+ All Categories
Home > Documents > Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

Date post: 30-Dec-2016
Category:
Upload: trankhanh
View: 382 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 87 /87
MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI -a MODULUL: VIII EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST DOMENIUL ELECTROMECANIC 1 MECI–CNDIPT / UIP
Transcript
Page 1: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULARCLASA a XI -a

MODULUL: VIIIEXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANICNIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC 1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI

Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, GalaţiIng. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC 2

Page 3: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Nr.crt. Titlul capitolului Pagina

1 Competenţe 42 Informaţii despre specificul agenţilor economoci 6

3 Modalităţi de organizarea practicii 84 Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi

securitate a muncii25

5 Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii

28

6 Organizarea evaluării 49

7 Anexe 508 Bibliografia 66

DOMENIUL ELECTROMECANIC 3

CUPRINS

Page 4: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIEASIGURAREA CALITĂŢII

Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice

COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Metode standardizate de utilizarea calităţii

Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice

Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la

întreţinerea unei instalaţii

1.2.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.

Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.

Intreţine periodic instalaţia.

COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică

Pregătirea  pornirii sau opririi instalaţiei

Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice

Pornirea sau oprirea compresoarelor

DOMENIUL ELECTROMECANIC 4

1. COMPETENŢE

Page 5: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.

Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor

Completarea registrului de exploatare.

Executarea manevrelor de reglare.

COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia

Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului

Evacuarea aerului si uleiului din instalatie

Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.

Verificarea ungerii şi răcirii compresorului

DOMENIUL ELECTROMECANIC 5

Page 6: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

2.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:

realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din

domeniul electromecanic;

realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele

componente agregatelor industriale;

lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile

din domeniul electromecanic;

execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale

fabricarea echipamentelor industriale ;

2.2 Responsabilităţile agentului economic: sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea

stagiului de pregătire practică;

să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de specificul

lucrărilor;

să efectueze instructajul cu privire la riscurile, pericolele şi regulile de

protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul

de pregătire practică;

să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie adecvat pe

toată durata desfăşurării programului de lucru;

să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării

profesionale;

să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară, astfel

încât elevii să fie motivaţi, dacă se poate şi prin recompense financiare;

să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.

2.3 Responsabilităţile elevului: să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială;

să respecte dispoziţiile interne ale societăţii;

să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de

efectuarea stagiului de pregătire practică;

DOMENIUL ELECTROMECANIC 6

2.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI

Page 7: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului;

să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.

2.4.Modalitatea de organizare a practiciiStagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici

interesaţi, elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. Monitorizarea activităţii

elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor), desemnat de agentul economic.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 7

Page 8: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MODULUL VIII :

EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

In cadrul modulului sunt vizate :

- unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice

- unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii

DOMENIUL ELECTROMECANIC 8

3. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII

CAIET DE PRACTICĂ

Page 9: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice

LUCRAREA 1MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL

PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI

FRIGORIFICE

JURNAL DE EXPLOATARE

1.STAREA COMPRESOARELOR-

RODAREA COMPRESOARELOR

PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE

JURNAL DE EXPLOATARE

1.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR

2.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ

3.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC

4.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 9

1. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala, pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului.2. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului.3. Compresoare, tip SCROLL, cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate4. Structura portanta5. Evaporator, cu placi saldobrazate din otel inoxidabi6. Baterii de condensare, cu aripioare din aluminiu cu profil special7. Panouri de acoperire, realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii meteorologice adverse.8. Rezervor de stocare a apei. Situat pe conducta de tur, reduce numarul de porniri ale compresorului si fluctuatiile temperaturii apei trimisa catre utilizatori.

Page 10: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂ- MANEVRE PORNIRE Se verifică în

prealabil,după jurnalul de exploatare,dacă au fost consemnate deranjamente sau

defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate.

Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea

dispozitivelor de ungere;

Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) ;

Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei;

Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise;

Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt

deschise;

Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid;

Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de

exploatare;

Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului

(dacă răcirea se face cu apă) . Compresorul scroll are răcire cu aer;

Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de

refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului;

DOMENIUL ELECTROMECANIC 10

ATENŢIE:robinetul de refulare, robinetul de aspiraţie,robinetul de reglare

sunt închise

Page 11: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul

de aspiraţie cu carterul;

Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează

motorul electric al compresorului;

După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare,se deschide

complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan

robinetul de ocolire (by-pass).

Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie;

OBSERVAŢIE:

1.Dacă se aud bătăi,robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din

nou după încetarea bătăilor,urmărind indicaţiile ampermetrului şi

manometrului de pe conducta de refulare.Apariţia bătăilor se datoreşte

pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi.

2.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea

imediată a compresorului şi revizuirea .

SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere,după indicaţiile

manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0,5-1,5

presiunea de aspiraţie);

Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în

funcţie de sarcina vaporizatorului;

Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul.

SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI

Nu există scăpări de agent prin presetupe,racorduri;

Nu se aud bătăi,lovituri în interiorul cilindrilor,în lagăre;

Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de

închidere;

DOMENIUL ELECTROMECANIC 11

Page 12: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale

compresorului;

Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8...12 grade sub cea din

spaţiul răcit;

Temperatura de condensare este cu 3..5 grade peste temperatura de

ieşire a aerului sau a apei răcite.

OBSERVAŢIE:

Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se

datorează:

Umplere incorectă cu agent frigorific;

Reglare defetuoasă.

Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor

sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 12

Page 13: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

LUCRAREA 2OPRIRE IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLLCAUZE:

vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă;

Zgomot puternic în timpul funcţionării;

Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie.

MANEVRE DE OPRIRE:

Se închide robinetul de reglare manual;

Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru

coborârea presiunii sub cea atmosferică;

Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de

agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie;

Se deconectează motorul electric de la reţea;

Se închide robinetul de pe conducta de refulare;

Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care

răcirea se face cu apă).

DOMENIUL ELECTROMECANIC 13

Page 14: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Nr.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei Observaţii

1 Inchiderea ventilului de alimentare,

menţinerea agregatului în funcţiune până trece

tot agentul frigorific în colectorul de agent.

Eliminarea totală se

observă la răcirea ţevii

de refulare.

Incetarea zgomotului la

supape.

Indicaţiile manometrului

2 Se opreşte funcţionarea electromotorului

3 Se închid ventilele

4 Se deşurubează piuliţele de racordare a

agregatului la instalaţie prin conductele de

aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde

aer umed în instalaţie

se buşonează capetele

conductelor prin

racorduri obturate.

5 Se desfac legăturile între electromotor şi

automatul de protecţie izolându-se capetele cu

bandă izolatoare

Se vor deşuruba

siguranţele fuzibile de la

tabloul de comandă.

6 Dacă se repară întreaga instalaţie se

demontează : vaporizatorul,ventile de reglaj

termostatic,termostatul,automatul de protecţie.

Se demontează

asamblarea filetată.

7 Demontarea electromotorului Se demontează cuplajul

cu flanşe.

8 Curăţarea agregatului prin spălare exterioară

cu jet de apă puternic

9 Curăţare prin insuflare de aer comprimat

10 Eliminarea uleiului prin deşurubarea

buşonului de ulei.

Uleiul se va depozita în

recipienţi metalici.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 14

Page 15: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

11 Recuperarea agentului frigorific din colector Instalaţie specială

prevăzută cu filtre şi

deshidratoare.

OBSERVAŢIE

Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la

operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 15

Page 16: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

LUCRAREA 3 : VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE

Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii, este

necesar să se facă verificarea tehnică. In general instalaţiile frigorifice se

compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite

închise. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la:

rezistenţă ;presiune (se face hidraulic) ;probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în , funcţie

de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific).

Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de

condensare. La instalaţiile cu compresoare, presiunea în instalaţie se obţine

chiar cu compresorul frigorific, însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare

este necesar să-l verificăm în prealabil. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile

de montaj emise de constructor.

Se demontează compresorul, respectând regulile normale de

remontare în special asupra jocurilor, cu următoarele recomandări : la

compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând :

demontarea,

spălarea,

reasamblarea şi

încărcarea cu ulei, inclusiv a lagărelor exterioare, care vor funcţiona în gol cu

supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore, avându-

se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare, să

nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 16

1.Probe de presiune şi de etanşeitate

2.Verificarea compresorului

Page 17: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Dacă nu se vor respecta aceste recomandări, se vor produce gripări la pornire.

După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca :

butelii intermediare, separatoare de lichid, separatoare de ulei, robinete-ventile

de reglaj, se face pregătirea rodajului.

Se alimentează compresorul cu ulei, vasele de ulei ale ungătoarelor şi

palierelor. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:

Presiune normală de ungere ,între 0,5- 1 at.

peste cea din carter, utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată

se verifică pompa de ungere).

După o funcţionare în gol de 15 minute, se

opreşte, se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor

palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna).

Dacă toate lagărele sunt normale, după o

funcţionare mai îndelungată 1-2 ore, se montează capacele cilindrului şi se

începe funcţionarea cu aer în circuit deschis- cu toate robinetele de

comunicaţie cu exteriorul deschise- însă cu supapele în funcţionare.

În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere

mecanic, prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi, stabilind provenienţa şi

trecând imediat la remediere.

La sfârşitul rodajului :

se schimbă din nou uleiul,

se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor,

se verifică lagărele şi

DOMENIUL ELECTROMECANIC 17

3.Punerea în funcţiune pentru rodaj

4.Rodajul

Page 18: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

se trece imediat la remontare.

Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită, pensulând locurile de

îmbinare şi sudurile. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului

după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la

temperatura ambiantă. Dacă au fost constatate scăpări, se remediază

( înlocuirea garniturilor, ştemuirea porilor mici, reâncărcare cu sudură, etc).

După remedierea generală se face o nouă probă de presiune.

Verificarea atentă se face prin:

deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul

frigorific

se deschide şi ventilul de pe conducta de

aspiraţie a compresorului,

se închide legătura colectorului de aspiraţie

cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire.

Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al

compresorului închizându-se ventilul refulării, după care se pune din nou în

DOMENIUL ELECTROMECANIC 18

5.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific

Page 19: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

funcţiune compresorul. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte

foarte mult. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va

ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor, scăzând

debitul de aer, apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie, evacuându-se

aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere

absolute

În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :

Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din

presiunea normală de ungere.

Se ascultă cu atenţie funcţionarea,

zgomotul clapeţilor, bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.

Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub

presiune 24 de ore. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii

interioare.

Se realizează inainte de montaj, pentru a evita un amestec

nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi

diferite. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive

colectoare, prevăzute cu ştuţuri şi flanşe.

Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa

de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă,

cu un robinet de golire.

Etape :

se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi

cel de golire pentru evacuarea aerului,

se inchide cel de golire când incepe curgerea

apei,

se inchide şi robinetul de umplere

se face presiune in instalaţie, până când

manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte )

DOMENIUL ELECTROMECANIC 19

6.Verificarea vanelor

Page 20: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

se deschide robinetul de golire

se evacuează apa

se demontează vanele defecte, se inlocuiesc

şi se reia proba de presiune.

1. Echipamentul de protecţieDatorită condiţiilor de lucru, mai cu seamă vara, personalul de deservire a

instalaţiilor frigorifice, este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de

temperatură, de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie

să fie comodă, uşoară şi trainică.

Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac, bioxid de sulf )

şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii, pentru a impiedica

inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie).

2. Măsuri speciale de protecţieConstă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante, intreruptoare cu

strat izolator, legarea la pământ a maşinilor electrice, controlul periodic al

instalaţiilor, verificarea înainte de fiecare funcţionare.

3. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile, gazele combustibile şi cele

toxice sau lichefiate. Trebuie manipulate in locuri special amenajate, zonele

de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100

metri. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi

va fi interzis :

accesul persoanelor străine,

fumatul ,

orice flacără deschisă şi

DOMENIUL ELECTROMECANIC 20

7.Securitatea muncii

Page 21: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

consumarea de alimente.

Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „

Otravă sau Toxic” ).

Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută

încărcare-descărcare cu agent frigorific. Descărcarea agentului frigorific nu se

face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

1. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:

PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:

Tipuri de instalaţii frigorofice; Identifică

aparate componente;

(compresorul; tipuri de compresoare; schimbătoare de căldură; elemente

auxiliare).

Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/

opririi ; jurnalul de exploatare; ordinea operatiilor la manevre;

Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice; NSSM;

2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI

DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:

Măsurarea parametrilor de stare;

Depistarea defecte, cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor

cât şi la întreaga instalaţie;

Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator;Completarea

pierderilor de agent din instalaţie

Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru);

Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii frigorifice

DOMENIUL ELECTROMECANIC 21

LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI

Page 22: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei).

3. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI

EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE:

Încercarea şi exploatarea compresorului;

Probe şi încercări la schimbătoarele de căldură ( vaporizator/

condensator);

Întreţinerea suprafeţei de schimb de căldură;

Verificarea ungerii şi a răcirii;

Înlocuirea uleiului şi a filtrelor.

Acest jurnal se va completa de către elev, la executarea fiecărei lucrări, fişe

de lucru, fişe de observaţie, studiu de caz. În funcţie de lucrarea practică locul

de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul

economic.

ELEV____________________________________________________________

PERIOADA_______________________________________________________

LOCAŢIA________________________________________________________MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________

TEMA___________________________________________________________

1. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMENIUL ELECTROMECANIC 22

JURNAL DE PRACTICĂ

Page 23: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

________________________________________________________________________________________________________________________________3. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT; MOTIVAŢI_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT; MOTIVAŢI_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMENIUL ELECTROMECANIC 23

Page 24: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate

dispozitivele de protecţie corespunzătoare;

Starea aparatelor defecte de măsură, control, semnalizare, protecţie

automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la

accidente;

Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de

măsură şi control;

Materialele toxice să fie etichetare ,depozitate şi protejate în mod

adecvat;

Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil

izolator;

Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi, ochelari ) adecvat;

Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice;

Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare;

Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli;

La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină,se va întrerupe curentul

de la reţeaua electrică;

Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI;

Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 24

4.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII

Page 25: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1INSTALAŢII FRIGORIFICE

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ

Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea, într-un spaţiu

închis, o unei temperaturi inferioară mediului ambiant.

Instalaţia frigorifică are multiple utilizări :

industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare;

în medicină, la conservarea organelor , a lichidelor biologice,etc.

la fabricarea gheţii artificiale;

în construcţii , la răcirea componentelor betonului;

în condiţionarea aerului;

pentru congelarea solului;

în industria chimică la lichefierea gazelor.

O instalaţie frigorifică, după modul în care realizează scăderea

temperaturii poate fi cu :

comprimare mecanică de vapori( figura 1) ;

absorbţie;

ejector.

Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul

frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele :

Fig.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori

DOMENIUL ELECTROMECANIC 25

5.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESAREDESFĂŞURĂRII PRACTICII

Page 26: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

a) Compresor,(C) unde se realizează creşterea presiunii

agentului frigorific;

b) Condensator (K), unde are loc răcirea (condensarea)

agentului frigorific;

c) Vaporizator (E), aparat în care agentul frigorific fierbe, prin

preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit;

d) Ventil de laminare (Ex), unde datorită micşorării secţiunii de

curgere, agentul frigorific îşi micşorează presiunea.

1. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric

asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. În

funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric ,

poatet fi :

deschis, când motorul este în exteriorul

compresorului, antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii

prin curele.( anexa1).

semicapsulat şi capsulat, cand motorul şi

compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1).

Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:

carcasă

arbore

biele

pistoane

blocul supapelor

cilindri

semicuzineţi.

2.VAPORIZATORUL ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care

agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. De aceea

ele se pot realiza în mai multe variante, în funcţie de domeniul de utilizare:

pentru răcit aer;

pentru răcit lichide;

pentru răcit produse.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 26

Page 27: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută, deoarece

funcţionează la presiune constantă , po.

3.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care

agentul frigorific se răceşte, cedând căldură unui mediu de răcire. Din acest punct

de vedere , condensatoarele pot fi realizate în variantele:

răcite cu lichid

răcite cu aer

răcite mixt.

El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată, deoarece

funcţionează la presiune constantă , pk.

4. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de

curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. Rolul lui este

de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk, la

valoarea de vaporizare po.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 27

Page 28: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2AGENŢI FRIGORIFICI

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ

Agentul frigorific, este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la

temperaturi negative. De exemplu, bioxidul de carbon ( CO2), fierbe la -78,52oC ,

iar R134a la - 26,420C .

Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută;

să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică;

presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual;

volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic;

să aibă proprietăţi termodinamice bune;

să aibă o vâscozitate redusă;

să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact;

să nu producă efecte negative asupra mediului;

să nu fie exploziv şi inflamabil;

să nu fie toxic;

să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi;

să nu spumeze cu uleiul;

să fie economic şi uşor de procurat.

Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse, dar în

funcţie de tipul instalaţiei, de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe.

Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa

stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 28

Page 29: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Fig.2 Tipuri de agenţi frigorifici

HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen, carbon, fluor, clor

HFC - agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen,fluor,clor.

OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi

agenţii frigorifici ce conţin CLOR!

Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor

sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 29

AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI

Agenţi frigorifici de tranziţie

Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung

HCFC/ HFCParţial cloruraţi

HFCfără clor NEHALOGENAŢI

SubstanţepureR22R123R124142b

Amestecuri bazate pe R22

SubstanţepureR134aR125R32R143a152a

AmestecuriR404AR507ASeriaR407R410A

AmestecuriNH3

R290R1270R600aR170

Ames-tecuriR600aR290R170R723

Page 30: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

FIŞA DE LUCRU :FL1COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ

Studiaţi frigiderul casnic, o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare.

a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice; în acest sens veţi

consulta anexele1,6,7. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos:

Aparat aparate instalaţie frigorifică________________________________________________________________

frigider

_____________________________________________________________Vitrină frigorifică

Aparat de climatizare

b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie.

c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi , în timp, durata de funcţionare a

compresorului.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 30

Page 31: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR

Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator, numită presiune de vaporizare: p0;

presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0;

presiunea de condensare a agentului frigorific:pk

presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk

temperatura de vaporizare, temperatura la care fierbe agentul frigorific în

vaporizator: to;

temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to

temperatura de condensare, temperatura la care agentul frigorific trece din

stare de vapori în stare luchidă : tk.

Aceşti parametrii sunt în funcţie de :

agentul frigorific folosit

tipul instalaţiei frigorifice;

domeniul de itilizarea instalaţiei.

INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI

defect cauza posibilă remediere

DOMENIUL ELECTROMECANIC 31

PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE1.condensatoare răcite cu aer şi apă2.condensatoare răcite cu aer3. condensatoare răcite cu apă

a. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. suprafaţa condensatorului prea mică c. reglarea presiunii de condensare prea mare d. motorul ventilatorului defecte. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor

a. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperareb. se înlocuieşte condensatorulc.se reglează corect presiunead.se înlocuieşte motorule. se curăţă conductele prin dezacidulare la schimbarea uleiului sau a

Page 32: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

FIŞA DE LUCRU: FL2

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI

DE UTILIZATOR

Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină

frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele

semnalate :

DEFECT CAUZA POSIBILĂ REMEDIERE

1.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ

a.suprafaţa condensatorului

prea scăzută

b.presiunea de aspiraţie

scăzută

c.supapele de aspiraţie şi de

refulare pot să aibă scăpări

2.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE

a. pierderi la supapele de

aspiraţie şi refulare

3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ

a. agentul frigorific intră în

compresor(localizarea

bulbului incorectă)

În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.

FIŞA DE LUCRU: FL3

DOMENIUL ELECTROMECANIC 32

Page 33: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI

DE UTILIZATOR

La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un

frigider casnic „Arctic” . La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele

aspecte:

compresorul funcţionează fară oprire, iar temperatura în spaţiul răcit nu se

realizează;

vaporizatorul are pete de grăsime , în interior ( în congelator!)

Cerinţă:

Ce manevre va trebui să faci, dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului

ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3)

Fig.3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic

FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA

FILTRE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 33

Page 34: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip,

zgură, material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe

suprafaţa interioară a conductelor. Se montează atât pe conductele de agent

frigorific vapori ( vaporizator- compresor- condensator) ,cât şi pe traseul de agent

lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator), pentru protecţia

compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile, care prin înfundare

dereglează funcţionarea instalaţiei.

Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte, prin trecerea

impurităţilor prin sită cu ochiuri fine, iar pe de altă parte, la cele de lichid şi prin

micşorarea vitezei. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit , filtrele se montează

între două robinete de închidere ( anexa 8).

DEZAERATOAREAu rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe

la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile

îmbinărilor, când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea

atmosferică. Aerul se poate elimina :

Prin evacuarea periodică din partea superioară

a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de

agent frigorific).

Prin introducerea unui aparat de dezaerare ,

dezaerator, care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent

frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific.

Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. Acest

aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea

conductei de aspiraţie (anexa 8).

DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu

solubilitate redusă în apă ( freonii) , şi care formează hidraţi solizi în prezenţa

apei înfundând organele de reglaj, sau formează substanţe agresive faţă de

materialele cu care vin în contact. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor

substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 34

Page 35: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid, între două robinete,

pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite, atunci când absorbantul se

saturează cu apă ( anexa 8).

FIŞĂ DE LUCRU : FL4

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA

DOMENIUL ELECTROMECANIC 35

Page 36: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual, prin pipăit,

prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. Funcţionarea incorectă poate apărea

datorită defectelor:

de natură electrică; de natură mecanică; de natură frigorifică.Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii, tipurile de

defecte, după modelul de mai jos.

Simptom Tipul defectuluiDe natură electrică

De natură mecanică

De natură frigorifică

De exemplu:Presiune de condensare prea mare

Motorul ventilatorului defect

Aer sau gaze necondensabile în instalaţie

Sunete sub formă de lovituriPicături de ulei la îmbinări

Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire

FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1

DOMENIUL ELECTROMECANIC 36

FIŞE DE OBSERVAŢIE

Page 37: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC

INSTALAŢIA

În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi

detectate senzorial( zgomote şi pipăit). Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi

funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor , iar apoi explicaţi cum poate fi

remediat defectul ( anexele 2 şi 4).

DEFECŢIUNE REMEDIERE

1.Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului

2.Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării

FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC

INSTALAŢIA

DOMENIUL ELECTROMECANIC 37

Page 38: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

După un număr mare de ore de funcţionare,vaporizatorul instalaţiei este

acoperit cu un strat gros de gheaţă, ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului

de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. Acest lucru conduce la

creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului, deci a consumului de

energie electrică. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de

căldură a vaporizatorului. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei

vaporizatorului. În funcţie de situaţie, alege una din metodele indicate în tabel şi

completează tabelul de mai jos.

Metodă decongelare

Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită?

Ce aţi remarcat?

1. Decongelarea externă

-oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor;-stropirea sau pulverizarea cu apă;-cu ajutorul aerului cald exterior;-prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator;

2, Decongelarea internă

-încălzirea vaporizatorului cu rezistenţe electrice;-introducerea gazelor calde de la refularea compresorului;-prin inversarea cicluilui

FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR

DOMENIUL ELECTROMECANIC 38

Page 39: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de

pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui

compresor, apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza

observaţiilor de la locul de muncă:

Presiune ( bar) Agent

frigorific

Tipul

compresorului

Tipul instalaţiei

Vitrină frig. Instalaţie

de ventilare

De aspiraţie pas

De refulare pr

STUDIU DE CAZ :SC1

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA

Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice

La un centru comercial , în cadrul verificării tehnice, echipa de intervenţie

constată griparea compresorului . Cele mai multe defectiuni, cu excepţia celor

datorate viciilor ascunse de material, se pot incadra in una din urmatoarele

categorii:

Lovituri hidraulice - datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific

lichid sau a uleiului;

Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase;

DOMENIUL ELECTROMECANIC 39

STUDII CE CAZ

Page 40: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in

circuit;

Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare:

elementele mecanismului;

defectul , în sine;

cauzele care au condus la apariţia lui, încadrându-l în una din categoriile

de mai sus.

STUDIU DE CAZ :SC2

COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC

INSTALAŢIA

Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii

În orice întreprindere, secţie, atelier trebuiesc respectate norme de

protecţia muncii, norme care au carater de lege. Nerespectarealor atrage după

sine sancţionarea disciplinară, administrativă, financiară sau chiar penală. De

aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii

are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele

pericole la care se expun lucrătorii.

Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi

practica, solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie

frigorifică de la un antrepozit frigorific. Identificănd instalaţia se constată că

DOMENIUL ELECTROMECANIC 40

Page 41: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

funcţionează cu amoniac, un agent frigorific deosebit de toxic. În sala maşinilor

este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine.

Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie

respectate în conformitate cu avertizările panourilor!

Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea

muncii!

În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din

domeniul electromecanic. Cunoşti semnificaţia lor?

TEMA :

DOMENIUL ELECTROMECANIC 41

MONTAREINSTALAŢIE DE CLIMATIZARE

TIP “ SPLIT”

MOD DE LUCRU

Page 42: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 42

INDIVIDUALÎN ECHIPĂSURSE DE

INFORMARE

surse reale: o instalaţie de climatizare tip “

SPLIT”

surse virtuale: soft educaţional, internet

surse: mass-media

literatura tehnică de specialitate

LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI

PROIECT?

Să rezolvaţi diferite problemeSă comunicaţi cu cei din jurSă negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipăSa fiţi creativi şi reponsabiliSă accesaţi adrese web pentru informare

SA FIŢI MAI BUNI!

INFORMAŢII TEORETICE

Page 43: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZAREALEGEREA LOCULUI DE MONTAREPARAMETRII DE FUNCŢIONAREREGULI DE MONTARE

Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet, temă, calificare, candidat, coordonator) Cuprins :

o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea)

o Conţinutul propriu-zis : Scop Obiective Descriere , funcţionare, montare (aparat, instalaţie) Semnale de defect şi cauze probabile Probleme practice soluţionate Perspectiva personală în abordarea temei Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite

Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii , PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene, schiţe, fotografii )

Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii

PLANIFICĂ ® ANALIZEAZĂ ® ACŢIONEAZĂ

DOMENIUL ELECTROMECANIC 43

O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT”

PLANULDE LUCRU

Page 44: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Care este sarcina grupului? (ex. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi)

Ce trebuie făcut? Alegerea materialelor, echipamentelor, instrumentelor

Ce vei face tu?

SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI !

Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare şi

pentru produsul realizat.

Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni :

1. operarea cu fapte, concepte, deprinderi rezultate din invaţare;

2. competenţele tehnice

3. calitatea muncii ( inovaţia, imaginaţia, judecata , tehnica si execuţia);

4. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse, evaluarea progresului făcut,

efectuarea rectificărilor necesare, utilizarea bibliografiei);

5. produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul

pregatirii).

Evaluarea activităţii elevului, se bazează pe :

Abilităţi şi cunoştinţe - elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile

primite, să respecte cerinţele impuse, să realizeze sarcinile de lucru , să

reflecteze asupra modului in care invaţă, să investigheze, să înveţe de la

colegi

DOMENIUL ELECTROMECANIC 44

EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE

Page 45: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru

vizualizarea materialelor video prezentate ;

Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică).

SUCCES!

1.LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC

ETAPE DE LUCRU:1. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică- funcţionarea

fiecărui aparat

2. Compresorul frigorific utilizat-

rolul în instalaţie

părţi componente

depistarea defectelor

etapele de remediere

agent frigorific

3. Norme de sănătatea şi securitatea muncii

OBSERVAŢIE În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor,SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor

defecte,utilizând adrese de pe internet.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 45

TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT

Page 46: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

2. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE

ETAPE DE LUCRU:1. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică- funcţionare

2. Grupul Compresor-condensator

rolul în instalaţie;părţi componente

depistarea defectelor

etapele de remediere

3.Vaporizator- rolul în instalaţie

curăţarea suprafeţei de schimb de căldură

încercarea etanşeităţii echipamentelor

4.Norme de sănătatea şi securitatea muncii

Evaluarea finală va consta din :

1. Portofoliul de practică ( caiet de practică, fişe se lucru, fişe de

observaţie, studii de caz jurnal de practică );

2. Lucrări practice:

Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan

de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia

Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor;

Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor,

conform documentelor tehnice;

Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu;

Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu.

Evaluarea acestor lucrări se va face :

a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului.

b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de:

calitatea lucrării realizate;

timpul de realizare a lucrării;

progresul înregistrat de elev.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 46

6. ORGANIZAREA EVALUĂRII

Page 47: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

3. Realizarea şi susţinerea miniproiectului.

ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE

Compresor deschis compresor ermetic

DOMENIUL ELECTROMECANIC 47

7. ANEXE

Page 48: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Compresor semiermetic1 – bobinajul statorului; 2 – rotor arbore cotit; 3 – bielă; 4 – piston;5 – supapă de aspiraţie; 6 – supapă de refulare

COMPRESOR ELICOIDAL,

Compresorul birotor (dublu şurub)

Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale

Compresoe volumic rotativSchema compresorului cu palete în rotor1 – cilindru; 2 – piston rotativ; 3 – lamele culisante; 4 – spaţiu de refulare;5 – spaţiu de aspiraţie; 6 – arbore; 7 – inele pentru limitarea cursei

Compresorul cu spirale (Scroll)

Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor )

DOMENIUL ELECTROMECANIC 48

Page 49: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Compresor centrifug ( Turbocompresor)

ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT

DEFECŢIUNI CAUZE METODE DE REMEDIERE

1. Compresorul nu funcţionează

a. Intrerupătorul electric este în poziţie deschisb. Releu termic declanşatc. Termostatul defectd.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)

Condensator murdar

Aer în instalaţie Temperatura

aerului prea mare

a. se reconectează întrerupătorulb.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fazăc.se înlocuieşte aparatul defectd. se înlătură cauza defectului

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresorb. Arderea bobinei contactorului cu relee

a. se restabileşte circuitul

b. se înlocuieşte bobina

3. Grupul este scos din funcţiune la

a. Reglaj greşit al releului de protecţie

a.se reglează releul termic

DOMENIUL ELECTROMECANIC 49

Page 50: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

puţin timp de la pornire

b. Termostat defectInstalaţia are aer în circuitul frigorificc. Condensatorul este murdar

b.se înlocuieşte termostatulc.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul

4. Grupul funcţionează continuu

vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadăbrumare parţială a vaporizatoruluicorpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

4.1-existenţa umidităţii în instalaţie4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării4.3se deschide robinetul

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC

Nr.crt Operaţii de oprire , golire Observaţii1 Inchiderea ventilului de alimentare,

menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent

Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare

Incetarea zgomotului la supape

Indicaţiile manometrului de joasă presiune

2 Se opreşte funcţionarea electromotorului

3 Se închid ventilele

4 Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate

5 Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare

Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă

6 Dacă se repară întreaga instalaţie:

a. se demontează vaporizatorul,ventile de

Demontare asamblare filetată

DOMENIUL ELECTROMECANIC 50

Page 51: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

7 Demontarea electromotorului Demontare cuplaj cu flanşe

8 Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic

9 Curăţare prin insuflare de aer comprimat

10 Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Se va depozita în recipienţi metalici

11 Recuperarea agentului frigorific din colector Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric defect frigorific defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI

CUM SE CONSTATĂ

CAUZE CUM SE ÎNLĂTURĂ

Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire)

1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează2.se verifică poziţia

3.se constată lipsa trnsiunii cănd se roteşte butonul de reglare a termostatului

1.Lipsa tensiunii la priza de alimentare electrică

2.Butonul de reglare a termostatului aflat la poziţia STOP

3.Termostat defect

1. se verifică priza cu un creion de tensiune-se înlocuieşte siguranţa arsă2. se roteşte butonul

3. se înlocuieşte termostatul

În timpul funcţionării 1.se verifică temperatură la locul unde este amplasat frigiderul

1.motocompresorul funcţionează în condiţii grele datorită temperaturii

1. se mută frigiderul

DOMENIUL ELECTROMECANIC 51

Page 52: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.motocompresorul se încălzeşte puternic.(se opreşte automat prin acţionarea releului termic)3.vaporizatorul slab brumat.Se constată o uşoara brumare a filtrului4.se observă brumarea conductei de aspiraţie

exterioare foarte mari(35 0 C)2.motocompresorul funcţionează cu lipsă ulei

3.filtrul parţial infundat

4. vaporizatorul sau conductă de aspiraţie parţial înfundată

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte

3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei

3.încălzire mare a motocompresorului

1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi3.motocompresor defect(pierdere de presiune la supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice)2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul3. se înlocuieşte motocompresorul

Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare

1.Compresorul este cald2. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit3.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe

1. lipsa uleiului de ungere2.supapele nu se inchid perfect3.supape sparte

1. se completează uleiul indicat de constructor;2. se reface planitatea scaunului supapei defecte3. se înlocuiesc supapele

ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE

COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON

Blocul supapelor

DOMENIUL ELECTROMECANIC 52

Page 53: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

1 – difuzor; 2 – resort ondulat; 3 – amortizor; 4 – supapa; 5 – scaun interior

DOMENIUL ELECTROMECANIC 53

Page 54: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Părţi componene ale compresoarelor cu piston

ANEXA 6 VAPORIZATOAREVaporizatoare de perete

1-serpentină2-suport3-bridă

DOMENIUL ELECTROMECANIC 54

Page 55: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

vaporizator de la frigiderul casnic

Vaporizatoare de la vitrine comerciale

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR

ANEXA7

DOMENIUL ELECTROMECANIC 55

Page 56: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CONDENSATOARE

Condensatoare cu aripiare

Condensator in plăci

DOMENIUL ELECTROMECANIC 56

Page 57: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Condensatoare cu evaporare forţată

S – dispozitiv de stropire;

SP – separator de picături;

Cd – condensatorul propriu-zis;

C – carcasă metalică;

V – vaporizator;

P – pompă pentru recircularea apei; A – bazin de colectare a apei de stropire

ANEXA 8

FILTRE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 57

Page 58: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

DEZAERATOARE

DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ

DOMENIUL ELECTROMECANIC 58

Page 59: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

ANEXA 9SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII

ANEXA 10INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI

DOMENIUL ELECTROMECANIC 59

Page 60: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 60

Page 61: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL ELECTROMECANIC 61

REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU

Page 62: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Fişa 2 de lucru

DEFECT CAUZA POSIBILĂ REMEDIERE

1.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ

a.suprafaţa condensatorului

prea scăzută

b.presiunea de aspiraţie

scăzută

c.supapele de aspiraţie şi de

refulare pot să aibă scăpări

a.se înlocuieşte condensatorulb.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostaticc.se înlocuieşte placa de supape

2.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE

a. pierderi la supapele de

aspiraţie şi refulare

a. se înlocuieşte placa supapelor

3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ

a. agentul frigorific intră în

compresor(localizarea

bulbului incorectă)

Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar, pe conducta de ieşire din vaporizator

Fişa 3 de lucru

DOMENIUL ELECTROMECANIC 62

Page 63: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3

Fişa 4 de lucru

simptom Tipul defectuluiDe natură electrică

De natură mecanică

De natură frigorifică

De exemplu:Presiune de condensare prea mare

Motorul ventilatorului defect

Aer sau gaze necondensabile în instalaţie

Sunete sub formă de lovituri

Defecţiuni la compresor

Picături de ulei la îmbinări

Pierderea etanşeităţii circuitului de ulei

Vaporizator amplasat necorespunzător

Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire

Defectarea întrerupătorului

Defectarea releului termic

Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect

DOMENIUL ELECTROMECANIC 63

BIBLIOGRAFIE

Page 64: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

1. BĂLAN, M. şi PLEŞA, A. – 1989,INSTALAŢII FRIGOROFICE

CONSTRUCŢIE, FUNCŢIONARE CALCUL, BUCUREŞTI,EDITURA

TEHNICĂ

2. BĂLAN, M.- 2005,INSTALAŢII FRIGORIFICE, CLUJ NAPOCA,

UNIVERSITATEA TEHNICA

3. CHIRALEU , I.- 1980,INSTALAŢII FRIGORIFERE , BUCUREŞTI ,ED.

TEHNICĂ

4.CHIRIAC, F.-1985, INSTALAŢII FROGORIFICE, BUCUREŞTI,

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

5.CURRICULUM , NIVEL 2, CALIFICAREA FRIGOTEHNIST, DOMENIUL

ELECTROMECANIC, MEC, CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC , PHARE TVET RO 0108.01 ŞI

PHARE TVET RO 0108.03, 2005

6.IONESCU, M ,- 1983,TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE, ÎNTREŢINERE ŞI

EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE, , CRAIOVA, EDITURA

SCRISUL ROMÂNESC

7. MĂDĂRĂŞAN, T., BĂLAN, M.,- 1999, TERMODINAMICA TEHNICĂ,CLUJ-

NAPOCA ED. SINCRON

8. NOACK, H., SEIDEL. 1991- „PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGO-

RIFIQUES“, , PARIS,PYC EDITION

9. PURICE, V. –1987, EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR

FRIGORIFICE COMERCIALE, BUCUREŞTI ,EDITURA TEHNICĂ

10.RADCENCO,V. Ş.A.- 1983, PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE,

BUCURESTI, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

11. RAPIN, P., JACQUARD, P. 1999, FORMULLAIRE DU FROID, PARIS

1EDITION ,ED. DUNOD

DOMENIUL ELECTROMECANIC 64

Page 65: Exploatarea si intretinerea instalatiilor frigorifice.doc

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

12.SETLACEC, V.-1986, MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA

ALIMENTARĂ , BUCUREŞTI ,EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ,

13.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ , 2005,NIVEL 2,

CALIFICAREA FRIGOTEHNIST, DOMENIUL ELECTROMECANIC

14. www.google- INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE

www.google+compresoare scroll

www.whirlpool.ro

www.termo.ut.cluj.ro

www.inma.ro

www.instalatorul.ro

DOMENIUL ELECTROMECANIC 65


Recommended