Home >Documents >Eurolife ERB Asigurari Genera le Eurolife... · PDF fileStrategii si perspective de...

Eurolife ERB Asigurari Genera le Eurolife... · PDF fileStrategii si perspective de...

Date post:23-May-2018
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORT ANUAL 2014 1

  Eurolife ERB Asigurari Generale

  Raport Anual 2014

 • RAPORT ANUAL 2014 2

  CUPRINS

  Scurta prezentare 3

  Actionariatul 3

  Managementul 3

  Legea aplicabila si deducerile fiscale 4

  Produse de asigurare 4

  Canale de distributie 4

  Programul de reasigurare 4

  Raportul administratorului 5

  Rezultatele financiare 7

  Plasamente investitionale 7

  Strategii si perspective de dezvoltare 8

  Situatii financiare 9

 • RAPORT ANUAL 2014 3

  Scurta prezentare

  In 16.02.2007 a fost infiintata societatea comerciala EFG Eurolife Asigurari Generale. Incepand cu 14.12.2012 societatea isi

  schimba denumirea, devenind Eurolife ERB Asigurari Generale. Compania isi desfasoara activitatea in baza prevederilor

  Actului Constitutiv, ale Noului Cod Civil al Romaniei, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si

  completata, ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania si ale Legii nr. 32/2000 privind societatile

  de asigurare si supravegherea asigurarilor, modificata si completata.

  Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3246/2007, cod de identificare fiscala nr.

  21112430 si a fost autorizata pentru functionare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr.

  579/17.08.2007.

  Societatea este inregistrata in Registrul ANSPDCP (Autoritatea Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter

  Personal) de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 4464, in Registrul Asigurarilor la numarul RA-

  061/20.08.2007 iar sediul social este inregistrat in Bucuresti, bl. Dimitrie Pompeiu nr. 6 A, Cladirea Olympus, etaj 5, camera

  5.052, sector 2.

  Actionariatul

  Structura actionariatului a fost schimbata incepand cu luna septembrie 2014 cand Eurobank Ergasias SA a decis sa-si vanda

  actiunile; dupa ce procesul de vanzare-cumparare a fost finalizat si aprobat de catre ASF, structura sintetica consolidata a

  actionarilor societatii a fost urmatoarea:

  Nume Numar de

  actiuni procent

  EUROLIFE ERB GENERAL INSURANCE S.A. 10,095 95.2808%

  EUROLIFE ERB LIFE INSURANCE S.A. 500 4.7192%

  Total 10,595 100.00%

  Capitalul social al societatii, subscris si varsat, era in cuantum total de 14.977.092 lei iar valoarea nominala a unei actiuni era

  de 1.413,6 lei.

  Managementul

  Consiliul de Administratie a asigurat, pe parcursul anului 2014, managementul administrativ, prin:

  Dl. Alexandros SARRIGEORGIOU, cetatean elen, Presedinte al Consiliului de Administratie;

  Dl. Aristeidis PAPATHOMAS, cetatean elen, Vicepresedinte;

  Dl. Nikolaos DELENDAS, cetatean elen, Membru;

  Dl. Vyron SOFOS, cetatean elen, Membru;

  D-na. Anita-Laura NITULESCU, cetatean roman, Membru.

  Dl. Xydis KYRIAKOS a fost inlocuit de dl. Aristeidis Papathomas in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

  in luna iunie 2014.

  Dl. Ioannis SPANOUDAKIS a fost inlocuit de dl. Nikolaos Delendas in calitate de membru al Consiliului de Administratie in

  luna iunie 2014.

  Conducerea Executiva a societatii a fost asigurata de:

  d-na Ioana-Bogdana Losonti-Boncea - Director General, pana in luna aprilie 2014,

  d-na Alina Constantinescu Director General, incepand cu luna Iunie 2014,

  d-na Andreea Dorobantu - Director General Adjunct, pana in luna iulie 2014, si

  d-na Ioana-Bogdana Losonti Boncea Director General Adjunct, incepand cu luna octombrie 2014.

  Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori, respectiv persoanele din management si o alta

  persoana ce detine participatii la capitalul societatii si datorita careia persoana respectiva a fost numita ca administrator,

  respectiv membru al conducerii executive.

  Administratorii nu participa la capitalul societatii si nu pot fi considerati persoane afiliate societatii comerciale.

 • RAPORT ANUAL 2014 4

  Legea aplicabila si deducerile fiscale

  Legea aplicabila contractelor de asigurare comercializate de Eurolife ERB Asigurari Generale este legea romana.

  Pe cale de exceptie, prin acordul partilor, se poate stabili ca lege aplicabila, legea determinata potrivit criteriilor prevazute de

  Normele aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2007 privind legea aplicabila contractelor de

  asigurare care reglementeaza riscuri situate in statele membre ale Uniunii Europene sau in cele apartinand Spatiului Economic

  European.

  De asemenea, Compania respecta prevederile Ordinului C.S.A. nr. 3129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile

  conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.

  Legislatia fiscala aflata in vigoare in Romania, respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si

  completarile ulterioare, nu prevede acordarea unor deduceri fiscale pentru persoanele care incheie contracte de asigurare.

  Produse de asigurare

  Eurolife ERB Asigurari Generale care ca obiect de activitate Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) -

  Cod CAEN 6512 si este autorizata pentru practicarea urmatoarelor clase de asigurare: Clasa I Asigurari de accidente (inclusiv

  accidentele de munca si bolile profesionale); Clasa VI Asigurari de mijloace de transport maritim; Clasa VII Asigurari de

  bunuri in tranzit; Clasa VIII Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale; Clasa IX Alte asigurari de bunuri; Clasa XIII

  Asigurari de raspundere civila generala; Clasa XIV Asigurari de credite.

  Marea majoritate a produselor de asigurari oferite de companie sunt complementare produselor bancare.

  Produsele privind asigurarea de incendiu, au fost dezvoltate fie pentru a proteja garantiile aduse bancii de catre clienti la

  creditele ipotecare contractate, fie pentru a oferi protectie altor proprietati detinute de catre clientii bancii. Aceste produse

  includ acoperiri uzuale de incendiu si calamitati naturale dedicate atat persoanelor fizice, cat si companiilor.

  Asigurarile de accidente persoane, acoperind decesul, invaliditatea, spitalizarea, interventiile chirurgicale sau combinatii ale

  acestor acoperiri, sunt oferite clientilor bancii in pachete cu carduri de credit sau conturi curente.

  In plus, in portfoliul companiei exista si un numar limitat de polite individuale inchieate cu entitati din cadrul grupului

  Eurobank.

  Numar de contracte in vigoare la 31.12.2014

  Asigurari de accidente 26.433

  Asigurari de incendiu 24.850

  Asigurari de raspundere civila 793

  TOTAL 52.076

  Canale de distributie

  Principalul canal de distributie al produselor de asigurare oferite de Eurolife ERB Asigurari Generale este reteaua Bancpost

  S.A., banca fiind inregistrata ca agent subordonat.

  Programul de reasigurare

  Programul de reasigurare al Eurolife ERB Asigurari Generale pentru anul 2014 a avut in vedere protectia optima a

  portofoliului. Astfel, clasa de asigurari de incendiu si calamitati naturale a fost principala vizata in acest sens, datorita ponderii

  importante in portofoliu, si anume 87%.

  Programul a fost structurat pe doua nivele de protectie automata: protectia fiecarui risc individual, asigurata printr-un contract

  de reasigurare tip surplus si protectia intregului portofoliu in cazul unor daune agregate, de natura catastrofelor naturale, prin

  intermediul unui contract neproportional.

  Contracte de reasigurare facultativa au fost de asemenea incheiate pentru protectia unor riscuri individuale, fie datorita

  dimensiunilor mari ale acestora, fie datorita unei expuneri neuzuale.

 • RAPORT ANUAL 2014 5

  La 31.12.2014 expunerea agregata la evenimente de natura calamitatilor naturale, pe clasa VIII, a fost de 1,062,119,080 EUR.

  Conform simularilor efectuate, in cazul unui eveniment de acest gen, programul de reasigurare existent la momentul respectiv

  ar fi acoperit integral daunele aparute.

  De asemenea protejata prin programul de reasigurare, mai precis de contractul de reasigurare tip surplus, este Clasa XIII de

  raspundere civila generala, dar ponderea acesteia in portofoliu este una redusa, de 4%.

  Cu o pondere de 9% in portfoliu, Clasa I asigurari de accidente a inregistrat la 31.12.2014 o expunere agregata de 718,960,688

  EUR. Caracteristicile acoperirii acestor produse fac insa ca dauna probabila in cazul unei calamitati sa fie mult redusa fata de

  valoarea acumularii.

  In ceea ce priveste partenerii din reasigurare, a fost continuata colaborarea cu SCOR si Hannover Re, acestia fiind reasiguratori

  de prim rang apartinand celor mai mari grupuri de reasigurare la nivel mondial. Colaborari punctuale au avut loc, de asemenea,

  cu Eurolife ERB General Insurance SA Grecia.

  Brokerul de reasigurare implicat in plasarea contractelor de reasigurare in anul 2014 a fost Aon Benfield Greece S.A..

  Raportul administratorului

  Scurta prezentare

  In ianuarie 2014, Compania Eurolife ERB Asigurari Generale a lansat un nou produs de asigurare, numit Protect Accident,

  care ofera acoperire in caz de a

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended