Home >Documents >Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din ro.pdf ·...

Eficienţă energetică şi energii regenerabile în infrastructura din ro.pdf ·...

Date post:13-Feb-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Eficienţă energetică şi energii regenerabile în

  infrastructura din România: producţia de

  energie

  12 aprilie 2016 în Bucureşti, România

  Daniel Wewetzer, Project Manager

  eclareon GmbH, consultant din partea Iniţiativei pentru export în

  domeniul energiei a Ministerului Federal pentru Economie şi

  Energie

  www.german-energy-solutions.de

 • • Prezentarea Iniţiativei pentru export în domeniul energiei

  • Tranziția energetică

  • Eficienţa energetică şi energiile regenerabile în Germania

  • Companii germane participante

  Agenda

  Daniel Wewetzer| 12.04.2016 | Page 2

 • Iniţiativa pentru export în domeniul energiei

  www.german-energy-solutions.de

 • Participanţii activi la Iniţiativa pentru export în

  domeniul energiei

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 4

  Alţi parteneri:

   Asociaţii profesionale

   Asociaţii ale landurilor

   Agenţii de energie

   Organizaţii economice

  Iniţiativa pentru export

  Consiliul consultativ

  strategic

  Grupul de coordonare

 • Oferte ale Iniţiativei pentru export în domeniul

  energiei

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 5

   Târguri internaţionale

   Călătorii de afaceri  Călătorii de informare

   Transfer de know-how

   Calificare

   Sesiuni de informare

  www.german-energy-

  solutions.de e

  http://www.german-energy-solutions.de/ http://www.german-energy-solutions.de/ http://www.german-energy-solutions.de/ http://www.german-energy-solutions.de/ http://www.german-energy-solutions.de/

 • Obiectivele Iniţiativei pentru export în domeniul

  energiei

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 6

   Prezentarea unor soluţii din domeniile eficienţei energetice şi

  energiilor regenerabile

   Susţinere în măsurile de implementarea şi promovare a eficienţei

  energetice şi a energiilor regenerabile ca mijloace de creştere a

  competitivităţii

   Transfer de know-how către factorii de decizie politici, liderii de opinie

  şi operatorii economici de pe piaţă

   Aducerea unei contribuţii notabile la protecţia climatică internaţională

 • Programul de tranziţie energetică Remodelarea sistemului energetic german

  www.german-energy-solutions.de

 • Doi piloni ai programului de tranziţie energetică

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 8

  S o

  u rc

  e : B

  M W

  i 2

  0 1

  4

  Eficienţa energetică şi energiile regenerabile garantează o tranziţie energetică

  durabilă

 • Cinci motive pentru tranziţia energetică

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 9

  S o

  u rc

  e : B

  M W

  i 2

  0 1

  4

   Dezvoltarea unor noi tehnologii ca sursă pentru

  creşterea economică şi pentru crearea de locuri

  de muncă

   Politica energetică poate fi ambele – atât

  durabilă, cât şi cu rezultate economice de succes

   Reducerea dependenţei de importurile de de

  energie

   Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi

  atingerea obiectivelor de protecţie climatică

   Renunţarea la utilizarea energiei nucleare

  Tranziţia energetică este un proiect pe termen lung, bazat pe acceptare publică.

 • Cerinţe pentru tranziţia energetică

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 10

  S o

  u rc

  e : B

  M W

  i 2

  0 1

  4

  Triunghiul politicii energetice raportat la tranziţia energetică

  Siguranţa aprovizionării, eficienţa economică şi protecţia mediului sunt înlănţuite

  între ele.

 • Obiectivele programului de tranziţie energetică

  până în 2050

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 11

  Măsuri în sector

  • Inovaţiile aliniate la cerinţele

  pieţei iau naştere prin

  cercetare şi dezvoltare

  • Programe de stimulare

  pentru tehnologii

  interdisciplinare

  • Acorduri benevole în unele

  sectoare

  • Impozite pe energia electrică

  şi combustibili („impozit eco”)

  Obiective naţionale pentru eficienţa

  energetică

  Necesarul de energie primară

  reducere de 20% până în 2020

  reducere de 50% până în 2050

  Situaţia actuală

  Importanţa sectorului

  din consumul de energie

  finală în 2012 45%

  Transport

  Gospodării

  Activităţi industriale,

  comerţ, prestări de

  servicii

  Industrie 2012: economie de 34 PJ/a (0,85%) în consumul de

  energie finală (comparativ cu

  2008)

 • Climă

  Energii

  regenera-

  bile

  Eficienţă

  energetică

  % Consum de energie

  finală

  % Consum brut de

  energie electrică

  % Consum de energie

  primară (vs. 2008) Productivitate energia

  finală Cota de reabilitare

  % Reducerea emisiilor

  de gaze cu efect de seră

  (vs. 1990)

  2020 2025 2030 2035 2040 2050

  +2.1% p.a.

  Dublarea cotei de reabilitare: 1%  2%

  -40 -55

  -70 -80 to -95

  35 40 to 45 50 65

  80 55 to 60

  18 30

  45 60

  -20

  -50

  12,4%*

  27.8%

  - 9 %

  0.2%* p.a.

  ~1%* p.a.

  -27%

  Valori

  realizate

  2014

  Programul de tranziţie energetică urmăreşte o strategie transparentă, pe termen lung, cu obiective concrete.

  Obiectivele programului de tranziţie energetică până

  în 2050

  Daniel Wewetzer | renewables – Made in Germany | 03.03.2016 | Page 10

 • Organiser

  27,8

  9,9

  5,4

  12,9

  35

  14

  10

  18

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  35,0

  40,0

  electricity heating transport total final energy consumption

  S h

  a re

  i n

  [ %

  ]

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  2014

  target 2020

  Ponderea energiilor regenerabile creşte în toate sectoarele, cel mai rapid în domeniul energiei electrice.

  Evoluţia energiilor regenerabile în Germania

  Daniel Wewetzer | renewables – Made in Germany | 03.03.2016 | Page 12

 • Infrastructura de reţele – provocări şi posibilităţi

  www.german-energy-solutions.de

 • 0,0%

  50,0%

  100,0%

  Chart Title

  Operatorii de reţele din Germania şi ponderea

  aprovizionării fluctuante din surse regenerabile de

  energie electrică

   S

  o u rc

  e :

  E c o fy

  s 2

  0 1 5 ,

  b a s e d o

  n d

  a ta

  f ro

  m T

  ra n s m

  is s io

  n

  s y s te

  m o

  p e ra

  to rs

  2 0 1 3 ,

  F ra

  u n h o fe

  r IS

  E 2

  0 1 4

  50Hertz

  • 9,995 km

  • 48% capacitate de vârf volatilă

  Amprion

  • 11,000 km

  • 24,7% capacitate de vârf volatilă

  TransnetBW

  • 3,330 km

  • 31,6% capacitate de vârf volatilă

  TenneT

  • 10,800 km

  • 49,5% capacitate de vârf volatilă

  Germany

  • Capacitate volatilă maximă: 37,8 GW

  la o sarcină de 70 GW

  • Cotă orară: peste 50%

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 15

  Operatorii de transport şi de sistem germani transferă deja peste 50% din

  energia lor electrică din surse regenerabile în reţelele lor

 • Provocarea: realizarea unei legături între cerere şi

  ofertă

  S o

  u rc

  e : D

  U H

  2 0

  1 1

  Noi linii de curent urmează să transporte oferta în exces din nordul Germaniei

  în sud, pentru a se preveni deficitele în aprovizionare.

  Daniel Wewetzer | 12.04.2016 | Page 16

  Energie solară

  Energie eoliană

  Planificat

  Deficit în aprovizionare

  Reţea de transfer

  Reţea de distribuţie

  Centru de densitate mare a

  populaţiei

 • Producţia de energie electrică per land federal în 2024

  Capacităţile de producţie din nord acoperă cererea din sud.

  Alte energii regenerabile

  Energie hidraulică

  Biomasă

  Sisteme fotovoltaice

  Sisteme eoliene offshore

  Sisteme eoliene onshore

  Alte surse de energie convenţionale

  Sisteme de cogenerare

 • Principiile de bază ale unui smart grid

  Producătorii şi consumatorii interacţionează şi comunică prin intermediul smart grid. So

  u rc

  e : e

  rg o

  , b

  a s e

  d o

  n

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended