Home >Documents >ed rutiera . circulatie

ed rutiera . circulatie

Date post:30-Jun-2015
Category:
View:596 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Transcript:

ATEN IE LA NEATEN IE!CUM CIRCULAM CORECT

NO IUNI INTRODUCTIVE Pieton persoan care circul pe jos, respectnd legisla ia rutier pentru circula ia acestuia. Circula ia rutier activitatea de folosire a drumului public de c tre participan ii la traficul rutier. Drum public orice strad sau sosea, autostrad sau drum, pe care circul pietoni sau vehicole.

Semafor-indicator cu lumini colorate, pentru reglementarea circulaiei n orae; stop. Zebr -marcaj de traversare a str zii pentru pietoni, constnd din dungi paralele albe sau galbene.

TROTUAR por iune marginal special amenajat din suprafa a unei str zi, mai ridicat dect partea carosabil , rezervat circula iei pietonilor. Pe trotuar merg pietonii , adic oamenii mari i copiii care umbl pe jos. Persoanele cu handicap locomotor, care se deplaseaz cu vehicule speciale sunt considerate pietoni. Tot pietoni sunt i cei care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile . Cnd ei trec dintr-o parte a str zii , n cealalt , spunem c TRAVERSEAZ .

Pe str zi circul VEHICULE : biciclete, c ru e motociclete, autoturisme, autobuze, autocamioane. Cnd folosim aceste mijloace de transport nu mai suntem pietoni, ci C L TORI sau PASAGERI.

n toate situa iile traversa i drumurile numai dup o temeinic asigurare. Nu traversa i drumul n fug !

Traversarea se realizeaz perpendicular pe axul drumului, n pas vioi, f r oprire. Nu este corect cnd traversarea se face cu pa i len i.

Circula i numai pe trotuare sau pe potecile laterale! Nu sta iona i pe bordura trotuarelor pentru a nu v dezechilibra i a ajunge pe carosabil n fa a ma inilor! P r si i trotuarul pentru ocolirea unor obstacole numai dup ce v-a i asigurat c n acel moment, pe partea cealalt , nu circul n apropiere autovehicule!

Traversati str zile sau drumurile numai pe marcajul pietonal (ZEBR ), prin dreptul indicatoarelor Trecere pentru pietoni, iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde a acestora; dac semnalul de culoare verde incepe s clipeasc , gr biti traversarea deoarece urmeaz s apar semnalul de culoare rosie.

Nu se traverseaz prin fa a sau prin spatele autobuzelor sta ionate sau aflate n mers.

JOACA PE STRAD Pe strad sau in apropierea ei , pe nserat i chiar pe nuneric, jocul copiilor poate fi foarte periculos. Preocupa i de joc, copiii uit de ma ini ori nu aud claxoanele lor. Se pot produce accidente grave n care victime sunt n principal copiii dar pot suferi i oferii sau chiar autovehiculel in cauz . Pericolul este agravat iarna din cauza s niu ului , patinajului, etc.

Se recomand evitarea stationarii cu alti colegi n mijlocul trotuarului si retragerea ntr-un loc unde sa nu fie incomodata deplasarea celorlalti pietoni .

Fi i mult mai aten i la traversare noaptea, atunci cnd plou , ninge sau este cea , deoarece vizibilitatea este redus . n condi ii de carosabil umed, spa iul necesar pentru frnare cre te foarte mult.

Dup ce a i cobort dintr-un mijloc de transport, nu traversa i prin fa a sau prin spatele vehiculului i nu v angaja i n traversare atunci cnd se apropie un autovehicul cu regim de circula ie prioritar care are n func iune semnalele speciale de avertizare luminoase i sonore. O asigurare temeinic n fa a trecerii pentru pietoni v va men ine n siguran . Mai bine a tepta i ceva mai mult pe trotuar, dect s fi i nevoi i apoi s v petrece i timpul n spital.

Art.20. ELEVUL, MEMBRU AL PATRULEI COLARE DE CIRCULA IE, ARE URM TOARELE NDATORIRI :

s -si nsuseasc corect si s respecte normele rutiere privind circula ia pe drumurile publice; s sprijine ac iunile organizate n coala, pentru cunoa terea de c tre elevi a regulilor de circula ie; s poarte echipamentul si nsemnele distincte stabilite prin prezentul regulament, atunci cnd se afl n ac iuni organizate; s ndrume deplasarea corect i n sigurant a elevilor, n timpul desf ur rii ac iunilor organizate ;

s

aduc la cunostinta cadrului didactic ndrum tor responsabil cu aceast activitate n coala respectiv , cazurile de nerespectare a regulilor de circula ie ori atitudini de nerespectare, de c tre al i elevi, a activit ii membrilor patrulei; s r spund , cu promptitudine, la solicit rile cadrului didactic ndrum tor si ale comandantului patrulei, pentru ndeplinirea atribu iilor stabilite de supravegherea si ndrumarea travers rii drumului public de c tre elevi; s - i ocupe locul ncredin at, la ora stabilit , s supravegheze i s ndrume circula ia elevilor, potrivit comenzilor date;

s dea dovad de seriozitate n timpul ac iunilor n desf urare i,mai ales, s nu provoace, prin exces de zel, situa ii care pot pune n pericol integritatea fizic a lui, a elevilor sau a altor participan i la trafic; s nu ntreprind ac iuni n nume propriu, de tipul celor desfa urate organizat n cadrul patrulelor scolare de circula ie i s nu foloseasc echipamentul, pe care-l are ca membru al patrulei, n alte scopuri dect cele prevazute n prezentul regulament.

INDICATOARELE RUTIEREIndicatoarele rutiere au rolul de a asigura o circula ie a vehiculelor i pietonilor pe drumurile publice n deplin siguran , de a avertiza pe participan i la trafic, de a reglementa, orienta i informa pe participan i la traficul rutier.

INDICATOARELE DE AVERTIZAREAu rolul de a avertiza pe participan ii la traficul rutier despre existen a pe drumul public a unui pericol, indicndu-se natura acestuia. Aceste indicatoare au forma unui triunghi cu toate laturile egale, montat cu vrful n sus, cu chenar de culoare ro ie i i cu fondul de culoare alb , iar n interior natura pericolelor. Dac fondul are culoare galben , aceste indicatoare au caracter temporar datorit unor lucr ri.

INDICATOARELE DE OBLIGARE Au rolul de a ar ta conduc torilor de vehicule direc ia n care trebuie s circule i de a ar ta bicicli tilor i pietonilor locul pe care urmeaz s circule. Aceste indicatoare au forma rotund de culoare albastr , iar simbolurile de culoare alb .

INDICATOARELE DE INFORMARE Au rolul de a ndruma participan ii la trafic n timplul deplas rii sau de furnizarea altor indica ii ce le pot fi utile. Aceste indicatoare sunt de regul de form dreptunghiular , f r chenar, avnd fondul de culoare albastr sau alb .

UN VOT PRO PENTRU MERSUL PE BICICLET !

Bicicleta este cel mai civilizat vehicul cunoscut

de om. Alte forme de transport se dezvolt pn devin de co mar. Doar bicicleta r mne curat la inim . ( Iris Murdoch )

DAC CIRCULA I CU BICICLETA nu lua i minile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale ! Din cauza denivel rilor drumului sau a situa iilor din trafic, v pute i pierde echilibrul provocnd astfel un accident de circula ie.

Nu circula i cu bicicleta ag a i de vehicule aflate n mers i nici de cele cu trac iune animal .

Nu circula i n spatele vehiculelor. Respecta i o distan de siguran fa de acestea. Biciclistul din imaginea al turat poate fi accidentat n cazul n care conduc torul auto frneaz brusc.

ATEN IE P RIN I ! ATEN IE COPII!Strada nu este loc de joac ntrecere !!! sau de

PIETONI, DAC CUNOA TE I I RESPECTA I REGULILE DE CIRCULA IE , STRADA POATE DEVENI I EA PRIETENA VOASTR . FI I RESPONSABILI ATUNCI CND TRAVERSA I STRADA!I NU UITA I:

Paza bun trece primejdia rea.

HAIDE I S ACORD M CU TO II PRIORITATE VIE II NOASTRE! AI O SINGUR VIA ! PRE UIE TE-O!!

Bibliografie: http://www.google.ro/ http://images.google.ro www.didactic.ro

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended