+ All Categories
Home > Documents > Europass Pascariu Gabriela Carmen teze doctorat...europene in turism, dezvoltare turistica durabila,...

Europass Pascariu Gabriela Carmen teze doctorat...europene in turism, dezvoltare turistica durabila,...

Date post: 29-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 14 /14
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Pascariu Gabriela Carmen Adresă(e) Izvor 14, Bl. 629, sc. C, et. 2, ap.8, 500705 , Iaşi, România Telefon(oane) +40.232.201318 Mobil: +40.740.23.79.69 Fax(uri) +40.232.201318 E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate română Data naşterii 27.06.1967 Sex Feminin Domeniul ocupațional Profesor universitar doctor, domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale Experienţa profesională Perioada Iulie 2001 – prezent Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor (cu titlu de conferenţiar până la 1 octombrie 2006) Director al Centrului de Studii Europene Activităţi şi responsabilităţi principale Titular pe disciplinele: Integrare Europeană, Politici şi instituţii europene, inclusiv politica de dezvoltare regională și instrumente structurale, Economie Europeană, Microeconomie, Macroeconomie, Turism International și politici turistice europene (activităţi de predare, evaluare, coordonare de lucrări de licenţă si disertaţie) Director al Centrului de Excelenţă Jean Monnet în Studii Europene; Coordonator al Centrului de Documentare Europeană al Universităţii “Al. I Cuza” Iaşi Conducător de doctorat – domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale Activităţi de cercetare (domenii de interes: teoriile statice si dinamice ale integrarii, piata interna, politica regionala şi coeziunea economico-sociala, fonduri structurale, politici europene in turism, dezvoltare turistica durabila, dezvoltare institutionala comunitara, politica europeana de vecinatate ) - peste 20 de ani de activitate didactică în învăţământul superior; expertiză în educație și formare continuă prin programe de licență, master, doctorat, formare post-universitară de scurtă durată, formarea continuă a adulților; (peste 12 de ani de cercetare și predare în discipline aferente domeniului interdisciplinar al studiilor europene) - profesor Jean Monnet (titulatură acordată de Comisia Europeană care confirmă competențele profesionale în Studii Europene și implicarea în oferirea de cursuri și programe specifice către grupuri țintă diversificate, inclusiv către specialiști din alte domenii și către societatea civilă) începând cu anul universitar 2001/2002 (curs permanent), Catedră Jean Monnet (2004-prezent), Centru de Excelenţă începând cu anul 2009); - studii şi cercetări concretizate în 17 cărţi de autor, co-autor sau editate, 21 programe de cercetare, consultanţă, cursuri în domeniul integrării europene şi granturi de cercetare/dezvoltare, peste 70 de conferinţe naţionale şi internaţionale, peste 60 de articole şi studii publicate; - organizarea a peste 40 de conferințe, seminarii, dezbateri naționale și internaționale în domeniul integrării europene, al politicilor europene și al dezvoltării regionale, cu o largă participare a mediului academic, a reprezentanților administrației publice, a mediului de afaceri și a societății civile; Director al Programului de Master în Studii Europene (dezvoltarea si monitorizarea actiunilor de formare profesională, cercetare si informare in domeniul studiilor europene, promovarea cooperării internaţionale, coordonarea mobilităţilor studenţeşti, promovarea dimensiunii europene a educaţiei şi formării profesionale în Universitatea “Al. I Cuza” Iaşi) Formator în domeniul studiilor europene și al managementului proiectelor Coordonator/ manager de proiect: Inițierea și implementarea de proiecte de cercetare,
Transcript
 • Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume Pascariu Gabriela Carmen Adresă(e) Izvor 14, Bl. 629, sc. C, et. 2, ap.8, 500705 , Iaşi, România

  Telefon(oane) +40.232.201318 Mobil: +40.740.23.79.69 Fax(uri) +40.232.201318

  E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate română Data naşterii 27.06.1967

  Sex Feminin

  Domeniul ocupațional

  Profesor universitar doctor, domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale

  Experienţa profesională

  Perioada Iulie 2001 – prezent Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor (cu titlu de conferenţiar până la 1 octombrie 2006)

  Director al Centrului de Studii Europene Activităţi şi responsabilităţi

  principale Titular pe disciplinele: Integrare Europeană, Politici şi instituţii europene, inclusiv politica de dezvoltare regională și instrumente structurale, Economie Europeană, Microeconomie, Macroeconomie, Turism International și politici turistice europene (activităţi de predare, evaluare, coordonare de lucrări de licenţă si disertaţie) Director al Centrului de Excelenţă Jean Monnet în Studii Europene; Coordonator al Centrului de Documentare Europeană al Universităţii “Al. I Cuza” Iaşi Conducător de doctorat – domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale Activităţi de cercetare (domenii de interes: teoriile statice si dinamice ale integrarii, piata interna, politica regionala şi coeziunea economico-sociala, fonduri structurale, politici europene in turism, dezvoltare turistica durabila, dezvoltare institutionala comunitara, politica europeana de vecinatate )

  - peste 20 de ani de activitate didactică în învăţământul superior; expertiză în educație și formare continuă prin programe de licență, master, doctorat, formare post-universitară de scurtă durată, formarea continuă a adulților; (peste 12 de ani de cercetare și predare în discipline aferente domeniului interdisciplinar al studiilor europene)

  - profesor Jean Monnet (titulatură acordată de Comisia Europeană care confirmă competențele profesionale în Studii Europene și implicarea în oferirea de cursuri și programe specifice către grupuri țintă diversificate, inclusiv către specialiști din alte domenii și către societatea civilă) începând cu anul universitar 2001/2002 (curs permanent), Catedră Jean Monnet (2004-prezent), Centru de Excelenţă începând cu anul 2009);

  - studii şi cercetări concretizate în 17 cărţi de autor, co-autor sau editate, 21 programe de cercetare, consultanţă, cursuri în domeniul integrării europene şi granturi de cercetare/dezvoltare, peste 70 de conferinţe naţionale şi internaţionale, peste 60 de articole şi studii publicate;

  - organizarea a peste 40 de conferințe, seminarii, dezbateri naționale și internaționale în domeniul integrării europene, al politicilor europene și al dezvoltării regionale, cu o largă participare a mediului academic, a reprezentanților administrației publice, a mediului de afaceri și a societății civile;

  Director al Programului de Master în Studii Europene (dezvoltarea si monitorizarea actiunilor de formare profesională, cercetare si informare in domeniul studiilor europene, promovarea cooperării internaţionale, coordonarea mobilităţilor studenţeşti, promovarea dimensiunii europene a educaţiei şi formării profesionale în Universitatea “Al. I Cuza” Iaşi) Formator în domeniul studiilor europene și al managementului proiectelor Coordonator/ manager de proiect: Inițierea și implementarea de proiecte de cercetare,

 • consultanță, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare instituțională prin programe cu finanțare europeană și națională. Bune cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice dobândite ca urma a elaborării de documentații de achiziție și implementării de proiecte.

  Proiecte principale în care am deținut calitatea de lector/formator:

  Integrare economică europeană, 2002 – prezent, (cofinanțat 2002-2005 de Comisia Europeană prin Programul Jean Monnet; autofinanțare după 2005), module de: istorie și construcție europeană, instituții europene, piață internă și uniunea economică și monetară, strategii și politici europene, buget, buget european, extindere și integrarea României; 10 sesiuni (cursuri de formare continuă) a 56 de ore, 100-250 de cursanți anual, provenind din universități, administrație publică, școli, mediul de afaceri, ONG-uri, alte grupuri profesionale);

  Centre d'excellence Jean Monnet en Études Européennes / Jean Monnet Center of Excellence in European Studies, Lifelong Learning Programme, Comisia Europeană, 15.4529-LLP-1-2009-1-RO-AJM-PO, 2009-2014 ; cursuri : Managementul fondurilor structurale și de coeziune, 6 sesiuni de formare (certificate UAIC și CNFPA) ; Integrare europeană pentru politehniști (3 sesiuni de formare) ;2009756

  European Business Environment / Mediul european al afacerilor, Lifelong Learning Programme, Modul Jean Monnet (File Number/n° de dossier: 07/0201), 2007-2010, 3 sesiuni de formare (cursuri de formare continuă) a 56 de ore, 100-250 de cursanți anual, provenind din universități, administrație publică, școli, mediul de afaceri, ONG-uri, alte grupuri profesionale); modul: Piața internă și politicile europene;

  Regional programs of development and management in European Union / Programe regionale de dezvoltare si management in UE, Lifelong Learning Programme, Modul Jean Monnet (File Number/n° de dossier: 2009-2769), 2009-2012, 3 sesiuni de formare; (cursuri de formare continuă) a 56 de ore, 100-250 de cursanți anual, provenind din universități, administrație publică, școli, mediul de afaceri, ONG-uri, alte grupuri profesionale); modulul: Dezvoltarea regională și politica europeană de coeziune ; sistemul fondurilor structurale;

  Competente avansate – profesionale si de cercetare – in managementul riscului international, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara: 1. „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.2. „Calitate in invatamantul superior”, cod contract: POSDRU/86/1.2/S/53202, 2010, 2013, în derulare; modulul: Tranzacții internaționale;

  Cross border educational exchanges in European Studies - favourable framework in the diminishing of the border effects at the Eastern frontier of the EU, Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013, Masura 3.2 – Educational social and cultural exchanges, Prioritatea 3 „People to People Co-operation”, 4 sesiuni de formare în management educațional și afaceri europene;

  Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii din domeniul Economie - Afaceri Internationale, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara: 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie: 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa, cod contract: POSDRU/90/2.1/S/62955, coordonarea formarii indrumatorilor de practica si a derularii stagiilor de practica in Economie si afaceri internationale (licenta si master) si in Studii europene (master); formator in cadrul cursului de formator certificat de universitate (în curs de acreditare CNFPA); două sesiuni; module: pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților, metode și tehnici speciale de formare, marketingul formării, proiectarea programelor de

 • formare, organizarea programelor și stagiilor, evaluarea și asigurarea calității;

  Economia și politica integrării europene (în original ”L'economie et la politique de l'integration europeenne”)- Catedră Jean Monnet, 2004-prezent (co-finantare, 2004-2007, Comisia Europeană, Lifelong Learning Programme; cursuri ținute: Integrare Europeană, Politica de Dezvoltare regională în Uniunea Europeană, Instituții și politici europene, Economie Europeană; 8 sesiuni pentru studenți.

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel.

  *40.232.201000 Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate Învăţământ superior şi cercetare

  Perioada Octombrie 1992 - iunie 2001

  Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar ( oct. 1992 – sept. 1997, asistent, oct. 1997 - iunie 2001, lector)

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităţi de predare, cercetare, evaluare

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Învăţământ superior şi cercetare

  Perioada Octombrie 1989 - septembrie 1992

  Funcţia sau postul ocupat economist Activităţi şi responsabilităţi

  principale Contabilitate bancara, inspector de credite

  Numele şi adresa angajatorului Banca Agricola - Sucursala Neamt, Filiala Roman Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate Bancar

  Educaţie şi formare

  Perioada 01.10.2009 – 04.11.2009 Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formator acreditat CNFPA (COR 241205) (Certificat de absolvire)

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Formator Pregătirea formării, realizarea ativităților de formare, evaluarea, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

  / furnizorului de formare

  Interactiv RO Consult

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  -

  Perioada noiembrie 1990 - martie 1999 Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in Ştiinţe, Domeniul Economie, Specializarea Economie Politica

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Relaţii Economice Internaţionale, Integrare europeană și Politici europene, Doctrine, Economie politica, Economice Competente didactice, de documentare si de cercetare

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  6

  Perioada Septembrie 1985 - septembrie 1989

  Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în Economie, Specializarea Contabilitate şi Economie Agrară Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale dobândite Discipline de cultură economică și de specialitate în domeniul contabilităţii şi al economiei agrare

 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba(i) maternă(e) Romana

  Limba(i) străină(e) cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Franceza C1

  Utilizator experimentat

  C1 Utilizator experimentat

  C1 Utilizator experimentat

  C1 Utilizator experimentat

  C1 Utilizator experimentat

  Engleza C1

  Utilizator independent

  C1 Utilizator independent

  C1 Utilizator independent

  C1 Utilizator independent

  C1 Utilizator independent

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  Competente şi abilităţi sociale - bune capacităţi de comunicare (inclusiv prin deschidere către formele IT), bune aptitudini de comunicare si colaborare cu tineri (coordonarea unor programe de cercetare, cercuri ştiinţifice si colaborarea la organizarea de evenimente),;

  - spirit de echipă (organizare de evenimente in colaborare cu diverse asociaţii, instituţii publice, universităţi, colaborări in programe de cercetare);

  - capacitate ridicata de adaptare la medii multiculturale (participare la stagii si programe intensive in străinătate, colaborare cu studenţii străini);

  - deschidere către cooperarea externă, relații cu societatea civilă (parteneriate la nivel naţional si internaţional);

  - spirit inovator si dinamic (introducere de noi programe de studiu, lansare de proiecte, implicare in activităţi extra-profesionale)

  Competenţe şi aptitudini

  organizatorice - leadership (coordonarea echipei de colaboratori interni si externi ai Centrului de Studii

  Europene - 25 de profesori, cercetători, specialişti in diverse domenii ale mediului privat si public; coordonator al unui cerc studenţesc in studii europene)

  - spirit organizatoric (organizator al unor conferinţe si seminarii internaţionale, promovarea si asigurarea logisticii pentru toata activitatea Centrului de Studii Europene ca departament inter-facultăţi)

  - experienţă in domeniul managementului de proiect şi de echipă (21 programe de cercetare, consultanţă şi granturi de cercetare/dezvoltare, din care director la 10 programe)

  Competenţe şi aptitudini de utilizare

  a calculatorului Foarte bune competente de utilizare a programelor Office Word, Excel, PowerPoint si de comunicare on-line

  Alte competenţe şi aptitudini

  Specializari post universitare de scurtă durată în țară și în străinătate: - iulie 2005, Scoala de vara UNISO - Franţa (Universitatea in Societate), APART Romania (Agentia Nationala pentru Parteneriatul Universitatilor su Mediul Economic si Social) si Le pole Universitaire Normand (colaborarea universitatilor cu mediul de afaceri); - septembrie 2000,Training în afaceri europene, Buşteni, organizat de Institutul European din Bucuresti; - octombrie 1998, Training în afaceri hoteliere, Fundaţia pentru Training în Management Hotelier - Geneva, Universitatea "Al.I Cuza" Iasi; - martie 1998 - aprilie 1998, Training în Integrare Europeană, Université des Sciences et Technologie de Lille, France ; - aprilie 1996 - iunie 1996, Training în Management, Institutul European de Management al Afacerilor, Université deToulouse, Franta, în cadrul TEMPUS JEP 7801/94; - oct 1993 – ian 1994, Training şi documentare în domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale, Université des Sciences et Technologie de Lille, France ;

 • Permis(e) de conducere

  Informaţii suplimentare

  Cursuri de formare continuă pentru consultanţă în afaceri: - februarie – iulie 2007, cursuri ARC în domeniul sistemelor de management al calităţii, managementul mediului şi siguranţa alimentelor; - iunie – decembrie 2002: Studii post-universitare pentru Consultanţă a IMM-urilor cu activitate de comerţ exterior, organizate de Institutul Naţional pentru Dezvoltare Economică Bucureşti în cooperare cu Asociaţia Internaţională a Francofoniei si CNAM Paris; - octombrie 1998, Training în afaceri hoteliere, Fundaţia pentru Training în Management Hotelier - Geneva, Universitatea "Al.I Cuza" Iasi - aprilie 1996 - iunie 1996, Training în Management, Institutul European de Management al Afacerilor, Université deToulouse, Franta, în cadrul TEMPUS JEP 7801/94;

  Categoria B

  - expert evaluator CNCSIS (2007/2009), ARACIS (până în 2011), Leonardo, şi pentru

  bursele Nicolae Titulescu; - membru în Comisia de Specialitate Științe Economie și Administrarea Afacerilor-

  CNATDCU 2011/2012 - prezent – domeniul Economie și Afaceri Internaționale (comisie de certificare a diplomelor și certificatelor la nivel național);

  - înfiinţarea în anul 2000 si coordonarea unui centru de studii europene, integrat reţelei naţionale de centre de excelenţă în domeniul studiilor europene, devenit Centru de Excelenţă Jean Monnet;

  - coordonarea programului de Master în Studii Europene al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi; programul oferă și certificate de formare continuă a adulților în discipline aferente studiilor europene

  - expert TEAM EUROPE (consultanță în integrare economică, politica regionala, politica agricola si dezvoltare durabilă în turism); (Team Europe este o rețea de experți conferențiari și formatori în studii europene; integrarea în rețea este stabilită de Reprezentanța Comisiei Europene în baza competențelor profesionale)

  - membru în Senatul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2003/2012 - participarea la programe de cercetare şi colaborare cu universităţi din ţară (Bucuresti,

  Constanta, Cluj, Timişoara) si din străinătate; - membru in parteneriatul Agenţiei de Dezvoltare Nord – Est (consultanţă pe politici

  regionale, mediul de afaceri, turism); - membru in asociaţii naţionale şi internaţionale ( Asociaţia Română de Studii ale

  Integrării Europene, Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale, Asociația de Științe Regionale, Asociaţia Europeana de Ştiinţe Regionale, Societatea Romana de Economie – SOREC, Fundatia Economist 2000 Iasi);

  - co-editor sau membru în bordul editorial al publicațiilor de specialitate: − (editor) Eastern Journal of European Studies − Romanian Journal of Regional Science − Romanian Economic Journal − Ecoforum, − Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies ―Jean Monnet‖ European

  Centre of Excellence − Review of Economics and Business Administration (REBS) − CES Working Papers − The Romanian Journal of International Relations and European Studies (ROJIRES) − Regional Journal of Regional Science; − The Romanian Economic Journal;

  - participarea la stagii de cercetare/documentare în străinătate în relații internaționale; - înfiinţarea Cercului Studenţesc Interdisciplinar de Studii Europene si organizarea de

  conferinţe studenţeşti naţionale Anexe: activitatea stiintifica

  http://www.rise.org.ro/the-romanian-journal-of-international-relations-and-european-studies-rojires/?lang=en

 • Activitate stiintifica: Cărți publicate: 23 cărți cu autor unic, editor sau coautor/co-editor Articole publicate: peste 60; Lucrări prezentate la evenimente naționale și internaționale: peste 90. Granturi de cercetare: peste 23 Publicații: Teza de doctorat

  1. 1999, Politica Agricolă a Comunităţii Economice Europene, (The Agricultural Policy of the European Economic Community), The Field of Economy, Specialization Political Economy, „Al.I.Cuza” University of Iasi, coordonator Professor Ion Ignat.

  Cărţi de autor și capitole în cărți (selecție)

  1) 2014, Dynamics of the Specialisation Patterns (Pascariu G.C., Ţigănaşu R.) in: István Tarrosy, Ágnes Tuka, Zoltan Voros, Andrea Schmidt, (eds.) European Integration. Perspectives and Challenges. How Borderlless is Europe?, University of Pecs, Publikon Book, Pecs, Hungary ISBN 978-615-5457-24-1, pp.49-86.

  2) 2014, Impact of European Integration Process on the Macroeconomic Stability (Pascariu G.C., Ţigănaşu R.) in CEECs, Banking Sector Stability in the CEECs after the Financial Crisis, Mendel University Brno, Czech Republic (forthcoming), 26 pagini, fara punctaj

  3) 2014, The Vilnius Summit – a milestone in the Eastern Partnership? (Pascariu G.C., Moga T..), in: István Tarrosy, Ágnes Tuka, Zoltan Voros, Andrea Schmidt, (eds.), European Integration. Perspectives and Challenges. How ”Borderlless is Europe?, University of Pecs, Publikon Book, Pecs, Hungary ISBN 978-615-5457-24-1, pp.297-306.

  4) 2013, Politica de coeziune a Uniunii Europene. Determinanţi, mecanisme, instrumente (EU Cohesion Policy. Determinants, mechanisms, tools) (co-author), DOI: 10.5682/9786065917224, ISBN 978-606-591-722-4, Editura Universitara, Bucuresti, 255 pg.

  5) 2013, Politica europeană de coeziune. Sistemul fondurilor structurale si de coeziune în România, (European Cohesion Policy. Cohesion and Structural Founds System in Romania), (co-author), ISBN: 978-973-703-831-9, The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi.

  6) 2009, Ghid metodologic de analiză şi fundamentare a politicii de coeziune din perspectiva convergenţei regionale, (A methodological guide for the analysis and substantiation of the cohesion policy from the regional convergence point of view), (co-author), ISBN 978-973-703-446-5, The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi, 114 pg.

  7) 2009, Studii de teoria si practica dezvoltarii regionale in Europa, (Studies concerning the theory and practice of regional development in Europe), (co-author), The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi, ISBN 978-973-703-445-8, 166 pg.)

  8) 2006, Tendinţe şi previziuni în turimul internaţional. Fluxuri, pieţe, politici (Tendencies and foresights in international tourism. Flows, markets, policies) - single author, Sedcom Libris Publishing House, ISBN 978-973-670-172-6)

  9) 2006, Politica europeană de mediu, (The European environment policy, a book chapter in The Management of European Business), coordinator Professor Maria Bârsan, PhD., The Publishing House of “Babeş Bolyoi” University of Cluj

  10) 2005, Pre – Accession Impact Studies III, “România şi Republica Moldova – între politica europeană de vecinătate şi perspectiva extinderii Uniunii Europene”, (Pre – Accession Impact Studies III, “Romania and the Republic of Moldova – from the European Neighbourhood Policy to the perspective of the European Union enlargement”), The European Institute of Romania, Bucharest; (coordinator Adrian Pop); ISBN: (10) 973-7736-31-1, (13) 978-973-7736-31-4, 341.221.27 (497+478), 341.217(4); on-line version http://www.ier.ro/EN/index_en.html;

  11) 1999, Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole, (The European Union. Policies and agricultural markets, The Economic Publishing House, Bucharest, 271 pages, (single author), ISBN 973-590-235-4

  12) 1999, Integrarea economică europeană, (The European Economic Integration), The Economic Publishing House, Bucharest, pages 159-216, ISBN 973-590-232-X; (in cooperation with- N. Sută, G. Drăgan, Fl. Huart, D. Miron, Ph. Rollet, G. Drobot, Dominique Redor, Gr. Silaşi; coord. N. Sută);

  Coordonarea şi editarea de volume (selecție)

  1) 2015, EURINT Proceeding, „Regional development and integration. New challenges for the EU” (co-editor), Editura Universitătii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN L 2392-8867, 280 p.

  2) 2014, EURINT Proceeding, „European Union in times of crisis, perspectives and solutions” (co-editor), Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN L 2392-8867, 280 p.

  3) 2013, EURINT Conference Proceeding “The EU as a model of soft power in the Eastern Neighborhood (co-editor), Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISBN 978-973-703-892-0, 923 p.

  4) 2013, EU enlargement: dilemmas and perspectives (co-editor), Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN: 978-973-703-826-5, 260 p.

  5) 2012, Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue, (co-editor), Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN 978-606-575-205-4, 250 p.

  6) 2011, European Union, Global Governance and Sustainable Development, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN: 978-973-703-552-3, 456 pages.

  7) 2011, Transformations in Business and Economics, vol. 10, No 2B (23B) (Guest Editor), ISSN 1648-4460, ISI Thompson indexed

 • journal [Impact Factor in 2011: 1.67, Impact factor: 0.750 (rank: 83)] and other databases: EBSCO, EconLit, SCOPUS, Cabell ’s Directory, IBSS, Social SciSearch 279 pages

  8) 2011, Romania and the European Union. Dynamics of integration, (co-editor), Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN 978-973-640-668-3, 352 p.

  9) 2009, Europe's challenges in a globalised world, (co-editor), Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN 978-973-703-447-2, 252 p.

  10) 2009, Europe on the move, (co-editor), Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN 978-973-703-478-6, 506 pp. 11) 2009, Politici europene privind dezvoltarea mediului de afaceri, European policies on developing the business environment, (co-editor),

  The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi, ISBN 978-973-703-512-7, 412 412 pp. 12) 2008, Romania si Uniunea Europeana. Provocarile integrarii, (Romania and the European Union. The integration challenges), ISBN 978-

  973-703-314-7 (co-editor), The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi. 13) 2006, Uniunea Europeana între primul si al doilea val al extinderii spre Europa Centrala si de Est, (The European Union between the first

  and the second enlargement wave towards the Central and Eastern Europe), (editor), Sedcom Libris Publishing House I.S.B.N. (10) 973-670-210-3; I.S.B.N. (13) 978-973-670-210-5;

  14) 2005, Modelul European în dezvoltarea României (The European pattern in Romania’s development) (co-editor), Sedcom Libris Publishing House, ISBN 973-670-108-5.

  Articole publitate în reviste, volume colective, volume de conferință (Selectie)

  1. 2015, Neo-functionalismul in procesul de integrare europeana. Releventa pentru regandirea actiunii UE in vecinatatea ei estica (Neo-functionalism in the European integration process. Relevance for rethinking EU action in its eastern neighborhood), Ştiinţa politică şi societatea în schimbare, http://www.usem.md/md/news/80, pp. 459-464.

  2. 2014, Conditionalities in the Recovery Process of Economic Growth and Convergence in Central and Eastern European Countries (Ţigănaşu, R., Pascariu, G.C., Baciu, L.), Transformations in Business and Economics, Vol. 13, No. 3C (33C), pp. 389-409, IF 2013 = 0.260.

  3. 2014, Corrective taxes and Tradeble permits: considerations upon Emerging Countries from the perspective of social efficiency and institutional quality (Livia BACIU, Carmen Gabriela PASCARIU, Ramona TIGĂNAȘU), International Conference “Sustainable energy use and management, 20th May - 2014, and Conference Proceeding Academica Brancuși” Publishing House, Târgu-Jiu, ISBN: 978-973-144-647-9, pp. 174-179.

  4. 2014, Tourism and Sustainable Regional Development in Romania and France: an Approach from the Perspective of New Economic Geography, Vol. “Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (Pascariu, G., Ţigănaşu, R.), Amfiteatru Economic, Vol. 16, No. 8/2014, pp. 1089-1109, IF 2013 = 0.838.

  5. 2013, A Comparative Study on Changes in the Spatial Industry Agglomeration in Eastern EU Developing Countries: Romania vs. Bulgaria (Dârzu, M., Pascariu, G.C.), 9th. International Conference on Regional Development between Recent Experiences and Future Challenges, aprilie 26-27, 2013, Vol 9, No 4 (2013) - Acta Universitatis Danubius. Œconomica /Financial, Public and Regional Economics, pp.209-220.

  6. 2012, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development of Tourist Destinations - An Analysis from the Perspective of the Developing Regions in the European Context (Pascariu, G., Frunză, R.), CES Working Papers, Vol. IV, Issue 4, 2012, pp. 772-794, http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2012_IV4_PAF.pdf.

  7. 2013, The path towards cohesion: reflections on research and development sector in the European Union (Pascariu, G., Frunza, R.) “The EU as regional player. Cooperation and integration in Eastern neighbourhood (EURINT)”, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 15-17 Mai 2013, Conference Proceeding “The EU as a model of soft power in the Eastern Neighbourhood, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISBN 978-973-703-892-0, pp.741-761;

  8. 2013, Institutional Determinants of Economic Convergence in Central and Eastern European Countries: Lessons from the Past for Tomorrow, (co-author Frunza, R.), volum conferinta 53rd ERSA Congress Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, 27-31 August 2013, Palermo, Italy;

  9. 2012, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development of Tourist Destinations - An Analysis from the Perspective of the Developing Regions in the European Context (in cooperation with Frunză, R.) CES Working Papers, Vol. IV, Issue 4, 2012, pp. 772-794.

  10. 2012, Book reviews: Carlo Panara, Alexander de Becker (eds.),The role of regions in EU Governance, Springer, 2011. Romanian Review of European Governance Studies, RREGS, vol.4, No.7, June 2012

  11. Pascariu, G., Frunză, R. (2011), Eastern versus Southern Peripherality in the EU: the Study from the Perspective of Centre-Periphery Model, Transformations in Business and Economics, Vol. 10, No 2B (23B), pp. 590-611, factor de impact 2011: 0.991; alte baze de date: EBSCO, EconLit, SCOPUS, Cabell’s Directory, IBSS, Social SciSearch 42,23 p.

  12. Drăgan G., Pascariu, G.C., (2011) A New Junction Point in the EU Development? A Focus on the Romania’s Situation Transformat ions in Business and Economics, vol. 10, No 2B (23B), ISSN 1648-4460, pp. 549-565, revista indexata ISI Thompson, [Impact Factor in 2011: 1.67, Impact factor: 0.750 (rank: 83)] si alte baze de date: EBSCO, EconLit, SCOPUS, Cabell’s Directory, IBSS, Social SciSearch, 42.

  13. 2011, Eastern versus Southern Peripherality in the EU: the study from the perspective of centre-periphery model, (co-author, R. Frunză), Transformations in Business and Economics, vol. 10, No 2B (23B), ISSN 1648-4460, pp. 590-611, revista indexata ISI Thompson (Indexed journal), [Impact Factor in 2011: 1.67, Impact factor: 0.750 (rank: 83)] si alte baze de date (and other databases): EBSCO, EconLit, SCOPUS, Cabell’s Directory, IBSS, Social SciSearch

  14. 2011, A New Junction Point in the EU Development? A Focus on the Romania’s Situation Transformations in Business and Economics, (co-author, Dragan, G.), vol. 10, No 2B (23B), ISSN 1648-4460, pp. 549-565, indexed in ISI Thompson (indexed journal), [Impact Factor in 2011: 1.67, Impact factor: 0.750 (rank: 83)] si alte baze de date (and other databases): EBSCO, EconLit, SCOPUS, Cabell’s Directory, IBSS, Social SciSearch

  15. 2011, An empirical analysis of the periphery effect in the Romanian economy. The North-East development region case, (co-author, R. Frunză), The proceedings of “The 8th International Conference – European Economic Recovery and Regional Structural Transformations”,

 • ISBN 978-973-53-0574-1, Cluj-Napoca, Romania. 16. 2010, The role of institutions in stimulating economic development in Romania, (co-author Frunza, R.), Annual International Conference

  2010 “Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations”, Regional Studies Association, Pécs, Ungaria, 24-25 mai 2010, abstract in the conference volume ISSN 978-1-897721-36-0 and on-line in extenso (to be accessed at http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs/papers/Frunza.pdf).

  17. 2009,The managerial integration of the sustainability principle in the tourist industry. An analysis from the perspective of the sustainable development strategic objectives of the European Union, The 7th International Symposium of The Romanian Regional Science, The University of Baia Mare, 12th-13th June 2009, paper published in extenso in CNCSIS volume B rated), http://www.rrsa.ro/docs/2009-Program-final-Baia%20Mare.pdf.

  18. 2009, The relationship between tourism and sustainable development in the European context, (co-author Frunza, R.), Oradea University, May 2009, paper published in the conference volume, in the University of Oradea Annals series, Economic Sciences, tome XVIII, 2009, ISSN – 1582 – 5450, CNCSIS B+ and Bdi RePEc volume which can be accessed at http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v1-international-relations-and-european-integration/46.pdf, pp. 393-298.

  19. 2009, Foreign trade of Romania - a regional perspective, (co-author Frunza, R., Stangaciu, A.), The 7th International Symposium of The Romanian Regional Science, The University of Baia Mare, 12th-13th June 200), http://www.rrsa.ro/docs/2009-Program-final-Baia%20Mare.pdf, published in extenso in CES Working Papers Nr. 1/2010, BDI RePEc indexed, http://cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2010_I1_PAS.pdf.

  20. 2009, A perspective on the role of the European neighborhood policy in the pan-european integration, (co-author Frunza, R.), University of Oradea, May 2009, paper published in the University of Oradea Annals series, Economic Sciences, tome XVIII, 2009, ISSN 1582-5450, CNCSIS B+ si BDI RePEc volume which can be accessed at http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v1-international-relations-and-european-integration/46.pdf, pp. 388-393.

  21. 2009, Education and Sustainable Development in Romania and the European Union Countries, (co-author), a work published in Chinese Business Review , volume 8, number 1, January 2009, ISSN 1537-1506, pp. 55-63, BDI indexed, in Library of U.S Congress , Database of EBSCO, Massachusetts, USA, Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library center (OCLC), USA, Chinese Scientific Journals Database.

  22. 2008, Romania and the Euro’s Adoption. Between Real and Nominal Convergence, (co-author, Gabriela Drăgan) Romanian Economic Journal (REJ) Year XI, No. 27 (1) 2008, B+ and BDI (RePEc, EBSCO, Copernicus)

  23. 2007, The European Neighbourhood Policy and Romania’s role in Eastern Europe, lucrare in extensor (in extensor work), (co-author, Gabriela Dragan), the CD-ROM Collection of Papers of the 47th Congress of the European Regional Science Association, Local governance and sustainable development, Paris, August 2007, www.ersa.org .

  24. 2006, Evoluţii în modelarea şi cercetarea exploratorii privind convergenţa în creşterea economică, (Evolutions in analyzing shaping and research on economic growth convergence) , (co-author), Economic calculus and cybernetics Journal, no. 4, 2006, vol.40, Academy of Economic Sciences of Bucharest, B journal, ISSN 05857511, pp. 97-114.

  25. 2005, The European Union on the economic and political world stage, 7th ECSA WORLD CONFERENCE “The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies”, 30 nov 1 dec 2004, Bruxelles, http://www.ecsanet.org/conferences/ecsaworld7/ contributions.htm; (30th November – 1st December 2004, Brussels).

  26. 2005, The coordinates of an efficient integration strategy of Romania in the regional policy of EU, in Economic change through regional development in Romania, Editors SOREC and The Romanian Centre of Economic Policies.

  27. 2005, Performance and progress in mobility and cooperation in tertiary education and the Lisbon objectives, (co-author, Dragan, G.), in UNIversite dans la SOciete ,UNISO 2005, Universite et emploi/ University and labour market, Cherbourg, France, coord. Sorin Eugen Zaharia, Margareta Simona Patriche, Paideia Publishing House, 2006, ISBN 973-596-305-1, pp. 293-307.

  28. 2005, Despre divergenţă şi convergenţă în procesul integrării europene, (On divergence and convergence in the process of European integration), Scientific Annals of “Al.I.Cuza” University of Iaşi, Economic Sciences series, XLVII tome, The Publishing House of “Al.I.Cuza” University of Iasi.

  29. 2005, Contributia politicilor comunitare la realizarea obiectivului de coeziune economico sociala a UE, în “Binomul sărăcie – bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană” – vol.I (Contribution of the community policies in fulfilling the EU economic and social cohesion objective, in “The duality poverty – richness and Romania’s integration in the European Union” – vol.I), Publishing House of “Lucian Blaga” University of Sibiu), ISBN 973-739-101-2, pp. 433-440.

  30. 2004, Opţiuni europene în dezvoltarea durabilă a turismului, în “Dezvoltare şi integrare în condiţiile tranziţiei”, (European options in the tourism sustainable development, in “Development and integration under transition), Tribuna Publishing House, Cluj-Napoca ISBN 973-86872-1-7, pp.161-169.

  31. 2004, Le marche interne communautaire : limites et strategies pour la realisation de la liberte de circulation des travailleurs, în «The 5-th Biennal International Symposium SIMPEC 2004, Universitatea “Transilvania” Braşov, Analele Ştiinţifice, pp. 407- 413, ISBN 973-8204-57-7 ; (colaborare, prim autor, Roxana Ciurcanu);(2004, The community internal market: limits and strategies for implementing the free worker circulation, in “The 5-th Biannual International Symposium SIMPEC 2004”, “Transilvania” Univesity of Braşov, The Scientific Annals, cooperation, first author, Roxana Ciurcanu)

  32. 2003, Distorsiunile concurenţei în procesele de integrare economică volum "Economia românească: prezent si perspective", Editura Universităţii "Stefan cel Mare" Suceava, pp. 201-206, ISBN 973-8293-57-X; (colaborare, prim autor, Livia Baciu);(2003, The Competition distortions in the economic integration processes, volume “The Romanian economy: present and perspectives”, The Publishing House of “Stefan cel Mare” University of Suceava, in cooperation, first author, Livia Baciu)

  33. 2002, Repere ale dezbaterii privind integrarea politică a Uniunii Europene , în SIMPEC 2002. Lucrările Simpozionului internaţional de Ştiinţe Economice, vol II, Ed. Infomarket, Braşov, pp. 309 – 320, ISBN 973-8204-32-1;(2002, Landmarks of the debate on the political integration of the European Union, in SIMPEC 2002. The International Symposium of Economic Sciences works, vol.II, Infomarket Publishing House, Braşov)

  34. 2002, Integrarea principiului dezvoltării durabile în politicile comunitare , în XII – CORTEP ways for the future in textile and

 • leather science and engineering, Proceeding of the XII -th Textile and Leather Romanian Conference, Gh. Asachi University of Iaşi, Ed. Performantica, Iaşi, pp. 98-107, ISBN 973-8075-46-7; (colaborare, prim autor, Livia Baciu);(2002, Integrating the principle of sustainable development in the community policies, in …, Performantica Publishing House, Iasi, in cooperation, first author, Livia Baciu)

  35. 2002, A Study on Romania’s Situation in the Process of Accession to the European Union, în „Tranziţie şi integrare europeană III”, Ed. Sedcom Libris, Editor Vasile Işan, Iaşi, pp. 163 – 189, ISBN 973-8353-27-0;(in “Transition and European integration III”, Sedcom Libris Publishing House)

  36. 2001, Politica regională europeană. Elemente de analiză pozitivă, Analele Universităţii din Oradea, seria Stiinţe economice, suport CD-ROM, TOM X, Editura Universităţii din Oradea, pp. 577-582, ISSN 1582 – 5450; (colaborare, prim autor, Livia Baciu);(2001, The European regional policy. Elements of positive analysis, Annals of the University of Oradea, Economic sciences series, on CD-ROM, X Tome, The Publishing House of the University of Oradea, in cooperation, first author, Livia Baciu)

  37. 2001, Anticipaţiile raţionale şi macroeconomia , vol. "Studii şi cercetări ştiinţifice", seria Ştiinţe economice, nr. 5, Univ. din Bacău, pp. 81-87, ISSN 1224-9858; (colaborare, al doilea autor, Livia Baciu);(2001, Rational anticipations and macroeconomy, “Scientific studies and research” volume, The economic sciences series, no.5, The University of Bacău, in cooperation, second author, Livia Baciu)

  38. 2000, Turismul internaţional - un model de adaptare şi transfer cultural, in "Dialoguri culturale şi dezvoltare economică", Ed. Sedcom Libris, Iaşi, pp 337-341, ISBN 973-8028-27-2; (colaborare, al doilea autor, Valentin Niţă);(2000, International tourism – a model of cultural adjustment and transfer, in “Cultural dialogues and economic development”, Sedcom Libris Publishing House, Iasi, in cooperation, second author, Valentin Niţă)

  39. 2000, Turismul internaţional - factor de creştere şi dezvoltare economică , Analele Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, tomul XLVI, p 48 -54;(2000, International tourism – an economic growth and development factor , The Annals of “Al.I.Cuza” University of Iasi, XLVI tome)

  40. 2000, Exigenţe privind calificarea funcţionarilor publici în perspectiva aplicării principiului european al subsidiarităţii , în "Formarea de specialişti şi calitatea serviciilor în administraţia publică", vol I, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, pp. 242 -249, ISBN 973-8028-34-5;(2000, Exigencies on training the civil servants to implement the European principle of subsidiarity , in “Training specialists and the quality of services in the public administration”, vol I, Sedcom Libris Publishing House, Iasi)

  41. 2000, Concepte de bază în studiul procesului de integrare europeană , Buletin ştiinţific nr. 4(2), Editura Fundaţiei “Gh. Zane”, Iaşi, pp.75-82, ISSN 1224-9475;(2000, Basic concepts in the study of the European integration process , Scientific Bulletin no.4(2), The Publishing House of “Gh. Zane” Foundation of Iasi)

  42. 2000, Comunicare şi transferuri socio-culturale prin turismul internaţional, in "Dialoguri culturale şi dezvoltare economică", Ed. Sedcom Libris, Iaşi, pp. 352-360, ISBN 973-8028-27-2; (colaborare, prim autor, Valentin Niţă); (2000, Communication and social-cultural transfers through the international tourism , in “Cultural dialogues and economic development”, Sedcom Libris Publishing House, Iasi, in cooperation, first author Valentin Niţă)

  43. 1998, Convergenţă, coeziune şi subsidiaritate - principii esenţiale în integrarea economiilor , Jurnal economic Temper nr 3, ASE Bucureşti;(1998, Convergence, cohesion and subsidiarity – main principles in integrating economies , Temper no.3 economic journal, The Academy of Economic Sciences of Bucharest)

  44. 1996-1997, Opinion Of the Economic Integration Concept , Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al. I. Cuza”(The Annals of “Al.I.Cuza” University of Iasi, Iaşi, Tomul (tome) XLII-XLIII, Ed. Univ. "Al. I. Cuza"(The Publishing House of “A l.I.Cuza” University of Iasi), Iaşi, pp 29-36, ISSN 0379-7864;

  45. 1996, Europa între federalism şi confederalism, rev. Economie-finanţe, nr. 2(4)/1996, Chişinău, pp 23-28, certificat înregistrare (registration certificate) 10306168/28.07.1995;(1996, Europe between federalism and confederalism, Economy and finances journal, no.2(4)/1996)

  46. 1996, Efectele economico-sociale ale integrării regionale asupra economiilor participante în “Tranziţie şi integrare europeană”, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, pp. 173-184; ISBN 973-97241-6-7;(1996, The economic-social effects of regional integration on the participating economies in “Transition and European integration”, Sedcom Libris Publishing House, Iasi)

  47. 1995, Consideraţii privind integrarea economică a ţărilor în curs de dezvol tare, în "Economia Românească - criză, adaptare, integrare europeană", coord. D. Popescu, ş.a., Ed. Univ. "Lucian Blaga", Sibiu, pg 113 -117;(1995, Considerations on the economic integration of the developing countries , in “The Romanian Economy – crisis, adjustment, European integration”, coordinator D. Popescu, et alii, The Publishing House of “Lucian Blaga” University of Sibiu)

  48. 1995, Agricultura României în perspectiva procesului de integrare economică europeană , Buletin ştiinţific, vol.IV, nr. 4(6), Univ."M. Kogălniceanu" Iaşi, Editura Cugetarea, pp 217 -285; (1995, Romania’s agriculture from the perspective of the European economic integration process, Scientific Bulletin, vo.IV, no. 4(6), “M. Kogălniceanu” University of Iasi, Cugetarea Publishin g House)

  49. 1994-1995, Intégration économique et spécialisation intérnationale , Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, Tomul (tome) XL, XLI , pp 13-18; ISSN 1224-516X;(1994-1995, Economic integration and international specialization , The Scientific Annals of “Al. I. Cuza” University of Iaşi).

  Granturi / proiecte de cercetare (selecție)

  1. 2015-2016, The Eastern Partnership under strain – time for a rethink?, Erasmus + Jean Monnet project, (project member) 54.736 euro http://www.cse.uaic.ro/Jean_Monnet/EaPpeal/index.htm

  2. 2015, Studiu de impact pentru Elaborarea Raportului Anual de implementare a POS CCE, (Impact analysis regarding intervention and added value of Sectoral Operational Programme “Increasing of Economic Competitiveness” in the period 2007-2013), Ministry of European Funds, 01.03-01.07.2015, 25.000 rol.

  3. 2013-2016, Jean Monnet Chair Ad Personam Grant No. 2013-3015 / 001 - 001 "EU sustainable development, regional cohesion and

 • European policies", European Commission, 71.808 Euro 4. 2014-2015 The Welfare State, Globalisation and Economic Performance: a Comparative Analysis, Fundacao para a Ciencia e a

  Tecnologia, Portugalia, lider de proiect: University of Coimbra, 46.702 Euro, 5. 2012-2013, The EU as regional player. Cooperation and integration in Eastern neighbourhood, Jean Monnet Programme, “Information

  and Research Activities”, 529655-LLP-2012-RO-AJM-IC (project member); 50509 euro. 6. 2012-2015, CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture (local coordinator), Jean

  Monnet Programme, Measure “Multilateral Research Groups”, 530069-LLP-2012-CZ-AJM-RE. 7. 2012-2013, The EU as regional player. Cooperation and integration in Eastern neighbourhood, Jean Monnet Programme, Measure

  “Information and Research Activities”, 529655-LLP-2012-RO-AJM-IC, (member of the project). 8. 2011-2013, Competente avansate – profesionale si de cercetare – in managementul riscului international, (Advanced competences –

  professional and research – in the international risk management), THE EUROPEAN SOCIAL FUND, The Sectorial Operational Programme for Developing Human Resources 2007-2013, Priority axis:1. “Education and professional training for the support of economic growth and of the knowledge-based society”, Major intervention field 1.2. “Quality in the higher education”, contract code: POSDRU/86/1.2/S/53202, 19.135.874 RON (4.159.972 euro), project member).

  9. 2011-2013 (contract 2010), Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii din domeniul Economie - Afaceri Internationale, (Facilitating transition from school to the active life for the students from the field Economics – International Business), THE EUROPEAN SOCIAL FUND, The Sectorial Operational Programme for Developing Human Resources 2007-2013, Priority axis: 2. Correlating longlife learning with the labour market, Major intervention field: 2.1 Transition from school to active life, contract code: POSDRU/90/2.1/S/62955, coordinator UAIC, 11.168.004 RON (2.427.826 euro).

  10. 2010-2011, Jean Monnet project “Strengthening understanding and implementation of the EU Neighbourhood policy and Eastern partnership” (2010-2011), (Agreement nr. 2010-2717/001-001), (member of the project, coordinator Olesea Sirbu, The Academy of Economic Sciences, Chişinău, The Republic of Moldova).

  11. 2010 - 2013, Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, (Performance and excellence in the postdoctoral research in the field of the economic sciences of Romania), POSDRU/89/1.5/S/59184 – POSTDOC, coordinator Iași, 14.000.000 lei (3.043.478 euro).

  12. 2010 - 2012, (director), Cross border educational exchanges in European Studies -favorable framework in the diminishing of the border effects at the Eastern frontier of the EU CEDES, 164.582,64 euro, Ref 1/3/148, Joint Operational Programme Romania-Ukraine – R. of Moldova - 2007-2013.

  13. 2009, (member), Politici europene privind dezvoltarea mediului de afaceri, (European policies on the development of the business environment), 150M/6.08.2009, ANCS, (director Ramona Frunza), 3000 lei.

  14. 2009 - 2013, (director), Centre d’Excelence Jean Monnet en Etudes Europeennes, 15.4529-LLP-1-2009-1-RO-AJM-PO, 110.000 euro; (Jean Monnet Centre for Excellence in European Studies).

  15. 2009 – 2012, (membru/member), Program Jean Monnet: Regional programs of development and management in European Union, 154529-LLP-1-2009-1-RO-AJM-PO, ( director Sînziana Baltatescu), 21.000 euro.

  16. 2007, (member), Interactiunea dintre institutiile informale si institutiile formale in dinamica economiei romanesti, (The interaction between the informal and formal institutions in the dynamics of the Romanian economy), Director, Livia Loredana Baciu, PhD., GRANT CNCSIS N. 1352/2007.

  17. 2007 – 2010, (member), Program Jean Monnet: European Business Environment, No. 2007-1551/001-001, director: George-Liviu Maha), 21.000 euro;

  18. 2007 - 2009, (director), Intarirea capacitații de fundamentare a politicii de coeziune economica si sociala din perspectiva convergentei regionale, (Strenghtening the substantiation capacity of the economic and social cohesion policy from the perspective of regional convergence), CNCSIS 1413-2007, 35.299 lei.

  19. 2007 – 2008, (director), Marketing Analysis for Neamt and Suceava Counties area in the framework of the East-European Places of spirits contract INTERREG Anem Grecia, 29.000 euro.

  20. 2005, Pre – Accession Impact Studies III – PAIS III Relaţiile România – Republica Moldova între strategia de extindere a UE şi Politica Europeană de Vecinătate (The relations between Romania and the Republic of Moldova from the EU enlargement strategy to the European Neighbourhood Policy), coordinated by the European Institute of Romania, member of the research team.

  21. 2005, European Commission, Program Leonardo Responsabilitatea socială a IMM. Impactul politicilor socială şi de mediu asupra IMM (Leonardo Programme – Social responsibility of SMEs. The impact of the social and environment policies on SMEs.) – PL Ro/2005/95022/SE; (coordinator); 33.140 EUR.

  22. 2004/2005, European Commission, Socrates Programme - Labour movements and corporate location strategies within EU, (member, University representative).

  23. 2004/2005, European Commission, Jean Monnet Action, Romanian political and economical institutions and integration’s issues – Contract 2004-2475/001 CEN CENRE, coordinator in cooperation with Professor Alexandru-Florin Platon, PhD., 22.900 EUR; a programme for young researchers.

  24. 2004, European Commission, Jean Monnet Chair The Economics and politics of the European integration, (L’economie et la politique de l’integration europeenne) C04/0024 (Chair holder); 50.590 EUR.

  25. 2003, European Commission, Programme Leonardo: The Regional transport quality standards - PL89162S (coordinator); 21120 EUR. 26. 2003, European Commission, Programme Leonardo: Students training in European management in the SMSs of the European Union –

  PL89163S (coordinator); 21120 EUR. 27. 2003, European Commission, Programme Leonardo: Environnement – urgence degree zero – PL89168S (coordinator); 24640 EUR. 28. 2001/2002, European Commission, Programme Socrates IP European Integration (member, the University representative). 29. 2001, European Commission, Jean Monnet Programme, Integrare economică europeană C01/196, contract nr. din 6/03/2001

  (coordinator); 7500 EUR. 30. 2000, European Commission, Program PHARE Romania RO 9706-01--02, Crearea de Centre de Studii in Romania cu activitate

 • de cerceatre, informare, educatie si formare profesionala in domeniul studiilor europene, cu specializare pe dezvoltarea regionala, PHARE Programme Romania RO 9706-01—02, Creating Studies Centres in Romania with research, information, education and professional training activity in the field of European studies, specialized in regional development (coordinator); 30160 EUR.

  Lucrări prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale

  1. 2015, Structural changes in the foreign trade of Central and Eastern European countries in the process of European integration (Pascariu G., Tiganasu R.), Civil society trade seminar “EU trade policy: looking to Eastern”, 10-11 december 2015, ASEM Chisinau, conf internaț;

  2. 2015, Building resilience in the EU’s neighbourhood countries. New approaches for a more effective Eastern Partnership (Pascariu G., Tiganasu R.), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, ,,Ştiinţa politică şi societatea în schimbare” http://www.usem.md/md/news/80, conf internatională;

  3. 2015, Resilience capacity – regional development. An analysis of the main vulnerabilities within eu’s eastern periphery (Pascariu, G., Simionov, L.), The 10th International Conference of the Romanian Regional Science Association ”Regional development and “Europe 2020”, 8-9 May 2015, http://www.rrsa.ro/docs/2015-Suceava-Programme.pdf, “Stefan cel Mare” University of Suceava & Romanian Regional Science Association;

  4. 2015, Institutional convergence in Central and Eastern European economies: can the past experience help in leading the future? (Pascariu G., Tiganasu R.), 55th ERSA Congress ”World Renaissance: Changing roles for people and places”, Lisboa School of Economics & Management, Lisbon, Portugal 25-28 August, http://media.wix.com/ugd/ 1ce593_d246abc8438f48f2aec4af9e8831ab0d.pdf

  5. 2015, The assessment of Cohesion Policy effectiveness in two countries of the EU Eastern periphery: Romania vs. Bulgaria, (Pascariu G., Tiganasu R.), 55th ERSA Congress ”World Renaissance: Changing roles for people and places”, Lisboa School of Economics & Management, Lisbon, Portugal 25-28 August, http://media.wix.com/ugd/ 1ce593_d246abc8438f48f2aec4af9e8831ab0d.pdf

  6. 2015, Southern vs. Eastern EU’s enlargement. An interpretation using the centre-periphery paradigm (Pascariu G), VIIIth International Conference Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2015, Faculty of Economics and Business Administration, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 22-24 oct 2015, http://www.feaa.uaic.ro/geba/programme.pdf

  7. 2015, European Culture, International Conference, UBB Cluj, Faculty of European Studies, moderator section Europe: culture, economics and law

  8. 2015, New approaches in regional growth patterns based on the resilience concept (Pascariu G., Tiganasu R.), 3rd edition of EURINT international conference entitled Regional development and integration. New challenges for the EU, 21-23 May, 2015, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Centre for European Studies, http://cse.uaic.ro/eurint/eurint2015.htm

  9. 2015, Tourism at the Eastern border of EU and the cross-border cooperation (Pascariu G.), The 4th edition of the EURINT Conference: European Union. Past, present and future will be held on 23-24, October, 2015 „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Centre for European Studies, http://cse.uaic.ro/eurint/eurint2015october.htm

  10. 2014, Dynamics of the specialization process in Central and Eastern Europe for 200-2013. A comparative perspective, (Pascariu GC, Drăgan G., Stângaciu O.) Global Economy and Governance, 2014, GEG Conference, Bucharest, 2014

  11. 2014, Réflexions sur la performance des régions européennes. Significations théoriques et empiriques pour le processus de régionalisation en Roumanie, (Pascariu, G., Ţigănaşu, R.) Seminarul internaţional „Dimitrie Cantemir”, ediţia a XXXIV-a, Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, rie, http://www.geo.uaic.ro/ cantemir/2014/images/data/Program%20Seminar%20Cantemir%202014.pdf;

  12. 2014, Intra-EU Structural Changes. The Impact of the Eastern Enlargement (Pascariu, G., Ţigănaşu, R.) European Union in Times of Crisis. Perspectives and Solutions, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Center for European Studies, 9-10 May, http://www.cse.uaic.ro/Evenimente/PROGRAMME_EURINT%202014.pdf

  13. 2012, The peripherality in the development regions in Romania: an analysis focused on spatiality, communication and participation to decision making process, (Pascariu, G., Frunză, R.), 6th International Conference ,,Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration”, The Faculty of Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, 18 th – 20th October

  14. 2012, FDI, clusters and competitiveness in Romania: a regional perspective (929), (Pascariu, G., Frunză, R.), ERSA Congress, Bratislava, August, 2012

  15. 2012, Economic and territorial polarization: reflections on the Eastern and Southern states of the EU, (Pascariu, G., Frunza, R.), International Workshop Cross-border cooperation in the Eastern neighbourhood of the EU, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Center for European Studies, 26 October 2012

  16. 2012, Dynamics of the trade specialization of the Central and Eastern European Countries, after '90. A macroeconomic evaluation of the EU enlargement impact (937), ERSA Congress, Bratislava, August, 2012

  17. 2012, Current challenges and perspectives of ENP at Eastern borders of EU, (colaborare/cooperation, Frunza, R.), International Workshop Cross-border cooperation in the Eastern neighbourhood of the EU, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Center for European Studies, 26 October 2012

  18. 2012, Corporate Social Responsibility in supporting tourism destinations in the North-East region, Romania - key factor for growth and sustainable development, 6th International Conference ,,Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration”, The Faculty of Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, 18th – 20th October), (colaborare/cooperation, Frunză, R;

  19. 2012, - Post-adhesion dynamics of intra-industry trade in the new member states of EU. Comparative analysis Romania-Bulgaria, Jean Monnet International Conference (the VIIIth edition) EU enlargement: dilemmas and perspectives, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Center for European Studies, May 2012;

  20. 2011, New tendencies on agglomeration and regional convergence processes in Romania and Poland (colaborare/in cooperation, R. Frunza), 51st European Congress of the Regional Science Association “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, 30 august-3 septembrie 2011, Barcelona, Spania (August 30th – September 3rd 2011, Barcelone, Spain);

 • 21. 2011, Dynamics of the specialization trade patterns in EU. An analysis of the southern and Eastern European countries in the integration process, 51st European Congress of the Regional Science Association “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barcelona, Spain (August 30th – September 3rd 2011);

  22. 2010, The role of institutions in stimulating economic development in Romania, Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organizations”, Regional Studies Association, Pécs, Hungary, (24th – 26th May), (Frunză, R.);

  23. 2010, Regional development implications of foreign direct investments in the new member states of the European Union. Romania’s case, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association “Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy”, abstract, conference book, Sweden, 19th – 23rd August 2010, http://www.ersa.org/IMG/pdf/CongressBookPARTWOV4.pdf

  24. 2010, FDI, growth and regional convergence in the new member states of the EU, IV-th International Conference “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration” (GEBA), (co-autor Ramona Frunza), “Al.I.Cuza” University of Iasi, 21st – 23rd October 2010, conference abstract.

  25. 2010, FDI, Growth and Regional Convergence in the New Member States of the EU, 4th International Conference „Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration’’, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, The Faculty of Economics and Business Administration, 21st – 23rd October, (cooperation, Frunză, R.);

  26. 2010, Comparative study of the peripherality in the Eastern border of the European Union, Annual International Conference 2010 “Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations”, Regional Studies Association, ISSN 978-1-897721-36-0 (Hungary, 24th – 25th May 2010, (co-author – Ramona Frunză), (http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs/papers/Frunza.pdf)

  27. 2009, The Relationship Between Tourism and Sustainable Development in the European Context, Universitatea din Oradea, Facultatea de Economie, 29-31 mai (The University of Oradea, The Economics Faculty, 29th – 31st May);

  28. 2009, The European Neighborhood Policy - a viable compromise in defining the external limits of the EU?, lucrare invitata la International Conference Multi-level governance and democracy in the EUROPEAN UNION (invited work), Centrul "Altiero Spinelli" de Studiere a Organizării Europene (CASSOE) al Universităţii "Babeş-Bolyai", 28-29 May 2009, Cluj-Napoca, Romania ("Altiero Spinelli" Centre of the European Organization Study (CASSOE) of “Babeş Bolyai” University, 28th – 29th May 2009, Cluj-Napoca, Romania) http://www.cassoe.ro/?q=system/files/imagefield_thumbs/Conference%20Programme.doc

  29. 2009, The analysis of the periphery effect on North-East Region, Romania, 49 ERSA Congress 2009 "Territorial cohesion of Europe and integrative planning", 25-29 aug., Pecs, Polonia (25th – 29th August 2009, Pecs, Poland), abstract, http://www.ersa.org/IMG/pdf/BOOK_OF_ABSTRACTS-2.pdf

  30. 2009, Programul UE de relansare economica, lucrare inivitata, Conferinta Retelelor de Comunicare Europeana, Cluj, 9-11 2009, raportor Team Europe invitat, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania; (The EU Programme of economic recovery, invited work, Conference of the European Communication Networks, Cluj, 9th – 11th 2009, invited reporter Team Europe, The European Commission Representation in Romania) http://ec.europa.eu/romania/documents/information/program_cluj_10_12_09.pdf

  31. 2009, Participarea Romaniei la politicile europene. Cazul politicii regionale, Conferinta internationala Romania si viitorul Europei. Contributii romanesti la proiectul Statele Unite ale Europei, Centrul "Altiero Spinelli" de Studiere a Organizării Europene (CASSOE) al Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj Napoca, 5-7 iunie 2008, lucrare invitata, http://www.cassoe.ro/index.php?q=node/14. (Romania’s participation in the European policies. The case of regional policy, The international conference – Romania and Europe’s future. Romanian contributions to the project of United States of Europe, "Altiero Spinelli" Centre of the European Organization Study (CASSOE) of “Babeş Bolyai” University, Cluj-Napoca, 5th – 7th June 2008, invited work)

  32. 2009, European Cohesion Policy from redistributive function to development policy concept, 49 ERSA Congress 2009 "Territorial cohesion of Europe and integrative planning", 25-29 aug., Pecs, Polonia(25th – 29th August 2009, Pecs, Poland), abstract, http://www.ersa.org/IMG/pdf/BOOK_OF_ABSTRACTS-2.pdf

  33. 2009, A Perspective on the Role of the European Neighborhood Policy in the Pan-European Integration, Universitatea din Oradea, Facultatea de Economie, 29-31 mai (The University of Oradea, The Economics Faculty, 29 th – 31st May), (colaborare/cooperation, Frunză, R.);

  34. 2008, Effectiveness of the EU cohesion policy: some considerations to improve the impact in Romania, lucrare invitata la (work invited) the 48th Congress of the European Regional Science Association Culture, Cohesion and Competitiveness: Regional Perspectives, 27th – 31st August 2008 Liverpool, UK, (co-author, Gabriela Dragan), http://www.ersa.org/IMG/pdf/ERSALiverpool08Congress-programme.pdf,

  35. 2007, Romania and the way to Euro. Between real and nominal convergence, The International conference FEAA – UAIC of Iasi, 25th – 27th October 2007, (invited work, co-author, Gabiela Dragan) http://www.feaa.uaic.ro/geba/2007/papers.html

  36. 2007, Romania – stat membru al Uniunii Europene. Provocari, oportunitati, perspective (Romania – a member state of the European Union. Challenges, opportunities, perspectives), lucrare invitata Team Europe (invited work), Conferinta “Romania’s new role as a member state/Its role in the European Institutions/European Citizenship” organizata de Reprezentanta Comisiei europene la Bucuresti si Chelgate Romania, 12-14 aprilie 2007, Iasi;(conference organized by the European Commission Representation in Bucharest and Chelgate Romania, 12th – 14th April 2007, Iasi)

  37. 2007, Regional Disparities and Perspectives of the Intra - EU Convergence - Romanian’s case, the CD-ROM Collection of Papers of the 47th Congress of the European Regional Science Association, Paris, August 2007, (co-author, Gabriela Dragan, Carmen Pintilescu), www.ersa.org;

  38. 2006, Politici Agricole Comune, Conferinţă on line, Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, miercuri, 24 Martie 2006, 14:00 – 15:30;(Common Agricultural Policies, on-line conference, The European Commission Delegation in Bucharest, Wednesday, 24th March 2006)

  39. 2006, EU cohesion policy versus the Lisbon Strategy - overlapping objectives? The Romanian case, (studiu de conferinţă (conference study), Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, 46-th Congress of the European Regional Science Association, Volos, 2006), (colaborare al doilea autor, conf. univ. dr. Gabriela Drăgan) (in cooperation with second author, Reader Gabriela Drăgan, PhD.), http://194.177.206.71/ersa/rsa98.pl?type=abstract&conf=ersa

  http://www.ersa.org/

 • 40. 2005, Turismul european – evoluţii structurale şi competitivitate, conf. Jean Monnet „Modelul european în dezvoltarea României”, 12-13 mai 2005, Univ. „Al. I. Cuza” Iasi;(The European Tourism- structural evolutions and competitiveness, Jean Monnet conference “The European pattern in Romania’s development”, 12th – 13th May 2005, “Al.I.Cuza” University of Iasi)

  41. 2005, Raportul costuri-beneficii în aderarea României la UE, dezbatere organizată de ELSA- Asociaţia Europeană a Studenţilor în drept, 9 mai 2005, Iasi;(The relation costs – benefits in Romania’s accession to the EU, debate organsed by ELSA – The European Association of Students in Law, 9th May 2005, Iasi)

  42. 2005, Politica europeană de vecintate şi cooperarea transfrontalieră, Academia Română – Iaşi, iunie 2005 ; (The European Neighbourhood Policy and cross-border cooperation, The Romanian Academy – Iasi, June 2005)

  43. 2005, Parteneriatul public-privat în dezvoltarea regională, conferinţă JM, în colaborare cu Primăria Iaşi, Iaşi, 13 mai 2005; (The public-private partnership in regional development, JM conference in cooperation with the Town Hall of Iasi, Iasi, 13th May 2005)

  44. 2004, Turismul internaţional, între şansă şi risc pentru valorizarea patrimoniului cultural, simpozion «Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Iaşi, 3-5 mai 2004 ;(International tourism, between chance and risk for the valorization of the cultural heritage, Symposium “The human rights – spiritual dimension and civic action”, The Romanian Institute for Human Rights, Iasi, 3rd – 5th May 2004)

  45. 2004, Metoda comunitară în procesul integrării europene, în cadrul conf. Jean Monnet Uniunea Europeană pe drumul unificării politice, 11 decembrie 2004, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, catedra Jean Monnet;(The community method in the European integration process, within Jean Monnet conference – The European Union on the way to political unification, 11th December 2004, “Al.I.Cuza” University of Iasi, Jean Monnet Chair)

  46. 2004, Concurenţă si armonizare fiscala in procesul integrarii europene, simpozion „Romania-exigente in procesul dezvoltarii in privinta integrarii in 2007”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 7 mai 2004;(Competition and fiscal harmonization in the European integration process, symposium “Romania – exigencies within the development process concerning the 2007 integration”, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 7th May 2004)

  47. 2004, Coeziunea economico-socială, principiu orizontal de integrare în Uniunea Europeană, simpozion SOREC, Bucureşti, 24 iunie 2004;(The economic-social cohesion, horizontal principle of integration in the European Union, SOREC Symposium, Bucharest, 24th June 2004)

  48. 2004, Aplicarea "triunghiului magic" al durabilităţii la amenajarea turistică a spaţiului rural”, simpozion „Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă”, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Filiala Iaşi a Academiei Române, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Suceava, 18-19 iunie 2004;(Implementing the “magic triangle” of sustainability in the tourist organization of the rural area, symposium “The Romanian rural tourism. Present and perspective”, “Stefan cel Mare” University of Suceava, The Romanian Academy Subsidiary of Iasi, Ministry of Transport, Construction and Tourism, Suceava, 18th – 19thJune 2004)

  49. 2003, Romania in the process of enlargement of the European Union, (conferinta invitata/ invited conference), International Round Table EU Enlargement and Convergence, University of Antwerp, IP "European Integration" ,Anvers, Belgium, September, 2003;

  50. 2003, Cadrul european al responsabilitatii europene a intreprinderilor, conferinţa naţională “Gandirea economica intre ortodoxie si heterodoxie”, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, oct 2003;(The European frame of the European Enterprise responsibility, the national conference, “The economic thinking between orthodoxism and heterodoxism”, “Al.I.Cuza” University of Iasi, October 2003)

  51. 2003, Aplicarea principiului coeziunii teritoriale in procesul dezvoltarii durabile in UE, Al treilea simpozion internaţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale “Competitive advantages and Regional Developement”, Academia de Studii Economice, Bucureşti, mai 2003;(Implementing the territorial cohesion principle in the process of sustainable development in the EU, the 3rd International Symposium of the Romanian Asociation of Regional Sciences “Competitive advantages and Regional Developement”, The Academy of Economic Studies, Bucharest, May 2003)

  52. 2002, Romania in the process of enlargement of the European Union, (conferinta invitata/invited conference), International Round Table, Universidad de Coimbra, Faculdad de Economia, IP "European Integration", September, 2002;

  53. 2002, Raspunsuri politice europene la efectele globalizarii, conferinţă naţională “Invatamantul universitar si globalizarea”, Universitatea "Al.I. Cuza" Iasi, octombrie 2002;(European political answers to the globalization effects, national conference “The academic education and globalization”, “Al.I.Cuza” University of Iasi, October 2002)

  54. 2002, Integrarea Romaniei in UE. Adoptarea acquis-ului comunitar in domeniul politicii regionale, participare la conferinta din cadrul Consiliului Judetean Iasi, 9 mai 2002; (Romania’s integration in the EU. Adoption of the community acquis in the field of regional policy, participation in the conference at the County Council of Iasi, 9th May, 2002)

  55. 2001, A study on Romanian's situation in the process of accession to the European Union, (conferinta invitata/invited conference), Conferinţă Internaţională în cadrul (International conference within) the “Intensive programme European Integration", Universidade de Coimbra, 3-14 September, 2001;

  56. 2000, Uniunea Europeană în procesul globalizării, Conferinţă Internaţională “Globalizarea şi educaţia de afaceri în şcolile post-universitare”, ELITEC, Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, oct. 2000;(The European Union in the globalization process, International Conference “Globalization and the business education in the post-university schools”, ELITEC, “Al.I.Cuza” University of Iasi, October 2000)

  57. 2000, Interdependenţele economice în condiţiile globalizării şi regionalizării, Conferinţă Naţională “Relansarea creşterii economice în România”, ASE Bucureşti, 12 mai 2000, (colab. prof. dr. Ignat) (in cooperation with Professor Ignat, PhD.);(The Economic interdependencies under globalization and regionalization , National Conference “New start for the economic growth in Romania”, AES Bucharest, 12 th May 2000)

  58. 2000, Disparităţile regionale şi dificultăţile convergenţei în procesele de integrare economică, Conferinţă Internaţională “Economia românească la începutul mileniului III”, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi - FEEA, Iaşi, oct. 2000;(Regional disparities and the convergence difficulties in the economic integration processes, International Conference “The Romanian economy at the beginning of the third millenium”, “Al.I.Cuza” University of Iasi EBAF, Iasi, October 2000)

  59. 2000, Concepţii asupra unificării europene; constrângerile extinderii , Conferinţă Naţională “Relansarea creşterii economice în România”, ASE Bucureşti, 12 mai 2000, (colab. prof. dr. Ignat) (in cooperation with Professor Ignat, PhD.);(Views on the European unification; the enlargement constraints , National Conference “New start for the economic growth in Romania”, AES

 • Bucharest, 12 th May 2000) 60. 1999, Politica Agricolă Comună în Uniunea Europeană, Oficiul Judeţean de consultanţă agricolă Suceava, 9 mai 1999;(The

  Common Agricultural Policy in the European Union , The County Office for agricultural consulting, Suceava, 9 th May 1999) 61. 1997, Perspectivele de evoluţie ale turismului european şi restructurarea ofertei turistice româ neşti, Conferinţă naţională

  “Tranziţia la economia de piaţă din România. Teorie şi politică economică”, Fundaţia Academică "Gheorghe Zane", Iaşi, 9 mai 1997;(Evolution perspectives of the European tourism and reorganization of the Romanian tourist offer , National Conference “Transition to the market economy in Romania. Economic theory and policy”, “Gheorghe Zane” Academic Foundation, Iasi, 9 th May 1997)

  62. 1997, Opinii asupra perspectivelor UE; riscurile dezintegrării, Conferinţă naţională, Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, oct. 1997; (Views on the EU perspectives; the disintegration risks, National Conference, “Al.I.Cuza” University of Iasi, October 1997)

  Gabriela Carmen Pascariu

  Semnătura


Recommended