ECDL- ACCES

Date post:23-Feb-2018
Category:
View:233 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  1/36

  Software pentru biroticSoftware pentru biroticaa

  AccessAccess

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  2/36

  Ce este programul Access

  Access este un program pentru culegerea si

  administrarea datelor.

  Este util in cazul unei cantitati imense de date.

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  3/36

  Deschiderea aplicatiei

  Aplicatia se poatedeschide din meniul destart

  Aplicatia se poatedeschide din Shortcut-ulde pe ecran

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  4/36

  La pornirea aplicatiei nu apare o interfata de lucru ca la celelalte programeci apare o fereastra de dialog de unde se selecteaza optiunea dorita

  -Se alege optiunea dorita-De exemplu alegem bazade date necompletata

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  5/36

  Baza de date fiind noua trebuie salvata si apare fereastra urmtoare:

  Numele bazei de date

  alea unde va fi salvata

  baza de date

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  6/36

  Bara de

  titlu

  Bara de meniuri

  Bara de butoane

  Bara detitlu

  Bara de butoane

  !biecte ale bazei dedate

  Prezentarea ferestrei

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  7/36

  Elementele centralei

  "lementelecentralei

  #artea cu continutul

  - ! baza de date este formata din mai multe interogari$ formulare si rapoarte%

  - Daca se selecteaza un element in partea stinga$ in dreapta &partea cu continutul' vor fi

  prezentate toate obiectele acestei grupe%

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  8/36

  a) Moduri de prezentare (afisare)Schimbind modul de vizualizare semodifica doar modul de afisare ainformatiei pe ecran si nu are nici oinfluienta asupra modului defunctionare a bazei de date

  M niul VE!

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  9/36

  b) Diferite bare de butoaneSpre deosebire de aplte aplicatiioffice Access are doar o singurabara de butoane si anume bara(Data base)

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  10/36

  Crearea tabelelorSunt mai multe posibilitatide creare a tebelelor% Darpentru incepatori este maiusor sa utilizeze ( rearetabel utilizind "xpertul)

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  11/36

  Crearea unei tabele utiliz"nd

  e#pertul

  Se d dublu clic*i apare fereastra

  din diapozitivulurmtor

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  12/36

  +n coloana (Nume c,mp) seintroduc atributele c,mpului

  +n coloana (ip de date) se introducpropriet.ile c,mpului% D,nd un clic /n

  partea dreapt la fiecare c,mp se poateselecta tipul de date: text$ numr$ etc

  +n func.ie de tipulde dat se potparticularizapropriet.ile

  La /nchiderea tabelului programulva /ntreba dac dori.i sa ata*ezeo (cheie primar)% "ste indicat s

  lsa.i programul s ata*eze

  automat cheia primar%

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  13/36

  0ntroducerea datelor se poate realiza cu a1utorul unor formulare create pentru aceast tabel saudeschiz,nd tabela cu

  Apare fereastra *i se pot introduce datele dorite

  Ad$ugarea% &tergerea% parcurgerea

  'nregistr$rilor 'ntro tabel$

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  14/36

  Ad$ugarea% parcurgerea 'nregistr$rilor

  'ntro tabel$

  Navigarea prin/nregistrri

  La autonumerotare la completareaunei /nregistrri va trece automatla urmtoarea

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  15/36

  Modificarea% &tergerea datelor

  unei 'nregistr$ri

  Se deschide tabela$ selocalizeaz /nregistrareacere se dore*te a fi*tears$ se d clicdreapta pe ea *i apareacest meniu de undeputem selecta una dinob.iuni

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  16/36

  Definirea cheilor primare a unei

  tabele heia reprezint un ansamblu minim de atribute care identific /n mod unic o /nregistrare dintr-otabel%

  heia poate fi format dintr-un singur atribut &cheie simpl' sau din mai multe atribute &cheiecompus'%

  La un moment dat pot exista mai multe atribute cu proprietatea c pot identifica o /nregistrare$

  aceste combina.ii se numesc chei candidate% Dintre aceste chei candidate se alege o combina.ie carese folose*te efectiv% Aceast combina.ie se nume*te cheie primar% heia primar se stabile*te dinmeniul "D0 2 #rimar3 4e3 sau clic dreapta pe c,mpul care se dore*te a fi fcut cheie primar *i sealege op.iunea #rimar3 4e3

  abela trebuie s fie deschis /n modul (5izualizare)

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  17/36

  Crearea unei reguli de alidare,nd introduce.i date$ pentru a nu le introduce gre*it se pot introduce diferite regulide validare$ reguli ce nu permit s fie introduse date necorespunztoare%

  ! regul de validare se creeaz /n fereastra tabelei asupra atributului selectat%

  Stabilirea regulei de validare

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  18/36

  Mutarea unei coloane 'ntro

  tabel$ #entru a schimba ordinea atributelor /ntr-o tabel trebuie deschis tabela$ seselecteaz c,mpul dorit$ se tine apsat cu butonul din st,nga al maus-ului *i setrage de acea coloan p,n la locul unde se dore*te a se muta%

  De exemplu dorim s mutm coloana N# dup coloana Nume

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  19/36

  *eg$turile unei tabeleCrearea unei legturi ntre tabele rearea legturilor /ntre tabele este util atunci c,nd ave.i mai multe tabele *i dori.is crea.i legturi /ntre ele%

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  20/36

  *eg$turile unei tabele

  Se selecteaz tabeluldorit *i se apasadaug

  Din meniul (6ela.ionship)alegem op.iunea ("ditrelationships)

  5a aprea fereastra urmtoare:

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  21/36

  *eg$turile unei tabele

  #entru a crea o legtur se apasbutonul (reare)

  La sf,r*it dup ce s-a stabilit atributele dupcare se face legtura apsa.i butonul !4

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  22/36

  *eg$turile unei tabele

  #entru a puteadefini restric.iiasupra legturiinou create

  ipul legturii nou create

  La sf,r*it se

  apasbutonul(reare)

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  23/36

  *eg$turile unei tabeleLegturile /ntre tabelese pot crea doar dupc,mpurile de acela*i tip%

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  24/36

  +tergerea leg$turilor 'ntre

  tabele#entru a *terge o legtur /ntre tabele trebuie deschis acea legtur ools 26elationships$ se d clic dreapta pe legtura care se dore*te a fi *tears *i sealege Delete

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  25/36

  *ucru cu formulare Deschiderea unui formularDac exist creat un formular acesta se deschide cu !pen

  Crearea i salvarea unui formular

  Se selecteaz baza de date cruia dorim s aplicm formularul iar din partea st,ng a

  ecranului alegem (7ormulare)

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  26/36

  *ucru cu formulare

  #asul 8- alegerea tabelei creia dori.is /i aplica.i formularul

  #asul 9- alegerea modului /n care sfie afi*ate atributele formularului

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  27/36

  *ucru cu formulare

  #asul 2 Alegerea stilurilor predefinite #asul ; 2 Alegerea numelui doritpentru formular

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  28/36

  ,pera-ii de c$utare &i filtrareFolosirea funciei de cutare pentru gsirea unei nregistrri Se poate utiliza func.ia 7ind !Ctrl " F#

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  29/36

  ,pera-ii de c$utare &i filtrareSe poate realiza o cutare prin realizarea unui filtru

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  30/36

  nterogarea bazei de dateCrearea unei interogri !$uer%#

  Se alegeop.iunea

  (0nterogri)

  5om folosi modul(5izualizareproiect)

  #asul 8

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  31/36

  nterogarea bazei de date0nterogarea se poate face asupra unui tabel sau asupra mai multor tabele%

  Alegerea &scrierea' criteriuluidup care se realizeazinterogarea

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  32/36

  nterogarea bazei de date&ularea unei interogri

  Dup ce se creeaz o interogarea pentru vizualizarea rezultatelor se va rulacomanda (6un) din meniul (

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  33/36

  #entru a aduga un text sau o imagine /n antetul sau subsolul unui raport estenecesar s fie deschis /n modul (Design) prin apsarea butonului

  Ad$ugarea% modificarea antetului &ia subsolului unui raport

  Din aceast fereastr seselecteaz ce dorim samodificm$ antet$ subsol$ etc

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  34/36

  Ad$ugarea% modificarea antetului &ia subsolului unui raport

  Din bara de instrumente seselecteaz instrumentul dorit si cuel se modific antetul sausubsolul

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  35/36

  Preg$tirea datelor pentruimprimare

  Setarea orientrii paginii

 • 7/24/2019 ECDL- ACCES

  36/36

  Preg$tirea datelor pentruimprimare

  Setarea marginilor foiirebuie selectataceast op.iunedoar cind dorims imprimm doar

  datele

Embed Size (px)
Recommended