+ All Categories
Home > Presentations & Public Speaking > Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor...

Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor...

Date post: 12-Jul-2015
Category:
Upload: giz-moldova
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în Republica Moldova Eugen Furculiță, Consilier al Secretarului General al Guvernului, Autoritatea Națională pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră
Transcript
Page 1: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de

Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului

European de Vecinătate și Parteneriat în Republica Moldova

Eugen Furculiță, Consilier al Secretarului General al Guvernului, Autoritatea Națională pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră

Page 2: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

TACIS CBC ENPI CBC

Page 3: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

CIFRE !!!Programe Fonduri disponibile,

ml. Euro

Proiecte

I. TACIS CTF 1996- 2003 31 23

II. Programe vecinatate 2004-

2006

- PV Ro-Md 2004-2006

- PV CADSES

9.5

4.5

5

13

III.IEVP CTF 20

- POC Ro-Ua-Md 2007-2013

- POC BMN

SEE TCP

126 ml.

35ml.

2ml. ENPI

140

Page 4: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de
Page 5: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-1013

Page 6: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-1013

Alocari financiare

Fonduri ENPI,

ml. Euro

Co-

finanțarea,

ml. Euro

Total,

ml. Euro

Total 114,82 33,1 147,92

Prioritatea 1

Către o economie mai

competitivă a zonei de

frontieră

34,93 5,155 40,085

Prioritatea II

Mediu şi pregătirea pentru

situaţii de urgenţă

24,97 2,988 27,96

Prioritatea III

Promovarea activităţilor de la

om-la-om

10,79 1,286 12,076

Proiecte majore investiții-

LSP

44,13 23, 722 67.852

Page 7: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

Proiecte contractate

86

2430

România Ucraina RepublicaMoldova

Numar proiecte

43

25

32

Romania Ucraina RepublicaMoldova

Fonduri ENPI, mln. Euro

Page 8: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

Propuneri proiecte remise

Prioritate

Nr. total de cereri

pentru proiecte

Nr. de cereri din RM

Primul apel pentru cereri

Prioritatea 1: O economie mai

competitivă a zonei de frontieră

171 55

Prioritatea 2: Schimbările de mediu şi

pregătirea pentru situaţii de urgenţă

95 32

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor

„Oameni pentru Oameni”

156 25

Al doilea apel pentru cereri

Prioritatea 1: O economie mai

competitivă a zonei de frontieră

372 (CN)

22(FA)

98 (CN)

4 (FA)

Prioritatea 2: Schimbările de mediu şi

pregătirea pentru situaţii de urgenţă

231 (CN)

21 (FA)

80 (CN)

6 (FA)

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor

„Oameni pentru Oameni”

475 (CN)

35 (FA)

100 (CN)

26 (FA)

Page 9: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

Apel pentru cereri 2009 Apel pentru cereri

2011

Nr. de cereri depuse 422 1060 (Notă Conceptuală)

69 (Aplicaţie Totală)

Buget solicitat (ml. Euro) 302,26 -

Buget valabil (ml. Euro) 35 36

Aplicanți din RM 112

(246 – Ro, 64 - Ua)

272

(638 – Ro; 156 - Ua)

Proiecte contractate Prioritatea 1 – 16 proiecte

Prioritatea 2 - 6 proooiecte

Prioritatea 3 – 62 proiecte

Prioritatea 1 – 15 proiecte

Prioritatea 2 – 12 proiecte

Prioritatea 3 – 23 proiecte

Proiecte contractate cu

beneficiari/ parteneri din

RM

P1: aplicanţi - 3; parteneri – 7;

P2: aplicanţi – 1; parteneri – 4;

P3: aplicanţi – 9; parteneri– 52.

P1: aplicanţi – 3; parteneri – 17

P2: aplicanţi – 4; parteneri –

19;

P3: aplicanţi – 7; parteneri– 21.

Buget atras de RM ~ 8 milioane euro (20%) ~13 milioane euro (~50%)

Page 10: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

LSP- Proiecte majore de investiții - 1Denumirea

proiectului

Buget total,

Euro

Grant UE Grant RM,

Euro

Aplicant Partneri

1.Crearea

interconexiunii

pentru

conducta de

transport de

gaze direcţiaIaşi-Ungheni

20,286,768(RM-?)

7,000,000 3,000,000

(300.00

cofinanțarea)

Ministerul

Economiei,

Comerțului și

Mediului de

Afaceri din România

MinisterulEconomiei al RM

2.Crearea unei

infrastructuri

transfrontaliere de comunicaţii

5,225,000(RM-?)

4.700,000 3,000,000

(300.00

cofinanțarea)

Ministerul

Transportului și

Infrastructurii din România

1. Ministerul

afacerilor Interne

RM

2.Ministerul

afacerilor Interne

România,

3.Ministerul

Tehnologiilor

Informaționale șiComunicațiilor RM

3.IMPEFO 3,442,112(RM-?) 3,097,900.

2,350,000

(cofinanțarea

235,000 )

Serviciul Vamal

al RepubliciiMoldova

Serviciul Vamaldin Romania

Page 11: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

LSP- Proiecte majore de investiții - 2

Denumirea

proiectului

Buget total,

Euro

Buget

total, Euro

Buget RM,

Euro

Aplicant Partneri

4.EAST AVERT

9,290,000(RM-?)

8,329,0002,070,000

( co-

finanțarea

207,000)

Ministerul Mediului

și Pădurilor din România

1.Departamentul resurselor de ape

ale bazinului Nistru-Prut, Ucraina

2.Centrul regional al

hidrometeorologiei Cernăuți, Ucraina

3.Centrul Științific și Tehnic de stat.pe

problemele intersectoriale și

regionale privind securitatea mediului

și conservarea resurselor

“EcoResource”, Ucraina

4.Agenția “Apele Moldovei”, RM

5. Administraţia Bazinală de Apă

Siret- Siret, Romania

6. Administraţia Bazinală de Apă

Prut- Romania

7. Institutul Național de hidrologie și

managementul apelor , Romania

5.

Inventarierea,

evaluarea şi

remedierea

surselor

antropogene

de poluare a

regiunilor

5,840,000(RM-?)

5,200,000300,000

( co-

finanțarea

30,000)

Departamentul de

stat privind

protecția mediului,

Ucraina

1.Departamentul de stat de protecția

mediului din regiunea Odesa, Ucraina

2.Centrul științific privin ecologia marii

(Ministerul Protecției Mediului),

Odessa, Ucraina

3 Institutul problemelor de marketing

și cercetărilor ecologice și economice,

Academia de stiințe, Odesa, Ucraina

Page 12: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Ro-Ua-Md 2007-2013

LSP- Proiecte majore de investiții - 3Denumirea

proiectului

Buget total,

Euro

Buget total,

Euro

Buget RM,

Euro

Aplicant Partneri

6.SMURD 6,699,9596,030,000

1,530,000

( co-finanțarea

153,000)

Ministerul

Afacerilor

Interne, Romania

1. Inspectoratul

general al aviației ,

Romania

2. inspectoratul

situației de

urgenta, SMURD

Romaânia

3 .Ministerul

afacerilor Interne RM

7. ENSO-E 7,067,3776, 360, 639

5,063,610

(co-

finațarea506,3)

Ministerul

Econimiei al

Republicii

Moldova

1.Ministerul

Economiei,

Comerțului și

Mediului de Afaceri

din România

2.Ministerul

Combustibilului și

Energeticii din

România

TOTAL 57,851,216 40,717,539 17,313,610

Page 13: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Marea Neagră 2007-2013

Page 14: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Marea Neagră 2007-2013- Rezultate

I licitatie II licitatie Total

Propuneri proiecte depuse per

program

173 195 368

Propuneri proiecte – Aplicanți RM 10 17 27

Propuneri proiecte – Parteneri

RM

64 75 139

Proiecte contractate per

program

19 41 60

Propuneri proiecte contractate

MD

2 3 5

Fonduri contractate pe

program,

ml. Euro

5,7 27,1 32,8

Fonduri contractate Beneficiari/

parteneri Md, ml. Euro

0, 996 2,463 3,4579

Page 15: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Marea Neagră 2007-2013-

Propuneri remise

Armenia

Azerbaijan

Bulgaria

Georgia

GreciaR.Mold

ovaRomani

aTurcia Ucraina

licitatia 1 9 8 41 8 38 10 39 67 11

licitatia 2 8 0 27 7 59 17 63 105 14

0

20

40

60

80

100

120

Page 16: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Marea Neagră 2007-2013

Proiecte contractate

1

7

0

32

6

9

0

35

3

12

3

14

29

1

licitatia 1 licitatia 2

Page 17: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

POC Marea Neagră 2007-2013

Fonduri contractate

Armenia Bulgaria Georgia GreciaR.Moldo

vaRomani

aTurcia Ucraina

licitatia 1 211,797 1,786,16 304,597 996,789 994,596 2,207,99 941,710 695,155

licitatia 2 1,547,48 2,265,97 2,014,79 3,348,73 2,462,46 4,786,90 5,637,00 2,568,56

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Ax

is T

itle

Page 18: Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de

Va multumesc pentru atenție!!!


Recommended