Home >Documents >EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE ¨©I EGALITATE nedes.ucdc.ro/2012/program- programul...

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE ¨©I EGALITATE nedes.ucdc.ro/2012/program- programul...

Date post:24-Sep-2019
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  PROGRAMUL CONFERINȚEI

  INTERNAȚIONALE A NEDISCRIMINĂRII ȘI

  EGALITĂȚII DE ȘANSE

  NEDES 2012

  EXERCITAREA DREPTULUI LA

  NEDISCRIMINARE ȘI EGALITATE DE

  ȘANSE ÎN SOCIETATEA

  CONTEMPORANĂ

  BUCUREȘTI,

  22 NOIEMBRIE 2012

  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

  SPORTULUI ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE

  CANTEMIR”

  BUCUREŞTI SPLAIUL UNIRII NR.176 SECTOR 4

  TEL. 021.330.79.00; 021.330.84.90; FAX

  021.330.87.74

  Nr.de înregistrare din Registrul de evidenţă a

  prelucrărilor de date cu caracter personal 1919

 • 2

  MOTTO:

  “…Sunt doar un om, dar sunt cineva!

  Nu pot face totul, dar pot face ceva!

  Nu voi refuza să fac acel lucru pe

  care pot să-l fac!” ( Hellen Keller)

 • 3

  Comitetul științific al Conferinței:

  Prof.univ.dr. MOMCILO LUBURICI

  Prof.univ.dr. CORINA ADRIANA DUMITRESCU

  Dr. CSABA FERENC ASZTALOS

  Dr. TITUS CORLĂȚEAN

  Prof.univ.dr. CRISTIAN DUMITRESCU

  Acad.Prof.univ.dr. ALFONSO ROLDAN MORÉ(Spania)

  Prof.univ.dr.FLORENCE BENOÎT ROHMER (FRANȚA)

  Acad.Prof.univ.dr. MILJIA ZECEVICS (Serbia)

  Acad.Prof.univ.dr. BOJANA RILKE (Serbia)

  Prof.univ.dr. DUMITRU MAZILU

  Prof. PIERRE HENRI IMBERT (Franța)

  Prof. PAUL MAHONEY (Marea Britanie)

  Prof.univ.dr. ALEXANDRU BURIAN – Academia De

  Științe A Moldovei

  Prof.univ.dr. EDMOND JOUVE (Franța) – Academia

  Central Europeană De Științe, Arte Și Litere

  Prof.univ.dr. CRISTIAN IONESCU

  Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

  Prof.univ.dr. GHEORGHE LEPĂDATU

 • 4

  Prof.univ.dr. ASHER MAOZ – Universitatea Din Tel

  Aviv, Israel

  Conf.univ.dr. VLADIMIR GROSU (Republica

  Moldova)

  Conf.univ.dr. MĂDĂLINA TOMESCU

  Drd. MĂDĂLINA RALUCA ROȘU

  Conf.univ.dr. LUMINIȚA DRAGNE

  Conf.univ.dr. GABRIELA POHOAȚĂ

  Lect.univ.dr. CONSTANTIN SAVA

  Comitetul de organizare al conferinței:

  Conf.univ.dr. MĂDĂLINA TOMESCU

  Drd. MĂDĂLINA RALUCA ROȘU

  Lect.univ.dr. AGATADOR MIHAELA POPESCU

  Lect.univ.dr. CAMIL TĂNĂSESCU

  Lect.univ.dr. ANDRADA MIHAELA TRUȘCĂ

  Lect.univ.dr. NICOLETA ELENA BUZATU

  Asist.univ.drd. CODRUȚA BADEA

  Asist.univ.drd. RAMONA PARASCHIV

 • 5

  PROGRAMUL SESIUNII

  21 Noiembrie 2012 – Primirea invitaților *

  22 Noiembrie 2012 – Desfășurarea conferinței

  9.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor

  10.00-10.15 – Deschiderea oficială a lucrărilor

  10.15 -12.00 – Desfăşurarea lucrărilor (partea

  I), Sala de conferinţe ”Iorgu Iordan”(sala nr.

  130, etaj II)

  12.00 – 13.00 – PAUZĂ

  13.00 – 17.00 - Desfăşurarea lucrărilor (partea

  aII-a), ), Sala de conferinţe ”Iorgu Iordan”(sala

  nr. 130, etaj II)

  *

  23 Noiembrie 2012– Concluzii

  - Înmânarea diplomelor

 • 6

  LUCRĂRI ÎNSCRISE ÎN CADRUL

  CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

  1. Prof.univ.dr. CORINA ADRIANA DUMITRESCU, Rector,

  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

  Promovarea principiului egalității de șanse în învățământul

  românesc

  2. Dr. CSABA FERENC ASZTALOS, Președintele Consiliului

  Naţional pentru Combaterea Discriminării

  Titlu rezervat

  3. Prof.univ.dr. MOMCILO LUBURICI, Președinte,

  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

  Titlu rezervat

  4. Prof.univ.dr. DUMITRU MAZILU, Membu al Academiei

  Central – Europene de Știinţe, Arte și Litere

  Nediscriminarea – importante răspunderi ale comisarilor

  europeni pentru promovarea acestui principiu fundamental

  între statele membre și între cetățenii Uniunii

  5. Dr. TITUS CORLĂȚEAN

  Titlu rezervat

  6. Prof. Univ.dr. CRISTIAN DUMITRESCU, Universitatea

  Creștină ”Dimitrie Cantemir”

 • 7

  Titlu rezervat

  7. Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, Director al

  Institutului Român pentru Drepturile Omului

  Egalitatea și nediscriminarea

  8. Conf.univ.dr. CRISTIAN JORA, Facultatea de Știinţe Juridice

  și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir

  The particularities of vices of the possession according to the

  regulations of the new Civil Code

  9. FELICIA BORDEA, Blocul Naţional Sindical

  Nediscriminarea femeilor pe piața muncii

  10. FLORIAN NEUBURG, Coordonator de proiect,

  Multikulturelles Netzwerk, Viena, Austria

  About bangers and fetzweiber? Emotion management in

  violence prevention work with young people - an exemplary

  study

  11. Prof.univ.dr. NICOLETA DIACONU, Academia de Poliţie

  ”Alexandru Ioan Cuza”, București

  Rolul partidelor politice privind protecția drepturilor

  fundamentale ale omului

  12. Prof.univ.dr. VERONICA STOICA, Academia de Poliţie

  ”Alexandru Ioan Cuza”, București

 • 8

  Aspecte juridice privind reprezentarea succesorală în actuala

  reglementare

  13. Conf.univ.dr. MĂDĂLINA TOMESCU, Facultatea de Știinţe

  Juridice și Administrative,Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir”; Conf.univ.dr. LILIANA TROFIN, Facultatea de

  istorie, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

  Discriminarea pe criterii religioase

  14. Conf. Univ.dr . MAGDALENA DUMITRANA, Facultatea de

  Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Pitești

  Incluziunea educațională - o posibilă sursă de discriminare

  prin Legea Educației -

  15. CRISTIAN TOMESCU, Drd. Academia de Poliţie ”Alexandru

  Ioan Cuza”, București

  Criterii de discriminare în societatea contemporană

  16. Conf.univ.dr. LUMINIȚA DRAGNE, Facultatea de Știinţe

  Juridice și Administrative,Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir”

  Egalitatea de șanse

  17. Lect.univ.dr. MARIUS RADU, Facultatea de Știinţe Juridice și

  Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

  Dreptul salariatului la egalitate de sanse si de tratament

 • 9

  18. Lect.univ.dr. LUCIA UȚĂ, Facultatea de Știinţe Juridice și

  Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

  Unele aspecte privind interdicția discriminării în raporturile

  de muncă

  19. Conf.univ.dr. SORINA SISERMAN, Facultatea de Drept Cluj

  Napoca,Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

  Principiul egalității de arme în procesul penal

  20. Lect.univ.dr. CONSTANTIN SAVA, Facultatea de Știinţe

  Juridice și Administrative,Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir”; Avocat IULIAN SAVA, Baroul București

  Aspects of women’s participation in the political life

  21. Asist.univ.drd. RAMONA PARASCHIV, Facultatea de Știinţe

  Juridice și Administrative,Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir”

  Rolul organizației internaționale neguvernamentale Human

  Rights Watch în apărarea drepturilor omului

  22. Conf.univ.dr. GABRIEL NĂSTASE, Facultatea de Finanţe,

  Bănci și Contabilitate, Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir

  Discriminarea - efect al colonizării României

  23. Drd. DANIELA RADU, Universitatea din București

 • 10

  Egalitatea de sanse intre femei si barbati - principiu

  fundamental al dreptului european

  24. Conf.univ.dr. GABRIEL NĂSTASE, Facultatea de Finanţe,

  Bănci și Contabilitate, Universitatea Creștină ”Dimitrie

  Cantemir

  Sărăcia efect al corupției și cauză a discriminării

  25. Lect.univ.drd. DRAGOȘ MARIAN RĂDULESCU, Facultatea

  de Relaţii Economice Internaţionale, Universitatea Creștină

  ”Dimitrie Cantemir; Prof. EMILIA MIC Colegiul Naţional

  Radu Greceanu, Slatina ; Prof. VENER MIC Colegiul Naţional

  Radu Greceanu, Slatina

  Rolul medierii în combaterea discriminării

  26. Prof.univ.dr. MANOELA POPESCU, Facultatea de

  Management Turistic și Comercial, asist.univ.drd. LUMINIȚA

  CECILIA CRENICEAN, Facultatea de Management Turistic

  și Comercial, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir

  Importanța comunicării nonverbale în promovarea

  nediscriminării

  27. Lect.univ.dr. AGATADOR MIHAELA POPESCU, Facultatea

  de Știinţe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină

  ”Dimitrie Cantemir

  Titlu rezervat

 • 11

  28. ADRIAN TĂNASE, Director executiv adjunct, Direcţia de

  evidenţă a persoanelor Buzău

  Dreptul la identitate al cetățenilor României-drept

  fundamental / Absolut sau relativ? Analiză critică.

  Jurisprudența recentă a CEDO în materia dreptului familiei

  29. Asist.univ.drd. DAN CARBARĂU,Facultatea de Știinţe

  Politice, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir

  Învățământul ca mod

Embed Size (px)
Recommended