Home >Documents >Formare profesională modulară inovativă Proiect Solaris ... · PDF fileFormare...

Formare profesională modulară inovativă Proiect Solaris ... · PDF fileFormare...

Date post:16-Sep-2019
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Formare profesională modulară inovativă pentru calificarea în domeniul energiilor

  regenerative

  T

  he Project Objectives

  клубове.

  Formare profesion- ală iniţială, per- fecţionare profesion- ală, recalificare

  Web

  www.solaris-plus.eu

  www.solaris.fzu.de

  CONTENT:

   The Project Solaris PLUS

  No DE/11/LLP-LdV/TOI/147422

  Oct. 2011 – Sept. 2103

  CONTENT:

   Work packages

   The Consortium

   Supporting partners

   Working meetings

   Forthcoming

  CONTENT:

   Proiect Solaris PLUS

  No DE/11/LLP-LdV/TOI/147422

  Octombrie 2011 – Septembrie 2013

  CONŢINUT

   Pachete de lucru

   Parteneri de Proiect

   Parteneri Asociaţi

   Întâlniri de Proiect

   Activităţi viitoare

  Proiect solaris PLUS Foaie de informare

  Obiectivele proiectului

  EDITIA NR 1

  Aprilie 2012

   Transferul de concepte de formare profesion- ale şi practică Germană de succes în domeniul energiilor regenerative

   Metode pentru culegere şi descriere, verificare şi apreciere, precum şi examinarea rezultatelor învăţării ,conform ECVET

   Elaborarea, adaptarea şi traducerea a 9 module de bază: Sisteme de cogenerare, Fizica construcţiilor, Relevanţa climei, Energie solară, Fotovoltaica ,Termie solară, Geotermie, utilizarea biomasei cprecum şi utilizarea energiei vîntului.

   Constituirea în Curricula, pentru formarea profesională iniţială, perfecţionarea profesională şi recalificare

   Implementarea de teste în ţările partenere,conform cu autorizaţiile obţinute

   Implementarea unui training pentru multipli- catori în Germania pentru câte 2 traineri din fiecare ţară parteneră

   Continuarea îmbunătăţirii sistemului de chituri experimentale ca şi mijloc inovativ de învăţare şi taining

   Elaborarea şi recunoaşterea Curriculei şi mod- ulelor în ţările partenere ca şi în Germania şi Landul Saxonia, Saxonia Palatinat şi Branden- burg

  Acest proiect a fost coofinanţat de Uniunea Europeană. Responsabilitatea pentru conţinutul acestui material îi revine în exclusivitate producătorului,Comisia nu răspunde pentru folosi- rea în continuare a afirmaţiilor din material.

  http://www.solaris-plus.eu/

 • 2 NEWSLETTER solaris PLUS Nr 1

  Pachete de lucru (AP)

  AP 1: Coordonare Proiect şi

  Management

  AP 2: Comunicare, Relaţii publice, ,

  Lobbying

  AP 3: Transfer de inovare,

  Adaptare, Traducere

  AP 4: Implementarea şi utiliz- area principiilor de bază

  ECVET

  AP 5: Reţele de cooperare

  AP 6:

  Testare

  AP 8: Continuarea îmbunătăţirii siatemului de chituri experimentale -

  AP 9:

  Asigurarea calităţii

  Lider partenariat SOLARIS CENTRUL DE SPRIJINIRE PENTRU TINERET ŞI MEDIU gGmbH SOLARIS CENTRE FOR YOUTHS AND ENVIRONMENT SUPPORT Private non profit limited company GERMANIA WWW.SOLARIS-FZU.DE

  wWWww.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  AP 10:

  Diseminare şi utilizarea rezultatelor proiectului

  CONSTRUCŢIA PARTENARIATULUI

  KONTACTE PENTRU EUROPA E. V. (KfE) CONTACTS FOR EUROPE E. V. GERMANIA WWW.KONTAKTE-FUER-EUROPA.DE

  ACADEMIA DE FORMARE PROFESIONALĂ gGmbH DRESDA (AFBB) ACADEMY FOR VOCATIONAL EDUCATION GERMANIA WWW.AUSBILDUNG-UND-STUDIUM.DE

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  CAMERA SLOVACĂ DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE (CCI) – REGIUNEA TRENCIN SLOVACIA WWW.NR.SOPK.SK

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  EVENTIVE S.R.O. SLOVACIA WWW.EVENTIVE.SK

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CSONGRAD COUNTY (CSMKIK) UNGARIA WWW.CSMKIK.HU SAXONY, GERMANY WWW.SOLARIS.FZU.DE

  wWWww.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINUL RESURSELOR UMANE DIN MAREA CÎMPIE DE SUD (HEEDA) UNGARIA [email protected]

  www.solaris.fzu.de

  FUNDAŢIA ROMÂNO GERMANA - TIMISOARA (FRG) ((

  ROMÂNIA WWW.FRGTIM.RO

  www.solaris.fzu.de

  ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ÎNTREPRINDERILOR DIN DO- MENIUL CONSTRUCŢIILOR CONSTRUCTORILOR (ARACO)

  ROMÂNIA WWW.ARACO.ORG

  wWWww.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ BUL- GARO – GERMAN (DBBZ) - PLEVEN BULGARIA WWW.BGCPO.BG

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  ASSOZIIERTER PARTNERS

   CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SÜDWESTSACHSEN (GERMANIA)

   MINISTERUL ECONOMIEI DIN REPUBLICA SLOVACIA (SLOVACIA)

   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ,MEDIU ŞI ENERGIE (UNGARIA)

   MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI A MEDIULUI DE AFACERI (ROMANIA)

   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU FORMARE (BULGARIA)

  CAMERA CONSTRUCTORILOR (BCC) FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A CONSTRUCTORILOR DIN BULGARIA

  BULGARIA WWW.KSB.BG

  wWww.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  www.solaris.fzu.de

  AP 7:

  Certificare

  file:///F:/Local%20Settings/Temp/WWW.SOLARIS-FZU.DE file:///F:/Local%20Settings/Temp/www.kontakte-fuer-europa.de file:///F:/Local%20Settings/Temp/www.ausbildung-und-studium.de http://www.nr.sopk.sk/ file:///F:/Local%20Settings/Temp/www.eventive.sk

 • 3 NEWSLETTER solaris PLUS No 1

  Kick-off meeting la Chemnitz, Germania 15. – 18. Ianuarie 2012

  Teme principale :

   Prezentarea Proiectului

   Stabilirea sarcinilor şi a responsabilităţilor partenerilor

   Analizarea de meserii

  relevante pentru proiect din domeniul energiilor regenerabile

   Analizarea proiectelor

  similare din programul Leonardo da Vinci

   Analizarea de materiale innovative de training şi învăţare

   Elaborarea unui catalog de chestionare pentru realizarea Curriculei şi a Modulelor privind formarea profesională

   Constituirea grupului de

  lucru transnaţional " Transfer de ino- vare,adaptare, tra- ducere.“

   Concept strategic pentru

  începerea şi continuarea cooperării

   Concept strategic pentru

  comunicare, Relaţii pub-

  lice şi Lobbying

 • 4 NEWSLETTER Solaris PLUS Ediţia Nr 1 Aprilie 2012

  A doua întâlnire de partenariat

  la

  Plevna, Bulgaria

  31. Martie – 5. Aprilie 2012

  9 Module de bază

  Sisteme cogenerare

  Fizica construcţiilor

  Energie solară

  Fotovoltaica

  Termie solară

  Biomasă

  Energia vîntului

  Pompe de căldură

  Relevanţa climei

  Formare profesională modulară inovativă

  pentru calificarea în domeniul energiilor regenerative SOLARIS PLUS

  SOLARIS PLUS

  Infiinţarea reţelei partenerilor – Căi noi în VET, World Café, organizat de DBBZ Pleven 03.04.2012 World Café, Pleven

  ACTIVITĂŢI VIITOARE

  Transfer, adaptare şi traducere Module Sistem de chituri experimentale – îmbunătăţire, metodă de transferare Transfer Curricula Formare Multiplicatori Evaluare

  ECVET

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended