+ All Categories
Home > Documents > ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea...

ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea...

Date post: 31-Jan-2018
Category:
Upload: lamque
View: 283 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 51 /51
1 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
Transcript
Page 1: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

1 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi

organizarea fişierelor

Page 2: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

2 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

ECDL – Modul 2

Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective: În cadrul modulului “Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor”, candidaţii trebuie să-şi demonstreze cunoştinţele şi competenţa în utilizarea funcţiilor de bază ale computerului personal şi sistemul său operaţional. Candidaţii trebuie să fie capabili să opereze eficient într-un mediu desktop. Să ştie să organizeze fişierele şi directoarele, cum se pot copia, muta sau şterge. Candidatul trebuie să demonstreze capacitatea de a lucra cu pictogramele de pe desktop şi de a manipula ferestrele. De asemenea trebuie să ştie să utilizeze opţiunile de căutare, instrumentele simple de editare şi imprimat disponibile prin sistemul de operare. Cuprins: pag2.1 Început 4 2.1.1 Primii paşi cu computerul 4 2.1.1.1 Pornirea computerului 4 2.1.1.2 Închiderea computerului 4 2.1.1.3 Repornirea computerului 5 2.1.1.4 Vizualizarea informaţiilor referitoare la sistemul de bază al computerului,

de exemplu sistemul de operare, tipul procesorului, RAM instalată, etc 6 2.1.1.5 Vizualizerea informaţii desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de

afişare (de exemplu opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare) 7

2.1.1.6 Formatarea unei dischete 12 2.1.1.7 Folosirea funcţiilor help disponibile 132.2 Mediul Desktop 14 2.2.1 Lucrul cu pictograme 14 2.2.1.1 Selectarea şi mutarea pictogramelor. Recunoaşterea pictogramelor de bază

de pe ecran, cum ar fi: hard disc, directorul principal, directoare, foldere, fişiere, coşul de gunoi. Crearea unui shortcut sau a unui meniu desktop. 14

2.2.2 Lucrul cu ferestre 20 2.2.2.1 Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei ferestre desktop: bara de titlu, bara

de instrumente, bara de meniuri, bara de start, bara de derulare, etc. 20 2.2.2.2 Înţelegerea modului în care se minimizează o fereastră pe desktop, cum se

modifică dimensiunile unei ferestre, cum se închide o fereastră pe desktop. 23

2.2.2.3 Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei aplicaţii Windows: bara de titlu, bara de instrumente, bara de meniu, bara de start, bara de derulare, etc. Mişcarea ferestrelor pe desktop. 24

2.2.2.4 Înţelegerea modului în care se minimizează fereastra unei aplicaţii, cum se maximizează toate ferestrele aplicaţiilor, cum se modifică dimensiunile unei ferestre, cum se închide o fereastră. Schimbarea între ferestrele deschise. 28

2.3 Stocarea informaţiilor 29 2.3.1 Directoare / Foldere 29 2.3.1.1 Cunoaşterea directorului de bază şi a structurii folderelor pe computer 29

Page 3: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

3 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.1.2 Crearea unui director / folder şi a unui subdirector / subfolder 32 2.3.1.3 Examinarea unui director / folder. Vizualizarea unor atribuţii ale

directoarelor / folderelor: nume, dimensiune, data ultimei modificări, etc. 33 2.3.1.4 Recunoaşterea celor mai utilizate fişiere dintr-un director, de exemplu:

fişiere de procesare Word, fişiere cu fişe de calcul, baze de date, prezentări, RTF, imagini, etc. 34

2.3.1.5 Vizualizarea proprietăţilor unui fişier, de exemplu: nume, dimensiune, tip, data ultimei modificări, etc. 36

2.3.1.6 Redenumirea fişierelor, directoarelor / folderelor. 37 2.3.2 Copiere, mutare, ştergere 38 2.3.2.1 Selectarea unui fişier individual sau parte a unui grup adiacent şi

neadiacent. 38 2.3.2.2 Folosirea funcţiilor “Copy” şi “Paste” pentru a muta sau duplica fişiere în

cadrul unui director / folder. 39 2.3.2.3 Realizarea unor copii back-up pe dischete 39 2.3.2.4 Folosirea funcţiilor “Cut” şi “Paste” pentru a muta fişiere în cadrul unui

director / folder 40 2.3.2.5 Ştergerea fişierelor din unul sau mai multe directoare / foldere 41 2.3.2.6 Ştergerea directoarelor / folderelor selectate 41 2.3.3 Căutare 42 2.3.3.1 Folosirea funcţiei de căutare pentru a localiza un fişier sau un director /

folder 42 2.3.3.2 Căutare după nume, data creării, tipul fişierului, directorului, etc. 422.4 Editare simplă 43 2.4.1 Folosirea unei aplicaţii de editare de text 43 2.4.1.1 Lansarea unei aplicaţii de editare sau un program de procesare word şi

crearea unui fişier 43 2.4.1.2 Salvarea unui fişier într-un director / folder 46 2.4.1.3 Salvarea unui fişier pe dischetă 47 2.4.1.4 Închiderea aplicaţiei de editare 472.5 Tipărirea 48 2.5.1 Tipărirea 48 2.5.1.1 Capacitatea de a imprima folosind o imprimantă instalată 48 2.5.1.2 Schimbarea imprimantei prin alegerea alteia dintr-o listă de imprimante

instalate 48 2.5.1.3 Vizualizarea stadiului în care se află procesul de tipărire cu ajutorul “print

manager” de pe desktop 51

Page 4: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

4 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.1 Început 2.1.1 Primii paşi cu computerul 2.1.1.1 Pornirea computerului

Pe carcasa fiecărui computer pot fi observate două butoane: unul este pentru pornirea computerului, celălalt pentru restartarea sa în caz de blocare. Butonul de pornire a calculatorului este mai mare, pe când cel de restartare mai mic, fiind uneori chiar destul de greu accesibil, pentru a împiedica restartarea sa accidentală. Forma şi poziţionarea butoanelor sunt caracteristice carcasei şi nu unităţii de bază. Anumite calculatoare mai prezintă un buton de pornit/oprit, situat pe sursa calculatorului, aflată în spate. Pentru a porni calculatorul: • Ne asigurăm că toate cablurile sunt bine fixate în spatele computerului. • Nu este nici un floppy-disc în unitatea de dischetă. • Se localizează butonul pe care scrie “Power” sau “ON” şi se apasă • După câteva secunde, pe ecran ar trebui să apară ceva

Dacă nu se întâmplă nimic, se verifică dacă computerul este conectat la reţeaua electrică, se verifică dacă există buton de pornit/oprit al sursei de alimentare, şi dacă există, acesta dacă este pornit. De asemenea, se verifică dacă monitorul este pornit. Pentru aceasta, majoritatea monitoarelor indică faptul că sunt alimentate printr-un led verde, aprins.

2.1.1.2 Oprirea computerului

După efectuarea programului de lucru, calculatorul trebuie oprit. Pentru oprirea corectă a sistemului, se foloseşte funcţia Shut Down din meniul Start existent pe bara din partea de jos a ecranului (Taskbar).

Pentru închiderea computerului: • Se salvează orice fişier deschis. • Se închid toate aplicaţiile deschise

Page 5: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

5 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

• Se apasă pe buronul Start, apoi pe Shut Down • Din meniul care apare se alege opţiunea Shut Down, pentru a opri sistemul. • Se aşteaptă până ce sistemul afişează mesajul “It’s now safe to turn off your

computer”, sau se opreşte singur, în cazul în care sursa este ATX (…)

Opţiuni ale comenzii Shut Down: • Shut Down – permite utilizatorului oprească sistemul de operare şi să se asigure că

toate procesele aflate în rulare s-au terminat corect, datele aflate în memoria de lucru fiind salvate pe disc. Calculatorul se opreşte apoi de la buton.

• Stand By – Plasează computerul în modul “Power Saving”. Datele şi programele aflate în lucru sunt salvate, iar computerul trece în mod de aşteptare. “Trezirea” sa se face prin apăsarea unei taste sau a unui buton al mouse-ului. Nu toate calculatoarele au disponibilă această opţiune (mai ales cele vechi).

• Restart – Datele nesalvate sunt salvate pe disc, iar sistemul este restartat. • Restart computer in MS-DOS mode – Datele se salvează, iar sistemul este pornit în

linia de comandă (DOS Shell) – disponibilă la sistemele de operare Windows 95, 98 şi Me.

O altă modalitate de a afişa fereastra cu aceste opţiuni este apăsarea combinaţiei Alt-F4, dar numai după închiderea tuturor aplicaţiilor aflate în execuţie.

2.1.1.3 Repornirea computerului

Dacă după instalarea unei aplicaţii aceasta cere ca sistemul să fie repornit, sau dacă acesta nu mai răspunde la comenzi, este necesară restartarea sa. Acest lucru nu se face decât în ultimă instanţă de la butonul “Restart”, aflat pe carcasa computerului, pentru repornire se alege unul din următoarele moduri: • Se alege opţiunea “Restart” din fereastra de dialog Shut Down. • Prin apăsarea combinaţiei de taste Ctrl-Alt-Del, de două ori • Prin apăsarea, în ultimă instanţă, a butonului Restart de pe carcasă.

Închiderea unei aplicaţii care nu mai răspunde la comenzi. În cazul unei aplicaţii care nu mai răspunde la comenzi de la tastatură sau mouse, va trebui închisă forţat. Pentru aceasta se foloseşte combinaţia de taste Ctrl-Alt-Del. Pe ecran va apărea o fereastră în care sunt afişate aplicaţiile ce rulează în acel moment, cu menţionarea stării în care se găseşte aplicaţia. Dacă starea aplicaţiei este: “Not responding”, se poate forţa aplicaţia folosind butonul End Task.

Page 6: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

6 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.1.1.4 Vizualizarea informaţiilor referitoare la sistemul de bază al computerului, de exemplu sistemul de operare, tipul procesorului, RAM instalată, etc

Testul sistemului la pornire (The Power On System Test) • La pornirea calculatorului, mai multe informaţii vor fi afişate pe ecran, printre care:

mărimea şi tipul memoriei video, memoria RAM instalată, tipul procesorului Si frecvenţa acestuia, componente existente şi întreruperi alocate, etc. Informaţiile acestea sunt afişate înainte de încărcarea sistemului de operare şi sunt menite să asigure utilizatorul că sistemul de calcul funcţionează corect. Aceste teste se găsesc în memoria ROM-BIOS a computerului.

Vizualizarea proprietăţilor sistemului (Sistem Properties) • Vizualizarea acestor proprietăţi se face apăsând butonul din dreapta al mouse-lui pe

iconiţa My Computer şi slegându-se opţiunea Properties.

În funcţie de sistemul de operare folosit, se vor afişa versiunea de Windows, tipul procesorului, dimensiunea memoriei, iar în secţiunea Device Manager, găsim informaţii despre componentele computerului: CD-ROM, Video, modem, placă reţea, placă de sunet, USB, etc.

Page 7: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

7 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.1.1.5 Vizualizerea informaţii desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare

(de exemplu opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare)

Schimbarea configuraţiei existentă pe ecran • La deschiderea calculatorului, după încărcarea sistemului de operare şi afişarea

desktop-ului, în partea de jos (taskbar) se vor putea observa nişte iconiţe, precum şi ora sistemului:

Dând două click-uri pe oră, va fi afişat meniul de dată şi oră:

Page 8: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

8 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Un alt mod de a afişa proprietăţile de dată şi de oră este deschiderea directorului Control Panel, din meniul Start – Settings:

Se dă dublu click pe iconiţa Date Time din noua fereastră:

Schimbarea imaginii de fundal (background): Pentru schimbarea imaginii de fundal, va trebui deschisă fereastra Display Properties, care se găseşte tot în Control Panel, sau mai uşor, se poate ajunge la ea dând clic dreapta într-o zonă liberă de pe desktop şi alegând din fereastra afişată opţiunea Properties:

Se va deschide fereastra Display Properties:

Page 9: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

9 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Pentru schimbarea culorilor va trebui selectat meniul Appearance din fereastra Display Properties:

În acest meniu se pot alege diferite teme pe care Windows-ul le are predefinite, din meniul derulant Scheme. De asemenea opţiunea Color permite schimbarea culorii fundalului.

Page 10: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

10 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Activarea şi schimbarea screen-saver-ului În situaţia în care există o perioadă mai mare de repaos la lucru, pentru a proteja monitorul, există opţiunea activării Screen-Saver-ului din fereastra Display Properties. Screen Saver-ul este un program care afişează anumite imagini pe ecran, în scopul protejării sale (mai ales de efectul remanenţei (…)).

Schimbarea setărilor de afişare: În funcţie de capacităţile plăcii grafice şi ale monitorului, din meniul Settings al ferestrei Display Properties se pot modifica dimensiunile ecranului şi numărul de culori:

Setarea volumului În cazul în care sistemul este prevăzut cu o placă de sunet, în taskbar va fi afişată o iconiţă, care printr-un dublu click va deschide fereastra Volume Controls:

Page 11: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

11 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

De aici se pot seta nivelurile de sunet ale diferitelor componente audio (Linie, CD-ROM, Wave, microfon, etc.) Setarea tastaturii şi schimbarea opţiunilor de limbă Dacă se doreşte scrierea anumitor documente într-o anumită limbă, va fi nevoie de anumite caractere care nu există pe tastatură (de exemplu, în cazul unui document în limba română, pe o tastatură standard US nu există taste pentru caracterele ă,â,î,ş,ţ). De aceea va trebui setată tastatura pentru limba română, caz în care tastele se vor asigna altfel, de exemplu “ă” va fi în locul tastei “[“ Setarea tastaturii se face din Control Panel, cu dublu click pe icon-ul Keyboard.

Pentru a adăuga o limbă nouă se apasă pe butonul Add şi se alege un nou set de caractere pentru tastatură.

Atenţie: Va fi nevoie de CD-ul cu Kit-ul Windows-ului.

Page 12: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

12 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.1.1.6 Formatarea unei dischete

Pentru a putea lucra cu discheta aceasta va trebui formatată. Formatarea este necesară pentru a pregăti discheta pentru a fi compatibilă cu sistemul de operare folosit. De asemenea, în timpul formatării se face şi o verificare a sa. De obicei, atunci când o dischetă este cumpărată ea este formatată pentru sistemul de operare Windows. Dacă discheta nu este formatată, atunci aceasta se poate formata parcurgând următorii paşi:

o Pas 1 – Se introduce discheta în unitatea de dischetă. o Pas 2 – Se deschide fereastra My Computer, dând dublu click pe pictograma

My Computer, existentă pe Desktop. o Pas 3 – Se selectează cu un click stânga icoana 3,5 Floppy A, şi apoi din

meniul File al ferestrei My Computer se selectează opţiunea Format.

o Pas 4 – Apelarea funcţiei Format va afişa următoarea fereastră de dialog:

Page 13: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

13 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

o Pas 5 – După terminarea formatării va apărea o casetă de dialog care va afişa rezultatele formatării.

Atenţie: Formatarea şterge datele existente pe dischetă. Nu o folosiţi pentru hard disk, pentru că se vor şterge fişierele sistemului de operare, iar calculatorul nu va mai putea fi folosit decât după o nouă instalare. Oricum, documentele existente în el vor fi şterse.

2.1.1.7 Folosirea funcţiilor help disponibile

Dacă este nevoie de documentaţie pentru toate funcţiile calculatorului, sistemul de operare Windows pune la dispoziţie funcţia Help, care ajută în diferite situaţii. Această funcţie este disponibilă în meniul Start.

După selectare, va apărea următoarea fereastră:

Folosind meniul Search, ni se oferă posibilitatea căutării după cuvinte cheie.

Lansarea funcţiilor Help se mai poate face şi apăsând tasta F1 existentă pe tastatură

Page 14: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

14 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.2 Mediul Desktop 2.2.1 Lucrul cu pictograme 2.2.1.1 Selectarea şi mutarea pictogramelor. Recunoaşterea pictogramelor de bază de pe

ecran, cum ar fi: hard disc, directorul principal, directoare, foldere, fişiere, coşul de gunoi. Crearea unui shortcut sau a unui meniu desktop.

Selectarea unei iconiţe pe Desktop: • Pentru selectarea unui icon pe Desktop, se dă un click simplu pe butonul din stânga al

mouse-ului. Iconul se va colora ca în figură, el fiind selectat în acest moment.

Mutarea unei iconiţe pe Desktop: • Pentru mutarea unui icon pe Desktop, se selectează iconul respectiv, apoi, ţinând

apăsat butonul din stânga se deplasează mouse-ul pe ecran. Iconul se va deplasa odată cu mouse-ul. Dacă se doreşte selectarea mai multor icon-uri, se ţine apăsată tasta Ctrl în timp ce se selectează fiecare icon. O altă modalitate de selecţie este şi marcarea acestora cu mouse-ul, ţinând apăsat butonul din stânga şi deplasându-l deasupra iconiţelor dorite pentru selectare. Selectarea şi mutarea se poate efectua şi pentru fişiere, directoare şi aplicaţii. (Drag and Drop)

Copierea unei iconiţe: • Pentru copierea unui icon de pe Desktop, se selectează iconul respectiv, apoi se apasă

combinaţia de taste Ctrl – C (Copy), urmată de combinaţia Ctrl – V (Paste) sau altfel, după selectare, se apasă tasta Ctrl, apoi, ţinând această tastă apăsată, se mută mouse-ul cu butonul din stânga apăsat până în locul unde se doreşte copierea, unde se eliberează, atânt tasta, cât şi butonul mouse-ului.

Page 15: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

15 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Aranjarea icon-urilor pe Desktop Pentru aranjarea icon-urilor pe Desktop, se procedează astfel: • Se efectuează click dreapta pe desktop, pentru afişarea meniului pop-up Desktop:

• Se apasă comanda Arrange Icons, care afişează un submeniu • Se alege din acest submeniu tipul aranjării.

După nume Icon-urile se aranjează în ordine alfabetică, după nume După tip Icon-urile se aranjează după tipul lor După mărime Icon-urile se aranjează după mărime După dată Icon-urile se aranjează după data creării Auto-aranjare Icon-urile se re-aranjează pe Desktop de fiecare dată după ce o iconiţă se mută pe ecran. De asemenea, se poate folosi comanda Line Up Icons, care permite alinierea icon-urilor orizontal sau vertical

Deschiderea unui fişier, director, aplicaţie de pe Desktop

Pentru a deschide un director, fişier sau aplicaţie existentă pe Desktop există două posibilităţi:

1. Se dă dublu click pe fişierul sau directorul care se doreşte a fi deschis. 2. Se dă un clic dreapta pe fişierul dorit şi apoi se alege din meniul afişat opţiunea

Open.

Page 16: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

16 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Pictograme My Computer

Un dublu click pe această icoană va afişa fereastra următoare:

Unităţi de disc Unităţile de disc sunt afişate în felul următor:

Dacă se dă dublu clic pe o icoană reprezentând un disc, se va afişa o fereastră conţinând fişierele şi directoarele de pe acel disc:

Page 17: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

17 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Directoare

Un dublu clic pe iconiţa ce reprezintă un director va afişa conţinutul acelui director:

Fişiere

Page 18: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

18 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Un dublu clic pe un fişier va deschide fişierul folosind un program asociat acelui fişier, în funcţie de extensia sa. În figura de mai sus, un dublu clic va deschide fişierul “cap7.doc” folosind programul asociat Microsoft Word. Dacă nu există nici un program asociat fişierului, iconiţa va arăta în felul următor:

Încercarea de a-l deschide va afişa o fereastră din care utilizatorul va putea alege un program pentru manipularea sa.

Important: Programul cu ajutorul căruia se deschide un fişier este foarte important. De exemplu, un fişier cu extensia “.gif” reprezintă un fişier grafic:

Deschiderea sa cu un program grafic va afişa conţinutul fişierului:

Deschiderea fişierului “Backgrnd.gif “ folosind un alt program, de exemplu Wordpad, se va solda cu următorul rezultat:

Page 19: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

19 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Coşul de gunoi (Recycle Bin)

Coşul de gunoi este folosit atunci când se şterg fişiere de pe hard-disc. Ele nu sunt şterse, ci “aruncate” la coş, pentru a putea fi recuperate la nevoie. În acest caz, nu se eliberează spaţiu suplimentar pe disc, până ce coşul nu este golit.

Crearea unui shortcut pe Desktop Pentru crearea unui shortcut pe Desktop se procedează în mai multe feluri: • Se minimizează sau se închid programele care rulează • Se apasă pe butonul Start • Se selectează Programs • Se selectează programul pentru care se doreşte crearea shortcut-ului (de exemplu

programul Calculator, conţinut în grupul Accessories)

• Se apasă tastele Ctrl – Shift şi în timp ce sunt apăsate, se trage această icoană pe

desktop

Page 20: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

20 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

• Se eliberează tastele Ctrl – Shift şi în meniul apărut se selectează Create Shortcut(s) Here

Shortcut-ul va fi plasat pe ecran.

2.2.2 Lucrul cu ferestre 2.2.2.1 Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei ferestre desktop: bara de titlu, bara de

instrumente, bara de meniuri, bara de start, bara de derulare, etc.

Bara de titlu (Title bar) • Bara de titlu este afişată în partea de sus a fiecărei ferestre de program, director sau

casete de dialog şi este folosită pentru afişarea informaţiilor cum ar fi numele aplicaţiei (sau folder-ului) şi documentul de lucru. Informaţia este afişată în difeite feluri. De exemplu, în figura următoare este prezentată o bară de titlu a programului Microsoft Word, în care un document numit PM-Windows-2000 v2 a fost deschis sau salvat.

Icon-ul de control (Control Icon) Icon-ul de control este situat în partea de stânga-sus a ferestrei, în bara de titlu, iar dacă este apăsată o dată va afişa o fereastră cu opţiuni de redimensionare/ mutare/ închidere. Un dublu click pe ea va închide fereastra!.

Maximizarea sau resaturarea unei ferestre • Un dublu-click pe bara de titlu va maximiza fereastra sau, dacă ea este maximizată, o

va micşora pe ecran.

Program rulând maximizat

Page 21: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

21 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Program rulând într-o fereastră

În partea dreaptă a barei de meniu se află trei butoane, dintre care unul este de închidere a ferestrei. Celelalte două pot fi diverse, în funcţie de starea ferestrei: de minimizare, de redimensionare sau de maximizare.

Bara de meniu • Bara de meniu conţine o serie de meniuri, cu opţiuni variate, în funcţie de program.

Poziţionarea mouse-ului deasupra fiecărui meniu şi apăsarea pe butonul din stânga al mouse-ului, determină afişarea opţiunilor meniului respectiv

De exemplu, dacă se apasă butonul mouse-ului când cesta se află deasupra meniului File, se vor afişa opţiunile acestui meniu. În loc de mouse, se pot folosi şi combinaţii ale tastelor, în funcţie de litera subliniată din numele meniului (opţiunii sau submeniului). În cazul meniului File, combinaţia este Alt – F.

Page 22: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

22 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Pentru comenzi foarte des folosite, există combinaţii de taste pentru realizarea mai rapidă a acestora (fără a face operaţii în plus cu mouse-ul pe ecran).

Bara de instrumente (Tool Bar) • Bara de instrumente conţine o mulţime de iconiţe, short-cut-uri, care permit accesarea

diferitelor funcţii mai rapid decât folosind bara de meniuri. De exemplu, bara de formatare a textului permite accesul rapid la comenzile pentru formatarea textului. Pentru a îngroşa textul, este suficient să selectăm textul dorit şi apoi să apăsăm pe iconiţa

Bara de derulare • Bara de derulare este utilă în cazul documentelor ce sunt mai mari decât fereastra de

afişare, permiţând derularea documentului în cadrul ferestrei. În funcţie de mărimea documentului, există două bare de derulare, una în dreapta şi una jos. La fiecare capăt, bara de derulare are două săgeţi. Poziţionând mouse-ul deasupra lor şi apăsând pe butonul din stânga, vom naviga în direcţia arătată de săgeată.

Navigarea mai rapidă în fereastră se poate face poziţionând săgeata mouse-ului pe bara dintre săgeţi şi, ţinând butonul din stânga apăsat, deplasând-o în direcţia de navigat. Pentru a naviga rapid în document, se trage de butonul aflat pe bara de derulare în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta, în funcţie de poziţionate.

Bara de stare • Multe din ferestrele de aplicaţii au o bară de stare afişată în partea de jos a ferestrei. În

funcţie de aplicaţie, pe această bară sunt afişate diferite informaţii utile. În Windows Explorer sunt afişate numărul de fişiere şi mărimea acestora, indiferent dacă sunt vizibile sau nu. În exemplul de mai jos, din Microsoft Word, bara de stare afişează informaţii despre pagina în care se lucrează, alături de alte date utile, cum ar fi starea unor butoane de la tastatură (INS), etc.

Page 23: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

23 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.2.2.2 Înţelegerea modului în care se minimizează o fereastră pe desktop, cum se

modifică dimensiunile unei ferestre, cum se închide o fereastră pe desktop.

Butoanele de Maximizare, Minimizare, Redimensionare şi Închidere ale ferestrei

• Butoanele de Maximizare, Minimizare, Redimensionare şi Închidere ale ferestrei sunt localizate în colţul din dreapta sus al ferestrei aplicaţiei. Când se apasă pe butonul de maximizare, fereastra aplicaţiei va ocupa întreg spaţiul disponibil de pe ecran, butonul de minimizare reduce fereastra la un icon în taskbar şi butonul restore (redimensionare) afişează fereastra la starea iniţială. Butonul close închide fereastra şi implicit aplicaţia. Întotdeauna există trei butoane din cele patru, în funcţie de posibilităţile de aplicare (o fereastră maximizată nu se mei poate maximiza în continuare, de exemplu) Restaurarea (redimensionarea stării) unei ferestre aflate în taskbar se face cu un singur click pe ea. Maximizarea unei ferestre Pentru a maximiza o fereastă se apasă pe butonul de mai jos, sau se dă dublu click pe bara de titlu a ferestrei.

Restaurarea unei ferestre Pentru a restaura o fereastă se apasă pe butonul de mai jos, sau se dă dublu click pe bara de titlu a ferestrei, în cazul în care ea este maximizată.

Modificarea dimensiunilor unei ferestre Pentru a modifica dimensiunile unei ferestre, ea nu trebuie să fie nici maximizată, nici minimizată. Pentru aceasta:

o Se mută săgeata mouse-ului pe una din laturile orizontală sau verticală o Săgeata se va transforma în sau , iar dacă săgeata se mută în colţul

ferestrei, se va transforma în sau . o Se apasă butonul din stânga al mouse-ului o Se trage de fereastră în direcţia dorită o Se eliberează butonul mouse-ului, iar noua dimensiune a ferestrei va fi cea

finală. Închiderea unei ferestre Pentru a închide o fereastră, se apasă pe butonul de închidere:

sau se apasă combinaţia Alt-F4

Page 24: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

24 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.2.2.3 Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei aplicaţii Windows: bara de titlu, bara de instrumente, bara de meniu, bara de start, bara de derulare, etc. Mişcarea ferestrelor pe desktop.

Bara de titlu • Bara de titlu este afişată în partea de sus a fiecărui program sau ferestre de afişare şi

este folosită pentru a afişa informaţii despre numele aplicaţiei sau folderul (în cazul Windows Explorer), precum şi numele documentului în care se lucrează.

Barele de derulare (scroll) • Barele de derulare sunt afişate atunci când informaţia prezentată într-o fereastă nu încape

în acea fereastră şi sunt prezente în partea din dreapta sau în cea de jos, în funcţie de mărimea pe verticală sau orizontală a documentului. Folosind barele de scroll, se poate naviga într-un document mult mai mare decât mărimea ecranului.

Bara de meniuri • Bara de meniuri conţine o serie de meniuri sub forma unor liste ce se desfăşoară în

momentul apăsării pe butonul mouse-ului când săgeata se află deasupra lor. De asemenea, ele se pot desfăşura şi folosind tasta Alt + tasta corespunzătoare literei subliniate din meniu. De exemplu, mai jos este figura meniului programului Microsoft Word.

Margini • O margine subţire înconjoară fiecare obiect care rulează într-o fereastră. Când se lucrează

cu mai multe ferestre pe Desktop, există posibilitatea modificării dimensiunilor unei ferestre prin acţionarea asupra marginilor.

Casete de dialog • Windows foloseşte un sistem de casete de dialog care fac uşoară selectarea opţiunilor

posibile. casetă de dialog poate afişa butoane cu opţiunile YES sau NO pentru a salva modificările aduse unui fişier atunci când acesta este închis.

Oricum, în cazul efectuării unor selecţii complexe, cum ar fi alegerea fontului sau a mărimii caracterelor, Windows foloseşte mai multe casete de dialog, pentru a face mai uşoară selecţia.

Page 25: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

25 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Deschiderea unei casete de dialog • Următorul exemplu arată cum se deschide caseta de dialog Shut Down Windows. • Se apasă pe Start şi se alege opţiunea Shut Down, pentru a afişa caseta de dialog Shut

Down Windows.

Opţiunea dorită se alege apăsând pe săgeata din dreapta meniului de dialog, după care se apasă pe OK.

Casete de text (Text Boxes) • Casetele de text permit introducerea textului în diferite zone desemnate pentru aceasta. Se

pot folosi pentru deschiderea unor fişiere, pentru rularea unor programe, pentru operaţii de căutare, etc. O săgeată aflată în partea dreaptă permite afişarea unor opţiuni sau a ultimelor texte introduse.

Exemplu: Folosirea comenzii Run pentru a rula programul Calculator:

Page 26: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

26 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Pentru a rula acest program, se apasă pe butonul Start, se alege meniul Run care va afişa caseta proprie de dialog. În spaţiul disponibil din dreapta textului Open se scrie numele programului de executat, în acest caz Calc.

Apăsând pe butonul OK, vom rula programul Calculator:

Casetele listă (List Boxes) • Casetele listă prezintă mai multe opţiuni care pot fi selectate cu ajutorul mouse-ului, cu un

click sau dublu-click. O casetă listă este proiectată pentru a afişa multiple opţiuni şi de aceea spaţiul disponibil poate să nu fie îndeajuns pentru afişarea tuturor opţiunilor disponibile la un moment dat. De aceea, casetele prezintă bare de scroll pentru a permite navigarea în interiorul lor.

Casetele listă cu meniuri derulante (Drop Down List Boxes) • Un meniu derulant apare la început ca un singur element, având în partea dreaptă o

săgeată, pe care, dacă se apasă, se va afişa întreaga listă cu toate opţiunile disponibile pentru selecţie (cum ar fi tipul fontului sau mărimea acestuia).

Page 27: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

27 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Casete de validare şi casete de opţiuni (Check Boxes şi Radio Buttons) • Casetele de validare sunt reprezentate de nişte casete cu un mic semn de validare (�),

care poate fi pus sau înlăturat prin apăsarea butonului mouse-ului deasupra casetei. De obicei aceste casete sunt prezente în meniurile de configurare (cum ar fi opţiunile de configurare ale unui procesor de texte). Prezenţa sau absenţa semnului de validare reprezintă una din cele două valori: ON sau OFF. O colecţie de casete de validare permit selecţii multiple şi variate asupra unor elemente.

• Casetele de opţiuni (butoane radio) sunt destul de apropiate de cele de validare, în sensul că pot selecta sau nu o opţiune. Spre deosebire însă de acestea, butoanele radio, când sunt folosite în grupuri de cel puţin două, numai unul poate fi activ (selectat), asemeni unor butoane de selectare a frecvenţei la un radio. Pentru a selecta un buton radio, se apasă butonul mouse-ului deasupra unui buton neselectat. Un mic cerc negru indică selecţia. Pentru a deselecta un asemenea buton, se selectează alt buton din listă.

Iconuri de comandă (Command Icons) • Iconurile de comandă apar în bara de instrumente ale majorităţii aplicaţiilor şi reprezintă

shortcut-uri către cele mai utilizate comenzi din aplicaţia respectivă, cum ar fi deschiderea sau închiderea de fişiere, aafişare de Help, etc. Icon-urile de comandă disponibile variază de la aplicaţie la aplicaţie, însă produsele standard Windows au o bară de instrumente standard care variază puţin de la aplicaţie la aplicaţie. Pentru a selecta o comandă folosind un asemenea icon, se plasează săgeata mouse-ului deasupra sa şi se apasă pe buton. Acţiunea comenzii este indicată de imaginea icon-ului. De obicei, dacă se plasează săgeata deasupra unui icon şi se aşteaptă puţin, va fi afişată o scurtă descriere a comenzii.

Page 28: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

28 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Tabulatori • Multe casete de dialog dispun de multiple secţiuni şi categorii. Asemenea secţiuni sunt

separate de Tabulatori (asemănător cu etichetele de index la o agendă telefonică). Folosirea acestora permite afişarea multor opţiuni, fără să fie nevoie de un spaţiu suplimentar de afişare.

Mutarea unei aplicaţii pe ecran • Pentru mutarea aplicaţiei într-o altă zonă a desktop-ului, se apasă cu mouse-ul pe bara de

titlu şi, ţinând apăsat butonul mouse-ului, se trage fereastra aplicaţiei până în zona dorită, după care se eliberează butonul.

2.2.2.4 Înţelegerea modului în care se minimizează fereastra unei aplicaţii, cum se maximizează toate ferestrele aplicaţiilor, cum se modifică dimensiunile unei ferestre, cum se închide o fereastră. Schimbarea între ferestrele deschise.

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre de aplicaţie folosind bara de titlu • Dând un dublu click pe Bara de titlu, fereastra în care aplicaţia se execută se va

maximiza sau, dacă este deja maximizată, va reveni la starea iniţială.

Modificarea dimensiunilor unei ferestre de aplicaţie • Pentru a modifica dimensiunile unei ferestre, ea nu trebuie să fie nici maximizată, nici

minimizată. Pentru aceasta: o Se mută săgeata mouse-ului pe una din laturile orizontală sau verticală o Săgeata se va transforma în sau , iar dacă săgeata se mută în colţul

ferestrei, se va transforma în sau . o Se apasă butonul din stânga al mouse-ului o Se trage de fereastră în direcţia dorită o Se eliberează butonul mouse-ului, iar noua dimensiune a ferestrei va fi cea

finală.

Închiderea unei ferestre de aplicaţie • Pentru a închide o fereastră, se apasă pe butonul de închidere:

sau se apasă combinaţia Alt-F4

Page 29: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

29 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Comutarea între programe • Pentru a comuta între programe, se apasă cu mouse-ul pe iconul aplicaţiei, aflat în

Taskbar-ul Windows-ului

sau se apasă combinaţia Alt-Tab

2.3 Stocarea informaţiilor 2.3.1 Directoare (Foldere) 2.3.1.1 Cunoaşterea directorului de bază şi a structurii folderelor pe computer.

Ce sunt Discurile (Drives), Directoarele (Folders/Directories) şi Fişierele (Files)? • Când se accesează un hard-disc, indiferent dacă acesta se găseşte pe sistemul local sau

în reţea, Windows foloseşte un sistem de asignare a literelor pentru a indica acele dispozitive fizice. Accesând litera respectivă, există posibilitatea accesării informaţiilor de pe dispozitivul asignat.

• Dacă toate fişierele ar fi ţinute laolaltă într-un singur loc pe fiecare disc, sistemul ar fi foarte greu de folosit, din cauza numărului mare de fişiere existente. Pentru a organiza fişierele, este posibil să se creeze directoare (denumite şi folder-e), pentru a stoca fişierele în funţie de rolul lor. Un sistem ierarhic de foldere este reprezentat de un arbore de directoare, în care cel mai de sus este directorul rădăcină (root directory).

• La sfârşit, în această structură de directoare sunt prezente fişierele. Windows permite folosirea numelor lungi pentru denumirea fişierelor, în sensul că pentru lungimea numelui poate fi până la 255 de caractere, faţă de 8 pentru nume, cât se folosea în Sistemul de operare DOS.

Fereastra aplicaţiei Windows Explorer • Windows Explorer permite vizualizarea directoarelor şi fişierelor dintr-un sistem,

într-o structură ierarhică.

Page 30: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

30 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Fereastra Windows Explorer este împărţită în două, ca în figura de mai sus. În partea stângă se pot vedea folderele sistemului, iar în dreapta conţinutul folderului sau drive-ului selectat. Pe lângă navigarea sistemului de fişiere, sunt posibile de efectuat multe operaţii administrative, cum ar fi: • Creare de foldere noi sau shortcut-uri • Anularea ultimei operaţii efectuate (undo) • Editarea proprietăţilor fiecărui fişier sau obiect • Conectarea sau deconectarea unei resurse în reţea • Editarea asocierilor programelor folosite pentru a deschide un fişier Bara de instrumente a Windows Explorer

• Dacă aţi folosit Internet Explorer înainte, bara de instrumente ar trebui să fie deja familiară. Implicit, barele Standard şi Address sunt afişate, existând posibilitatea afişării şi barelor de legături (Links toolbar)

Icon-urile din bara de instrumente Standard

• Deschiderea (navigarea) unui folder înapoi:

• Deschiderea unui folder afişat înainte:

• Deschiderea unui folder părinte:

• Mutarea fişierelor sau folderelor selectate în clipboard:

• Copierea fişierelor sau folderelor selectate în clipboard:

• Mutarea fişierelor sau folderelor din Clipboard în folderul selectat:

• Anularea ultimei comenzi:

• Ştergerea fişierelor şi/sau folderelor selectate:

• Afişarea proprietăţilor fişierelor/folderelor selectate:

• Vizualizarea fişierelor într-unul din modurile posibile:

Page 31: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

31 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Ascunderea/Afişarea barei de istrumente Standard

• Pentru a ascunde sau a afişa bara de instumente standard, se deschide meniul View, se alege opţiunea Toolbars şi de aici opţiunea Standard Buttons.

Ascunderea/Afişarea descrierii icon-urilor

• Pentru a ascunde sau a afişa descrierea icon-urilor, se deschide meniul View, se alege opţiunea Toolbars şi de aici opţiunea Text labels.

Bara de adrese (Address Bar)

• Bara de adrese afişează calea către directorul selectat. Se poate folosi săgeata meniului pentru a afişa ierarhia driverelor şi folderelor, pentru o navigare mai rapidă.

Ascunderea/Afişarea barei Address

• Pentru a ascunde sau a afişa bara de adrese, se deschide meniul View, se alege opţiunea Toolbars şi de aici opţiunea Address Bar.

Bara de legături (Links Bar)

• Bara de legături afişează legături utile către site-uri internet, putându-se vizualiza direct din fereastra Windows Explorer.

Ascunderea/Afişarea barei Links • Pentru a ascunde sau a afişa bara de legături, se deschide meniul View, se alege

opţiunea Toolbars şi de aici opţiunea Links.

Vizualizarea conţinutului unui director • Pentru a vizualiza conţinutul unui director, se dă un click pe directorul respectiv în

partea din stânga a ferestrei. În partea dreaptă va fi afişat conţinutul său.

Extinderea lanţului de directoare cu un nivel • Pentru a extinde lanţul cu un nivel, se dă dublu click pe directorul respectiv. Sau

un singur click pe semnul + de lângă folder.

Deschiderea tuturor directoarelor de pe un disc

• Pentru a deschide toate directoarele de pe disc, se dă un click în partea din stânga a ferestrei, apoi se apasă tasta *, de pe tastatura numerică.

Închiderea tuturor directoarelor de pe un disc

• Pentru a închide toate directoarele de pe disc, se dă un click în partea din stânga a ferestrei, apoi se apasă tasta -, de pe tastatura numerică.

Vizualizarea drive-urilor

• Vizualizarea diverselor drive-uri se poate face selectând în Windows Explorer litera asignată pentru acestea. În partea din stânga se găsesc toate discurile locale şi

Page 32: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

32 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

cele din reţea mapate, corespunzând unei litere. Odată selectat în partea stângă, în cea dreaptă va apărea conţinutul drive-ului respectiv.

2.3.1.2 Crearea unui director / folder şi a unui subdirector / subfolder.

Crearea unui director nou din Windows Explorer • Se deschide aplicaţia Windows Explorer, apăsând pe butonul Start, apoi pe

Programs, şi apoi se selectează Windows Explorer (uneori acesta se găseşte în meniul Accesories). Apoi se face click în porţiunea arborelui de directoare unde se doreşte crearea noului director.

• Se face click pe meniul File din bara de meniuri, apoi se mută săgeata mouse-ului pe opţiunea New. În submeniul afişat, se selectează Folder. Va apărea în locul selectat un folder nou, cu un nume pre-selectat de către Windows, care se poate schimba de către utilizator. În exemplul următor, folderele sunt denumite New Folder, New Folder (2) şi New Folder (3).

Crearea unui subdirector în interiorul unui alt director • Selectând un director, folosind metoda de mai înainte se poate crea un director în

interiorul său. Procedura poate fi repetată pentru crearea unei structuri arborescente de directoare, după necesităţi.

Crearea unui director pe Desktop, folosind un meniu pop-up • Se face click pe butonul din dreapta al mouse-ului oriunde pe suprafaţa Desktop-ului.

Se va afişa o fereastră pop-up cu opţiuni, ca în figura de mai jos. • Se poziţionează mouse-ul pe opţiunea New şi se selectează Folder. Pe ecran va apărea

un folder nou, cu un nume prestabilit de Windows, care poate fi schimbat de utilizator.

Se pot crea astfel câte foldere se doreşte, pentru a organiza fişierele pe Desktop. Fiecare Folder poate conţine subfoldere, în funcţie de necesităţi.

Page 33: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

33 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.1.3 Examinarea unui director / folder. Vizualizarea unor atribuţii ale directoarelor /

folderelor: nume, dimensiune, data ultimei modificări, etc. Atributelor unui director • Felul în care sunt afişate informaţiile în Windows Explorer poate fi modificat în patru

feluri. Modalităţile de afişare se selectează din opţiunea View, din bara de instrumente.

Opţiunile sunt: Large Icons Afişează toate obiectele sub forma unor icon-uri mari Small Icons Afişează toate obiectele sub forma unor icon-uri mici List Afişează toate obiectele sub forma unei liste cu mai multe coloane Details Afişează toate obiectele unul sub altul, alături de mai multe detalii cum ar fi numele, mărimea, tipul şi ultima dată de accesare a fişierului, pe coloane.

Vizualizarea atributelor unui director • Afişarea atributelor se face folosind opţiunea Details, ca în figura următoare:

Dacă se face click dreapta în dreptul unui director, în meniul care se afişează se poate alege opţiunea Properties, pentru a afla mai multe informaţii despre directorul respectiv:

Page 34: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

34 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.1.4 Recunoaşterea celor mai utilizate fişiere dintr-un director, de exemplu: fişiere de procesare Word, fişiere cu fişe de calcul, baze de date, prezentări, RTF, imagini, etc.

Determinarea tipului fişierelor • În Windows Explorer, fiecare fişier are o mică iconiţă în stânga numelui său,

reprezentând programul care se va folosi pentru deschiderea sa. În exemplul următor, cele două fişiere au iconiţele corespunzătoare programelor Microsoft Word şi Microsoft Excel, arătând ce programe vor fi activate pentru deschiderea fişierelor respective.

Asta înseamnă că Windows “ştie” ce este un fişier Word şi ce este un fişier Excel. Acest lucru se întâmplă deoarece programele Microsoft Word şi Microsoft Excel sunt deja instalate în calculator, iar instalarea lor I-a dat sistemului informaţii despre tipul fişierelor ce se folosesc cu acestea. Dacă se dă dublu click pe fişierul Bridges.doc, se va deschide programul Microsoft Word, care va deschide la rândul său fişierul respectiv. De fapt sistemul asociază extensia fişierului cu programul care îl foloseşte (în cazul nostru .doc). În anumite cazuri Windows nu are informaţii despre programul asociat extensiei unui fişier. Asta înseamnă că, în cazul unui dublu click, Windows nu va şti ce program să folosească pentru a deschide acel fişier şi va afişa o listă cu programele instalate, pentru ca utilizatorul să aleagă un program pentru fişierul selectat.

Page 35: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

35 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

În cazul unui dublu click pe unul din aceste fişiere, Windows va afişa fereastra următoare:

Exemple de programe asociate extensiei unor fişiere • De notat că icon-urile arătate mai jos pot varia în funcţie de ce programe sunt instalate

în calculator.

Extensia .EXE arată faptul că fişierul este unul executabil.

Extensia .GIF arată faptul că fişierul conţine o imagine. Fişierele .GIF sunt găsite frecvent în paginile internet. Pentru vizualizarea sa se foloseşte de obicei programul Microsoft Photo Editor.

.JPG sau .JPEG este de asemenea o extensie a unui fişier grafic.

.HTML (Hyper Text Markup Language) este formatul în care sunt afişate paginile web.

.MDB este extensia fişierelor bază de date Microsoft Access.

Extensia .PDF este folosită de programul Adobe Acrobat şi indică documente care pot fi vizualizate şi tipărite cu acest program

.RTF (Rich Text Format) este o extensie folosită de procesoarele de text şi este un format suportat de multe aplicaţii de procesare de text, în aşa fel încât conversia se poate face prin intermediul acestui format de fişier.

Page 36: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

36 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

.TXT reprezintă fişiere text, create cu ajutorul aplicaţiei Windows Notepad.

.XLS reprezintă extensia foilor de calcul Microsoft Excel.

2.3.1.5 Vizualizarea proprietăţilor unui fişier, de exemplu: nume, dimensiune, tip, data

ultimei modificări, etc. Vizualizarea atributelor fişierelor • În Windows Explorer, alegând Views � Details, se pot vizualiza diverse informaţii

despre fişierul selectat.

Dacă se selectează un fişier şi se dă click dreapta pe acesta, se va afişa un meniu cu opţiuni, printre care există posibilitatea dechiderii, mutării, copierii, ştergerii, redenumirii unui fişier, dar şi aceea de a vedea proprietăţile lui (Properties).

Selectând opţiunea Properties, se va afişa o fereastră conţinând date despre fişierul selectat.

Dacă se alege opţiunea Statistics, vor fi afişate informaţii statistice despre documentul selectat.

Page 37: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

37 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.1.6 Redenumirea fişierelor, directoarelor / folderelor. Redenumirea fişierelor, directoarelor / folderelor folosind Windows Explorer • Se selectează obiectul şi se dă click dreapta pe mouse. Din meniul afişat se alege

comanda Rename, sau din meniul File, se alege aceeaşi opţiune. Se scrie noul nume, după care se apasă tasta Enter, pentru a valida redenumirea.

Redenumirea rapidă a fişierelor, directoarelor / folderelor. • Se selectează obiectul cu un click pe butonul din stânga. Se aşteaptă câteva momente,

după care se mai dă un click stânga folosind acelaşi buton. Numele vechi al obiectului va apărea selectat, înconjurat de un chenar, permiţând înlocuirea sa. După scrierea numelui, se apasă Enter pentru a valida numele nou.

Atenţie: Al doilea click nu trebuie făcut prea repede, pentru că ar fi considerat de Windows ca un dublu click, având ca rezultat deschiderea fişierului!

Atenţie la redenumirea unor fişiere speciale! • Nu se redenumesc următoarele tipuri de fişiere, pentru că ar avea efecte negative

asupra stării sistemului de calcul: .EXE .COM .BAT .DLL .INI .SYS Aceste fişiere sunt folosite de sistem, iar redenumirea lor poate distruge sistemul!

Page 38: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

38 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.2 Copiere, mutare, ştergere 2.3.2.1 Selectarea unui fişier individual sau parte a unui grup adiacent şi neadiacent.

Selectarea unui fişier individual în Windows Explorer • Se deschide Windows Explorer şi în funcţie de necesităţi, se selectează folderul în care

se află fişierul dorit. Un click pe acesta va determina selectarea sa. Fişierul neselectat va arăta aşa:

Iar selectat va arăta astfel:

Selectarea mai multor fişiere adiacente • Se deschide Windows Explorer şi se selectează folderul în care se află fişierele dorite.

Se dă click pe primul fişier din lista ce se doreşte a fi selectată. Apoi se apasă tasta Shift, după care se continuă selectarea obiectelor. Tasta Shift permite selectarea multiplă a fişierelor alăturate în fereastra Windows Explorer. La eliberarea tastei Shift, fişierele selectate înainte vor rămâne selectate.

Selectarea mai multor fişiere care nu sunt adiacente • Se deschide Windows Explorer şi se selectează folderul în care se află fişierele dorite.

Se dă click pe primul fişier din lista ce se doreşte a fi selectată. Apoi se apasă tasta Ctrl, după care se continuă selectarea obiectelor. Tasta Ctrl permite selectarea multiplă a fişierelor care nu sunt alăturate în fereastra Windows Explorer. La eliberarea tastei Ctrl, fişierele selectate înainte vor rămâne selectate.

Page 39: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

39 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.2.2 Folosirea funcţiilor “Copy” şi “Paste” pentru a muta sau duplica fişiere în cadrul unui director / folder.

Copierea fişierelor folosind Windows Explorer • Se deschide Windows Explorer apăsând pe butonul Start, apoi pe Programs şi se

alege Windows Explorer. • Se selectează fişierul sau directorul ce urmează a fi copiat. • Din meniul Edit al barei de meniuri, se alege comanda Copy.

SAU, folosind butonul din dreapta al mouse-ului, se alege comanda Copy din meniul ce apare.

• Se alege destinaţia fişierului în arborele Windows Explorer. • Din meniul Edit al barei de meniuri, se alege comanda Paste.

SAU, folosind butonul din dreapta al mouse-ului, se alege comanda Paste din meniul ce apare.

2.3.2.3 Copierea fişierelor pe dischetă

Copierea fişierelor pe dischetă • Se deschide Windows Explorer apăsând pe butonul Start, apoi pe Programs şi se

alege Windows Explorer • Se selectează fişierul dorit şi se dă click dreapta pe el, afişându-se meniul următor:

• Se alege submeniul Send To, şi apoi se alege opţiuunea 3 1/2 Floppy [A] din fereastră.

Atenţie: Dischetele nu sunt cele mai fiabile suporturi pentru stocarea datelor. În cazul în care se face back-up de fişiere pe dischetă, este necesar ca aceasta să fie ţinută într-un loc sigur, departe de surde de căldură sau câmpuri magnetice (difuzoare, monitoare, etc)!

Page 40: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

40 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

2.3.2.4 Folosirea funcţiilor “Cut” şi “Paste” pentru a muta sau duplica fişiere în cadrul unui director / folder.

Folosirea funcţiilor “Cut” şi “Paste” pentru a muta fişierele dintr-un director în altul • În exemplu următor, se folosesc două foldere, numite Folder One şi Folder Two.

Folderul Folder One conţine trei fişiere, numite astfel: one.doc, two.doc şi three.doc.

Se doreşte mutarea fişierelor conţinute de Folder One în Folder Two. La început trebuie selectate fişierele care trebuie mutate. După selctarea lor, se dă click dreapta pe butonul mouse-ului, iar în fereastra afişată se alege comanda Cut

Se face click pe folderul unde se doreşte mutarea fişierelor, în cazul de faţă Folder Two. Cu un click dreapta, va fi afişată fereastra de mai jos, de unde se alege comanda Paste. Fişierele vor fi astfel mutate în folderul Folder Two.

Folosirea rapidă a funcţiilor “Copy” şi “Paste” pentru a muta fişierele dintr-un director în altul • În exemplu următor, se folosesc două foldere, numite Folder One şi Folder Two.

Folderul Folder One conţine trei fişiere, numite astfel: one.doc, two.doc şi three.doc. Selectarea fişierelor se face ca în exemplul de mai sus. Se foloseşte mouse-ul pentru a “trage” fişierele dintr-o locaţie în alta. Pentru asta, cu fişierele selectate, se apasă deasupra zonei de selecţie pe butonul din stânga al mouse-ului şi, ţinându-se apăsat, se trag fişierele spre noua locaţie.

Page 41: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

41 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Notă: Dacă se doreşte copierea fişierelor în loc de mutare, se apasă tasta CTRL În momentul tragerii fişierelor.

2.3.2.5 Ştergerea fişierelor din unul sau mai multe directoare / foldere Ştergerea unui fişier sau director • Fişierele sau directoarele se pot şterge cu uşurinţă din programul Windows Explorer.

Acestă facilitate trebuie folosită însă cu mare atenţie, pentru că multe fişiere sunt folosite de Windows pentru propria funcţionare.

• De asemenea, trebuie reţinut că Windows Explorer dispune de o comandă “Undo”, care permite anularea ultimei comenzi efectuate.

• Pentru ştergerea unor fişiere sau directoare, întâi se procedează la selectarea lor. • După selectare, se apasă tasta Del de pe tastatură, sau dacă se dă click dreapta, se

selectează comanda Delete din meniul care apare. O fereastră de confirmare a ştergerii va apărea, ca în figură:

Notă: Fişierele şterse sunt depozitate în folderul Recycle Bin (Coşul de gunoi). Ele se pot restaura folosind comanda Restore, aplicată coşului de gunoi. Dacă se alege opţiunea Empty Recycle Bin, fişierele vor fi şterse definitiv din sistem.

Ştergerea directă unui fişier sau director • Pentru a şterge direct un fişier sau un director, în loc de a le trimite în Recycle Bin, se

apasă combinaţia Shift + Del. Fişierele vor fi şterse direct.

Vizualizarea conţinutului Recycle Bin • Pentru a vizualiza conţinutul directorului Recycle Bin, se dă dublu click pe iconul

corespunzător acestuia. Opţiunile principale disponibile ulterior sunt Empty şi Restore.

2.3.2.6 Ştergerea directoarelor / folderelor selectate Ştergerea unui director sau a mai multora

Page 42: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

42 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

• Directoarele se pot şterge în acelaşi fel ca şi fişierele, selectându-le şi apăsând tasta Del de pe tastatură. Va fi afişată o fereastră de confirmare a ştergerii, unde se va alege opţiunea YES pentru a valida ştergerea.

2.3.3 Căutare 2.3.3.1 Folosirea funcţiei de căutare pentru a localiza un fişier sau un director / folder.

Comanda Find din meniul Start • Utilitarul Find permite căutarea fişierelor după nume sau o parte a numelui, după

conţinut şi chiar după data creării sale. Se pot căuta de asemenea fişiere de un anumit tip (după extensie). De asemenea, se pot căuta fişiere care conţin un anumit text. Pentru a deschide caseta de dialog a programului Find, se apasă pe butonul Start şi apoi pe comanda Find, după care se alege opţiunea Files or Folders.

2.3.3.2 Căutare după nume, data creării, tipul fişierului, directorului, etc. Căutarea unui fişier după nume • Numele fişierului de căutat se scrie în caseta de text corespunzătoare. De asemenea,

trebuie selectată locaţia de căutare. Aceasta poate fi un drive sau un folder, cu toate subfolderele conţinute. In fereastra cu rezultate, vor fi afişate fişierele care îndeplinesc criteriile căutării. Un dublu click pe un asemenea fişier va determina deschiderea sa.

Căutarea unui fişier care conţine un anumit cuvânt sau o frază • De multe ori se creează un document folosind un procesor de texte, pentru ca apoi,

după un anumit timp, să se încerce redeschiderea sa. În cazul în care trece mai mult timp, există posibilitatea ca numele fişierului să fie uitat, iar singurele indicii să fie câteva fraze din document. Folosind aplicaţia Find, se poate căuta un fişier după un text conţinut în interiorul său, dacă se scrie textul de căutat în fereastra Containing Text.

Page 43: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

43 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Căutarea unui fişier după data creării sau modificării sale • Opţiunea Date din aplicaţia Find permite căutarea după criteriul temporal, în sensul că

un fişier se poate căuta după data creării, modificării sau accesării sale, în funcţie de opţiunea aleasă.

Căutarea unui fişier de un anumit tip • În meniul Advanced se găseşte opţiunea căutării unui fişier după tipul sau mărimea sa.

În conjucţie cu celelalte opţiuni din aplicaţia de căutare, se poate realiza o căutare după mulţi factori.

Căutarea unui folder • În meniul Advanced se găseşte şi opţiunea căutării unui folder. Selectând această

opţiune, se poate găsi un folder cu numele specificat în caseta de text a aplicaţiei de căutare.

2.4 Editare simplă 2.4.1 Folosirea unei aplicaţii de editare de text 2.4.1.1 Lansarea unei aplicaţii de editare sau un program de procesare word şi crearea

unui fişier. Wordpad • Wordpad este o versiune mult simplificată a aplicaţiei Microsoft Word. Este

distribuită gratuit, odată cu sistemul de operare Microsoft Windows. Se găseşte în submeniul Accesories, din meniul Programs. Nu este atât de sofisticat şi complex ca Word, dar este destul de folositor pentru crearea documentelor simple, având posibilitatea chiar a inserării de imagini, alături de text.

Page 44: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

44 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Facilităţile de prelucrare a textului includ: o Posibilitatea schimbării culorii fontului, ca şi atributele fontului o Manevrarea textului la nivel de paragraf, precum şi controlul indentării o Abilitatea definirii tab-urilor o Posibilitatea inserării datei curente o Previzualizarea imprimării o Funcţii de căutare avansate

Deschiderea aplicaţiei Wordpad • Se apasă butonul Start, apoi Programs şi se caută în submeniul Accessories programul

Wordpad.

Introducerea textului • La deschidere, Wordpad creează un document nou. Pentru a introduce textul, trebuie

doar să se înceapă tastarea sa de la tastatură.

Salvarea unui fişier • Din meniul derulant File, se alege opţiunea Save, care afişează fereastra de dialog

Save As.

Sau se apasă pe iconul Save:

Page 45: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

45 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

În secţiunea Save In se selectează locaţia unde se doreşte salvarea documentului (hard-discul local, dischetă, etc). Apăsând pe săgeata din dreapta, se va afişa o listă derulantă, penrtu navigare rapidă Se introduce numele, după preferinţă. Implicit, documentul este salvat în formatul Word 6. Dacă se doreşte salvarea sa în alt format, se apasă pe săgeata din dreapta a casetei de text Save as type, care va afişa o listă de opţiuni:

Se apasă pe butonul Save, pentru salvarea fişierului.

Crearea unui document nou din Wordpad • Fie din meniul File, selectând comanda New, fie apăsând pe iconul New.

• Fereastra de dialog New va fi afişată:

• Se selectează formatul dorit, apoi se apasă pe butonul OK. Deschiderea unui fişier Wordpad • Fie din meniul File, selectând comanda Open, fie apăsând pe iconul Open.

Se va afişa fereastra de dialog Open:

Page 46: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

46 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Ca şi la salvarea fişierului, se alege locaţia sa şi se introduce numele său, sau se selectează cu mouse-ul fişierul dorit. Apoi se apasă butonul Open.

2.4.1.2 Salvarea unui fişier într-un director / folder Salvarea unui fişier într-un anumit director (folder) • Când se foloseşte o aplicaţie Microsoft, cum ar fi Word, PowerPoint sau Excel,

implicit pentru salvarea fişierelor va fi deschis folderul My Documents. Astfel, apăsarea pe butonul Save va determina deschiderea următoarei ferestre de dialog:

Se poate alege salvarea fişierului într-un alt folder, sau chiar pe un alt disc sau pe dischetă, sau chiar pe un alt calculator conectat în reţeaua locală. Dacă se apasă pe iconul Up One Level, afişat în fereastra de dialog Save as, va determina selectarea unui nivel superior în structura de directoare:

În acest caz, nivelul superior va fi directorul rădăcină, cel mai de sus. Toate celelalte directoare formează o structură arborescentă, pornind de la directorul rădăcină. Se poate face dublu click pe alt director afişat aici, pentru a-l deschide. Dacă se apasă pe butonul Save, fişierul va fi salvat în directorul respectiv.

Page 47: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

47 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Crearea unui director nou pentru salvarea fişierului • Se apasă pe iconul Create New Folder, afişat în fereastra de dialog Save As:

• Se va afişa fereastra de dialog Create New Folder. Aici se introduce numele noului

director, apoi se apasă pe butonul OK.

Notă: Folderul nou creat se va găsi în interiorul folderului curent.

2.4.1.3 Salvarea unui fişier pe dischetă Folosind Wordpad • Se selectează Save As din meniul File, pentru a se afişa fereastra de dialog Save As: • Se apasă pe săgeata din dreapta a secţiunii Save in, pentru a afişa lista directoarelor şi

a locaţiilor posibile pentru salvare, de unde se selectează 3½ Floppy. • Se apasă butonu Save pentru a salva fişierul.

2.4.1.4 Închiderea aplicaţiei de editare Părăsirea aplicaţiei Wordpad • Se apasă pe iconul Close, situat în partea din dreapta sus a ferestrei aplicaţiei, sau se

apasă combinaţia Alt – F4

Dacă nu s-au salvat modificările fişierului, va apărea o fereastră de dialog pentru a se valida dacă fişierul se salvează sau nu în noua formă:

Se face alegerea dorită, după cum urmează:

Page 48: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

48 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Yes Se salvează modificările făcute documentului No Nu se salvează schimbările şi programul se părăseşte Atenţie: Alegerea opţiunii No va duce la pierderea tuturor datelor introduse de la ultima salvare a fişierului. Cancel Se anulează comanda de părăsire a programului.

2.5 Tipărirea 2.5.1 Tipărirea documentelor 2.5.1.1 Capacitatea de a imprima folosind o imprimantă instalată

Tipărirea dintr-o aplicaţie • În mod uzual tipărirea se face din interiorul aplicaţiei, cum ar fi un precesor de texte

sau foaie de calcul. Pentru asta, se apasă pe iconul Print din bara de instrumente a aplicaţiei.

Dacă se apasă pe meniul File al aplicaţiei şi se alege comanda Print, va fi afişată o fereastră de dialog, de unde se pot face mai multe setări ale opţiunilor de imprimare, cum ar fi de exemplu câte pagini se vor tipări:

2.5.1.2 Schimbarea imprimantei prin alegerea alteia dintr-o listă de imprimante instalate

Schimbarea imprimantei implicite • Dacă există mai multe imprimante instalate în sistem, este posibilă schimbarea celei

implicite cu alta, în funcţie de ce imprimantă este conectată în momentul de faţă la calculator (fie direct, fie prin reţea).

Page 49: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

49 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

• În primul rând se va deschide fereastra de dialog Windows Printer. Pentru aceasta, se apasă pe butonul Start, apoi se alege comanda Settings. Din submeniul afişat se selectează Printers. Va apărea o fereastră de dialog, ca următoarea:

În acest caz există posibiliattea alegerii tipăririi la una din imprimantele instalate. Oricum, la alegerea comenzii de printare, o aplicaţie va tipări la o singură imprimantă, cea implicită. În cazul instalării mai multor imprimante, cea implicită este marcată cu un semn.

Pentru a schimba imprimanta implicită cu alta, se selectează imprimanta dorită, apoi se face click dreapta. Se va deschide un meniu:

Se selectează comanda Set as Default. Noua imprimantă va si setată astfel ca cea implicită pentru toate aplicaţiile care folosesc tipărirea. De notat că anumite imprimante au desenate sub ele o linie orizontală. Aceasta indică faptul că imprimanta nu este conectată direct la calculator, ci undeva în reţea.

Page 50: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

50 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Instalarea unei imprimante • Pentru a instala o nouă imprimantă, se selectează directorul Printers din My

Computer, sau se apasă pe butonul Start, apoi se alege comanda Settings. Din submeniul afişat se selectează Printers.

• Se dă dublu click pe iconul Add Printer. Această comandă va lansa Add Printer Wizard.

• Se selectează butonul Next. • Se alege între Local Printer şi Network Printer, în funcţie de conectarea

imprimantei, la calculator sau în reţea. • Din lista producătorilor se alege producătorul imprimantei • Din lista de imprimante se alege modelul corect • Se selectează Next • După ce Wizard-ul copiază fişierele necesare în sistem şi după ce se mai răspunde la

câteva întrebări ale acestuia, imprimanta este instalată.

Configurarea imprimantei • Pentru a configura imprimanta, se selectează directorul Printers din My Computer,

sau se apasă pe butonul Start, apoi se alege comanda Settings. Din submeniul afişat se selectează Printers.

• Se selectează imprimanta dorită, apoi cu un click dreapta se alege opţiunea Properties.

• Opţiunile disponibile variază de la imprimantă la imprimantă. Un exemplu al ferestrei de configurare este ilustrat mai jos.

Page 51: ECDL Modul 2 - Euro · PDF file2 ECDL Modulul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor ECDL – Modul 2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Obiective:

51 ECDL Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Printre opţiunile prezente aici, se numără: General Comentarii, separator de pagină, buton pentru testarea imprimantei. Details Selectarea portului de tipărire, Driverul curent, Capturarea unui port local pentru o imprimantă în reţea, Deconectarea unei imprimante de reţea. Sharing Permiterea împărţirii imprimantei între mai mulţi utilizatori în reţea. Drepturi de acces şi numele sub care imprimanta va fi cunoscută de utilizatorii din reţea Paper Mărimea hârtiei, orientarea (portrait sau landscape). Sursa hârtiei, controlul ariei ce nu se poate tipări. Numărul de copii de tipărit. Graphics Rezoluţia imprimării şi calitatea grafică. Fonts Controlul fonturilor Device Options Controlul memoriei imprimantei (calculul mărimii maxime a documentului care poate fi tipărit). 2.5.1.3 Vizualizarea stadiului în care se află procesul de tipărire cu ajutorul “print

manager” de pe desktop • Vizualizarea procesului de tipărire

Odată început procesul de tipărire, în bara de stare va apărea un mic icon reprezentând o imprimantă. Dacă se dă dublu click pe ea, va apărea fereastra de dialog a tipăririi, putându-se urmări stadiul imprimării şi ce documente se află în coada de tipărire.


Recommended