+ All Categories
Home > Documents > Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: nguyentram
View: 238 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
15
G earing Adult Education T owards Occupational Mobility Rezumatul Raportului National de Evaluare pentru Romania Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale Instalator doctor Infirmiera Bucatar Tamplar Profesor Politist Stilist actor Muzician optometrist Fizician Patolog Antreprenor pompe funebre Administrator retea Stomatolog Conducator auto Inginer Mecanic Pescar Bibliotecar geolog janitor Bijutier Avocat Pictor electrician Postarita Lingvist Marinar broker Ofiter bancar Confectioner Dactilograf Cosmetician Ingrijitor gradina zoologica receptionist translator designer reporter farmacist Mester Vanzator Taietor de lemne Soldat Fuctionar Botanist Ceasornicar Director inchisoare Fermier pilot Muncitor necalificat Sofer Lector Lacatus optician model Fotograf Berar casier pattern-maker politician Fabricant de schele Cercetator editor Contabil
Transcript
Page 1: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Gearing Adult Education Towards Occupational Mobility

Rezumatul Raportului National de Evaluare pentru Romania

Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Instalator

doctor Infirmiera

BucatarTamplar

Profesor

Politist

Stilistactor

Muzician

optometrist Fizician Patolog

Antreprenor pompe funebre

Administrator retea Stomatolog Conducator auto Inginer

Mecanic

Pescar

Bibliotecar

geologjanitor

Bijutier

AvocatPictorelectrician

Postarita Lingvist

Marinar

broker

Ofiter bancar

Confectioner

Dactilograf Cosmetician

Ingrijitor gradina zoologica

receptionist

translator

designer

reporter

farmacist

Mester

Vanzator

Taietor de lemne

Soldat

Fuctionar

Botanist

Ceasornicar

Director inchisoare

Fermier pilot

Muncit or necalificat

Sofer

Lector

Lacatus

optician

model

Fotograf

Berarcasier

pattern-maker

politician

Fabricant de schele

Cercetator

editor

Contabil

Page 2: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Autorii raportului:

Coordonatorul proiectului:

http://www.kmuforschung.ac.at

Proiect finantat de:

Acest proiect este finantat de Comisia Europeana.

Aceasta publicatie reflecta punctual de vedere al autorilor, Comisia nu este responsabila de modul in care sunt utilizate informatiile incluse in acest material

Acest studio a fost elaborate cu responsabilitate. Autorii si coordonatorul proiectului nu isi asuma responsabilitatea pentru evebntuale erori de tiparire si/sau alte imperfectiuni si potentialele daune ce ar rezulta din acestea.

Camera de Comert si Industrie a Romaniei http://www.ccir.ro

Simona Gheorghe

Page 3: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Gearing Adult Education Towards Occupational Mobility

Rezumatul Raportului National de Evaluare pentru Romania

Bucuresti 2009

Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Page 4: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

Continut

1 Context 1

2 Principalele caracteristici ale masurilor disponibile privind educarea si formarea adultilor 2

3 Recomandari 3

3.1 Recomandari pentru guvern la nivel national si regional 3

3.2 Recomandari pentru furnizorii de formare 4

4 Exemple de buna practica 5

Crearea transparentei pe piata de formare (training) 5

Autorizarea Furnizorilor 5

Consilierea carierei pentru forta de munca mobila 6

Recunoasterea experientei nonformale acumulate 7

Suportul financiar privind (re)calificarea 8

Acordarea de facilitati pentru ingrijirea copiilor 8

Un format favorabil pentru cursuri (ex: durata, orar, eligibilitate) 8

Continutul, metodele de predare 10

Anexa 1: partenerii proiectului GATOM 11

Page 5: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

1

Context

Desi traditionalul curriculum al fortei de munca a fost caracterizat de prezenta unei profesii specifice pe parcursul vietii active, in ultimii ani, necesitatea de a urma o a doua cariera intr-o alta profesie a devenit predominanta. Datorita schimbarilor de pe piata fortei de munca, numarul de persoane care nu gasesc un loc de munca in ocupatia initiala este in crestere, la fel si numarul de persoane care se confrunta cu provocarea de a stapanii cu succes schimbarile profesionale.

Ca in majoritatea cazurilor in care mobilitatea ocupationala impune (re)calificarea, se naste intrebarea daca sistemul disponibil de ocupare a adultilor este potrivit cerintelor fortei de munca mobile, in special pentru cei care au deja un loc de munca si care au prin urmare, resurse limitate de timp pentru a urma un curs de (re) calificare.

In acest context proiectul: “Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale –GATOM” finantat de Comisia Europeana prin Programul de Educare pe tot Parcursul Vietii si desfasurat in 8 tari europene: Austria, Finlanda, Germania, Irlanda, Polonia, Romania, Spania, Elvetia, are ca scop punerea in contrast a masurilor sistemului disponibil de educare a adultilor cu cerintele angajatilor si angajatorilor cu privire la instrumentele de (re)calificare in cadrul schimbarii ocupationale pe verticala.

Acest document este un rezumat al Raportului National de Evaluare pentru Romania, care isi propune analizarea a 3 profesii (instalatori, bucatari, infirmiere) din care rezulta o serie de recomandari pentru factorii de decizie politici si pentru furnizorii de training. Mai mult decat atat, au fost elaborate inventare de training individuale ce vor duce la identificarea unor Exemple de Buna Practica privind instrumentele de calificare potrivite persoanelor ce doresc sa-si schimbe ocupatia in una din aceste profesii. Aceste materiale pot fi descarcate de pe

www.mobility-training.eu

1

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 6: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

2

Principalele caracteristici ale masurilor disponibile privind educarea si formarea adultilor

In general, in Romania formarea profesionala este de 2 feluri:

• Formarea profesionala initiala a adultilor va asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca;

• Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente a adultilor;

• Pentru calificare si recalificare se elibereaza certificat de calificare profesionala, iar programele de initiere, perfectionare si specializare se finalizeaza cu un certificat de absolvire.

• Durata minima a programului de calificare pentru care se elibereaza certificate de absolvire recunoscute la nivel national este:

» 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

» 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

» 1080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

• Aceste cursuri de (re)calificare sunt in general caracterizate printr-o combinatie intre teorie (1/3) si practica (2/3). In special formarea practica este foarte importanta atat pentru cursanti cat si pentru angajatori. Cateva din masurile de formare analizate au ca specific concentrarea pe dezvoltarea abilitatilor principale (precum: spiritul de echipa, relatia cu clientii, modalitati de a face fata stresului). Acest lucru este foarte raspandit in masurile de educatie din sectorul sanatatii, dar este de asemenea solicitat si in alte ocupatii.

• In ceea ce priveste lectorul (profesorul), locatia, preturile si certificatele oferite, acestea difera considerabil. Angajatii si angajatorii considera ca masurile de formare cele mai benefice sunt cele oferite de nivelul local si la preturi rezonabile care sunt recunoscute oficial printr-un certificat si sunt sustinute de lectori cu substantiale cunostinte practice si know-how actualizate.

2

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 7: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

3

Recomandari

3.1 Recomandari pentru guvern la nivel national si regional

• Initierea de campanii de constientizare in vederea informarii furnizorilor de formare privind cerintele de pe piata fortei de munca mobile in cadrul (re)calificarii pe baza datelor standardizate privind schimbarea ocupatiei (masura, caracteristici ale fortei de munca mobile, de exemplu prin extinderea datelor asigurarilor sociale) si investigatii specifice privind ocupatia pentru a identifica caracteristicile “ideale” ale instrumentelor de formare.

• Dezvoltarea de standarde comune pentru sistemul de educatie al adultilor si familiarizarea angajatorilor cu acestea.

• Dezvoltarea de instrumente pentru a facilita recunoasterea abilitatilor/competentelor nonformale provenite din experienta anterioara

• Suport pentru adaptarea pietei de formare:

» Cresterea transparentei pe piata de formare, de exemplu: prin punerea la dispozitie a unor registre actualizate ale furnizorilor de formare profesionala si de cursuri

» Oferirea de servicii de consultanta pentru angajatii aflati in cautarea de masuri de (re)calificare pe fondul schimbarii ocupatiei pe plan vertical

» Sprijinirea de strategii profesionale pe termen scurt pentru a oferi potentialilor cursanti posibilitatea de a-si testa aptitudinile si competentele intr-o situatie reala (ex: sprijin financiar pentru intreprinderi)

» Crearea unor platforme online pentru ocupatii specifice pentru a oferi persoanelor interesate mai multe informatii despre anumite joburi cu accent pe sarcinile si conditiile de munca

» Acordarea de sprijin financiar pentru angajati si angajatori (de exemplu: subventii, facilitati fiscale)

Raportului National de Evaluare pentru Romania

3

Page 8: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

4

» Acordarea de facilitati pentru ingrijirea copiilor femeilor participante la cursurile de (re)calificare.

3.2 Recomandari pentru furnizorii de formare

• Oferirea de cursuri de formare la nivel regional/local (in loc ca acestea sa se concentreze asupra marilor orase)

• Oferirea de teste de aptitudini pentru a investiga in ce masura candidatul este sau nu potrivit pentru profesia luata in considerare, precum si a personalului ce asigura consilierea/instruirea pe tot parcursul cursului de formare profesionala

• Organizarea modulara cu scopul de a selecta individual cursurile in functie de specificul nevoilor de formare

• Durata si orarul cursurilor sa fie adaptate nevoilor fortei de munca mobile

• Limitarea numarului de participanti (de exemplu: maxim 20) pentru individualizarea cursului si crearea unor clase omogene (de exemplu: in ceea ce priveste varsta si contextul educational sau experienta anterioara)

• Luarea in considerare a cerintelor de training/formare a fortei de munca imbatranite

• Asigurarea calificarii si experientei practice indelungate a lectorilor

• Cooperarea cu angajatorii pe parcursul elaborarii curiculei si desfasurarii partii practice a cursului

• Echilibrarea cunostintelor teoretice (orientate spre ocupatie si cunostinte generale (de exemplu: limbi straine si IT) si abilitati practice (in centrele de instruire percum si in companii)

• Imbunatatirea abilitatilor generale

• Oferirea de certificate care sunt recunoscute si acceptate oficial de catre angajati.

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 9: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

5

Exemple de buna practica

Crearea transparentei pe piata de formare (training)

In Romania, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor a fost infiintat in baza Legii 132/1999 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 348 din 23 iulie1999) si a Legii 559/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 ca autoritate autonoma administrativa. Este compus din reprezentanti ai administratiei publice centrale, ai sindicatelor precum si cei ai angajatorilor, organizatii care sunt reprezentative la nivel national. Printre altele, Consiliul coordoneaza si controleaza autorizarea furnizorilor de formare profesionala, elaborarea de standarde ocupationale, de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite de adulti prin formare profesionala continua.

Autorizarea Furnizorilor

In vederea obtinerii autorizatiei, furnizorii de formare profesionala vor depune o cerere de autorizare insotita de dosarul de autorizare. Informatii detaliate privind modelul de cerere si componenta dosarului se pot obtine la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare sau prin consultarea site-ului www.cnfpa.ro. În cazul în care comisia de autorizare constata ca sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate, numeste doi specialisti, care verifica, în mod independent, daca sunt îndeplinite criteriile de autorizare.

Cererea de autorizare se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrarii cererii.

In urma analizei documentatiei cuprinse in dosarul de autorizare si a rapoartelor de evaluare intocmite de specialisti, comisia de autorizare decide acordarea sau neacordarea autorizatiei.

Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare comunica furnizorului in termen de 5 zile decizia comisiei urmand ca autorizatia sa fie eliberata in cel mult 30 de zile.

Autorizatiile eliberate furnizorilor de formare profesionala au o perioada de valabilitate de 4 ani, cu posibilitate de reinnoire, perioada in care activitatea va fi monitorizata.

Comisia de autorizare monitorizeaza activitatea furnizorilor autorizati prin urmarirea sistematica a îndeplinirii de catre furnizorul de formare profesionala a criteriilor care au stat la baza autorizarii acestuia, prin înregistrarea rezultatelor la examenele de absolvire a

Raportului National de Evaluare pentru Romania

4

Page 10: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

6

programelor de formare precum si prin verificari periodice.

Opintoluotsi1 este un portal de servicii finlandez ce furnizeaza informatii privind educatia, cursurile si studiile din diferite institute. Acesta este condus de Ministerul de Educatie. Opintoluotsi a fost dezvoltat in cadrul unui proiect in 2000–2006, sustinut de Fondul Social European. Scopul acestui serviciu este de a sprijini persoanele in gasirea de posibilitati de educatie potrivite pentru nevoile individuale.

Aceste servicii sunt oferite de Opintoluotsi tuturor potentialilor utilizatori de educatie si formare profesionala indiferent de varsta sau trecut. Serviciile sunt oferite in limba finlandenza, suedeza, engleza. Cu toate acestea, continutul site-ului in limba angleza este diferit de cel in limba finalandeza si suedeza. Varianta in limba angleza a site-ului este orintata spre straini cu scopul de a studia in Finlanda. Variantele in limba finlandeza si suedeza ale site-ului contin informatii cu privire la educatia si formarea profesionala disponibile, despre diplome, grade si cursurile care duc la obtinerea acestora, despre formele variate si viitoare ale cursurilor legate de hobiuri si alte interese. Opintoluotsi ofera de asemenea informatii despre scoli si universitati, locatiile lor, conditiile de admitere, de finantare a studiilor. Exista de asemenea studii de caz/articole despre diverse ocupatii. Portalul ofera de asemenea oportunitatea de a solicita informatii detaliate sau consiliere privind cariera din partea consilierilor. Cererile vor fi solutionate in cel mult 5 zile.

In mod similar, Koulutusnetti2 este un portal Finlandez care va ajuta sa gasiti directii potrivite de studiu, informatii despre cum te poti inscrie la cursuri, informatii actualizate cu privire la oferta educationala, date de contact ale institutiilor educationale si informatii despre diverse grade si ocupatii. Este condus de Consiliul National Finlandez al Educatiei. Ministerul Ocuparii Fortei de Munca si Economiei a lansat, de asemenea, un portal pentru planificarea carierei pentru adulti. Ofera informatii despre locurile de munca, ocupatii, educatie si formare profesionala. In primul rand, este o platforma unde un adult isi poate planifica propria cariera si identifica diverse oportunitati. Exista diverse exercitii disponibile ce pot ajuta utilizatorii sa-si aleaga o ocupatie adecvata. Portalul este numit A-URA (A de la ‘aikuinen’=’adult’, URA de la ‘ura’=’cariera’) si poate fi accesat pe: http://www.avosto.net/a-ura/.

Consilierea carierei pentru forta de munca mobila

In Elvetia exista consilieri privind cariera care sunt disponibili in fiecare zi si acopera toate sectoarele economiei (de exemplu: exista specialisti in consilierea clientilor in vederea gasirii unui loc de munca). Serviciile sunt gratuite pentru persoane in varsta de 20 de ani sau mai tinere, iar persoanele ce depasesc aceasta varsta platesc o mica taxa.

In Finlanda, selectia masurilor de educatie pentru adulti este sustinuta public de elaborarea unor planuri individuale de formare pentru persoanele mature ce doresc (re)calificarea.

1. http://www.opintoluotsi.fi2. http://www.koulutusnetti.fi

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 11: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

7

In acest sens sunt luate in considerare competentele ce au fost acumulate intr-un cadru non-formal (de exemplu: invatarea la locul de munca), aceste planuri de formare pot fi potrivite pentru descoperierea competentelor in vederea unei schimbari profesionale. Luarea in considerare a abilitatilor dobandite anterior se realizeaza prin evaluare pe baza unor examene, care sunt efectuate in comun de catre furnizorii de educatie, practicieni si parteneri sociali.

Planul de Suport pentru Industria Textilelor (Plan de Apoyo al Sector Textil y de la Confección) a fost implementat in 2006 de catre guvernul spaniol pentru a stimula competitivitatea in acest sector si pentru a atenua consecintele negative asupra ocuparii fortei de munca si a lucratorilor. In acest sens, chiar daca planul contine masuri pentru mentinerea muncitorilor in acest sector de activitate, se acorda atentie si initiativelor menite a reforma si realoca surplusul de muncitori, si contine de asemenea masuri speciale pentru a acorda ajutor persoanelor varstnice ce pot fi reintegrate pe piata muncii. Initiativele specifice de a recalifica muncitorii includ o cercetare “ad-hoc” a profilului profesional al lucratorilor din acest sector, urmata de activitati de consiliere si orientare profesionala a carierei muncitorilor si initiative suport specifice pentru a oferi formare muncitorilor din sectoarele de activitate aflate in crestere ce au un deficit de muncitori in anumite ocupatii. In acest scop, planul include, de asemenea, stimulente speciale(precum scutiri la platile asigurarilor sociale) pentru companiile care angajeaza lucratori provenind din industria textila.

Recunoasterea experientei nonformale acumulate

Guvernul spaniol a adoptat recent (18 ianuarie 2008) Decretul regal nr. 43/2008 pentru a reglementa asa numitele certificate profesionale (certificados de profesionalidad). Aceste certificate recunosc competentele si abilitatile necesare pentru indeplinirea unei anumite profesii. Ele pot fi obtinute prin 2 cai principale, si anume, fie printr-o activitate ad-hoc de formare sau prin validarea oficiala a experientei profesionale dobandite la locul de munca.

In Elvetia, a fost adoptata in 2004 o noua lege privind educatia si formarea vocationala, care sa permita recunoasterea si validarea educatiei vocationale anterioare sau abilitatile si experientele practice generale, oferind in acest fel oportunitatea adultilor de a castiga recunoasterea certificatelor educationale si de formare fara a fi nevoie sa participe la un program educational formal.

In acest sens, validarea sistemului a dus la stabilirea unor standarde minime ale sistemului de validare pentru a asigura calitate si compatibilitate pe intreg teritoriul Elvetiei. Dupa faza de informare si consiliere candidatii trebuie sa treaca printr-o autoevaluare in ceea ce priveste propriile competente, ce este ulterior evaluata de experti.

Organismul de validare decide in privinta recunoasterii abilitatilor prealabile si/sau necesitatea de a acumula mai multe) competente. La final, candidatul primeste un certificat, care este echivalentul celor obtinute prin educatie formala.

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 12: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

8

Suportul financiar privind (re)calificarea

In Finlanda, persoanele care au experienta in munca de cel putin 5 ani si au o functie publica sau privata care a durat cel putin un an sunt eligibile pentru indemnizatia de educatie a adultilor daca doresc obtinerea unei diploma, a unui grad sau urmarea unui curs in cadrul sistemului de educatie finlandez pe durata a cel putin 2 luni timp in care solicitantul trebuie sa fie in concediu de studiu. Perioada de acordare a indemnizatiei se stabileste in functie de vechimea in munca (0,8 zile pentru fiecare luna de munca) Alocatia cuprinde o parte de baza de 500 € finantata de bugetul de stat si o alta parte in functie de contributia din salariul solicitantului catre asigurarile de somaj platite de angajatori si angajati. In plus solicitantii pot primi o garantie guvernamentala pentru un imprumut pentru studenti (300 €/luna).

Acordarea de facilitati pentru ingrijirea copiilor

In Finlanda, alocatia copiilor este acordata tuturor copiilor sub varsta invatamantului obligatoriu (7 ani) (conf. Act 19.1.1973/36, Laki lasten päivähoidosta - Act privind ingrijirea copiilor). Acest act obliga municipalitatile sa puna la dispozitie gradinite (crese) pentru copii folosind metode si pentru un scop adecvat solicitarilor locuitorilor municipalitatii. Gradinitele (cresele) sunt disponibile doar in zilele lucratoare intre 6.30 si 17.00. Cu toate acestea, exista si gradinite (crese) non-stop sustinute de fiecare municipalitate. Acestea se adreseaza copiilor ai caror parinti(e) au (are) nevoie de servicii de ingrijire a copiilor in afara orelor “normale” din cauza orelor suplimentare sau formarii profesionale. Implementarea acestor principii variaza in functie de municipalitate. Legislatia este flexibila pentru municipalitati in sensul oferirii unor astfel de servicii si pentru evaluarea eligibilitatii serviciului.

Un format favorabil pentru cursuri (ex: durata, orar, eligibilitate)

CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), organizatia de reprezentare la nivel national a companiilor din domeniul instalatiilor din Spania, are 16 centre de formare localizate in Spania, care sunt acreditate in a oferi formare profesionala pentru someri. Cursurile combina teoria cu practica si sunt concentrate pe predarea informatiilor de baza in instalatii. In acest sens, nu este necesara nici o conditie speciala pentru a putea participa la aceste cursuri. Caracteristicile acestor cursuri pot fi destul de diferite dar, in general, ele sunt adecvate pentru persoanele deja angajate, in ceea ce priveste durata (6 luni), orarul (de ex: de la 18.00 la 22.00) si contin circa 80-100 ore/modul, 600-800 de ore in total.

Institutul de Training pentru Asistente Personale (Heimhilfe) din Austria ofera calificare pentru ingrijire si asistenta medicala primara pentru batrani si bolnavi la domiciliu.

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 13: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

9

Cuprind o parte tehnica si una practica. Cursurile teoretice dureaza cel putin 200 ore si sunt concentrate pe documentatie, etici profesionale, cunostinte ocupationale, prim ajutor, igiena, ingrijire de baza, baza in domeniul farmaceutic, nutritie de baza si dieta, baze in ergonomie si mobilizare, ingrijirea batranilor si bolnavilor, comunicarea de baza, solutionarea conflictelor, psihologie sociala, menaj, protectia mediului si siguranta.

Partea practica include 120 ore de formare practica in ambulatoriu si 80 de ore stationar in departamente. Cursurile teoretice se desfasoara seara ori in week-end. Costul cursurilor variaza de la 600 € pana la 1500 €. Dupa ce participantii au finalizat cu succes mare parte a lectiilor de teorie si pregatire practica trebuie sa sustina un examen oral final in fata comisiei institutului de formare (compus din directorul adjunct al acestei forme de educatie, un reprezentant al organismului de supraveghere si 3 profesori).

Anticiparile privind viitoarea cerere de bucatari pe piata fortei de munca au determinat Fáilte Ireland, Autoritatea Nationala de Dezvoltare a Turismului sa dezvolte o versiune a Institutului National de Ucenicie in domeniul Bucatariei pentru a veni in intampinarea nevoilor posibililor cursanti incluzand si persoanele ce doresc sa isi schimbe ocupatia.

Noul program Intensiv de Invatare a Bucatariei Profesionale este conceput pentru o perioada intensiva de 9 luni ce include teorie si practica. Numai candidatii care au demonstrat un anumit grad de maturitate si angajament pentru domeniul profesional al bucatariei vor fi luati in considerare la inscriere. Pe parcursul celor 6 luni participantii petrec 3 zile/saptamana in colegiu si 2 zile de practica la o companie la alegere. Fáilte Ireland plateste taxele scolare pentru colegiu si saptamanal o alocatie de formare (in pezent de €97.70) elevilor de liceu. Angajatorii platesc studentilor un salariu pentru zilele lucrate de acestia. Participantii care finalizeaza cu success programul primesc Certificat avansat nivel 6 FETAC.

In Romania Fundatia Leonardo Murialdo organizeaza cusuri de calificare pentru bucatari pe o durata de 4 luni jumatate, iscrierea la aceste cursuri se poate face si on line. Cursul are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica cursantul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de bucătar: să stabilească meniul, să pregătească alimentele, să organizeze şi să coordoneze munca în bucătărie. Pregatirea teoretică se va desfăşura la sediul Fundaţiei Leonardo Murialdo iar pregătirea practică la restaurantele cu care Fundaţia are contracte de colaborare (La Mama, La Scaletta, etc…). Cursul se adrseaza persoanelor care pornesc de la nivelul incepator in domeniu. La finalul cursului se obtine un certificat de calificare profesionala pentru meseria de „Bucătar”. Certificatele sunt recunoscute naţional şi internaţional (inclusiv în UE). Programa de desfasurare a cursului contine 6 module Cursul se adreseaza: angajaţilor, şomerilor,oricarei alte persoane care doreşte să urmeze un curs de calificare profesionlă care a absolvit invăţământul obligatoriu, preturile sunt avantajoase, certificatele de calificare si absolvire sunt emise de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, profesori calificati, asistenta gratuita in gasirea unui loc de munca, consiliere si orientare profesionala, sali de curs si practica cu dotari moderne.

Cursantul este obligat să frecventeze cursul de formare profesională pe întreaga perioadă.

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 14: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

10

Inregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire.

Cursanţii vor fi testaţi periodic, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de cunostinţe teoretice dobandite şi totodată capacitatea de a trece probe  practice.Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test (oral şi scris) de cunoştinte teoretice generale şi a  unei probe practice  realizate de cursant (accentul se pune pe deprinderea aplicării în practică a cunostinţelor teoretice dobândite).

Continutul, metodele de predare

In cadrul Institutului Spaniol de Ocupare a Fortei de Munca (INEM) cursantii participa la cursuri pentru calificarea infirmierelor zilnic pe o perioada de 12 luni si in fiecare zi cursantii au timp pentru continutul teoretic (4 ore) si o anumita perioada de timp este alocata experientei practice in comapanii (4 ore). INEM plateste acestor persoane o parte din salariu, experienta fiind pozitiva atat pentru participanti cat si pentru companii.

In Spania exista cursuri de invatare la distanta (cu parte teoretica si parte practica). Cursantii pot invata acasa fara nici o restrictie de timp. Aceste cursuri pregatesc participantii/studentii sa promoveze examenele oficiale de trecere la un Nivel Mediu de Formare Vocationala.

Raportului National de Evaluare pentru Romania

Page 15: Educarea adultilor in vederea mobilitatii ocupationale

11

Anexa 1: partenerii proiectului GATOM

AustriaAustrian Institute for SME Research (KMU FORSCHUNG Austria) http://www.kmuforschung.ac.at/

FinlandiaSmall Business Institute, Turku School of Economics and Business Administration http://www.tse.fi

GermaniaBerufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw) – Competence Center EUROPA http://www.bfw.de/

Irlanda Tom Martin & Associates/TMA http://www.tma.ie

Polonia

Entrepreneurship and Economic Development Research Institute (EEDRI) at the Academy of Management (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi) http://www.eedri.pl

Romania Chamber of Commerce and Industry of Romania CCIR http://www.ccir.ro

Spania ikei research & consultancy http://www.ikei.es

Elvetia (silent partner)

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB http://www.alice.ch

Raportului National de Evaluare pentru Romania


Recommended