Home >Documents >Fiziopatologia cardiopatiei ischemice ... 1 Fiziopatologia cardiopatiei ischemice Fiind un organ cu...

Fiziopatologia cardiopatiei ischemice ... 1 Fiziopatologia cardiopatiei ischemice Fiind un organ cu...

Date post:11-Oct-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Fiziopatologia cardiopatiei ischemice

  Fiind un organ cu metabolism prin excelenţă aerob, inima are rezerve adaptative scăzute

  în condiţiile unui aport deficitar de oxigen.

  În situaţii fiziologice, aportul (oferta) de O2 la nivel miocardic este egal cu consumul

  acestuia.

  Când balanţa dintre aportul şi consumul de O2 se dezechilibrează, apare ischemia

  miocardică.

  Factorii ce influenţează oferta de O2 la nivel miocardic

  Debitul coronarian (225-250 ml/min în repaus) depinde de presiunea de perfuzie şi de

  rezistenţa la flux din zona arterelor coronare.

  Factori metabolici:

  o adenozina – producţia sa creşte în condiţii de hipoxie

  Factorii principali de care depind oferta şi consumul miocardic de oxigen

  Factorii care influenţează rezistenţa vasculară coronariană

  Metabolismul adenozinei

 • 2

  Factori neuro-umorali:

  Rezistenţa coronariană poate fi influențată de o serie de factori nervoși şi umorali care

  pot avea o acțiune fie directă asupra vaselor coronare, fie una indirectă prin stimularea

  metabolismului cardiac şi eliberarea unor produși vasodilatatori.

  Sistemul nervos simpatic

  Efectele directe ale stimulării simpatice sunt mai greu de evidențiat datorită faptului că

  acești factori prin stimularea receptorilor β1-adrenergici miocardici cresc activitatea cordului şi

  astfel pot antrena o vasodilatație indirectă prin adenozină.

  În ansamblu, efectul catecolaminelor asupra circulației coronariene este determinat de

  prezenta a două tipuri de receptori adrenergici: α şi β.

  Receptorii α sunt prezenți la nivelul trunchiurilor principale (mari) coronare, iar

  stimularea lor produce vasoconstricţie. α-constricţia poate fi astfel implicată în apariția

  spasmului coronarian.

  Receptorii β2-adrenergici sunt repartizaţi omogen pe tot traiectul vaselor coronare şi

  determină în urma stimulării – vasodilataţie.

  Sistemul nervos parasimpatic

  Acest sistem este responsabil de realizarea unei vasodilataţii coronariene moderate şi

  chiar a unei redistribuiri a debitului coronar spre zonele subendocardice.

  Factori umorali

  Principalii factori care pot influenta rezistenţa coronariană sunt reprezentaţi de:

  • Catecolaminele circulante cu acțiune similară celor eliberate la nivelul terminaţiilor nervoase simpatice;

  • Dopamina creşte activitatea cordului şi indirect prin adenozină poate determina coronarodilataţie;

  • Angiotensina II este un vasoconstrictor natural puternic ce produce vasoconstricţie generalizată, inclusiv coronariană;

  • Hormonul antidiuretic (vasopresina) determină constricţie coronariană prelungită, iar acţiunea acestuia pe vasele coronare poate intra în discuţie în situaţiile în care

  concentraţia lui plasmatică creşte mult peste valorile normale (şoc, terapie exagerată

  cu ADH la pacienţi cu diabet insipid);

  • Variaţiile presiunilor parţiale ale gazelor la nivel sanguin şi interstiţial. Astfel hipoxemia cu hipoxie tisulară consecutivă şi hipercapnia determină

  coronarodilataţie şi scăderea rezistenţei vasculare coronare;

  • Modificările electrolitice, în special ale potasemiei. S-a constatat o scădere a rezistenţei coronare în condiţii de hiperpotasemie şi invers.

  Factori endoteliali şi miogenici

  Factori endoteliali Factori miogenici

   rezistenţa

  coronariană

  • Endotelinele

  • EDCF

  • Enzima de conversie

  • Factori de creştere

  • O2-

  • Factori de creștere

 • 3

  Factorii ce influenţează consumul miocardic de O2

  • Frecvenţa cardiacă

  • Tensiunea parietală. La nivel ventricular tensiunea parietală este, conform legii Laplace, direct proporţională cu presiunea intraventriculară şi cu raza ventriculară. Presiunea

  intraventriculară depinde de elementele postsarcinii (vâscozitatea sângelui, volumul

  sanguin, elasticitatea pereţilor arteriali – în special la nivelul aortei –, rezistenţa

  vasculară centrală şi periferică), în timp ce raza ventriculară este în funcţie de volumul

  telediastolic (presarcina)

  • Statusul contractil miocardic Este influenţat de:

  o presarcină, o postsarcină, o activitatea sistemului nervos vegetativ, o factori umorali, o electroliţi (Ca++), o agenţi farmacodinamici cu efect inotrop pozitiv sau negativ

   rezistenţa

  coronariană

  • Adenozina

  • PgI2

  • EDRF (NO – constituţional)

  • EDHF

  • lizofosfatidilcolina

  • Adenozina

  • NO – indus

  Factorii determinanţi ai tensiunii parietale ventriculare

 • 4

  Mecanismele ischemiei miocardice

  Dezechilibrul între necesarul și aportul de oxigen – factor determinant al ischemiei

  miocardice

  1. Ateroscleroza coronariană

  Ateroscleroza (ATS) este cea mai frecventă cauză de stenoză coronariană organică.

  Leziunile aterosclerotice se dezvoltă în special în segmentele proximale ale arterelor coronare,

  dar există şi posibilitatea prezenţei unui proces de ATS coronariană difuză.

  Dacă procesul ateroscleros cuprinde concentric peretele vascular, stenoza rezultată este

  mai stabilă în timp, iar ischemia miocardică survine în special datorită creşterii consumului de

  O2 ce nu mai poate fi compensat. În cazul dezvoltării excentrice, porţiunea de perete vascular

  ce nu este cuprinsă de procesul patologic are în mare parte păstrată funcţia vasomotrică. În acest

  fel, peste leziunea organică se pot suprapune elemente patogenetice asociate cum ar fi spasmul

  coronarian sau colapsul pasiv în zona stenozată, la care participă porţiunea parietală cu

  elasticitate păstrată. Acest colaps este determinat de scăderea presiunii hidrostatice, ca urmare

  a vitezei crescute sanguine în zona stenotică.

  Reprezentarea schematică a fenomenului de colaps vascular în zona stenozată excentric

 • 5

  Leziunea aterosclerotică în evoluţie se poate complica prin fisurare, hemoragie,

  tromboză, fenomene ce agravează stenoza şi care induc manifestări severe de ischemie

  miocardică.

  Cel mai frecvent, factorii mecanici sunt cei care determină ruperea plăcii ateromatoase.

  Inflamaţia poate contribui la acest proces (au fost identificați agenți patogeni în placa

  ateromatoasă: Chlamydia pneumoniae, cytomegalovirus, și Helicobacter pylori).

  Dacă stenoza se instalează progresiv, se creează posibilitatea dezvoltării circulaţiei

  colaterale. Cum presiunea hidrostatică distal de stenoză este mai mică, prin vasele colaterale va

  apare un influx sanguin spre zona ischemică, suficient pentru menținerea viabilităţii

  miocardului în condiții bazale.

  Prezenta colateralelor însă, poate favoriza instalarea unui „sindrom de furt coronarian”.

  Astfel, în condiţiile creşterii necesarului de O2 în miocardul sănătos (efort) sau sub acţiunea

  unor coronarodilatatoare arteriolare, rezistenţa vasculară periferică şi presiunea hidrostatică

  (PH) în zona normală se reduc brusc, antrenând prin colaterale sânge din teritoriul deservit de

  coronara stenozată, ceea ce agravează ischemia în zona respectivă.

  Importanţa dezvoltării circulaţiei colaterale

  Fenomenul de „furt sanguin” favorizat de prezenţa colateralelor

 • 6

  2. Leziuni coronariene non-aterosclerotice

  Îngustarea arterelor coronare poate fi realizată şi prin leziuni de altă natură, în

  special printr-un proces inflamator sau autoimun.

  Leziune

  coronariană Afecțiune

  Felul

  obstrucției

  Tipul coronarelor

  implicate

  Inflamații specifice

  sau nespecifice

  • Lues

  • Tuberculoză

  • Lepră

  • Ricketsioză

  • Colagenoze o LES o Artrită reumatoidă o Spondilită

  anchilozantă

  o Periarterită nodoasă

  • Granulomatoză Wegener

  • Boală Takayasu

  • Boală Kawasaki

  Progresiv mari

   mici

  Proliferare

  intimală şi

  îngroşare parietală

  • Amiloidoză

  • Mucopolizaharidoze

  • Gangliozidoze

  • Homocistinurie

  • Boala Fabri

  • Fibroză post-radioterapie

  • Diabet zaharat

  Progresiv

  mici

   mari

  Compresiune

  extrinsecă

  • Tumori o primare o metastatice

  • Anevrism al sinusului Valsalva

  Progresiv mari

   mici

  Leziuni mecanice

  • Iatrogen o intraoperator o coronarografie

  • Contuzii

  • Disecţie de aortă şi coronare

  Acut mari

  Tromboză

  in situ

  • Trombocitoze

  • Policitemie

  • C.I.D.

  • Purpură trombotică trombocitopenică

  Acut mi

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended