+ All Categories
Home > Documents > ELTV 2019/Anunt... · Web viewConferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din...

ELTV 2019/Anunt... · Web viewConferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din...

Date post: 02-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PROFESORILOR ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, Ediţia a VI-a, 8 Iunie 2019 ANUNŢ CONFERINŢĂ Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie prin Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Casa Corpului Didactic Argeş şi Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO ED EXPERT anunţă organizarea Conferinţei Naţionale a Profesorilor - ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, ediţia a VI-a, ce va avea loc în data de 08 iunie 2019. Scopul conferinţei este acela de a crea cadrul unei dezbateri privind problematica educaţiei prezente și viitoare, orientarea prospectivă a educaţiei și regândirea acesteia, în acord cu cerinţele viitoare ale societăţii, precum și cu transformările rapide și profunde ce au loc în plan socio-economic și tehnologic. Conferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din învăţământul primar și preșcolar, profesorilor din învăţământul gimnazial și liceal, consilierilor şcolari, specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei (cercetători, formatori), masteranzilor/ studenţilor. Principalele direcţii tematice abordate în cadrul Conferinţei ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR” sunt: 1. TENDINȚE ACTUALE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 2. APLICAȚII PRACTICE ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ 3. IMPLICAȚII PSIHOPEDAGOGICE ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ 4. BUNE PRACTICI ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE 5. TENDINȚE ACTUALE ÎN DIDACTICA SPECIALITĂȚII 6. BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL 7. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN FORMAREA PROFESORILOR Calendarul conferinţei: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie str. Doaga, nr.11, Pitești, Argeș
Transcript
Page 1: ELTV 2019/Anunt... · Web viewConferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din învăţământul primar şi preşcolar, profesorilor din învățământul gimnazial

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PROFESORILOR ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”,

Ediţia a VI-a, 8 Iunie 2019

ANUNŢ CONFERINŢĂFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie prin Departamentul de Ştiinţe

ale Educaţiei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa Corpului Didactic Argeș şi Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO ED EXPERT anunţă organizarea Conferinţei Naţionale a Profesorilor - ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR”, ediţia a VI-a, ce va avea loc în data de 08 iunie 2019.

Scopul conferinţei este acela de a crea cadrul unei dezbateri privind problematica educației prezente și viitoare, orientarea prospectivă a educației și regândirea acesteia, în acord cu cerințele viitoare ale societății, precum şi cu transformările rapide și profunde ce au loc în plan socio-economic și tehnologic.

Conferinţa se adresează, în egală măsură, profesorilor din învăţământul primar şi preşcolar, profesorilor din învățământul gimnazial și liceal, consilierilor şcolari, specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei (cercetători, formatori), masteranzilor/ studenţilor.

Principalele direcţii tematice abordate în cadrul Conferinţei ”EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR” sunt: 1. TENDINȚE ACTUALE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE2. APLICAȚII PRACTICE ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ 3. IMPLICAȚII PSIHOPEDAGOGICE ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ4. BUNE PRACTICI ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE 5. TENDINȚE ACTUALE ÎN DIDACTICA SPECIALITĂȚII6. BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL7. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN FORMAREA PROFESORILOR

Calendarul conferinţei:- 30 mai 2019: trimiterea formularului de înscriere, a rezumatului lucrării şi a dovezii privind

achitarea taxei de participare și publicare la adresa [email protected] 08 iunie 2019: desfăşurarea lucrărilor conferinţei.- 30 iulie 2019: trimiterea lucrărilor full text.

TaxeTaxa de participare este de 70 lei, taxa care include mapa conferinței, participare la lucrarile conferinței și publicarea lucrării.Taxele se achită în contul Beneficiar: ASOCIATIA EDUCATIE PENTRU MAINE, Cod fiscal CUI: 33433060.Banca: CEC Bank SA, Sucursala: Pitesti, Adresa: Strada Doaga Nr. 11, Pitesti, Argeş, RomaniaDetalii plata: Taxa participare / publicare conferinţă „Educația la timpul viitor”.Cont IBAN: RO57CECEAG0130RON1081290

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa [email protected].

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologiestr. Doaga, nr.11, Piteşti, Argeş


Recommended