+ All Categories
Home > Documents > echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari...

echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari...

Date post: 23-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având o strategie clară de dezvoltare şi un număr crescând de clienţi fideli, Moldindconbank are o contribuţie majoră la dezvoltarea sistemului bancar autohton. Toate aceste realizări, care au fost apreciate pe parcursul anilor atât la nivel local, cât şi internaţional, prin titlurile acordate ca „Banca anului” sau „Cea mai bună bancă din Moldova”, au devenit posibile graţie echipei de profesionişti şi în special conducerii Băncii. Aici conlucrează persoane de diferite vârste pentru care sintagma „Succes prin generaţii” este mai mult decât un simplu slogan. Sunt oameni simpli, dar cu o enormă responsabilitate, care au ales această meserie urmându-şi vocaţia, trăind şi muncind după regulile bunei cuviinţe, corectitudinii şi demnităţii. Text: Mariana Susarenco. Luminiţa Zbereanu. Foto: Florin Tăbârţă. Locaţie: Hotel LEOGRAND echipa VIPmagazin Octombrie 2012 | 75
Transcript
Page 1: echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având

BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având o strategie clară de dezvoltare şi un număr crescând de clienţi fideli, Moldindconbank are o contribuţie majoră la dezvoltarea sistemului bancar autohton. Toate aceste realizări, care au fost apreciate pe parcursul anilor atât la nivel local, cât şi internaţional, prin titlurile acordate ca „Banca anului” sau „Cea mai bună bancă din Moldova”, au devenit posibile graţie echipei de profesionişti şi în special conducerii Băncii. Aici conlucrează persoane de diferite vârste pentru care sintagma „Succes prin generaţii” este mai mult decât un simplu slogan. Sunt oameni simpli, dar cu o enormă responsabilitate, care au ales această meserie urmându-şi vocaţia, trăind şi muncind după regulile bunei cuviinţe, corectitudinii şi demnităţii.Text: Mariana Susarenco. Luminiţa Zbereanu. Foto: Florin Tăbârţă. Locaţie: Hotel LEOGRAND

echipa

VIPmagazin Octombrie 2012 | 75

Page 2: echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având

Atât la serviciu, cât şi în viaţa privată, se conduce după o regulă personală – pruden-

ţa. Cele două proverbe: „De zece ori măsoară şi o dată taie!” şi „Grăbeşte-te încet!” reflectă perfect doctrina dlui Valerian Mîrzac. Acumulează infor-maţii cât mai ample şi îşi rezervă timp suficient pentru luarea deciziei, după care urmează mobilizarea maximă pentru realizarea acesteia în cel mai scurt timp. Toţi colegii îi cunosc bine stilul. Nimeni şi nimic nu-l pot scoate din sărite – este obligat să-şi păstreze întotdeauna calmul, luciditatea, spiritul raţional şi toleranţa. Or mânia, ieşirile nervoase şi necontrolate sunt un semn al slăbiciunii, iar el este un conducător puternic. Ca lucrurile să meargă bine, dă dovadă de perseverenţă şi capaci-tatea de a privi lucrurile din diferite puncte de vedere – cu ochii altora. În virtutea meseriei sale, a învăţat că banii îi agreează pe cei inteligenţi, dar, mai ales, că nu le place riscul. Pe lângă linişte şi atenţie banul are nevoie de abilitate pentru a fi investit rentabil şi pentru a produce profit.

Pentru Valerian Mîrzac Banca este instituţia care oferă siguranţa banilor şi posibilitatea de a câştiga alţii. Este locul unde îşi poate realiza ideile şi capacităţile de manager. Princi-pala realizare cu care se mândreşte Preşedintele Consiliului Băncii este reorganizarea, la mijlocul anilor ’90, a filialei „Stroibank”-ului din URSS în Bancă Comercială pe Acţiuni –

„Moldindconbank”. Atunci a reuşit împreună cu colegii săi trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Aceasta a permis o lărgire semnificativă a serviciilor prestate, transformând Banca într-o instituţie financiară universală modernă. Acum, BC „Moldindconbank” S.A. este un pilon al sistemului bancar din Republica Moldova. O demonstrează şi poziţia a treia pe care o deţine în clasamentul băn-cilor autohtone. Dar cine nu-şi doreşte

primul loc? Este şi obiectivul maxim pe care şi-l propune Valerian Mîrzac - să cucerească cea mai înaltă culme şi să aducă Moldindconbank pe primul loc în sistemul bancar din Moldova.

Conduce o Bancă care se remarcă prin democraţie şi liberalism, atât în relaţiile cu clienţii şi partenerii, cât şi între angajaţii de la toate nivelurile, precum şi prin responsabilitatea echipei pentru rezultatul final.

Î n anul 2000, atunci când a venit la BC „Moldindconbank” S.A., activele Băncii constituiau circa

430 milioane lei, iar acum – depăşesc 8 miliarde lei. Portofoliul de credite constituia aproximativ 260 milioane lei, ca acum acesta să fie de peste 5 miliarde lei. Şi indicele portofoliului de depozite a înregistrat o creştere de la 190 milioane lei până la 4,5 miliarde lei. Sunt doar câteva dintre performanţele obţinute de dna Svetlana Banari împreună cu echipa bine în-chegată de profesionişti, de manageri care se remarcă prin entuziasm şi creativitate şi acţionarii cointeresaţi în dezvoltarea continuă a Băncii.

Este conducătorul unei Bănci cu o istorie de peste 50 de ani, una dintre cele mai mari şi prestigioase din Republica Moldova, care prestează o gamă largă de servicii bancare şi care deţine relaţii de corespondenţă cu Bănci de talie mondială. Colaborează cu instituţiile financiare internaţiona-le, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Bazinului Mării Ne-gre ş.a. Multe din ofertele şi produse-le Băncii sunt deosebit de populare şi unice pe piaţa bancară din Republica Moldova. De exemplu, recuperarea de TVA (TAX FREE) de către persoa-nele fizice pentru mărfurile procurate de peste hotare, emiterea cardurilor de credit internaţionale „American Express”, eliberarea valutei (USD, EURO) prin bancomatele Băncii.

Până a ajunge aici, calea profesională a fost lungă, dar staţii au fost puţine. Şi-a început cariera în anul 1970, activând circa 22 de ani la Ministerul Finanţelor. Ultima staţie este la „Moldindconbank”, iar la alte „destinaţii” nici nu se poate gândi. Îşi dorea foarte mult să devină medic la absolvirea şcolii, dar soarta

a „redirecţionat-o” spre matematica aplicată, care o pasiona la fel de mult pe atunci, iar până să ajungă a îndrăgi contabilitatea nu a durat atât de mult. Doamna Svetlana Banari are şi o regulă după care se conduce atât la serviciu, cât şi în viaţa personală – Nu trăda, nu minţi şi nu fura.

e c h i p a

Valerian Mîrzac

Svetlana Banari

Preşedintele Consiliului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

Preşedintele Comitetului de Conducere BC „Moldindconbank” S.A.

S-a născut la 1 iulie 1949 în s. Mârzaci, r-nul Orhei. A absolvit Institutul Politehnic din Chişinău (inginer radioelectronic – Diplomă cu menţiune); Şcoala Superioară Politică din Kiev (Politolog – diplomă cu menţiune). Stare civilă: căsătorit, are doi copii şi pa-tru nepoţi. Pasionat de analitica economică, îi place să călătorească, practică sportul. S-a născut în satul Ciuciuleni, r-nul Nisporeni. A absolvit Universitatea de Stat din

Chişinău, specialitatea „Matematica aplicată” şi Academia de Studii Economice, specialitatea „Contabilitate şi Audit”. Este căsătorită cu Vladimir Banari. Are un fecior pe nume Dorin, o noră pe nume Tatiana şi doi nepoţei: Vlad şi Artur. Hobby-uri: iubeşte lectura, îi place să-şi petreacă timpul liber în florăria pe care o are în grădină, găteşte cu plăcere pentru cei dragi, când îi permite programul.

76 | VIPmagazin Octombrie 2012 VIPmagazin Octombrie 2012 | 77

Page 3: echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având

Vrea să fie mereu în pas cu tim-pul – este obiectivul pe care şi-l propune întotdeauna. Pen-

tru Vitalie Groza „Moldindconbank” reprezintă mult mai mult decât o instituţie financiară. Este o provocare zilnică în care se poate realiza, poate „concura” cu timpul, cu obstacolele şi se simte fericit ori de câte ori reuşeşte să le depăşească. Satisfacţia majoră pe care a trăit-o în plan profesional a fost momentul când, fiind Director al De-partamentului Credite, Banca a depăşit portofoliul de credite de 1 miliard lei, în septembrie 2005. Acum, când acesta se cifrează deja la peste 5 miliarde de lei, pare un lucru obişnuit.

Cariera sa profesională numără doar două instituţii în care a activat – patru ani în domeniul comerţului şi peste 20 ani în bancă – destul timp să însu-şească perfect secretele meseriei şi specificul activităţii bancare. Una ar fi că bancherul trebuie să cunoască mult, dar să vorbească puţin. Nu întâmplă-tor se consideră că una din calităţile principale ale unui bancher (pe lângă altele) de a păstra secretul bancar este una prioritară.

Şi-a început activitatea bancară în anul 1992 ca director de filială ca mai apoi să „traverseze” mai multe parcursuri: Director-adjunct de direcţie, Direc-tor-adjunct al celei mai mari filiale „Moldindconbank”, Director al Depar-tamentului Credite, Vicepreşedinte şi actualmente Prim-vicepreşedinte.

Vitalie Groza este de părere că cea mai vulnerabilă parte a corpului uman este spatele. Niciodată să nu loveşti în spate este regula de la care nu deviază sub nici o formă, nici la serviciu, nici în viaţa privată. Iar pentru a obţine un rezultat pozitiv şi pentru a cunoaşte succesul este nevoie de respectarea a cel puţin trei principii:- Propune-ţi obiective concrete;

- Asigură monitorizarea executării lor;- Evaluează şi apreciază persoana şi rezultatele.

Se mândreşte cu cele două fiice - prima activează deja în domeniul bancar, iar mezina este încă elevă. Aşteptările tatălui sunt mari – îşi doreşte mult şi speră ca şi cea mică va risca să intre în sfera bancară.

Face parte din echipa „Moldindconbank” – un co-lectiv unit şi profesionist, care

a crescut şi s-a format pe parcursul anilor, în primul rând datorită politicii promovate de Consiliul Băncii în acest domeniu. Alexandru Sveriniuc se poate mândri nu doar cu rezultatele Băncii, ci şi cu performanţele personale – suc-cesul obţinut în dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile financiare internaţionale, fapt ce a contribuit la creşterea imaginii Băncii pe plan internaţional. Datorită acestor parte-neriate de succes, „Moldindconbank” beneficiază astăzi de mai multe linii de creditare pe termen lung cu condiţii foarte avantajoase, atât pentru Bancă, cât şi pentru clienţii săi. Pentru el, ca şi pentru ceilalţi colegi ai săi, cel mai important este ca „Moldindconbank” să prospere, să ofere servicii de cali-tate tuturor categoriilor de clienţi. Are o deosebită plăcere şi se mândreşte cu faptul că lucrează alături de o echipă profesionistă şi competentă prin uti-lizarea diferitelor provocări profe-sionale şi practicarea unui feedback constructiv.

A conştientizat chiar din prima sa zi la BC „Moldindconbank” S.A. că anume sistemul bancar este domeniul său. Firesc că pe parcursul activităţii au fost şi zile mai puţin însorite. Cum fără ele? Dar vorba veche: „Ce nu ne doboară - ne face mai puternici!”. A venit la Bancă în anul 2001, în funcţia de eco-nomist în cadrul Direcţiei trezorerie.

Până a deveni vicepreşedinte a parcurs o cale foarte interesantă, iar fiecare funcţie a reprezentat pentru el o etapă nouă şi o provocare.

Fiind o fire multilateral dezvoltată are o pasiune aparte pentru artă şi muzică. Se descurcă de minune şi la câteva instrumente muzicale. Este o persoană

cumpătată şi suficient de tolerantă, apreciază foarte mult sinceritatea şi profesionalismul. Şi-a stabilit să fie mereu onest şi corect în tot ceea ce face şi să realizeze tot ceea ce consideră important şi-i stă în putinţă anume azi, şi nu altă dată, deoarece fiecare zi este mult prea scumpă - odată trecută, nu mai poate fi recuperată.

e c h i p a

Vitalie Groza

Alexandru Sveriniuc

Prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Vicepreşedinte al Comite-tului de Conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Data şi locul naşterii: 8 ianuarie 1964, s. Rădulenii Vechi, r-nul Floreşti. Studii: licenţiat al Facultăţii „Economia Comerţului” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova; diplomă de master, ASEM, calificarea: Master în administrarea finan- ciar-bancară. Stare civilă: Căsătorit, are două fete. Hobby-uri: Biliardul şi şahul.

S-a născut la 24 februarie 1977, în satul Cepeleuţi, r-nul Ocniţa. Studii: ASEM („Re-laţii Economice Internaţionale”); Diplomă de Master – ASEM („Administrarea Finan-ciar Bancară”). Este necăsătorit. Pasionat de muzică, din sporturi preferă tenisul şi înotul, îi place să călătorească, să descopere locuri, oameni şi obiceiuri noi.

78 | VIPmagazin Octombrie 2012 VIPmagazin Octombrie 2012 | 79

Page 4: echipa - Moldindconbank · 2012-10-25 · BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova. Cu o istorie de peste 50 de ani, având

e c h i p a

Povestea lui este cea clasică a unui manager tânăr din prezent. A început să lucreze pe când era

încă foarte „verde” – de la facultate. A înaintat pas cu pas, dar spre culmi înalte. Poate ceva mai accelerat decât ar fi fost posibil într-un alt context...

A activat în mai multe funcţii, pe care le priveşte ca nişte trepte noi în cariera sa. A avut marele noroc ca în fiecare funcţie să întâlnească echipe şi oameni care i-au oferit lucruri extrem de preţioase: de la prietenie, susţinere şi experienţă până la capacitatea de a analiza şi aprecia obiectiv lucrurile şi de a lua decizii adecvate. Acum, după mai bine de 12 ani de activitate în Bancă, se simte sigur pe situaţie tocmai datorită acestor oameni, care l-au ajutat să-şi definească calea şi să se formeze profesional.

Şi-a stabilit încă din liceu scopul de a se încadra în sectorul financiar. A ajuns aici trecând mai multe etape, unele mai apropiate, altele mai îndepărtate de domeniul bancar. Prima experienţă de lucru în Bancă a fost una dintre cele mai importante, pentru că i-a confirmat dorinţa de a deveni un specialist în domeniul bancar. Din primele zile de activitate a început să îndrăgească tot mai mult acest domeniu, care presupu-ne un contact permanent cu oameni noi de la care ai multe de învăţat.

Dacă pentru majoritatea oamenilor din afara sistemului lucrul în bancă se aso-

ciază cu salarii mari, birouri moderne, calculatoare performante şi posibilita-tea de a munci în condiţii formidabile, domnul Igor Stratan are o altă părere. Or, accentele trebuie puse totuşi pe alte aspecte: standarde înalte de excelenţă, disciplina în cifre şi responsabilitate faţă de clienţi. Iar treaba cu banul e delicată, acesta având nevoie de viteză, atenţie şi socoteală. Viteză, adică operativitate în luarea deciziilor pentru utilizarea lui, atenţie – prudenţa cu care îl gestionezi şi socoteală – evaluarea

numerică cu scopul de a-l înmulţi în permanenţă.

Igor Stratan nu are vreo reţetă specială a succesului, dar consideră că cel mai important este să-ţi găseşti vocaţia şi să-ţi dezvolţi aptitudinile necesare lucrului pe care îl faci. Trebuie să-ţi propui să fii mai bun decât concurenţii şi succesul va veni. Şi să ţii cont că poţi avea succes doar dacă ai încredere în tine şi în echi-pa ta. Iar în viaţa personală, familia e centrul universului. Iată toată reţeta.

Igor Stratan Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

S-a născut la 14 iunie 1980, în municipiul Chişinău. Studii: ULIM, Facultatea „Bănci şi Burse de Valori”. Este căsătorit, are un copil. Pasionat de turism.

Omul se mândreşte cu realiză-rile sale, cu performanţele ob-ţinute, care îi produc cele mai

mari satisfacţii. Asta e firesc. Bucuria cea mai mare pe care dna Nadejda Cuharschi a trăit-o pe plan personal a fost naşterea celor doi băieţi. Are doi fe-ciori ca nişte brazi şi este foarte mândră de ei. Nici pe plan profesional lucrurile nu stau mai rău – una dintre realizările care vorbesc despre rezultatele Doamnei Cuharschi a fost trecerea, începând cu 1 ianuarie 2012, la evidenţa contabilă conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. A fost greu, dar a reuşit împreună cu echipa cu care se mândreşte – „Moldindconbank”.

Pentru ea această Bancă reprezintă to-tul. Este însăşi viaţa ei. Nu sunt cuvinte goale deoarece activează în sistemul bancar de 34 de ani, iar în Bancă – de 31. A decis ca anume sistemul bancar să fie cel în care va face carieră după absolvirea colegiului şi apoi a univer-sităţii, excluzând ulterior proiectele legate de alte profesii.

Ca tânăr specialist, a fost repartiza-tă în or. Străşeni la Banca de Stat, începându-şi activitatea în funcţia de economist al Secţiei creditare. Apoi a lucrat în cadrul sucursalei din mun. Chişinău „Stroibank” în calitate de economist al Secţiei de finanţare şi creditare. Ulterior a deţinut diferite funcţii pe parcursul carierei sale în

cadrul filialelor „Telecomtrans” şi „Remiz” ale „Moldindconbank”, iar apoi a fost transferată în Banca cen-trală în funcţia de director al Direcţiei operaţiuni bancare. Pe durata ultimi-lor zece ani, Nadejda Cuharschi este contabil-şef şi membru al Comitetului de conducere al Băncii.

Se cunoaşte că banii cer o evidenţă strictă şi permanentă pentru a genera profituri mari. Dna Nadejda Cuhar-schi ştie mai bine decât oricine că nu e de ajuns să ai bani, ci trebuie să ştii să-i gestionezi, pentru că precum spune un proverb: Cine economiseşte banul trăieşte fără griji.

Nadejda Cuharschi Contabil-şef, director al Departamentului gestiune financiară şi metodologie bancară al BC „Moldindconbank” S.A.

Data şi locul naşterii: 16 iunie 1960, s. Rădeni, r-nul Străşeni. Studii: Universita-tea de Stat din Chişinău, facultatea „Economie”, specialitatea „Finanţe şi credit”. Este căsătorită. Are doi feciori, primul îşi continuă studiile la masterat (ASEM), iar mezinul este student în anul III la ASEM. Este pasionată de lectură, îi place să asculte muzică populară şi uşoară, iubeşte florile.

80 | VIPmagazin Octombrie 2012 VIPmagazin Octombrie 2012 | 81


Recommended