Home >Health & Medicine >Forever echinacea supreme – 214 flp

Forever echinacea supreme – 214 flp

Date post:11-Apr-2017
Category:
View:131 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

PowerPoint Presentation

V sc khe & sc p ca bnFOREVER ECHINACEA SUPREME 214 FLPinh lng: 60 vin/lo.Echinacea purpureaEchinacea angustifoliaGoldensealChit xut hat nhoCch dng:1 vin/ln, 2 ln/ngy. t kt qu tt nn dng t 4 n 8 tun, ngh 2 tun v dng li.Chit xut t tho dc.

Chit xut hat nhoEchinacea purpureaEchinacea angustifoliaGoldenseal

1

THNH PHN Ton b l thn r cy tho mc echinacea purpureaR tho mc echinacea angustifoliaCht chit xut t ht qu nho Chit xut goldenseal Hot Cht & Tc Dng Ca Cc Thnh Phn C Trong Sn Phm Echinacea purpurea & Echinacea angustifolia Thnh phn ha hc: Hot cht chnh bc u tm thy akamide, chicoric acid , caftaric acid, chlorogenic acid, v cc polysaccharide Cng dng: l mt trong 9 loi cc di mc nhiu vng Bc m ngi b tc da s dng sc ung, pha tr phng bnh khi thi tit thay i. Sau ny lan rng ngi chu u cng s dng nhiu. Qua nghin cu ngi ta thy echinacea c kh nng kch thch h min dch. Cc cht c trong thnh phn c coi c tc dng tng s sn xut interferon v ci thin cc yu cu v h min dch. Tc dng chng khun chng virus, lm lnh vt thng

2

Chit xut t hat qu nho Thnh phn hat cht: - Cc cht chng oxy ha, Proanthocynidin+ tanin, polyphenol v axit bo cha bo ha Trong cht du cha hm lng cao tocopherl(vitaminE), cc sterol thc vt(phytosterol), cc axit bo nh: axit linoleic, oleic, alpha linoleic *Goldenseal (tn khoa hc hydratis canadensis)Thnh phn chnh r cha: ankaloid, hydrastin, berberin, canadin(tetrahydro-berberin )Tc dng:c th dn chu m coi nh thuc cha bch bnh Y hc hin i xc nh:+ Hydrostin c tc dng lm co mch mu v kch thch h thng thn kinh thc vt berberin c tc dng khng sinh dng cho bnh h tiu ha

3

Canadin c tc dng kch thch co t cung S dng iu tr cc ri lon cc vng nhy, c bit mt, mi c hng d dy, rut v m o, chng nhim khun.Do c kich thch t cung nn khng dng cho ph n c thai CNG DNGS phi hp cc thnh phn trong vin c kh nng tng cng h min dch ca c th dng tt cho nhng ngi sc khng km, nht l giao thi v thi tit d b cm, hay nhng bnh vim nhim do thi titHng dn s dng: Ngy ung 2 ln mi ln 1vin

4

V sc khe & sc p ca bnH tr chc nng min dich: ngn chn cc bnh xoang, cm cm, vim gan A, BCung cp cht chng xy hatrung ha cac gc t doTng cng min dchNgn nga nhim khunChit xut t tho dc.

FOREVER ECHINACEA SUPREME 214 FLP

Cung cp cht chng xy hatrung ha cac gc t do.Tng cng min dch.

5

V sc khe & sc p ca bnChit xut t tho dc.

Xut x: Cng ty Aloe Vera of America, Inc. 13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, Hoa K

Nhp khu, Phn phi: Aloe Trading Company. 199 Nam K Khi Ngha, P.7, Q.3, TP.H Ch Minh.

Gi : 360 K

Lin h ngay Anh V : 0973.001808

Bn ti Website : sanpham.anhvu.net

Chi tit : >> Forever Echinacea Supreme 214 FLP

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended