Expert time

Date post:15-Nov-2015
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
jegosi gretosi
Transcript:

Blciaeste o comun njudeul Mehedini,Oltenia,Romnia. Centrul comunei se afl la 44.385462 - latitudine nordic i 23.126098 - longitudine estic. Este asezata pe poduri plate si traversata de paraul Desnatui neregularizat dar care in intravilanul localitatii nu ridica probleme de inundabilitate. Vatra satului are o forma regulata, adunata cu o trama stradala regulata. Zona pentru locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 126.25 ha.Centrul localitatii este ocupat de dotarile publice care deservesc cele trei localitati. Suprafata ocupata de dotari este estimata la 2 ha, din total intravilan, iar majoritatea dotarilor sunt concentrate la intersectia DJ606 cu DJ607 si cu DJ561AComuna Balacita este situata in partea de est a judetului, la o distanta de 45 km. de judet, municipiul Dr. Tr. Severin si are in componenta trei localitati: localitatea Balacita resedinta de comuna si localitatile Gvardenita si Dobra. Blciaeste o comun njudeul Mehedini,Oltenia,Romnia. Centrul comunei se afl la 44.385462 - latitudine nordic i 23.126098 - longitudine estic. Este asezata pe poduri plate si traversata de paraul Desnatui neregularizat dar care in intravilanul localitatii nu ridica probleme de inundabilitate. Vatra satului are o forma regulata, adunata cu o trama stradala regulata. Zona pentru locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 126.25 ha.Centrul localitatii este ocupat de dotarile publice care deservesc cele trei localitati. Suprafata ocupata de dotari este estimata la 2 ha, din total intravilan, iar majoritatea dotarilor sunt concentrate la intersectia DJ606 cu DJ607 si cu DJ561AComuna Balacita este situata in partea de est a judetului, la o distanta de 45 km. de judet, municipiul Dr. Tr. Severin si are in componenta trei localitati: localitatea Balacita resedinta de comuna si localitatile Gvardenita si Dobra.In teritoriul comunei prezenta ancestrala a omului este atestatBlciaeste o comun njudeul Mehedini,Oltenia,Romnia. Centrul comunei se afl la 44.385462 - latitudine nordic i 23.126098 - longitudine estic. Este asezata pe poduri plate si traversata de paraul Desnatui neregularizat dar care in intravilanul localitatii nu ridica probleme de inundabilitate. Vatra satului are o forma regulata, adunata cu o trama stradala regulata. Zona pentru locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 126.25 hBlciaeste o comun njudeul Mehedini,Oltenia,Romnia. Centrul comunei se afl la 44.385462 - latitudine nordic i 23.126098 - longitudine estic. Este asezata pe poduri plate si traversata de paraul Desnatui neregularizat dar care in intravilanul localitatii nu ridica probleme de inundabilitate. Vatra satului are o forma regulata, adunata cu o trama stradala regulata. Zona pentru locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 126.25 ha.Centrul localitatii este ocuBlciaeste o comun njudeul Mehedini,Oltenia,Romnia. Centrul comunei se afl la 44.385462 - latitudine nordic i 23.126098 - longitudine estic. Este asezata pe poduri plate si traversata de paraul Desnatui neregularizat dar care in intravilanul localitatii nu ridica probleme de inundabilitate. Vatra satului are o forma regulata, adunata cu o trama stradala regulata. Zona pentru locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 126.25 ha.Centrul localitatii este ocupat de dotarile publice care deservesc cele trei localitati. Suprafata ocupata de dotari este estimata la 2 ha, din total intravilan, iar majoritatea dotarilor sunt concentrate la intersectia DJ606 cu DJ607 si cu DJ561AComuna Balacita este situata in partea de est a judetului, la o distanta de 45 km. de judet, municipiul Dr. Tr. Severin si are in componenta trei localitati: localitatea Balacita resedinta de comuna si localitatile Gvardenita si Dobra.In teritoriul comunei prezenta ancestrala a omului este atestatpat de dotarile publice care deservesc cele trei localitati. Suprafata ocupata de dotari este estimata la 2 ha, din total intravilan, iar majoritatea dotarilor sunt concentrate la intersectia DJ606 cu DJ607 si cu DJ561AComuna Balacita este situata in partea de est a judetului, la o distanta de 45 km. de judet, municipiul Dr. Tr. Severin si are in componenta trei localitati: localitatea Balacita resedinta de comuna si localitatile Gvardenita si Dobra.In teritoriul comunei prezenta ancestrala a omului este atestata.Centrul localitatii este ocupat de dotarile publice care deservesc cele trei localitati. Suprafata ocupata de dotari este estimata la 2 ha, din total intravilan, iar majoritatea dotarilor sunt concentrate la intersectia DJ606 cu DJ607 si cu DJ561AComuna Balacita este situata in partea de est a judetului, la o distanta de 45 km. de judet, municipiul Dr. Tr. Severin si are in componenta trei localitati: localitatea Balacita resedinta de comuna si localitatile Gvardenita si Dobra.In teritoriul comunei prezenta ancestrala a omului este atestatIn teritoriul comunei prezenta ancestrala a omului este atestata de izvoare istorice, documente, sapaturi arheologice, situl arheologic Brazda lui Novac - sec.IV epoca romana, santul de aparare trece prin localitatea Balacita, inclus in Lista cu obiectivele de patrimoniu la poz. 31, MH-I-s-B-10055 -si cel din Dobra, in curtea scolii, acesta fiind o asezare din epoca bronzului, cultura Verbicioara, pozitia MH-I-s-B-10069, din lista parimoniului national.Balacita este atestat printr-un hrisov din 12.06.1535. Dobra este amintit pentru prima data in 30 mai 1533.Teritoriul comunei Balacita in suprafata de 9895 ha este amplasat in partea de est a judetului Mehedinti in unitatea de relief cunoscuta sub denumirea campie inalta.Relieful se caracterizeaza prin interfluvii sub forma de poduri plate (campuri) separate de vai largi se spune campie inalta datorita altitudinii ridicate a acestor campuri si a Balacitei urmare a situarii localitatii in centrul campurilor.Satele Balacita, Dobra sunt asezate pe poduri plate iar satul Gvardenita, pe valea paraului Desnatui.Caile de comunicatie care strabat comuna Balacita sunt reprezentate prin drumuri judetene si drumuri comunale.Teritoriul administrativ este strabatut de drumul judetean DJ 606, limita judetului Dolj Balacita Vanju Mare, DJ 561A, drum prin care se face legatura rutiera a comunei cu orasul Vanju Mare pe de o parte, si cu judetul Dolj, pe de alta parte. Acest drum trece prin localitatile Balacita, Gvardenita si Dobra, facand legatura rutiera intre ele si este modernizat.In localitatea Balacita drumul judetean DJ606 se intersecteaza cu un alt drum judetean DJ 607 Tamna Baclesi - Gvardenita, prin care se face legatura comunei cu drumul national DN6 si cu celalalte comune invecinate. Acest drum strabate localitatile Balacita si Gvardenita si este modernizat. Teritoriul administrativ al comunei Balacita mai este strabatut de drumul DJ 561A Balacita Oprisor, limita judetului Dolj, prin care se face legatura rutiera a comunei cu localitatile invecinate precum si cu Judetul Dolj. Acest drum este modernizat si trece prin localitatea Balacita unde se intersecteaza cu celalate doua drumuri DJ 606 si DJ 607. Drumul comunal DC 93 face legatura intre Dobra si Padina Mare. Acest drum strabate localitatea Dobra, se intersecteaza cu DJ 606. Drumul DC 93 nu este modernizat, ceea ce face ca circulatia rutiera sa se desfasoare greoi. Restul cailor de comunicatie in cadrul comunei resedinta sunt strazi nemodernizate din balast si pamant. Intersectiile intre aceste strazi si drumurile principale nu sunt sistematizate corespunzator.Teritoriul comunei Balacita este strabatut de paraul Desnatui, care la intersectia cu drumurile principale sau cu strazile existente impune existenta unor poduri de beton, pe care circulatia sa se desfasoare in conditii bune. Vetrele satelor s-au dezvoltat pe Campia inalta a Balacitei in extremitatea medie de relief care face trecerea de la dealurile Motrului la nord si Campia Olteniei la sud si pe alocuri usor bombate si in Valea Desnatuiului. Satele Balacita si Dobra s-au dezvoltat pe poduri plate iar Gvardenita in Valea Desnatuiului.Campia inalta se caracterizeaza prin interfluvii largi cunoscute sub denumirea de poduri plate (cimpuri) separate de vai largi, altitudinea mare a acestor cimpuri variaza de la 270-280 m la 240-250 m. Zonele de versant cu energia mare de relief sunt afectate de fenomene de instabilitate . Localitatile comunei sunt electrificate insa dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa si nu au canalizare; sistemele locale de alimentare cu apa care functioneaza nu acopera necesarul locuitorilor ele deservind grupuri de gospodarii si zona centrala unde sunt amplasate majoritatea obiectivelor. In administrativul comunei intra trei localitati cu o populatie totala de 3453 locuitori a caror ocupatie de baza este agricultura. Localitatile comunei au avut o scadere usoara, dar permanenta a populatiei, rezultat si al activitatilor slab reprezentate economic si multe functiuni au fost stopate.Cu exceptia satului Balacita care are 1600 locuitori si Gvardenita care are 1400 locuitori, satul Dobra se inscrie in categoria asezarilor mijlocii (545 locuitori) .Vetrele au suprafete mari, si pe langa terenul afectat gospodariilor, suprafete mari din intravilan sunt ocupate de culturi agricole, de livezi sau sunt terenuri neproductive. Localitatile sunt constituite din gospodarii individuale de tip rural, cu suprafete mari de peste 1500 mp in medie, cu dotari minime de confort, locuintele sunt construite din materiale semidurabile: caramida si din lemn, paianta, in regim de inaltime P preponderent, dar si P+1,2 nivele in ultimii 20 de ani. In general, fondul construit este in stare buna iar dupa 1990 locuintele au fost construite preponderent din materiale durabile precum caramida, beton. In ceea ce priveste evolutia localitatilor comunei in perspectiva, acesta este dependenta de gasirea si aplicarea unor politici de dezvoltare coerente ce constau in identificarea solutiilor de reabilitare a agriculturii, dezvoltarea industriei mici, elaborarea unor pr