+ All Categories
Home > Documents > Ecografia abdominala

Ecografia abdominala

Date post: 11-Jun-2015
Category:
Upload: puv56
View: 17,452 times
Download: 18 times
Share this document with a friend
of 63 /63
ECOGRAFIA ECOGRAFIA ABDOMINALĂ ABDOMINALĂ
Transcript
Page 1: Ecografia abdominala

ECOGRAFIA ECOGRAFIA ABDOMINALĂABDOMINALĂ

Page 2: Ecografia abdominala

ECO ABDOMINALECO ABDOMINAL ÎN PRACTICA MF ÎN PRACTICA MF

Ecografia trebuie interpretată mereu în contextul clinic al Ecografia trebuie interpretată mereu în contextul clinic al bolnavului.bolnavului.

Informaţia anterioară examinării este deosebit de Informaţia anterioară examinării este deosebit de importantă în efectuarea ecografiei şi îndreptarea atenţiei importantă în efectuarea ecografiei şi îndreptarea atenţiei ecografistului spre un anumit organ sau o regiune.ecografistului spre un anumit organ sau o regiune.

Medicul ecografist trebuie să fie în primul rând clinician şi Medicul ecografist trebuie să fie în primul rând clinician şi în al doilea rând ecografist.în al doilea rând ecografist.

Este în interesul pacientului ca MF să solicite nu numai o Este în interesul pacientului ca MF să solicite nu numai o ecografie, dar şi un examen de specialitate, util atunci când ecografie, dar şi un examen de specialitate, util atunci când eco nu pune diagnosticul şi se vor indica alte explorări eco nu pune diagnosticul şi se vor indica alte explorări pentru elucidarea cazului.pentru elucidarea cazului.

Este indicat ca pe biletul de trimitere să se specifice Este indicat ca pe biletul de trimitere să se specifice detaliat patologia bolnavului, în special pentru cazurile detaliat patologia bolnavului, în special pentru cazurile speciale. speciale.

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 3: Ecografia abdominala

FICATULFICATUL

I. ECOGRAFIA ÎN HEPATOPATIILE DIFUZEI. ECOGRAFIA ÎN HEPATOPATIILE DIFUZE

1. 1. HEPATITA ACUTĂHEPATITA ACUTĂ ECO are un aport diagnostic limitatECO are un aport diagnostic limitat La un bolnav icteric ECO poate face diferenţierea între un icter obstructiv sau hepatocelularLa un bolnav icteric ECO poate face diferenţierea între un icter obstructiv sau hepatocelular

2. 2. HEPATITA CRONICĂHEPATITA CRONICĂ Eco are un aport limitatEco are un aport limitat Modificările de structură hepatică sunt nerelevanteModificările de structură hepatică sunt nerelevante Splenomegalia este singurul element cu adevărat util pentru aprecierea unei hepatopatii cronice. Dim. normale ale splinei= 12/7 cmSplenomegalia este singurul element cu adevărat util pentru aprecierea unei hepatopatii cronice. Dim. normale ale splinei= 12/7 cm Un bolnav cu hepatită cronică nu poate fi stadializat decât prin PBHUn bolnav cu hepatită cronică nu poate fi stadializat decât prin PBH Informaţiile date de eco pot exclude însă o ciroză hepaticăInformaţiile date de eco pot exclude însă o ciroză hepatică

3. 3. CIROZA HEPATICĂCIROZA HEPATICĂ Aduce numeroase elemente diagnostice în favoarea unei ciroze hepaticeAduce numeroase elemente diagnostice în favoarea unei ciroze hepatice a.a.STRUCTURA HEPATICĂSTRUCTURA HEPATICĂ: modificată la ½ din cazuri, este heterogenă, inomogenă: modificată la ½ din cazuri, este heterogenă, inomogenă b.b.SUPRAFAŢA FICATULUISUPRAFAŢA FICATULUI este vălurită, micro sau macronodulară (noduli peste 5 mm) este vălurită, micro sau macronodulară (noduli peste 5 mm) c.c.HIPERTROFIA LOBULUI CAUDATHIPERTROFIA LOBULUI CAUDAT este prezentă la 70-80% din ciroze, diametrul anteroposterior este >35-40 mm este prezentă la 70-80% din ciroze, diametrul anteroposterior este >35-40 mm d.d.PREZENŢA SEMNELOR DE HIPERTENSIUNE PORTALĂPREZENŢA SEMNELOR DE HIPERTENSIUNE PORTALĂ: DILATAREA VENEI PORTE peste 14 mm (normal până la 13 mm), lipsa : DILATAREA VENEI PORTE peste 14 mm (normal până la 13 mm), lipsa

variabilităţii VP în inspir sau expir forţat; lărgirea VENEI SPLENICE >10 mm(preaortic); repermeabilizarea venei ombilicalevariabilităţii VP în inspir sau expir forţat; lărgirea VENEI SPLENICE >10 mm(preaortic); repermeabilizarea venei ombilicale e.e.PREZENŢA ASCITEIPREZENŢA ASCITEI Ascita, splenomegalia nu sunt totdeauna specifice ciroAscita, splenomegalia nu sunt totdeauna specifice cirozei hepaticezei hepatice În unele ciroze incipiente semnele ecografice descrise pot lipsiÎn unele ciroze incipiente semnele ecografice descrise pot lipsi

4. STEATOZA HEPATICĂ4. STEATOZA HEPATICĂ

Cauzele principale sunt: obezitatea, DZ, alcolismul cronic şi dislipidemiileCauzele principale sunt: obezitatea, DZ, alcolismul cronic şi dislipidemiile ECOECO: FICAT HIPERREFLECTOGEN: FICAT HIPERREFLECTOGEN, strălucitor, însoţit de atenuare posterioară(fasciculul de ultrasunete fiind reflectat de picăturile de , strălucitor, însoţit de atenuare posterioară(fasciculul de ultrasunete fiind reflectat de picăturile de

grăsime vă pătrunde cu dificultate în profunzime. După intensitatea atenuării posterioare se poate face chiar o apreciere semicantitativă grăsime vă pătrunde cu dificultate în profunzime. După intensitatea atenuării posterioare se poate face chiar o apreciere semicantitativă a steatozei(a gradului de încărcare hepatică grasă): uşoară, medie, severăa steatozei(a gradului de încărcare hepatică grasă): uşoară, medie, severă

Steatoza poate fi difuză sau parcelarăSteatoza poate fi difuză sau parcelară

5. FICATUL CARDIAC5. FICATUL CARDIAC

VENE SUPRAHEPATICE: dilatatate, peste 10 mm(la 2 cm deasupra VCI)VENE SUPRAHEPATICE: dilatatate, peste 10 mm(la 2 cm deasupra VCI) Dilatarea venei cave inferioare > 15 mm, VCI nemodificată cu ciclul respiratorDilatarea venei cave inferioare > 15 mm, VCI nemodificată cu ciclul respirator Prezenţa revărsatului pleural dreptPrezenţa revărsatului pleural drept

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 4: Ecografia abdominala

4. STEATOZA HEPATICĂ4. STEATOZA HEPATICĂ

Cauzele principale sunt: obezitatea, DZ, alcoolismul cronic şi Cauzele principale sunt: obezitatea, DZ, alcoolismul cronic şi dislipidemiiledislipidemiile

ECOECO: FICAT HIPERREFLECTOGEN: FICAT HIPERREFLECTOGEN, strălucitor, însoţit de , strălucitor, însoţit de atenuare posterioară (fasciculul de ultrasunete fiind reflectat atenuare posterioară (fasciculul de ultrasunete fiind reflectat de picăturile de grăsime va pătrunde cu dificultate în de picăturile de grăsime va pătrunde cu dificultate în profunzime. După intensitatea atenuării posterioare se poate profunzime. După intensitatea atenuării posterioare se poate face chiar o apreciere semicantitativă a steatozei (a gradului face chiar o apreciere semicantitativă a steatozei (a gradului de încărcare hepatică grasă): uşoară, medie, severăde încărcare hepatică grasă): uşoară, medie, severă

Steatoza poate fi difuză sau parcelarăSteatoza poate fi difuză sau parcelară

5. FICATUL CARDIAC5. FICATUL CARDIAC

VENE SUPRAHEPATICE: dilatatate, peste 10 mm (la 2 cm VENE SUPRAHEPATICE: dilatatate, peste 10 mm (la 2 cm deasupra VCI)deasupra VCI)

Dilatarea venei cave inferioare > 15 mm, VCI nemodificată cu Dilatarea venei cave inferioare > 15 mm, VCI nemodificată cu ciclul respiratorciclul respirator

Prezenţa revărsatului pleural dreptPrezenţa revărsatului pleural drept

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 5: Ecografia abdominala
Page 6: Ecografia abdominala
Page 7: Ecografia abdominala
Page 8: Ecografia abdominala
Page 9: Ecografia abdominala
Page 10: Ecografia abdominala
Page 11: Ecografia abdominala

3. 3. CIROZA HEPATICĂCIROZA HEPATICĂ Aduce numeroase elemente diagnostice în favoarea unei Aduce numeroase elemente diagnostice în favoarea unei

ciroze hepaticeciroze hepatice

a. a. STRUCTURA HEPATICĂSTRUCTURA HEPATICĂ: modificată la ½ din cazuri, este : modificată la ½ din cazuri, este heterogenă, inomogenăheterogenă, inomogenă

b. b. SUPRAFAŢA FICATULUISUPRAFAŢA FICATULUI este vălurită, micro sau macro- este vălurită, micro sau macro-nodulară (noduli peste 5 mm)nodulară (noduli peste 5 mm)

c. c. HIPERTROFIA LOBULUI CAUDATHIPERTROFIA LOBULUI CAUDAT este prezentă la 70-80% din este prezentă la 70-80% din ciroze, diametrul anteroposterior este > 35-40 mmciroze, diametrul anteroposterior este > 35-40 mm

d. d. PREZENŢA SEMNELOR DE HIPERTENSIUNE PORTALĂPREZENŢA SEMNELOR DE HIPERTENSIUNE PORTALĂ: : dilatarea venei porte peste 14 mm (normal până la 13 mm), dilatarea venei porte peste 14 mm (normal până la 13 mm), lipsa variabilităţii VP în inspir sau expir forţat; lărgirea venei lipsa variabilităţii VP în inspir sau expir forţat; lărgirea venei splenice >10 mm (preaortic); repermeabilizarea venei splenice >10 mm (preaortic); repermeabilizarea venei ombilicaleombilicale

e. e. PREZENŢA ASCITEIPREZENŢA ASCITEI Ascita, splenomegalia nu sunt totdeauna specifice ciroAscita, splenomegalia nu sunt totdeauna specifice cirozei zei

hepaticehepatice În unele ciroze incipiente semnele ecografice descrise pot lipsiÎn unele ciroze incipiente semnele ecografice descrise pot lipsi

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 12: Ecografia abdominala
Page 13: Ecografia abdominala
Page 14: Ecografia abdominala
Page 15: Ecografia abdominala
Page 16: Ecografia abdominala
Page 17: Ecografia abdominala
Page 18: Ecografia abdominala

II. ECO ÎN HEPATOPATII CIRCUMSCRISEII. ECO ÎN HEPATOPATII CIRCUMSCRISE

1. CHISTE HEPATICE SIMPLE1. CHISTE HEPATICE SIMPLE Sunt anomalii congenitale simple ale canalelor biliareSunt anomalii congenitale simple ale canalelor biliare Au dimensiuni între 1-10 cm, pot fi unice sau multipleAu dimensiuni între 1-10 cm, pot fi unice sau multiple Peretele chistului este gracil, fin, ades festonatPeretele chistului este gracil, fin, ades festonat Conduită terapeutică: urmărire la 6 luni; în chiste mari puncţia Conduită terapeutică: urmărire la 6 luni; în chiste mari puncţia

echoghidată şi sclerozarea cu alcoolechoghidată şi sclerozarea cu alcool

2. FICATUL POLICHISTIC2. FICATUL POLICHISTIC Este o boală congenitală autozomal dominantăEste o boală congenitală autozomal dominantă Se caracterizează prin apariţia de chiste multiple în ficat şi rinichiSe caracterizează prin apariţia de chiste multiple în ficat şi rinichi Chistele hepatice nu dau niciodată insuficienţă hepaticăChistele hepatice nu dau niciodată insuficienţă hepatică

3. CHISTUL HIDATIC HEPATIC3. CHISTUL HIDATIC HEPATIC Este o boală parazitară cu localizare în special în ficat şi plămân, Este o boală parazitară cu localizare în special în ficat şi plămân,

mai rar splenică, cerebrală, peritoneală sau muscularămai rar splenică, cerebrală, peritoneală sau musculară ELEMENTELE CARACTERISTICE ECOELEMENTELE CARACTERISTICE ECO: I. perete chistului gros, : I. perete chistului gros,

II. prezenţa celulor fiică, III: prezenţa magmei hidatice, II. prezenţa celulor fiică, III: prezenţa magmei hidatice, IV: calcificări ale chisturilorIV: calcificări ale chisturilor

Pt. diagnostic este obligatoriu diagnosticul imunologicPt. diagnostic este obligatoriu diagnosticul imunologic:: evidenţierea anticorpilor antiechinococusevidenţierea anticorpilor antiechinococus

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 19: Ecografia abdominala
Page 20: Ecografia abdominala
Page 21: Ecografia abdominala
Page 22: Ecografia abdominala
Page 23: Ecografia abdominala

4.4.TUMORILE HEPATICETUMORILE HEPATICE

BENIGNEBENIGNE

HEMANGIOMUL HEPATIC: structură hepatică hiperecogenă, HEMANGIOMUL HEPATIC: structură hepatică hiperecogenă, omogenă, bine delimitată, care nu invadează vasele din omogenă, bine delimitată, care nu invadează vasele din vecinătate. vecinătate.

ANGIOAMELE CAVERNOASE (hemangioame mari) sunt tot ANGIOAMELE CAVERNOASE (hemangioame mari) sunt tot hiperecogene, dar inomogene, cu bordură hiperecogenă. Dg. hiperecogene, dar inomogene, cu bordură hiperecogenă. Dg. diferenţial se face cu: hepatocarcinomul. Met. diferenţial se face cu: hepatocarcinomul. Met. complementare de dg. sunt: CT cu substanţă de contrast, complementare de dg. sunt: CT cu substanţă de contrast, RMNRMN

ADENOMUL ŞI HIPERPLAZIA NODULARĂ FOCALĂ sunt ADENOMUL ŞI HIPERPLAZIA NODULARĂ FOCALĂ sunt tumori hepatice benigne, rare, reprezentate de structuri tumori hepatice benigne, rare, reprezentate de structuri izoecogene, care deformează suprafaţa hepaticăizoecogene, care deformează suprafaţa hepatică

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 24: Ecografia abdominala
Page 25: Ecografia abdominala
Page 26: Ecografia abdominala

4.4.TUMORILE HEPATICE TUMORILE HEPATICE

MALIGNEMALIGNE

se clasifică în: primitive şi metastatice. se clasifică în: primitive şi metastatice.

HEPATOCARCINOMUL HEPATOCARCINOMUL apare la aproximativ 80-90% din apare la aproximativ 80-90% din cazuri pe fond de ciroză hepatică. Poate fi hipo-, sau cazuri pe fond de ciroză hepatică. Poate fi hipo-, sau hiperecogen, ades inomogen, însoţit de tromboza venei hiperecogen, ades inomogen, însoţit de tromboza venei porte. Pt. dg. pozitiv: dozarea alfa proteinei, BPH cu ac fin porte. Pt. dg. pozitiv: dozarea alfa proteinei, BPH cu ac fin din marginea tumorii, CT, RMNdin marginea tumorii, CT, RMN

METASTAZELE HEPATICEMETASTAZELE HEPATICE: pot fi de la un neoplasm : pot fi de la un neoplasm neprecizat sau cu localizare cunoscută: stomac, colon, neprecizat sau cu localizare cunoscută: stomac, colon, ovar, uter, plămân, sân, melanom. Sunt fie unice sau ovar, uter, plămân, sân, melanom. Sunt fie unice sau multiple. multiple. Aspectul ecoAspectul eco variabil: în cocardă, hiperecogen, variabil: în cocardă, hiperecogen, hipoecogen sau cu centru transsonic. Metastazele hepatice hipoecogen sau cu centru transsonic. Metastazele hepatice mici pot scăpa uneori diagnosticului eco.mici pot scăpa uneori diagnosticului eco.

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 27: Ecografia abdominala
Page 28: Ecografia abdominala
Page 29: Ecografia abdominala

VEZICA BILIARĂVEZICA BILIARĂ

VB: structură piriformă, cu aspect transsonicVB: structură piriformă, cu aspect transsonic Grosime pereţi < 4 mmGrosime pereţi < 4 mm Dimensiunea normală: 8/3 cm, până la 10/4 cmDimensiunea normală: 8/3 cm, până la 10/4 cm

1. LITIAZA VEZICULARĂ1. LITIAZA VEZICULARĂ imagini hiperecogene, situate în colecist, mobile cu poziţia, imagini hiperecogene, situate în colecist, mobile cu poziţia,

având con de umbră posterior, cu cădere gravitaţionalăavând con de umbră posterior, cu cădere gravitaţională numărul calculilor poate fi variabil: unul, doi, multiplinumărul calculilor poate fi variabil: unul, doi, multipli dg. diferenţial se face cu: polipi, aerul din duoden(are dg. diferenţial se face cu: polipi, aerul din duoden(are

caracter dinamic, conul de umbră posterior este mai slab), cu caracter dinamic, conul de umbră posterior este mai slab), cu mâlul biliar şi neoplasmul vezicularmâlul biliar şi neoplasmul vezicular

calculii se văd greu în următoarele situaţii: când sunt calculii se văd greu în următoarele situaţii: când sunt localizaţi infundibular, acoperiţi de septe veziculare, la localizaţi infundibular, acoperiţi de septe veziculare, la bolnavii cu meteorism accentuat, postprandial, la cei care nu bolnavii cu meteorism accentuat, postprandial, la cei care nu cooperează şi nu menţin inspirul forţat.cooperează şi nu menţin inspirul forţat.

indicaţie operatorie o are doar litiaza biliară simptomatică, cu indicaţie operatorie o are doar litiaza biliară simptomatică, cu colici bilare - sindromul dispeptic sau migrena nu definesc colici bilare - sindromul dispeptic sau migrena nu definesc litiaza simptomaticălitiaza simptomatică

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 30: Ecografia abdominala

2. POLIPII VEZICULARI2. POLIPII VEZICULARI POLIPII ADENOMATOŞIPOLIPII ADENOMATOŞI sunt imagini hiperecogene, aderente sunt imagini hiperecogene, aderente

de peretele vezicular, fără umbră posterioară şi fără cădere de peretele vezicular, fără umbră posterioară şi fără cădere gravitaţională la schimbarea poziţiei pacientului. Dimensiunile gravitaţională la schimbarea poziţiei pacientului. Dimensiunile polipilor sunt în general mici, sub 10 mm. polipilor sunt în general mici, sub 10 mm. Dg. diferenţialDg. diferenţial : : neoplasmul vezicular şi calculii bilari. neoplasmul vezicular şi calculii bilari.

POLIPII COLESTROLOTICIPOLIPII COLESTROLOTICI sunt imagini hiperecogene, sunt imagini hiperecogene, aderente de peretele vezicular, fără cădere gravitaţională, cu aderente de peretele vezicular, fără cădere gravitaţională, cu prelungire posterioară hiperreflectogenă, în coadă de cometă.prelungire posterioară hiperreflectogenă, în coadă de cometă.

3. MÂLUL BILAR (SLUDGE)3. MÂLUL BILAR (SLUDGE) Poate fi PRIMAR sau SECUNDAR(ciroză, sarcină, icter Poate fi PRIMAR sau SECUNDAR(ciroză, sarcină, icter

obstructiv, DZ, după medicamente)obstructiv, DZ, după medicamente) Apare ca o imagine hiperecogenă în colecist, cu nivel Apare ca o imagine hiperecogenă în colecist, cu nivel

orizontal, de obicei fără umbră posterioară, care îşi modifică orizontal, de obicei fără umbră posterioară, care îşi modifică încet forma la schimbarea poziţiei pacientului.încet forma la schimbarea poziţiei pacientului.

Mâlul bilar apare când se modifică echilibrul bilar sau când Mâlul bilar apare când se modifică echilibrul bilar sau când golirea VB este perturbatăgolirea VB este perturbată

Mâlul bilar poate să dispară, persistă nemodificat sau va fi Mâlul bilar poate să dispară, persistă nemodificat sau va fi urmat de apariţia calculilor bilariurmat de apariţia calculilor bilari

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 31: Ecografia abdominala
Page 32: Ecografia abdominala
Page 33: Ecografia abdominala
Page 34: Ecografia abdominala
Page 35: Ecografia abdominala

4. ÎNGROŞAREA PERETELUI VEZICULAR4. ÎNGROŞAREA PERETELUI VEZICULAR Normal peretele anterior al VB are până la 4 mm grosimeNormal peretele anterior al VB are până la 4 mm grosime Peretele îngroşat are o grosime de 5-10 mm, fiind adesea Peretele îngroşat are o grosime de 5-10 mm, fiind adesea

dedublat(alcătuit din 2 benzi hiperecogene şi una hipoecogenă dedublat(alcătuit din 2 benzi hiperecogene şi una hipoecogenă între ele)între ele)

Cauzele cele mai frecvente de perete VB dedublat sunt: ciroza Cauzele cele mai frecvente de perete VB dedublat sunt: ciroza hepatică, colecistita acută, sindromul nefrotic, ICC, hepatita hepatică, colecistita acută, sindromul nefrotic, ICC, hepatita acută, postalimentaracută, postalimentar

5. EVALUAREA FUNCŢIONALITĂŢII VB5. EVALUAREA FUNCŢIONALITĂŢII VB Termenul de diskinezie bilară este în prezent înlocuit cu cel de Termenul de diskinezie bilară este în prezent înlocuit cu cel de

dispepsie funcţională prin dismotilitate vezicală, de tip ulceros dispepsie funcţională prin dismotilitate vezicală, de tip ulceros sau combinatsau combinat

Evaluarea funcţională a VB se realizează prin testul Boyden Evaluarea funcţională a VB se realizează prin testul Boyden (100 gr. ciocolată sau 2-3 gălbenuşuri de ou). Se va măsura (100 gr. ciocolată sau 2-3 gălbenuşuri de ou). Se va măsura volumul vezicular a jeun şi apoi post Boyden la 45 min şi se va volumul vezicular a jeun şi apoi post Boyden la 45 min şi se va calcula fracţia de ejecţie. FE sub 50% poate fi considerată calcula fracţia de ejecţie. FE sub 50% poate fi considerată patologică. FE este scăzută la persoane asimptomatice nu patologică. FE este scăzută la persoane asimptomatice nu impune coelcistectomia - indicată doar în prezenţa colicii bilareimpune coelcistectomia - indicată doar în prezenţa colicii bilare

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 36: Ecografia abdominala
Page 37: Ecografia abdominala

6. 6. COLECISTITA ACUTĂCOLECISTITA ACUTĂ

DG: date clinice (dureri în hipocondrul drept) + leucocitoză DG: date clinice (dureri în hipocondrul drept) + leucocitoză + modif. eco+ modif. eco

ECO: colecist calculos, cu perete vezicular îngroşat, ECO: colecist calculos, cu perete vezicular îngroşat, adesea dedublat, eventual colecţie perivezicularăadesea dedublat, eventual colecţie periveziculară

Colecistita acută nelitiazică este foarte rară(dg. dif. cu Colecistita acută nelitiazică este foarte rară(dg. dif. cu calculi inclavaţi infundibular, nevizualizaţi eco).calculi inclavaţi infundibular, nevizualizaţi eco).

7. COLECISTITA CRONICĂ7. COLECISTITA CRONICĂ

pereţi veziculari îngroşaţi (5-7 mm), hiperreflectogenipereţi veziculari îngroşaţi (5-7 mm), hiperreflectogeni etiologia este litiazicăetiologia este litiazică

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 38: Ecografia abdominala
Page 39: Ecografia abdominala

8. SUFERINŢA POSTCOLECISTECTOMIE8. SUFERINŢA POSTCOLECISTECTOMIE

Se evităSe evită prin indicaţia corectă pentru colecistectomie, tehnică prin indicaţia corectă pentru colecistectomie, tehnică chirurgicală adecvată, verificarea absenţei litiazei coledociene chirurgicală adecvată, verificarea absenţei litiazei coledociene asociată la cea vezicalăasociată la cea vezicală

Pacientă cu migrenăPacientă cu migrenă: colecistectomia nu a ameliorat migrena: colecistectomia nu a ameliorat migrena Suferinţe dureroase abdominale legate de aderenţeSuferinţe dureroase abdominale legate de aderenţe după după

colecistectomii clasice, cu plagă operatorie largăcolecistectomii clasice, cu plagă operatorie largă Episoadele dureroase postcolecistectomieEpisoadele dureroase postcolecistectomie, asociate eventual , asociate eventual

cu icter sau subicter: se datoresc posibil unei litiaze cu icter sau subicter: se datoresc posibil unei litiaze coledociene restante sau unei litiaze de novocoledociene restante sau unei litiaze de novo. .

ECO se constată:ECO se constată: I. coledoc dilatat > 7 mm, eventual calculi coledocieni; doar 60% I. coledoc dilatat > 7 mm, eventual calculi coledocieni; doar 60%

din calculii coledocieni pot fi văzuţi la eco . Pt. confirmarea dg. din calculii coledocieni pot fi văzuţi la eco . Pt. confirmarea dg. CER, sfinterotomia endoscopică cu extracţia calcului. CER, sfinterotomia endoscopică cu extracţia calcului.

II. CBP < 7 mm: în caz de colestază confirmată prin creşterea FA; II. CBP < 7 mm: în caz de colestază confirmată prin creşterea FA; GGTP se indică CER (1/3 din calculi nu dilată CB).GGTP se indică CER (1/3 din calculi nu dilată CB).

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 40: Ecografia abdominala
Page 41: Ecografia abdominala

SINDROMUL ICTERICSINDROMUL ICTERIC

Pt. diagnostic este importantă culegerea unor informaţii clinice legate Pt. diagnostic este importantă culegerea unor informaţii clinice legate de debut progresiv sau brusc, vârsta pacientului, intensitatea durerii, de debut progresiv sau brusc, vârsta pacientului, intensitatea durerii, etc.etc.

Se va examina iniţial FICATULSe va examina iniţial FICATUL pentru a evidenţia prezenţa sau pentru a evidenţia prezenţa sau absenţa dilatării absenţa dilatării CĂILOR BILARE INTRAHEPATICE ŞI A CBPCĂILOR BILARE INTRAHEPATICE ŞI A CBP. . Dimensiunea CBP < 6-7 mm (8 mm după colecistectomie) Dimensiunea CBP < 6-7 mm (8 mm după colecistectomie)

CBP dilatate apar ca structuri transsonice lineare, ce merg paralel cu CBP dilatate apar ca structuri transsonice lineare, ce merg paralel cu ramificaţiile venei porte, dând aspect de păianjen.ramificaţiile venei porte, dând aspect de păianjen.

Se va căuta etiologia icterului obstructiv: neoplasmul pancreatic Se va căuta etiologia icterului obstructiv: neoplasmul pancreatic cefalic, pancreatita cronică pseudotumorală (cap pancreatic < 4/3 cefalic, pancreatita cronică pseudotumorală (cap pancreatic < 4/3 cm), ampulomul vaterian, litaza coledociană, obstrucţii extrinseci prin cm), ampulomul vaterian, litaza coledociană, obstrucţii extrinseci prin adenopatii în hilul hepatic, tumori ale organelor de vecinătate, adenopatii în hilul hepatic, tumori ale organelor de vecinătate, stenoza coledociană postchirurgicală. stenoza coledociană postchirurgicală.

Dacă CBP este normalăDacă CBP este normală se vor căuta semne de icter parenchimatos se vor căuta semne de icter parenchimatos Se va cerceta lobul caudat, suprafaţa veziculară, semnele de Se va cerceta lobul caudat, suprafaţa veziculară, semnele de

hipertensiune portală, splenomegaliahipertensiune portală, splenomegalia Se va analiza structura hepatică: omogenă sau neomogenăSe va analiza structura hepatică: omogenă sau neomogenă Pt. dg. corect este necesar un ecografist cu experienţă şi un ecograf Pt. dg. corect este necesar un ecografist cu experienţă şi un ecograf

perfomantperfomant

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 42: Ecografia abdominala

PANCREASULPANCREASUL

Este localizat în etajul abdominal superior, dispus transversal, Este localizat în etajul abdominal superior, dispus transversal, uşor ascendent spre stânga.uşor ascendent spre stânga.

DIMENSIUNIDIMENSIUNI: cap < 26 mm, corp = 22, canalul Wirsung < 2 mm, : cap < 26 mm, corp = 22, canalul Wirsung < 2 mm, VS = 10 mmVS = 10 mm

1.1.PANCREATITA ACUTĂPANCREATITA ACUTĂ Cauze: litiaza biliară, toxic etanolică sau infecţioasăCauze: litiaza biliară, toxic etanolică sau infecţioasă Tablou clinic: dureri intense localizate în epigastru, cu iradiere în Tablou clinic: dureri intense localizate în epigastru, cu iradiere în

bară, spre stânga sau dorsal; sensibilitate la palparea profundă a bară, spre stânga sau dorsal; sensibilitate la palparea profundă a abdomenului, greţuri, vărsături, sindrom febril, amilaze, VSH, fg. abdomenului, greţuri, vărsături, sindrom febril, amilaze, VSH, fg. crescutecrescute

Modificări eco: pancreas mărit de volum, global sau segmentar, Modificări eco: pancreas mărit de volum, global sau segmentar, eco-genitate scăzută, uneori conturul este şters, dilatare a eco-genitate scăzută, uneori conturul este şters, dilatare a canului Wirsung.canului Wirsung.

Complicaţiile pancreatitei acute: pseudochiste, abcese, necrozeComplicaţiile pancreatitei acute: pseudochiste, abcese, necroze La 1/3 din bolnavi meteorismul abdominal împiedică efectuarea La 1/3 din bolnavi meteorismul abdominal împiedică efectuarea

ecografieiecografiei Dg. confirmat de CTDg. confirmat de CT

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 43: Ecografia abdominala
Page 44: Ecografia abdominala
Page 45: Ecografia abdominala

2. PANCREATITA CRONICĂ2. PANCREATITA CRONICĂ are la bază procese inflamatorii repetate ale pancreasuluiare la bază procese inflamatorii repetate ale pancreasului tabloul clinic este dominat de dureri abdominale epigastrice şi un tabloul clinic este dominat de dureri abdominale epigastrice şi un

sindrom dispeptic constând din: greţuri, vărsături, steatoree, scădere sindrom dispeptic constând din: greţuri, vărsături, steatoree, scădere în greutateîn greutate

mărimea pancreasului este fie: normală, scăzută sau atrofiatămărimea pancreasului este fie: normală, scăzută sau atrofiată ecodensitatea este frecvent crescută, structura fiind heterogenă cu ecodensitatea este frecvent crescută, structura fiind heterogenă cu

zone bogate în ecouri (calcificări) cât şi cu zone de ecodensitate zone bogate în ecouri (calcificări) cât şi cu zone de ecodensitate normală sau scăzută; canalul Wirsung poate fi dilatat 4-10 mm.normală sau scăzută; canalul Wirsung poate fi dilatat 4-10 mm.

3. 3. CHISTELE PANCREATICE ADEVĂRATECHISTELE PANCREATICE ADEVĂRATE

Pot fi congenitale sau câştigate (de retenţie, consecutive obstrucţiei Pot fi congenitale sau câştigate (de retenţie, consecutive obstrucţiei căilor pancreatice sau parazitare)căilor pancreatice sau parazitare)

4. 4. PSEUDOCHISTELE PANCREATICEPSEUDOCHISTELE PANCREATICE Sunt colecţii încapsulate conţinând suc pancreatic, sânge şi Sunt colecţii încapsulate conţinând suc pancreatic, sânge şi

detritusuridetritusuri Apar consecutiv unei pancreatite acute, sau unui puseu de acutizare Apar consecutiv unei pancreatite acute, sau unui puseu de acutizare

în pancreatite croniceîn pancreatite cronice Eco: zonă transsonică rotundă, ovalară, dispusă anterior Eco: zonă transsonică rotundă, ovalară, dispusă anterior

pancreasuluipancreasului Examenul eco al pancreasului este completat de CTExamenul eco al pancreasului este completat de CT

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 46: Ecografia abdominala
Page 47: Ecografia abdominala

EX. ECOGRAFIC AL RINICHILOREX. ECOGRAFIC AL RINICHILOR

ECO: rinichii au o formă ovalară, cu ecogenitate mai redusă decât ECO: rinichii au o formă ovalară, cu ecogenitate mai redusă decât ficatul şi splina şi cu o zonă centrală hiperreflectogenă (definită ca şi ficatul şi splina şi cu o zonă centrală hiperreflectogenă (definită ca şi ecocomplex central), în relaţie cu sinusul renal (calice şi pereţii ecocomplex central), în relaţie cu sinusul renal (calice şi pereţii bazinetului)bazinetului)

Parenchimul renalParenchimul renal este alcătuit din zona corticală şi cea medulară. este alcătuit din zona corticală şi cea medulară. Indexul parenchim/pielon = 1,6-1,8 la adultIndexul parenchim/pielon = 1,6-1,8 la adult

Dimensiunile rinichiuluiDimensiunile rinichiului: 11-12 cm longitudinal/ 5-7 cm transversal/ : 11-12 cm longitudinal/ 5-7 cm transversal/ 1,5-2 cm în grosime. Diferenţele maxime permise între cei 2 rinichi 1,5-2 cm în grosime. Diferenţele maxime permise între cei 2 rinichi sunt până la 1,5 cm în lungimesunt până la 1,5 cm în lungime

1. ANOMALIILE CONGENITALE RENALE1. ANOMALIILE CONGENITALE RENALE Agenezia renalăAgenezia renală Rinichiul pelvinRinichiul pelvin Rinichiul în potcoavă: rinichii sunt uniţi inferior printr-o zonă Rinichiul în potcoavă: rinichii sunt uniţi inferior printr-o zonă

parenchimatoasă dispusă anterior aorteiparenchimatoasă dispusă anterior aortei Rinichi hipoplazic congenital: rinichi micşorat congenital, cu Rinichi hipoplazic congenital: rinichi micşorat congenital, cu

structură păstrată, cu rinichi contralateral măritstructură păstrată, cu rinichi contralateral mărit Rinichi dublul propriu zis: malformaţie rarăRinichi dublul propriu zis: malformaţie rară Rinichiul cu dublicitate a sistemului pielocalicial: prezintă un Rinichiul cu dublicitate a sistemului pielocalicial: prezintă un

ecocomplex bifid, cele 2 zone ale acestuia fiind separate printr-o ecocomplex bifid, cele 2 zone ale acestuia fiind separate printr-o zonă parenchimatoasăzonă parenchimatoasă

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 48: Ecografia abdominala
Page 49: Ecografia abdominala

2. LITIAZA RENALĂ ŞI URETERALĂ2. LITIAZA RENALĂ ŞI URETERALĂ Tablou clinicTablou clinic: colici renale de intensitate variabilă, însoţite : colici renale de intensitate variabilă, însoţite

de hematuriede hematurie ECOECO: zonă hiperreflectogenă de mărime variabilă, dispusă : zonă hiperreflectogenă de mărime variabilă, dispusă

la nivelul zonei sinusale, cu con de umbră posteriorla nivelul zonei sinusale, cu con de umbră posterior Nu toţi calculii renali sunt vizibili ecograficNu toţi calculii renali sunt vizibili ecografic Calculii se evidenţiază dacă au peste 3 mm diametruCalculii se evidenţiază dacă au peste 3 mm diametru Există calculi fără con de umbră posteriorExistă calculi fără con de umbră posterior Calculii pot determina stază la nivelul unui grup calicial sau Calculii pot determina stază la nivelul unui grup calicial sau

hidronefrozăhidronefroză Urmărirea eco evidenţiază: eliminarea calculului şi Urmărirea eco evidenţiază: eliminarea calculului şi

dispariţia stazei renale, creşterea dimensiunii calcului, dispariţia stazei renale, creşterea dimensiunii calcului, rezultatele tratamentuluirezultatele tratamentului

Ex. complementare: Ex. complementare: rad. renală simplărad. renală simplă, care vizualizează , care vizualizează calculii radioopaci; calculii radioopaci; urografiaurografia este utilă pt. confirmarea celor este utilă pt. confirmarea celor radiotransparenţi, a stazei la nivelul rinichiului şi ureterului; radiotransparenţi, a stazei la nivelul rinichiului şi ureterului; pielografia ascendentă şi ureteroscopiapielografia ascendentă şi ureteroscopia poate vizualiza poate vizualiza calculii care nu au putut fi puşi în evidenţă prin metodele calculii care nu au putut fi puşi în evidenţă prin metodele anterioare.anterioare.

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 50: Ecografia abdominala

3. HIDRONEFROZA3. HIDRONEFROZA dilataţie a căilor urinare produsă de un factor obstructiv: dilataţie a căilor urinare produsă de un factor obstructiv:

calcul, tumoră, adenom de prostată, bridă, tumorăcalcul, tumoră, adenom de prostată, bridă, tumoră Tablou clinicTablou clinic:: durere lombară surdă, uneori cu caracter durere lombară surdă, uneori cu caracter

colicativ, man. Giordano pozitivă, lojă renală sensibilă la colicativ, man. Giordano pozitivă, lojă renală sensibilă la palparepalpare

ECOECO: zone transsonice sinusale de mărimi variabile. : zone transsonice sinusale de mărimi variabile. Calicele apar ca zone mici rotunde sau alungite, pelvisul Calicele apar ca zone mici rotunde sau alungite, pelvisul este reprezentat de o zonă transsonică mai mare, dispusă este reprezentat de o zonă transsonică mai mare, dispusă central la nivelul sinusului renal.central la nivelul sinusului renal.

4. COLICA RENALĂ4. COLICA RENALĂ impune un diagnostic şi măsuri terapeutice rapideimpune un diagnostic şi măsuri terapeutice rapide Eco renalEco renal poate evidenţia : litiaza renală, hidronefroză cu o poate evidenţia : litiaza renală, hidronefroză cu o

zonă transsonică intrasinusală, o formaţiune tumorală zonă transsonică intrasinusală, o formaţiune tumorală renală, chiste renale mari cu caracter compresiv sau un renală, chiste renale mari cu caracter compresiv sau un proces supurativ renal.proces supurativ renal.

Eco a regiunii pelvineEco a regiunii pelvine: dilatarea ureterului terminal, zonă : dilatarea ureterului terminal, zonă hiperreflectogenă la joncţiunea pieloureterală, formaţiuni hiperreflectogenă la joncţiunea pieloureterală, formaţiuni tumorale vezicale, calculi vezicalitumorale vezicale, calculi vezicali

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 51: Ecografia abdominala
Page 52: Ecografia abdominala
Page 53: Ecografia abdominala

5. 5. PIELONEFRITA ACUTĂPIELONEFRITA ACUTĂ

DG. pozitivDG. pozitiv: tablou clinic(sindrom febril, Giordano + : tablou clinic(sindrom febril, Giordano + bilateral, polakiurie), biologic(VSH, ex. urină: leucociturie, bilateral, polakiurie), biologic(VSH, ex. urină: leucociturie, cilindrii leucocitari, uneori microhematurie)cilindrii leucocitari, uneori microhematurie)

ECOECO:: rinichi măriţi de volum, hipoecogeni, cu zonă rinichi măriţi de volum, hipoecogeni, cu zonă parenchimatoasă mărită, hipoecogenăparenchimatoasă mărită, hipoecogenă

6. 6. PIELONEFRITA CRONICĂPIELONEFRITA CRONICĂ

Tablou clinicTablou clinic: infecţii urinare repetate în APP, Giordano : infecţii urinare repetate în APP, Giordano pozitiv frecvent unilateral, lojă renală sensibilă la palpare, pozitiv frecvent unilateral, lojă renală sensibilă la palpare, sindrom febrilsindrom febril

Tabloul biologicTabloul biologic: leucocitoză, VSH crescut, leucociturie, : leucocitoză, VSH crescut, leucociturie, cilindrii leucocitari, microhematuire, capacitate renală de cilindrii leucocitari, microhematuire, capacitate renală de concentraţie scăzutăconcentraţie scăzută

ECOECO: micşorarea dimensiunilor renale, rinichi uneori inegali : micşorarea dimensiunilor renale, rinichi uneori inegali ca mărime, cu contur neregulat, prezentând boseluri la ca mărime, cu contur neregulat, prezentând boseluri la suprafaţă, în cazuri avansate ecodensitatea medulară suprafaţă, în cazuri avansate ecodensitatea medulară renală este accentuată.renală este accentuată.

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 54: Ecografia abdominala
Page 55: Ecografia abdominala
Page 56: Ecografia abdominala

7. GLOMERULONEFRITA CRONICĂ7. GLOMERULONEFRITA CRONICĂ

Tablou clinico-biologicTablou clinico-biologic: sindrom nefritic sau nefrotic: sindrom nefritic sau nefrotic ECOECO: micşorare bilaterală a rinichilor cu creştere a : micşorare bilaterală a rinichilor cu creştere a

ecodensităţii parenchimului renal, predominent la nivelul ecodensităţii parenchimului renal, predominent la nivelul corticaleicorticalei

Unori aspect ecografic normalUnori aspect ecografic normal

8. INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ8. INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ

CauzeCauze:: glomerulonefrita cronică, pielonefrita cornică, nefro- glomerulonefrita cronică, pielonefrita cornică, nefro-angioscleroza, rinichiul polichistic, nefropatia diabeticăangioscleroza, rinichiul polichistic, nefropatia diabetică

ECOECO: rinichii se micşorează în volum, au ecogentiate : rinichii se micşorează în volum, au ecogentiate crescută a zonei parenchimatoase, nu se mai distinge crescută a zonei parenchimatoase, nu se mai distinge cortexul de medulară. În fazele finale rinichiul devine mai cortexul de medulară. În fazele finale rinichiul devine mai ecogen comparativ cu ficatul.ecogen comparativ cu ficatul.

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 57: Ecografia abdominala

9. CHISTELE RENALE9. CHISTELE RENALE CONGENITALE: chiste renale simple, rinichiul multichistic, CONGENITALE: chiste renale simple, rinichiul multichistic,

boala polichistică renală autozomal dominantă, boala chistică boala polichistică renală autozomal dominantă, boala chistică medularămedulară

DOBÂNDITE: în IRC, în evoluţia unei tumori benigne sau DOBÂNDITE: în IRC, în evoluţia unei tumori benigne sau malignemaligne

CHISTELE RENALE SIMPLE: formaţiuni unice sau multiple, se CHISTELE RENALE SIMPLE: formaţiuni unice sau multiple, se pot dispune la orice nivel al corticalei, în interiorul capusului pot dispune la orice nivel al corticalei, în interiorul capusului renale; uneori pot fi septate. renale; uneori pot fi septate.

Pot suferi transformări: infecţia, hemoragia, calcificarea, Pot suferi transformări: infecţia, hemoragia, calcificarea, apariţia unei tumori în interiorul chistuluiapariţia unei tumori în interiorul chistului

Tratament: chistele mari compresive pot fi evacuate sub ghidaj Tratament: chistele mari compresive pot fi evacuate sub ghidaj ecograficecografic

10 TUMORILE RENALE10 TUMORILE RENALE Benigne: sunt de obicei bine delimitate, rotude, cu structură Benigne: sunt de obicei bine delimitate, rotude, cu structură

ecodensăecodensă Maligne: neomogene, mai puţin delimitate Maligne: neomogene, mai puţin delimitate Eco este completată de urografie, angiografie, CT, biopsie cu Eco este completată de urografie, angiografie, CT, biopsie cu

ex. histopatologicex. histopatologic

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 58: Ecografia abdominala
Page 59: Ecografia abdominala
Page 60: Ecografia abdominala
Page 61: Ecografia abdominala

11. EX. ECOGRAFIC AL VEZICII URINARE11. EX. ECOGRAFIC AL VEZICII URINARE

Litiaza vezialăLitiaza vezială..

Tablou clinicTablou clinic:: dureri hipogastrice, la trepidaţii, eforturi; jet dureri hipogastrice, la trepidaţii, eforturi; jet micţional întrerupt, algurie, disurie, hematuire; micţional întrerupt, algurie, disurie, hematuire;

Eco:Eco: imagine ecogenă cu con de umbră posterior, imagine ecogenă cu con de umbră posterior, mobilizabilă cu poziţia; alte investigaţii: radiografia mobilizabilă cu poziţia; alte investigaţii: radiografia vezicală, cistoscopiavezicală, cistoscopia

Tumorile vezicaleTumorile vezicale sunt benigne sau maligne. ECO se sunt benigne sau maligne. ECO se efectuează cu vezica plină, se constată formaţiuni de efectuează cu vezica plină, se constată formaţiuni de ecogenitate crescută, asemănătoare peretelui vezicalecogenitate crescută, asemănătoare peretelui vezical

Cistita acutăCistita acută:: peretele vezical poate fi îngroşat peste 2-3 peretele vezical poate fi îngroşat peste 2-3 mm, conturul interior poate fi neregulatmm, conturul interior poate fi neregulat

Ecografia abdominală Ecografia abdominală

Page 62: Ecografia abdominala
Page 63: Ecografia abdominala

Recommended