Home >Documents >Eurolife ERB Asigurari Generale - Eurolife | Asigurari ERB... · PDF file Asigurari de...

Eurolife ERB Asigurari Generale - Eurolife | Asigurari ERB... · PDF file Asigurari de...

Date post:14-Jan-2020
Category:
View:16 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Eurolife ERB Asigurari Generale

  Raport Anual 2015

 • CUPRINS

  Scurta prezentare 3

  Actionariatul 3

  Managementul 3

  Legea aplicabila si deducerile fiscale 3

  Produse de asigurare 4

  Canale de distributie 4

  Programul de reasigurare 4

  Raportul administratorului 5

  Rezultatele financiare 7

  Plasamente investitionale 8

  Strategii si perspective de dezvoltare 9

 • Scurta prezentare

  In 16.02.2007 a fost infiintata societatea comerciala EFG Eurolife Asigurari Generale. Incepand cu 14.12.2012 societatea isi

  schimba denumirea, devenind Eurolife ERB Asigurari Generale. Compania isi desfasoara activitatea in baza prevederilor

  Actului Constitutiv, ale Noului Cod Civil al Romaniei, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si

  completata, ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, ale Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, modificata si completata si Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea

  activitatii de asigurare si reasigurare.

  Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3246/2007, cod de identificare fiscala

  nr. 21112430 si a fost autorizata pentru functionare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr.

  579/17.08.2007.

  Societatea este inregistrata in Registrul ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

  Personal) de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 4464, in Registrul Asigurarilor la numarul RA-

  061/20.08.2007 iar sediul social este inregistrat in Bucuresti, bl. Dimitrie Pompeiu nr. 6 A, Cladirea Olympus, etaj 2,

  camera 2.07, sector 2.

  Actionariatul

  Structura actionariatului societatii a fost urmatoarea:

  Nume Numar de

  actiuni procent

  EUROLIFE ERB GENERAL INSURANCE S.A. 10,095 95.2808%

  EUROLIFE ERB LIFE INSURANCE S.A. 500 4.7192%

  Total 10,595 100.00%

  Capitalul social al societatii, subscris si varsat, era in cuantum total de 14.977.092 lei iar valoarea nominala a unei actiuni

  era de 1.413,6 lei.

  Managementul

  Consiliul de Administratie a asigurat, pe parcursul anului 2013, managementul administrativ, prin:

  • Dl. Alexandros SARRIGEORGIOU, cetatean elen, Presedinte al Consiliului de Administratie;

  • Dl. Aristeidis PAPATHOMAS, cetatean elen, Vicepresedinte;

  • Dl. Nikolaos DELENDAS, cetatean elen, Membru;

  • Dl. Vyron SOFOS, cetatean elen, Membru;

  • D-na. Anita-Laura NITULESCU, cetatean roman, Membru.

  Conducerea Executiva a societatii a fost asigurata de:

  • Director General – Alina Constantinescu si

  • Director General Adjunct – Ioana-Bogdana Losonti Boncea.

  Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori, respectiv persoanele din management si o alta

  persoana ce detine participatii la capitalul societatii si datorita careia persoana respectiva a fost numita ca administrator,

  respectiv membru al conducerii executive.

  Administratorii nu participa la capitalul societatii si nu pot fi considerati persoane afiliate societatii comerciale.

  Legea aplicabila si deducerile fiscale

  Legea aplicabila contractelor de asigurare comercializate de Eurolife ERB Asigurari Generale este legea romana.

 • Pe cale de exceptie, prin acordul partilor, se poate stabili ca lege aplicabila, legea determinata potrivit criteriilor prevazute de Normele aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2007 privind legea aplicabila contractelor

  de asigurare care reglementeaza riscuri situate in statele membre ale Uniunii Europene sau in cele apartinand Spatiului

  Economic European.

  De asemenea, Compania respecta prevederile Ordinului C.S.A. nr. 3129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile

  conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.

  Legislatia fiscala aflata in vigoare in Romania, respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede acordarea unor deduceri fiscale pentru persoanele care incheie contracte de asigurare.

  Produse de asigurare

  Eurolife ERB Asigurari Generale care ca obiect de activitate “Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)” - Cod CAEN 6512 si este autorizata pentru practicarea urmatoarelor clase de asigurare: Clasa I Asigurari de accidente

  (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale); Clasa VI Asigurari de mijloace de transport maritim; Clasa VII

  Asigurari de bunuri in tranzit; Clasa VIII Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale; Clasa IX Alte asigurari de bunuri;

  Clasa XIII Asigurari de raspundere civila generala; Clasa XIV Asigurari de credite.

  Marea majoritate a produselor de asigurari oferite de companie sunt complementare produselor bancare.

  Produsele privind asigurarea de incendiu, au fost dezvoltate fie pentru a proteja garantiile aduse bancii de catre clienti la

  creditele ipotecare contractate, fie pentru a oferi protectie altor proprietati detinute de catre clientii bancii. Aceste produse

  includ acoperiri uzuale de incendiu si calamitati naturale dedicate atat persoanelor fizice, cat si companiilor.

  Asigurarile de accidente persoane, acoperind decesul, invaliditatea, spitalizarea, interventiile chirurgicale sau combinatii ale

  acestor acoperiri, sunt oferite clientilor bancii in pachete cu carduri de credit sau conturi curente.

  Deasemenea, in portfoliul companiei exista si un numar limitat de polite individuale incheiate cu entitati din cadrul grupului

  Eurobank.

  Numar de contracte in vigoare la 31.12.2015

  Asigurari de accidente 27.592

  Asigurari de incendiu 25.160

  Asigurari de raspundere civila 959

  TOTAL 53.711

  Canale de distributie

  Principalul canal de distributie al produselor de asigurare oferite de Eurolife ERB Asigurari Generale este reteaua Bancpost

  S.A., banca fiind inregistrata ca agent subordonat.

  Programul de reasigurare

  Programul de reasigurare al Eurolife ERB Asigurari Generale pentru anul 2015 a avut in vedere protectia optima a

  portofoliului. Astfel, clasa de asigurari de incendiu si calamitati naturale a fost principala vizata in acest sens, datorita

  ponderii importante in portofoliu, si anume 85%.

  Programul a fost structurat pe doua nivele de protectie automata: protectia fiecarui risc individual, asigurata printr-un

  contract de reasigurare tip surplus si protectia intregului portofoliu in cazul unor daune agregate, de natura catastrofelor

  naturale, prin intermediul unui contract neproportional.

  Contracte de reasigurare facultativa au fost de asemenea incheiate pentru protectia unor riscuri individuale, fie datorita

  dimensiunilor mari ale acestora, fie datorita unei expuneri neuzuale.

  La 31.12.2015 expunerea agregata la evenimente de natura calamitatilor naturale, pe clasa VIII, a fost de 1,199,231,087

  EUR. Conform simularilor efectuate, in cazul unui eveniment de acest gen, programul de reasigurare existent la momentul

  respectiv ar fi acoperit integral daunele aparute.

 • De asemenea protejata prin programul de reasigurare, mai precis de contractul de reasigurare tip surplus, este Clasa XIII de raspundere civila generala, dar ponderea acesteia in portofoliu este una redusa, de 4%.

  Cu o pondere de 11% in portfoliu, Clasa I asigurari de accidente a inregistrat la 31.12.2015 o expunere agregata de

  721,028,593 EUR. Caracteristicile acoperirii acestor produse fac insa ca dauna probabila in cazul unei calamitati sa fie mult

  redusa fata de valoarea acumularii.

  In ceea ce priveste partenerii din reasigurare, a fost inclus Sirius Re in Programul de Reasigurare 2015 si a fost continuata

  colaborarea cu SCOR si Hannover Re, acestia fiind reasiguratori de prim rang apartinand celor mai mari grupuri de reasigurare la nivel mondial. Colaborari punctuale au avut loc, de asemenea, cu Eurolife ERB General Insurance SA Grecia.

  Brokerul de reasigurare implicat in plasarea contractelor de reasigurare in anul 2015 a fost Aon Benfield Greece S.A..

  Raportul administratorului

  Scurta prezentare

  In anul 2015 Compania si-a reinnoit asigurarile existente in portofoliu si a emis altele pentru clientii noi, dar nu au fost

  lansate produse noi in cursul anului.

  In viitor, Compania isi va continua activitatea de asigurare in conditii normale, in concordanta cu bugetul si cu planul de

  afaceri stabilit de conducere.

  Valoarea capitalului social subscris si varsat ramane aceeasi ca in anul precedent, de 14.977.092 lei, echivalentul a

  4.279.988,59 EUR.

  Gestionarea riscului financiar

  Prin natura activităţilor efectuate, Compania este expusă unor riscuri variate (prezentate mai jos). Conducerea Companiei

  urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse asociate factorilor de risc asupra performanţei financiare.

  Pentru protejarea impotriva riscului valutar, Compania are initiate in permanenta contracte forward, valoarea acestora fiind revizuita si reinnoita periodic in functie de deficitul/excedentul valutar e

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended