Home >Documents >Fitoterapia Sa Bucuresti

Fitoterapia Sa Bucuresti

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:62 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
raport de evaluare
Transcript:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTIFACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

RAPORT EVALUARESC FITOTERAPIA SA

ECHIPA: -ADAM ALEXANDRA-CRISTINA-GR. 636 -DANCIU JOSEFINA- GR. 640 -OLARU ALINA-MADALINA-GR. 639 -ONCEL NICOLETA-ANDREEA-GR. 639

AN UNIVERSITAR: 2013-2014

CAPITOLUL I GENERALITATI

I.1. CERTIFICARE

In urmatorul raport:- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de vedere profesional;- Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in firma ce face obiectul acestui raport si nu avem nici un interes personal si nici nu suntem partinitori fata de vreuna din partile implicate;- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu exista, lucrarea fiind cu scop didactic;- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport, pastrand confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;- Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport;- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Evaluator:Data:28 aprilie 2014

I.2. PREZENTARE A EVALUATORULUI

Evaluarea societatii comerciale FITOTERAPIA SA ete realizata de evaluatorii :-Adam Alexandra Cristina-Danciu Josefina -Olaru Alina-Madalina -Oncel Nicoleta-Andreea

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII

Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale FITOTERAPIA SA Bucuresti, persoana juridica romana cu capital social subscris si varsat integral .Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii.Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 07.04.2014.

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiilecontinuitatii activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de plecare este estimarea valorii actiunilor in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de fabricarea produselor farmaceutice de baza.Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:- documentarea pe baza unei liste de informatii diponibile pe http://www.bvb.ro/ListedCompanies/SecurityDetail.aspx?s=FITO- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul anterior;- elaborarea analizei diagnostic structurat pe baza situatiei economico-financiara :-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de randament. Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de specificul activitatii societatii.

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. FITOTERAPIA S.A. si al evaluatorului, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI\

Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.3. si este intocmit numai pentru uzul beneficiarului.Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat si pentru evaluator si nu se accepta nici o responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.

I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la subcapitolul I.2. in calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre S.C. FITOTERAPIA S.A. Bucuresti, urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei actiuni.In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii, nefiind omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea sunt corecte.Evaluatorul a obtinut informatii ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse pe care le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si corectitudinii datelorpuse la dispozitie.Evaluatorl a presupus ca functionarea firmei se conformeaza restrictiilor impuse de lege, detine toate licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca acest lucru se impune.Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor si S.C. FITOTERAPIA S.A. si nici o legatura cu partile interesate in tranzactia actiunilor.In concluzie:Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezenta analiza diagnostic si raport de evaluare, tinandu-se seama de conditiile limitative expuse mai sus, precizand inca o data ca lucrarea este cu scop didactic.

CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC

II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. FITOTERAPIA S.A.

Societatea comerciala FITOTERAPIA S.A a fost infiintata in anul 1991, avand ca principal obiect de activitate fabricarea produselor farmaceutice de baza.Ideea infiintarii intreprinderii s-a nascut prin transformarea intreprinderii Plafar Bucuresti care functiona din anul 1952 in diferite locatii, in societate comerciala. In 1996 societatea se privatizeaza,forma juridica fiind societate pe actiuni cucapitalintegral privat romanesc.In anul 2004, societatea obtine de la Agentia Nationala a Medicamentului certificatul G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Toate produsele realizate sunt notificate la forurile prevazute de lege. Societatea realizeaza ceaiuri simple si combinate, ceaiuri doze, tincturi, unguente, siropuri, condimente. ANTIASMATICActiunefarmacodinamica: antispastica bronsica, bronhodilatatoare, fluidifianta si expectoranta a secretiilor bronhice, antiseptica bronsica, antiflogistica, emolienta, Indicat ca adjuvantin terapia: astmului bronsic, bronsitelor, tusei de diverse etiologii, rinosinuzitelor, afectiunilor respiratorii febrile, laringitei, traheiitei, tusei convulsive si spastice, emfizem pulmonar, silicoza pulmonara.Societatea comerciala FITOTERAPIA S.A., organizata ca societate pe actiuni, persoana juridica romana, are un capital social de 595.951 lei divizat 5959,51 actiuni cu valoare nominala a 100 lei fiecare.Sediul societatii de la infiintare si pana la data evaluarii se gaseste situat in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 50, sector 6.

II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC

Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei actuale privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de terte persoane juridice sau fizice.In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile sociale, comerciale, etc.

II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica

Denumirea societatii este S.C. FITOTERAPIA S.A.Societatea comerciala FITOTERAPIA S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni.Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral.Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul Bucuresti, sub nr. J40 /3935/1991.Societatea comerciala are Certificatul de inregistrare fiscala cod RO459497.

II.2.2. Statutul si contractul de societate

Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor legale si autentificate din care rezulta urmatoarele:Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.Durata societatii este nelimitata.

Obiectul principal de activitate este fabricarea produselor farmaceutice de baza cod 2110. Alte activitati care fac parte din obiectul de activitate: ceaiuri din plante medicinale si siropuri din plante medicinale.Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilorconform legii.

II.2.3. Capitalul social Capitalul social la infiintare era de 595951 lei, subscris si varsat integral. La data prezentei evaluari capitalul social al societatii este de 595951 lei divizat in 5959,51 actiuni cu valoarea nominala a 100 lei fiecare. Modificarea valorii nominale si numarul de actiuni s-a inregistrat la CCI Oficiul Registrului Comertului cu Mentiunea nr. 126743 din 27.03.2007. Actiunile sunt detinute de Marinica Teodor in procent de 27,55%, ca persoana fizica, si o persoana juridica, S.C. FABIOL S.A. cu un procent de 53,41%. Structura actionariatului este prezentata in anexa nr.2.

II.2.4. Dreptul de proprietate Societatea comerciala detin

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended