Home >Documents >FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV) 7 C V I .pdf · PDF fileStructura sistemului...

FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV) 7 C V I .pdf · PDF fileStructura sistemului...

Date post:13-Sep-2019
Category:
View:26 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • FIZIOLOGIA SISTEMULUI

  CARDIOVASCULAR (SCV)

 • Structura sistemului cardiovascular

  - sistem de tuburi:

  - pompa

  - cameră de admisie - atrii

  - cameră de ejecţie - ventriculii

  Inima

  dreaptă

  stângă

  - reglare, nervoasă, umorală şi locală

  - artere, vene, capilare, limfatice

  - circulaţia sistemică, pulmonară

  - ?

  - autoreglare - sistem de reglare

 • Structura sistemului cardiovascular

  - sistem de reglare

  Ex.

  flux sang.musc.-repaus -750ml(4ml/100g)/min

  -nervoasă sistemică

  flux sang.musc.-efort- 16000ml(80ml/100g/)min

  rata metabolică musc.-efort- 60 x

  -locală

  -umorală

 • 2

  2

  1

  1 3

  3

  Ap.CV

  AD AS

  VD VS

  A- atriu; V-ventricul; D-drept; S-stâng; 1.Circulaţia sistemică,

  2. Circulaţia pulmonară; 3. Circulaţia limfatică

 • VS AD

  =F πΔPr 4

  8ηl

 • Funcţiile SCV

  1. funcţia de transport

  2. funcţia de secreţie

 • 1. Funcţia de transport

  - Sânge – debitul cardiac -5L/min

  75 ani =400mil L (1000/10/40m)

  parametrii circulatori

  - presiune

  - flux sanguin

 • Distribuţia fluxului sanguin (% debit cardiac) în repaus şi efort fizic

 • Distribuţia sângelui în SCV

  - 91 % circulaţia sistemică

  - 64 % - vene

  - 13 % - artere

  - 7 % - arteriole şi capilare

  - 9 % - circulaţia pulmonară

  - 7 % - cavitățile inimii

 • 1. Semnificaţii funcţionale ale

  circulaţiei sanguine

  - Substanţe nutritive

  - Metaboliţi

  - Substanţe cu rol de semnalizare

  - Transport termic – termoreglare

 • 2. Funcţia de secreţie

  - factor de hiperpolarizare

  derivat din endoteliu (EDHF)

  - vasodilatator

  - peptidul natriuretic atrial (PAN)

  - NO (EDRF) -

  - inhibitor al adeziunii şi

  agregării plachetare

 • -prostaciclina – PGI2

  -endotelina

  - vasoconstrictor –ETA,ETB2 - vasodilatator – ETB1

  -factori implicaţi în EFC

 • P

  Q

  R

  S

  T

  Fb.A

  Fb.B

  Fiziologie integrativă

  efecte:

  AVP

  irigaţie renală

  PAN

  tahicardie

 • - Excitabilitatea (f. batmotropă)

  - Conductibilitatea (f. dromotropă)

  - Contractilitatea (f. inotropă)

  - Relaxarea (f. lusiotropă)

  Proprietăţile funcţionale ale

  miocardului

  - Ritmicitatea (f. cronotropă)

 • Miocardul

  - de lucru

  - sistemul excitoconducător

 • Excitabilitatea - condiţie esenţială a vieţii

  - premise

  - repartiţie intra- extracelulară a ionilor

  - permeabilitatea selectivă a membranei

  - relaţia excitabilitate-metabolism

  - sistem de transport ionic membranar

 • Canale ionice Curent Nume Proteina canal Potential de

  reversie (mV)

  Inhibitori

  (blocanţi)

  I Na Na- curent NAV 1.5 (volataj dependente)

  +60 TTX.

  Lidocaina

  I Ca Ca+ curent Cav1.2 (Tip L) +120 Nifedipine

  Verapamil

  IK Repolarizare rapidă IKR

  Repolarizare lentă IKS

  Ito

  Activate de proteina G. ATP+ sensitiv

  HERG+miRP1

  KvLQT1+minK

  Kv4.3 (vgc)

  GIRK

  -100 Ba2+

  Cs +

  TEA

  If Curent de pacemaker HCN Cs+

 • membrană

  celulară

  poartă proteină

  fibrilară

  situs de

  ancorareextrcelular

  intracelular

  STIM

 • membrană

  celulară

  extrcelular

  intracelular

  membrană celulară

  intracelular

  situs de

  ancorare

  proteină

  fibrilară

  STIM

 • Canalopatii cardiace

  Sindrom QT prelungit -Viskin 1998

  - canale de K şi Na

  Fibrilatia ventriculara idiopatică-

  Sindr. Brugada 1992

  -curenti Ito (K)

 • Pompe ionice

  - Na+ /K+ - Jens Skou-1997, PN

  - Mecanism de acţiune

 • citosol

  ROL

  extracelular

 • Pompe ionice - Ca2+- sarcolemale

  -mecanism de acţiune

  -complex Ca2+ -calmodulină

  -sarcoplasmice

  -mecanism de acţiune

  -Fosfolamban-inhibă pompa

  - fosforilare (Prot.K-A AMPc) a Flb ef. inhibitor ?

 • NNN

  CCC

  SSSiiitttuuusss dddeee llleeegggaaarrreee aaa CCCaaa222+++

  EEExxxtttrrraaaccceeelll

  IIInnntttrrraaaccceeelll...

  SSSiiitttuuusssuuulll AAATTTPPP---aaazzzeeeiii

  CCCaaalllmmmoooddduuullliiinnnăăă

  AAA

  SSSiiitttuuusssuuulll dddeee llleeegggaaarrreee aaa AAATTTPPP

  Pompa de Ca2+ sarcolemală

 • Transportor Na+/Ca2+

  -structură

  -localizare

  -mecanism de transport

  -f(x)?

  - interelaţii funcţionale

 • Calsequestrin

  Reticul

  sarcoplasmic

  Ca2+ ATPază

  Canale de

  Ca2+ Schimbător

  Na+/Ca2+

  Na+/K+ ATPază

  Ca2+

  ATPază

  Ca2+ în fibra miocardică

 • Concentraţia ionilor (mM) în fibra miocardică

  Ioni Extracelular Intracelular

  Na+ 145 10 K+ 4,5 120

  Cl- 116 35

  Ca2+ 1 0,0001

  pH 7,4 7,1

 • 4

  0

  4

  1 2

  3

  Faza Curent /canale

  0 INa, ICa

  1 Ito (K)

  2 ICa-L

  INa/Ca Na/Ca trasportor

  3 IK

  4 If

 • Curenţi membranari

  -timp dependenţi

  -controlaţi de voltaj

  Clsificare

  1.Curenţi de Na (INa)

  2.Curenţi de Ca (ICa)

  3.Curenţi de K (IK)

  4.Curenţi de pacemaker

 • - produşi de influxul de Na prin canale

  voltaj-dependente (200/µ² )

  1.Curenţi de Na (INa)

  -activarea - 0,1- 0,2 ms -inactivarea ~ 1ms

  -subunitatea α conţine situsuri de

  fosforilare prin intermediul PK AMPc-

  dependente

 • - determină depolarizarea (F 0) a PA

  din miocardul de lucru atrial şi

  ventricular şi din reţeaua Purkinje

  - blocanţi: TTX, lidocaina

  1.Curenţi de Na (INa)

  - activează curenţii de Ca şi K

  -participă la F 1 şi F2 a PA din

  miocardul atrial si ventricular

  - lipsesc din nsa și nav

  -subunitataea α cardiacă conține

  situsuri de fosforilare

 • - produşi de influxul de Ca prin canale

  voltaj-dependente de tip L

  - determină depolarizarea (F 0) a PA

  din NSA şi NAV şi a celulelor invecinate

  acestor noduli

  2. Curenţi de Ca (ICa)

  - activarea ~ 1ms - inactivarea ~ 10-20 ms

  - participă la F0 și F2 a PA din

  miocardul atrial, ventricular și din

  fb. Purkinje

 • 2. Curenţi de Ca (ICa)

  - activează deschiderea canalelor din

  RS (triada, tetrada) şi iniţiază cuplarea

  excitaţie-contracţie din miocard.

  - canalele eliberatoare de Ca din RS sunt

  inhibate de ryanodina şi cafeină

  -verapamilul, diltiazemul şi nifedipina -

  blocanţi ale canalelor de Ca de tip L.

 • 3. Curenţii de K

  - curenţi de repolarizare produşi de

  deschiderea lenta (20-200 ms) a

  canalelor de KV , indusă de

  depolarizare (F3)

  -curenţi de repolarizare iniţială-tip A cu

  timp de deschidere scurt (F1)

 • 3. Curenţii de K

  - Curenţi activaţi de proteina G

  stimularea vagală a NSA şi NAV

  - Curenţi controlaţi de ATP/ADP

  ATP/ADP inhibă canalele K

  ATP/ADP activează canlele K

  - efect cardioprotector ischemic

 • 4. Curenţi de pacemaker

  - Curenţi (If) produşi prin activarea

  lentă (100 ms), în hiperpolarizare a

  canalelor cationice nespecifice (Na,K)

  controlate de nucleotide ciclice (AMPc,

  GMPc)

 • Modularea activității spontane a

  țesutului nodal

  -acetilcolina

  1.scade curenții If

  2.crește conductanța K (IK) 3.reduce ICa

  - catecolaminele

  4.reduce conductibilitatea nav

  1. reduc curenții If

  2. cresc ICa

 • potenţial de

  repaus

  p o

  t e

  n ţ

  i a

  l d e

  m e

  m b

  r a

  n ă

  ( m

  V )

  -

  +

  0

  d e

  p o

  l a

  r i

  z a

  r e

  prag

  overshoot

  repolarizare

  re p

  o l

  a r

  i z

  a r

  e

  posthiperpolarizare

 • 0 0.15 0.30

  Timp (sec.)

  P o te

  n ţi

  a l

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended