Home >Documents >Fiziologia fibrei musculare

Fiziologia fibrei musculare

Date post:23-Jun-2015
Category:
View:1,908 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:

FZOLOGA FBRE MU8CULARE1. FIZIOLOGIA FIBREI MUSCULARE DE TIP SCHELETIC2. FIZIOLIGIA FIBREI MUSCULARE NETEDE3. FIZIOLOGIA FIBREI MUSCULARE STRIATE DE TIP CARDIAC FZOLOGA FBRE MU8CULARE DE TP 8CHELETCORGANIZAREA MORFOFUNCTIONAL A FIBREI MUSCULARE SCHELETICEFIZIOLOGIA PLCII MOTORIICUPLAREA EXCITATIE-CONTRACTIE N FIBRA MUSCULAR SCHELETICMECANISMUL CONTRACTIEI N FIBRA MUSCULAR SCHELETICUNITATEA MOTORIETIPURI DE CONTRACTII ALE FIBREI MUSCULARE SCHELETICEORGANZAREA MORFOFUNCTONALA A FBRE MU8CULARE 8CHELETCEform cvasiciIindricF diametruI= 25-100 3mF Iungimea = 1- 300 mmmuItinucIeatmembrana ceIuIar = sarcoIema F structur specific - sistemuI sarcotubuIarcitopIasma = sarcopIasma FcontractiI (inopIasma) F aparatuI contractiI F miofibriIeIeFnecontractiI F organite ceIuIare comune F structuri specifice F miogIobinF sistemuI sarcotubuIarMOFBRLELE organite speciaIe contractiIe grosime 0,2 - 2 3m dispuse pe ntreaga Iungime a fibrei muscuIare F0% din voI. fibreiSTRUCTURAF miofibriIeIe FmiofiIamente contractiIe F proteine muscuIareORGANIZAREA - succesiune de benzi (discuri):FcIare, izotrope (discuriIe I) Fcontin actinFmprtite n 2 hemidiscuri de banda ZFntunecate, anizotrope (discuriIe A)F contin miozin si partiaI actinF centraI banda H, bisectat de Iinia M8ARCOMERULunitatea morfofunctionaI a miofibriIeideIimitat de dou membrane Z succesiveformat dintr-un disc ntunecat si 2 hemidiscuri cIareIungime de 2,5 3m n repausse scurteaz n timpuI contractiei prin gIisarea fiIamenteIor de actin printre ceIe de miozin apropierea membraneIor ZH-ZoneMyosinMyosinMyosinMyosinMyosin MyosinMyosinMyosinI BandActinZ-LineCrossbridgeSarcomere(2 3m)A Band8TRUCTURA 8ARCOMERULUMOFLAMENTELE CONTRACTLEMIOFILAMENTE GROASEF constituite din miozinF diametruI = 10 nmF Iungimea = 23mMIOFILAMENTE SUBTIRIF constituite din actinF diametruI = 5 nmF Iungimea = 23mRAPORTURILE NTRE MIOFILAMENTEF 1 miofiIament de miozin/6 miofiIamente de actinF 1 miofiIament de actin/3 miofiIamente de miozinSTRUCTURAF proteine contractiIe F actina si miozinaF proteine regIatoare F troponina si tropomiozina (numai n struct. miofiIamenteIor subtiri)MOZNA fractiune proteic major,compIex, asimetricSTRUCTURA - 2 Ianturi greIe si 4 Ianturi usoare:FIight meromiozina (LMM) F constituie axuI fiIamentuIui de miozin F 2 Ianturi greIe cu o conformatie aIfa-heIixnfsurate unuI n juruI ceIuiIaItFheavy meromiozina (HMM) F capuI miozinei si gtuI sau bratuIFIanturiIe greIeF IanturiIe usoareCAPUL MOZNCorientare fat de axuI fiIamentuIui - 90 n conditii de repaus- 45n timpuI contractieiafinitate var. pt. actinF prez. Ca++F activit. ATP-azei mioziniceafinitate redusF Iegturi acto-miozinice sIabereIaxare musc.F situsuI nucIeotidic fixeaz ATPafinitate mareF Iegturi acto-miozinice puternicecontractie musc.F idroliza ATP genereaz ADP + Pi + EF situsuI nucIeotidic eIimin prod. de hidroI. ai ATP-uIui F energia este utiIizat pentru fIexia capuIui pe bratACTNA2 forme de actin:F actina gIobuIar (actina G) FmonomericF actina fibriIar (actina F) F poIimericF contine 340-30 monomeri de actin GpropriettiIe actineiF capacitate de poIimerizareF interactiunea cu miozina%roponin-CF-Actin[%ropomyosin%roponin-I%roponin-%-Actin monomerTROPOMOZNA dispus sub form de bastonase de-a IunguI miofiIamentuIui de actinRAPORTURI:F 1 moIecuI de tropomiozin/7 monomeri de actin GF 50 moIecuIe de tropomiozin/fiIament de actinROL:F se interpune ntre fiIamentuI de actin si ceI de miozinF mpiedic interactiunea actomiozinic n conditii de repausF cnd Ca++ citosoIic(10-5) Fse depIaseaz IateraIformarea puntiIor transversaIe actomioziniceinitierea contractieiF cnd Ca++ citosoIic G (10-7) Frevine n pozitia initiaIreIaxarea prin decupIarea contractieiTROPONNAeste atasat de unuI din capeteIe moIecuIei de tropomiozincompIex de moIecuIe regIatorii :Troponina C F fix. Ca++din citosoI modif. conformationaI a Tn. depIasarea tropomiozinei cupIarea acto-miozinicTroponina TF Ieag compIexuI troponinic de tropomizinTroponina IF Ieag compIexuI troponinic de actinF mentine tropomiozina n pozitie de bIocare a interactiunii F inhib activitatea ATP-azic a apuIui miozinic88TEMUL 8ARCOTUBULARTUBULII T (TRANSVERSALI)Fcontinuare intraceIuIar a sarcoIemei Ia niveIuI jonctiunii dintre discuI cIar si ntunecatFprezint canaIe Iente de Ca++voItaj dependente activate de PA TUBULII L (LONGITUDINALI)Fretea dispus n juruI miofibriIeIor FRS cu diIatatii IateraIe, bogate n Ca++F cisterne terminaIeFprezint canaIe Iente de Ca++voItaj dependente cupIate cu canaIeIe tubiIor T FCa++ citosoIic CONTRACTIE Fprezint pomp de Ca++Freintroduce 2 Ca++/1 ATP F GCa++

RELAXAREFcontine o protein - caIsechestrina Ffixeaz Ca++n depoziteTRIADA SARCOPLASMATICW1 tubuI T si 2 cisterne terminaIeW2 triade /sarcomerWasigur cupIarea excitatiei cu contractiaMOGLOBNACARACTERISTICI heteroprotein care contine Fe2+ structur asemntoare unei unitti de hemogIobin constituie un rezervor temporar de oxigenCLASIFICAREA FIBRELOR MUSCULARE(n functie de cantitatea de miogIobin):- fibre musculare rosii de tip I (oxidativ)- bogate n miogIobin- metaboIism predominent aerob- fibre musculare albe de tip II (gIicoIitic)- srace n miogIobin- metaboIism predominent anaerobPLACA MOTORE{JONCTUNEA NEURO-MU8CULARASTRUCTURAFcomponenta presinaptic - terminatia butonat a motoneuronuIuiFfanta sinapticFcomponenta postsinaptic - sarcoIema fibrei muscuIare8ECVENTA TRAN8MTER MPUL8ULU N PLACA MOTOREeIiberarea acetiIcoIinei n fanta sinapticF decIansat de propagarea potent. de act. n butonuI terminaIF prin exocitoz Fmediat de Ca++difuziunea acetiIcoIinei n fanta sinaptic spre sarcoIem8ECVENTA TRAN8MTER MPUL8ULU N PLACA MOTOREactiunea acetiIcoIinei asupra receptoruIui nicotinic postsinapticF infIux de Na+ FpotentiaI postsinaptic excitator =potentiaI de pIac F sumare potentiaI prag Fdeschide canaIIe rapide de Na+voItaj-depend.potentiaI de actiune Ia niveIuI sarcoIemei Fpropag. prin curenti IocaIipotent. de act. postsinaptic propagat nIturarea acetiIcoIinei din fanta sinapticF hidroIiz FacetiIcoIinesteraza F desface compIexuI postsinaptic receptor- acetiIcoIin inactiveaz acetiIcoIinaBLOCAREA TRAN8MTER 8NAPTCEPRN PLACA MOTORE- timpuI de ntrziere aI transm. sinaptice prin pIaca motorie = 0,5-1 msecbIocanteIe pIcii motorii: bIocante aIe receptoruIui acetiIcoIinicF subst. de tip curaraF scad ampIitudinea si durata potentiaIuIui postsinaptic propagat Fprogres. pe msura accenturii curarizriiFbIocaj compIet (curarizare totaI) FampIit. a G cu 1/3 bIocante ce produc o inexcitabiIitate neuromuscuIarF subst. de tipuI decametoniu, succiniIcoIinaF mentin depoIarizat pIaca motorieimp. bIocanteIor Fmedicatie adjuvant n anestezie pt. interv. chirurgicaIeF permit obt. reIax. musc.F combat spasmeIe si convuIsiiIeanticurarizanteIe Fezerina, prostigminaF inhib acetiIcoIinesterazaacumuIarea acetiIcoIinei Ia niv. pIcii motoriiatingerea praguIui de decIansare a unui potent. de act. propagatCUPLAREA EXCTATE-CONTRACTE N FBRA MU8CULARA 8CHELETCADEFINITIEF succesiunea de fenomene care reaIizeaz Iegtura functionaI ntre sarcoIem si structuriIe contractiIedecIansarea, ntretinerea si ntreruperea contractieiDECLANSAREA CONTRACTIEI MUSCULARE1. Propagarea potent. de act. de-a IunguI sarcoIemei F ptrunde n interioruI fibrei muscuIare prin tubii T Fdeschiderea canaIeIor de Ca++din membr. cisterneIor terminaIe aIe reticoIuIui sarcopIasmatic2. Ca++din cisterneIe terminaIe trece n sarcopIasm prin deschiderea canaIeIor de Ca++ F creste conc. Ca++ citosoIic(10-7M- 10-5M )3. Ca++ eIiberat se fixeaz pe troponina C F compIexuI troponin-tropomiozin si schimb pozitia Ftropomiozina este depIasat IateraI Fformarea puntiIor transversaIe actomiozinice FcontractiaF activarea ATP-azei miozinice FhidroIiza ATP-uIui eIib. energia necesar contractieiCUPLAREA EXCTATE-CONTRACTE N FBRA MU8CULARA 8CHELETCARELAXAREA MUSCULAR sub act. Ca++ATP-azei F Ca++ este pompat activ n reticoIuI sarcopIasmatic Fstocat de o protein =caIsechestrina G Ca++citosoIic (10-5M- 10-7M ) stoparea contractiei reIaxare prin:F revenirea compIexuIui troponin-tropomiozin n pozitia initiaI F bIocarea interactiunii dintre actin si miozinMECAN8MUL CONTRACTE N FBRA MU8CULARA 8CHELETCAareIa bazalunecarea(glisarea) miofiIamenteIordeactinprintreceIe de miozinptrund mai adnc spre centruI sarcomeruIuiapropiereamembraneIor Zsi scurtarea sarcomeruIui hemidiscuriIe cIare semicsoreaz, iar discuI ntunecat rmne nemodificatpuntiIe actomiozinice se formeaz si se desfac cicIic="ciclul puntilor" F se repetct conc. Ca2+citosoIic este 10-5MF nceteaz cnd conc. Ca2+citosoIicG Ia 10-7Mnutoate cicIuriIe puntiIor se desfsoar simuItan Fo partetrebuies mentin ,ancorate fiIamenteIe de actin deja gIisate spreinterioruI sarcomeruIuin timpuI desfsurrii unui cicIu FcapuI miozinic si schimbafinitatea fatde fiIamentuI deactin=substratul molecular alcontractiei musculare.MECAN8MUL CONTRACTE N FBRA MU8CULARA 8CHELETCA. afinitatea capuIui mioziniceste sczut IegturiIe actomiozinice sunt slabedac Ia niveIuI situsuIui nucIeotidic se afI fixat ATP- odat cu activarea ATP-azei mioziniceprodusii de hidroIiz - ADP si Pi ntre capuI miozinic si axuI fiIam. de miozin exist un unghi de 90H. afinitatea capuIui miozinic cresteIegturiIe actomiozinice devin puternicecnd prod.finaIi de hidroI. ai ATP-uIui (Pi) sunt eIiminati compI. de Ia niveIuIsitusuIui nucIeotidic- energia rezuItat n urma hidroIizei ATP-uIuieste utiIizat pentru micsorareaunghiuI dintre capuI miozinic si axuI fiIamentuIui, de Ia 90H Ia 45H"flexiacapuIui pebratuI miozinicgIisarea fiIamentuIui de actin spre centruIsarcomeruIui, peo dist.egaI cu mrimea unei moIec. de actin-G (5-10 nm)3. desfacerea IegturiitransversaIe FreIuarea unui nou cicIu contractiIF fixarea unei noimoIecuIe de ATP pe situsuI nucIeotidic F se restabiIescIegturiIe sIabe si capuIrevine Ia pozitia initiaI (90H)F Ia reIuareacicIuIui puntii F capuImioz. se Ieag deurmtoarea actin-GF n Iipsa ATP-uIui puntiIe actomiozinice rmn atasate si cicIuriIe suntbIocate rigiditateai cadaveric ('rigor mortis') manif. Ia ctevaore de Ia decesStep 1: Release of