+ All Categories
Home > Education > Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Date post: 19-Jul-2015
Category:
Upload: blogger-user
View: 71 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
MORALITATEA PUBLICĂ ŞI MORALITATEA PRIVATĂ FRÎNCU MIHAELA HANELORE MĂCELARU LARISA
Transcript
Page 1: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

MORALITATEA PUBLICĂ ŞI MORALITATEA PRIVATĂ

FRÎNCU MIHAELA HANELORE

MĂCELARU LARISA

Page 2: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Despre moralitate

Ceea ce este moralmente corect în viaţa privată

poate să nu fie moralmente corect şi în viaţa

publică.

A introduce distincţia între spaţiul privat şi spaţiul

public în dezbaterea cu privire la ce este moral

să facem conduce la efecte negative? Însă oare

în ambele cazuri nu avem de-a face cu un

principiu moral care să ne întemeieze acţiunile:

respectul demnităţii umane?

A discuta despre morală în societatea actuală

înseamnă de multe ori a vorbi în vânt, a predica

în pustiu. Există o neîncredere în sănătatea

sufletească şi trupească pe care o aduce

observarea legii morale, naturale şi divine.

Noţiuniintroductive

Page 3: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Ce înseamnă moralitatea?

Întrebări şi

răspunsuri

De când există condiţia umană pe pământ,

moralitatea înseamnă să nu te gândeşti doar la

tine, în momentul în care faci ceva ori te

gândeşti să faci ceva, trebuie luat în

considerare faptul că există şi ceilalţi.

Elementul constant din orice concepţie morală

este această întrebare: "Celălalt, ceilalţi intră

în gândirea mea? Mă gândesc la

consecinţele pe care le are acţiunea mea

asupra lor, sau nu?".

Deci noţiunea de moralitate înseamnă o

concepţie despre noi şi despre ceilalţi, raportul

dintre noi şi ceilalţi.

Page 4: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Ce mai înseamnă astăzi moralitatea?

Întrebări şi

răspunsuri

Din păcate, astăzi... moralitatea înseamnă mai

puţin. Există un scepticism, în viaţa cotidiană,

foarte perfid, foarte insidios.

Dacă faceţi un test simplu printre oamenii

credincioşi sau necredincioşi, constataţi că mulţi

dintre ei consideră că a vorbi despre morală

înseamnă a vorbi fără sens.

Prin urmare, există o neîncredere că moralitatea

mai este păstrată, mai este conservată şi mai

este preţuită. Această idee care s-a insinuat, în

spaţiul public şi în conştiinţa foarte multor

oameni, este unul dintre cele mai nocive lucruri

care pot fi imaginate.

Page 5: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Este o perioadă critică, din punctul de vedere

moral, cea în care trăim. Aşa a fost

dintotdeauna?

Întrebări şi

răspunsuri

Legalitatea acoperă doar o foarte mică parte a

valorilor în care ar trebui să trăiască oamenii,

pentru a deveni tot mai umani şi tot mai morali.

Prin urmare, moralitatea ar trebui să acopere un

spaţiu mult mai mare decât acela al legalităţii.

Sunt foarte mulţi cei care folosesc legile doar în

interes propriu, mai ales în perioadele de derută

socială.

Morala ar trebui să fie cea care vine şi deschide

spaţiul de libertate al oamenilor.

Page 6: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Există o sancţiune nescrisă a nerespectării moralei?

Da. Există o sancţiune nescrisă, dar aceasta este

în legătură directă cu psihologia publică.

Dacă furi, atunci eşti prins. Juridic eşti pedepsit.

Este vorba despre o pedeapsă juridică dar şi

morală, deci cine fură este o fiinţă de pedepsit şi

condamnabilă din punct de vedere juridic dar şi

moral.

Întrebări şi

răspunsuri

Page 7: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Moralitate publică

Moralitatea publică se referă la standarde

etice puse în aplicare într-o societate, prin lege,munca sau presiune socială.

Tipuri și niveluri de moralitate publică

Există șase tipuri sau niveluri de moralitate

pentru funcționarii publici:

Etica de compromis și integrare socială

Etica de determinare politică şi publică

Etica de orientare şi responsabilitate

Orientarea serviciului și corectitudinii

procedurale

Conflict de interese

Onestitatea de bază și conformitatea cu

legislația

Moralitateapublică

Page 8: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Moralitate publică

Moralitateapublică

"Funcționarul public este obligat moral, la fel ca

și alte persoane, de a spune adevărul, să își țină

promisiunile de a respecta persoana și

proprietatea altora, dar și cerințele legii"

(Willbern).

Nevoia de obligație a funcționarilor publici este

de a urma procedurile stabilite și să nu

folosească de putere pentru propria lor

comoditate sau propriul lor beneficiu.

Funcționarii publici trebuie să efectueze voința

poporului și au responsabilitatea de a face

alegeri ce ar trebui să fie în concordanță cu

propriile lor valori și care nu pot fi în conflict cu

ceea ce ei percep a fi voința poporului.

Page 9: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Moraliatea privată

Termenul de ,,morală” este legat de viaţa privată.

Respectăm morala în viaţa privată, etică dar şi în

viaţa publică (politică, civică, profesională).

Moralitatea privată este despre obligații în timp ce

moralitatea publică se referă la obligațiile

colective şi evaluarea instituțiilor, politicilor.

Pentru a rezolva contradicții între standarde

obiective și conștiință, există o distincție între

moralitatea publică şi cea privată. Ele au scopuri,

raționamentele și grade de executare diferite:

Moraliatea privată

Page 10: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Comparație

Obiective:În moralitatea privată: perfecțiune sau fericire

personală.

În moralitatea publică: justiție în relațiile dintre

oameni.

Moralitatea privată: convingerile personale.

Moralitatea publică: un model de coexistență

înzestrat cu puteri şi dovezi necesare.

Moraliatea privatăşimoralitateapublică

Page 11: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Comparație

Etica publică, prin urmare, se rezumă la setul

de valori ale democrației și conținutul minim ce

pot fi identificate cu principiile sau proclamate

de către ordinea constituțională cu valori mai

mari, cum ar fi cele exprimate de Constituție.

Moralitatea privată se referă la o concepție de

viață mai bună, ideea a ceea ce constituie

fericire pentru toată lumea.

Moralitatea privată, spre deosebire de

moralitatea publică, susține că fiecare

persoană are garantat dreptul de a exercita

propriile idealuri de perfectiune si fericire, cu

condiția ca acestea să nu încalce drepturile

altora.

Moraliatea privată şi moralitatea publică

Page 12: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Comparație

Moralitatea privată constă în alegeri care

afectează bunăstarea cuiva personal.

Aceasta diferă de moralitatea publică în care

societatea în ansamblul său nu este afectată în

mod direct de absența sa.

De exemplu, crima este o încălcare de virtute

publică.

Religia, pe de altă parte, este o alegere

personală în care societatea nu are nici un motiv

să condamne, atâta timp cât nu încalcă

drepturile altora.

Moraliatea privată şi moralitatea publică

Page 13: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Sfera de privat şi public

Se ia în considerare faptul că fiecare societate a

definit întotdeauna distanța între sfera publică în

raport cu sectorul privat, trecând de la un

context de realitate socială.

Pot exista societăți în care relațiile de cuplu, de

tineri căsătoriţi, sunt considerate parte a

publicului, dar în altele ele stabilesc a fi legate

de viața privată a cuplului.

Privatşi

Public

Page 14: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

Concluzii

Scopul demersurilor etice îl reprezintă

moralitatea.

Moralitatea este un ideal în sens normativ al

termenului ideal.

Moralitatea exprimă ceea ce ar trebui să

facem şi ceea ce nu ar trebui să facem dacă

am fi raţionali, binevoitori, imparţiali, bine

intenţionaţi.

Moralitatea privată și moralitatea publică

constituies norme, ale căror reguli trebuiesc

respectate de persoane fizice, corporații, de

către cei conduși dar și conducători.

De reţinut!

Page 15: Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Moralitatea privată

BIBLIOGRAFIE

Airaksinen, Timo, "Professional Ethics", în

Encyclopedia of Applied Ethics, vol. 3,

Academic Press, 1998.

Morar Vasile , titularul Catedrei de etică din

cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii

Bucureşti, Interviu.

Hampshire Stuart, "Public and Private

Morality", 1978.

Sursede inspiraţie


Recommended