+ All Categories
Home > Documents > Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Upload: ana-daniela
View: 228 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
10
7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 1/10 Fundamentalismul religios in cadrul Bisericii Catolice
Transcript
Page 1: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 1/10

Fundamentalismul religios

in cadrul Bisericii Catolice

Page 2: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 2/10

=atitudine religioasa ce sustine respectareaexacta a textelor sfnte si respingerea oricareiinterpretari

INTEGRISM

=comportament religios caracterizat prinrespectarea intocmai a traditiei si reuzuloricarui compromis cu societatea modernasau cu tentative de modernizare a cultului

Fundamentalism

Page 3: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 3/10

Locul Bisericii in statSuperioriatatea papei si a magisteruluiConciliul de la Vatican II

Conictele

Page 4: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 4/10

A aordat rela!iile dintre Biserica "omano#Catolica $i lumea modern%&'#lea conciliu din istoria Bisericii

A avut loc la Bazilica S( )etru din VaticanA ost desc*is de papa Ioan al ++III#lea la

'' octomrie ',-& $i .nc*is .n timpul papei)aul al VI#lea la / decemrie ',-0

1isidenta condusa de Leevre

Conciliul Vatican II

Page 5: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 5/10

)apa )aul al VI#Lea si )apa Ioan al

++III#lea

Page 6: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 6/10

Page 7: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 7/10

2arcel Leevre•  preot romano#catolic rancez•  S#a nascut pe &, septemrie',30 si a decedat pe &0 martie',,' in 4levtia 5a trait /0 de ani6•

 Adeptii lui au ost grupati inSocietatea S )ius al +#lea5 SS)+6• Au un dvotament apartepentru Fecioara 2aria7 suntoarte conservatori cand vine

vora de prolemele lumii de azisi poarta un adanc respectpentru )reasantul Sacrament intimpul vec*ilor Liturg*ii in limalatina• A devenit primul ar*iepiscop

din 1a8ar7 Afrca 

Page 8: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 8/10

9n argument olosit de memrii SS)+ .nap%rarea sc*ismei lor se azeaz% pecanoanele ':&:7 pct( ; 5<u este pasiil denici o pedeaps% cel care7 .n momentul c>nd aviolat legea sau preceptul ?@ a acionat ?@din necesitate67 Di ':&;7 par( '7 pct( 05<Autorul viol%rii legii sau preceptului nu estescutit de pedeaps%7 dar pedeapsa stailit% delege sau de precept treuie atenuat% sau

 .nlocuit% cu o peniten%7 dac% delictul a osts%v>rDit ?@ de cel care a ost constr>ns7 c*iarnumai parial ?@ de o necesitate67 ale

actualului Cod de 1rept Canonic

Page 9: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 9/10

4ste fresc ca .n anumite condiii grave7 anumite legi aleBisericii care .n mod normal se aplic%7 s% .nceteze s% mai fevalaile( Leevre accepta cu greu diminuarea pedepselor(

  Leevre a ost asociat cu urm%toarele pozi!iiE

"espingerea ecumenismuluiSustinea toleran!a religioas% .n loc de

principiul liert%!ii religioase"espingerea colegialit%!ii .n cadrul Bisericii .n

avoarea suprema!iei papalepozi!ia a!% de .nlocuirea Liturg*iei tridentine 

cu Liturg*ia lui )aul al VI#lea

In fnal a ost excomunicat

Starea de necesitate

Page 10: Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

7/25/2019 Fundamentalismul Religios in Cadrul Bisericii Catolice

http://slidepdf.com/reader/full/fundamentalismul-religios-in-cadrul-bisericii-catolice 10/10

*ttpsEGGmisucroitor(Hordpress(com*ttpEGG

HHH(cat*olic(comGtractsGundamentalism

*ttpEGGHHH(aaceriardelene(ro*ttpEGGlumea(cat*olica(ro*ttpEGGHHH(novusordoHatc*(orgGHireGap#

leevre#vatican&#',-(*tm

Surse


Recommended