Home >Documents >EVOLUȚII MACROECONOMICE ȘI CADRUL FISCAL- · PDF file 2018-03-12 · EVOLUȚII...

EVOLUȚII MACROECONOMICE ȘI CADRUL FISCAL- · PDF file 2018-03-12 · EVOLUȚII...

Date post:31-Jul-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • EVOLUȚII MACROECONOMICE ȘI CADRUL FISCAL-BUGETAR

  Performanțe, riscuri, provocări

  Cosmin Marinescu

  martie 2018

 • EVOLUŢII MACROECONOMICE

  România a înregistrat în 2017 o creștere economică record, bazată în principal pe latura cantitativă a consumului,

  în timp ce contribuția relativ redusă a investițiilor ar putea afecta sustenabilitatea creșterii economice pe termen lung.

  Contextul macroeconomic este unul al contrastelor, anume creștere economică record și deficite înalte,

  concomitent cu adâncirea deficitului în balanța de plăți.

  2

 • România se află pe un trend economic puternic ascendent, cu o creștere economică record în Uniunea Europeană

  3

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  22

  24

  26

  28

  30

  32

  34

  36

  38

  40

  08T2 08T4 09T2 09T4 10T2 10T4 11T2 11T4 12T2 12T4 13T2 13T4 14T2 14T4 15T2 15T4 16T2 16T4 17T2 17T4

  Dinamică PIB real

  PIB real, preturi medii ale anului 2000 (miliarde lei)

  Dinamica trimestriala % (AS, S dr.)

  Dinamica anuala % (AS, S dr.)

 • Creşterea economică este bazată preponderent pe consum, în condițiile contribuţiei pozitive dar reduse a investiţiilor, și ale perpetuării unei contribuții negative a exportului net

  4

  3.0 3.7 5.2

  6.6

  -3

  -1

  1

  3

  5

  7

  9

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Contribuția la creșterea PIB (%)

  Consum Investitii Stocuri Export Net PIB real

 • 5

  Pe fondul politicilor de stimulare a cererii, ponderea în PIB a consumului a crescut consistent, fapt ce alimentează, totodată, creșterea prețurilor

  63.3% 63.2% 63.1%

  61.8% 61.8% 61.7%

  61.0%

  63.2% 62.9%

  63.4%

  55%

  57%

  59%

  61%

  63%

  65%

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

  Consumul (% în PIB)

  Sursa: European Commission - AMECO Database

 • 6

  Ca pondere în PIB, formarea brută de capital fix este pe un trend ușor descendent, fapt ce afectează potențialul de creștere economică pe termen mediu

  22% 22% 22% 23%

  25% 24%

  25%

  27% 27%

  26%

  15%

  18%

  21%

  24%

  27%

  30%

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

  Formarea brută de capital fix (% în PIB)

  European Commission - AMECO Database

 • Comerțul și producția industrială au crescut accelerat, iar sectorul construcțiilor, după un parcurs nefavorabil

  pe fondul investițiilor reduse, pare a fi în reviriment

  7

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  Jan-13 Dec-17

  2013 2014 2015 2016 2017

  Producția industrială, comerțul și construcțiile (SA, % dinamica anuală)

  Comert Industrie Constructii

 • 8

  Ocuparea forței de muncă își continuă trendul pozitiv, prin creșteri atât în sectorul privat, cât și în sectorul bugetar,

  depășind nivelul de ocupare de dinaintea crizei economice

  4,000,000

  4,100,000

  4,200,000

  4,300,000

  4,400,000

  4,500,000

  4,600,000

  4,700,000

  4,800,000

  4,900,000

  5,000,000

  1,100,000

  1,150,000

  1,200,000

  1,250,000

  1,300,000

  1,350,000

  1,400,000

  1,450,000

  M ar-09

  Aug-09

  Jan-10

  Jun-10

  N ov-10

  Apr-11

  Sep-11

  Feb-12

  Jul-12

  Dec-12

  M ay-13

  O ct-13

  M ar-14

  Aug-14

  Jan-15

  Jun-15

  N ov-15

  Apr-16

  Sep-16

  Feb-17

  Jul-17

  Total Economie (SDr.)

  Sector bugetar

  Evoluția numărului de salariați

 • 9

  Rata șomajului este în continuă scădere, ajungând la un minim istoric, în timp ce situația pieței muncii este tensionată,

  pe fondul deficitului acutizat de resurse umane calificate

  4.0

  4.5

  5.0

  5.5

  6.0

  6.5

  7.0

  7.5

  8.0

  Jan Dec

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Rata şomajului (%, SA)

 • 10

  330 390 540 600 600

  670 700 800 900

  1050 1250

  1450

  1900

  1150

  1410

  1742 1889 1937

  2032 2134

  2241 2360

  2560

  2887

  3314

  4162

  29% 28%

  31% 32% 31% 33% 33%

  36% 38%

  41% 43% 44%

  46%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ian 2018

  Ponderea salariului minim în salariul mediu

  Salariul minim brut (lei) Salariul mediu brut (lei) Pondere salariul minim/salariul mediu (%) Sursa: INS

  Politica salarială din ultimii ani, axată pe creșterea susținută a salariului minim, a ridicat ponderea

  salariului minim în salariul mediu la niveluri record

 • Creşterile salariale semnificative atrag totuși adâncirea ecartului față de câștigurile de productivitate, cu impact asupra inflației și competitivității economice

  11

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  220

  240

  260 Productivitatea muncii şi salariul mediu (T1 2007 = 100)

  Productivitatea muncii Salariul mediu brut

 • Balanţa comercială a consemnat în 2017 un deficit record, pe fondul creșterii accentuate a importurilor, contribuind la

  adâncirea deficitului de cont curent al balanţei de plăţi

  12

  -14

  -12

  -10

  -08

  -06

  -04

  -02

  01

  Sep-11

  Dec-11

  M ar-12

  Jun-12

  Sep-12

  Dec-12

  M ar-13

  Jun-13

  Sep-13

  Dec-13

  M ar-14

  Jun-14

  Sep-14

  Dec-14

  M ar-15

  Jun-15

  Sep-15

  Dec-15

  M ar-16

  Jun-16

  Sep-16

  Dec-16

  M ar-17

  Jun-17

  Sep-17

  Dec-17

  Balanța comercială și deficitul de cont curent (mld. euro, 12 luni)

  Balanța comercială lunară Deficit de cont curent

 • În ciuda creșterii ușoare a investițiilor străine directe în 2017, acoperirea deficitului de cont curent în ISD a devenit sensibil negativă, pentru prima dată în ultimii 5 ani

  13

  0

  1,000

  2,000

  3,000

  4,000

  5,000

  6,000

  7,000

  8,000

  9,000

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Acoperirea deficitului de cont curent în ISD

  Investitii Straine Directe (mil EUR) Deficit Cont Curent (mil EUR)

 • 14

  79.7%

  82.4% 82.4%

  89.6% 89.7%

  86.7%

  85.2%

  82.9%

  74%

  76%

  78%

  80%

  82%

  84%

  86%

  88%

  90%

  92%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Gradul de acoperire al importurilor din exporturi Sursa: INS

  Gradul de acoperire al importurilor din exporturi se găsește, în continuare, pe un trend descendent, în condițiile în care

  creșterea exporturilor este inferioară ritmului importurilor

 • 15

  3.8

  3.9

  4

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  4.6

  4.7

  70%

  75%

  80%

  85%

  90%

  95%

  100%

  M ar -1 1

  Ju n- 11

  Se p- 11

  De c- 11

  M ar -1 2

  Ju n- 12

  Se p- 12

  De c- 12

  M ar -1 3

  Ju n- 13

  Se p- 13

  De c- 13

  M ar -1 4

  Ju n- 14

  Se p- 14

  De c- 14

  M ar -1 5

  Ju n- 15

  Se p- 15

  De c- 15

  M ar -1 6

  Ju n- 16

  Se p- 16

  De c- 16

  M ar -1 7

  Ju n- 17

  Se p- 17

  De c- 17

  Gradul de acoperire al importurilor din exporturi și cursul de schimb

  Gradul de acoperire al importurilor din exporturi Curs de schimb Sursa: INS

  Scăderea gradului de acoperire al importurilor din exporturi generează presiuni în sensul deprecierii monedei naționale

 • 16

  În ciuda creșterii economice puternice, indicatorii de încredere s-au deteriorat semnificativ în anul 2017, cel mai probabil

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended