+ All Categories
Home > Documents > Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Date post: 04-Feb-2017
Category:
Upload: danganh
View: 287 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
21
Întocmit de, Bocskor Ana Susana Bocskor Ana-Susana G.P.N. Băţanii-Mari Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de evaluare a activit ăţ ăţilor de ilor de Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de evaluare a activit ăţ ăţilor de ilor de înv nv ăţ ăţare are în gr n gr ădini diniţă ţă
Transcript
Page 1: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Întocmit de,Bocskor Ana SusanaBocskor Ana-SusanaG.P.N. Băţanii-Mari

Formele si metode de evaluare a activitFormele si metode de evaluare a activităţăţilor deilor deFormele si metode de evaluare a activitFormele si metode de evaluare a activităţăţilor de ilor de îînvnvăţăţare are îîn grn grăădinidiniţăţă

Page 2: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

EVALUAREAEVALUAREAconstituie

O ACTIVITATE DE COLECTARE ORGANIZARE SI INTERPRETAREO ACTIVITATE DE COLECTARE, ORGANIZARE SI INTERPRETAREA DATELOR OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR

DE EVALUARE

în scopulîn scopul

EMITERII UNEI JUDECĂŢI DE VALOARE ASUPRA REZULTATELOR MASURĂRIIADOPTĂRII UNEI DECIZII EDUCAŢIONALE, FUNDAMENTALE PE CONCLUZIILE

DESPRINSE DIN INTERPRETAREA SI APRECIEREA REZULTATELOR

Deci, evaluarea inseamna:

Măsurare Interpretare si aprecierea Adoptarea decizieiProcedee specificeInstrumente de măsură

p prezultatelor

Criterii unitare si obiective

pJudecata expertă

Page 3: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

AA EVALUAEVALUAA A EVALUAEVALUA ......

• Toti elevii • De cateva ori pe an

PE CINE ? CAND ?

• Un anumit grup de vârstă• Elevii luţti individual

p• La date fixe• Continuu

CU CE ? PENTRU CINE ?

• Probe scrise/orale/practice• Observatia directa in clasa

• Elevi• Parinti

CU CE ? PENTRU CINE ?

• Tehnici autoevaluative• Referate/proiecte• Portofolii

Parinti• Profesori• Factori de decizie• Institutii/persoane care vor

j iit ii b l ti

IN FUNCTIE DE CE ?

angaja viitorii absolventi

... obiective curriculare / de evaluare

Page 4: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

ETAPELE PROIECTARII ETAPELE PROIECTARII EVALUAREVALUARIIII

STANDARDE CURRICULARE

STANDARDE DE PERFORMANTĂ / EVALUARE

DESCRIPTORI DE PERFORMANTĂ(criterii de evaluare)(criterii de evaluare)

ITEMI DE EVALUARE

PROBE DE EVALUARE

Page 5: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

PROIECTAREA PROIECTAREA EVALUAREVALUARIIII

Formularea capacitatilor si a subcapacitatilor pe care le dorimsubcapacitatilor pe care le dorim

sa le evaluam, conform obiectivelorcadru si de referinta

PASUL I

El b d i t ilPASUL II Elaborarea descriptorilorde performanta

PASUL IIIAplicarea probelor de evaluare

si notarea copiilor in concordanta cuPASUL III si notarea copiilor in concordanta cu descriptorii de performanta

Page 6: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

EVALUAREAEVALUAREAFunctie de intervalul temporal al integrarii actului

evaluativ in procesul didactic, se diferentiazap“evaluarea in trei timpi” (I.T.Radu):

I. EVALUARE INITIALASAU LA INCEPUTUL UNUI PROGRAM DE INSTRUIRE;

II.EVALUARE PE PARCURSUL ACESTUIA: EVALUARE CONTINUA (FORMATIVA) EVALUARE CONTINUA (FORMATIVA)

EVALUARE SUMATIVA (CUMULATIVA)

III EVALUARE FINALAIII. EVALUARE FINALA

Page 7: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Evaluarea initialaEvaluarea initialaEvaluarea initialaEvaluarea initiala

Se efectueaza la inceputul anului scolar, odata cu integrarea copilului in grupa respectiva.

Evaluarea initiala realizeaza cele trei functii generale:Evaluarea initiala realizeaza cele trei functii generale:

Functia de constatare, permitand cunoasterea starii de primire a copilului (nivel de dezvoltare cognitiva interese cunostinte anterioare deprinderi(nivel de dezvoltare cognitiva, interese, cunostinte anterioare, deprinderi intelectuale);

Functia de predictie – sugereaza strategii adecvate care sa permitail l i bti f t icopilului obtinerea performantei;

Functia de reglare si perfectionare continua a metodologiei instruirii pebaza informatiilor obtinute din explicarea factorilor care au condus la aceste prezultate.

Page 8: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

EvaluareaEvaluarea pe parcursul desfasurarii pe parcursul desfasurarii l i d i t il i d i t iprogramului de instruireprogramului de instruire

Practica demonstreaza faptul ca nici o etapa a activitatii didactice nu exclude evaluarea; ea are loc pe intreg parcursul desfasurarii ofertei pedagogice.p g g

Se evidentiaza permanenta evaluarii, indiferent daca pe continuumul programului vizat distingem sau nu, etapa initiala, etapa finala si evaluarile aferenteetapa finala si evaluarile aferente.

Temporal evaluarea incepe din prima zi, ca apreciere a potentialului copiilor si a rezultatelor obtinute anterior si 

i    i   l i   i    l i  l     d l   i   continua pana in ultima zi a anului scolar, asupra produselor si a activitatilor copiilor, toate generate de programul scolar.

Asadar evaluarea = activitate continua pentru a sprijini reglarea si eficientizarea predarii/invatarii de calitate.

Page 9: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Evaluarea formativa / continuaEvaluarea formativa / continua//Presupune evaluarea tuturor copiilor privind toate continuturile esentiale Pentru ca insotestetoate continuturile esentiale. Pentru ca insoteste permanent activitatea de predare – invatare, permite cunoasterea dificultatilor adoptarea unorpermite cunoasterea dificultatilor, adoptarea unor solutii menite sa amelioreze rezultatele si procesul ce conduce la aceste rezultate.Sunt astfel valorificate, in primul rand,functiile de diagnosticare si de predictie. In general evaluarea continua urmeaza fiecarei secventede instruire semnificativa.Aceasta forma de evaluare se raporteaza la obiectivele pedagogice definite.

Page 10: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

E l l ti / tiE l l ti / tiEvaluarea cumulativa/sumativaEvaluarea cumulativa/sumativa

Trasaturi specifice:•Nu are loc imediat ci dupa un numar mai mare (variabil) de lectii in care s a•Nu are loc imediat, ci dupa un numar mai mare (variabil) de lectii in care s-a predat sau s-a predat si s-a evaluat continuu; ea se desfasoara la incheierea unei actiuni pedagogice si dobandeste caracter retrospectiv (A Stoica);retrospectiv (A. Stoica);•Permite verificarea, controlul, la intervale mari de timp (variabile), asigurand periodicitate corespunzatoare (mai mare);Vi i l iii i d i di id l t i il d ii•Vizeaza in egala masura copiii in mod individual, cat si grupurile de copii ca

intreg;•Favorizeaza diagnosticarea activitatilor pedagogice precum si a valorii

lt t l d b dit d ii i it ti i i d ti trezultatelor dobandite de copii in unitati mai mari de continut.

Page 11: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Evaluarea finala (de bilant)Evaluarea finala (de bilant)Evaluarea finala (de bilant)Evaluarea finala (de bilant)Vizeaza activitatile specifice plasate la sfarsitul p panului scolar, respectiv al unui ciclu / nivel scolar.

CARACTERISTICI:• Este retrospectiva in raport cu programul de formare; • Este sintetica globala;• Este sintetica, globala;• Este o evaluare prin sondaj (copilul nu poate fi evaluat din intregul continut ci doar dintr-o parte);• Este o evaluare de “ierarhizare” / selectie a elevilor.

Page 12: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

MASURARE: Ce a invatat copilul?

PREDICTIE Este copilul suficient de pregatit pentru stadiul urmator?

DIAGNOZA

Descrierea starii de fapt si Identificarea aspectelor careDIAGNOZA Identificarea aspectelor care perturba dezvoltarea copilului (puncte tari, puncte slabe)

Page 13: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

OBIECTIVELEOBIECTIVELE EVALUAREVALUARIIIIOBIECTIVELE OBIECTIVELE EVALUAREVALUARIIII

SA VERIFICE REALIZAREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE CURRICULARE;SA REALIZEZE RECAPITULAREA, SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREASA REALIZEZE RECAPITULAREA, SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREA

CAPACITATILOR SI A SUBCAPACITATILORSA AMELIOREZE REZULTATELE INVATARIISA FACA DIAGNOZA PROCESULUI DE INVATARESA STABILEASCA PROGRAME DE DEZVOLTARE PENTRU COPIII CU REZULTATE BUNEREZULTATE BUNESA STABILEASCA PROGRAME DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU REZULTATE SLABE

Page 14: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

METODE SI TEHNICI DE EVALUAREMETODE SI TEHNICI DE EVALUAREorice instrument de evaluare proiectat administrat si corectat de catre educatororice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de catre educator

TRADITIONALE•Probe scrise/fise cu sarciniP b lTRADITIONALE •Probe orale

•Probe practice

•Lucrarile practice

INSTRUMENTE DE EVALUARE

•Lucrarile practice•Portofoliile cu produsele copiilor•Aprecierile verbale•Autoevaluarea

ALTERNATIVE(MODERNE)

•Joc didactic/Joc de rol/Serbari•Observarea directa/sistematica a copilului in timpul activitatii si inregistrarea•Discutiile individuale cu copiii(MODERNE) Discutiile individuale cu copiii•Proiectul de cercetare•Afisarea lucrarilor•Aprecierea rezultatelor prin premii, laude, i j i (fl i i i l ti)incurajari, ecusoane (flori, iepurasi, ursuleti)•Consemnarea grafica(cu puncte si procentaje) a rezultatelor pe domenii.

Page 15: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

PROBE ORALEPROBE ORALEReprezinta cea mai utilizata metoda de evaluare la gradinita

I t ti di t d t il• Interactiunea directa educatoare-copil;• Flexibilitatea modului de evaluare: posibilitatea de a alterna intrebarile in functie de calitatea raspunsurilor;• Formularea, de catre copil, a unor raspunsuri libere, fara a le structura;o u a ea, de cat e cop , a u o aspu su be e, a a a e st uctu a;• Justificarea raspunsurilor;• Evaluarea componentei afectiv-atitudinale.

•Validitatea si fidelitatea scazute;•Evaluare individuala;•Influenta unor factori suplimentari: emotie, frica, nervozitate, timiditate, etc.p•Costul excesiv (timp si bani) cand numarul de copii/candidati este mare.

Page 16: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

PORTOFOLIULPORTOFOLIULEste un instrument complex de inmagazinare a datelor

despre progresul copilului.

- o lista cu comportamentele asteptate (dupa Fisa de evaluare a copilului prescolar/MECTS);p );

Ce cuprinde? - observatii asupra evolutiei copilului;- lucrari de-ale copilului;

poze cu sarcini/activitati pe care acesta- poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfarsit pe parcursul anului scolar s.a.;

LISTA CU COMPORTAMENTE - e un instrument de evaluare carene pune la dispozitie reperele importante dupa care putem face

i l i l I l d i d bi t turmarirea progresului scolar. Include indeosebi comportamente care pot fi observate in contexte multiple.

Page 17: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

OBSERVAREA DIRECTA/SISTEMATICA A COPILULUI OBSERVAREA DIRECTA/SISTEMATICA A COPILULUI IN TIMPUL ACTIVITATII SI INREGISTRAREAIN TIMPUL ACTIVITATII SI INREGISTRAREA

Caracteristicilece pot fi • Concepte / capacitati / performante

IN TIMPUL ACTIVITATII SI INREGISTRAREAIN TIMPUL ACTIVITATII SI INREGISTRAREA

ce pot fievaluate prin observare                                                                                                  

• Atitudinea copiilor fata de sarcina

• Comunicarea

Observarea si inregistrarea sunt doua modalitati de urmarire si masurare a progresului facut de copil sau de punere in evidenta a unor anumite intarzieri inprogresului facut de copil sau de punere in evidenta a unor anumite intarzieri in evolutia copilului. Observatiile culese ne pot ajuta sa planificam activitatile care urmeaza in vederea manifestarii comportamentelor asteptate.

Inregistrarea este un proces destul de dificil in cazul grupurilor numeroaseg p g psau cu un procent ridicat de copii care solicita mai multa atentie (hiperactivi, cu CES,supradotati etc). In acest caz o sugestie ar fi sa recurgem la biletele cu adeziv, utilizarea codurilor pentru fiecare categorie de activitate si utilizarea unui tabel in careutilizarea codurilor pentru fiecare categorie de activitate si utilizarea unui tabel in care in prealabil am trecut numele copiilor si comportamentele asteptate.

Page 18: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

BibliografieBibliografieGlava Adina; Glava, Catalin – Introducere in pedagogia

prescolara, Ed. Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2002;p esco a a, d ac a ducat o a , C uj apoca, 00 ;Neagu Mihaela; Petrovici Constantin, Elemente de didactica matematicii in gradinita si invatamantul primar,Ed. Pim, Iasi, 2002;CameliaMunteanu, Eusebiu Neculai Munteanu – Ghid

pentru invatamantul prescolar: o abordare din perspectivapentru invatamantul prescolar: o abordare din perspectivanoului curriculum – Ed. Polirom, Iasi, 2009, Constantin Cucos (prefata)*** Curriculum pentru Invatamantul prescolar, D.P.H.,

Bucuresti, 2009*** http://www didactic ro http://www.didactic.ro

Page 19: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...
Page 20: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...
Page 21: Formele si metode de evaluare a activit Formele si metode de ...

Recommended