Home >Documents >GARDA NATIONALA DE MEDIU cu sediul in Bd. Unirii nr.78 ... · PDF fileData publicarii:...

GARDA NATIONALA DE MEDIU cu sediul in Bd. Unirii nr.78 ... · PDF fileData publicarii:...

Date post:06-Feb-2018
Category:
View:232 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Data publicarii: 25.10.2005 ANUNT GARDA NATIONALA DE MEDIU cu sediul in Bd. Unirii nr.78,Bloc J2 sector 3 Bucuresti,

  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice :

  COMISARIAT GENERAL - BUCURESTI Compartiment Juridic central

  1 Consilier juridic -clasa I grad profesional Superior treapta 1 2 Consilier juridic - clasa I grad profesional Asistent treapta 3

  Compartiment Audit public intern 3 Auditor - clasa I grad profesional Superior treapta 1 4 Auditor - clasa I grad profesional Superior treapta 1 5 Auditor - clasa I grad profesional Superior treapta 1

  Directia de control a protectiei mediului - Serv. controlul protectiei mediului 6 Comisar - clasa I grad profesional Principal treapta 1

  Directia M.R.U - Biroul resurse umane si pregatire profesionala 7 Consilier - clasa I grad profesional Principal treapta 3 8 Expert - clasa I grad profesional Debutant

  Dirtectia Buget, Financiar, Contab., Dispecerat, Banca date Biroul Financiar Contab.

  9 Consilier -clasa I grad profesional Superior treapta 2 10 Consilier - clasa I grad profesional Principal treapta 3 11 Expert - clasa I grad profesional Principal treapta 3

  Biroul Dispecerat, Banca date 12 Expert - clasa I grad profesional Superior treapta 1 13 Inspector -clasa I grad profesional Asistent treapta 2

  Directia de Control a Habitatelor - Biodiversitate si arii protejate 14 Comisar - clasa II grad profesional Principal treapta 1 15 Consilier -clasa I grad profesional Superior treapta 1 16 Consilier -clasa I grad profesional Superior treapta 3 17 Consilier -clasa I grad profesional Superior treapta 3 18 Consilier - clasa I grad profesional Principal treapta 3

  Comp. Integrare Europeana 19 Inspector -clasa I grad profesional Superior treapta 2

  COMISARIATUL REGIONAL BUCURESTI Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate

  20 Expert - clasa I grad profesional Principal treapta 3 Compartiment Controlul Poluarii si Habitatelor

  21 Consilier -clasa I grad profesional Superior treapta 1 COMISARIATUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  22 Referent - clasa III grad profesional Superior treapta 3 COMISARIATUL JUDETEAN CALARASI

  23 Consilier juridic - clasa I grad profesional Asistent treapta 3 COMISARIATUL JUDETEAN IALOMITA

  24 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 1 25 Comisar - clasa I grad profesional Debutant

  COMISARIATUL JUDETEAN ILFOV 26 Referent - clasa III grad profesional Superior treapta 3

  COMISARIATUL REGIONAL ARGES Compartiment Administrativ

  27 Inspector - clasa I grad profesional Superior treapta 3 COMISARIATUL JUDETEAN ARGES

  28 Comisar - clasa I grad profesional Debutant

 • COMISARIATUL JUDETEAN TELEORMAN 29 Comisar - clasa I grad profesional Debutant

  COMISARIATUL REGIONAL CLUJ COMISARIATUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

  30 Comisar - clasa III grad profesional Superior treapta 3 31 Consilier juridic -clasa I grad profesional Asistent treapta 3

  COMISARIATUL JUDETEAN MARAMURES 32 Comisar - clasa I grad profesional Principal treapta 1

  COMISARIATUL JUDETEAN SATU-MARE 33 Comisar - clasa I grad profesional Principal treapta 1 34 Comisar - clasa I grad profesional Debutant

  COMISARIATUL REGIONAL SIBIU COMISARIATUL JUDETEAN MURES

  35 Comisar sef COMISARIATUL REGIONAL TIMIS COMISARIATUL JUDETEAN TIMIS

  36 Referent - clasa III grad profesional Superior treapta 3 COMISARIATUL JUDETEAN ARAD

  37 Comisar sef 38 Consilier juridic -clasa I grad profesional Asistent treapta 3

  COMISARIATUL REGIONAL GALATI COMISARIATUL JUDETEAN BUZAU

  39 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 1 40 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 1 41 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 3

  COMISARIATUL JUDETEAN CONSTANTA 42 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 1

  COMISARIATUL RBDD 43 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 3 44 Consilier juridic -clasa I grad profesional Superior treapta 3

  COMISARIATUL REGIONAL SUCEAVA COMISARIATUL JUDETEAN BOTOSANI

  45 Comisar - clasa I grad profesional Superior treapta 1

  Conditiile specifice de participare sunt urmatoarele: -persoane care indeplinesc conditiile prevazute de art. 50 din L.188/1999 republicata; -studii: pentru pozitiile 6,24,25,28,29,32-35,37,39-43,45 -studii superioare de lunga durata absolvite cu

  diploma de licenta in specialitatea: ingineria mediului, ecologie-protectia mediului, constructii- imbunatatiri funciare, hidrotehnice, chimie, biologie, geologie, geografie, mine, agronomie;

  pentru pozitia 30 studii medii in specialitatea: ingineria mediului, ecologie-protectia mediului, constructii- imbunatatiri funciare, hidrotehnice, chimie, biologie, geologie, geografie, mine, agronomie;

  pentru pozitiile 1,2,23,31,38,44 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea drept

  pentru pozitiiile 12, 13 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea: automatica,cibernetica, informatica, electronica

  pentru pozitiile 7-11,20 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea: economica

  pentru pozitia 27 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea: economica, tehnica;experienta in domeniul achizitiilor publice specificata in bibliografia anexata

  pentru pozitiile 22,26,36 studii medii economice

 • pentru pozitiile 15-18,21 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea:silvica,cinegetica

  pentru pozitia 14 studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea:silvica,cinegetica

  pentru pozitia 19 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea: jurnalistica, comunicare si relatii publice, juridica si cunoasterea a 2 (doua) limbi straine de circulatie internationala, din care engleza la nivel inalt vorbit, scris, citit

  pentru pozitiile 3, 4, 5 studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea: economica, sa fie membru al Camerei Auditorilor.Se va anexa declaratia personala pe propria raspundere ca nu este ruda, afin pana la grd IV cu conducatorul institutiei publice, cazierul judiciar si minum 2 scrisori de recomandare

  -vechime in specialitate:

  pentru postul de grad profesional superior minim 5 ani pentru postul de grad pofesional principal minim 3 ani pentru postul de grad pofesional asistent minim 1 an

  Concursurile vor avea loc in data de 22.11.2005 ora 10.00 proba scrisa si 23.11.2005 ora 14.00 interviul. Concursurile se desfasoara la sediul fiecarui Comisariat Regional si la sediul Comisariatului General. Concursurile pentru posturile de comisari sefi se desfasoara in cadrul Comisariatului General. Dosarele se vor depune in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul fiecarui Comisariat Regional, respectiv, Comisariat General. Concursul pentru posturile de comisari sefi se vor desfasura la sediul Comisariatului General.

  Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu: 1. copia actului de identitate; 2. formularul de inscriere(formular tipizat); 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa

  caz, specialitate; 5. cazierul judiciar; 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 7. copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la

  ultimul loc de munca; declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

 • GARDA NATIONALA DE MEDIU

  COMISARIATUL GENERAL AL GARZII NATIONALE DE MEDIU Bucuresti, Bdul. Libertatii nr.12, sector 5

  BIBLIOGRAFIE pentru posturile de la Oficiu de calcul

  1) Windows Xp Professional editura Teora, 2002 Robert Cowart Brian Knittel 2) MCSE Windows 2000 Server, Ghid de studiu editura All, 2001 Lisa Donald James Chellis 3) MCSE Windows 2000 , Infrastructura retelelor editura Teora, 2000 Dave Bixler Larry Chambers Joseph Phillips 4) Securitatea retelelor - editura Teora, 2002 Stuart McClure Joel Scambray George Kurtz 5) MCSE Windows 2000, Directory Services Infrastructure - editura Teora, 2000 Damir Bersinic Rob Scrimger 6) Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu completarile si

  modificarile ulterioare (Legea 161/2003) 7) Hotararea Guvernului Romaniei nr. 440/12.05.2005 pentru reorganizarea si

  functionarea Garzii Nationale de Mediu (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448/26.05.2005).

 • GARDA NATIONALA DE MEDIU

  Bibliografie pentru posturile din Compartimentul Buget-Financiar- Contabilitate si pentru posturile de referenti 1.Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata MO 629/26.08.2002 2.Legea nr.500/2002 privind finantele publice MO 597/13.08.2002 3.Norma metodologica nr.1792/2002 privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in institutii publice MO37/24.12.2002 4.Ordonanta nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice MO 624/31.08.2003 5.HG nr.478/2001 privind transportul spre/dinspre Romania al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul MO276/29.05.2001 6.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice MO241/11.05.2

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended