Home >Economy & Finance >Espon 2013 prezentarea programului-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-7-sept-2011

Espon 2013 prezentarea programului-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-7-sept-2011

Date post:13-Nov-2014
Category:
View:503 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Transcript:
  • 1. SEMINARNoi oportuniti de finanare ESPON pentruproiecte de cercetare a teritoriuluiBucureti, 6 septembrie 2011

2. Programul ESPON 2013ESPON 2013 Reeaua european de observare a dezvoltriii coeziunii teritoriale este un program operaional n cadrulObiectivului Cooperare Teritorial European al Politicii de CoeziuneScopul programuluiESPON 2013 sprijin formularea politiciicare vizeaz coeziunea i dezvoltarea cretereaarmonioas a teritoriului european prin:competitivitii,intensificareacooperrii teritoriale i(1) furnizarea de informaii, statistici,analize i scenarii comparabile privind dezvoltarea durabil idinamica teritoriului echilibrat ateritoriului european.(2) evidenierea capitalului teritoriului ipotenialului de dezvoltare a regiunilor iteritoriilor de dimensiuni mai mari.Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 3. Aria de cooperare i bugetul ESPON 2013Aria de cooperare: -ntregul teritoriu al UE(toate cele 27 de statemembre ale UE)- teritoriul a 4 statepartenere la ProgramulESPON 2013: Norvegia,Elveia, Islanda iLiechstenstein. Buget: 45.378.012 euro Contribuia RO: 349.612 euro Programul ESPON 2013 este finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional i din contribuia statelor participante Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi Bucureti, 6 septembrie 2011 4. Obiective generale Interesul general: continuarea construirii imaginii sinopticeasupra spaiului european pentru structurarea unei politicieuropene de dezvoltare teritorial i continuarea cercetrilorctre nivelele locale, mai aproape de administraii i de ceteni Consolidarea nivelului de cunotine, informaii, date i indicatoriprivind coeziune i dezvoltarea teritoriului care pot sprijini procesul deformulare a politicilor publice. Definirea temelor de cercetare aplicat pornind de la necesitile defundamentare a politicilor; Valorificarea rezultatelor proiectelor ESPON i asigurarea unuiformat ndreptat ctre utilizator.Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 5. Utilizarea studiilor ESPON pentru fundamentarea politicilor europeneDificultati in utilizarea cercetarii in fundamentarea politicilor- Perspective diferite ale cercetarilor si decidentilor asupra evolutiilor teritoriale- Abordarea plurisectorial si integrat din cercetare este dificil de implementatla nivelul deciziilor politice si structurile administrative- Probleme legate de disponibilitatea datelor si stabilirea indicatorilor- Scara analizei teritoriale nu garanteaza o utilizare imediat la nivel national silocal- Adaptarea studiilor la cerintele decidenilor administrativi i politiciProgrese ale programului ESPON in sensul unei mai bune valorizri acercetrilor- Elaborarea unor sinteze ale studiilor- Recomandari de politici i prezentarea de scenarii pentru diferite optiuni depolitici- Imbunatatirea comunicarii cu utilizatorii rezultatelor ESPON Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi Bucureti, 6 septembrie 2011 6. Utilizarea studiilor ESPON pentru fundamentareapoliticilor europeneConditii necesare pentru o real utilizare a cercetrii teritoriale- Judicioas alegere a temelor de cercetare- Adaptarea studiilor la asteptarilor decidentilor- Existenta unei administratii care sa poata folosi in mod adecvatrezultatelor cercetarii teritoriale- Analiza studiilor realizate la nivel european din perspectivanationala/local Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi Bucureti, 6 septembrie 2011 7. Proiectele ESPON 2006Thematic projects Policy impact projectsEnlargement of the EU and its polycentric Territorial impact of EU transport and TENspatial structure policiesSpatial effects of demographic trends and Territorial Impact of EU Research &migration Development PolicyTransport services and networks: territorialTerritorial impact of CAP and Ruraltrends and supply Development PolicyTelecommunication services and networks:Energy services, networks and territorialterritorial trendsimpact EU energy policySpatial aspects of the Information SocietyTerritorial impacts of European fisheriesSpatial effects of natural and technologicalpolicyhazards Territorial effects of structural fundsTerritorial trends of the management of the Territorial effects of the Pre-Accession Aidnatural heritageTerritorial effects of structural funds in urbanImpacts of cultural heritage and identity areasCross thematic projects Application and effects of the ESDP inIntegrated tools for European spatial Member Statesdevelopment Governance of territorial and urban policiesSpatial scenarios in relation to the ESDP and Territorial trends and impacts of EUEU Cohesion PolicyEnvironment PolicyTerritorial dimension of theIntegrated analysis of transnational andLisbon/Gothenburg Process national territoriesEurope in the worldEU economic policies andfinanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului Seminarul Noi oportuniti deNoi Bucureti, 6 septembrie 2011location ofeconomic activities 8. Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 9. Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 10. Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 11. ESPON Agenda Teritorial European (2007)- consolidarea coeziunii teritorialeEDORA - Oportuniti de dezvoltare a diferitelortipuri de zone rurale- consolidarea identitii regionale, mai ESPON CLIMATE - Schimbri climatice i efectebuna utilizare a diversitii teritoriale teritoriale asupra economiilor regionale i localedin Europa- consolidarea dezvoltrii policentrice iMETROBORDER -Regiunimetropolitanea inovrii prin crearea unor reele detransfrontaliere policentriceregiuni urbane i orae EU-LUPA -Modele europene de utilizare aterenurilor- noi forme de parteneriat i TRACC - Accesibilitatea reelelor de transport laguvernan teritorial ntre zonele scar regional /local i modele de accesibilitaterurale i cele urbane SGPTDE - Poli secundari de cretere ndezvoltarea teritorial-clusterele regionale de concuren iARTS Evaluarea impactului teritorial alinovare DirectivelorMrileEuropei n contextul dezvoltrii- consolidarea i extinderea reelelorteritoriale;transeuropene PURR Potenialul regiunilor ruralPOLYCE Metropolizarea i dezvoltarea- gestionarea transeuropean a riscului,policentric n Europa Centralinclusiv n cazul impactului schimbrilor SMART-IST - Instituii inteligente pentruclimatice dezvoltarea teritorial- consolidareaoportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiSeminarul Noistructurilor ecologice i a Noiresurselor 6 septembrie 2011Bucureti, culturale 12. ESPON Agenda Teritorial 2020 (2011)Provocri identificateTematici ESPON- schimbri structurale n urma crizeiCriza economic reziliena regiuniloreconomice- integrarea spaiului european iRegiuni aflate n vecintatea Europeiinterdependena regiunilor- provocri sociale i demografice i Dimensiunea teritorial a srciei i excluziuniisegregarea grupurilor vulnerabile sociale n Europa- schimbri climatice i riscuri de ESPON CLIMATE - Schimbri climatice i efectemediu teritoriale asupra economiilor regionale i localedin Europa- provocarea energetic ReRISK - Efectele creterii preurilor energieiasupra competitivitii regionale- scderea biodiversitii, patrimoniuEU-LUPA -Modeleeuropene de utilizare anatural i cultural terenurilor Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi Bucureti, 6 septembrie 2011 13. Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 14. ESPON - Cartea verde privind coeziunea teritorial(2008)-dezvoltare mai echilibrat i armonioasINTERCO Indicatori aicoeziunii teritoriale-concentrarea: depirea diferenelor de ESPON TeDi - Diversitatea Teritorial ndensitateEuropa ATTREG Atractivitatea regiunilor i-conectarea teritoriilor: depirea factorului oraelor europene pentru rezideni i turitidistan TERCO Cooperare teritorial n arii transnaionale i peste graniele interne i-cooperare: depirea factorului divizareexterne GEOSPECS- Perspectiva european-regiuni cu caracteristici geograficeasupra mai multor categorii de teritoriispecificeIndicatori i perspective privind serviciile de interes general pentru coeziunea i-transformarea diversitii teritoriale ntr-undezvoltarea teritorialavantajULYSSESUtilizarea rezultatelor cercetrilor aplicate ca etalon pentru-coordonarea politicilor sectoriale cu celeplanificareai dezvoltarea teritorialteritorialetransfrontalier EUROISLANDS Insulele Europei i Politica de Coeziune Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi Bucureti, 6 septembrie 2011 15. Seminarul Noi oportuniti de finanare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului NoiBucureti, 6 septembrie 2011 16. ESPON Al 5lea Raport privind coeziunea (2010)-consolidarea programrii strategiceDEMIFER - Fluxuri demografice i migratoriicare afecteaz regiunile i oraele europene-onoudimensiune: coeziunea KIT - Dimensiunea teritorial a inovrii iteritorial economiei bazate pe cunoatereFOCI - Orientri viitoare de dezvoltare a-consolidarea coordonrii ntre politicioraelorCAEE - Economiile de aglomeraie din-concetrarea resurselor EuropaSURE - Succesul economiilor regiunilor de-prioriti cheie corelate de obiectivele convergenEU2020TIPTAP - Evaluarea impactului teritorial alpoliticilor de transport i agricultur-cretereaperformanelorprinTIGER Impactul teritorial al globalizriicondiionaliti i performane asupra Europei i regiunilor acesteiaTranSMEC Metode de sprijin transnaional-evaluare, performan i rezultate pentru cooperare europeanEATIAESPON i evaluarea impactului-noi instrumen

Popular Tags:

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended