+ All Categories
Home > Documents > Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de...

Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de...

Date post: 01-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
11
Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de biologie celulara si moleculara Constantin Munteanu Constantin Munteanu , Iuri Simionca, Diana Munteanu, Mihai Hoteteu , Iuri Simionca, Diana Munteanu, Mihai Hoteteu Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclim Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclim atologie atologie Asociatia Romana de Balneologie Asociatia Romana de Balneologie
Transcript
Page 1: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de biologie celulara si moleculara

Constantin MunteanuConstantin Munteanu, Iuri Simionca, Diana Munteanu, Mihai Hoteteu, Iuri Simionca, Diana Munteanu, Mihai Hoteteu

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi BalneoclimInstitutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi BalneoclimatologieatologieAsociatia Romana de BalneologieAsociatia Romana de Balneologie

Page 2: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi BalneoclimInstitutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologieatologie

DEPARTAMENT FIZIOLOGIE EXPERIMENTALA

LABORATOR CULTURI CELULARE

Page 3: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Speleoterapia utilizeazã anumite condiţii specifice peşterilor şi salinelor pentru a trata mai multe boli, în special de tip respirator. Aerul salinelor este sãrac în particule de praf care ar putea sta la baza unor reacţii alergice sau a unor atacuri de astm. Acest fapt reduce iritaţia şi astfel, simptomele de boalã sunt reduse sau chiar complet eliminate pe timpul şederii pacientului în salinã.

Tratarea astmului presupune staţionarea pacientului în subteran pentru 2-3 ore pe zi, timp de 2-3 luni. Un studiu mai vechi descrie un regim speleoterapeutic de 4 ore /zi timp de 6-8 sãptãmâni, pentru 100 de pacienţi cu boli pulmonare obstructive cronice şi astm. Rezultatele studiului au aratat o îmbunãtãţire a sãnãtãţii pacienţilor ce a durat între 6 luni şi 7 ani (Skulimowski, 1965).

Astmul este o boală caracterizată prin inflamaţia cronică a căilor respiratorii ce devin astfel hiper-responsive şi prin schimbări în arhitectura acestora. Studii recente au sugerat că funcţia celulelor epiteliale, a celulelor musculare netede şi a fibroblaştilor din culturi obţinute din plamanii persoanelor cu astm diferă de funcţia celulelor cultivate în mod similar de la persoane sãnãtoase, fără astm. Aceste diferenţe funcţionale, legate de reparare şi remodelare, ar putea contribui la modificarea structurală a căilor respiratorii (Sugiura et al., 2007).

Page 4: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Obiectiv: Explorarea efectelor speleoterapiei asupra morfologiei şi fiziologiei fibroblastelor dermale şi pulmonare obţinute din ţesuturi prelevate de la şobolani Wistar, în condiţii normale şi dupã sensibilizare cu Ovalbuminã pentru inducerea experimentalã a stãrii de „astm”.

Materiale şi metode: Înainte de iniţierea culturilor de fibroblaste dermale şi pulmonare, 60 de şobolani Wistar de 75-100 g au fost separaţi în douã loturi: control şi sensibilizaţi cu Ovalbuminã. Câte 10 animale din fiecare lot au fost trimise la salinele Turda, Cacica şi Dej şi menţinute într-un regim de speleoterapie. Alte 10 animale din fiecare lot au fost monitorizate separat în Biobaza INRMFB. Culturile de fibroblaste dermale şi pulmonare au fost iniţiate prin tehnici enzimatice din ţesuturi corespunzãtoare prelevate de la şobolani Wistar din fiecare lot. Monitorizarea morfologicã a fost realizatã prin microscopie opticã în contrast de fazã, iar modificãrile biochimice şi moleculare ale culturilor obţinute de la animale supuse tratamentului speleoterapeutic, faţã de control, au fost stabilite experimental prin tehnici de electroforezã şi Western Blotting.

Page 5: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

PIP2PIDAG

MUNC

PLC

DshAkt/PKB

PKC

Ligand A

Li

IP3

+

IP2IP

inositol

Lithium-ResponsiveGene Network

Long-term LithiumEffects

Ca2+

Li+

APC

GSK-3β

AXIN

PP2A

GBP

β-catenin

Regulation of PKCresponsive genes

TCF/LEF responsivegenes

TCF/LEF

IMPase

IMPase

CMP-PA FrizzledPI-3K

αγ β

β-catenin

β-catenin

Phosphorylation, Translocation oftranscription factors

NEUROPROTECTIONNEUROPLASTICITYSYNAPTIC FUNCTION

+

+

+

+-

- -

- --

P

Protein degradation

Wnt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S1

0

5

10

15

20

25

30

12

34

56

78

9S 1

0

0,01

0,02

0,03

0,04LDH CREATININA

1 2 3 4 5 6 78 9

S1

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S1

0

0.5

1

1.5

2

2.5FOSFATAZA ALCALINA

UREE

Page 6: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

“ASMATICI (ovalbumina)”NORMALI (sanatosi clinic) Asmatici tratati in Salina Turda

Page 7: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Electroforeza proteinelor din lizatul celular omogen total are ca scop stabilirea schimbărilor aparute la nivelul expresiei proteice generale a culturilor obţinute de la şobolanii supuşi tratamentului speleoterapeutic.

Analiza densitometricã pentru evaluarea cantitãţii relative de proteinã s-a efectuat cu ajutorul sistemului SCIE-PLAS VISION, utilizãnd soft-ul de analizã a gelurilor

GeneTools de la SYNGENE, versiunea 4.00

Analiza electroforeticădemonstrează prin creşterea expresiei unor proteine şi a nivelului total de proteine din omogenatul celular dupãexpunerea animalelor ovalbumin-sensibilizate la mediul din Salina Turda confirmand observaţiile morfologice, care aratau oinversare a proceselormorfopatologice ale fibroblastelor pulmonare din culturã;

Page 8: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici
Page 9: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Western blottingWestern blotting

4-5-6-7-8-9 µg BSA

Dupa electroforeza, proteinele separate pe gel sunt transfertate electric pe o membrana de nitroceluloza cu ajutorul aparatului de blotare, conectat la un curent electric de 300 mA si 100 V.Imunodetectia actinei, GSK-3β si citocrom C a fost realizata indirect prin metoda imunoperoxidazei. Membrana de nitroceluloza a fost spalata cu tampon fosfat salin si incubata cu 2% BSA- albumina serica bovina pentru indepartarea siturilor nespecifice de legare.In urmatoarea etapa are loc incubarea peste noapte cu anticorpul primar la 40C. Toti anticorpi primari au fost diluati in PBS cu 2% albumina serica bovina.Ulterior, dupa o spalare cu PBS, membrana este incubata cu anticorpul secundar conjugat cu peroxidaza timp de o ora, la temperatura camerei. Complexul imun este detectat in prezenta a 0.05% 3,3 DAB - diaminobenzidina si 0.015% H2O2 in PBS.

ACTINA

GSK-3β

Electroforeza

Citocrom C

Page 10: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Concluzii

Tratamentul speleoteraputic al şobolanilor Wistar a determinat diferenţe semnificative în morfologia şi expresia proteicã a fibroblastelor dermale şi pulmonare cultivate în laborator. Aceste diferenţe susţin efectele protective ale speleoterapiei prin comparaţie cu datele obţinute de la animalele netratate şi sensibilizate cu Ovalbuminã, având indusã starea experimentalã de astm.

Studiul de faţă susţine ideea că fibroblastele modificate fenotipic pot contribui la remodelarea căilor respiratorii în astm. Fibroblastele cultivate din plamani de la animale sensibilizate cronic cu ovalbuminã au demonstrat creşterea în mod constant a unor răspunsuri reparatorii la un număr de teste funcţionale.

Page 11: Explorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici de ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e1d7629d35a8.pdf.upl/speleo.pdfExplorarea potentialului speleoterapeutic prin tehnici

Va multumesc Va multumesc !!

Dr. Biol. Constantin MunteanuDr. Biol. Constantin Munteanuwww.cellwww.cell--culture.culture.xhostxhost..roro

Email: Email: secretarsecretar@[email protected]

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi BalneoclimInstitutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologieatologie


Recommended