+ All Categories
Home > Documents > europas CV

europas CV

Date post: 04-Jul-2015
Category:
Author: cristina-gaidamut
View: 257 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 6 /6
Europass Curriculum Vitae Informații personale Nume/ Prenume Cristina PANU Adresa Strada Splaiul Independenței 204, bloc. B, ap.10, sector 6, București, România Telefon +40748097514 E-mail(uri) [email protected] , [email protected] Nationalitate Română Data nașterii 22 iunie 1989 Sex Feminin Domeniul ocupațional Experiență profesională Studentă, Facultatea de Management Turistic și Comercial, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, România. Perioada 10.11.2008 - prezent Funcția sau postul ocupat Colaborator extern al agenției de publicitate ERKA Promotions & Events Activități și responsabilități principale • promovarea diverselor produse și evenimente organizate de agenția Erka prin intermediul informării clienților reali și/sau potențiali; implicarea în pregătirea anumitor proiecte care presupune mobilitate pe teren, supervizare, culegere de informații, studierea pieței etc; Numele și adresa angajatorului Agenția de publicitate ERKA Promotions & Events, blvd. Uverturii nr.170, sector 6, București, Romania Perioada 03.01.2009 – 29.06.2009 Funcția sau postul ocupat Promoter Page 1 / 6 - Curriculum vitae Cristina Panu For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
Transcript
Page 1: europas CV

Europass Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/ Prenume Cristina PANUAdresa Strada Splaiul Independenței 204, bloc. B, ap.10, sector 6, București, RomâniaTelefon +40748097514

E-mail(uri) [email protected], [email protected]

Nationalitate Română

Data nașterii 22 iunie 1989

Sex Feminin

Domeniul ocupațional

Experiență profesională

Studentă, Facultatea de Management Turistic și Comercial, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, România.

Perioada 10.11.2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat Colaborator extern al agenției de publicitate ERKA Promotions & Events

Activități și responsabilități principale • promovarea diverselor produse și evenimente organizate de agenția Erka prin intermediul informării clienților reali și/sau potențiali;• implicarea în pregătirea anumitor proiecte care presupune mobilitate pe teren, supervizare, culegere de informații, studierea pieței etc;

Numele și adresa angajatorului Agenția de publicitate ERKA Promotions & Events, blvd. Uverturii nr.170, sector 6, București, Romania

Perioada 03.01.2009 – 29.06.2009Funcția sau postul ocupat Promoter

Activități și responsabilități principale • promovarea produselor prin informarea clienților reali și/sau potențiali, oferirea de cadouri (cu ocazia diferitor sărbători sau a cumpărăturilor făcute), prin sampling, experimente la raionul produsului promovat etc.• merchandising.

Numele și adresa angajatorului

PeioadaFuncția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului

Wave Division, str. Fildeșului nr. 2 B, sector 3, București, RomâniaKivi Blue, str. Șelari 3, București, RomâniaPella Events, str. Ion Inculeț 27-29 E, sector 1, București, România

01.09.2005 – 09.09.2008Consultant Oriflame • promovarea diverselor produse din cataloagele firmei de produse cosmetic ORIFLAME;• postarea pe diferite site-uri a informațiilor referitoare la ofertele ORIFLAME;• participarea la diverse târguri și expoziții care aveau ca scop informarea populației cu privire la produsele firmei respective;• primirea comenzilor de la clienți și distribuirea produselor solicitate de client.Sediul Central Oriflame Moldova, str. Vlaicu Pîrcălab 204, Chișinău, Republica Moldova.

Perioada 03.09.2005 – 31.05.2005 Funcția sau postul ocupat Manager de proiect

Page 1 / 5 - Curriculum vitaeCristina Panu

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu

Page 2: europas CV

Activități și responsabilități principale • culegerea de informații cu privire la starea mediului ambiant a orașului Strășeni, consultarea diferitelor surse referitoare la acțiuni luate de ONG-uri sau autoritățile locale pentru îmbunătățirea stării mediului înconjurător.• realizarea unor măsuri corespunzătoare pentru punerea în aplicare a proiectului „Dezvoltarea durabilă a orașului Strășeni”

Numele și adresa angajatorulu CDPL (Clubul de Dezbateri Preuniversitare „Luckies”), strada Chișinăului 24, Strășeni, Republica Moldova.

Tipul activității Voluntariat, ONG

Educație și formare

Perioada 01.10.2008 - presentCalificarea/diploma obținută Economist (în curs de formare)

Disciplinele principale studiate, competențe profesionale dobândite

Management strategic, managementul resurselor umane, economia serviciilor, economia turismului, economia comercială, asigurări și reasigurări, logistică, marketing, tehnici promoționale, tehnici operaționale în turism, contabilitate, statistică economică, drept comercial;

Numele și tipul instituției de învățământ Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic și Comercial, București, România.

PerioadaCalificarea/diploma obținută

01.09.2005 – 26.06.2008 Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate, competențe profesionale dobândite

Numele și tipul de învățământ

Limba franceză, limba engleză, limba latină, limba română, geografie economică, chimie organică și anorganică, fizica, istoria universală și a poporului roman, biologie, informatică, literatura universală, matematica, astronomie;Liceul teoretic Ion Vatamanu, Strășeni, Republica Moldova

Limba maternă Româna

Limbi străine cunoscuteAutoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere

Nivel European (*) Ascultare Citire Participare conversație

Parcicipare la discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza B2 Intermediar B2 Intermediar B2 Intermediar B1 Intermediar B2 Intermediar

Rusa C2 Avansat C2 Avansat C1 Avansat C1 Avansat C2 Avansat

Franceza C1 Mediu B2 Mediu B2 Mediu B1 Mediu C2 Avansat

Spaniola A1 începător A1 Începător A1 Începător A1 Începător A1 Începător(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale Spirit de echipă; Abilități bune de adaptare în diferite împrejurimi în contextual unui mediu multicultural și/sau multinațional obținute pe perioada contactului cu diverse categorii de persoane în timpul promovării „la stand” a diverselor produse și de asemenea, în urma socializării cu colegii străini din facultate;Aptitudini bune de comunicare câștigate prin experiența mea de consultant.

Competențe și abilități organizatorice

Spirit organizatoric dezvoltat pe parcursul activităților de supervizare îndeplinite prin proiectele din cadrul ONG-ului și Acțiunii politice din care am făcut parte

Page 2 / 5 - Curriculum vitaeCristina Panu

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu

Page 3: europas CV

Competențe și abilități tehnice Abilități bune de lucru cu Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Access), Internet Explorer, PowerPoint™, Windows Movie Maker.

Competențe și abilități artistice Aptitudini în compunerea de versuri și proză dezvoltate pe parcursul anilor de liceu.Viziuni artistice în modelarea hainelor, amenajarea decorativă a spațiilor.

Publicații Analiza comparativă a BNR și BNM, în română , temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Universității Dimitrie Cantemir, Aprilie, București 2010;Rolul turismului în dezvoltarea economic a Republicii Moldova, în română, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Universității Dimitrie Cantemir, Aprilie, București 2010;Haute couture, în franceză, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Liceului Ion Vatamanu, Martie, Chișinău 2008;Nicolae Ceaușescu – teroare sau progres, în română, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Liceului Ion Vatamanu, Decembrie, Chișinău 2007;Operele lui Mihai Eminescu – oglindă a filozofiei germane, în română, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Liceului Ion Vatamanu, Octombrie, Chișinău 2007 ;Poluarea mediului ambiant – problem stringent în întreaga lume, în română, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Liceului Ion Vatamanu, Mai, Chișinău 2006 ;Monumente de pe lista patrimoniului UNESCO, în franceză, temă susținută în cadrul Sesiunii Științifice a Liceului Ion Vatamanu, Aprilie, Chișinău 2006;

Page 3 / 5 - Curriculum vitaeCristina Panu

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu

Page 4: europas CV

Informații adiționale Seminarii, cursuri, internship-uri13.10.2010-prezent, Curs de Turism – formare profesională a ghizilor turistici, Politehnica București, profesor – Teodor Uscatu;29 noiembrie 2010, Conferința privind problemele sociale – dialog între generații. Dezbateri asupra Zilei Naționale a României, București.Ianuarie-mai 2008, Internship, Agenția de turism FLYNOVA, blvd. Primăverii 39, București, România.Aprilie 2007, „Problemele femeilor contemporane”, discurs în cadrul Dezbaterilor publice, Strășeni, Republica Moldova.Septembrie- noiembrie 2006, „Cum devenim economiști?”, cursuri de inițiere în economie, Strășeni, Republica Moldova.Septembrie 2006 – mai 2007, cursuri de dans sportiv, Strășeni, Republica Moldova.

Altele: Ianuarie 2006- prezent, membru al Biroului Permanent al Mișcării Acțiunea Europeană, Strășeni, Republica Moldova.Aprilie 2004- iunie 2007, membru al clubului de dezbateri preuniversitare „Luckies”, Strășeni, Republica Moldova.

Premii2010, aprilie, Sesiunea Științifică – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, premiul 3 pentru lucrarea „Analiza comparativă a BNR și BNM ” și premiul 3 pentru lucrarea „Rolul turismului în dezvoltarea economic a Republicii Moldova”;2004, Competiții de dezbateri preuniversitare – Policy, premiul 22003, Competiții de dezbateri preuniversitare – Karl Poper, premiul 2.

Page 4 / 5 - Curriculum vitaeCristina Panu

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu

Page 5: europas CV

© Council of Europe: Common European Framework of Reference for Languages (CEF)


Recommended