504 - CURELAR, MIRABELA ODETTE.

Literatură comparată : Note de curs : Anul II / lect. univ. dr.

Mirabela Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

133 p.

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg.-Jiu. Facultatea

de Litere şi Ştiinţe Sociale.

Bibliogr. p. 131-133..

ISBN 978-973-144-370-6 : 7.62 lei..

82.091(075.8)

II 93361 505 - FAHAD, MAAN.

Relaţia în plan literar dintre ţările arabe din orientul apropiat

şi literatura engleză 1800-1967 : Rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162747; L 162747 506 - FAIFER, FLORIN.

Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până în

Renaştere) : Theatrum mundi / Florin Faifer. - Iaşi : Timpul, 2010.

352, [4] p.

Bibliogr. p. 341-352..

ISBN 978-973-612-376-4 : 15.00 lei..

82-2.09".../16" 792(100)(091)

II 93469 507 - HAMDAN, AFIF.

Page 80: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Harmonies et conflits de valeurs chez constant Virgil

Gheorghiu : rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162737; L 162737 508 - NEGRILĂ, IULIAN.

Scriitori români în corespondenţă. - Arad : Multimedia

Internaţional, 1997-.

Vol. 1. - ISBN 973-98127-3-2.

LEC 509 - PÂRVAN, ALEXANDRA.

3 eseuri : Eminescu ; Eliade ; Freud / Alexandra Pârvan. - Piteşti :

Pygmalion, 1996.

ISBN 973-96591-6-0..

L 162895; L 162895 510 - SCÂNTEIE, MIHAELA.

Introducere în semiotică / Lector univ. Mihaela Scânteie. -

Piteşti : Pygmalion, 1996.

ISBN 973-96591-3-6..

L 162898; L 162898 511 - TIBERIU SPÂRCHEZ ÎN AMINTIREA CONTEMPORANILOR

. - Bucureşti : Anima, 1997.

ISBN 973-9053-30-0..

L 162892; L 162892

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

512 - BAUM, FRANK LYMAN.

Vrăjitorul din Oz / L. Frank Baum. - Bucureşti : Corint, 1997.

128 p.

ISBN 973-9281-37-0..

821.111(73)-32=135.1 821.111-93=135.1

L 163094; L 163094 513 - BURR, SAXTON.

Dezastru la Jeddia / Saxton Burr. - Bucureşti : Editura "Z", 1997.

176 p.

ISBN 973-9127-82-5..

L 162674; L 162674 514 - CHEATHAM, LILIAN.

Inimă de gheaţă / Lilian Cheatham. - Alcris, 1997.

208 p.

ISBN 973-580-194-9..

L 162799; L 162799 515 - CIUGUREANU, ADINA.

High modernist poetic discourse : rezumatul tezei de doctorat. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

L 162760; L 162760 516 - CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH.

Doamna cu garoafe : [Roman] / A.-J. Cronin ; trad.: Maria

Comarnischi. - Bucureşti : Orizonturi : Lider, 1997.

272 p.

ISBN 973-9342-06-X..

821.111-31=135.1

L 162935; L 162935 517 - DAVIES, NICHOLAS.

Diana prinţesa tristă / Nicholas Davies. - Bucureşti : Editura

"Z", 1997.

240 p., il.

L 162670; L 162670 518 - GOLDING, WILLIAM.

Page 81: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Oameni de hârtie / William Golding; trad. Mihai Moroiu;

postfaţă de Monica Pillat. - Bucureşti : Univers Enciclopedic,

1997.

ISBN 973-9243-39-8..

L 163092; L 163092 519 - GRAHAM, WINSTON.

Marnie : [Roman] / Winston Graham ; trad.: Mona Constantin. -

Bucureşti : Orizonturi : Lider, 1997 (Coresi).

362 p. - (Bestsellerurile ultimului deceniu).

ISBN 973-9342-07-8 : 15900.00 lei..

821.111-31=135.1 082.1 Bestsellerurile ultimului deceniu

L 162944; L 162944 520 - MATEI-CHESNOIU, MONICA.

Problems of knowledge in Shakespeare's plays : rezumatul tezei

de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

1. Shakespeare, William.

L 162769; L 162769 521 - MORRIS, JULIANNA.

Dincolo de răzbunare / Julianna Morris ; trad. Mihai Niţulescu. -

Târgovişte : Domino, 1997.

224 p.

ISBN 973-9326-03-X..

L 162679; L 162679 522 - SALINGER, JEROME DAVID.

Nouă povestiri / J. D. Salinger ; în româneşte de Marcel Corniş-

Pop. - Bucureşti : Univers, 1997.

ISBN 973-34-0460-8..

821.111(73)-32=135.1 082.1 Biblioteca Polirom

L 163015; L 163015 523 - SHUTE, NEVIL.

Ultimul ţărm / Nevil Shute, traducere de Florin Şlapac. - Ploieşti

: Pygmalion, 1997.

ISBN 973-9207-21-9..

L 162715; L 162715

821.112.2 Literatură germană şi de limbă germană

524 - BETZ, ALBRECHT.

Exil et engagement : Les intellectuels allemands et la France

1930-1940. - Paris : Gallimard, 1991.

9.00 lei..

821.112.2.09:94(44)"1930/1940" 94(44:430)"1930/1940" 316.7

3(430:44)"1930/1940" 316.74:82

1. Franţa 2. Germania.

III 53333 525 - HASSEL, MIKE.

Cecenia, chip înlăcrimat : [roman] / Mike Hassel ; Traducere de

Sorin Petrescu. - Bucureşti : Nemira, 1997.

ISBN 973-9301-27-4..

L 162936; L 162936 526 - RAUSCHAN, IOONA.

Cară-te! / Ioona Rauschan ; trad. Raluca Ciortan. - Timişoara :

Brumar, 2010.

387 p.

ISBN 978-973-602-576-1 : 19.00 lei..

821.112.2-31=135.1

II 93297

Page 82: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

821.113 Literaturi germanice nordice

527 - BROUWERS, JEROEN.

Roşu ucigaş / Jeroen Brouwers. - Bucureşti : Univers, 1997.

112 p.

ISBN 973-34-0433-0..

L 163011; L 163011

821.131.1 Literatură italiană

528 - DIZIONARIO DELLE OPERE DELLA LETTERATURA ITALIANA

/ Diretto da Alberto Asor Rosa. - Torino : Giulio Einaudi Editore,

2006.

2 vol. - (Piccole Grandi Opere ; 7).

Dicţionarul operelor din literatura italiană..

Vol. 1 : A-L / Introduzione di Alberto Asor Rosa ; note introd. di

Giorgio Inglese. - XXIV, 696 p. - ISBN 88-06-18536-5 : 100.00 lei.

Vol. 2 : M-Z / Nota introduttiva di Giorgoi Inglese. - XVIII,773 p.

- Index p. 739-772. - ISBN 978-88-06-18536-7 : 100.00 lei.

082.1 Piccole Grandi Opere 821.131.1.09(038)

II 93249

821.133.1 Literatură franceză şi de limba franceză

529 - ADÉMA, PIERRE-MARCEL.

Guillaume Apollinaire : Les vies perpendiculaires. - Paris : La

Table Ronde, 1968.

7.00 lei..

821.133.1.09 Apollinaire, G. 821.133.1-95

1. Apollinaire, Guillaume.

II 93543

530 - BARBUSSE, HENRI.

Le Feu : Journal d'une Escouade : Roman. - Paris : Flammarion,

1965.

7.00 lei..

821.133.1-31

II 93534 531 - CHOQUARD, FRANÇOISE.

Centaurul rănit. - Bucureşti : Nemira, 1997.

ISBN 973-9301-59-1..

L 163078; L 163078 532 - CIORAN, EMIL.

Mărturisiri şi anateme / Cioran ; trad.: Emanoil Marcu. - Ed. a

2-a revizuită. - Bucureşti : Humanitas, 1997 (Coresi).

176 p. - (Seria Cioran / Ed. Humanitas).

ISBN 973-28-0751-2..

821.133.1-84=135.1 821.135.1-84 082.1 Seria Cioran

L 162695; L 162695 533 - CLANCIER, GEORGES-EMMANUEL.

De Chénier à Baudelaire : Panorama critique. - Paris : Seghers,

1963.

8.00 lei..

821.133.1.09 821.133.1-95

II 93562 534 - DOUAY, SERGE.

Histoires d'amour des provinces de France. - Paris : Presses de

la Cité, 1976.

Tome 8 : La Champagne. - 10.00 lei.

821.133.1-32 821.133.1-94

II 93563 535 - JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET LES ARTS VISUELS : ACTES DU

COLLOQUE DE NEUCHÂTEL, FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES

Page 83: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

HUMAINES DE L'UNIVERSITÉ ASSOCIATION JEAN-JACQUES ROUSSEAU

(20-22 SEPTEMBRE 2001)

/ édités par Frédéric S. Eigeldinger. - Genève : Droz, 2003.

689 p. : il., anexe.

Index p. 649-666.

J. J. Rousseau şi artele vizuale : colocviu..

ISBN 2-600-00815-2 : 35.00 lei..

821.133.1.09 Rousseau, J.-J. 7:821.133.1.09 Rousseau, J.-J.

1. Rousseau, Jean-Jacques.

II 93356 536 - LE CARRÉ, JOHN.

Casa Rusia / John Le Carré, trad. Delia Răzdolescu şi George G.

Potra. - Bucureşti : Univers, 1997.

ISBN 973-34-0457-8..

L 163017; L 163017 537 - MALRAUX, ANDRÉ.

L'Homme précaire et la littérature. - Paris : Gallimard, 1977.

7.00 lei..

821.133.1-4

II 93542 538 - PAINTER, GEORGE D.

André Gide. - Paris : Mercure de France, 1968.

7.00 lei..

821.133.1.09 Gide, A.

1. Gide, André.

II 93540 539 - PALÉOLOGUE, ALEXANDRE.

Souvenirs merveilleux d'un ambassadeur des golans :

Entretiens réalisés avec Marc Semo et Claire Tréan. - Paris :

Éditions Balland, 1990.

10.00 lei..

821.133.1-83 323.27(498)"1989"

1. Revoluţia Română. 1989.

II 93561 540 - POMEAU, RENÉ.

La Religion de Voltaire. - Paris : Librairie Nizet, 1969.

8.00 lei..

821.133.1.09 Voltaire 2:821.133.1.09 Voltaire

1. Voltaire, pseud. [Arouet, François-Marie].

III 53338 541 - PRÉVOST, FRANÇOISE.

L'Amour nu : Roman. - Paris : Stock, 1981.

7.00 lei..

821.133.1-31

II 93558 542 - RĂDULESCU, ANDA-IRINA.

Structures prolatives en français et en Roumain : rezumatul

tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,

1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi

Literaturi străine..

L 162765; L 162765 543 - WEISS, LOUISE.

Mémoires d'une européenne Tome V : La résurrection du chevalier : Juin 1940 - Août 1944. -

1974. - 10.00 lei.

821.133.1-94

III 53337

821.134 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă, portugheză

şi de limbă portugheză

Page 84: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

544 - GONZÁLEZ MONTAÑEZ, CORIOLANO.

Călătoria / Coriolano González Montañez ; trad. şi precuvântare

de Eugen Dorcescu. - Timişoara : Mirton, 2010.

72 p. - (Lyra).

ISBN 978-973-52-0769-4 : 5.00 lei..

821.134.2-1=135.1 082.1 Lyra

II 93280 545 - GUTIÉRREZ, MARCO A.

Pasión, historia y vida de San Victor[es] : Estudio filológico /

Marco A. Gutiérrez. - Cerezo de Río Tirón : EXCMO.

Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón, 2004.

162 p. : il., facs.

Bibliogr. p. 121-135.

Patimile, povestea şi viaţa Sf. Victores..

ISBN 84-606-3635-6 : 5.00 lei..

821.134.2'04.09 811.134.2'42

III 52932 546 - HISPANIA FELIX

. - Vigo : Editorial Academia del Hispanismo, 2010.

Vol.

Vol. 1 : Lope de Vega en su Siglo de Oro / Ed. Felipe B. Pedraza

Jiménez. - 237, [10] p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Lope de Vega

în al său Secol de Aur. - ISBN 978-84-96915-75-6 : 7.00 lei.

821.134.2.09 Vega, L. de(05)

1. Vega, Lope de 2. Secolul de Aur.

II 93266

821.134.2 547 - URMA SÂNGELUI TĂU PE ZĂPADĂ : PROZĂ SCURTĂ HISPANO-

AMERICANĂ

/ Trad. şi note bio-bibliografice de Tudora Şandru Olteanu. -

Bucureşti : Summum, 1995.

255 p.

ISBN 973-96987-1-9 : 3.00 lei..

821.134.2(8)-32=135.1 821.134.2(8)-82=135.1

II 93287

821.135.1 Literatură română

548 - ANDRONIC, POPOVICI, ARHIMANDRIT.

Aduceri aminte : 1820-1892 / Schiarhimandritul Andronic

(Popovici), duhovnicul şi stareţul Mănăstirii Noul Neamţ. -

Bucureşti : Cathisma, 2007 (Lumina Tipo).

173 p.

ISBN 978-973-88143-5-6 : 18.00 lei..

821.135.1-94

II 93354 549 - ANTONESCU, GHEORGHE.

Expoziţie : versuri / Gheorghe Antonescu. - Bucureşti, 1997.

L 163077; L 163077 550 - APETROAIE, ION.

Portrete şi comentarii critice / Ion Apetroaie. - Galaţi ; Galaţi :

Porto-Franco, 1997.

268 p.

ISBN 973-557-465-9 : 9000.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 75695; L 162795 551 - BACIU, TUDOR CODREANU.

Page 85: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Sfârşitul nostru de mileniu : [versuri] / Baciu Tudor Codreanu. -

Braşov : Transilvania Expres, 1997.

ISBN 973-97758-7-X..

L 162709; L 162709 552 - BARBU, VASILE POET.

Bătătorind drumurile ploilor. - Timişoara : Editura Augusta,

1997.

ISBN 973-98110-5-1..

L 162907; L 162907 553 - BĂLĂNESCU, OLGA.

Jurnalul intim în literatura română : rezumatul tezei de

doctorat / Olga Bălănescu ; Cond. şt.: acad. prof. Eugen Simion. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de litere..

821.135.1-94.09 821.135.1-95

L 162733; L 162733 554 - BÂTCĂ, VERONICA.

Lumini în interbelic : Proza şi poezia în presa românească din

Basarabia : 1918-1944 / Veronica Bâtcă. - Chişinău : [s. n.], 2007.

240 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-66-031-0 : 20.00 lei..

821.135.1(478).09"1918/1944" 070:821.135.1(478).09"1918/194

4"

1. Basarabia.

II 93358 555 - BOLOGA, MARIA.

Poeme pentru o noapte sumeriană. - Timişoara : Editura

Augusta, 1997.

ISBN 973-98110-8-6..

L 162908; L 162908 556 - BOTA, IONEL.

Cimitirul cuvintelor. - Timişoara : Editura Augusta, 1997.

ISBN 973-98110-7-8..

L 162906; L 162906 557 - BOTA, IONEL.

Muntele şi poezia : eseu asupra poeziei lui Octavian Doclin /

Ionel Bota. - Reşiţa : Timpul, 1997.

104 p.

ISBN 973-9249-16-7..

L 162969; L 162969 558 - BOTEZ, EUGEN.

Auz îndepărtat. - Slobozia : STAR TIPP, 1997.

ISBN 973-98247-2-2..

L 162700; L 162700 559 - CARP, FIRIŢĂ.

Cel mai aproape de fericire : [roman] / Firiţă Carp. - Bucureşti :

Editura Militară, 1997 (Tipografia Editurii Sylvi).

220 p.

ISBN 973-32-0502-8..

L 162705; L 162705 560 - CĂLUGĂRU, ELENA.

Literatură clasică română : Antologie de texte comentate :

clasele I-IV : şi examen de capacitate : în conformitate cu

Programa elaborată de Ministerul Învăţământului. - Ediţia a III-a. -

Bucureşti : Ex Libris, 1997.

ISBN 973-95958-7-1..

L 163098; L 163098 561 - CĂRŢILE COPILĂRIEI : BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ COMPLETĂ :

CLASA A II-A

. - Bucureşti : Editura "Z", 1997.

Page 86: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

224 p.

ISBN 973-9127-83-1..

L 162681; L 162681 562 - CĂRŢILE COPILĂRIEI : BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ COMPLETĂ :

CLASA A III-A

. - Bucureşti : Editura "Z", 1997.

224 p.

ISBN 973-9127-88-3..

L 162677; L 162677 563 - CĂRŢILE COPILĂRIEI : BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ COMPLETĂ :

CLASA I

. - Bucureşti : Editura "Z", 1997.

208 p.

ISBN 973-9127-85-4..

L 162682; L 162682 564 - CHIRIAC, ALEXANDRU.

Elegii, proteste, resemnări / Alexandru Chiriac. - Paris :

Căpriana ; Bucureşti : Haiku, 1997.

76 p.

ISBN 973-96790-6-4..

L 162889; L 162889 565 - CHIRIAC, ALEXANDRU.

Ileana - Măria - Ioana / Alexandru Chiriac. - Paris : Căpriana ;

Bucureşti : Haiku, 1995.

82 p.

ISBN 973-96790-5-6..

L 162888; L 162888 566 - CORESCU, ANDREI-PAUL.

Poema prinţului truver / Andrei-Paul Corescu. - Chişinău : Arc,

2009.

232 p.

ISBN 978-9975-61-528-0 : 12.00 lei..

821.135.1-1

III 53258 567 - CORUŢ, PAVEL.

Sfârşitul imperiului ascuns / Pavel Coruţ. - Bucureşti : Editura

"Coruţ Pavel", 1997.

288 p.

ISBN 973-9225-12-8..

L 162678; L 162678 568 - CULEA, LAURA MARA.

De-a cuvinte mari şi mici într-o carte cu ... / Magdalena

Dumitrana. - Bucureşti : V&I Integral, 1997.

ISBN 973-97622-6-3..

L 162703; L 162703 569 - CURELAR, MIRABELA ODETTE.

Istoria literaturii şi civilizaţiei române : Note de curs : [Anul

III] / lect. univ. dr. Mirabela Odette Curelar. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

142 p. : fig., anexe.

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg. Jiu. Facultatea

de Litere şi Ştiinţe Sociale.

Bibliogr. p. 235-238..

ISBN 978-973-144-369-0 : 14.32 lei..

821.135.1.09(075.8)

II 93342 570 - CUVINTE ŞI TĂCERI CU ŞI DESPRE...ALEXANDRU STARK

. - Bucureşti : Carro, 1995.

320 p.

ISBN 973-97056-2-6..

L 162719; L 162719

Page 87: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

571 - DEACONESCU, ION.

Nada / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 2007.

111 p. - (Biblioteca de poezie românească ; 25).

ISBN 973-657-879-9 : 8.00 lei..

091.5 821.135.1-1 082.1 Biblioteca de poezie românească

II 93454 572 - DIALOG ŞI LIBERTATE : ESEURI ÎN ONOAREA LUI MIHAI ŞORA

. - Bucureşti : Nemira, 1997.

ISBN 973-9301-39-8..

L 163083; L 163083 573 - DORCESCU, EUGEN.

El camino hacia tenerife / Eugen Dorcescu. - Santa Cruz de

Tenerife : Ediciones Idea, 2010.

120 p. - (Atlántica).

Drumul spre Tenerife..

ISBN 978-84-9941-131-6 : 8.00 lei..

821.135.1-1=134.2 082.1 Atlántica

II 93281 574 - DORCESCU, EUGEN.

Elegiile de la Bad Hofgastein / Eugen Dorcescu. - Timişoara :

Mirton, 2010.

51 p. - (Lyra).

ISBN 978-973-52-0966-7 : 4.00 lei..

821.135.1-1 082.1 Lyra

II 93282 575 - EMINESCU, MIHAI.

Poezii . - Craiova : Hyperion, 1997.

152 p.

ISBN 973-9157-82-3..

L 162846; L 162846 576 - ENĂCHESCU, ADINA.

Un oltean în America : roman. - Bucureşti : Amurg Sentimental,

1997.

ISBN 973-97946-9-6..

L 162982; L 162982 577 - ERBICEANU, ADRIAN.

De la Anna la Caiafa / Adrian Erbiceanu ; cuv. înainte de Ioan

Mariş. - Târgu Mureş : Editura "Ardealul", 2007.

94 p. : il. color.

ISBN 973-8406-37-4 ISBN 978-973-8406-37-7 : 8.00 lei..

821.135.1-1

II 93463 578 - FAIFER, FLORIN.

Dramaturgi români / Florin Faifer ; pref. de Mircea Ghiţulescu. -

Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2009.

215 p. - (Biblioteca de Istorie Literară ; 14).

Bibliogr. p. 211-213..

ISBN 978-973-703-475-5 : 10.00 lei..

821.135.1-2.09 821.135.1-95 082.1 Biblioteca de Istorie

Literară

II 93467 579 - FAIFER, FLORIN.

Incursiuni în istoria criticii dramatice româneşti : Zodia

Balanţei / Florin Faifer. - Iaşi : Timpul, 2010.

154, [3] p.

Bibliogr. p. 153-154.

Index p. 139-151..

ISBN 978-973-612-388-7 : 10.00 lei..

792.072.3(082) 821.135.1-92(082)

II 93470 580 - FAIFER, FLORIN.

Page 88: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Incursiuni în istoria literaturii dramatice româneşti : Regăsiri /

Florin Faifer. - Iaşi : Universitas XXI, 2008.

272 p.

Bibliogr. p. 267-270..

ISBN 978-973-7889-68-3 : 10.00 lei..

821.135.1-1.09 821.135.1-95

II 93471 581 - FAIFER, FLORIN.

Incursiuni în istoria literaturii dramatice româneşti : Regăsiri /

Florin Faifer. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. - Iaşi : Universitas XXI,

2010.

228 p.

Bibliogr. p. 223-225..

ISBN 978-606-538-041-7 : 12.00 lei..

821.135.1-2.09 821.135.1-94

II 93472 582 - FARAGO, ELENA, PSEUD.

A ciocnit cu un ou de lemn / Elena Farago. - Ulpia Traiana,

1997.

ISBN 973-98136-0-7..

821.135.1-1

1. Farago, Elena.

L 163048; L 163048 583 - GHERASIM, GHEORGHE.

Toamna pe buze / Gheorghe Gherasim. - Reşiţa : Timpul, 1997.

56 p.

ISBN 973-9249-29-9..

L 162970; L 162970 584 - GRĂSOIU, DORINA.

"Bătălia" Arghezi : Receptarea operei de la debut până la

centenarul poetului / Dorina Grăsoiu. - Ed. a 2-a rev. şi adăugită. -

Bucureşti : Editura Nouă, 2010.

249 p.

Index p. 233-239..

ISBN 978-606-8082-70-7 : 9.00 lei..

821.135.1.9 Arghezi, T. 821.135.1-95

1. Arghezi, Tudor.

II 93268 585 - HO-CHANG, LEE.

Comediile lui I.L. Caragiale : Personajele : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de litere..

L 162735; L 162735 586 - IONAK, ADRIAN.

Vâslele inimii : Poezii. - Bucureşti : R.A.I., 1997.

ISBN 973-570-091-3..

L 162943; L 162943 587 - IONESCU, NAE.

Corespondenţa de dragoste : 1911-1935. - Bucureşti : Anastasia,

1997-.

Vol. 1. - ISBN 973-9239-51-X.

LEC 588 - JIANU, LIVIU.

Lumea are cele mai bune intenţii! / Liviu Jianu. - Craiova :

Contrafort, 2008.

201 p.

ISBN 978-973-1737-65-9 : 8.00 lei..

821.135.1-32

II 93446

Page 89: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

589 - LEFTER, ION IANCU.

Apoteoza lacrimei / Ion Iancu Lefter. - Vaslui, 1997.

L 163138; L 163138 590 - MACHIDON, ION.

Menestrel peste păduri. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997-.

vol.

ISBN 973-97946-8-8..

Vol. 1 : 1978-1985. - 422 p. - ISBN 973-97946-8-8..

LEC 591 - MARIN, GHEORGHE.

În căutarea fericirii / Gheorghe Marin. - Bucureşti :

Adolescentul, 1997.

ISBN 973-95367-2-7..

L 162984; L 162984 592 - MÂRZANCA, GEORGE.

Patru ani am fost... "bandit" : Confesiuni / George Mârzanca. -

Bucureşti : Vasile Cârlova, 1997.

198 p.

ISBN 973-9233-30-9 : 4.00 lei..

821.135.1-94

II 93286; L 163119 593 - MCMASTER BUJOLD, LOIS.

Dans în oglindă : Premiul Hugo 1995. - Bucureşti : Nemira,

1997.

ISBN 973-9301-32-0..

L 162940; L 162940 594 - MEMORIALISTICĂ DIPLOMATICĂ = DIPLOMATIC MEMOIRS

/ Ediţie îngrijită de Adrian Stănescu şi Laurenţiu Vlad ; Studiu

introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii şi indice de

Laurenţiu Vlad. - Iaşi : Institutul European, 2009.

Vol.

Antetitlu: Ministerul Afacerilor Externe. Institutul Diplomatic

Român..

ISBN 978-973-611-615-5..

Vol. 1 : Alexandru Em. Lahovary : Amintiri diplomatice :

Constantinopol (1902-1906) ; Viena (1906-1908) = Alexandru

Em. Lahovary : Diplomatic Memoirs : Constantinople (1902-

1906); Vienna (1906-1908). - LVIII, 152 p. : 1 portr., anexe. -

Index p. 137-150. - Texte în lb. engleză şi franceză. - 15.00 lei..

821.135.1-94 327.82(498)"1902/1908"

1. România.

III 53266 595 - MICLĂU, PAUL.

Eterna prima oară : Sonete / Paul Miclău. - Bucureşti : Artemis,

2010.

228 p.

Texte în lb. franceză..

ISBN 978-973-566-187-8 : 8.00 lei..

821.135.1-1

II 93270 596 - MIŢOI, ELENA.

Limba română : clasa a VI-a : Manual pentru elevii cu deficienţe

mintale moderate / Elena Miţoi, Mariana Volintiru. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5125-X..

L 163029; L 163029 597 - MOCANU, NICOLAE.

Alarhos şi alte poeme / Nicolae Mocanu ; antologie, pref. şi

ecouri critice de Mircea Muthu ; 7 desene alb-negru hors texte de

Călin Stegerean. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009.

Page 90: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

198 p. : il.

ISBN 978-973-35-2476-2 : 6.00 lei..

821.135.1-1(082)

II 93279 598 - MOCANU, NICOLAE.

Amiază tîrzie : Poeme din alt mileniu / Nicolae Mocanu. - Cluj-

Napoca : Scriptor, 2009.

136 p.

ISBN 978-606-92173-1-3 : 6.00 lei..

821.135.1-1

II 93278 599 - MORARU, ALEXANDRU.

Casa îngerilor : roman / Alexandru Moraru. - Timişoara : Editura

Augusta, 1997.

ISBN 973-97738-7-7..

L 162905; L 162905 600 - MOTRIŞOR - CÂNTEC DE DOR : CULEGERE DE VERSURI

/ Victor Troacă. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2010.

122 p.

ISBN 978-606-516-256-3 : 15.00 lei..

821.135.1-1

II 93299 601 - MUREŞAN, MONICA.

Moartea se numea scumpi / Monica Mureşan. - Piteşti :

Pygmalion, 1996.

ISBN 973-96591-5-2..

L 162894; L 162894 602 - MUREŞAN, MONICA.

Trecere de pietoni / Monica Mureşan. - Piteşti : Pygmalion,

1996.

ISBN 973-96591-4-4..

L 162896; L 162896 603 - NEGOIŢĂ, CONSTANTIN VIRGIL.

Vag / Constantin Virgil Negoiţă ; trad. de Constantin Manea,

Maria-Camelia Manea. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

156 p.

ISBN 973-593-777-8 : 6.00 lei..

091.5 821.135.1-32

II 93448 604 - PETROVICI, ION.

Fulguraţii literare. - Bucureşti : Ramida, 1997.

ISBN 973-9191-59-2..

L 162980; L 162980 605 - POPESCU, FLORENTIN.

V. Voiculescu, contemporanul nostru / Florentin Popescu. - Buzău

: Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", 1997.

208 p.

L 162793; L 162793 606 - POPESCU, MARIUS DANIEL.

Groapa de nisip şi leagăne / Marius Daniel Popescu. - Magister,

1997.

64 p.

ISBN 973-980-63-7-6..

L 162978; L 162978 607 - PRIVIND TĂCEREA : ALEXANTRU TOMA FIRESCU : PORTRET ÎN

MEMORIE

/ Ed. îngrijită de Teodor Firescu. - Ed. a 2-a, revizuită şi adăugită.

- Craiova : Sitech, 2010.

203 p. : il.

Bibliogr. p. 182-188..

ISBN 978-606-530-755-1 : 17.00 lei..

Page 91: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

821.135.1-94 061.75 Firescu, Alexandru-Toma

1. Firescu, Alexandru Toma.

II 93298 608 - RADU, NICOLAE, PSIH.

Statuile sunt veşnice / Nicolae Radu. - Bucureşti : Ramida, 1997.

262 p.

ISBN 973-9191-58-4..

L 162687; L 162687 609 - RADU-UDAR, DUMITRU.

Periprava - Lagăr comunist de muncă forţată : Poeme de după

gratii (fără creion, fără hârtie) : 1958-1964 / Dumitru Radu-Udar. -

Bucureşti : [s. n.], 1997.

118 p.

L 162701; L 162701 610 - RĂDULESCU, D. ŞT.

Dicţionarul personajelor din "Sfârşit de veac în Bucureşti" de

Ion Marin Sadoveanu. - Bucureşti : Ramida, 1997.

ISBN 973-9191-54-1..

L 162979; L 162979 611 - RĂDULESCU, D. ŞT.

Obsesia : nuvele / D. St. Rădulescu. - Bucureşti : Ramida, 1997.

248 p.

Titlu orig. (eng.) : Magnificent Obsession..

ISBN 973-9191-57-6..

L 162686; L 162686 612 - RUSSO, VERONICA.

Sunt doamna frunzelor de toamnă... ; Pentru sufletul marelui

vin / Veronica Russo. - Paris : Căpriana, 1997.

71 p.

ISBN 973-95420-7-7..

L 162890; L 162890 613 - RUSSO, VERONICA.

Tăcut-au harpa Sfintei Inimi / Veronica Russo. - Paris :

Căpriana, 1997.

31 p.

ISBN 973-95420-9-3..

L 162891; L 162891 614 - SANDU, DAN.

Vămi răstignite / Dan Sandu, cuvânt înainte de Eugen Budău. -

Bacău : Corgal Press, 1997.

ISBN 973-96672-4-5..

L 163120; L 163120 615 - SELEJAN, RADU.

Lupta cu îngerul / Radu Selejan. - Sibiu : Bucura, 1997.

144 p.

ISBN 973-97814-4-6..

L 162961; L 162961 616 - SWIFT, JONATHAN.

Călătoriile lui Gulliver : În ţara piticilor şi a uriaşilor / Jonathan

Swift. - Bucureşti : Tedit F.Z.H., 1997.

240 p.

ISBN 973-97995-3-1..

821.111-31=135.1 821.111-93=135.1

L 162934; L 162934 617 - ŞARLEA, ILEANA.

Chemarea infinitului : meditaţii / Ileana Şarlea , Ediţie îngrijită

de Craistina Nisipescu, Cuvânt înainte de Tudor Iosifaru. - Rm.

Vâlcea : Editura Conphys, 1997.

ISBN 973-97698-5-3..

L 162771; L 162771 618 - ŞERBAN, AUREL.

Page 92: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Caii Amurgului / Aurel Şerban, consilier editorial ing. Ioana

Popescu. - Bucureşti : Coral Sanivet, 1997.

ISBN 973-98173-2-7..

L 163117; L 163117 619 - TĂNĂSOAICA, PETRE.

La umbra maşinii de scris / Petre Tănăsoaica. - Râmnicu Vâlcea

: Almarom, 1997.

ISBN 973-98058-8-4..

L 163122; L 163122 620 - TÂRZIU, GHEORGHE.

Vultur valah : poeme / Gheorghe Târziu. - Iaşi : Moldogrup,

1996.

ISBN 973-97-844-1-0..

L 163125; L 163125 621 - TOMA, A.

Poezii : pagini alese : 1894-1954 / A. Toma. - Bucureşti :

Evenimentul, 1997.

ISBN 973-553-026-0..

L 162696; L 162696 622 - TURBATU, ROMULUS.

Peregrin printre prieteni / Romulus Turbatu. - Craiova : Alma,

2010.

250 p. : portr., il.

ISBN 978-606-567-029-7 : 8.00 lei..

091.5 821.135.1-83

II 93262 623 - VIAN, BORIS.

Iarba Roşie / Boris Vian, trad. de Gabriela Abăluţă, pref. de

Constantin Abăluţă. - Bucureşti : Univers, 1997.

ISBN 973-34-0449-7..

L 163021; L 163021 624 - VIGHI, DANIEL.

Decembrie, ora 10 / Daniel Vighi. - Bucureşti : Albatros, 1997.

ISBN 973-24-0402-7..

L 163045; L 163045 625 - VULPESCU, ILEANA.

Arta conversaţiei : Roman / Ileana Vulpescu. - Ploieşti : Tempus,

1997.

464 p.

ISBN 955-16-4-8 : 120000.00 lei..

821.135.1-31

L 163097; L 163097 626 - ZAPOROJAN, ION.

Vocea Veteranilor : Eseuri în versuri / Ion Zaporojan. - Bucureşti

: Editura Vasile Cârlova, 1997.

ISBN 973-9233-49-x..

L 163118; L 163118 627 - ZISU, CONSTANTIN.

Câmpiile perene : Poezii. - Bucureşti : Garamond, 1997.

ISBN 973-9217-25-7..

L 162937; L 162937

821.16 Literaturi slave. Literatura rusă

628 - HAVEL, VÁCLAV.

Interrogatoire à distance. - Paris : Éditions de l'Aube, 1989.

7.00 lei..

821.162.3-83=133.1

II 93544 629 - LEM, STANISLAW.

Page 93: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Glasul Domnului : Nu deschide cutia Pandorei / Stanislaw Lem,

trad. Mihai Mitu, pref. Stanislaw Lem. - Bucureşti : Nemira, 1997.

ISBN 973-9177-59-x..

L 163058; L 163058

821.163.2 630 - BARBORICĂ, CORNELIU.

Slovenská literatúra : učebnica pre 12. ročnik / Dr. Barborică

Cornel, Dagmar Maria Anoca, Ivan Molnár, ... - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 (Universul).

310 p. : fig.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului.

Literatura slovacă, cl. a XII-a..

ISBN 973-30-3627-7..

L 163034; L 163034

821.511.141 Literatură maghiară

631 - MAKAY, BOTOND.

Könyv vagy te is !. - Reşiţa : InterGraf, 1997.

ISBN 973-97258-0-12..

L 162974; L 162974

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Antichităţi. Urme ale

culturilor timpurilor istorice. Obiecte antice

632 - BUZDUGAN, COSTACHI.

Antichităţile elanului. - s.l. : [s. n.], 1997.

L 162985; L 162985

908 Monografii locale şi regionale 633 - AUDREY, FRANCIS.

Chine : 25 ans 25 siècles. - Paris : Editions du Seuil, 1974.

9.00 lei..

308(510) 908(510)

1. China.

II 93554 634 - FOLESCU, ION.

Satele de pe Valea Peştenii : Contribuţii istorice. - Bucureşti :

Editura Sylvi, 1997.

ISBN 973-9175-38-4..

L 162708; L 162708 635 - GEACU, SORIN.

Monografia comunei Jilavele (Ialomiţa). - Ploieşti : Prahova,

1997.

ISBN 973-98175-2-1..

1. Jilavele (comună).

L 162986; L 162986 636 - VÎNĂTORU, MARIAN D.

Monografia comunei Peretu, judeţul Teleorman ( din neolitic

până în anul 1997) / Prof. Vînătoru P. Mariana, Prof. Vînătoru D.

Marian. - Peretu : [s.n], 1997.

L 163116; L 163116

91 Geografie 637 - BADEA, LUCIAN.

Destăinuiri şi opinii geografice / Lucian Badea. - Craiova :

Universitaria, 2010.

195 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-606-510-981-0 : 12.08 lei..

91-051

III 52795

Page 94: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

638 - BOŢAN, CRISTIAN NICOLAE.

Europa : Geografie regională aplicată / Cristian Nicolae Boţan. -

Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.

100 p. : fig., tab., h.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea

de Geografie. Catedra de Geografie Regională.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

10.00 lei..

913(4)(075.8)

1. Europa.

III 53183 639 - PĂUN, COSTICĂ, GEOGRAFIE.

Carpaţii dintre Dâmboviţa şi Buzău (studiu climatologic) :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

L 162725; L 162725 640 - SĂUCAN, DAN REMUS.

Studiul degradărilor de teren. Evoluţia şi aspectele

caracteristice în peisaj. Evaluarea bonitativă, organizarea spaţiului

geografic, cu privire specială asupra Dealurilor Bucovelului :

Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1996.

L 162746; L 162746

911 Geografie generală şi sistematică

641 - BURIAN, ALEXANDRU.

Geopolitica lumii contemporane : Curs de lecţii / Alexandru

Burian. - Chişinău : CEP USM, 2008.

409 p. - (Alma Mater).

Bibliogr. p. 355-409..

ISBN 978-9975-70-733-6 : 24.00 lei..

911.3:32(075.8) 082.1 Alma Mater

II 93348 642 - CREŢAN, REMUS.

Marginalitate socială şi spaţială : Conceptualizare şi tipologie în

cazul rromilor din Banat şi sudul Crişanei : Studiul de geografie

istorică şi socială / Remus Creţan. - Timişoara : Editura

Universităţii de Vest, 2007.

129 p. : fig., h., tab., il.

Bibliogr. p. 126-129.

Abstract în lb. engleză..

ISBN 978-973-125-071-7 : 19.62 lei..

321.1(=214.58)(498.4/.5) 911.3:30(=214.58)(498.4/.5) 911.3:94(

=214.58)(498.4/.5) 930.85(=214.58)(498.4/.5)

1. Banat, regiune 2. Crişana.

III 53056 643 - SMALL TOWNS IN EASTERN EUROPE : LOCAL NETWORKS AND

URBAN DEVELOPMENT

/ Agnes Borsig, Joachim Burdack and Elke Knappe, editors ;

herausgeber Sebastian Lentz, Ute Wardenga. - Leipzig : Leibniz-

Institut für Länderkunde, 2010.

104 p. : fig., tab., [8] p. h., il. color - (Beiträge zur Regionalen

Geographie ; 64).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumat în lb. engleză, germană, franceză şi rusă.

Oraşele mici din Europa de Est : reţele locale şi dezvoltare

urbană..

ISBN 978-3-86082-073-5 : 30.00 lei..

Page 95: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

911.375(4-11) 913(4-11) 082.1 Beiträge zur Regionalen

Geographie

1. Europa de Est.

III 53023 644 - URBAN REGIONAL RESILIENCE : HOW DO CITIES AND

REGIONS DEAL WITH CHANGE?

/ Ed. Bernhard Müller. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011.

XIV, 163 p. : fig., tab. - (German Annual of Spatial Research and

Policy).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Evoluţia urbană regională : Cum acceptă oraşele şi regimurile

schimbarea?..

ISBN 978-3-642-12784-7 : 70.00 lei..

911.37(430)(05) 082.1 German Annual of Spatial Research and

Policy

1. Germania.

III 53200

913 Geografie regională

645 - BOŢAN, CRISTIAN NICOLAE.

Geografia regională a continentelor : Europa : Îndrumător de

lucrări practice / Cristian Nicolae Boţan. - Ed. a 2-a, rev. şi

adăugită. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2008.

87 p. : fig., tab., h.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea

de Geografie. Catedra de Geografie Regională.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

10.00 lei..

913(4)(075.8)

1. Europa.

III 53187

929 Biografii. Ştiinţe biografice. Genealogie. Heraldică

646 - CASA REGALĂ : DOCUMENTE OFICIALE : INVENTAR ARHIVISTIC

/ Red. : Ioana Alexandra Negreanu. - Bucureşti : Arhivele

Naţionale ale României, 2003.

vol.

Vol. 1 : 1866-1900. - 314 p. - Index p. 302-314. - ISBN 973-8308-

11-9 : 6.00 lei.

Vol. 2 : (1901-1930). - 2004. - XII, 332 p. - Index p. 321-332. -

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României. - ISBN 973-8308-19-4

: 10.00 lei.

Vol. 3 : (1930-1937). - 2005. - IX, 294 p. - Antetitlu: Arhivele

Naţionale ale României. - Index p. 285-293. - ISBN 978-973-8308-

19-0 : 10.00 lei.

Vol. 4 : (1938-1947). - 2006. - XV, 272 p. - Antetitlu: Arhivele

Naţionale ale României. - Index p. 267-272. - ISBN 973-8308-21-6

: 10.00 lei.

929.52 Hohenzollern(093.2) 929.731

Hohenzollern(093.2) 930.255(498)(093.2)

1. România 2. Hohenzollern, familie.

III 52930 647 - DUCHEIN, MICHEL.

Marie Stuart : La femme et le mythe. - Paris : Fayard, 1987.

15.00 lei..

94(411):929 Maria Stuart 929 Maria Stuart

1. Maria Stuart, regină a Scoţiei.

II 93536

Page 96: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

648 - JOSAN, NICOLAE, ISTORIC.

Adeziunea populară la mişcarea memorandistă (1892-1895) :

Mărturii documentare. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1996.

ISBN 973-44-0203-X..

L 163026; L 163026 649 - KENDALL, PAUL MURRAY.

Richard III. - Paris : Fayard, 1979.

12.00 lei..

94(410):929 Richard al III-lea 929 Richard al III-lea

1. Richard al III-lea.

II 93552 650 - LACOUR-GAYET, GEORGES.

Talleyrand. - Paris : Payot, 1979.

Vol. 1 : 1754-1799. - 15.00 lei.

Vol. 2 : 1799-1815. - 15.00 lei.

Vol. 3 : 1815-1838. - 15.00 lei.

94(44):929 Talleyrand-Périgord, Ch. M. de 929 Talleyrand-

Périgord, Ch. M. de 327.82(44)"17/18"

1. Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de 2. Franţa.

III 53352 651 - LEVRON, JACQUES.

Saint Louis ou l'apogée du Moyen Âge. - Paris : Librairie

Académique Perrin, 1969.

7.00 lei..

94(44)"12":929 Ludovic al IX-lea 929 Ludovic al IX-lea

1. Franţa 2. Ludovic al IX-lea, rege al Franţei.

II 93546 652 - ORIEUX, JEAN.

Talleyrand ou le sphinx incompris. - Paris : Flammarion, 1970.

15.00 lei..

94(44):929 Talleyrand-Périgord, CH. M. de 929 Talleyrand-

Périgord, CH. M. de

1. Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de.

II 93547

93 Istorie

653 - BAICU, PETRE.

Rezistenţa în munţi şi oraşul Braşov 1944-1948. - Braşov :

Transilvania Expres, 1997.

ISBN 973-97758-8-8..

1. Braşov.

L 162710; L 162710 654 - CHELARU, RAFAEL-DORIAN.

Colecţia microfilme Vatican : Ghid arhivistic / Rafael-Dorian

Chelaru. - Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2007.

XXVIII, 256 p. : tab., anexe.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României.

Index p. 233-252..

ISBN 978-973-8308-33-6 : 10.00 lei..

930.25(456.31)(083.8) 94(498):930.25(456.31)(083.8) 94(456.3

1)(083.8) 262.13(083.8)

1. România 2. Vatican.

III 52958 655 - COLECŢIA ACHIZIŢII NOI : INDICE CRONOLOGIC NR. 25

/ Întocmit de : Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan. -

Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 2002.

vol.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României..

Page 97: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Vol. 1 : (Sf. sec. XIII-1685). - 312 p. - Index p. 231-309. - ISBN

973-8308-06-2 : 10.00 lei.

Vol. 2 : (1686-1760) / Întocmită de Mirela Comănescu, Laura

Niculescu. - 2008. - XII, 388 p. : facs. - Index p. 269-383. - ISBN

978-973-8308-35-0 : 10.00 lei.

930.255(498.1+498.3)(093.2) 94(498.1+498.3)(093.2)

1. Moldova 2. Ţara Românească.

III 52957 656 - CORNESCU, ALEXANDER.

Proiecte de federalizare în Balcani - Secolele XIX-XX :

rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din

Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie..

1. Balcani.

L 162768; L 162768 657 - HATMANU, IOAN.

Istoria doctrinelor juridice / Ioan Hatmanu. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei România de Mâine, 1997.

134 p.

ISBN 973-582-033-1..

L 162823; L 162823 658 - MĂLINAŞ, IOAN MARIN.

Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială / Ioan Marin

Mălinaş. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006-.

vol.

Vol. 1 : Pentarhia. - 398 p. : il. - Titlul volumului şi cu caractere

chirilice. - ISBN 973-610-439-7 : 15.00 lei.

Vol. 2 : Pentarhia. Part. a 2-a : Regeste imperiale şi patriarhale

privitoare la Sinoadele Ecumenice, 325-787. - 2009. - 168 p. : il.

color. - Texte şi în lb. greacă şi arameică. - ISBN 978-973-610-

439-8 : 15.00 lei.

930.24(100)(093.2) 262(100)(093.2)

IV 15977 659 - SALMAN, FALAH.

Istoria druzilor din orientul mijlociu cu privire specială la cei

din Israel : Rezumatul tezei de doctorat. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 1996.

L 162732; L 162732 660 - SPORIŞ, MIHAI.

Amprenta în marmura istoriei / Mihai Sporiş. - Râmnicu Vâlcea

: Almarom, 1997.

ISBN 973-98059-0-6..

L 163123; L 163123 661 - ZAMFIRESCU, DRAGOŞ.

Legiunea Arhanghelului Mihail de la mit la realitate / Dragoş

Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997.

ISBN 973-45-0179-8..

L 163054; L 163054

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

662 - CÂNDEA, VIRGIL.

Mărturii româneşti peste hotare : Creaţii româneşti şi izvoare

despre români în colecţii din străinătate / Virgil Cândea. -

Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2010.

Vol.

ISBN 978-973-8369-69-6..

Vol. 1 : Albania-Etiopia. - CVI, 523 p. : 1 f. portr. - Antetitlu:

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române ;

Page 98: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Biblioteca Metropolitană Bucureşti. - Cuvînt înainte, metodologie

şi nota editorului şi în lb. engleză. - ISBN 978-973-8369-72-6 :

15.00 lei..

930.85(=135.1)(100)(093) 94(=135.1)(100)(093)

1. Albania 2. Etiopia.

III 52935 663 - CIOBOTEA, DINICĂ.

Moşnenia în ultima ei fază de existenţă : rezumatul tezei de

doctorat. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie..

L 162764; L 162764 664 - DUMITRESCU, DORU.

Istoria altfel : Curiozităţi istorice / Doru Dumitrescu, Mihai

Manea. - Piteşti : Nomina, 2007.

Vol.

ISBN 978-973-87861-4-1..

Vol. 2. - 2007. - 144 p. : il. - Bibliogr. p. 139-143. - ISBN 978-

973-1726-27-4 : 6.00 lei..

94(100) 930

III 52940 665 - NICOLAE BĂNESCU : 1878-1871 : BIOBIBLIOGRAFIE ADNOTATĂ

/ Red.: Şerban Şubă, Geta Costache, Laura Regneală ; il. Geta

Costache. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară "Carol I",

2010.

162 p. : 1 f. portr., il., facs. - (Bibliografiile directorilor BCU

"Carol I" Bucureşti ; 3).

Index p. 149-161.

Rezumat în lb. franceză..

ISBN 978-973-88947-2-3 : 10.00 lei..

930(498) Bănescu, N.(01) 082.1 Bibliografiile directorilor BCU

"Carol I" Bucureşti

1. Bănescu, Nicolae.

IV 15959 666 - SAASTAMOINEN, ARI.

The Phraseology of Latin Building Inscriptions in Roman

North Africa / Ari Saastamoinen. - Helsinki : Societas

Scientiarum Fennica, 2010.

646 p. : fig., tab. - (Commentationes Humanarum Litterarum ;

127/2010).

Frazeologia inscripţiilor latine în Africa de Nord..

ISBN 978-951-653-377-6 : 60.00 lei..

930.271(=124)(6-17) 811.124'373.7 082.1 Commentationes

Humanarum Litterarum

1. Roma antică 2. Africa de Nord.

III 53019 667 - TANAŞOCA, ANCA.

Unitate romanică şi diversitate balcanică : Contribuţii la istoria

romanităţii balcanice / Anca Tanaşoca, Nicolae-Şerban Tanaşoca. -

Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO, 2004.

324 p.

ISBN 973-8434-47-5 : 15.00 lei..

930.85(=135.1(497)

1. Balcani.

II 93473 668 - TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN.

Balcanologie şi politică în România secolului XX : Victor

Papacostea în documente din arhivele Securităţii şi din arhiva

personală / Nicolae-Şerban Tamaşoca. - Bucureşti : Biblioteca

Bucureştilor, 2010.

Page 99: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

328 p. : il. - (Biblioteca de Studii şi Cercetări Sud-Est Europene ;

2).

Antetitlu: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei

Române ; Biblioteca Metropolitană Bucureşti..

ISBN 978-973-8369-74-0 : 20.00 lei..

930.25(498)"19" 082.1 Biblioteca de Studii şi Cercetări Sud-Est

Europene

1. Papacostea, Victor 2. Balcani.

III 53262 669 - TÂCHES PUBLIQUES ET ENTREPRISE PRIVÉE DANS LE

MONDE ROMAIN : ACTES DU DIPLÔME D'ETUDES AVANCÉES,

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET DE LAUSANNE, 2000-2002

/ sous la direction de Jean-Jacques Aubert. - Genève : Université

de Neuchâtel, 2003.

XII, 357 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 343-357.

Obligaţiile publice şi instituţia particulară în lumea romană..

ISBN 2-600-00937-X : 20.00 lei..

930.85(37) 34(37)(094.072)

1. Roma antică.

III 53026

94 Istoria Europei

670 - CASSIN, RENÉ.

Les Hommes partis de rien : Le réveil de la France abattue

(1940-41). - Paris : Plon, 1974.

10.00 lei..

94(44)"1940/1941"

1. Franţa 2. Război mondial, al doilea (1939-1945).

II 93556 671 - CHAUNU, PIERRE.

La France : Histoire de la sensibilité des Français à la France. -

Paris : Robert Laffont, 1982.

12.00 lei..

94(44)

1. Franţa.

III 53347 672 - DEMOUGEOT, EMILIENNE.

La Formation de l'Europe et les invasions barbares. - Paris :

Aubier, 1969.

Vol. 1 : Des origines germaniques à l'avènement de Dioclétien. -

10.00 lei.

94(4)

1. Europa.

II 93535 673 - GUILLEMIN, HENRI.

Robespierre : Politique et mystique. - Paris : Seuil, 1987.

15.00 lei..

94(44):929 Robespierre, M. de 929 Robespierre, M.

de 323.27(44)"1789"

1. Robespierre, M. de 2. Revoluţia Franceză. 1789.

III 53350 674 - KELLER, WERNER.

La Bible Arrachée aux Sables. - Paris : Presses de la Cité, 1962.

8.00 lei..

22:94(32/33) 94(32/33):22

1. Antichitate 2. Egiptul antic 3. Palestina, regiune istorică 4.

Israel.

Page 100: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

II 93555 675 - LIMAGNE, PIERRE.

L'Éphémère : IV-e République. - Paris : Éditions France-Empire,

1977.

10.00 lei..

94(44)"1944/1958" 32(44)"1944/1958"

1. Franţa 2. Republica a IV-a.

III 53339

94/99 Istorie medievală şi a timpurilor moderne

676 - CEDAREA BASARABIEI, A NORDULUI BUCOVINEI ŞI A

ŢINUTULUI HERŢA ÎNTRE NEPUTINŢĂ ŞI IRESPONSABILITATE : 26-

28 IUNIE 1940 : CATALOGUL EXPOZIŢIEI

/ Concept editorial: Dorin Dobrincu, Şerban Marin, Laura

Dumitru, Radu Stancu.... - ediţie trilingvă. - Bucureşti : Arhivele

Naţionale ale României, [s. a.].

pag. multiplă : fig., il., facs., h.

ISBN 978-973-8308-43-5 : 5.00 lei..

94(498.7)"1940"(091) 341.223(498.7:477.8)"1940"(091) 061.4

323(498.7)"1940"(091)

1. România 2. Basarabia 3. Bucovina de Nord 4. Herţa, regiune.

III 52962 677 - CONSTANTINESCU, N. A.

Istoria omenirii în evul modern dela 1453-1924 pentru clasa II

secundară / de N. A. Constantinescu. - Ed. a 2-a. - [Bucureşti] :

Cartea Românească, [1930].

198 p. : il.

7.00 lei..

94(100)(075)

II 93283 678 - MARIN, ŞERBAN.

Studii veneţiene / Şerban Marin. - Bucureşti : Editura Academiei

Române, 2008.

vol.

ISBN 978-973-27-1662-5..

Vol. 1 : Veneţia, Bizanţul şi spaţiul românesc. - 331 p. : tab. -

Titlul şi în limba engleză. - ISBN 978-973-27-1662-5 : 10.00 lei..

94(450.341:949.502)"07/13"(02)

1. Veneţia 2. Bizanţ.

III 52952

949.8 Istoria României

679 - ARMATA ROMÂNĂ ÎN VÂLTOAREA RĂZBOIULUI : (1941-1945)

. - Bucureşti : Vasile Cârlova, 2002 (Lumina Tipo).

500, XXVII p. : tab., h., il., [9] pl. h. color.

Antetitlu: Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război.

Bibliogr. p. 476-479.

Rezumat în lb. engleză, franceză, germană şi rusă..

ISBN 973-8172-30-6 : 8.00 lei..

355.48(498)"1941-1945" 94(498)"1941-1945"

1. România 2. Război mondial, al doilea (1939-1945).

III 52950 680 - CATALOGUL DOCUMENTELOR ŢĂRII ROMÂNEŞTI DIN

ARHIVELE STATULUI

. - Bucureşti : Arhivele Naţionale ale României, 19--?.

vol.

Vol. 3 : 1621-1632 / Întocmit de D. Duca-Tinculescu, M.-D.

Ciucă. - 1978. - 904 p. - Antetitlu: Direcţia Generală a arhivelor

Page 101: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

Statului din Republica Socialistă România. - Bibliogr. p. 9-16. -

Index. - Rezumat în lb. franceză.

Vol. 4 : 1633-1639 / Întocmit de M.-D. Ciucă... ; coord. Maria

Soveja. - 1981. - 911 p. : 19 facs. - Antetitlu: Direcţia Generală a

arhivelor Statului din Republica Socialistă România. - Bibliogr. p.

10. - Index. - Rezumat în lb. franceză.

Vol. 6 : 1645-1649 / Întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia

Vătau-Găitan. - 1993. - 812 p., facs. - Antetitlu: Direcţia Generală

a Arhivelor Statului din România. - Rezumat şi în limba franceză. -

Bibliogr. p. 10-18. - Index p. 789-811. - [812.00] lei.

Vol. 7 : 1650-1653 / Întocmit de : Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia

Vătafu-Găitan, Melentina Bâzgan. - 1999. - 550 p. - Antetitlu :

Arhivele Naţionale ale României. - Index p. 529-548. - Bibliograf.

p. 7-11. - ISBN 973-98271-7-9 : 20000.00 lei.

Vol. 8 : 1654-1656 / Întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia

Vătafu-Găitan, Dragoş Şesan, Mirela Comănescu. - 2006. - 856 p.

- Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României. - Bibliogr. p. 10-14. -

Index p. 586-855. - Rezumat în lb. franceză. - ISBN 973-8308-27-5

: 20.00 lei.

94(498.1)(093.2) 930.255(498.1)(093.2)

1. România 2. Ţara Românească.

III 17369 681 - CIONCHIN, IONEL.

Geto-dacii de neam valac/pelasg. - Timişoara : ANDO-TOURS,

1997.

172 p.

ISBN 973-98186-6-8..

L 162911; L 162911 682 - IORGA, NICOLAE.

Două conferinţi craiovene : Rostul Olteniei în mişcarea pentru

neam ; Ce am făcut şi ce trebuie să facem / N. Iorga. - Craiova :

Socec & Co., 1906.

46 p.

5.00 lei..

94(498.2)(042.5)

1. România 2. Oltenia.

I 22695 683 - ISTORIA DIVIZIEI 2 INFANTERIE

/ Coord.: Gl. bg. prof. univ. dr. Ion Pâlşoiu, prof. Ionel Turcin, col.

(r) Bujor Iovănel. - Craiova : Autograf MJM, 2008.

Vol.

Vol. 1. - 352 p. : il., anexe. - ISBN 978-973-8989-81-8 : 15.00 lei.

Vol. 2. - 436 p. : il., anexe. - Bibliogr. p. 432-435. - ISBN 978-

973-8989-85-6 : 15.00 lei.

355.48 94(498.2)

III 53257 684 - MINORITĂŢILE NAŢIONALE DIN ROMÂNIA : 1925-1931 :

DOCUMENTE

/ Coordonată de: Ioan Scurtu, Ioan Dordea. - Bucureşti : Arhivele

Naţionale ale României, 1996.

605 p. : tab.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României.

Titlul, tabla de materii, studiu introd., lista documentelor, index, şi

în lb. germană şi engleză.

Text şi în limba engleză, franceză, germană, maghiară.

Index p. 555-605..

ISBN 973-97394-4-x : 15.00 lei..

323.15(498)"1925/1931"(093.2) 94(498)"1925/1931"(093.2)

1. România.

Page 102: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

III 52960; L 158010 685 - PARTIDUL COMUNIST DIN ROMÂNIA ÎN ANII CELUI DE-AL

DOILEA RĂZBOI MONDIAL : 1939-1944

/ Ediţie de documente coord. de Alina Tudor-Pavelescu ; studiu

introd. şi note de Alina Tudor-Pavelescu. - Bucureşti : Arhivele

Naţionale ale României, 2003.

424 p.

Antetitlu: Arhivele Naţionale ale României.

Tabla de materii şi în limba engleză.

Index p. 413-424.

Text şi în limba rusă..

ISBN 973-8308-10-0 : 10.00 lei..

940.53:94(498)"1939/1944" 329.15(498)"1939/1944

1. Război mondial, al doilea (1939-1945) 2. România 3. Partidul

Comunist Român.

III 52954 686 - POPESCU, PAUL D.

Prahova şi Ploieştii în vremea epopeei lui Mihai Viteazul. -

Ploieşti : Prahova, 1997.

ISBN 973-98175-1-3..

L 162987; L 162987 687 - ŞERBAN, IONUŢ.

Ideea de revoluţie la români / Ionuţ Şerban. - Craiova : Sitech,

2010.

255 p. : facs., anexe.

Bibliogr. p. 216-228.

Index p. 247-253..

ISBN 978-606-11-0774-2 : 9.00 lei..

94(=135.1) 323.27(=135.1)(091)

III 52939

688 - TRADIŢIE ŞI ISTORIE : 1990-2005

/ Coord.: general de brigadă (r) prof. Ilie Stoleru. - Bucureşti :

Contrast, 2005.

448 p. : tab., h., il. în parte color.

Antetitlu: Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război.

Rezumat în lb. franceză, germană şi rusă..

ISBN 973-87171-1-6 : 10.00 lei..

061.23:355.292.3 355.292.3:061.23 94(498)"1877/1878" 930(4

98)"1877/1878"

1. Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război.

III 53256

INDEX DE NUME

A

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN (pref.) - 623

Abăluţă, Gabriela (trad.) - 623

ABRUDEAN, MIHAIL (referent şt.) - 9

ABRUDEANU, M. - 333

Academia Română. Filiala Timişoara - 226

Page 103: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ADAM, IOANA - 356

ADAMO, GIOVANNI - 473

ADÉMA, PIERRE-MARCEL - 529

ADEROV, VIORICA - 110

AGACHI, ŞERBAN PAUL (referent şt.) - 9

ALBERS, BRIAN - 22

ALBU, RUXANDRA-GABRIELA - 405

Alexandrescu, Ion - 635

Allen, Franklin (ed.) - 155

ALMAŞ, DUMITRU - 471

Alvino, Angelo (ed.) - 254

Anastasis, Petre Grigore - 171

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - 55-56

ANDREESCU, MIHAIL - 187

ANDREŞ, SOLOMIA - 41

ANDRIEŞ, SERAFIM - 378

ANDRIŢOIU, CLAUDIA - 170

ANDRONE, CONSTANŢA - 188-189, 493

ANDRONIC, POPOVICI, arhimandrit - 548

ANGHEL, GABRIELA-VICTORIA - 334

ANGHEL, MIHAI - 53

Anghelescu, Nădejdea (cond. şt.) - 106

ANGHELI, NATALIA - 467

Anoka, Dagmar Maria - 630

ANTAL, RÓBERT - 341

ANTMAN, STUART S. - 234

ANTOHI, SORIN (coord.) - 572

ANTONESCU, GHEORGHE - 549

ANTONIALE, LEONARDO SILVIU - 446

ANTONOAIE, NICULAIE - 405

APETROAIE, ION - 550

APOSTOL, GABRIEL - 230

ARUŞTEI, OVIDIU - 447

ASOR ROSA, ALBERTO (coord.) - 528

ASPRU, OCTAVIAN - 6

AŞTEFANEI, IOAN - 336

Aubert, Jean-Jacques (coord.) - 669

AUDREY, FRANCIS - 633

B

BABA, IOAN - 502

BABEU, TIBERIU (cond. şt.) - 340

BABEU, TIBERIU DIMITRIE (cond. şt.) - 339, 371

BACIU, TUDOR CODREANU - 551

BÄCKMAN, GUY - 313

BADEA, LUCIAN - 637

BADEA, SIMINA - 468

Baicu, Petre - 653

BALINT, LORAND - 448

Balotescu, Irina (îngrij. ed.) - 228

BANDUR, GEZA (referent şt.) - 429

BARBORICĂ, CORNELIU - 630

BARBU, VASILE poet - 552

BARBUSSE, HENRI - 530

BARDAŞ, PETRU - 418

BARROT, OLIVIER - 444

BAŞA, IOANA ADELA - 422

BAUM, FRANK LYMAN - 512

BĂBĂIŢĂ, ILIE - 150

BĂBĂIŢĂ, MIRCEA-ILIE - 342

BĂDESCU, DOREL CICERONE - 375

BĂDICU, GEORGIAN - 190

BĂDILIŢĂ, CRISTIAN - 1

BĂETU, IOAN - 235

BĂJENESCU, TITU I. - 7

Bălaşa, Paula - 64

BĂLĂNESCU, OLGA - 553

BĂLUNĂ, RADU - 416

BÂTCĂ, VERONICA - 554

BECHET, PAUL - 357

Beers, Mark H. (ed. şt.) - 320

BEJAN, MIRCEA (referent şt.) - 340

Page 104: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

BELU, CONSTANTIN - 178-179

BERCEANU, DOREL - 416

BERCEANU, DOREL (coord.) - 416

BERETEU, LIVIU (referent şt.) - 371

BERINDEI, DAN (cond. şt.) - 656

BERSAN, OTILIA SANDA - 219

BETZ, ALBRECHT - 524

BEU, DORIN - 376

BICĂ, MARIN (referent şt.) - 362

BITOLEANU, ALEXANDRU - 363

BÎRNEA, ION - 87

BLAGA, PETRUŢA - 191

BLAJOVICI, LILIANA - 480

BLANCPAIN, MARC - 689

BOBAŞU, EUGEN - 431

BOBOC, LEONID - 503

BOBOC, NICU (cond. şt.) - 257

BOBOESCU, REMUS - 364

BOCÎI, LIVIU SEVASTIAN (referent şt.) - 337

BODEA, MIRCEA (referent şt.) - 352

BOENGIU, SANDU (coord.) - 292

BOGATU, CORNELIU - 423

Bojin, Emil - 149

BOLDEA, ION (cond. şt.) - 341, 344, 349

BOLOGA, MARIA - 555

BOLOŞ, VASILE - 192

BONACINA, GIUSEPPE (trad.) - 326

BONDREA, AURELIAN GH. - 52

BORDA, MONICA E. (referent şt.) - 359

BORNE, DOMINIQUE - 111

Borsig, Agnes (ed.) - 643

BORŞ, NICU - 424

BORUTZKY, WOLFGANG - 236

BOTA, IONEL - 556-557

BOTEZ, EUGEN - 558

BOŢAN, CRISTIAN NICOLAE - 638, 645

BOUAMAMA, BELKACEM OULD - 440

BOUCHER, JEAN-MARC (cond. şt.) - 356

BOULEANU, IULIAN - 357

BOUNDA, EVELYNE SIMONE - 175

BRAD, REMUS (ed.) - 186

BRATU, POLIDOR (referent şt.) - 16

BRÂNCUŞ, GRIGORE (cond. şt.) - 485

BRETOTEAN, MIHAI - 288

BREZEANU, PETRE - 419

Brindu, Doina (trad.) - 308

BRÎNDAŞU, PAUL DAN (referent şt.) - 249

Brotzman, S. Brent (ed.) - 322

BROUWERS, JEROEN - 527

BRUNSVICK, YVES - 689

BUCĂ, MARIN - 483-484

BUCHIU, ŞTEFAN, preot - 88

BUDĂU, EUGEN (cuv. înainte) - 614

Burdack, Joachim (ed.) - 643

BURIAN, ALEXANDRU - 116-118, 641

BURR, SAXTON - 513

BURTICĂ, GEORGETA (cond. şt.) - 425

BUŞE, CONSTANTIN (cond. şt.) - 136

BUZDUGAN, COSTACHI - 632

BUZDUGAN, TIBERIU - 71

BUZLE, D. - 367

C

CALANGIU, ANCA (trad.) - 107

CAMPBELL, ANTHONY - 314

CANDEL, AURELIA - 332

CAPĂTĂ, LUCREŢIA - 272

CARABELLA, MONICA (trad.) - 326

CARAGEA, ALEXANDRU - 163

CARBONNEL, JEAN PIERRE (coord.) - 291

Carletti, Elena (ed.) - 155

CARP, FIRIŢĂ - 559

Page 105: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

CASAN, EMIL - 182-183

CASSIN, RENÉ - 670

CAVRILĂ, LUCIAN (coord. şt.) - 305

Cawson, Sue (il.) - 63

CĂLIN-DINGA, EMIL - 139

CĂLINA, AUREL - 268

CĂLINA, JENICA - 268

Călugăriţa, Gheorghe - 237

CĂLUGĂRU, ELENA - 560

CĂNESCU, TRAIAN - 354

CĂPĂŢÂNĂ, OCTAVIAN DAN - 119

CĂPRARIU, VLAD - 8

CĂRUNTU, ALEXANDRU - 36

CĂTĂNEANU, SERGIU - 449

CÂMPEANU, ANDREI (referent şt.) - 359

CÂNDEA, VIRGIL - 662

CEAUŞU, FILOTEIA - 140

CEAUŞU, VALENTIN - 140

CEBRUCEAN, DUMITRU, ing. - 361

CEPPELLINI, VINCENZO - 474

CERBAN, MĂDĂLINA - 298

CERCEL, MARIA - 299

CERGHIT, IOAN, pedagog (cond. şt.) - 211, 456

CERNĂIANU, SORINA (referent) - 459

CHAITOW, LEON - 317

CHANG, MICHELE - 141

CHARBONNIÉRES, LOUIS DE - 120

CHATEAU, JEAN - 72

CHAUNU, PIERRE - 671

CHEATHAM, LILIAN - 514

CHELARU, RAFAEL-DORIAN - 654

CHERATA, LUCIAN - 121

CHICOMBAN, MIHAELA - 450

CHINCEA, ION - 340

CHIRIAC, ADRIAN, chimie (referent şt.) - 422-423

CHIRIAC, ALEXANDRU - 564-565

CHIRILĂ, ELENA - 182-183

CHIRILĂ, ELISABETA - 280

CHIRTOP, PETRE - 238

CHIŞ, ANA-MARIA - 429

CHOONG HEE HAN - 485

CHOQUARD, FRANÇOISE - 531

CHUNG, WALTER H. - 261

CIACHIR, NICOLAE (cond. şt.) - 659

CICAL, ELENA-GABRIELA - 425

CICALĂ, EUGEN FLORIN (referent şt.) - 364

CICORTAŞ, ALEXANDRU (referent şt.) - 34

CIMPOIAŞU, VILY MARIUS - 231

CIOBANU, CECILIA - 182-183

CIOBOTEA, DINICĂ - 663

CIOCHINĂ, SILVIU (referent şt.) - 359

CIONCHIN, IONEL - 681

CIORA, LIVIU ION - 35

CIORAN, EMIL - 532

Ciortan, Raluca (trad.) - 526

CIUBOTARIU, DAN (referent şt.) - 285

Ciubotaru, Dan (referent şt.) - 282

CIUCĂ, MARCEL-DUMITRU (alcăt.) - 655

CIUGUDEAN, MIRCEA (cond. şt.) - 352

CIUGUDEANU, CĂLIN - 376

CIUGUREANU, ADINA - 515

CIULACHE, STERIE - 289

CIULACHE, STERIE (cond. şt.) - 639

CIULEI, GHEORGHE - 164

CIULEI, GHEORGHE G. - 164

CIUPITU, LIVIU - 368

CIUREZU, TUDOR - 416

CIZEK, EUGEN (cond. şt.) - 64

CÎRNU, DORU - 42

CÎRŢÎNĂ, DANIELA - 300

CLANCIER, GEORGES-EMMANUEL - 533

COCULESCU, MARIANA STELUŢA - 112

Page 106: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

COHEN, NATHAN - 290

COJOCARIU, VENERA MIHAELA - 193

COJOCARU, MARIA, dr. - 73

COJOCARU, VASILE, ing. - 428

Comandar, Corneliu (referent şt.) - 377

Comarnischi, Maria (trad.) - 516

COMĂNECI, R. - 335

Comănescu, Maria - 188-189, 493

COMĂNESCU, ŞTEFAN - 304

Constantin, Ioana (trad.) - 65

Constantin, Mona (trad.) - 519

CONSTANTINESCU, CRISTINA - 182-183

CONSTANTINESCU, DAN MIHAI (referent şt.) - 366

CONSTANTINESCU, ILEANA - 480

CONSTANTINESCU, LIVIU (cond. şt.) - 294

CONSTANTINESCU, N. A. - 677

CORBU, CORINA ALINA - 168

CORESCU, ANDREI-PAUL - 566

CORNESCU, ALEXANDER - 656

CORNILESCU, ALEXANDRA (cond. şt.) - 467

CORNIŞ-POP, MARCEL (trad.) - 522

CORUŢ, PAVEL - 567

COSTACHE, CRISTINA (referent şt.) - 425

Costache, Geta (red. ; il.) - 665

COSTEA, MONICA - 273

COŞULSCHI, MIREL - 239

COŢA, AUGUSTIN - 240

COURRIÉRE, YVES - 184

CRAIOVAN, ION - 165

CRĂCIUN , VICTOR (pref.) - 130

CRĂCIUNAŞ, P. T. - 241

CRĂCIUNAŞ, SILVIU, mat. - 241

CRĂIUŢU, AURELIAN (coord.) - 572

CREŢAN, REMUS - 642

CREŢU, AUGUSTIN (referent şt.) - 366

CREŢU, EMIL (referent şt.) - 377

CREŢU, VLADIMIR IOAN (cond. şt.) - 37

CREŢU, VLADIMIR IOAN (referent şt.) - 13

CRISTEA, ANA DANIELA, ing. - 9

CRISTEA, GABRIELA - 195

CRISTEA, SORIN - 196

CRISTEA, TEODORA (cond. şt.) - 503, 542

CRISTESCU, ROMULUS (cond. şt.) - 243

CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH - 516

CSUNDERLIK, CAROL (cond. şt.) - 285

CULEA, LAURA MARA - 568

CURA, PAUL - 323

CURELAR, MIRABELA ODETTE - 504, 569

CURIAC, DANIEL-IOAN (referent şt.) - 28

CUSWORTH, J. W. (editor) - 114

D

DANCHIV, ALEXANDRU - 291

DARIE, GEORGE (referent şt.) - 375

DASCĂLU, CONSTANŢA - 387

Daugherty, Kay (ed.) - 322

DAVIDESCU, CORNELIU (referent şt.) - 282

DAVIDESCU, CORNELIU-MIRCEA (referent şt.) - 422

DAVIES, NICHOLAS - 517

DĂSCĂLESCU, AURELIA - 315

DÂRJAN, IOANA - 197

DE MAURO, TULLIO (red. şt.) - 476

DEAC, LIANA MONICA - 301

DEAC, MIRCEA, medic - 307

DEACONESCU, ION - 571

DEHELEAN, DORIN (referent şt.) - 364

DEITEL, H. M. - 10

DEITEL, HARVEY M. - 10

DEITEL, PAUL J. - 10

DELANY, JUDITH - 317

DELARUE, PHILIPPE - 328

DELEŞEGA, IULIU (referent şt.) - 350

Page 107: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

DELLA VALLE, VALERIA - 473

DEMOUGEOT, EMILIENNE - 672

DEMŞOREANU, IRINA - 275

DESBRIERES, JACQUES (referent şt.) - 429

Di Maio, Giuseppe (ed.) - 263

DIACONU, DANIEL CONSTANTIN - 296

DIMA, ADRIAN - 330

DIMA, IOAN CONSTANTIN - 420

DIMA, IOAN CONSTANTIN (coord.) - 420

DIMITRIU, GEORGE - 11

Diudea, Mircea (referent şt.) - 285

DÎRJAN, COSTICĂ-DUMITRU - 453

DOBRA, PETRU - 432

DOBRE, IONEL (cond. şt.) - 366

DOBRE, VIOREL, sportiv - 449

Dobrincu, Dorin (red.) - 182-183, 676

DOBRINESCU, VALERIU FLORIN - 122

DOCA, NICOLAE (referent şt.) - 424, 427

DOGARU, IOAN - 80

DOLIŞ, MARIUS - 399

DONOS, EVLAMPIE - 180

DORCESCU, EUGEN - 573-574

DORCESCU, EUGEN (trad. ; cuv. înainte) - 544

DORDEA, IOAN (coord.) - 684

DOUAY, SERGE - 534

DRÁBEK, PAVEL - 242

Dragu-Banu, Valentin (trad.) - 114

DRĂCEA, RALUCA - 157

DRĂGHICI, GEORGE, ing. (cond. şt.) - 249

DRĂGOI, BENIAMIN - 352

DRĂGUŢ, ANA - 272

DROBOT, RADU (coord.) - 291

DROBOTĂ, GHEORGHE - 395

DROBOTĂ, MARI-ANN - 395

DUCHEIN, MICHEL - 647

DUGHIR, CIPRIAN OVIDIU MIRON - 358

Duindam, Vincent (ed.) - 252

DUMA, SORIN-ADRIAN - 243

DUMITRANA, MAGDALENA - 198

DUMITRAŞCU, GHEORGHE N. - 142

DUMITRESCU, DORU - 664

DUMITRESCU, MARIA, filolog - 486-488

DUMITRU, ION, ing. (cond. şt.) - 338, 377

DUMITRU, ION, mec. (referent şt.) - 377

DUMITRU, LAURA (ed. şt.) - 132

DUMITRU, LAURA (red.) - 676

DUMITRU, MIRCEA (trad. ; cuv. înainte) - 131

DURAND, YVES - 124

DURBĂCEA-BOLOVAN, MARIAN - 451

DUŢU, ALEXANDRU, filolog - 113

E

ECK, JEAN FRANÇOIS - 162

EDMONT, EDMOND (ed.) - 479

EIGELDINGER, FRÉDÉRIC S. (ed.) - 535

EMINESCU, MIHAI - 575

ENACHE, MONICA-ADELA - 343

ENACHE, SORIN - 343

ENĂCHESCU, ADINA - 576

ENCREVÉ, ANDRÉ - 91

ENESCU, NICOLAE, ing. - 140

EPIFANIE, Episcop al Buzăului - 104

EPURE, LENUŢA IULIANA - 386, 391-393

ERBICEANU, ADRIAN - 577

EREMIA, MIRCEA, ing. (referent şt.) - 345-346

F

FAHAD, MAAN - 505

FAIFER, FLORIN - 506, 578-581

FARAGO, ELENA, pseud. - 582

FAUR, NICOLAE (referent şt.) - 339, 366

FĂRĂGĂU, BENIAMIN - 85

Page 108: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

FEIDT, MICHEL LOUIS (cond. şt.) - 273

FELEA, IOAN, ing. (referent şt.) - 345-346

FERRY, LUC - 125

FIDAN, BARIŞ - 433

FILIPESCU, ION P. (cond. şt.) - 175

Finţescu, Traian (trad.) - 56

Firescu, Teodor (îngrij. ed.) - 607

FLANAGAN, DAVID - 12

Florea, Carmen Mihaela - 284

FLORESCU, A. - 335

FODOR, DAN - 328

FODOREAN, IOAN - 269

FOLESCU, ION - 634

FOTACHE, MIRELA - 472

FOTINO, ELENA-MARGARETA - 587

FRANKS, T.R. (editor) - 114

FRĂSINEANU, ECATERINA SARAH - 202

FRITTELLA, LIVIO - 49

FRUNZĂ, GHEORGHE - 274

FUICU, SEBASTIAN - 13

FÜRST, MARIA - 65

G

GÁL, JÁNOS - 359

GALBURĂ, GHEORGHE (cond. şt.) - 267

GARREAU, MIREILLE (ref.) - 356

GASPAR, PUIU - 448

GAVRILĂ, M. - 333

GAVRILESCU, DANA - 29

GAVRILESCU, ELENA - 232

GÂRBAN, ZENO (referent şt.) - 334

GEACU, SORIN - 635

GEACU, SORIN (coord.) - 635

GEORGESCU, GEANINA - 245

GHEMEŞ, ILEANA VOICHIŢA (ed.) - 465

GHEORGHIU, IOAN DAN (referent şt.) - 375

GHERASIM, GHEORGHE - 583

GHERMAN, AUREL GHEORGHE (referent şt.) - 338-340, 371

GHIMPU, SANDA (cond. şt.) - 167, 180

GHINEA, MARIN - 331

GHIRIŞAN, ADINA (referent şt.) - 424

GHIŢULESCU, MIRCEA (pref.) - 578

GILLICH, GILBERT-RAINER (referent şt.) - 16, 339, 371

GILLIÉRON, JULES (ed.) - 479

GINESTIER, PAUL - 689

GIURESCU, DINU C. (cond. şt.) - 663

GLIGOR, OCTAVIAN (referent şt.) - 430

GOLDING, WILLIAM - 518

GOLU, FLORINDA - 200

GONZÁLEZ MONTAÑEZ, CORIOLANO - 544

GOODMAN, PETER - 153

GORDAN, CORNELIA (referent şt.) - 358, 360

GORUN, ADRIAN (coord.) - 163

GORUN, HADRIAN - 126-127, 169

GORUN, HORAŢIU TIBERIU - 215

GOUVARD, JEAN-MICHEL - 462

GRAHAM, BILLY - 93

GRAHAM, WINSTON - 519

GRANBERG, CARL - 14

GRAUR, ADRIAN (referent şt.) - 342

GRĂDINARIU, MIHAI - 246

GRĂSOIU, DORINA - 584

GREEN, MICHAEL - 94

GRESOI, SORIN - 420

GRIGORE, GHEORGHE, filologie - 106

GRIGORESCU, DAN, filolog (cond. şt.) - 505

GRIGORESCU, DAN, geolog (cond. şt.) - 295

GRIGOROPOL, ADRIAN - 128

GRINDEI, LAURA - 15

GROSU, EMILIA FLORINA - 75

GROSU, VLAD ALEXANDRU - 29

GROSZ, WILHELM-ROBERT - 448

Page 109: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

GROZESCU, IOAN (referent şt.) - 427

GRUESCU, CORINA (referent şt.) - 16

GUGOAŞĂ GARAIMAN, ALIS - 16

GUILLEMIN, HENRI - 673

GÜNTER, ERNST - 308

GUTIÉRREZ, MARCO A. - 545

H

Halmer, Nikolaus (colab.) - 65

HAMDAN, AFIF - 507

HANGA, D. - 367

HANSEN, MARK D. - 17

HASSEL, MIKE - 525

Hatmanu, Ioan - 657

HAVEL, VÁCLAV - 628

HEINE, HEINRICH - 66

HEPUŢ, TEODOR (referent şt.) - 365

HEUSSI, KARL - 691

HO-CHANG, LEE - 585

HOLBAN, ŞTEFAN (referent şt.) - 34

Holec, H. (ed.) - 461

HORJA, GAVRIL - 143

HRISTAKE, VAL - 18

HUHULESCU, MIHAI - 354

I

IACOB, IOAN - 452

IACOB, VIORICA - 388

IANCU, ION - 247

IANICI, SAVA (referent şt.) - 430

IANOŞI, ION (pref.) - 66

IANOŞI, JANINA (trad., note) - 66

IANUŞ, STERE (cond. şt.) - 248

IEPURE, LIVIU IOAN - 344

IGNEA, ALIMPIE (cond. şt.) - 358

IGNEA, ALIMPIE (referent şt.) - 360

ILCA, IOAN (cond. şt.) - 365

ILIE, VALI - 201-202

ILIESCU, ANDREI - 319

ILIEŞ, PAUL - 362

ILINCIOIU, DAN - 336

IOANNOU, PETROS - 433

IOCOB, MIHAI RADU - 452

ION, NICOLETA - 390

ION, VIOREL - 386, 390, 392, 394

ION-TRESTIENI, ANA (trad.) - 443

IONAC, NICOLETA - 289

IONAK, ADRIAN - 586

IONEL, IOANA (cond. şt.) - 230, 361, 375

Ionescu, Anca Irina (trad.) - 587

IONESCU, FLORIN, ing. - 328

IONESCU, NAE - 587

IONESCU, ŞTEFAN, baschet - 453

IONESCU-TRUŢA, ALINA MARIA - 385

IONETE, COSMIN - 32

IONIŢĂ-NICULESCU, MIHAELA - 135

IONIŢOIU, CICERONE - 129

IORDĂCHESCU, DANA (cond. şt.) - 299

IORGA, ELENA, econ. - 134

IORGA, NICOLAE - 682

Iorgulescu, Elisabeta - 265

Iosifaru, Tudor (cuv. înainte) - 617

IOSIP-MOŢ, ŞTEFAN NICOLAE - 233

IOVĂNAŞ, RADU (referent şt.) - 364

Iovănel, Bujor (coord.) - 683

IOVI, AUREL (cond. şt.) - 423

IOVIŢU, MARIANA - 109

Irimia, Florin - 81

IRIMIA, NICOLAE - 81

ISAR, ALEXANDRU (cond. şt.) - 356

ISAR, DORINA (referent şt.) - 352

ISĂRESCU, MUGUR CONSTANTIN (coord.) - 154

Page 110: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ISPAS, SABINA (referent şt.) - 298

IUTEŞ-PETRESCU, NICOLAE - 281

J

JĂDĂNEANŢ, MIHAI (referent şt.) - 375

JIANU, LIVIU - 588

JIANU, MARIA-MAGDALENA - 215

JIGĂU, MIHAELA (coord.) - 213-214

JIGORIA-OPREA, DAN, ing. - 345

JINARU, ARON - 163

JINESCU, GHEORGHIŢA (referent şt.) - 426

JOHNSON, KURT W. - 95

JOIŢA, ELENA - 201-202

JOIŢA, ELENA (coord.) - 201-202

JOSAN, NICOLAE, istoric - 648

Jovanović, Miroslav (ed.) - 74

JULEAN, DOREL L. - 172

JUMATE, NICOLAE (referent şt.) - 337

K

KÁLLAY, ÉVA - 221-222

KAPOSTA, IOSIF (referent şt.) - 430

KELLER, WERNER - 674

KENDALL, PAUL MURRAY - 649

KERSTING, PHILIPPE - 293

KESZEG VILMOS - 496

KILYENI, ŞTEFAN (cond. şt.) - 345-346

KNAPPE, ELKE (ed.) - 643

KOCHAN, STEPHEN G. - 19

KOREN, LEONARD - 153

KOVACS, ANTON - 275

Krahnen, Jan Pieter (ed.) - 155

L

La Fontaine - 57

LACOUR-GAYET, GEORGES - 650

LANCINÉ, FOFANA - 248

LAPERROUSAZ, E. M. - 107

LASCU, ANCA - 282

LASCU, DAN (referent şt.) - 342

LÁSZLÓ, BOGDÁN - 497

LÁSZLÓ, MAKRA (referent şt.) - 230, 361

LAVERGNE, BERNARD - 96

LAWSON, BRUCE - 20

LAZA, IOAN (referent şt.) - 362

LAZĂR, ION, matem. - 256

LAZĂR, ŞTEFAN - 398-399

LAZĂU, IOAN (referent şt.) - 427

LĂUTAŞ, RODICA - 203

LĂZĂRESCU, VASILE - 353

Le CARRÉ, JOHN - 536

LEFTER, ION IANCU - 589

LEHTI, RAIMO - 270

LELEA, DORIN (referent şt.) - 230

LEM, STANISLAW - 629

LEMAC, SORIN GEORGE - 249

LEMENI, GABRIELA (coord.) - 194

Lentz, Sebastian (pref.) - 293, 643

LEONTE, CONSTANTIN - 381

LEONTE, CORNELIU - 400

LEONTE, DOINA, dr. în zootehnie - 400

LEVRON, JACQUES - 651

LIMAGNE, PIERRE - 675

LIPOVAN, EMIL - 250

LOCOVEI, COSMIN, fiz. - 337

LUBBERS, PETER - 22

LUNGU, ŞERBAN (referent şt.) - 342

LUPEA, ALFA XENIA (cond. şt.) - 282

LUPU, COSTICĂ - 58

LUPU, IOAN - 371

LUPULESCU, NOURAŞ BARBU (referent şt.) - 249

LUŢĂ, LAVINIA IULIA - 144

Page 111: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

M

Macchelli, Alessandro (ed.) - 252

MACHIDON, ION - 590

MACNAB, FRANCIS - 76

MAGAON, JANE - 365

MAGDIN, DRAGOMIR (îngrij. ed.) - 590

Magearu, Vasile (cond. şt.) - 280

MAINGUENEAU, DOMINIQUE - 463-464

MAKAY, BOTOND - 631

MALRAUX, ANDRÉ - 537

MAN, TITUS - 269

MANCINI, MARCO (red. şt.) - 476

Manea, Constantin (trad.) - 603

MANEA, FLORICA (referent şt.) - 425

Manea, Maria-Camelia (trad.) - 603

MANEA, MIHAI - 664

MANGRA, MIHAIL (referent şt.) - 365

MANGRA, MIHAIL CONSTANTIN (referent şt.) - 334

MANOLEA, ALIODOR - 70

MANOLEA, DOINA-ELENA - 70

MANTA, ALINA GEORGIANA - 156

Marcu, Emanoil (trad.) - 532

MARIAN, ADRIAN MIHAIL (referent şt.) - 28

MARIN, CONSTANTIN, ing. - 434

MARIN, ELENA, agr. - 304

MARIN, GHEORGHE - 591

MARIN, ŞERBAN - 678

MARIN, ŞERBAN (red.) - 182-183

MARINESCU, NICULAE (referent şt.) - 372

MARIŞ, IOAN (cuv. înainte) - 577

MARKKANEN, TAPIO - 270

MARŞAVINA, LIVIU (cond. şt.) - 366

MARŞAVINA, LIVIU (referent şt.) - 340

MARTIŞ, CLAUDIA STELUŢA (referent şt.) - 350

MARTOMA, ALINA MIRELA - 454

MARTON, ALEXANDRU - 233

Matei, Constantin - 635

Matei, Dan (ed.) - 228

MATEI, GHEORGHE, ec. - 157

MATEI, MIRELA (trad.) - 308

MATEI-CĂLĂRAŞI, ION - 283

MATEI-CHESNOIU, MONICA - 520

MĂDĂRĂŞAN, TEODOR (referent şt.) - 362

MĂESCU-CARAMAN, LUCIA - 205

MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE - 48

MĂLINAŞ, ELENA - 48

MĂLINAŞ, IOAN MARIN - 658

MĂLUREANU, ION, ing. - 335

MĂLUREANU, ION, ing. (coord.) - 335

MĂTĂSARU, MARIA - 58

MÂRŞANU, RADU - 23

MÂRZANCA, GEORGE - 592

McCORD, ROBERT - 144

McMaster Bujold, Lois - 593

MEDELEANU, MIHAI (referent şt.) - 285

MEGAN, MIHAIL - 692

Mercaldo, Anna (ed.) - 254

MERTICARU, VASILE V. - 24

MÉSZELY, JÓZSEF - 498

Métral, J.-P. (ed.) - 460

Mezdrea, Dora (ed.şt. ; introd. ; note ; index) - 587

MICLĂU, PAUL - 595

MICLĂU, PAUL (cond. şt.) - 507

MICLEA, LIVIU (referent şt.) - 27

MICLEA, MIRCEA, psihol. (coord.) - 194

MICU, EMILIAN - 276

MIHALAŞ, GHEORGHE (referent şt.) - 37

MIHĂILĂ, GHEORGHE, filolog (cond. şt.) - 489, 495

MIHĂILĂ, MARIAN - 170

MIHĂILESCU, CLEMENTINA - 2

MIHĂIŢĂ, GEORGETA - 494

Page 112: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

MIHELE, DENISA - 302

MIHUŢ, LIZICA - 492

MILIŢIU, IOAN - 396

MILOTA, JAROSLAV - 242

MILUŢ, MARIUS - 268

MISĂILĂ, COSTICĂ - 403

MITRAN, VIOLETA RAMONA - 300

MITREA, ION - 389

MITREA, ŞTEFAN SILVIU - 315

Mitu, Mihai (trad.) - 629

MIŢOI, ELENA - 596

MIU, ANDREI C. - 77

MÎRŞAN, SILVIA - 206

MÎRŞANU, PAUL-DAN - 206

MNERIE, ALIN VASILE, ing. - 372

MOARCĂŞ, CLAUDIA ANA - 167

MOCANU, MIHAI - 251

MOCANU, NICOLAE - 597-598

MOCANU, VICTOR - 294

MOGÂRZAN, AGLAIA - 382

MOGHELNIŢCHI, GEORGETA - 203

MOISE, VALENTIN EUGEN - 377

MOLDOVAN, CIPRIAN - 269

MOLDOVAN, CSILLA - 310

MOLDOVAN, ELENA - 455

MOLNÁR, IVAN - 630

MOLNÁR, LIDIA - 303

MORAR, FLORICA - 383-384

MORAR, NICOLAE - 108

MORARU, ALEXANDRU - 599

MORARU, MIHAELA - 489

MORĂRESCU, CRISTIAN, ing. - 329

Moroiu, Mihai (trad.) - 518

MORRIS, JULIANNA - 521

MOŢ, MIRCEA, lb. română - 490

MOŢOC, CORNELIA (cond. şt.) - 387

Müller, Bernhard (ed.) - 644

MÜLLER, HENNING (referent şt.) - 37

MUNGIU-PUPĂZAN, CLAUDIA - 150

MUNTEAN, NICOLAE (referent şt.) - 341

MUNTEANU, RADU - 357

MUNTEANU, RADU (referent şt.) - 358

MURACH, JOEL - 25

Murat, François (ed.) - 254

MUREŞAN, MONICA - 601-602

MUSSELMAN, JOHN L. - 98

Muşat, Adriana (trad.) - 320

MUTHU, MIRCEA (antolog. ; pref.) - 597

N

NAFORNIŢĂ, IOAN (cond. şt.) - 359

NAFORNIŢĂ, MIRANDA (cond. şt.) - 360

NAGI, MIHAI (cond. şt.) - 362

Naimpally, Somashekhar (ed.) - 263

NANU, AUREL (cond. şt.) - 372

NANU, ROXANA MARIA - 157

Naumović, Slobodan (ed.) - 74

NĂSTASĂ, VALENTIN - 323

NEAG, MARIUS (referent şt.) - 352

NEAGOE, VICTOR (referent şt.) - 356

NEDEIANU, LIANA - 250

NEDELCEA, TUDOR - 130

NEGOESCU, FLORIN - 24

NEGOIŢĂ, CONSTANTIN VIRGIL - 603

Negoşanu, Petronela (trad.) - 55-56

NEGREANU, IOANA ALEXANDRA (red.) - 646

NEGRILĂ, IULIAN - 508

NEGRU, RADU-MARCEL - 366

NEGRUŢ, CONSTANTIN VIOREL (referent şt.) - 28

Neguţ, Aurelian (cond. şt.) - 297

NICA-ŢENE, TITINA - 59

NICHICI, ALEXANDRU (cond. şt.) - 364

Page 113: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

NICOARĂ, IOAN (cond. şt.) - 16

NICOARĂ, IOAN (referent şt.) - 377

NICOARĂ, ION - 471

NICOLAE, MARIA (referent şt.) - 365

NICOLESCU, GHEORGHE - 122

NICULESCU, GEORGE - 163

NICULESCU, MARIA - 207-208

NIMIŢAN, ERICA - 304

NIOAŢĂ, ALIN - 373

Nisipescu, Cristina (ed.) - 617

NIŢĂ, ILIE - 145

NIŢESCU, VALENTINA - 312

Niţu, Graţiela (trad.) - 320

NIŢULESCU, MIHAI (trad.) - 521

Niţulescu, Virgil Ştefan (coord.) - 228

Noble, Joseph (colab.) - 421

Noica, Nicolae - 693

NOZICK, ROBERT - 131

O

OANCEA, BOGDAN - 190

OIŞTEANU, ANDREI - 3

OLTEANU, IOAN, matem. - 253

OMURA, GEORGE - 26

OPREA, CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA - 210

OPRIŢOIU, FLAVIUS-GABRIEL, ing. - 27

ORDODI, VALENTIN LAURENŢIU - 426

ORIEUX, JEAN - 652

OROVEANU-HANŢIU, A. - 173

ORZA, BOGDAN - 15

OSACI-COSTACHE, GABRIELA - 271

OSTAFE, VASILE (referent şt.) - 282

P

PACHIA, GABRIELA (trad.) - 99

Pachia, Ion D. (trad.) - 99

PACHIA TATOMIRESCU, ION - 99

PAINTER, GEORGE D. - 538

PALÉOLOGUE, ALEXANDRE - 539

PALIŢĂ, ELENA - 469, 481

PANAIT, TĂNASE (cond. şt.) - 361

PANAIT, TĂNASE (referent şt.) - 230

PANĂ, CAMELIA - 295

PANEA, NICOLAE (referent şt.) - 298

Papahagi, Cristiana (trad.) - 228

PAPUC, DAN I. - 255

Parkinson, Dilys (ed.) - 421

PARTENIE, CONSTANŢA - 146-147

PATAVALI, MARIA - 211

PATOTA, GIUSEPPE (ed. şt.) - 477

PAVELESCU, ALINA (ed. şt.) - 132

PĂCURARIU, DIMITRIE (cond. şt.) - 585

PĂDURARU, GICĂ - 397

PĂSĂRIN, BENONIE - 403

PĂTROIU, ION - 122

PĂUN, COSTICĂ, geografie - 639

PĂUN, GHEORGHE (cond. şt.) - 245

PĂUN, NICOLAE (îngrij. ed.) - 209

Pâlşoiu, Ion (coord.) - 683

PÂRVAN, ALEXANDRA - 509

PECE, ŞTEFAN - 315

PENTELIUC-COTOŞMAN, DUMITRU - 28

PERJU, DAN (cond. şt.) - 430

PERJU, DELIA (cond. şt.) - 426

PERRAULT, CHARLES - 60

PETER, ERIC - 691

PETRE, EMIL - 32, 434

PETRE, EMIL (ed.) - 435

PETRESCU, MIRCEA (referent şt.) - 13, 27, 38

PETRESCU, SILVIA - 250

Petrescu, Sorin (trad.) - 525

Petrescu, Stoian (cond. şt.) - 273

Page 114: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

PETRICĂ, ION, matem. - 256

Petrişor, Nicolae-Florentin - 482

PETRIŞOR, OLGA - 482

PETROS, LEMONIS - 456

PETROVICI, ION - 604

PIERRARD, PIERRE - 82

PILLAT, MONICA (postf.) - 518

PINCOVSCHI, EUGEN - 284

PIOARIU, MARIANA RODICA (ed.) - 465

PLAHTEANU, MONICA - 309

PLEŞU, ANDREI (cond. şt.) - 110

PODE, RODICA (referent şt.) - 423

POMEAU, RENÉ - 540

POP, DANA MIHAELA - 346

POP, FLORIN-RADU - 376

POP, IOAN MIRCEA - 324

POP, MIHAI (cond. şt.) - 229

POP, OANA-RALUCA - 285

POPA, DUMITRU D. - 115

POPA, ION - 491

POPA, MARCEL (referent şt.) - 429

POPA, MARINELA - 491

POPA, NICOLAE, jurist (cond. şt.) - 115

POPEANGĂ, VASILE, ec. - 159

POPEANGĂ, VASILE-NICOLAE - 159

POPESCU, DAN, ing. - 434

POPESCU, DANIELA, filo. - 470

POPESCU, DANIELA, inf. (referent şt.) - 13, 27, 34

POPESCU, DORIN, ing. - 46

POPESCU, DUMITRU, preot (cond. şt.) - 88, 100

POPESCU, EMIL - 257

POPESCU, FLORENTIN - 605

POPESCU, GHEORGHE, prof. dr. ing. - 44

Popescu, Ioana (consilier literar) - 325

Popescu, Ioana (trad.) - 320

POPESCU, IOANA ing. (control ştiinţific) - 618

POPESCU, ION, teologie - 100

POPESCU, MARCEL N. - 144

POPESCU, MARIAN, ing. - 268

POPESCU, MARIUS DANIEL - 606

POPESCU, MIHAELA, ing. - 363

POPESCU, PAUL D. - 686

POPESCU, RALUCA - 482

POPESCU, TEODORA - 212

POPESCU, TEODORA (ed.) - 465

POPESCU, VIOREL, ing. (cond. şt.) - 342

POPESCU, VIOREL, ing. (referent şt.) - 358

POPOVICI, DORIN (referent şt.) - 349

Porter, Robert S. (ed.) - 320

POTÎRNICHE, ION - 331

POTRA, GEORGE G. (trad.) - 536

Pr. CEAUŞU, ION GH. - 83

PREDA, IOAN AUREL (cond. şt.) - 515, 520

Predescu, Rolanda - 258

PRÉVOST, FRANÇOISE - 541

PRICOP, DOINA - 480

PROFIROIU, MARIUS CONSTANTIN - 134

Proştean, Octavian (cond. şt.) - 9

PUCCI, PATRIZIA - 259

R

RACOCEANU, DANIEL (cond. şt.) - 37

RADÓ MÁRTA - 240

RADU, NICOLAE, psih. - 608

RADU, VALENTIN, matematică - 238

RADU-UDAR, DUMITRU - 609

RAUSCHAN, IOONA - 526

RĂBONŢU, CECILIA IRINA - 148

RĂCILĂ, MIHAELA - 260

RĂDOESCU, CONSTANTIN-LIVIAN - 135, 215

RĂDOI, CONSTANTIN - 353

RĂDOI, EMANUEL (referent şt.) - 356

Page 115: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

RĂDULESCU, ANDA-IRINA - 542

RĂDULESCU, D. ŞT. - 610-611

RĂDULESCU, MIHAELA ŞT. - 216

RĂDULESCU, MIRCEA, ing. (referent şt.) - 341, 344, 349

RĂDUŢIU, MARIANA - 240

Răzdolescu, Delia (trad.) - 536

Redard, F. (ed.) - 460

Regneală, Laura (red.) - 665

RENTEA, CORNEL DAN - 436-438

RÎCU, LASCU - 35

ROBU, NICOLAE (referent şt.) - 37-38, 361

ROBU, TEODOR - 382

ROMAN, GHEORGHE VALENTIN - 385-386, 390-394

ROMAN, MONICA - 431

Romilă, Aurel - 67

ROMINGER, E. - 395

ROSS, GABRIELA - 238

ROŞCA, ADRIAN - 277-278, 369-370

ROŞCA, VÂLCU (referent şt.) - 338

Roşioară, Valeriu (coord. şt.) - 380

ROŞU, MARIANA - 238

ROŞULESCU, EUGENIA - 318

ROTARU, MARIN - 632

ROTARU, PĂTRU - 157

ROULET, E. (ed.) - 461

ROUX, CHRISTIAN (referent şt.) - 37

Rowling, Keith (il.) - 63

RUJA, I. - 439

RUS, REMUS (trad.) - 93

RUSNAC, LUCIAN (referent şt.) - 424

RUSNAC, LUCIAN-MIRCEA (cond. şt.) - 422, 429

RUSS, WINFRIED (cond. şt.) - 375

Russo, Veronica - 612-613

RUSU, IOAN, fiz. - 330

RUSU, IOAN, ing. - 29

RUSU-PĂSĂRIN, GABRIELA (coord.) - 54

S

SAASTAMOINEN, ARI - 666

Sahini, Victor (cond. şt.) - 281

SALCĂ, ALEXANDRU - 653

SALIM, FRANK - 22

SALINGER, JEROME DAVID - 522

SALMAN, FALAH - 659

SAMANTARAY, ARUN K. - 440

Sandu, Dan - 614

SANDU, ION - 287

SARTRE, JEAN-PAUL - 68

SAVII, CECILIA (referent şt.) - 423

SAVII, GEORGE GUSTAV (cond. şt.) - 28

SAVII, GEORGE GUSTAV (referent şt.) - 249

SĂLĂGEANU, ION - 286

SĂRĂCIN, MARIN - 331

SĂUCAN, DAN REMUS - 640

SĂULEANU, LUCIAN - 176

SĂVESCU, IULIAN - 457-458

SCÂNTEIE, MIHAELA - 510

SCHEIBER, ERNEST - 30

SCHENDER, COSTEL - 447

SCHILDT, HERBERT - 31

SCURTU, IOAN (coord.) - 684

Scurtu, Ion - 62

SECELEAN, NICOLAE-ADRIAN - 241

SECHEI, RAMONA MARIA, ing - 338

SEGAL, EUGEN (cond. şt.) - 286

SEGAL, HERMAN, ing. - 339

SELEJAN, RADU - 615

SELIŞTEANU, DAN - 32

SELMAN, DANIEL - 33

SERRIN, JAMES - 259

Sesiunea ştiinţifică omagială 35 de ani de asistenţă psihiatrică în Botoşani(25-

27 septembrie 1997, Botoşani) - 321

Page 116: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

SFÎRLOAGĂ, PAULA, fiz. - 427

SHAAO, MIRELA - 459

SHARP, REMY - 20

SHREEVE, CAROLINE - 316

SHUTE, NEVIL - 523

SICHIGEA, NICOLAE (coord.) - 158

SILAGHI, FLORIN - 430

SILBERSTEIN, IANFRED - 160

SIMION, EUGEN (cond. şt.) - 553

SIMIONESCU, ION (cond. şt.) - 368

SIMON, DIETER - 306

Simons, David G. (cuv. înainte) - 317

SIMU, CĂLIN MIHAI - 360

SLAVICI, TITUS (referent şt.) - 372

Societatea Comercială COMPET S.A. Ploieşti - 690

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - 327, 407-415

SPĂTARU, LIVIU - 406

SPÂNULESCU, ION (cond. şt.) - 348

SPEYER, JASON L. - 261

SPINEI, IOANA - 494

SPÎNU, SERGIU - 274

SPOREA, ION (cond. şt.) - 334

SPORIŞ, MIHAI - 660

Stadniciuc, Georgia (trad.) - 311

STAMATOIU, DIONISIE - 86

STAN, ALEXANDRU IULIAN - 354

STAN, CĂTĂLIN - 389

STAN, ION - 396

STAN, TRAIAN - 403

STANCIU, ION GH. (cond. şt.) - 224

STANCU, RADU (red.) - 676

STĂICULESCU, ZOICA - 217

STĂNCIOI, M. - 332

Stănescu, Adrian (îngrij. ed.) - 594

STĂNESCU, DANIELA NATALIA - 34

STÂNGĂ, MARIA - 217

Stegerean, Călin (il.) - 597

STEIMEL, ANDREAS - 347

STEMATIU, DAN - 291

STOENESCU, GEORGE - 348

STOIAN, GABRIEL (trad.) - 593

STOICA, IOAN - 325

STOICA-CONSTANTIN, ANA (coord.) - 78

STOICHESCU, DAN ALEXANDRU - 353

Stoleru, Ilie (coord.) - 688

STOPPELLI, MARINA - 478

STOPPELLI, PASQUALE (red.) - 50

Stramigioli, Stefano (ed.) - 252

STRATULAT, MIRCEA (cond. şt.) - 34

STRECHIE, MĂDĂLINA (coord.) - 227

STROE, CONSTANTIN, filosofie - 69

STROE, CORNELIU ANDREI (referent şt.) - 459

STROESCU, MARTA (referent şt.) - 422

STROIA, MARIAN - 136

STRUGARU, CRIŞAN (cond. şt.) - 13

STRUNGARU, RODICA (referent şt.) - 360

SUBŢIRELU, GHEORGHE EUGEN - 355

SUCIU, LENUŢA - 279

Sulea, Coralia (coord.) - 204

SURDU, EMIL, pedagogie - 219

SVASTA, PAUL - 353

SWIFT, JONATHAN - 616

SZABÓ, LORÁND (referent şt.) - 341, 344, 349

Ş

Şandru Olteanu, Tudora (trad., note) - 547

ŞARLEA, ILEANA - 617

ŞENDRESCU, DORIN - 431

ŞERBAN, AUREL - 618

ŞERBAN, IONUŢ - 687

ŞERBAN, MARGIT (referent şt.) - 426

ŞERBĂNESCU, MIHAELA - 220

Page 117: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ŞINCAN, EUGENIA - 262

ŞLAPAC, FLORIN (trad.) - 523

ŞORA, IOAN (referent şt.) - 337

ŞTEFAN, CATRINEL A. - 221-222

ŞTEFAN, MIHAELA - 201

ŞTEFĂNESCU, ANDY - 35

ŞTEFĂNESCU, DAN, ing. constr. - 441

ŞTEFĂNESCU, ION, ec. - 35

Ştefănescu, Mariana (trad.) - 531

ŞTEFĂNESCU, NICOLAE LUCIAN - 177

ŞTIRBAN, ALIN NICUŞOR, ing. - 349

ŞTIUCĂ, NARCISA ALEXANDRA - 229

Şubă, Şerban (red.) - 665

ŞURIANU, FLAVIUS DAN (referent şt.) - 345

T

TABATABAEI, ROBAB RAFIEI - 305

TALPOŞ, VASILE (trad.) - 93

TANAŞOCA, ANCA - 667

TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN - 667-668

TĂNASE, STELIAN - 137

TĂNĂSESCU, CAMIL - 174

TĂNĂSESCU, GABRIEL - 174

TĂNĂSESCU, IANCU - 174

Tănăsoaica, Petre - 619

TÂRZIU, GHEORGHE - 620

TEODORESCU, ŞTEFAN - 576

TEODOSIU, CARMEN (referent şt.) - 425

TEREBEŞ, ROMULUS (referent şt.) - 356

TILICĂ, DANA SILVIA - 223

TIŞCOVSCHI, ADRIAN AMADEUS - 296

TOADER, MARIA, dr. - 385, 391, 393-394

TOBĂ, DANIEL - 151

TODEREAN, GAVRIL - 36

TODINCĂ, TEODOR (cond. şt.) - 424

TODORUŢ, AMALIA VENERA - 148

TOHĂNEAN, DRAGOŞ - 450

Toma, A. - 621

TOMA, SIMION (coord.) - 379

TOMESCU, NICOLAE, prof. - 185

TONNELIER, CONSTANT - 84

TOTOR, NICUŞOR - 350

TRIF, ALMOŞ BELA - 310

Trif, Eunicia Maria (îngrij. ed.) - 209

TRINKS, JÜRGEN - 65

TRIPA, PAVEL (referent şt.) - 338

TROACĂ, MIHAELA ELVIRA - 417

TROACĂ, VICTOR - 4, 417

TROACĂ, VICTOR (antolog.) - 600

TRUŞCULESCU, MARIN (cond. şt.) - 337

TUDOR-PAVELESCU, ALINA (coord. ed. ; studiu introd. ; note) - 685

TUDOR-PAVELESCU, ALINA (coord. ed.) - 133

TUMBĂR, CONSTANTIN (coord.) - 43

TURBATU, ROMULUS - 622

Turcin, Ionel (coord.) - 683

TUTELEA, LUCIAN NICOLAE (referent şt.) - 344

TUŢAC, ADINA EUNICE - 37

Ţ

ŢECU, CRISTIAN, ing. - 38

ŢÎBULEAC, RAISA - 224

ŢÎŢU, MIHAIL (referent şt.) - 372

ŢONEA, A. - 332, 367

ŢUCA, OVIDIU ANDREI - 389

ŢUCU, DUMITRU (referent şt.) - 334

U

ULLMAN, LARRY - 39

ULRICH, CĂTĂLINA - 225

UNGUREANU, VIORICA MARIELA - 264

USTUROI, MARIUS GIORGI - 397

Page 118: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

V

VASILACHE, VIOLETA - 287, 351

VASILESCU, ADRIAN - 23

Vasilescu, Bianca (trad.) - 314, 316

Vasilescu, Ecaterina Angela - 265

VASILIEVICI, ALEXANDRU (cond. şt.) - 350

VASIU, RADU (cond. şt.) - 38

VASZILCSIN, NICOLAE (cond. şt.) - 427

VASZILCSIN, NICOLAE (referent şt.) - 424, 426

Văduva, Ion (cond. şt.) - 247, 258

Vălimăreanu, Ela (coord.) - 404

VĂRĂŞTEANU, OLIMP - 57, 61

VĂTAFU-GĂITAN, SILVIA (alcăt.) - 655

VELCEA, VALERIA (cond. şt.) - 640

VELICU, CRISTIAN - 441

VEREŞ, ALEXANDRU - 441

VERNESCU, ANDREI - 266

VIAN, BORIS - 623

VIANU, ALEXANDRU - 471

VIGHI, DANIEL - 624

VINŢELER, ONUFRIE - 466

VIOREL, IOAN ADRIAN (referent şt.) - 350

VISU-PETRA, LAURA - 79

VITHOULKAS, GEORGE - 311

VIZMAN, DANIEL (referent şt.) - 361

VÎNĂTORU, MARIAN D. - 636

VÎNĂTORU, MARIANA P. - 636

VLAD, LAURENŢIU (îngrij. ed. ; introd. ; note ; index) - 113

VLAD, LAURENŢIU (îngrij. ed. ; studiu introd. ; note ; index) - 594

VLAD NEDELCOVICI, VICTORIA - 492

VLAD, NICOLAE, dr. (red.) - 321

VLAICU, AUREL - 15

VLAICU, AUREL (referent şt.) - 38

VLĂDUŢIU, MIRCEA (cond. şt.) - 27

VLĂDUŢIU, MIRCEA (referent şt.) - 9

Vlăsceanu, Lazăr, sociolog (cond. şt.) - 137-138

VOICU, GHEORGHE - 138

VOLINTIRU, MARIANA - 596

VOLMER, MARIA - 58

VORNICESCU, FLORICA - 240

VORNICU, OCTAVIAN COSTEL - 398

VUC, GHEORGHE (referent şt.) - 346

VULPESCU, ILEANA - 625

W

Wardenga, Ute (pref.) - 293, 643

Weber, Henri (ed.) - 460

WEISS, LOUISE - 543

WENDY, HARRIS - 63

Wilk, Kevin E. (ed.) - 322

Wisoşenschi, Iulia (trad.) - 228

X

XENAKIS, IANNIS - 443

Z

ZAHARIA, MARIA - 267

ZAHARIA, MARIUS-SORIN - 382

ZAHRNT, HEINZ - 103

ZAKAS, NICHOLAS C. - 40

ZAMFIRESCU, DRAGOŞ - 661

ZAMFIRESCU, FLORIAN (cond. şt.) - 288

ZAPOROJAN, ION - 626

ZELLER, WILLY - 152

ZERHOUNI, NOUREDDINE (referent şt.) - 37

ZETT, ADRIAN-IOAN - 297

ZIELINSKI, RÓBERT - 310

Zilele Academice Timişene (1997 ; Timişoara) - 226

ZISU, CONSTANTIN - 627

ZOLTÁN, BIRÓ A. - 500

ZOLTÁN, BOGÁTHY (coord.) - 204

Page 119: GENERALITĂŢI 004 00 : THE BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. OFFICIAL ...biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/... · 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

ZSIGMOND, MÁRTON - 501

ZUNIS, LENUŢA - 495


Recommended