Home >Documents >euro ass - · PDF file2004-2008 Licenta/Inginer ... atestata prin European Computer Driving...

euro ass - · PDF file2004-2008 Licenta/Inginer ... atestata prin European Computer Driving...

Date post:06-Feb-2018
Category:
View:227 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • euro ass

  Curriculum vitaeEuropass

  Informatii personale

  Nume I Prenume VOROVEI CIPRIANAdresa Sat Podolenii de Sus, Com. Cozmesti, 707142, Jud. Iasi, Romania

  Telefon 0756370041E-mail [email protected]

  Nationalitate Romans

  Data nasterii 05 octombrie 1989

  Experienta profesionala

  Perioada

  FunctiaProiect

  Numele si adresa angajatorului

  Tipul activitatii

  Perioada

  FunctiaProiect

  Activitati ~iresponsabilitatiprincipale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitatii

  Educatie ~i formare

  Perioada

  Studii/diploma obtinuta

  Numele si tipul institutiei deinvatamant

  Domeniul

  Sex Maseulin

  ian. 2016- mar. 2017Asistent Cercetare

  Sistem Energetic Inteligent in arii protejate" finantat prin Mecanismul Spatiului EconomicEuropean 2009-2014, Contract cu finantare nerambursabila nr.l729/0 1.09.20 15

  Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din IasiBd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iasi, Romania

  Inginerie Civila

  iun. 2012 - mai 2014operator AutoCADAsistenta tehnicli pentru managementul proiectului ~i supervizarea lucrlirilor "Extinderea sireabilitarea infrastructurii de apa ~i apa uzata "injudetul Iasi"

  Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare eu apa ~i canalizare din zonade operare a Operatorului Regional;Actualizarea Master Plan-uluiS.C. Eptisa Romania S.R.L.Soseaua Dudesti-Pantelimon 42 - Sector 3, Etaj 5, 033094 Bucuresti, RomaniaInginerie Civila

  2014 - prezentDoctorand

  Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi, RomaniaFacultatea de Hidrotehnica, Geodezie ~i Ingineria Mediului

  Inginerie CivilliTitlul tezei de doctorat: "Cercetliri privind siguranta In exploatare a amenajlirilorhidrotehnice"

  Pagina 1/3 Curriculum vitae al I ~J ,Vorovei Ciprian W ~

 • PerioadaStudiildiploma obtinuta

  Numele ~i tipul institutiei deinvatamant

  Domeni ul/Specializarea

  PerioadaStudiiJdiploma obtinuta

  Numele si tipul institutiei deinvatamant

  DomeniullSpecializarea

  Perioada

  Studiildiploma obtinuta

  Numele ~i tipul institutiei deinvatllmant

  Domeni ullSpecializarea

  Autoevaluare

  Nivel european (*)

  Engleza

  Competente ~iabilitati sociale

  Competente si aptitudini tebnice

  Competente si aptitudini deutilizare a calculatorului

  Alte competente si aptitudini

  Permis( e) de conducere

  2012 -2014Master/Inginer DiplomatUniversitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi, RomaniaFacultatea de Hidrotehnica, Geodezie ~i Ingineria MediuluiInginerie Civila/Inginerie HidrotehnicaTitlul lucrarii: .Reabilitarea acumularii Delnita"

  2008 -2012Licenta/Inginer Licentiat

  Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi, RomaniaFacultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria MediuluiInginerie Civila/ Amenajliri si Constructii HidrotehnieeTitlul lucrarii: ,,Baraj de retentie apa din elemente prefabricate pe viii largi"

  2004 -2008

  Licenta/Inginer Licentiat

  Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Iasi, Romania

  Matematica- Informatica

  intelegere Vorbire Scriere

  Ascultare Citire Participare la Diseurs oral Exprimare sensaconversatie

  Bli Utilizator Bli Utilizator A21 Utilizator All Utilizator Bli Utilizatorindependent independent elementar elementar independent(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinfii Pentru Limbi Straine

  Sociabilitatea ~i spiritul de echipa au fost imbunatatite in cei doi ani de activitate in cadrulHerbalife Romania (apr. 2014- iun. 2016)

  Competente in utilizarea softului AutoCAD 2D si 3D, dobandite initial in timpul facultatii,in cadrul Cercului de Creatie Tehnicli (ian. 2011 - mai 2012) ~iin timpul voluntariatuluiefectuat In cadrul firmei "Stanila D. Alexandru U" (nov. 2010 - mai 2012). Totodata,aprofundarea acestor cunostinte a fost posibila in cadrul firmei SC Eptisa Romania SRL,unde am ocupat functia de operator CAD (iun. 2012 - mai 2014).

  lndernanarea in utilizarea calculatorului i buna cunoatere a pachetului Microsoft Ofiiceatestata prin European Computer Driving License Core (ECDL Core), 15 iunie 2007,iaraprofundarea a fost realizata prin studiu individual ~i lucrul la diversele proiecte.Geostudio modulul Seep/w, competente dobandite in timpul elaborarii tezei de doctorat.

  [email protected], calmul i focusul spre atingerea obiectivelor sunt dobandite de-a lungulimplicarii in diferite proiecte, dar si datorita practicarii active inca din liceu a artelormartiale, stilul Vovinam Viet Vo Dao (centura albastra, 1 cap galben)

  Categoria B, 10 iunie 2008

  Pagina 213CurriCUIU~vi~a~al I /tI 'VorOVet C;pnall lV~

 • Informatii suplimentare

  Publicatii/Prezentari/Distinctii Roman, C. (coord), Boariu C., Vorovei, C., (2017), InteIigent Energy System in ProtectedArea, Chapter 12: Bio-Structures for the protection of riverbeds, Academic CollectionPerformantica, Iasi

  Roman, C. (coord), Boariu c., Vascu V., Vorovei, c., (2017), Inteligent Energy System inProtected Area, Chapter 14: The design of the water intake sills, with minimum ecologicalimpact, using the theory of similiarity, Academic Collection Performantica, Iasi

  Vorovei, c., Cercel, P., (2017), Calculation of the infiltration curve through an earth dam,Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, in curs de publicare

  Vorovei, C., Giurma, I., Birlica, C. I., (2017), Infiltration modeling through an earth dam.Case study Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, in Curs de pubJicare

  Parras, B., Vorovei, c., (2016), Torrents correction. Case study, Buletinul InstitutuluiPolitehnic din Iasi, Fasc 3-4, Editura Politehniurn, Iasi

  Cercel P., Boariu C., Vorovei, C., (2015), The Rehabilitation and Assurance theAbandoned Hydro Accumulations. Case Study, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi,Fasc 1-2, Editura Politehnium, Iasi

  Vorovei, c., Parras B., (2015), The evolution of dams and hydro-power improvements,Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Fasc 3-4, Editura Politehnium, Iasi

  Gold Medal: EuroInvent 2012, Water retention Dam on concrete prefabricated elements,Iasi 1O-12mai 2012

  Gold Medal: EuroInvent 2012, Mountain Shelter, Iasi 10-12 mai 2012

  Gold Medal: "Henri Coanda": Inventica 2011, Procedeu de realizare economicd aconstructiilor cu structuri pe cadre din beton armat, cu mai multe nivele, Iasi 8-10 iunie2011

  Award "The Green Environment": EuroInvent 2011, The eco-bionic House, 12-14 mai2011

  Silver Medal: EuroInvent 2011, Future ANL, Iasi 12-14 mai 2011

  Silver Medal: EuroInvent 2011, Bionic Intelligence in Constructions, Iasi 12-14 mai 2011

  Pagina313Curriculum v.itae.al \ It '8-\._ ....---- sVoroveiCiprian IJ.) 6

of 3/3
euro ass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume I Prenume VOROVEI CIPRIAN Adresa Sat Podolenii de Sus, Com. Cozmesti, 707142, Jud. Iasi, Romania Telefon 0756370041 E-mail [email protected] Nationalitate Romans Data nasterii 05 octombrie 1989 Experienta profesionala Perioada Functia Proiect Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii Perioada Functia Proiect Activitati ~iresponsabilitati principale Numele ~iadresa angajatorului Tipul activitatii Educatie ~i formare Perioada Studii/diploma obtinuta Numele si tipul institutiei de invat amant Domeniul Sex Maseulin ian. 2016- mar. 2017 Asistent Cercetare Sistem Energetic Inteligent in arii protejate" finantat prin Mecanismul Spatiului Economic European 2009-2014, Contract cu finantare nerambursabila nr.l729/0 1.09.20 15 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iasi, Romania Inginerie Civila iun. 2012 - mai 2014 operator AutoCAD Asistenta tehnicli pentru managementul proiectului ~isupervizarea lucrlirilor "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa ~iapa uzata "injudetul Iasi" Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare eu apa ~icanalizare din zona de operare a Operatorului Regional; Actualizarea Master Plan-ului S.C. Eptisa Romania S.R.L. Soseaua Dudesti-Pantelimon 42 - Sector 3, Etaj 5, 033094 Bucuresti, Romania Inginerie Civila 2014 - prezent Doctorand Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi, Romania Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie ~iIngineria Mediului Inginerie Civilli Titlul tezei de doctorat: "Cercetliri privind siguranta In exploatare a amenajlirilor hidrotehnice" Pagina 1/3· Curriculum vitae al I ~J , Vorovei Ciprian W~
Embed Size (px)
Recommended