+ All Categories
Home > Documents > E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Date post: 31-Jul-2015
Category:
Upload: babirda
View: 316 times
Download: 43 times
Share this document with a friend
335
Filip Vladimir Edu E-urile MICĂ ENCICLOPEDIE
Transcript
Page 1: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Filip Vladimir Edu

E-urile

MICĂ ENCICLOPEDIE

Page 2: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

2

Page 3: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

CUPRINS

1. Cuvînt înainte............................................................52. Norme privind utilizarea aditivilor alimentari .........73. Glosar de termeni.................................................... 114. Lista alfabetică a denumirilor comerciale ale

aditivilor alimentari .................................................155. Aditivii alimentari permişi în România şi în Uniunea Europeană – descriere succintă.............336. Bibliografie .............................................................199

3

Page 4: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

4

Page 5: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Cuvânt înainte

Industria alimentară a cunoscut în ultimul secol o evoluţie spectaculoasă, ca răspuns la marea provocare de a satisface cerinţele unei populaţii în continuă creştere numerică, cu gusturi tot mai rafinate, aflată mereu în criză de timp, dar supusă, totuşi, nevoii biologice de a se hrăni de mai multe ori pe zi. Este vorba, bineînţeles de acea populaţie care nu suferă de foame şi care are mijloacele de a-şi procura alimentele necesare.

În condiţiile globalizării schimburilor comerciale, a confruntării consumatorului cu o avalanşă de produse, care mai de care mai atrăgătoare şi exotice, dar şi „misterioase”, a devenit imperios necesar ca acesta să fie cât mai bine informat cu privire la alimentele pe care dă banii şi pe care le consumă. Astfel, mulţi cumpărători, probabil după unele experienţe neplăcute, au dobândit bunul obicei de a citi etichetele alimentelor, înainte de a le cumpăra. Este gestul minim pe care fiecare dintre noi îl poate face, deşi adesea fără prea mare folos, dacă nu avem informaţii despre substanţele înşiruite acolo.

Scopul acestei lucrări este acela de a veni în întâmpinarea consumatorului, a dorinţei şi nevoii acestuia de a se informa în privinţa aşa-numitelor „E”-uri, adică a acelor substanţe care apar alături de ingrediente, în număr mai mare sau mai mic, în aproape orice produs alimentar şi care poartă denumirea de aditivi alimentari.

5

Page 6: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Noile reglementări în privinţa etichetării alimentelor prevăd obligaţia producătorului de a înscrie denumirea comercială a aditivilor, iar nu codul numeric al acestora, precedat de litera „E”, simbol al faptului că respectivele substanţe sunt acceptate a se folosi în Uniunea Europeană. Acest lucru are un efect psihologic liniştitor asupra consumatorului, care îl interpretează drept o dovadă de transparenţă. Substanţele au un nume, nu se ascund sub o denumire codificată şi pot fi, deci, cunoscute. Da, dar cum ? De unde ? Răspunsurile se află în această „mică enciclopedie” care cuprinde descrierea succintă a celor peste 300 de aditivi permişi a fi utilizaţi în alimente la ora actuală. Este prezentată provenienţa lor, cantităţile în care pot fi folosiţi în alimente şi eventualele efecte pe care le au asupra sănătăţii, în cazul în care dozele admise sunt depăşite.

Această lucrare nu are caracter academic şi nu conţine cercetări sau opinii personale. Ea nu se adresează specialiştilor, ci se doreşte a fi sursa minimă de informaţii, utilă şi necesară consumatorului interesat şi preocupat de calitatea şi siguranţa alimentelor pe care le consumă el şi familia sa.

Aditivii alimentari au, în general, o reputaţie proastă, datorită acelor cazuri când unii dintre ei au fost utilizaţi fără discenrnământ, excesiv, pentru falsificarea alimentelor sau pentru mascarea calităţii îndoielnice în scopul înşelării consumatorilor, fără să fi fost îndeajuns cunoscute efectele lor asupra sănătăţii, cît şi efectele sinergice ale combinaţiilor de substanţe.

Acest lucru nu trebuie să conducă la o atitudine extremă, de respingere, deoarece mulţi dintre aditivi sunt inofensivi sau au chiar un rol benefic, dar, ca orice altă substanţă, pot deveni otrăvuri. Totul depinde de doză.

6

Page 7: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Norme privind utilizarea aditivilor alimentari

Prelucrarea, păstrarea şi comercializarea alimentelor sunt activităţi umane milenare, care au trebuit să fie reglementate, pentru a se asigura echilibrul just între interesul consumatorilor şi cel al producătorilor şi comercianţilor. Vestigii asiriene sau egiptene vorbesc despre preocuparea oamenilor de a stabili reguli şi norme în domeniul alimentar. Astfel de reglementări, mai mult sau mai puţin precise, au fost instituite de mai toate popoarele, de-a lungul istoriei. Un set de reguli foarte precise, cunoscut sub numele de „Codex Alimentarius Austriacus” a apărut în 1897 în Imperiul Austro-Ungar, servind drept model şi sursă de inspiraţie pentru ulterioarele reglementări internaţionale. În aceeaşi perioadă de sfârşit de secol, chimia alimentară capătă credibilitate şi o importanţă din ce în ce mai mare, deoarece furniza nu doar metodele de prelucrare şi preparare a alimentelor, ci şi mijloacele de a le depista pe cele contrafăcute, toxice sau necorespunzătoare calitativ.

În 1945 ia naştere Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie(OAA), iar în 1948, Organizaţia Mondială a Sănătăţii(OMS), ambele fiind organisme în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ca urmare a presiunilor exercitate de diferite asociaţii de producători şi comercianţi, OAA şi OMS îşi intensifică demersurile pentru instituirea, în statele membre, a unor norme şi reguli comune de fabricaţie, care să faciliteze comerţul cu produse alimentare. Preocupările privind aditivii alimentari, îngrijorarea pentru faptul că erau folosiţi fără a fi fost foarte bine cunoscute efectele lor asupra sănătăţii, s-au concretizat în 1955, cu ocazia conferinţei comune a OAA şi OMS, prin înfiinţarea Comisiei de Experţi în Aditivi Alimentari, comisie care, de atunci se reuneşte din doi în doi

7

Page 8: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

ani, având drept obiectiv, stabilirea, pe baza rezultatelor cercetărilor de laborator, a gradului de periculozitate şi a regulilor de folosire ale acestora.

În 1963 ia naştere Comisia Codex Alimentarius, organism de reglementare la nivel mondial, însărcinat cu elaborarea unei colecţii de standarde, ghiduri, îndrumări şi recomandări privind calitatea alimentelor, modul de etichetare şi de ambalare, normele de igienă, utilizarea aditivilor alimentari, conţinutul de substanţe contaminante, reziduuri de pesticide sau medicamente de uz veterinar etc.

Comisia Codex Alimentarius are în componenţă mai multe comisii de experţi, printre care şi Comisia de Experţi în Aditivi Alimentari.

Actualmente, 99% din populaţia globului este reprezentată în Comisia Codex Alimentarius prin reprezentanţii celor 174 de ţări membre, plus Uniunea Europeană, în ONU.

În afara acestui organism, creat din necesităţi strict economice, cetăţenii Uniunii Europene se bucură de o protecţie suplimentară, cel puţin din punct de vedere formal, prin înfiinţarea, în ianuarie 2002, a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), al cărei scop declarat este de a acţiona în interes public. Această Autoritate este finanţată de la bugetul Uniunii Europene, dar operează separat de Comisia Europeană, de Parlamentul European şi de orice guvern al statelor membre. Activitatea sa se bazează pe colaborarea cu experţi şi oameni de ştiinţă din statele membre, cu ajutorul cărora efectuează studii independente privind toate aspectele siguranţei alimentare, inclusiv cele referitoare la bunăstarea şi sănătatea plantelor şi animalelor. În baza acestor studii sunt emise directive, avertizări şi recomandări către ţările membre.

În privinţa siguranţei alimentare, până în 2002 în România a fost în vigoare Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 975/16.12.1998. Acest act normativ, în spiritul preocupării pentru sănătatea populaţiei, era mai restrictiv în privinţa

8

Page 9: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

folosirii aditivilor alimentari, atât în ce priveşte numărul lor, cât şi alimentele în care erau permişi şi cantităţile ce se puteau utiliza.

În prezent, la nivel naţional, sarcina siguranţei alimentare a populaţiei este asumată simultan de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. În scopul armonizării legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene, în vederea facilitării schimburilor comerciale, cele trei entităţi responsabile, MSF, MAPDR şi ANSVSA, emit Ordine comune ce transpun cu fidelitate nomativele europene.

Astfel, folosirea aditivilor alimentari în România este reglementată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Agriculturii nr. 438/295/18.06.2002 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 03.10.2002, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta stabileşte care sunt aditivii permişi, categoriile de alimente şi cantităţile maxime în care pot fi utilizaţi. De asemeni, sunt stabilite criteriile de puritate pe care aditivii trebuie să le îndeplinească, conţinutul maxim de arsen, plumb, cadmiu, mercur sau alte metale grele ce sunt prezente în aceştia, cît şi metodele şi procedeele prin care se evidenţiază şi cuantifică prezenţa lor în alimente.

Deşi sunt însuşite şi legiferate, aceste ultime prevederi au, pentru România, un caracter pur teoretic, deoarece lipsesc mijloacele adecvate, adică laboratoarele dotate corespunzător pentru efectuarea analizelor.

Conform normelor româneşti şi europene, utilizarea aditivilor alimentari poate fi autorizată numai dacă se demonstrează de către producător că utilizarea propusă a

9

Page 10: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

acestora comportă avantaje demonstrabile în beneficiul consumatorului. Producătorul trebuie să facă dovada „necesităţii” aditivilor şi a faptului că numai prin utilizarea lor se pot obţine produse alimentare cu anumite caracteristici.

Utilizarea aditivilor alimentari trebuie să servească unuia sau mai multora din următoarele obiective:

să conserve calitatea nutritivă a produsului alimentar. Diminuarea deliberată a calităţii nutritive a produsului alimentar se justifică numai dacă acesta nu constituie un element important într-un regim normal.

să contribuie la producerea alimentelor destinate grupurilor de consumatori cu necesităţi nutriţionale speciale;

să îmbunătăţească conservarea sau stabilitatea unui aliment sau să-i îmbunătăţească proprietăţile organoleptice, cu condiţia de a nu altera natura, substanţa sau calitatea alimentului în scopul înşelării consumatorul;

să ajute la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratamentul, ambalarea, transportul sau depozitarea alimentelor, cu condiţia ca aditivul să nu fie folosit pentru a masca utilizarea unor materii prime necorespunzătoare, sau a metodelor şi tehnologiilor ce încalcă bunele practici pe parcursul oricăreia din aceste activităţi.

Testarea efectelor fiecărui aditiv asupra sănătăţii şi stabilirea dozelor admise se face în cadrul unor studii de durată mai scurtă sau mai lungă asupra unor animale de laborator. Uneori acurateţea acestor studii, cât şi probitatea interpretărilor sunt îndoielnice, pentru a nu mai pune la socoteală faptul că nu sunt cunoscute efectele combinate ale aditivilor

În condiţiile în care, practic, nu exista niciun aliment în care să nu fie folosiţi aditivi, interesele economice şi comerciale sunt adesea puse înaintea intereselor şi siguranţei

10

Page 11: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

consumatorului, iar mijloacele pentru depistarea substanţelor lipsesc, nu rămâne decât să ...citim cu atenţie etichetele.

Glosar de termeni

Aditiv alimentar - orice substanţă care, în mod normal, nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este ingredient alimentar caracteristic. Aditivii alimentari pot sau nu să aibă o valoare nutritivă, iar prin adăugarea lor intenţionată la produsele alimentare în scopuri tehnologice, în decursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament şi ambalare, devin componente ale acestor produse alimentare.

Acidifiant – substanţă care măreşte aciditatea unui produs alimentar, conferindu-i un gust acru.

Agent antiaglomerant – substanţă care reduce tendinţa de aglomerare a particulelor unui produs, de regulă sub formă de pulbere sau granule.

Agent antispumant – substanţă care reduce tendinţa de formare a spumei.

Agent de afânare - substanţă sau combinaţie de substanţe care, odată încorporată, dă naştere unei reacţii chimice în urma căreia sunt eliberate gaze care măresc astfel volumul.

Agent de aglomerare – substanţă care permite formarea granulelor, tabletelor sau comprimatelor din diferite pudre.

Agent de gelificare - substanţă care conferă produsului alimentar consistenţă prin formarea unui gel.

11

Page 12: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Agent de glazurare – substanţă care formează o peliculă decorativă sau protectoare la suprafaţa unui produs alimentar.

Agent de îngroşare – substanţă care măreşte vâscozitatea şi volumul unui produs alimentar. Este, de regulă, o substanţă care aduce un aport de masă, de cantitate, fără a aduce şi aport energetic corespunzător.

Agent de întărire - substanţă care permite menţinerea fermităţii ţesuturilor fructelor şi legumelor sau care în contact cu gelifianţii formează sau întăreşte un gel.

Agent de sechestrare - substanţă care formează compuşi chimici stabili cu ioni metalici.

Agent de spumare – substanţă care permite formarea unei dispersii omogene a unei faze gazoase într-un produs alimentar lichid sau solid.

Ameliorator de făină - substanţă care, adăugată la făină sau aluat, îmbunătăţeşte calităţile de prelucrare ale acestora.

Antioxidant - substanţă care prelungeşte perioada de păstrare a alimentelor prin protejare împotriva oxidării, adică a degradărilor provocare de contactul cu oxigenul atmosferic(de exemplu: râncezirea grăsimilor, schimbarea culorii fructelor şi legumelor prelucrate etc.)

Colorant – substanţă care conferă culoare sau accentuează culoarea naturală a alimentelor. Coloranţii pot fi naturali sau sintetici. Faptul că un colorant (sau orice altă substanţă) este natural nu garantează lipsa sa de toxicitate.

12

Page 13: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Colorant azoic – substanţă sintetică ce conţine gruparea „azo”, a cărei bază este azotul. Este un compus cu potenţial toxic ridicat pentru organismul uman.Conservant - substanţă care prelungeşte durata de păstrare a produselor alimentare, protejându-le împotriva alterării cauzate de microorganisme. Această protecţie se face fie prin distrugerea microorganismelor, fie prin aceea că alimentul devine imposibil de consumat de către acestea.

Corector (regulator) de aciditate - substanţă care modifică sau limitează aciditatea sau alcalinitatea unui produs alimentar.

Emulgator - substanţă care permite formarea sau menţinerea unui amestec omogen de două sau mai multe faze nemiscibile cum ar fi uleiul şi apa din produsele alimentare.

Gaze de ambalare - gaze, altele decât aerul, care sunt introduse într-un recipient înainte, pe parcursul sau după introducerea produsului alimentar în acel recipient.

Gaze propulsoare - gaze, altele decât aerul, care au ca efect expulzarea unui produs alimentar dintr-un recipient, pe parcursul procesului tehnologic de prelucrare sau ambalare.

Îndulcitori - substanţe (altele decât zahărul) care se utilizează pentru a da gust dulce alimentelor sau pentru a înlocui zahărul. Sunt substanţe naturale sau sintetice cu putere de îndulcire de până la 1800 de ori mai mare decât a zahărului, al căror aport energetic este nul sau neînsemnat. De asemeni, nu sunt cariogeni, protejând astfel dantura. Iniţial au fost destinaţi exclusiv diabeticilor. Apoi au fost folosiţi pentru că nu au calorii şi pentru că sunt mult mai ieftini decât zahărul. Ei nu produc creşterea glicemiei, dar declanşează producerea insulinei de către pancreasul endocrin. Prin mecanismele

13

Page 14: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

hormonale implicate, utilizarea frecventă a îndulcitorilor artificiali poate să ducă la diabet şi obezitate.

Potenţiatorii de aromă – substanţe care suplimentează, accentuează sau modifică gustul sau aroma originală a alimentelor, dar ei, în sine, nu au un gust sau o aromă caracteristică proprie.

Săruri de topire - substanţe care dispersează proteinele din brânzeturi şi distribuie astfel omogen grăsimile şi alte componente.

Stabilizator - substanţă care permite menţinerea stării fizico-chimice a unui produs alimentar. Stabilizatorii conţin substanţe care permit menţinerea unei dispersii omogene a două sau mai multe substanţe nemiscibile într-un produs alimentar, care stabilizează, conservă sau intensifică culoarea existentă a unui produs alimentar, şi substanţe care cresc capacitatea de legare a unui produs alimentar prin formarea de legături încrucişate între proteine, permiţând legarea componentelor alimentare în alimentele reconstituite.

Substanţă-tampon – substanţă care permite reglarea şi menţinerea pH-ului specific alimentului.

Substanţe-suport, solvenţi purtători - substanţe utilizate pentru a dizolva, a dilua, a dispersa sau a modifica fizic în alt fel un aditiv ori o aromă alimentară fără a altera funcţiile acestuia/acesteia (şi fără a avea un efect tehnologic ele însele), pentru a facilita manipularea, aplicarea sau utilizarea sa.

Umectant - substanţă care previne uscarea produselor alimentare, compensând efectul unei umidităţi atmosferice

14

Page 15: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

scăzute, sau favorizează dizolvarea unui praf într-un mediu apos.

Lista alfabetică a denumirilor comerciale ale aditivilor alimentari

A4-Hexilresorcinol - E 586 5’- ribonucleotide disodice - E 6355’-ribonucleotide de calciu - E 634Ace K - E 950Acesulfam K - E 950Acesulfam potasiu - E 950Acetat de calciu E 263Acetat de potasiu E 261(i)Acetat de sodiu E 262(i)Acetat de zinc - E 650Acetat izobutirat de zaharoză - E 444Acetogliceride - E 472a Acid acetic - E 260Acid adipic - E 355Acid alginic - E 400Acid ascorbic - E 300Acid benzoic E 210Acid boric E 284Acid carminic - E 120Acid ciclamic şi sărurile sale de sodiu şi calciu - E 952Acid citric - E 330

15

Page 16: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Acid clorhidric - E 507Acid erythorbic - E 315Acid fosforic - E 338Acid fumaric - E 297Acid gluconic - E 574Acid glutamic - E 620Acid guanilic - E 626Acid inozinic - E 630Acid izoascorbic - E 315Acid lactic E 270Acid malic - E 296Acid metatartric - E 353Acid muriatic - E 507 Acid ortofosforic - E 338 Acid propionic E 280Acid sorbic E 200Acid stearic - E 570Acid succinic - E 363Acid sulfuric - E 513Acid tartaric - E 334Acizi graşi - E 570Adipat de diamidon acetilat - E 1422Adipat de potasiu - E 357Adipat de sodiu - E 356Agar-agar - E 406Albastru Briliant - E 133Albastru Patent V - E 131Alcool benzilic E 1519Alfa tocoferol - E 307Alfa-caroten E 160aAlge Euchema transformate - E 407aAlginat de amoniu - E 403Alginat de potasiu - E 402Alginat de propilenglicol - E 405

16

Page 17: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Alginat de sodiu - E 401Aluminiu E 173Alura Red - E 129Amarant - E 123Amidon acetilat - E 1420Amidon hidroxipropilic - E 1440Amidon oxidat acetilat - E 1451Amidon oxidat -E 1404Annato - E 160bAntociani - E 163Argint E 174Argon - E 938Ascorbat de calciu - E 302Ascorbat de sodiu - E 301Aspartam - E 951Aur E 175Azorubină - E 122Azot - E 941

B

Bentonită - E 558Benzoat de calciu E 213Benzoat de potasiu E 212Benzoat de sodiu E 211Beta-apo-8'-carotenal - E 160eBeta-caroten E 160aBeta-ciclodextrină E 459Betaină - E 162BHA - E 320BHT - E 321Bicarbonat de amoniu - E 503(ii)Bicarbonat de dimetil - E 242Bicarbonat de magneziu - E 504(ii)

17

Page 18: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Bicarbonat de potasiu - E 501(ii)Bioxid de titan - E 171Bixina -E 160bBorax E 285Brilliant Black PN -E 151Brilliant Blue FCF - E 133Brun HT - E 155Brun FK - E 154Butan - E 943aButil hidroxianisol - E 320Butil hidroxitoluen - E 321

C

Cantaxantina - E 161gCaolin - E 559Capsantina - E 160cCapsorubina - E 160cCaragenan - E 407Caramel amoniacal - E 150 cCaramel cu sulfit amoniacal - E 150 dCaramel cu sulfit de amoniu - E 150 dCaramel de sulfit sodic - E 150 bCaramel simplu - E 150 aCaramel-procedeul cu amoniac E 150 cCaramel-procedeul cu sulfit caustic (sodiu, potasiu) - E 150 bCarbamidă - E 927bCarbonat acid de calciu - E 170(ii)Carbonat acid de sodiu E 500(ii)Carbonat de amoniu - E 503 sau E 503(i) Carbonat de calciu - E 170 (i) Carbonat de magneziu - E 504 sau E 504(i) Carbonat de potasiu - E 501sau E 501(i)Carbonat de sodiu - E 500 sau E 500(i)

18

Page 19: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Carboximetil celuloză de sodiu E 468Carboximetil celuloză E 466Carboximetil celuloză hidrolizată enzimatic - E 469Cărbune vegetal -E 153Carmin - E 120Carmoizină - E 122Ceară Candelilla - E 902Ceară Carnauba - E 903Ceară de albine - E 901Ceară de polietilenă oxidată - E 914Ceară microcristalină - E 905Celuloză cristalină - E 460(i)Celuloză E 460Celuloză modificată - E 463 Celuloză pulbere - E 460(ii)Cianidina - E 163a Ciclamat – E 952Citranaxantina - E 161hCitrat triamonic - E 380Citrat biacid de sodiu - E331(i)Citrat de calciu - E 333Citrat de potasiu - E 332Citrat de sodiu - E 331Citrat de trietil - E 1505Citrat dicalcic - E 333(ii)Citrat monoacid de sodiu - E331(ii) Citrat monocalcic - E 333(i)Citrat monopotasic - E332(i)Citrat tricalcic - E 333(iii)Citrat tripotasic - E332(ii)Citrat trisodic - E331(iii)CITREM -E 472c Citrogliceride - E 472cClorofilă - E 140

19

Page 20: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Clorură de calciu - E 509Clorură de magneziu - E 511Clorură de potasiu - E 508Clorură stanoasă - E 512Complecşi de cupru ai clorofilelor şi clorofilinelor - E 141 Concentrat tocoferol - E 306Coşenilă - E 120Criptoxantina -E 161cCupru feofitină - E 141(i) Curcumină - E 100

D

DATEM - E 472eDelfinidina - E 163b Delta tocoferol - E 309Diacetat de gliceril - E 1517Diacetat de potasiu E 261(ii)Diacetat de sodiu E 262(ii)Diacetină - E 1517Dicarbonat de dimetil - E 242Difenil E 230Difosfat biacid de calciu - E 450(vii)Difosfat dicalcic - E 450(vi)Difosfat dimagnezic - E 450(viii)Difosfat dipotasic - E 450(iv)Difosfat disodic - E 450(i)Difosfat tetrapotasic - E 450(v)Difosfat tetrasodic - E 450(iii)Difosfat trisodic - E 450(ii)Difosfaţi E 450Diglutamat de calciu - E 623Diglutamat de magneziu - E 625Dimetil pirocarbonat - E 242

20

Page 21: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Dimetil polisiloxan - E 900Dioxid de siliciu - E 551Dioxid de sulf - E 220DMDC - E 242

E

EDTA - E 385Eritritol - E 968Eritrozină - E 127Esteri acetici şi tartrici combinaţi ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472fEsteri ai acidului montanic - E 912Esteri ai propilenglicolului cu acizi graşi - E 477Esteri glicerici ai răşinilor lemnoase - E 445Esteri mono- şi diacetiltartici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472eEsteri poligliceridici ai acizilor graşi - E 475Esterii acetici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472aEsterii citrici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472cEsterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472bEsterii tartrici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi - E 472dEsterul etilic al acidului beta-apo-8'-carotenal - E 160fEtil celuloză - E 462Etilen diamină tetra acetat - E 385Etilparaben – E 214Etilmetilceluloză E 465Extract de ardei roşu - E 160cExtract de coacăze - E 163(iii)Extract de Quillaia - E 999

21

Page 22: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Extract din pieliţa strugurilor - E 163(i)

F

Ferocianură de calciu - E 538Ferocianură de potasiu - E 536Ferocianură de sodiu - E 535Flavoxantina - E 161a Fosfat monoamidonic - E 1410Fosfat de aluminiu sodic acid - E 541(i)Fosfat de calciu - E 341Fosfat de diamidon - E 1412 Fosfat de diamidon acetilat - E 1414Fosfat de diamidon fosfatat - E 1413Fosfat de diamidon hidroxipropilic - E 1442Fosfat de magneziu - E 343Fosfat de potasiu - E 340Fosfat de sodiu - E 339Fosfat dicalcic - E341(ii)Fosfat dimagnezic - E 343(ii)Fosfat dipotasic - E340(ii)Fosfat disodic - E 339(ii)Fosfat monocalcic - E341(i)Fosfat monomagnezic - E 343(i)Fosfat monopotasic – E 340(i)Fosfat monosodic - E 339(i) Fosfat tricalcic - E341(iii)Fosfat tripotasic - E340(iii)Fosfat trisodic - E339(iii)Fosfaţi de de amoniu - E 442

G

Galat de dodecil - E 312

22

Page 23: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Galat de octil - E 311Galat de propil - E 310Galben de quinoleină - E 104Galben sunset FCF - E 110Gamma tocoferol - E 308Gamma-caroten E 160aGDL - E 575Gliceril monooleat - E 471Gliceril monopalmitat - E 471Gliceril monostearat - E 471Glicerină - E 422Glicerol - E 422Glicina şi sarea sa de sodiu - E 640Glucomanan de konjak - E 425(ii)Gluconat de calciu - E 578Gluconat de fier - E 579Gluconat de potasiu - E 577Gluconat de sodiu - E 576Glucono-Delta-Lactonă - E 575Glutamat monoamonic - E 624Glutamat monopotasic - E 622Glutamat monosodic - E 621 Guanilat disodic - E 627Guanilat de calciu - E 629Guanilat dipotasic - E 628Gumă Adragante - E 413Gumă arabică - E 414Guma de acacia - E 414Gumă de Carruba - E 410Gumă de celuloză E 468Gumă de konjak - E 425(i) Gumă gellan - E 418Gumă Guar - E 412Gumă karaya - E 416

23

Page 24: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Gumă Tara - E 417Gumă Tragacante - E 413Gumă xantan - E 415

H

Heliu - E 939Hemiceluloză din soia - E 426Hexametilen tetra amină E 239Hexilresorcinol - E 586Hidrogen - E 949Hidroxid de amoniu - E 527Hidroxid de calciu - E 526Hidroxid de magneziu - E 528Hidroxid de potasiu - E 525Hidroxid de sodiu - E 524Hidroxipropil celuloză - E 463Hidroxipropilmetil celuloză E 464

I

Indigo carmin - E 132Indigotină - E 132Inozinat de calciu - E 633Inozinat dipotasic - E 632Inozinat disodic - E 631Invertază - E 1103Isomalt - E 953Isomaltitol - E 953Izoascorbat de sodiu - E 316Izo-butan - E 943b

L

24

Page 25: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Lactat de fier - E 585Lactitol - E 966Lactogliceride - E 472b L-cisteină - E 920Lecitină - E 322Licopen - E 160dLisozim - E 1105Litolrubina E 180Luteina - E 161b

M

Malat acid de calciu - E 352(i)Malat acid de potasiu – E 351(i)Malat acid de sodiu – E 350(i)Malat de calciu - E 352 sau E352(ii)Malat de potasiu - E 351 sau E 351(ii)Malat de sodiu - E 350 sau E350(ii)Maltitol - E965(i)Malvidina - E 163c Manitol - E 421Metabisulfit de calciu E 227Metabisulfit de potasiu E 224Metabisulfit de sodiu - E 223Metil celuloză - E 461Metil diol - E 1520Metilparaben – E 218Mixtură antocian - E 163(ii)Mono- şi digliceridele acizilor graşi - E 471Monoolein - E 471Monopalmitin - E 471Monostearat de sorbitan - E 491Monostearin - E 471MSG - E 621

25

Page 26: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

N

Natamicină E 235Negru Briliant BN -E 151 Negru PN - E 151Neohesperidina DC - E 959Nitrat de potasiu - E 252 Nitrat de sodiu - E 251Nitrit de potasiu - E 249Nitrit de sodiu - E 250Nizină E 234Norbixina - E 160b

O

Octenil succinat de amidon aluminiu - E 1452Octenil succinat de amidon sodic - E 1450Ortofenil fenol E 231Ortofenilfenol de sodiu E 232Oţet - E 260Oxid de calciu - E 529Oxid de magneziu - E 530Oxid galben de fier - E 172(iii)Oxid negru de fier - E 172(i)Oxid roşu de fier - E 172(ii)Oxigen - E 948Oxizi de fier - E 172

P

26

Page 27: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Palmitat de ascorbil - E 304(i)Parafină - E 905Parahidroxibenzoat de etil - E 214Parahidroxibenzoatul de metil - E 218Pectat de amoniu – E 440(iv)Pectat de potasiu – E 440(iii) Pectat de sodiu – E 440(ii)Pectina - E 440 sau E 440(i)Pectină amidică – E 440bPelargonidina - E 163d Peonidina - E 163e Petunidina - E 163f p-hidroxibenzoat de etil - E 214p-hidroxibenzoatul de metil - E 218 Pimaricină E 235Poli-1-decenă hidrogenată - E 907Polidextroză - E 1200Polidimetilsiloxan - E 900Polifosfat de amoniu E 452(v)Polifosfat de calciu E 452(iv)Polifosfat de sodiu şi calciu E 452(iii)Polifosfat potasic E 452(ii)Polifosfat sodic E 452(i)Polifosfaţi E 452Polioxietilen sorbitan monolaurat - E 432Polioxietilen sorbitan monooleat - E 433Polioxietilen sorbitan monopalmitat - E 434Polioxietilen sorbitan monostearat - E 435Polioxietilen sorbitan tristearat - E 436Poliricinoleat de poliglicerină - E 476Polisorbat 20 - E 432Polisorbat 40 - E 434Polisorbat 60 - E 435

27

Page 28: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Polisorbat 65 - E 436Polisorbat 80 - E 433Polivinilpirolidonă - E 1201Polivinilpolipirolidonă - E 1202Ponceau 4R - E 124Povidone - E 1201Propan - E 944Propan 1,2-diol - E 1520Propilen glicol - E 1520Propionat de calciu E 282Propionat de potasiu E 283Propionat de sodiu E 281Protoxid de azot - E 942Pululan - E 1204PVP - E 1201PVPP - E 1202

R Riboflavin-5-sodiu fosfat - E101(ii) sau E 106Riboflavină - E 101(i) Ribonucleotide de calciu - E 634Ribonucleotide disodice - E 635 Rodoxantina - E 161fRoşu Allura AC - E 129Roşu Coşenilă A - E 124Roşu 2G – E 128Rubixantina - E 161d

S

Salpetru - E 252 Salpetru de Chile - E 251Sare de aspartam-acesulfam - E 962

28

Page 29: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Sarea de sodiu a parahidroxibenzoatului de etil - E 215Sarea de sodiu a parahidroxibenzoatului de metil - E 219Săruri de calciu ale acizilor graşi - E 470a(iii)Săruri de potasiu ale acizilor graşi - E 470a(ii) Săruri de sodiu ale acizilor graşi - E 470a(i)Săruri de sodiu sau potasiu ale complecşilor clorofilină-cupru - E 141(ii)Săruri de sodiu, potasiu şi calciu ale acizilor graşi - E 470aSărurile de magneziu ale acizilor graşi - E 470bSesqicarbonat de sodiu - E 500(iii)Shellac - E 904Silicat alumino-calcic - E 556Silicat alumino-potasic - E 555Silicat alumino-sodic - E 554Silicat de aluminiu - E 559Silicat de calciu - E 552Silicat de magneziu - E 553a(i)Silicaţi de magneziu - E 553aSirop de maltitol - E965(ii)Sirop de sorbitol - E420(ii)Sorbat de calciu E 203Sorbat de potasiu E 202Sorbitan monolaurat - E 493Sorbitan monooleat E 494Sorbitan monopalmitat - E 495Sorbitan monostearat - E 491Sorbitan tristearat - E 492Sorbitol - E 420 sau E420(i)SPAN 20 - E 493SPAN 40 - E 495SPAN 60 - E 491SPAN 65 - E 492SPAN 80 E 494Stearat de ascorbil - E 304(ii) sau E305

29

Page 30: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Stearat de polioxietilenă 40 - E 431Stearoil 2 lactilat de calciu - E 482Stearoil 2 lactilat de sodiu - E 481Stearoil tartrat - E 483Sucraloza - E 955Sucroesteri - E 473Sucrogliceride - E 474Sucroză acetat izobutirat - E 444Sulfat acid de potasiu - E 515(ii)Sulfat acid de sodiu - E 514(ii)Sulfat anhidru - E 220Sulfat de aluminiu - E 520Sulfat de aluminiu amoniacal - E 523Sulfat de aluminiu potasic - E 522Sulfat de aluminiu sodic - E 521Sulfat de amoniu - E 517Sulfat de calciu - E 516Sulfat de potasiu - E 515(i)Sulfat de sodiu - E 514(i)Sulfaţi de potasiu - E 515Sulfaţi de sodiu - E 514Sulfit acid de calciu E 227Sulfit acid de potasiu E 228Sulfit acid de sodiu - E 222Sulfit de calciu E 226Sulfit de sodiu - E 221Sunset yellow – E 110

T

Talc - E 553bTaninuri E 181Tartrat de calciu - E 354Tartrat de potasiu - E 336

30

Page 31: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Tartrat de sodiu - E 335Tartrat de stearoil - E 483Tartrat dublu de potasiu şi sodiu - E 337Tartrazină - E 102Taumatina - E 957TBHQ - E 319Terţbutilhidrochinonă - E 319Tetraborat de sodiu - E 285TGS - E 955Tiabendazol - E 233TOSOM - E 479bTragacant - E 413Triacetat de gliceril - E 1518Triacetină - E 1518Triclorogalactosucroză - E 955Trifosfat pentapotasic - E 451(ii)Trifosfat pentasodic - E 451 (i)Trifosfaţi - E 451Trisilicat de magneziu - E 553a(ii)

U

Ulei de soia oxidat termic cu mono-şi digliceride ale acizilor graşi - E 479bUree - E 927b

V

Verde Briliant - E 142Verde S - E 142Violaxantina - E 161e

X

31

Page 32: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Xilitol - E 967

Z

Zaharina şi sărurile sale de sodiu, potasiu şi calciu - E 954ADITIVII ALIMENTARI PERMIŞI ÎN

ROMÂNIA ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂDescriere succintă

E 100 – CURCUMINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali.

Conferă culoarea galben oranj şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.) cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici, conform cantităţilor prevăzute de reţete.

În alimente se poate întâlni aditivul E100(i)-Curcumina sau aditivul E100(ii)-Turmeric. Ambii sunt coloranţi naturali, obţinuţi din rădăcinile şi tulpinile plantelor Curcuma longa şi Curcuma domestica. Curcumina este extractul brut, în timp ce turmeric este compusul purificat. Acest colorant este greu solubil în apă, iar culoarea obţinută variază de la galben la roşu, în funcţie de pH-ul alimentului în care se adaugă.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1mg/kg corp pentru curcumină şi 0,3 mg/kg corp pentru turmeric. Nu se cunosc efecte secundare pentru concentraţiile utilizate în alimente

E 101 – RIBOFLAVINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali.

Conferă culoarea galbenă şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne,

32

Page 33: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), conform cantităţilor prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

În alimente se poate întâlni aditivul E101(i)-Riboflavina, sau aditivul E101(ii)-Riboflavin-5-sodiu fosfat, care apare uneori ca E 106. Riboflavina sau Vitamina B2 este prezentă în mod natural în alimente precum laptele, ouăle, ficatul şi vegetalele. Preparatul comercial se obţine din drojdii, dar poate fi obţinut şi pe cale sintetică. Este un colorant alimentar galben, greu solubil în apă, fapt ce îi restrânge utilizările.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de riboflavină este de până la 0,5mg/kg corp. Nu se cunosc efecte secundare pentru concentraţiile utilizate în alimente.

E 102 –TARTRAZINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea galben şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Cantităţile utilizate pot fi de la 50mg/kg în unele produse dietetice, până la 500 mg/kg în unele sosuri şi condimente, surimi sau substituenţi de somon. Se poate folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, în cantităţile sus-menţionate.

Tartrazina este un colorant azoic, foarte solubil în apă. Unele studii afirmă că nu se cunosc efecte secundare pentru tartrazina pură, excepţie făcând persoanele care prezintă intoleranţă la salicilaţi (aspirină, fructe de pădure, fructe). În cazul acestor persoane tartrazina induce simptome de intoleranţă. În combinaţie cu benzoaţii (E210-215), tartrazina este implicată într-un procent mare de cazuri de sindrom de hiperactivitate (ADHD) la copii. Astmaticii, de asemenea, pot prezenta simptome în urma consumului de tartrazină, deoarece

33

Page 34: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

este cunoscută ca agent care eliberează histamina. Unele studii atribuie tartrazinei un puternic efect cancerigen, în special la nivelul glandei tiroide.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de tartrazină este de până la 7,5mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 104 – GALBEN DE QUINOLEINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici non-

azoici. Conferă culoarea verde-galben şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Cantităţile utilizate pot fi de la 50 mg/kg în unele produse dietetice, până la 500 mg/kg în unele sosuri şi condimente, surimi sau substituenţi de somon. Se poate folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, în cantităţile sus-menţionate.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 10 mg/kg corp. Nu se cunosc efecte secundare în concentraţiile utilizate, deşi E104 poate acţiona ca eliberator de histamină. Este un compus pe bază de iod, care poate provoca tulburări la nivelul glandei tiroide. De asemeni, doza zilnică poate fi destul de uşor de depăşit prin cumularea cantităţii de aditiv înglobată în diverse produse.

E 110 –GALBEN SUNSET FCF (Sunset yellow)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea galben şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Cantitatea ce poate fi utilizată este de maxim50 mg/kg sau 50 mg/l, indiferent de produs, datorită potenţialului toxic recunoscut.

34

Page 35: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2,5 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită, mai ales de către copii. De asemeni, în unele produse se pot folosi combinaţii de coloranţi, fapt ce îngreunează un eventual calcul al dozei.

Fiind un colorant azoic, poate produce alergii şi intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD). Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 120 – COŞENILĂ (Acid carminic, Carmin) Aditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali de

origine animală. Conferă culoarea roşie şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici, în cantităţile prevăzute de reţete. Este un colorant foarte solubil în apă, izolat din insecta Coccus cacti, care trăieşte pe diferite specii de plante suculente. Se poate folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu se cunosc efecte secundare la concentraţiile utilizate în alimente. S-a constatat o creştere a hiperactivităţii în câteva cazuri. Alergia de contact este bine cunoscută în cazul utilizării în produse cosmetice.

E 122 – AZORUBINĂ (Carmoizină)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea roşie este foarte solubil în apă şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii

35

Page 36: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

mici. Cantitatea ce poate fi utilizată este de maxim 50 mg/kg sau 50 mg/l, indiferent de produs, datorită potenţialului toxic recunoscut. În unele produse se pot folosi combinaţii de coloranţi, fapt ce îngreunează un eventual calcul al dozei.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de azorubină este de până la 4 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor de depăşit. Fiind un colorant azoic, poate produce alergii şi intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD). Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 123 – AMARANTAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea roşie şi se utilizează numai în icre de peşte, băuturi spirtoase şi vinuri aperitive în cantitate de 30 mg/kg sau 30 mg/l.

Datorită toxicităţii, doza zilnică admisă pentru consum uman este de numai 0,5 mg/kg corp. Fiind un colorant azoic, produce intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, intensifică simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) cauzează hiperactivitatea la copii. A fost stabilită o conexiune între tumori şi amarant, fapt pentru care a fost interzis în SUA şi fostele state sovietice. Până în 2002 nu a fost permis în România, dar a fost introdus ca urmare a alinierii legislaţiei la cea europeană.

E 124 – PONCEAU 4R (Roşu Coşenilă A)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea roşie şi este admis a se folosi în cantităţile prevăzute de reţete în unele băuturi alcoolice tip

36

Page 37: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

bitter sau “Americano”. Se adaugă în cantitate de 200-250 mg/kg în specialităţi de mezelărie (cârnaţi Chorizo, Salchichon, Sobrasada), iar în gemuri, jeleuri şi marmelade sau alte produse similare din fructe se adaugă 100 mg/kg. În toate celelalte produse, cum sunt băuturile nealcoolice, produsele de cofetărie, brutărie, patiserie, snacksuri, sosuri, condimente, conserve din legume, fructe, peşte, deserturi diverse, inclusiv pe bază de lapte,în brânză topită etc., este permisă folosirea unei cantităţi de maxim 50 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 4 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită, mai ales de către copii. De asemeni, în unele produse se pot folosi combinaţii de coloranţi (de exemplu “Sobrasada” conţine 135mg/kg E 110-Galben Sunset şi 200 mg/kg E124-Ponceau 4R, deci 335 mg de coloranţi azoici pe kilogram de produs ).

Fiind un colorant azoic, cu potenţial toxic recunoscut, poate produce intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD). Denumirea comercială de “Roşu Coşenilă A” poate induce consumatorul în eroare, acesta putând să-l confunde cu E120-Coşenilă, care este tot un colorant roşu, dar nu la fel de toxic.

E 127 – ERITROZINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici pe

bază de iod. Conferă culoarea roşie şi este admis a se folosi în cantităţi de 150-200 mg/kg la cireşe confiate, cireşe în sirop sau cireşe pentru cocktail. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,1 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte

37

Page 38: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

uşor depăşită. Au fost consemnate cazuri de efecte secundare: hiperactivitate, cât şi o corelaţie cu unele efecte mutagene. Eritrozina produce creşterea fotosensibilităţii, dereglarea mecanismelor hormonale tiroidiene şi deoarece glanda tiroidă reprezintă o verigă importantă în cadrul lanţului hormonal, tulburările se răsfrâng şi asupra funcţionării altor glande (ficat, hipotalamus etc.).

E 128 – ROŞU 2GAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoare roşie, dar, datorită toxicităţii unanim recunoscute, a fost interzisă folosirea sa in Uniunea Europeană începând din 2008. În România nu a fost permis înainte de 2002, când, din raţionamente politico-economice, a fost introdus pentru a fi folosit la colorarea hamburgerilor şi a unor cârnaţi pentru micul dejun. Actualmente este interzis şi în România.

E 129 – ALURA RED (Roşu Allura AC)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoarea roşi şi este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 50 şi 500 mg/kg sau mg/l într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Deoarece este un colorant azoic, cu potenţial toxic recunoscut, poate produce intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii. Unul dintre

38

Page 39: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

produşii săi de descompunere poate duce la apariţia leucemiei, când este prezent în cantităţi ridicate.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 7 mg/kg corp, putând fi foarte uşor depăşită prin consum cumulat. De asemeni, în unele produse se pot folosi combinaţii de coloranţi, fapt ce îngreunează un eventual calcul al dozei.

E 131 – ALBASTRU PATENT VAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici.

Conferă culoarea albastră, şi este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 50 şi 500 mg/kg sau mg/l, singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 15 mg/kg corp. Concentraţiile utilizate în alimente duc rar la reacţii alergice, însă acest colorant foarte solubil în apă poate funcţiona şi ca eliberator de histamină, intensificând simptomele caracteristice astmului.

E 132 – INDIGOTINĂ (Indigo carmin)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici.

Conferă culoarea albastră şi este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 50 şi 500 mg/kg sau mg/l, singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse din fructe şi legume conservate, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de

39

Page 40: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Este un compus pe bază de iod, care poate provoca tulburări la nivelul glandei tiroide. Concentraţiile utilizate în alimente duc rar la reacţii alergice, însă acest colorant foarte solubil în apă poate funcţiona şi ca eliberator de histamină, intensificând simptomele caracteristice astmului. În plus, doza zilnică fiind foarte mică, poate fi depăşită cu uşurinţă.

E 133 – ALBASTRU BRILIANT (Brilliant Blue FCF)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

obţinut din gudron de huilă. Conferă culoarea albastră şi este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 50 şi 500 mg/kg sau mg/l, singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 12,5 mg/kg corp.Acest colorant a fost interzis în unele ţări din Europa, pentru ca în prezent Comitetul Ştiinţific pentru Alimentaţie al Comisiei Europene să îl considere sigur şi să permită folosirea lui. Totuşi, unele persoane acuză reacţii alergice, nefiind recomandat nici copiilor hiperactivi.

40

Page 41: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 140 – CLOROFILĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali.

Conferă culoare verde şi este admis a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici, conform cantităţilor prevăzute de reţete. Este un colorant solubil în apă, obţinut din urzici, iarbă şi alfalfa, care nu produce efecte secundare.

E 141 – COMPLECŞI DE CUPRU AI CLOROFILELOR ŞI CLOROFILINELOR

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali. Conferă culoare verde şi este admis a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici, conform cantităţilor prevăzute de reţete. Acest colorant poate fi întâlnit în varianta E 141 (i) - Cupru feofitină, solubil în apă sau E 141(ii) - Săruri de sodiu sau potasiu ale complecşilor clorofilină-cupru, solubil în ulei. Acesta este utilizat în produse supuse tratamentului termic, procedură prin care cuprul este eliberat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 15 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare, iar concentraţia de cupru din aceşti compuşi nu atinge nivele toxice.

E 142 – VERDE BRILIANT (Verde S)Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici,

obţinut din gudron de huilă. Conferă culoare verde şi este admis a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Cantităţile utilizate pot fi de la 50mg/kg până la 500 mg/kg, adăugându-se singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de

41

Page 42: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Acest colorant solubil în apă şi insolubil în soluţii acide sau alcaline, care mai poartă şi denumirea de Verde S este interzis în SUA, Canada, Japonia şi Norvegia, fiind considerat toxic şi cauzator de efecte secundare, printre care alergiile şi hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 150 a – CARAMEL (Caramel simplu)E 150 b –CARAMEL procedeul cu sulfit caustic (sodiu, potasiu) (Caramel de sulfit sodic)E 150 c –CARAMEL procedeul cu amoniac(Caramel amoniacal)E 150 d –CARAMEL cu sulfit amoniacal (Caramel cu sulfit de amoniu)

Aditivi alimentari din categoria coloranţilor artificiali. Conferă culoare de la brun la negru şi sunt admişi a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici, conform cantităţilor prevăzute de reţete. Pot fi întâlniţi în unele sosuri de soia contrafăcute, unde, dacă prezenţa caramelului nu este înscrisă pe etichetă, ea se poate observa prin infiltrarea culorii pe pereţii sticlei, deasupra nivelului lichidului. Sunt obţinuţi prin încălzirea şi arderea până la carbonizare a unor zaharuri (glucoză, fructoză) amestecate sau nu cu substanţe acide sau alcaline. Arderea zaharurilor are loc în absenţa sau în prezenţa amoniacului, sulfiţilor de sodiu sau potasiu sau combinaţii ale acestora. Prezenţa amoniacului sau sulfiţilor duce la accentuarea şi intensificarea culorii. Sunt solubili în apă şi au gust specific, uneori amar.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 160 mg/kg corp pentru E 150b şi de 200 mg/kg corp

42

Page 43: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

pentru E 150c şi E 150d, care pot provoca tulburări intestinale în cazul consumului unor cantităţi mari. Pentru E 150a nu s-a stabilit doza maximă, dar se efectuează în continuare teste toxicologice pentru determinarea eventualei nocivităţi în cazul tuturor celor patru aditivi.

E 151 – NEGRU BRILIANT BN (Negru PN, Brilliant Black PN)

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici azoici. Conferă culoare neagră şi este admis a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Se prezintă sub formă de pulbere sau granule, fiind solubil în apă. Cantităţile utilizate pot fi de la 50mg/kg în unele produse dietetice, până la 500 mg/kg în produse şi preparate din carne, peşte, moluşte şi crustacee, conserve de legume, produse de cofetărie, paste din fructe, gemuri, jeleuri, marmelade, toppinguri, dressinguri, sosuri, condimente etc. Se poate folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, în cantităţile sus-menţionate.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită, mai ales de către copii. Deoarece este un colorant azoic, poate produce alergii şi intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii. În plus, prin procesul digestiei, acest colorant se descompune în produşi nocivi. Este interzis în SUA, Canada, Norvegia, Finlanda şi Japonia.

E 153 – CĂRBUNE VEGETALAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali.

Conferă culoare neagră şi este admis a se folosi în orice tip de aliment, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici ,conform

43

Page 44: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

reţetei. Se obţine prin carbonizarea materiilor vegetale. Deoarece este insolubil, utilizarea lui în produsele alimentare este limitată. Este folosit în procesul tehnologic ca agent de filtrare şi în scopuri medicale ca antidiareic, antitoxic şi detoxifiant.

E 154 – BRUN FKAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoare brună şi este permis a se utiliza doar la scrumbii afumate “kippers” în cantitate de maxim 20 mg/kg.

Fiind un amestec de compuşi sintetici azoici, poate produce intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii. De asemeni prezintă risc mutagenic.Până în 2002 nu a fost permis în România, dar a fost introdus ca urmare a alinierii legislaţiei la cea europeană. Datorită toxicităţii recunoscute, utilizarea lui a fost restrânsă, dar nu a fost stabilită doza zilnică admisă pentru consumul uman.

E 155 – BRUN HTAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conferă culoare brună şi este admis a se folosi într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc. , în cantitate de maxim 50 mg/kg sau 50 mg/l, datorită potenţialului toxic recunoscut. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1,5 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte

44

Page 45: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

uşor depăşită. Deoarece este un colorant azoic, poate produce alergii şi intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului. În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii.

E 160a - ALFA-, BETA- şi GAMMA- CAROTENAditivi alimentari din categoria coloranţilor naturali,

obţinuţi din morcovi. Sunt insolubili în apă, iar gama de culori variază de la galben la oranj, în funcţie de solventul utilizat la extracţie. Este permisă utilizarea în toate tipurile de produse alimentare, conform cantităţilor prevăzute de reţete, cu excepţia celor destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu se cunosc efecte secundare la concentraţiile folosite în alimente. Carotenul este o sursă de vitamina A (2 părţi caroten egal o parte vitamina A). Concentraţii superioare dozei zilnice admise pot duce la o coloraţie galbenă a tegumentelor, la uscăciunea buzelor, mucoasei nazale şi ochilor, iar administrarea timp îndelungat de doze mari declanşează simptomatologia specifică hipervitaminozei A (afectiuni ale pielii şi ficatului, la copii căderea părului, afectarea oaselor, dureri de cap, vomismente şi diplopie, iar la femeile gravide poate provoca malformaţii ale fătului, afectând în special sistemul nervos al acestuia).

E 160b - ANNATO, BIXINA, NORBIXINAAditivi alimentari din categoria coloranţilor naturali,

obţinuţi din seminţele copacului anatto (Bixa orellana ). Annatto este numele extractului brut, în timp ce bixina este colorantul solubil în grăsimi, iar norbixina este colorantul solubil în apă. Gama de culori este de la roşu la brun, în funcţie de solventul utilizat pentru extracţie.Se utilizează în brânzeturi maturate şi topite (15-50 mg/kg), margarine şi alte grăsimi

45

Page 46: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

emulsionate (10 mg/kg), cereale pentru micul dejun (25 mg/kg), snacksuri (20 mg/kg), deserturi şi produse fine de brutărie (10 mg/kg), ornamente pentru cofetărie (20 mg/kg) şi în unele lichioruri (10 mg/kg). Aceşti aditivi nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 12 mg/kg corp pentru bixină şi 0,6 mg/kg corp pentru norbixină. Annato poate produce alergii şi eczeme datorate unui component deocamdată necunoscut.

E 160c – CAPSANTINA (Capsorubina, Extract de ardei roşu)

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali, obţinut din ardei roşu - Capsicum annuum. Conferă culoare roşu închis, fiind utilizat atât pentru funcţia de colorant, cât şi pentru cea de aromatizant, în dozele prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Nu a fost semnalat niciun efect secundar nedorit.

E 160d – LICOPEN Aditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din tomate, dar care se poate sintetiza şi pe cale chimică. Conferă culoare roşu închis, fiind utilizat atât pentru funcţia de colorant, cât şi pentru cea de aromatizant, în dozele prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Nu a fost semnalat niciun efect secundar nedorit.

E 160e – Beta-apo-8'-carotenalAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din caroten sau izolat din plante. Este solubil numai în ulei şi conferă o culoare roşu închis, putând fi utilizat în toate grupele de alimente, conform reţetei, cu excepţia celor destinate sugarilor şi copiilor mici.

46

Page 47: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2,5 mg/kg corp. Dozele mai mari pot duce la o coloraţie galbenă a tegumentelor, la uscăciunea buzelor, mucoasei nazale şi ochilor, iar administrarea timp îndelungat de doze mari declanşează simptomatologia specifică hipervitaminozei A (afectiuni ale pielii şi ficatului, la copii căderea părului, afectarea oaselor, dureri de cap, vomismente şi diplopie, iar la femei gravide poate provoca malformaţii ale fătului, afectând în special sistemul nervos al acestuia).

E 160f - Esterul etilic al acidului beta-apo-8'-carotenalAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din aditivul E160e sau izolat din plante. Este puţin solubil în apă şi conferă culoare roşie. Utilizarea este permisă în toate tipurile de produse alimentare, conform cantităţilor prevăzute de reţete, cu excepţia celor destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 161a -FLAVOXANTINAAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din buton auriu (Ranunculus sp.), care nu face parte din lista aditivilor permişi în România. Este uşor solubil în apă, fiind utilizat doar în produse de cofetărie. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 161b - LUTEINA Aditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din specii de iarbă, urzici şi crăiţe. Este uşor solubil în

47

Page 48: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

apă, conferă o culoare galbenă şi poate fi folosit în toate tipurile de produse alimentare, conform reţetei, cu excepţia celor destinate sugarilor şi copiilor mici. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă.

E 161c - CriptoxantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

prezent în multe plante, care nu face parte din lista aditivilor permişi în România. Pentru uz comercial se obţine din specii de Physalis. Este galben, uşor solubil în apă şi se utilizează rar, numai în produse de cofetărie. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile din în alimente. Acţionează similar vitaminei A.

E 161d -RubixantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

prezent în multe plante care nu face parte din lista aditivilor permişi în România.. Pentru uz comercial se obţine din specii de Rosa (trandafir). Este galben, uşor solubil în apă şi rar folosit. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 161e -ViolaxantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

prezent în multe plante, care nu face parte din lista aditivilor permişi în România.. Pentru uz comercial se obţine din specii de Viola. Este galben, uşor solubil în apă şi rar folosit. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

48

Page 49: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 161f - RodoxantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

prezent în multe plante şi în penele unor păsări, care nu face parte din lista aditivilor permişi în România.. Pentru uz comercial se obţine din diferite specii de plante. Este galben, uşor solubil în apă şi rar folosit. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 161g - CantaxantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali.

Substaţa este prezentă în multe plante şi în penele unor păsări. Pentru uz comercial se obţine din catharelles (ciuperci) sau pene de flamingo. Pe cale sintetică este obţinut din caroten. Este uşor solubil în apă, are culoare oranj şi se utilizează în “cârnăciorii de Strasbourg” în cantitate de 15 mg/kg. Se mai utilizează şi în hrana somonului şi păstrăvului de crescătorie şi a găinilor ouătoare (pentru a se obţine o coloraţie mai intensă a gălbenuşului). Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,03 mg/kg corp. Dozele mari pot produce probleme oculare.

E 161h - CitranaxantinaAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

prezent în multe plante şi în penele unor păsări, care nu face parte din lista aditivilor permişi în România. Pentru uz

49

Page 50: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

comercial, se obţine din câteva specii de plante uscate. Este galben, uşor solubil în apă şi rar folosit. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,4 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 162 – BETAINĂAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali,

obţinut din sfeclă roşie. Este utilizat pe scară largă, conform nevoilor prevăzute de reţete, dar culoarea este destul de instabilă. Doza zilnică nu este limitată. Nu se cunosc efecte secundare, dar nu este permis în alimentele destinate sugarilor sau copiilor mici. Se elimină pe cale urinară, într-o formă nemodificată. E 163 – ANTOCIANI

Antocianinele şi antocianidinele reprezintă o grupă largă de coloranţi naturali. Culoarea majorităţii fructelor, florilor şi fructelor de pădure este rezultatul unei combinaţii de antocianine şi antocianidine. Compuşii individuali sunt izolaţi din diferite specii de plante. Se pot întâlni următorii coloranţi: E 163a Cianidina (roşu)E 163b Delfinidina (albastru)E 163c Malvidina (violet)E 163d Pelargonidina (oranj)E 163e Peonidina (roşu-brun)E 163f Petunidina (roşu închis)E 163(i) Extract din pieliţa strugurilorE 163(ii) Mixtură antocianE 163(iii) Extract de coacăze

Aditivii E 163 (i)-(iii) sunt mixturi. Sunt utilizaţi pe scară largă, dar coloranţii sunt instabili, fiind influenţaţi de

50

Page 51: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

temperatură, lumină şi pH. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman nu a fost determinată decât pentru E 163(ii), pentru acesta fiind de până la 2,5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 170 - CARBONAT DE CALCIUAditiv alimentar cu funcţii multiple. Este regulator de

aciditate, agent de antiaglomerare, emulgator, stabilizator şi colorant. Face parte din categoria aditivilor naturali de origine minerală (cretă), ce poate fi întâlnit sub forma E 170(i)-Carbonat de calciu, sau E 170(ii)-Carbonat acid de calciu. Pentru industria alimentară şi farmaceutică, se obţine de obicei din marmură.

Este utilizat pe scară largă ca şi colorant de suprafaţă, agent împotriva uscării, stabilizator pentru fructe conservate, iar în farmacie ca agent de umplere. Constituie o sursă de calciu, fiind încorporat în unele suplimente alimentare. Are şi rol de neutralizare a hiperacidităţii gastrice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Nu s-a stabilit o doză zilnică maximă pentru consumul uman, fiind folosit conform reţetelor şi cerinţelor tehnologice.

Consumul cantităţilor prea mari poate cauza hipercalcemie, manifestată prin vomă, dureri abdominale, stare mentală alterată, iar pe termen lung prin probleme renale.

E 171 – BIOXID DE TITANAditiv alimentar din categoria coloranţilor naturali de

origine minerală. Se prezintă sub forma unui praf alb. Utilizat în special ca şi colorant de suprafaţă şi pentru separarea straturilor în produse, este admis a se folosi conform reţetelor în toate categoriile de produse alimentare, cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici. Se utilizează şi în pasta de dinţi, ca

51

Page 52: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

agent de albire. Nu s-a stabilit o doză zilnică admisă pentru consumul uman şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 172 – OXIZI DE FIERAditivi alimentari din categoria coloranţilor naturali de

origine minerală, ce pot fi regăsiţi sub forma E 172(i) - Oxid negru de fier, E 172(ii) - Oxid roşu de fier şi E 172(iii) - Oxid galben de fier. Se obţin din pulbere de fier şi se utilizează numai pentru acoperiri de suprafaţă. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,5 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 173- ALUMINIUAditiv alimentar din categoria coloranţilor de suprafaţă.

Conferă o culoare gri-argintie, putând fi folosit conform reţetelor la diferite ornamente pentru produse de cofetărie şi patiserie. Nu se cunosc efecte secundare când este utilizat ca aditiv. Se consideră că doza zilnică de aluminiu din alte surse alimentare ( prin utilizarea foliilor şi vaselor de aluminiu etc.) este mai mare decât cea ingerată ca aditiv. Concentraţiile mari de aluminiu pot cauza efecte secundare grave la om (deteriorări ireversibile la nivelul sistemului nervos etc.)

E 174 - ARGINTAditiv alimentar din categoria coloranţilor de suprafaţă.

Conferă o culoare gri argintiu, putând fi folosit conform reţetelor la diferite ornamente pentru produse de cofetărie şi patiserie, la ornamente de ciocolată şi în unele lichioruri. Nu se cunosc efecte secundare când este utilizat ca aditiv.

E 175 – AUR

52

Page 53: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor de suprafaţă. Conferă o culoare aurie, putând fi folosit conform reţetelor la diferite ornamente pentru produse de cofetărie şi patiserie, la ornamente de ciocolată şi în unele lichioruri. Nu se cunosc efecte secundare când este utilizat ca aditiv.

E 180 – LITOLRUBINAAditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici

azoici. Conţine ioni de aluminiu şi calciu, este un colorant roşu şi se foloseşte numai pentru colorarea de suprafaţă a unor sortimente de brânză. În mod normal nu este ingerat. Totuşi, doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1,5 mg/kg corp. Nu se cunosc efecte secundare când este utilizat ca aditiv.

E 181 - TANINURIAditivi alimentari din categoria coloranţilor şi

aromatizanţilor. Se obţin din ghinde, dar şi pe cale sintetică. Conferă o culoare gălbuie, dar se folosesc în special ca aromatizanţi (aroma de unt, de nuci). Nu se cunosc efecte secundare când sunt utilizaţi ca aditivi.

Nu sunt cuprinşi în lista aditivilor permişi în România.   

E 200 – ACID SORBICAditiv alimentar din categoria conservanţilor, ce se

regăseşte în fructele arbustului Sorbus aucuparia. Pentru uz industrial se obţine prin procedee chimice. Este bun conservant, în special faţă de mucegaiuri şi drojdii, nefiind eficient împotriva bacteriilor. Prezintă activitate optimă la pH mai mic de 6,5 (produse acide şi uşor acide). Este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 200 mg/kg şi 2000 mg/kg în aproape toate tipurile de produse alimentare. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici. Cantitatea maximă, de

53

Page 54: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

2000 mg/kg se foloseşte la brânză topită, aluat de cartofi şi felii de cartofi pre-prăjite, pâine feliată şi alte produse de panificaţie şi patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, înlocuitori de carne, peşte sau brânză pe bază de proteine, la produse din raci, crustacee şi moluşte.

Sorbaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu benzoaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de acid sorbic şi sărurile sale de potasiu şi calciu este de până la 25 mg/kg corp, doză la care nu au fost semnalate efecte secundare. Este o doză mică, ce poate fi uşor depăşită, mai ales prin consumul mare de pâine (500g pâine conţin 1000 mg sorbaţi, doza maximă pentru o persoană care cântăreşte 40 kg). Acidul sorbic nu este un produs toxic, dar unele persoane pot prezenta reacţii alergice.

E 202 – SORBAT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor. Pentru uz

industrial se obţine prin procedee chimice, fiind sarea de potasiu a acidului sorbic E 200. Este bun conservant în special faţă de mucegaiuri şi drojdii, nefiind eficient împotriva bacteriilor. Prezintă activitate optimă la pH mai mic de 6,5 (produse acide şi uşor acide). Este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 200 mg/kg şi 2000 mg/kg, în aproape toate tipurile de produse alimentare. Nu este permis în produse

54

Page 55: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

pentru sugari şi copii mici. Cantitatea maximă, de 2000 mg/kg se foloseşte la brânză topită, aluat de cartofi şi felii de cartofi pre-prăjite, pâine feliata şi alte produse de panificaţie şi patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, înlocuitori de carne, peşte, brânză pe bază de proteine, la produse din raci, crustacee şi moluşte.

Sorbaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu benzoaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse din fructe şi legume conservate, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de acid sorbic şi sărurile sale de potasiu şi calciu este de până la 25 mg/kg corp, doză la care nu au fost semnalate efecte secundare. Este o doză mică, ce poate fi uşor depăşită, mai ales prin consumul mare de pâine (500g pâine conţin 1000 mg sorbaţi, doza maximă pentru o persoană care cântăreşte 40 kg). Sorbatul de potasiu nu este un produs toxic, dar unele persoane pot prezenta reacţii alergice.

E 203 – SORBAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor. Pentru uz

industrial se obţine prin procedee chimice, fiind sarea de calciu a acidului sorbic E 200. Este bun conservant, în special faţă de mucegaiuri şi drojdii, nefiind eficient împotriva bacteriilor. Prezintă activitate optimă la pH mai mic de 6,5 (produse acide şi uşor acide). Este admis a se folosi în cantităţi cuprinse între 200 mg/kg şi 2000 mg/kg în aproape toate tipurile de produse

55

Page 56: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

alimentare. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici. Cantitatea maximă, de 2000 mg/kg se foloseşte la brânză topită, aluat de cartofi şi felii de cartofi pre-prăjite, pâine feliata şi alte produse de panificaţie şi patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, înlocuitori de carne, peşte, brânză pe bază de proteine, la produse din raci, crustacee şi moluşte.

Sorbaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu benzoaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de acid sorbic şi sărurile sale de potasiu şi calciu este de până la 25 mg/kg corp, doză la care nu au fost semnalate efecte secundare. Este o doză mică, ce poate fi uşor depăşită, mai ales prin consumul mare de pâine (500g pâine conţin 1000 mg sorbaţi, doza maximă pentru o persoană care cântăreşte 40 kg). Sorbatul de calciu nu este un produs toxic, dar unele persoane pot prezenta reacţii alergice.

E 210 – ACID BENZOICAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

prezent în mod natural în fructele sub formă de boabe, ciuperci, scorţişoară, cuişoare etc. Pentru uz industrial, se obţine prin procedee chimice din toluen. Acidul benzoic şi benzoaţii sunt utilizaţi în calitate de conservanţi împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, în produsele acide. Nu sunt foarte eficienţi împotriva bacteriilor şi ineficienţi în produse cu pH mai mare

56

Page 57: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

de 5 (uşor acide sau neutre). Dozele prea mari conferă un gust acru exagerat. Este admis a se folosi în cantităţi de la 150 mg/kg sau 150 mg/l, până la 2000 mg/kg (în sfecla roşie preparată). Se utilizează în băuturi aromate nealcoolice sau slab alcoolizate, bere fără alcool la butoiaş, crustacee şi moluşte tratate termic, sosuri emulsionate, aspic, deserturi pe bază de cereale, ouă, fructe sau grăsimi, în produse de cofetărie etc. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici.

Benzoaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu sorbaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Odată ingerat, acidul benzoic este absorbit în tractul digestiv şi apoi metabolizat în ficat, rezultând acid hipuric, care se elimină pe cale urinară.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. La unele persoane mai sensibile, acidul benzoic şi benzoaţii pot să producă reacţii alergice, iar la astmatici accentuează simptomele caracteristice. Dozele mari şi consumul îndelungat pot produce iritaţie gastrică, anorexie, vomă, afectarea ficatului şi a rinichilor. În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 211 – BENZOAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

prezent în mod natural în fructele sub formă de boabe, ciuperci,

57

Page 58: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

scorţişoară, cuişoare etc. Pentru uz industrial, se obţine prin procedee chimice din toluen. Acidul benzoic şi benzoaţii sunt utilizaţi în calitate de conservanţi împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, în produsele acide. Nu sunt foarte eficienţi împotriva bacteriilor şi ineficienţi în produse cu pH mai mare de 5 (uşor acide sau neutre). Dozele prea mari conferă un gust acru exagerat. Este admis a se folosi în cantităţi de la 150 mg/kg sau 150 mg/l, până la 2000 mg/kg (în sfecla roşie preparată). Se utilizează în băuturi aromate nealcoolice sau slab alcoolizate, bere fără alcool la butoiaş, crustacee şi moluşte tratate termic, sosuri emulsionate, aspic, deserturi pe bază de cereale, ouă, fructe, grăsimi, produse de cofetărie etc. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici.

Benzoaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu sorbaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. La unele persoane mai sensibile, acidul benzoic şi benzoaţii pot să producă reacţii alergice, iar la astmatici accentuează simptomele caracteristice. Dozele mari şi consumul îndelungat pot produce iritaţie gastrică, anorexie, vomă, afectarea ficatului şi a rinichilor. În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD). Pentru benzoatul de sodiu, studiile de laborator au relevat şi un posibil efect genotoxic.

58

Page 59: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 212 – BENZOAT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

prezent în mod natural în fructe sub formă de boabe, ciuperci, scorţişoară, cuişoare etc. Pentru uz industrial, se obţine prin procedee chimice din toluen.

Acidul benzoic şi benzoaţii sunt utilizaţi în calitate de conservanţi împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, în produsele acide. Nu sunt foarte eficienţi împotriva bacteriilor şi ineficienţi în produse cu pH mai mare de 5 (uşor acide sau neutre). Dozele prea mari conferă un gust acru exagerat. Este admis a se folosi în cantităţi de la 150 mg/kg sau 150 mg/l, până la 2000 mg/kg (în sfecla roşie preparată). Se utilizează în băuturi aromate nealcoolice sau slab alcoolizate, bere fără alcool la butoiaş, crustacee şi moluşte tratate termic, sosuri emulsionate, aspic, deserturi pe bază de cereale, ouă, fructe, grăsimi, produse de cofetărie etc. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici.

Benzoaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu sorbaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. La unele persoane mai sensibile, acidul benzoic şi benzoaţii pot să producă reacţii alergice, iar la astmatici accentuează simptomele caracteristice. Dozele mari şi consumul îndelungat pot produce iritaţie gastrică, anorexie, vomă, afectarea ficatului şi rinichilor. În combinaţie cu

59

Page 60: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

coloranţii alimentari azoici, favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 213 – BENZOAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

prezent în mod natural în fructe sub formă de boabe, ciuperci, scorţişoară, cuişoare etc. Pentru uz industrial se obţine prin procedee chimice din toluen. Acidul benzoic şi benzoaţii sunt utilizaţi în calitate de conservanţi împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, în produsele acide. Nu sunt foarte eficienţi împotriva bacteriilor şi ineficienţi în produse cu pH mai mare de 5 (uşor acide sau neutre). Dozele prea mari conferă un gust acru exagerat. Este admis a se folosi în cantităţi de la 150 mg/kg sau 150 mg/l, până la 2000 mg/kg (în sfecla roşie preparată). Se utilizează în băuturi aromate nealcoolice sau slab alcoolizate, bere fără alcool la butoiaş, crustacee şi moluşte tratate termic, sosuri emulsionate, aspic, deserturi pe bază de cereale,ouă, fructe, grăsimi, produse de cofetărie etc. Nu este permis în produse pentru sugari şi copii mici.

Benzoaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu sorbaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse conservate din fructe şi legume, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. La unele persoane mai sensibile, acidul benzoic şi benzoaţii pot să producă reacţii alergice, iar la astmatici să accentueze simptomele caracteristice. Dozele mari

60

Page 61: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

şi consumul îndelungat pot produce iritaţie gastrică, anorexie, vomă, afectarea ficatului şi rinichilor. În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 214 - PARAHIDROXIBENZOAT DE ETIL (etilparaben, p-hidroxibenzoat de etil)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici. Este un derivat al acidului benzoic E 210. Este greu solubil, fiind totuşi regăsit în multe produse alimentare şi cosmetice. Utilizat drept conservant împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, dar puţin eficient faţă de bacterii, activitatea lui nu este influenţată de aciditatea alimentului. Este admis a se folosi în cantităţi de până la 300 mg/kg în produse de cofetărie şi snacksuri, dar se poate utiliza şi în combinaţie cu sorbaţii şi benzoaţii. Este interzis în alimentele pentru sugari şi copii mici şi în suplimentele alimentare dietetice lichide.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 10 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. La unele persoane, benzoaţii pot să producă reacţii alergice. De asemeni, parabenii (E 214, E 215, E 218, E 219) par a avea efect estrogenic (de creştere a producerii de estrogen). În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 215 - SAREA DE SODIU A PARAHIDROXIBENZOATULUI DE ETIL (Derivat sodic al esterului etilic al acidului p-hidroxibenzoic)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici. Este un derivat al acidului benzoic E 210. Este greu solubil, fiind totuşi regăsit în multe produse alimentare şi cosmetice. Utilizat drept conservant împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, dar puţin eficient faţă de bacterii. Activitatea lui nu este influenţată de aciditatea alimentului. Este admis a se folosi în

61

Page 62: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cantităţi de până la 300 mg/kg în produse de cofetărie şi snacksuri, dar se poate utiliza şi în combinaţie cu sorbaţii şi benzoaţii. Este interzis în alimentele pentru sugari şi copii mici şi în suplimentele alimentare dietetice lichide.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 10 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. La unele persoane, benzoaţii pot să producă uşoare reacţii pseudoalergice. De asemeni, parabenii (E 214, E 215, E 218, E 219) par a avea efect estrogenic (de creştere a producerii de estrogen). În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

E 218 - PARAHIDROXIBENZOATUL DE METIL (metilparaben, p-hidroxibenzoat de metil)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici. Este un derivat al acidului benzoic E 210. Este greu solubil, fiind totuşi regăsit în multe produse alimentare şi cosmetice. Utilizat drept conservant împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, dar puţin eficient faţă de bacterii. Activitatea lui nu este influenţată de aciditatea alimentului. Este admis a se folosi în cantităţi de până la 300 mg/kg în produse de cofetărie şi snacksuri, dar se poate utiliza şi în combinaţie cu sorbaţii şi benzoaţii. Este interzis în alimentele pentru sugari şi copii mici şi în suplimentele alimentare dietetice lichide .

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 10 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. La unele persoane, benzoaţii pot să producă reacţii alergice. De asemeni, parabenii (E 214, E 215, E 218, E 219) par a avea efect estrogenic (de creştere a producerii de estrogen). În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

62

Page 63: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 219 – SAREA DE SODIU A PARAHIDROXIBENZOATULUI DE METIL (Derivat sodic al esterului metilic al acidului p-hidroxibenzoic)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici. Este un derivat al acidului benzoic E 210. Este greu solubil, fiind totuşi regăsit în multe produse alimentare şi cosmetice. Utilizat drept conservant împotriva drojdiilor şi mucegaiurilor, dar puţin eficient faţă de bacterii. Activitatea lui nu este influenţată de aciditatea alimentului. Este admis a se folosi în cantităţi de până la 300 mg/kg în produse de cofetărie şi snacksuri, dar se poate utiliza şi în combinaţie cu sorbaţii şi benzoaţii. Este interzis în alimentele pentru sugari şi copii mici şi în suplimentele alimentare dietetice lichide.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 10 mg/kg corp. Nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. La unele persoane, benzoaţii pot să producă reacţii alergice. De asemeni, parabenii (E 214, E 215, E 218, E 219) par a avea efect estrogenic (de creştere a producerii de estrogen).În combinaţie cu coloranţii alimentari azoici favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD). E 220 – DIOXID DE SULF (SULFAT ANHIDRU)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali, utilizat încă din cele mai vechi timpuri în imperiul Roman şi Egiptul antic. Este un gaz incolor, obţinut prin arderea sulfului. Acest gaz se dizolvă în faza apoasă a alimentului supus conservării şi formează agentul reactiv, cu condiţia ca alimentul să aibă pH acid (mai mic decât 7). Astfel se previn degradările enzimatice şi bacteriene. Fiind oxidant, se mai utilizează şi ca agent de albire pentru făină, dar, în general el modifică (oxidează) culoarea naturală a alimentelor şi reduce cantitatea de vitamine din acestea . Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi

63

Page 64: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

Prin încălzirea alimentului, aditivul se elimină sub formă de gaz. Când este ingerat, se descompune în ficat în sulfaţi inofensivi şi este eliminat prin urină. La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 221 – SULFIT DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de sodiu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat. În condiţii acide formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

În mod nepermis (ilegal), acest conservant poate fi folosit pentru a masca degradările bacteriene ale cărnii.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.În combinaţie cu alcoolul poate accentua manifestările mahmurelii.

64

Page 65: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 222 – SULFIT ACID DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de sodiu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat. În condiţii acide, formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l, într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 223 – METABISULFIT DE SODIU Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de sodiu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat de sodiu. În condiţii acide, formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

65

Page 66: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 224 – METABISULFIT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de potasiu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat de potasiu. În condiţii acide, formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză infimă, ce poate fi foarte uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 226 – SULFIT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de calciu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat de calciu. În condiţii acide, formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

66

Page 67: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză infimă, ce poate fi foarte uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 227 – SULFIT ACID DE CALCIU (Metabisulfit de calciu)

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici. Este o sare de calciu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unui lichid verzui, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfit de calciu. În condiţii acide, formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, mărind totodată fermitatea produselor vegetale. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 228 – SULFIT ACID DE POTASIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici.

Este o sare de potasiu a acidului sulfuros, care se prezintă sub forma unei pulberi albe, instabile, ce reacţionează cu oxigenul pentru a forma sulfat de potasiu. În condiţii acide formează acidul sulfuros, care are proprietăţi conservante, oxidante şi de

67

Page 68: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

albire, dar şi de reducere a cantităţii de vitamine din alimente. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 10 şi 2000 mg/kg sau mg/l într-o gamă de produse extrem de variată. Fac excepţie doar carnea şi produsele din carne de pasăre şi mamifere, cât şi produsele pentru sugari şi copii mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,7 mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat de produse ce conţin conservanţi derivaţi de sulf.

La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii. Poate cauza alergii şi probleme digestive în doze mari.

E 230 - DIFENILAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici

utilizat pentru tratamentul de suprafaţă al citricelor, fiind eficient împotriva mucegaiurilor din familia Penicillium. Se prezintă sub forma unui praf alb, insolubil în apă. Acesta penetrează uneori coaja, putând fi regăsit şi în fruct. Se foloseşte în cantitate strict limitată de maximum 70 mg/kg.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,05 mg/kg corp. Este excretat netransformat pe cale urinară. Efecte secundare sub forma afecţiunilor dermatologice au fost semnalate la muncitorii care manipulează mari cantităţi de citrice.

E 231 – ORTOFENIL FENOLAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

utilizat pentru tratamentul de suprafaţă al citricelor, merelor şi perelor, fiind eficient împotriva mucegaiurilor din familia Penicillium. Se prezintă sub forma unui praf alb, insolubil în apă. Acesta penetrează uneori coaja, putând fi regăsit şi în fruct. Se foloseşte în cantitate strict limitată de maximum 12 mg/kg.

68

Page 69: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,2 mg/kg corp. Este excretat netransformat pe cale urinară.

E 232 – ORTOFENILFENOL DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

utilizat pentru tratamentul de suprafaţă al citricelor, merelor şi perelor, fiind eficient împotriva mucegaiurilor din familia Penicillium. Se prezintă sub forma unui praf alb, foarte solubil în apă. Tratamentul se aplică prin imersare sau pulverizare cu soluţie, care penetrează uneori coaja, putând fi regăsită şi în fruct. Se foloseşte în cantitate strict limitată de maximum 12 mg/kg.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,2 mg/kg corp. Este excretat netransformat pe cale urinară.

Nu este cuprins în lista aditivilor permişi în România.

E 233 – THIABENDAZOLAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

utilizat pentru tratamentul de suprafaţă al fructelor, fiind eficient împotriva mucegaiurilor. Se prezintă sub forma unui praf alb, foarte solubil în apă. Tratamentul se aplică prin imersare sau pulverizare cu soluţie, care penetrează uneori coaja, putând fi regăsită şi în fruct. Se foloseşte în cantitate strict limitată de maximum 6 mg/kg la citrice şi 3 mg/kg la banane.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,1 mg/kg corp. Este excretat netransformat pe cale urinară.

Acest aditiv a fost considerat periculos, în 2008 fiind scos de pe lista aditivilor permişi în Uniunea Europeană.

69

Page 70: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 234 - NIZINĂAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali.

Este un antibiotic activ faţă de bacteriile gram-pozitive dăunătoare. Este produs de bacteria Lactococcus lactis, utilizată în mod normal la fabricarea brânzeturilor. Se foloseşte în cantitate de maximum 12,5 mg/kg la diferite sortimente de brânzeturi şi în budinci (3 mg/kg)..

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,3mg/kg corp. Nu este toxică şi nu are efecte secundare.

E 235 – NATAMICINĂ ( PIMARICINĂ) Aditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

fiind produs de unele bacterii din familia Streptomyces. Este un antibiotic activ faţă de fungi. Se utilizează pentru tratamentul de suprafaţă al unor sortimente de brânzeturi şi cîrnaţi uscaţi, afumaţi.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,3mg/kg corp. Nu este toxică şi nu are efecte secundare.

E 239 – HEXAMETILEN TETRA AMINĂAditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici,

obţinut din formaldehidă şi amoniac. Se foloseşte ca şi conservant împotriva degradărilor produse de fungi la unele brânzeturi (brânza Provolone- 25 mg/kg). Are o utilizare limitată datorită gustului pe care îl conferă.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,15mg/kg corp. Dozele crescute pot produce efecte secundare serioase.

70

Page 71: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 242 – DICARBONAT DE DIMETIL (DMDC, Bicarbonat de dimetil, Dimetil pirocarbonat)

Aditiv alimentar cu rol de conservant, utilizat pentru sterilizarea la rece a băuturilor nealcoolice aromate (băuturi răcoritoare, ceaiuri, vin fără alcool, cafea sau substitute de cafea preparate, băuturi energizante). În cadrul procesului tehnologic de sterilizare, 96% din acest aditiv se descompune în dioxid de carbon şi metanol, eliminându-se.

Se poate adăuga în cantitate de maxim 250 mg/l în băuturile sus-menţionate. Este considerat un aditiv sigur, fapt pentru care nu s-a stabilit o doză maximă admisibilă. Produsul în sine este foarte toxic, dar cantitatea rămasă în alimente se consideră a fi inofensivă.

E 249 – NITRIT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor, produs

prin procedee chimice din azotatul de potasiu sau extras din zăcăminte naturale, deoarece se prezintă şi ca mineral natural. Este o pulbere de culoare albă, eficientă împotriva bacteriei Clostridium botulinum. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.Se foloseşte în cantitate de maximum 150 mg/kg la produse din carne. În unele produse se pot folosi amestecuri de nitraţi şi nitriţi.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,06mg/kg corp, adică 1,2 mg pentru o persoană care cântăreşte 20 kg. Cantitatea de 1,2 mg nitrit de potasiu se poate regăsi în 8 grame de preparat din carne.

În stomac, în prezenţa proteinelor, nitriţii formează nitrozamine, substanţe cu potenţial cancerigen. De asemeni, ei reacţionează cu hemoglobina, distrugând-o. Hemoglobina copiilor, în comparaţie cu hemoglobina adulţilor este mult mai sensibilă faţă de nitriţi, motiv pentru care copiii nu ar trebui să consume produse conţinând acest aditiv. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor de pe alimente.

71

Page 72: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 250 –NITRIT DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor, produs

prin procedee chimice din azotatul de sodiu sau extras din zăcăminte naturale, deoarece se prezintă şi ca mineral natural. Este o pulbere de culoare albă, eficientă împotriva bacteriei Clostridium botulinum. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Se foloseşte în cantitate cuprinsă între 100 mg/kg şi 180 mg/kg la produsele din carne conservate prin sterilizare, sărare, uscare sau afumare. În unele produse se pot folosi amestecuri de nitraţi şi nitriţi.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,06mg/kg corp, adică 1,2 mg pentru o persoană care cântăreşte 20 kg. Cantitatea de 1,2 mg nitrit de potasiu se poate regăsi în 6 - 12 grame de preparat din carne.

În stomac, în prezenţa proteinelor, nitriţii formează nitrozamine, substanţe cu potenţial cancerigen. De asemeni, ei reacţionează cu hemoglobina, distrugând-o. Hemoglobina copiilor, în comparaţie cu hemoglobina adulţilor este mult mai sensibilă faţă de nitriţi, motiv pentru care copiii nu ar trebui să consume produse conţinând acest aditiv. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor de pe alimente.

E 251 –NITRAT DE SODIU (Salpetru de Chile)Aditiv alimentar din categoria conservanţilor, produs

prin procedee chimice din azotatul de sodiu sau extras din zăcăminte naturale, deoarece se prezintă şi ca mineral natural. Este o pulbere de culoare albă, utilizat împotriva decolorării produselor. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se foloseşte în cantitate de maxim 150 mg/kg la produse din carne netratate termic. În unele produse se pot folosi amestecuri de nitraţi şi nitriţi.

72

Page 73: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 3,7mg/kg corp.

Nitraţii, deşi inofensivi, în stomac, în prezenţa proteinelor, formează nitriţi, care apoi se transformă în nitrozamine, substanţe cu potenţial cancerigen. De asemeni, ei reacţionează cu hemoglobina, distrugând-o. Hemoglobina copiilor, în comparaţie cu hemoglobina adulţilor este mult mai sensibilă faţă de nitriţi, motiv pentru care copiii nu ar trebui să consume produse conţinând acest aditiv. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor de pe alimente.

E 252 –NITRAT DE POTASIU (Salpetru)Aditiv alimentar din categoria conservanţilor, produs

prin procedee chimice din azotatul de potasiu sau extras din zăcăminte naturale, deoarece se prezintă şi ca mineral natural.

Este o pulbere de culoare albă, utilizat împotriva decolorării produselor. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se foloseşte în cantitate de maxim 300 mg/kg la produse din carne conservate prin uscare, sărare sau afumare, la unele brânzeturi sau înlocuitori de brânză pe bază de produse lactate (150 mg/kg), cît şi la hering marinat şi şprot în cantitate de 500 mg/kg. La unele produse se pot folosi amestecuri de nitraţi şi nitriţi.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 3,7mg/kg corp.

Nitraţii, deşi inofensivi, în stomac, în prezenţa proteinelor, formează nitriţi, care apoi se transformă în nitrozamine, substanţe cu potenţial cancerigen. De asemeni, ei reacţionează cu hemoglobina, distrugând-o. Hemoglobina copiilor, în comparaţie cu hemoglobina adulţilor este mult mai sensibilă faţă de nitriţi, motiv pentru care copiii nu ar trebui să consume produse conţinând acest aditiv. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor de pe alimente.

73

Page 74: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 260 – ACID ACETIC (Oţet)Aditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

dar folosit şi ca aromatizant, obţinut prin fermentarea zahărului, melasei sau alcoolului, ori prin sinteză chimică din aldehidă acetică. Adăugat în maioneză, inactivează bacteria Salmonella. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman nu este limitată. Nu produce efecte secundare decât în rare cazuri de intoleranţă la oţet.

E 261(i) – ACETAT DE POTASIU, E 261(ii) - DIACETAT DE POTASIU

Aditivi alimentari din categoria conservanţilor naturali, obţinuţi din acidul acetic (oţet), prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman nu este limitată. Nu produc efecte secundare decât în rare cazuri de intoleranţă la oţet.

E 262(i) – ACETAT DE SODIU, E 262(ii) - DIACETAT DE SODIU

Aditivi alimentari din categoria conservanţilor naturali, obţinuţi din acidul acetic, prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 15 mg/kg corp. Nu produc efecte secundare decât în rare cazuri de intoleranţă la oţet.

E 263 – ACETAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

obţinut din acidul acetic, prin fermentaţie bacteriană. Se

74

Page 75: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

utilizează în special în panificaţie împotriva organismelor producătoare de spori. Nu produce nici un fel de efecte secundare, iar doza zilnică pentru consumul uman nu este limitată.

E 270 – ACID LACTICAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

obţinut din amidon şi melasă, prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează împotriva drojdiilor şi fungilor, cât şi pentru creşterea stabilităţii unor produse, în cantităţile prevăzute de reţete. Se foloseşte, de asemeni şi pentru prepararea laptelui acidifiat şi pentru inhibarea dezvoltării bacteriilor precum E.Coli, Salmonella, Campylobacter şi Listeria pe carcasele de vită, porc sau pasăre în timpul sacrificării. Alimentele conţinînd acid lactic nu trebuie date copiilor mici, deoarece aceştia nu sunt capabili să-l metabolizeze.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare la dozele utilizate în alimente.

E 280 – ACID PROPIONICAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

obţinut prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează împotriva drojdiilor şi fungilor, cât şi împotriva degradărilor provocate de unele microorganisme. Datorită mirosului său puternic, se foloseşte într-o gamă restrânsă de produse (pâine feliată preambalată şi pîine de secară), în cantităţi de pînă la 3000 mg/kg.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente.

75

Page 76: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 281 – PROPIONAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

obţinut prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează în special împotriva drojdiilor şi fungilor.

Se foloseşte într-o gamă restrânsă de produse (pâine cu valoare energetică redusă), în cantităţi de până la 3000 mg/kg echivalent acid propionic.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente.

E 282 – PROPIONAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali,

obţinut prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează în special împotriva drojdiilor şi fungilor.

Se foloseşte într-o gamă restrânsă de produse (pâine cu valoare energetică redusă), în cantităţi de până la 3000 mg/kg echivalent acid propionic.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. E 283 – PROPIONAT DE POTASIU

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali, obţinut prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează în special împotriva drojdiilor şi fungilor.

Se foloseşte într-o gamă restrânsă de produse de panificaţie şi patiserie, în cantităţi de până la 2000 mg/kg echivalent acid propionic.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente.

E 284 – ACID BORIC Aditiv alimentar cu rol de substanţă-tampon, pentru a

controla aciditatea. Se utilizează numai la icrele de sturion (caviar), în cantitate de maxim 4000 mg/kg.

76

Page 77: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,1mg/kg corp.

E 285 – BORAX (Tetraborat de sodiu) Aditiv alimentar cu rol de substanţă-tampon, pentru a

controla aciditatea. Se utilizează numai la icrele de sturion (caviar), în cantitate de maxim 4000 mg/kg.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,1mg/kg corp.

E 296 – ACID MALICAditiv alimentar cu rol de conservant, stabilizator şi

aromatizant, prezent în mod natural în majoritatea fructelor şi legumelor. Pentru uz industrial, se obţine prin sinteză chimică. Se utilizează conform cantităţilor prevăzute de reţete în sucuri, nectaruri, gemuri, jeleuri şi marmelade din fructe.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare, dar nu sunt permise dozele prea mari în alimentele destinate copiilor mici, deoarece aceştia au capacităţi reduse de metabolizare a acidului malic.

E 297 – ACID FUMARICAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi

stabilizator. Poate fi obţinut din acid malic prin încălzire, prin oxidarea catalitică a benzenului sau prin fermentaţia bacteriană a glucozei. Se găseşte în mod natural în unele plante, fiind esenţial în respiraţia celulară a ţesuturilor animale şi vegetale.

Se utilizează în alimente la fel ca şi acidul tartric E 334, fiind un substituent al acestuia. Cantităţile încorporate variază de la 1000 mg/kg, până la 4000 mg/kg. Se foloseşte în vinuri, produse fine de cofetărie şi patiserie, deserturi cu aspect de jeleu, prafuri instant pentru ceaiuri şi băuturi cu aromă de fructe, umpluturi şi glazuri pentru produse de patiserie etc.

77

Page 78: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare.

E 300 – ACID ASCORBIC

Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regăsit în mod natural în majoritatea fructelor şi legumelor şi cunoscut sub denumirea de Vitamina C. Fiind un component natural al alimentelor, acidul ascorbic are un rol de neînlocuit în buna desfăşurare a tuturor proceselor biochimice care au loc la nivelul organismului uman, rol pe care, din păcate, aditivul E 300 nu îl poate înlocui.

Acesta este un produs industrial sintetizat prin fermentaţia glucozei, urmată de o oxidare chimică, ce nu poate fi utilizat drept supliment vitaminic. Datorită proprietăţilor antioxidante şi lipsei de toxicitate, aditivul E 300 se adaugă conform cantităţilor prevăzute în reţete într-o gamă foarte variată de produse . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică pentru consumul uman nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile utilizate în alimente.

E 301 – ASCORBAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, având şi

proprietăţi de stabilizare a culorii produselor. Este sarea de sodiu a acidului ascorbic E 300, adăugându-se conform cantităţilor prevăzute în reţete în lapte parţial sau total deshidratat, în legume şi fructe refrigerate, congelate sau conservate, în produse de panificaţie şi paste făinoase, în preparate din carne tocată proaspătă, în bere, sucuri, nectaruri şi concentrate din fructe. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică pentru consumul uman nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile utilizate în alimente.

78

Page 79: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 302 – ASCORBAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor. Este

sarea de calciu a acidului ascorbic E 300, adăugându-se conform cantităţilor prevăzute în reţete reţete în lapte parţial sau total deshidratat, în legume şi fructe refrigerate, congelate sau conservate, în produse de panificaţie şi paste făinoase, în preparate din carne tocată proaspătă, în bere, sucuri, nectaruri şi concentrate din fructe. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică pentru consumul uman nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile utilizate în alimente.

E 304(i) – PALMITAT DE ASCORBILAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut

din combinaţia acidului gras palmitic cu acidul ascorbic. Este utilizat pentru prevenirea râncezirii produselor ce conţin uleiuri cu mulţi acizi graşi nesaturaţi, adăugîndu-se în cantităţi de maximum 1000 mg/kg în produsele pentru adulţi cum ar fi produsele de patiserie, deserturi pe bază de lapte sau fructe, cereale pentru micul dejun, fructe uscate, produse de cofetărie, condimente, sosuri, grăsimi emulsionate tartinabile, peşte congelat, membrane comestibile, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare etc. şi în cantitate de 10 mg/l sau 10 mg/kg în produse pentru sugari şi copii mici sănătoşi. Se mai foloseşte tot ca antioxidant şi la fabricarea coloranţilor din grupele E 160 şi E 161.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1,25 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare. Deoarece acidul palmitic se obţine în principal din grăsimi vegetale, dar poate proveni şi din grăsimi animale, vegetarienii sau cei ce cultivă anumite credinţe şi valori ar trebui să evite produsele ce conţin E 304(i).

79

Page 80: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 304(ii) – STEARAT DE ASCORBILE 305 Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut din combinaţia acidului gras palmitic cu acidul ascorbic. Este utilizat pentru prevenirea râncezirii produselor ce conţin uleiuri cu mulţi acizi graşi nesaturaţi, adăugîndu-se în cantităţi de maximum1000 mg/kg în produsele pentru adulţi cum ar fi produsele de patiserie, deserturi pe bază de lapte sau fructe, cereale pentru micul dejun, fructe uscate,produse de cofetărie, condimente, sosuri, grăsimi emulsionate tartinabile, peşte congelat, membrane comestibile, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1,25 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare. Deoarece acidul palmitic se obţine în principal din grăsimi vegetale, dar poate proveni şi din grăsimi animale, vegetarienii sau cei ce cultivă anumite credinţe şi valori ar trebui să evite produsele ce conţin E 304(ii).

E 306 – CONCENTRAT TOCOFEROLAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regăsit în

mod natural în seminţele plantelor oleaginoase, cunoscut şi sub denumirea de vitamina E. Se extrage din uleiuri vegetale bogate în vitamina E, dar poate fi obţinut şi pe cale sintetică. Datorită aromei intense, se foloseşte în cantităţi limitate de până la 10 mg/kg sau 10 mg/l în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, cît şi în uleiuri şi grăsimi sau produse ce conţin uleiuri şi grăsimi, pentru prevenirea râncezirii acestora.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele conţinute în alimente.

80

Page 81: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 307 – ALFA TOCOFEROLAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regăsit în

mod natural în seminţele plantelor oleaginoase, cunoscut şi sub denumirea de vitamina E. Se extrage din uleiuri vegetale bogate în vitamina E, dar poate fi obţinut şi pe cale sintetică. Datorită aromei intense, se foloseşte în cantităţi limitate de până la 10 mg/kg sau 10 mg/l în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, cît şi în uleiuri şi grăsimi sau produse ce conţin uleiuri şi grăsimi, pentru prevenirea râncezirii acestora.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele conţinute în alimente.

E 308 – GAMMA TOCOFEROLAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regăsit în

mod natural în seminţele plantelor oleaginoase, cunoscut şi sub denumirea de vitamina E. Se extrage din uleiuri vegetale bogate în vitamina E, dar poate fi obţinut şi pe cale sintetică. Datorită aromei intense, se foloseşte în cantităţi limitate de până la 10 mg/kg sau 10 mg/l în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, cît şi în uleiuri şi grăsimi sau produse ce conţin uleiuri şi grăsimi, pentru prevenirea râncezirii acestora.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele conţinute în alimente.

E 309 – DELTA TOCOFEROLAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regăsit în

mod natural în seminţele plantelor oleaginoase, cunoscut şi sub denumirea de vitamina E. Se extrage din uleiuri vegetale bogate în vitamina E, dar poate fi obţinut şi pe cale sintetică. Datorită aromei intense, se foloseşte în cantităţi limitate de până la 10 mg/kg sau 10 mg/l în produse destinate sugarilor şi

81

Page 82: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

copiilor mici sănătoşi, cît şi în uleiuri şi grăsimi sau produse ce conţin uleiuri şi grăsimi, pentru prevenirea râncezirii acestora.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele conţinute în alimente.

E 310 – GALAT DE PROPILAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut

pe cale chimică din propanol şi acid galic, folosit atât în industria produselor cosmetice, cât şi în producţia alimentară. Utilizat ca antioxidant împotriva râncezirii grăsimilor din alimente, se adaugă în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg, individual sau în combinaţie cu alţi galaţi sau butilaţi (E 319 - 321), în diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe procesate, cereale, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 1,4 mg/kg corp. În tubul digestiv, acest aditiv se descompune în componentele iniţiale, adică propanol şi acid galic. Acesta din urmă este responsabil de unele efecte secundare cum ar fi: eczeme cutanate, afecţiuni gastrice şi hiperactivitate. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 311 – GALAT DE OCTILAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut

pe cale chimică din octanol şi acid galic. Utilizat ca şi antioxidant împotriva râncezirii grăsimilor din alimente, se adaugă în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg, individual sau în combinaţie cu alţi galaţi sau butilaţi (E 319 - 321), în

82

Page 83: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe procesate, cereale, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,5 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită. În tubul digestiv, acest aditiv se descompune în componentele iniţiale, adică octanol şi acid galic. Acesta din urmă este responsabil de unele efecte secundare cum ar fi: eczeme cutanate, afecţiuni gastrice şi hiperactivitate. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 312 – GALAT DE DODECILAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut

pe cale chimică din alcool lauric şi acid galic. Utilizat ca antioxidant împotriva râncezirii grăsimilor din alimente, se adaugă în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg, individual sau în combinaţie cu alţi galaţi sau butilaţi (E 319 - 321), în diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe procesate, cereale, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,05 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită, mai ales de către copii. În tubul digestiv, acest aditiv se descompune în componentele iniţiale, adică alcool lauric şi acid galic. Acesta din urmă este responsabil de unele efecte secundare cum ar fi: eczeme cutanate, afecţiuni gastrice

83

Page 84: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

şi hiperactivitate. În plus, alcoolul lauric poate fi obţinut din grăsimi animale, fapt pentru care vegetarienii sau cei ce cultivă anumite credinţe şi valori ar trebui să evite produsele ce conţin E 312. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 315 – ACID ERYTHORBIC (ACID IZOASCORBIC)Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, obţinut

prin izomerizare din acidul ascorbic. Se utilizează în cantitate de 500 mg/kg la produse din carne sărate sau conservate şi la produse din peşte conservate, semiconservate, refrigerate sau congelate în cantitate de 1500 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare.

E 316 – IZOASCORBAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor,

reprezentând sarea de sodiu a acidului ascorbic. Se utilizează în cantitate de 500 mg/kg la produse din carne sărate sau conservate şi la peşte şi produse din peşte conservate, semiconservate, refrigerate sau congelate în cantitate de 1500 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare.

E 319 – TERŢBUTILHIDROCHINONĂ ( TBHQ)Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor sintetici,

cu rol în prevenirea râncezirii grăsimilor. Se utilizează individual sau în combinaţie cu alţi butilaţi sau galaţi (E 310 - 312), în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg în diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe

84

Page 85: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

procesate, cereale preparate, suplimente nutritive, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,2 mg/kg corp, o doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită. Acest aditiv are efect cancerigen cert la animalele de laborator, iar la om este responsabil de efecte secundare serioase, printre care reacţiile alergice, leziunile la nivel celular, inclusiv la nivelul ADN-ului, declanşarea unor procese tumorale gastrice etc., motiv pentru care se preconizează limitarea mai strictă a utilizării sale în Uniunea Europeană. În România, acest aditiv nu a fost permis până în 2007,când, din raţionamente politico-economice a fost introdus. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 320 – BUTIL HIDROXIANISOL (BHA)Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor sintetici,

cu rol în prevenirea râncezirii grăsimilor. Se utilizează individual sau în combinaţie cu alţi butilaţi sau galaţi (E 310 - 312) în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg în diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe procesate, cereale preparate, suplimente nutritive, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,2 mg/kg corp, o doză foarte mică, ce poate fi foarte

85

Page 86: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

uşor depăşită. Acest aditiv are efect cancerigen cert la animalele de laborator, iar la om este responsabil de efecte secundare serioase, printre care reacţiile alergice, leziunile la nivel celular, inclusiv la nivelul ADN-ului, declanşarea unor procese tumorale gastrice etc., motiv pentru care se preconizează limitarea mai strictă a utilizării sale în Uniunea Europeană. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 321 – BUTIL HIDROXITOLUEN (BHT)Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor sintetici,

cu rol în prevenirea râncezirii grăsimilor. Se utilizează individual sau în combinaţie cu alţi butilaţi sau galaţi (E 310 - 312) în cantităţi cuprinse între 100 şi 200 mg/kg în diverse grăsimi animale sau vegetale, cât şi în amestecuri pentru patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, fructe procesate, cereale preparate, suplimente nutritive, mirodenii, produse din carne, cartofi deshidrataţi, arome şi lapte praf pentru distribuitoarele automate. În guma de mestecat se adaugă în cantitate de 400 mg/kg, iar în uleiuri esenţiale 1000 mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,125 mg/kg corp, o doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor depăşită, mai ales de către copii. Acest aditiv produce efecte secundare serioase, printre care reacţiile alergice, leziunile la nivel celular hepatic, inclusiv la nivelul ADN-ului, crize migrenoase, creşterea colesterolemiei, distrugerea vitaminei K, responsabilă de coagularea sângelui etc., motiv pentru care se preconizează limitarea mai strictă a utilizării sale în Uniunea Europeană. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor şi evitarea oricărui exces.

86

Page 87: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 322 – LECITINĂAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor,

emulgatorilor şi stabilizatorilor. Este un compus care se regăseşte în structura membranei celulare a oricărui organism viu. Pentru uz industrial (alimentar şi farmaceutic) se obţine în special din boabe de soia sau gălbenuş de ou.

Se utilizează în toate tipurile de produse alimentare, în cantităţile prevăzute de reţete, inclusiv în cele destinate sugarilor şi copiilor mici, unde doza este de 1000 mg/l.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare nici măcar persoanelor alergice la soia sau ouă.

E 330 – ACID CITRICAditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate,

fiind utilizat şi ca aromatizant. Potenţează efectul antioxidanţilor şi gelificanţilor şi contribuie la formarea emulsiilor. În mod natural, acidul citric se găseşte în fiecare celulă vie. Pentru uz industrial se obţine prin fermentarea melasei sau zahărului în prezenţa mucegaiului Aspergillus niger.Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de fructe, legume, lapte, în uleiuri şi grăsimi neemulsionate şi emulsionate, produse de panificaţie, patiserie, cofetărie etc., cât şi în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, în cantităţi prevăzute de reţete.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile conţinute de alimente, fiind lipsit de toxicitate. Adesea este confundat cu “sarea de lămâie” care este , de fapt, acidul tartric E 334 şi care are, într-adevăr, un anumit grad de toxicitate.

E 331 – CITRAT DE SODIU Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, având de

asemeni şi funcţii de regulator de aciditate, conservant,

87

Page 88: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

aromatizant şi sechestrant. Se prezintă sub forma E 331(i) - Citrat biacid de sodiu, E 331(ii) - Citrat monoacid de sodiu sau E 331(iii) - Citrat trisodic, toate acestea fiind săruri de sodiu ale acidului citric.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte, legume, fructe, în uleiuri şi grăsimi de origine animală sau vegetală emulsionate sau neemulsionate, lapte parţial sau total deshidratat, în preparate din carne tocată proaspătă, cât şi în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, în cantităţi de 2000 mg/l.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile conţinute de alimente.

E 332 – CITRAT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, având de

asemeni şi funcţii de regulator de aciditate, conservant, aromatizant şi sechestrant. Se prezintă sub forma E 332(i) - Citrat monopotasic sau E 332(ii) - Citrat tripotasic, acestea fiind săruri de potasiu ale acidului citric.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte, legume, fructe, în uleiuri şi grăsimi de origine animală sau vegetală emulsionate sau neemulsionate, lapte parţial sau total deshidratat, în preparate din carne tocată proaspătă, cât şi în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, în cantităţi de 2000 mg/l.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile conţinute de alimente.

E 333 – CITRAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, având de

asemeni şi funcţii de regulator de aciditate, conservant, aromatizant şi de dedurizare a apei. Se prezintă sub formele E 333(i)- Citrat monocalcic, E 333(ii) – Citrat dicalcic sau E

88

Page 89: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

333(iii) – Citrat tricalcic, acestea fiind săruri de calciu ale acidului citric.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte, carne, peşte, fructe, legume, grăsimi, în produse de panificaţie, patiserie, cofetărie, sosuri, condimente etc., şi în unele suplimente alimentare destinate persoanelor cu probleme gastrice sau cu deficit de calciu. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu produce efecte secundare în cantităţile conţinute de alimente.

E 334 – ACID TARTRIC Aditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate,

regăsit în mod natural în fructe şi cu predilecţie în mustul de struguri. Forma utilizată în industria alimentară, dar şi în cea farmaceutică şi textilă (la vopsirea ţesăturilor) este cea cristalizată, cunoscută sub denumirea de “sare de lămâie”, obţinută pe cale chimică.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de ciocolată şi cacao, în gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri şi nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri şi nectaruri, gumă de mestecat etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari şi repetate pot produce tulburări gastrointestinale, hiperaciditate, greaţă, vărsături, afecţiuni ale gurii, ale rinichilor, tulburări respiratorii, convulsii, somnolenţă, dureri musculare. Acidul tartric este un toxic pentru sistemul muscular, putând duce chiar la paralizie, dar dozele utilizate în alimente nu pot produce astfel de efecte.

E 335 – TARTRAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria emulgatorilor şi agenţilor

de îngroşare, deoarece cristalele sale au capacitatea de a reţine

89

Page 90: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

apa. Este sarea de sodiu a acidului tartric şi se utilizează conform cantităţilor specificate în reţete la produsele pe bază de ciocolată şi cacao, în gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri şi nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri şi nectaruri, gumă de mestecat etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de tartraţi este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari au efect laxativ, produc tulburări gastrointestinale, greaţă, vomă, crampe şi afecţiuni renale.Este mult mai puţin toxic decât acidul tartric E 334.

E 336 – TARTRAT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria emulgatorilor şi agenţilor

de îngroşare, deoarece cristalele sale au capacitatea de a reţine apa şi parţial de a reacţiona cu aceasta. Este o sare de potasiu a acidului tartric care are şi rol de regulator de aciditate.

Se utilizează conform cantităţilor specificate în reţete la produse pe bază de ciocolată şi cacao, în gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri şi nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri şi nectaruri, gumă de mestecat etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de tartraţi este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari produc tulburări gastrointestinale, având efect laxativ şi diuretic. Este mult mai puţin toxic decât acidul tartric E 334.

E 337 – TARTRAT DUBLU DE POTASIU ŞI SODIU

Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor, regulatorilor de

90

Page 91: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

aciditate, ce funcţionează şi ca emulgator, cunoscut şi sub denumirea de “sare Seignette” sau “sare Rochelle”. Se utilizează conform cantităţilor specificate în reţete la produsele pe bază de ciocolată şi cacao, în gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri şi nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri şi nectaruri, gumă de mestecat etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de tartraţi este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari produc tulburări gastrointestinale, având efect laxativ şi diuretic. Este mult mai puţin toxic decât acidul tartric E 334.

E 338 – ACID FOSFORIC (Acid ortofosforic)Aditiv alimentar din categoria

acidifianţilor, sechestranţilor şi potenţiator pentru antioxidanţi, conferind totodată şi o aromă specifică. Este un acid puternic, care se utilizează în sucuri şi nectaruri sau concentrate de sucuri şi nectaruri din fructe în cantitate de 700 mg/l, în laptele UHT în cantitate de 1000 mg/l şi în preparate din fructe şi fructe confiate în cantitate de 800 mg/kg. Este permis în produsele destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 1000 mg/l.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Cantităţile prea mari de fosfaţi pot cauza tulburări metabolice.

E 339 – FOSFAT DE SODIU

91

Page 92: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate, emulgator, sechestrant, umectant şi stabilizator (de reţinere a apei şi de îngroşare), care se prezintă sub formele E 339(i) - Fosfat monosodic, E 339(ii) - Fosfat disodic şi E 339(iii) - Fosfat trisodic.

Se adaugă în cantitate de 1-1,5 g/kg în laptele parţial deshidratat, în cantitate de 2,5 g/kg în laptele praf integral sau degresat, în smântână UHT şi frişcă în cantitate de 5g/l şi în brânza proaspătă în cantitate de 2g/kg. Este permis în produsele destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 1000 mg/l. Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Cantităţile prea mari de fosfaţi pot cauza tulburări metabolice. E 340 – FOSFAT DE POTASIU

Aditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate, emulgator, sechestrant, umectant şi stabilizator (de reţinere a apei şi de îngroşare), care se prezintă sub formele E 340(i) - Fosfat monopotasic, E 340(ii) - Fosfat dipotasic şi E 340(iii) - Fosfat tripotasic.

Se utilizează în brânză topită (20 g/kg), produse din carne (5g/kg), în băuturi energizante şi ape de masă preparate (500mg/kg), în băuturi din proteine vegetale (20 g/l), în sare şi înlocuitori de sare (10g/kg) şi în suplimente alimentare, conform cantităţilor prevăzute de reţete. Se utilizează şi în produse destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 1g/l.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Cantităţile prea mari de fosfaţi pot cauza tulburări metabolice.

E 341 – FOSFAT DE CALCIUAditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate,

emulgator, sechestrant, umectant şi stabilizator (de reţinere a

92

Page 93: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

apei şi de îngroşare), care se prezintă sub formele E 341(i) - Fosfat monocalcic, E 341(ii) - Fosfat dicalcic şi E 341(iii) - Fosfat tricalcic.

Fosfatul monocalcic nu este, de fapt, un aditiv alimentar, ci o substanţă folosită la spălarea instalaţiilor dozatoarelor automate care livrează băuturi de tip ceai, cafea instant, suc etc. Fosfatul dicalcic se foloseşte în cantitate de 1g/kg la gheaţa alimentară, iar fosfatil tricalcic se adaugă în cantitate de maxim 3g/kg în unele deserturi şi în amestecuri de prafuri pentru deserturi. Fosfaţii de calciu nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Cantităţile prea mari de fosfaţi pot cauza tulburări metabolice.

E 343 – FOSFAT DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate,

emulgator, sechestrant, umectant şi stabilizator (de reţinere a apei şi de îngroşare), care se prezintă sub formele E 343(i) - Fosfat monomagnezic sau E 343(ii) - Fosfat dimagnezic.

Se utilizează în cantitate de 2,5g/kg ca înălbitor în făină sau în cantitate de 20g/kg în făina de panificaţie, care conţine agenţi de afânare. Se mai foloseşte şi în unele sosuri sau emulsii. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Cantităţile prea mari de fosfaţi pot cauza tulburări metabolice.

E 350 – MALAT DE SODIUAditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate şi umectanţilor. Este sarea de sodiu a acidului malic. Se prezintă sub forma E 350(i) - Malat acid de sodiu sau E 350(ii) - Malat de sodiu. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

93

Page 94: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

produse lactate, brânzeturi şi înlocuitori de brânză, grăsimi tartinabile, sosuri, supe şi ciorbe instant, condimente, produse din fructe, legume, peşte, carne, ouă, cereale, băuturi alcoolice si nealcoolice, dulciuri, îngheţată etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile încorporate în alimente şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă.

E 351 – MALAT DE POTASIUAditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate

şi umectanţilor. Este sarea de potasiu a acidului malic. Se prezintă sub forma E351(i) - Malat acid de potasiu sau E351(ii) -Malat de potasiu.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi şi înlocuitori de brânză, grăsimi tartinabile, sosuri, supe şi ciorbe instant, condimente, produse din fructe, legume, peşte, carne, ouă, cereale, băuturi alcoolice si nealcoolice, dulciuri, îngheţată etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile încorporate în alimente şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă.

E 352 – MALAT DE CALCIUAditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate

şi umectanţilor. Este sarea de calciu a acidului malic. Se prezintă sub forma E 352(i) - Malat acid de calciu sau E352(ii) -Malat de calciu.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi şi înlocuitori de brânză, grăsimi tartinabile, sosuri, supe şi ciorbe instant, condimente, produse din fructe, legume, peşte, carne, ouă, cereale, băuturi alcoolice

94

Page 95: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

si nealcoolice, dulciuri, îngheţată etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile încorporate în alimente şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă.

E 353 – ACID METATARTRICAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi de

legare a ionilor metalici, pe care îi elimină astfel. Este un acid natural, prezent în fructe, dar obţinut pentru uz industrial prin fermentarea glucozei. Are aceleaşi proprietăţi ca şi acidul tartric, fiind o formă mai concentrată a acestuia

Se utilizează în vinuri şi sucuri de fructe în cantitate de maxim 100 mg/l. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de tartraţi este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari şi repetate pot produce tulburări gastrointestinale, hiperaciditate, greaţă, vărsături, afecţiuni ale gurii, ale rinichilor, tulburări respiratorii, convulsii, somnolenţă, dureri musculare.

E 354 – TARTRAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi

conservant. Este sarea de calciu a acidului tartric. Se utilizează la produse din peşte, alge sau fructe conservate în cantităţile prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman de tartraţi este de până la 30 mg/kg corp. Dozele mari pot produce iritaţie gastrică.

E 355 – ACID ADIPICAditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate,

agent de întărire, afânător şi aromatizant. Este un compus

95

Page 96: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

chimic utilizat în creme, umpluturi şi glazuri pentru produse fine de patiserie şi brutărie, în cantitate de 2000mg/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Este considerat un aditiv periculos, cu potenţial cancerigen.

Adipaţii sunt, de asemeni consideraţi contaminanţi ai apei, aerului şi solului, proveniţi din arderea deşeurilor menajere urbane, din ape industriale uzate etc., care prezintă şi dezavantajul că se descompun foarte greu.

E 356 – ADIPAT DE SODIUAditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate,

agent de întărire, afânător şi aromatizant. Este un compus chimic utilizat în diverse prafuri pentru prepararea unor deserturi sau băuturi, în deserturi cu aromă de fructe sau cu aspect de jeleu, în cantităţi de până la 6g/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Este considerat un aditiv periculos, cu potenţial cancerigen.

Adipaţii sunt, de asemeni consideraţi contaminanţi ai apei, aerului şi solului, proveniţi din arderea deşeurilor menajere urbane, din ape industriale uzate etc., care prezintă şi dezavantajul că se descompun foarte greu.

E 357 –ADIPAT DE POTASIUAditiv alimentar cu funcţii de regulator de aciditate,

agentde întărire, afânător şi aromatizant. Este un compus chimic utilizat în diverse prafuri pentru prepararea unor deserturi sau băuturi, în deserturi cu aromă de fructe sau cu aspect de jeleu, în cantităţi de până la 6g/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

96

Page 97: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp. Este considerat un aditiv periculos, cu potenţial cancerigen. Adipaţii sunt, de asemeni consideraţi contaminanţi ai apei, aerului şi solului, proveniţi din arderea deşeurilor menajere urbane, din ape industriale uzate etc., care prezintă şi dezavantajul că se descompun foarte greu.

E 363 – ACID SUCCINICAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi

aromatizant. În mod natural este prezent în fructe, legume, vin. Pentru uz industrial se obţine din acid acetic.

Se utilizează în cantităţi de până la 6g/kg în deserturi, supe şi ciorbe, prafuri pentru prepararea de casă a băuturilor răcoritoare, dar şi ca supliment alimentar. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare.

E 380 – CITRAT TRIAMONIC

Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, substanţă-tampon şi emulgator, cu largă utilizare în produse lactate, din fructe şi legume, peşte, condimente, supe şi sosuri instant, produse dietetice, suplimente alimentare etc. Este o sare de amoniu a acidului citric.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 385 – ETILEN DIAMINĂ TETRA ACETAT (EDTA)Aditiv alimentar cu funcţie de antioxidant, emulgator,

sechestrant şi conservant. Se utilizează în cantităţi de până la 800 mg/kg într-o gamă foarte variată de produse.

Se regăseşte în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse din legume, fructe, peşte, carne, ouă, grăsimi

97

Page 98: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

emulsionate şi neemulsionate, în produse conservate prin fermentare, congelare sau uscare, în sosuri, condimente, concentrate pentru băuturi preparate de dozatoare automate, gemuri, jeleuri, creme, glazuri şi umpluturi pentru produse de patiserie, fructe uscate, deserturi pe bază de cereale sau amidon etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Acest compus sintetic nu se metabolizează, fiind excretat prin urină. Are utilizări industriale foarte variate, datorită proprietăţii sale de a forma compuşi stabili cu ionii metalici, cum sunt cei de calciu, magneziu, mangan, cupru, plumb, fier, mercur etc. . Aceeaşi acţiune are loc şi la nivelul organismului uman, fiind utilizat în medicină pentru tratarea hipercalcemiei, a intoxicaţiilor cu mercur sau plumb, a thalasemiei (excesul de fier). Pentru persoanele sănătoase, EDTA constituie un agent toxic la nivel celular, care poate spolia organismul de elemente importante cum sunt calciul, magneziul, fierul, având totodată şi un efect anticoagulant.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2,5 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit prin consum cumulat, mai ales de către copii. Acest aditiv nu a fost permis în Romînia până în anul 2002, cînd a fost introdus ca efect al alinierii la normele europene. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

E 400 – ACID ALGINIC

Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare şi de aglomerare. Este un produs natural obţinut din mai multe specii de alge brune.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate produsele lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume

98

Page 99: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

prelucrate, conservate, produse din carne etc. Alginaţii sunt permişi în preparate destinate sugarilor şi copiilor mici, dar numai în budinci şi deserturi pe bază de cereale prelucrate, în cantitate de maxim 500 mg/kg. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu au fost semnalate efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă.

E 401 – ALGINAT DE SODIUAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare şi de aglomerare. Este sarea de sodiu a acidului alginic.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate produsele lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, suplimente alimentare etc. Alginaţii sunt permişi în preparate destinate sugarilor şi copiilor mici, dar numai în budinci şi deserturi pe bază de cereale prelucrate, în cantitate de maxim 500 mg/kg. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu au fost semnalate efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă. Totuşi, cantităţile prea mari pot duce la anemie, prin eliminarea masivă a fierului din organism.

E 402 – ALGINAT DE POTASIUAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare şi de aglomerare. Este sarea de potasiu a acidului alginic.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate produsele lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, suplimente alimentare etc. Alginaţii sunt permişi în preparate destinate sugarilor şi copiilor mici, dar numai în budinci şi deserturi pe

99

Page 100: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

bază de cereale prelucrate, în cantitate de maxim 500 mg/kg. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu au fost semnalate efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă. Totuşi, cantităţile prea mari pot duce la anemie, prin eliminarea masivă a fierului din organism.

E 403 – ALGINAT DE AMONIUAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator şi

agent de îngroşare. Este sarea de amoniu a acidului alginic. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate

produsele lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, suplimente alimentare etc. Alginatul de amoniu nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu au fost semnalate efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă. Totuşi, cantităţile prea mari pot duce la anemie, prin eliminarea masivă a fierului din organism.

E 404 – ALGINAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator,

antispumant, agent de îngroşare şi de aglomerare. Este sarea de calciu a acidului alginic.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate produsele lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, suplimente alimentare etc. Alginaţii sunt permişi în preparate destinate sugarilor şi copiilor mici, dar numai în budinci şi deserturi pe bază de cereale prelucrate, în cantitate de maxim 500 mg/kg. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari.

100

Page 101: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Nu au fost semnalate efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă. Totuşi, cantităţile prea mari pot duce la anemie, prin eliminarea masivă a fierului din organism.

E 405 – ALGINAT DE PROPILENGLICOL (PGA)Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator,

umectant, aromatizant, agent de îngroşare, de aglomerare şi de spumare, făcând ca spuma berii să fie mai abundentă şi durabilă. Este un derivat al acidului alginic.

Se utilizează în cantitate de 2-3g/kg în produse fine de brutărie, creme, glazuri, dressinguri, toppinguri, umpluturi, emulsii, în bere, lichioruri, băuturi răcoritoare,gheaţă alimentară, produse de cofetărie, snacksuri, suplimente alimentare etc. Alginatul de propilenglicol nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 70 mg/kg corp. Această doză este limitată datorită faptului că aditivul are în compoziţie circa 36% propilenglicol, substanţă cu potenţial toxic.

E 406 – AGAR-AGARAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din anumite specii de alge.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari.

101

Page 102: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 407 – CARAGENANAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din anumite specii de alge.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. Este permis în alimentele destinate copiilor mici în cantitate de 300 mg/l. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisibilă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 407a - ALGE EUCHEMA TRANSFORMATEAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din alga Euchema.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc.

Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

102

Page 103: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 410 – GUMĂ DE CARRUBAAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din arborele de roşcov.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. Este permis în alimentele destinate copiilor mici în cantitate de maxim 1000 mg/l. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 412 – GUMĂ GUARAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din arbustul de Guar.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. . Este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de maxim 1000 mg/l. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

103

Page 104: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 413 – TRAGACANT, GUMĂ ADRAGANTE (Gumă Tragacante)

Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din arborele Astralagus gummifer.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 414 – GUMA DE ACACIA, GUMĂ ARABICĂAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent

de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut din arborele Acacia senegal.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. Este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 1000-2000 mg/l. Se utilizează şi ca substanţă- suport pentru alţi aditivi alimentari.

104

Page 105: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă. E 415 – GUMĂ XANTAN

Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare, de umplere şi de aglomerare. Este un produs natural, obţinut prin fermentarea zahărului sau melasei, în prezenţa bacteriei Xanthomonas campestris.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. . Este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 1000-2000mg/kg. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 416 – GUMĂ KARAYAAditiv alimentar de origine vegetală, cu rol de

stabilizator şi agent de îngroşare. Se utilizează în cantitate de 5-10 g/kg în produse fine de

panificaţie şi de patiserie, creme, umpluturi dulci, glazuri, diverse deserturi, lichior de ouă, gumă de mestecat. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari are efect laxativ şi poate produce balonare şi flatulenţă.

E 417 – GUMĂ TARA

105

Page 106: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar de origine vegetală, cu rol de stabilizator şi agent de îngroşare.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 418 – GUMĂ GELLANAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator şi

agent de îngroşare, obţinut prin fermentarea amidonului. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare şi nu s-a stabilit o doză maximă admisă, dar consumul în cantităţi prea mari poate produce balonare şi flatulenţă.

E 420 – SORBITOLAditiv alimentar cu rol de îndulcitor hipocaloric,

stabilizator, umectant, sare emulgatoare (sechestrant), agent de volum şi de îngroşare, prezent în mod natural în fructe, dar obţinut pentru uz industrial din dextroză. Se prezintă sub forma E 420(i) - Sorbitol sau E 420(ii) - Sirop de sorbitol.

106

Page 107: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se utilizează conform cantităţilor prevăzute în reţete în produse hipocalorice de cofetărie şi patiserie, deserturi pe bază de cereale, fructe, legume, grăsimi, ouă, cacao, lapte, în sosuri, muştar, gumă de mestecat etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici, cărora poate să le producă tulburări gastrice. Se utilizează şi ca substanţă -suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente şi doza zilnică nu este limitată, dar consumul exagerat produce balonare şi flatulenţă la adulţi. E 421 – MANITOL

Aditiv alimentar cu rol de îndulcitor hipocaloric, stabilizator, umectant, sare emulgatoare (sechestrant), agent de volum, antiaglomerant şi de îngroşare, prezent în mod natural în multe plante, dar obţinut pentru uz industrial din dextroză.

Se utilizează conform cantităţilor prevăzute în reţete în produse hipocalorice de cofetărie şi patiserie, deserturi pe bază de cereale, fructe, legume, grăsimi, ouă, cacao, lapte, în sosuri, toppinguri, dressinguri, îngheţată, muştar, gumă de mestecat etc. . Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici, cărora poate să le producă disfuncţii renale şi diaree severă. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari.

Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente, dar consumul exagerat produce balonare şi flatulenţă la adulţi.

E 422 – GLICERINĂ (GLICEROL)Aditiv alimentar cu rol de îndulcitor, stabilizator,

umectant, emulgator, agent de îngroşare şi de umplere, prezent în mod natural în sânge şi în toate grăsimile, dar obţinut pentru uz industrial din propan sau din zaharuri prin fermentaţie bacteriană.

107

Page 108: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se utilizează conform cantităţilor prevăzute de reţete în produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. . Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente. Glicerolul nu creşte glicemia şi nu favorizează apariţia cariilor. Totuşi, cantiăţile prea mari pot provoca dureri de cap, greaţă, sete accentuată. Este metabolizat de organism, constituind o sursă de energie.

E 425 -GUMĂ KONJAC Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator şi

agent de îngroşare, utilizat în produse lactate, fructe şi legume procesate, diverse emulsii tip apă - ulei, preparate din carne, peşte, cereale etc. , în cantităţi de până la 10g/kg. Se prezintă sub formele E 425(i)-Gumă de konjak sau E 425(ii) – Glucomanan de konjak.

Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente, dar consumul exagerat produce balonare şi flatulenţă.E 426 – HEMICELULOZĂ DIN SOIA

Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator, agent de antiaglomerare şi de îngroşare. Se obţine din boabe de soia.

Se utilizează în cantităţi de până la 30g/kg în unele produse de panificaţie, paste făinoase, orez, cartofi, deserturi pe bază de iaurt sau de jeleuri, sosuri emulsionate, cât şi ca agent antiaglomerant în unele produse congelate şi suplimente alimentare. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

108

Page 109: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Deoarece acest aditiv poate provoca reacţii alergice persoanelor care nu tolerează soia, prezenţa lui trebuie inscripţionată obligatoriu pe alimente.

E 431 – STEARAT DE POLIOXIETILENĂ 40Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi

aromatizant. Se utilizează numai în unele vinuri, în cantitate de

maxim 18mg/l. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale.Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 432 – POLISORBAT 20 (Polioxietilen sorbitan monolaurat)

Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi aromatizant. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari.

Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 1 şi 10g/kg în produse fine de panificaţie, sosuri, deserturi, produse de cofetărie, emulsii grase pentru patiserie, supe instant, gheaţă alimentară, produse dietetice pentru controlul greutăţii corporale. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 433 –– POLISORBAT 80 (Polioxietilen sorbitan

109

Page 110: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

monooleat)Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi

aromatizant. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari.

Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 1 şi 10g/kg în produse fine de panificaţie, sosuri, deserturi, produse de ofetărie, emulsii grase pentru patiserie, supe instant, gheaţă alimentară, produse dietetice pentru controlul greutăţii corporale. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 434 –– POLISORBAT 40 (Polioxietilen sorbitan monopalmitat)

Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi aromatizant. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari.

Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 1 şi 10g/kg în produse fine de panificaţie, sosuri, deserturi, produse de ofetărie, emulsii grase pentru patiserie, supe instant, gheaţă alimentară, produse dietetice pentru controlul greutăţii corporale. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 435 –– POLISORBAT 60 (Polioxietilen sorbitan monostearat)

110

Page 111: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi aromatizant. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari.

Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 1 şi 10g/kg în produse fine de panificaţie, sosuri, deserturi, produse de ofetărie, emulsii grase pentru patiserie, supe instant, gheaţă alimentară, produse dietetice pentru controlul greutăţii corporale. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale.Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisibilă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 436 –– POLISORBAT 65 (Polioxietilen sorbitan tristearat)

Aditiv alimentar sintetic cu rol de emulgator şi aromatizant. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari.

Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 1 şi 10g/kg în produse fine de panificaţie, sosuri, deserturi, produse de ofetărie, emulsii grase pentru patiserie, supe instant, gheaţă alimentară, produse dietetice pentru controlul greutăţii corporale. Nu este recomandat vegetarienilor, deoarece poate proveni din grăsimi animale.Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de aditivi din grupul E 431-436 este de până la 25 mg/kg corp. Persoanele cu intoleranţă la propilenglicol trebuie să evite alimentele ce conţin acest aditiv.

E 440 – PECTINĂAditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator şi

agent de îngroşare, prezent în mod natural în fructe, în special

111

Page 112: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

în mere, portocale şi gutui. Pentru uz industrial, pectinele se obţin din mere şi portocale. Se prezintă sub forma E 440(i)-Pectina, E440(ii)-Pectat de sodiu, E440(iii)-Pectat de potasiu, E440(iv)-Pectat de amoniu sau E440b- Pectină amidică.

Se utilizează conform cantităţilor prevăzute de reţete în special în produse din fructe: sucuri, nectaruri, concentrate, gemuri, jeleuri, marmelade. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari. Pectina este permisă în alimente destinate copiilor mici în cantitate de până la 5g/l.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 442 – FOSFATI DE DE AMONIU

Aditiv alimentar cu rol de emulgator şi stabilizator, obţinut din amoniac şi acizi graşi fosforilaţi, utilizat în special în produse de cofetărie şi patiserie pe bază de ciocolată şi cacao în cantităţi de până la 10g/kg.

Nu s-a stabilit o doză zilnică maximă admisă şi nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente. Se utilizează şi ca solvent pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 444 – ACETAT IZOBUTIRAT DE ZAHAROZĂ (SUCROZĂ ACETAT IZOBUTIRAT)

Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, stabilizator şi emulgator, utilizat în băuturi nealcoolice aromatizate energizante şi în băuturi alcoolice tulburi aromatizate, cu conţinut de alcool mai mic de 15%, în cantităţi de până la 300mg/l. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 20 mg/kg corp.

112

Page 113: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Băuturile care conţin acest aditiv nu sunt recomandate copiilor. Dozele mari produc hiperkinezie, insomnie, tahicardie. Până în anul 2002 această substanţă nu a fost permisă în România, fiind introdusă ca urmare a alinierii la legislaţia europeană.

E 445 – ESTERI GLICERICI AI RĂŞINILOR LEMNOASE

Aditiv alimentar cu rol de agent de îngroşare, emulgator, stabilizator, adjuvant şi aromatizant, utilizat în cantităţi de până la 50 mg/kg la tratamentul de suprafaţă al fructelor şi legumelor proaspete şi în cantităţi de până la 100 mg/kg în băuturi nealcoolice aromatizate energizante şi în băuturi alcoolice tulburi aromatizate, cu conţinut de alcool mai mic de 15%. Constituie de asemeni materie de bază pentru guma de mestecat. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Băuturile care conţin acest aditiv nu sunt recomandate copiilor. Dozele mari produc hiperkinezie, insomnie, tahicardie. Până în anul 2002 această substanţă nu a fost permisă în România, fiind introdusă ca urmare a alinierii la legislaţia europeană.

E 450 – DIFOSFAŢI

113

Page 114: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditivi alimentari din categoria emulgatorilor şi substanţelor tampon. Sunt săruri de sodiu, potasiu, calciu sau magneziu ale acidului fosforic. Se prezintă sub formele: E 450(i) - Difosfat disodic, E 450(ii) - Difosfat trisodic, E 450(iii) - Difosfat tetrasodic, E 450(iv)- Difosfat dipotasic, E 450(v) - Difosfat tetrapotasic, E 450(vi) - Difosfat dicalcic, E 450(vii) - Difosfat biacid de calciu şi E 450(viii) - Difosfat dimagnezic.

Se utilizează în cantităţi de până la 10g/kg în produse alimentare sub formă de praf şi în cantităţi de până la 5 g/kg în snacksuri, cereale pentru micul dejun, băuturi din ciocolată şi malţ pe bază de lapte, supe, ciorbe, băuturi alcoolice. Nu se folosesc în bere sau vin şi nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Fosforul este un element important în cadrul metabolismului general, iar cantităţile mari pot produce tulburări.

E 451 - TRIFOSFAŢI Aditivi alimentari cu rol de

afânători, emulgatori şi stabilizatori. Sunt săruri de sodiu sau potasiu ale acidului fosforic. Se prezintă sub formele: E 451 (i)- Trifosfat pentasodic sau E 451(ii)- Trifosfat pentapotasic.

114

Page 115: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se utilizează în cantitate de până la 3-5g/kg în siropuri, glazuri şi toppinguri, în preparate dietetice speciale şi în membrane comestibile. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Fosforul este un element important în cadrul metabolismului general, iar cantităţile mari pot produce tulburări.

E 452 – POLIFOSFAŢIAditivi alimentari din categoria

sechestranţilor, emulgatorilor şi substanţelor tampon. Sunt săruri de sodiu, potasiu, calciu sau amoniu ale acidului fosforic. Se prezintă sub formele: E 452(i)- Polifosfat sodic, E 452(ii)- Polifosfat potasic, E 452(iii)- Polifosfat de sodiu şi calciu, E 452(iv)- Polifosfat de calciu, E 452(v)- Polifosfat de amoniu.

Se utilizează în cantitate de 10g/kg în zahărul pentru glazuri şi în cantităţi de pînă la 5 g/kg în produse din peşte, crustacee şi moluşte proaspete, congelate, refrigerate sau conservate, în aluaturi, paste făinoase, băuturi pe bază de cafea pentru dozatoarele automate. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de fosfor este de până la 70 mg/kg corp. Fosforul este un element

115

Page 116: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

important în cadrul metabolismului general, iar cantităţile mari pot produce tulburări.E 459 – BETA-CICLODEXTRINĂ

Aditiv alimentar cu rol de sechestrant pentru alţi aditivi, vitamine sau arome. Se utilizează în guma de mestecat, în snacksuri pe bază de cartofi, cereale, amidon şi făinuri diverse, cât şi în unele băuturi aromatizate energizante, în cantităţi cuprinse între 500 şi 1000 mg/kg. Se mai foloseşte în cantităţile prevăzute de reţete la produse alimentare sub formă de tablete sau drajeuri. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

In privinţa eventualelor efecte toxice, sunt în curs de desfăşurare mai multe studii.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 5 mg/kg corp.

E 460 – CELULOZĂAditiv alimentar cu rol de agent de îngroşare, de

umplere, antiaglomerant şi emulgator. Celuloza este un constituent natural al tuturor fibrelor vegetale. Pentru uz industrial se obţine din lemn, bumbac etc. Se prezintă sub forma E 460(i)-Celuloză cristalină sau E 460(ii)-celuloză pulbere.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar,

116

Page 117: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc.Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.Doza zilnică nu este limitată. Celuloza nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree, iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 461 – METIL CELULOZĂAditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator,

stabilizator şi agent de îngroşare, obţinut din celuloză. Este o pulbere higroscopică, insolubilă, care se

utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. . Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Metil - celuloza nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree, iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 462 – ETIL CELULOZĂAditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator,

stabilizator, diluant pentru alţi coloranţi şi aditivi alimentari şi agent de îngroşare, obţinut din celuloză.

Este o pulbere insolubilă în apă, dar solubilă în anumiţi solvenţi organici, care se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri,

117

Page 118: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, salate, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. . Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Etil - celuloza nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree, iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 463 – HIDROXIPROPIL CELULOZĂ (Celuloză modificată)

Aditiv alimentar semisintetic cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare, de acoperire şi de formare a suspensiilor, obţinut din celuloză.

Este o pulbere uşor higroscopică, insolubilă care se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, salate, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Celuloza modificată nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 464 – HIDROXIPROPILMETIL CELULOZĂ

118

Page 119: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare şi de formare a suspensiilor, obţinut din celuloză.

Este o pulbere higroscopică, insolubilă care se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne,peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, salate, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Hidroxipropilmetil - celuloza nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree, iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 465 – ETILMETILCELULOZĂAditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator,

stabilizator, agent de îngroşare şi de spumare, obţinut din celuloză.

Este o pulbere higroscopică, insolubilă care se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, salate, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Etilmetil - celuloza nu este solubilă şi nu se digeră, având un rol detoxifiant pentru

119

Page 120: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

tubul digestiv, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree, iar pe termen lung la probleme ale colonului.

E 466 – CARBOXIMETIL CELULOZĂAditiv alimentar semisintetic cu rol de emulgator,

stabilizator şi agent de îngroşare, obţinut din celuloză. Este o pulbere solubilă în apă, care se utilizează în

cantităţile prevăzute de reţete la produse lactate, în dulciuri, creme, grăsimi emulsionate tartinabile cu sau fără arome, sosuri, snacksuri, îngheţate, fructe şi legume prelucrate, conservate, produse din carne, peşte, ouă, condimente, supe, ciorbe, salate, membrane comestibile, produse din proteine vegetale, suplimente nutritive, condimente, muştar, băuturi alcoolice şi nelcoolice, produse dietetice etc. . Se utilizează şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi alimentari. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Carboximetil - celuloza fermentează în intestin, iar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree. Are un rol detoxifiant pentru tubul digestiv şi contribuie la scăderea colesterolului din sânge.

E 468 – CARBOXIMETIL CELULOZĂ DE SODIU (Gumă de celuloză)

Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de agent de îngroşare şi aglomerare (la confecţionarea produselor sub formă de tabletă), obţinut din celuloză. Este o pulbere higroscopică, solubilă în apă. Prin încălzirea soluţiei, aditivul se transformă în sediment gelatinos.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, îngheţată, produse din fructe şi legume, carne, cereale, condimente, sosuri, băuturi alcoolice şi nonalcoolice, preparate dietetice şi suplimente alimentare.

120

Page 121: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată.

E 469 – CARBOXIMETIL CELULOZĂ HIDROLIZATĂ ENZIMATIC

Aditiv alimentar semisintetic obţinut din celuloză, cu rol de emulgator, stabilizator, agent de îngroşare, de acoperire (glazurare) şi sechestrant pentru alţi aditivi.

Este solubil în apă şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în alimente şi băuturi dietetice, ca substituent al grăsimilor.

Doza zilnică nu este limitată, dar cantităţile prea mari pot duce la balonare, constipaţie, diaree.

E 470a - SĂRURILE DE SODIU, POTASIU ŞI CALCIU ALE ACIZILOR GRAŞI

Grup de aditivi semisintetici cu rol de emulgatori şi stabilizatori. Acizii graşi sunt amestecuri de acid stearic, oleic, palmitic şi miristic, care formează săruri, putând fi obţinuţi din grăsimi animale sau vegetale. Se prezintă sub formele: E 470a(i)- Săruri de sodiu ale acizilor graşi, E 470a(i)- Săruri de potasiu ale acizilor graşi şi E 470a(iii)- Săruri de calciu ale acizilor graşi.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, deserturi pe bază de grăsimi emulsionate, lapte sau fructe, produse din legume şi fructe, conserve de legume în oţet, produse de cofetărie, îngheţată, paste făinoase, orez, deserturi pe bază de cereale şi/sau amidon, produse din peşte, carne, ouă, sosuri, condimente, supe, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 470b – SĂRURILE DE MAGNEZIU ALE ACIZILOR GRAŞI

121

Page 122: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Grup de aditivi semisintetici, cu rol de emulgatori şi stabilizatori. Acizii graşi sunt amestecuri de acid stearic, oleic, palmitic şi miristic, care formează săruri cu magneziul, putând fi obţinuţi din grăsimi animale sau vegetale.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, deserturi pe bază de grăsimi emulsionate, lapte sau fructe, produse din legume şi fructe, conserve de legume în oţet, produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată, paste făinoase, orez, deserturi pe bază de cereale şi/sau amidon, produse din peşte, carne, ouă, sosuri, condimente, supe, salate, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Aceşti aditivi nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 471 – MONO- ŞI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRAŞI (Gliceril monooleat, Gliceril monopalmitat, Gliceril monostearat, Monoolein, Monostearin, Monopalmitin)

Aditivi alimentari cu rol de agenţi de îngroşare, emulgatori, stabilizatori, agenţi de aglomerare şi antispumanţi.

Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, deserturi pe bază de grăsimi emulsionate, lapte sau fructe, produse din legume şi fructe, conserve de legume în oţet, produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată, paste făinoase, orez, deserturi pe bază de cereale şi/sau amidon, produse din peşte, ouă, sosuri, condimente, supe, salate, produse dietetice, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. . Se utilizează şi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de maxim 4g/l.

Doza zilnică nu este limitată. Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

122

Page 123: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 472a - ESTERII ACETICI AI MONO- ŞI DIGLICERIDELOR CU ACIZI GRAŞI (Acetogliceride)

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon sau fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată. Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 472b - ESTERII LACTICI AI MONO- ŞI DIGLICERI- DELOR CU ACIZI GRAŞI (Lactogliceride)

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi şi emulgatori.Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon sau fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

123

Page 124: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată. Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 472c - ESTERII CITRICI AI MONO- ŞI DIGLICERI- DELOR CU ACIZI GRAŞI (Citrogliceride, CITREM)

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi, antioxidanţi, agenţi de îngroşare şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon sau fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Se utilizează şi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de până la 9g/l.

Doza zilnică nu este limitată. Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 472d - ESTERII TARTRICI AI MONO- ŞI DIGLICERIDELOR CU ACIZI GRAŞI

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon sau fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi

124

Page 125: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 30 mg/kg corp, datorită prezenţei tartraţilor, care au potenţial toxic. Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 472e - ESTERI MONO- ŞI DIACETILTARTICI AI MONO- ŞI DIGLICERIDELOR CU ACIZI GRAŞI (DATEM)

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon, fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 30 mg/kg corp datorită prezenţei tartraţilor, care au potenţial toxic.Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 472f – ESTERI ACETICI ŞI TARTRICI COMBINAŢI AI MONO- ŞI DIGLICERIDELOR CU ACIZI GRAŞI

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, sechestranţi şi emulgatori.

125

Page 126: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de lapte (iaurturi aromate sau nu, smântână, brânzeturi, lapte praf), produse de patiserie, cofetărie, îngheţată, deserturi pe bază de ouă, cereale, amidon, fructe, legume şi fructe conservate în oţet sau pasteurizate, produse din carne, peşte, sosuri, supe, ciorbe, condimente, salate, margarine, maioneze şi alte grăsimi emulsionate, aluaturi, preparate dietetice, suplimente alimentare, băuturi răcoritoare aromatizate, bere, cidru, vinuri din fructe şi alte băuturi alcoolice. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 30 mg/kg corp datorită prezenţei tartraţilor, care au potenţial toxic.Se digeră la fel ca şi grăsimile şi nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din alimente.

E 473 – SUCROESTERIAditivi alimentari cu rol de stabilizatori, agenţi de

îngroşare şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi zaharuri şi se utilizează ca aditiv în cafeaua lichidă ambalată, în cantitate de 1g/l. Sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici în cantitate de 120mg/l.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de sucroesteri şi sucrogliceride este de până la 30 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

E 474 - SUCROGLICERIDEAditivi alimentari cu rol de stabilizatori, agenţi de

îngroşare şi emulgatori. Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi zaharuri

şi se utilizează în cantitate 2g/kg în supe şi ciorbe şi în cantitate de 5 g/kg în produse din carne tratate termic,

126

Page 127: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

gheaţă alimentară, sosuri, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, în smântână şi înlocuitori de smântână, unele preparate dietetice, băuturi răcoritoare şi alcoolice. În cantitate de 10g/kg se adaugă în produse fine de panificaţie şi patiserie, prafuri pentru băuturi aromate instant, preparate dietetice pentru slăbire, gumă de mestecat. Unele băuturi răcoritoare (opalescente, de culoare albă) pot conţine o cantitate de 20 g/l. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de sucroesteri şi sucrogliceride este de până la 30 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

E 475 – ESTERI POLIGLICERIDICI AI ACIZILOR GRAŞI

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori, agenţi de îngroşare, inhibitori de cristalizare şi emulgatori.

Se obţin din grăsimi animale sau vegetale şi zaharuri, se combină bine atât cu apa, cât şi cu grăsimile şi se utilizează în băuturi ca agent de clarificare în cantitate de 500 mg/l, în deserturi şi produse de cofetărie, produse dietetice, emulsii grase, smântână şi înlocuitori, lichioruri în cantitate de 5g/kg şi în produse fine de panificaţie şi cereale tip Granola pentru micul dejun în cantitate de 10g/kg. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

E 476 – POLIRICINOLEAT DE POLIGLICERINĂAditiv alimentar cu rol de stabilizator şi emulgator,

obţinut din poliglicerol şi ulei din arborele de ricin.

127

Page 128: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se utilizează în special în produse de cofetărie pe bază de cacao şi ciocolată în cantitate de 5g/kg şi în emulsii şi paste tartinabile cu conţinut de până la 41%grăsime şi în sosuri pentru salate, în cantitate de 4g/l. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 7,5 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii. E 477 – ESTERI AI PROPILENGLICOLULUI CU ACIZI GRAŞI

Aditivi alimentari cu rol de stabilizatori şi emulgatori.

Se obţin prin sinteză chimică din grăsimi animale sau vegetale şi se utilizează în cantităţi de 1-5g/kg în produse fine de patiserie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, gheaţă alimentară, ca agent de clarificare a băuturilor răcoritoare, în produse dietetice şi în cantitate de 30g/kg în glazuri dulci. Nu sunt permişi în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

E 479b – Ulei de soia oxidat termic cu mono-şi digliceride ale acizilor graşi (TOSOM)

Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi agent antiîmproşcare, utilizat la fabricarea grăsimilor speciale pentru prăjit în cantitate de maxim 5000 mg/kg. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

128

Page 129: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 481 – STEAROIL 2 LACTILAT DE SODIUAditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

stabilizator. Se utilizează în cantităţi de 2-5 g/kg în cereale, snacksuri, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, în produse fine de panificaţie, produse din carne în conservă, produse dietetice, ca agent de clarificare a băuturilor, în unele sortimente de pâine. În cantităţi de 8-10 g/kg se adaugă în unele lichioruri şi în unele emulsii grase. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 20 mg/kg corp.

E 482 – STEAROIL 2 LACTILAT DE CALCIUAditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

stabilizator. Se utilizează în cantităţi de 2-5 g/kg în cereale, snacksuri, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, în produse fine de panificaţie, produse din carne în conservă, produse dietetice, ca agent de clarificare a băuturilor, în unele sortimente de pâine. În cantităţi de 8-10 g/kg se adaugă în unele lichioruri şi în unele emulsii grase. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 20 mg/kg corp.

E 483 – TARTRAT DE STEAROIL (Stearoil tartrat)Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

agent de tratare a făinii, care se foloseşte în cantitate de maxim 5000 mg/kg în unele deserturi şi produse fine de panificaţie. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisibilă pentru consumul uman este de până la 20 mg/kg corp, doză ce poate fi foarte uşor de depăşit.Aditivul conţine tartrat, care are potenţial toxic.

129

Page 130: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 491 – MONOSTEARAT DE SORBITAN, SORBITAN MONOSTEARAT (Span 60)

Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi stabilizator. Se utilizează în cantitate de 5-10g/kg în produse fine de panificaţie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, cacao şi ciocolată, glazuri, marmelade tip jeleu, creme, prafuri pentru băuturi instant, vin, drojdie de panificaţie, produse dietetice etc. . Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Dozele mari produc iritaţie gastrică. La animalele de laborator au fost înregistrate efecte adverse asupra sistemului de reproducere. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

E 492 – SORBITAN TRISTEARAT (Span 65)Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

stabilizator. Se utilizează în cantitate de 5-10g/kg în produse fine

de panificaţie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, cacao şi ciocolată, glazuri, marmelade tip jeleu, creme, prafuri pentru băuturi instant, drojdie de panificaţie, produse dietetice, gheaţă alimentară etc. . Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Dozele mari produc iritaţie gastrică. La animalele de laborator au fost înregistrate efecte adverse asupra sistemului de reproducere. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

E 493 – SORBITAN MONOLAURAT (Span 20)

130

Page 131: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi stabilizator. Se utilizează în cantitate de 5-10g/kg în produse fine de panificaţie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, cacao şi ciocolată, glazuri, marmelade tip jeleu, creme, prafuri pentru băuturi instant, drojdie de panificaţie, produse dietetice, gheaţă alimentară etc. Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisibilă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Dozele mari produc iritaţie gastrică. La animalele de laborator au fost înregistrate efecte adverse asupra sistemului de reproducere. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

E 494 – SORBITAN MONOOLEAT (Span 80)Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

stabilizator. Se utilizează în cantitate de 5-10g/kg în produse fine de panificaţie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, cacao şi ciocolată, glazuri, marmelade tip jeleu, creme, prafuri pentru băuturi instant, drojdie de panificaţie, produse dietetice, gheaţă alimentară etc. . Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Dozele mari produc iritaţie gastrică. La animalele de laborator au fost înregistrate efecte adverse asupra sistemului de reproducere. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

E 495 – SORBITAN MONOPALMITAT (Span 40)Aditiv alimentar semisintetic, cu rol de emulgator şi

stabilizator. Se utilizează în cantitate de 5-10g/kg în produse fine de panificaţie, deserturi, produse de cofetărie pe bază de zahăr, cacao şi ciocolată, glazuri, marmelade tip jeleu, creme, prafuri pentru băuturi instant, drojdie de

131

Page 132: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

panificaţie, produse dietetice, gheaţă alimentară etc . Nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Dozele mari produc iritaţie gastrică. La animalele de laborator au fost înregistrate efecte adverse asupra sistemului de reproducere. Acest aditiv nu a fost permis în România până în anul 2002, fiind introdus în scopul alinierii la normele europene.

E 500 – CARBONAT DE SODIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, regulator de

aciditate, agent de afânare (creştere), antiaglomerant şi bază, obţinut din sare sau apă de mare. Se prezintă sub forma E 500(i) - Carbonat de sodiu, E 500(ii) - Carbonat acid de sodiu sau E 500(iii) – Sesqicarbonat de sodiu.

Se adaugă în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, grăsimi emulsionate tartinabile, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, în paste făinoase, aluaturi, produse de patiserie, cofetărie şi brutărie, sosuri, salate, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează şi în alimente preparate din cereale, destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 501 – CARBONAT DE POTASIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator şi regulator de

aciditate, obţinut din sare sau apă de mare. Se prezintă sub forma E 501(i) - Carbonat de potasiu şi E 501(ii) - Bicarbonat de potasiu.

Se adaugă în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, grăsimi emulsionate tartinabile, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, în paste făinoase, aluaturi, produse de

132

Page 133: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

patiserie, cofetărie şi brutărie, sosuri, condimente, salate, supe, ciorbe, produse dietetice, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Se utilizează şi în alimente preparate din cereale, destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 503 – CARBONAT DE AMONIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, regulator de

aciditate şi agent de afânare (creştere), obţinut din sulfat de amoniu şi carbonat de calciu, care sunt minerale naturale. Se prezintă sub forma E 503(i) - Carbonat de amoniu şi E 503(ii) - Bicarbonat de amoniu.

Se adaugă în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, grăsimi emulsionate tartinabile, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, în paste făinoase, aluaturi, produse de patiserie, cofetărie şi brutărie, sosuri, condimente, salate, supe, ciorbe, produse dietetice, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează şi în alimente preparate din cereale, destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi. Doza zilnică admisibilă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 504 – CARBONAT DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, regulator de

aciditate şi antiaglomerant, obţinut din hidroxid de magneziu. Se prezintă sub forma E 504(i) - Carbonat de magneziu şi E 504(ii)- Bicarbonat de magneziu.

Se adaugă în produse din zer deshidratat, în sare, zahăr pudră, cît şi în produse lactate, brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, grăsimi emulsionate tartinabile, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, în paste făinoase,

133

Page 134: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

aluaturi, produse de patiserie, cofetărie şi brutărie, sosuri, condimente, salate, supe, ciorbe, produse dietetice, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 507 – ACID CLORHIDRIC (Acid muriatic)Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, obţinut

din sare şi acid sulfuric. Acidul clorhidric este prezent în mod normal în stomac. Se utilizează în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă - ulei, creme dulci, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi alcoolice şi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 508 – CLORURĂ DE POTASIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de

îngroşare şi înlocuitor de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, deserturi pe bază de lapte, îngheţată, grăsimi emulsionate tartinabile, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, în paste făinoase, aluaturi, produse de patiserie, cofetărie şi brutărie, sosuri, condimente, salate, supe, ciorbe, suplimente alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc., cât şi în toate produsele dietetice fără sodiu sau fără sare. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

134

Page 135: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 509 – CLORURĂ DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de

îngroşare şi de întărire, cât şi de sechestrant pentru ioni metalici. Este un component natural al sării de mare.

Se utilizează în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă - ulei, creme dulci, produse din legume, fructe, carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi alcoolice şi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 511 –CLORURĂ DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator de culoare şi

agent de întărire, care se regăseşte în mod natural ca un component al sării marine.

Se utilizează în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă - ulei, creme dulci, budinci, produse din legume şi fructe procesate, conservate în diverse moduri, produse din carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi alcoolice şi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este

135

Page 136: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 512 – CLORURĂ STANOASĂAditiv alimentar cu rol de stabilizator de culoare,

sechestrant, antioxidant şi conservant, obţinut din minereu de staniu şi acid clorhidric. Se utilizează în cantitate de 20-25 mg/kg la conserve din legume şi fructe, cât şi la unele băuturi energizante. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 2 mg/kg corp. La dozele din alimente nu s-au semnalat efecte secundare.

E 513 – ACID SULFURICAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, folosit

în cantităţile prevăzute de reţete la prepararea berii şi a unor sortimente de brânzeturi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 514 – SULFAŢI DE SODIUAditiv alimntar cu rol de regulator de aciditate, obţinuţi

din sare şi acid sulfuric. Se prezintă sub formele E 514(i) - Sulfat de sodiu şi E 514(ii) - Sulfat acid de sodiu.

Se utilizează conform cantităţilor prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă-ulei, creme dulci, budinci, produse din legume şi fructe procesate, conservate în diverse moduri, produse din carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi alcooliceşi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Se folosesc şi ca suport pentru

136

Page 137: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

alţi aditivi. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 515 – SULFAŢI DE POTASIUAditivi alimentari cu rol de regulatori de aciditate şi

înlocuitori de sare, obţinuţi din săruri de potasiu şi acid sulfuric. Se prezintă sub formele E 515(i) - Sulfat de potasiu şi E 515(ii) - Sulfat acid de potasiu.

Se utilizează conform cantităţilor pevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă-ulei, creme dulci, budinci, produse din legume şi fructe procesate, conservate în diverse moduri, produse din carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi alcooliceşi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Se folosesc şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 516 – SULFAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate,

stabilizator, agent de îngroşare, de aglomerare şi de întărire şi sechestrant, obţinut din săruri de calciu şi acid sulfuric, ce se regăseşte în natură sub formă de mineral.

Se utilizează conform cantităţilor pevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi maturate, nematurate sau procesate, produse din zer, îngheţată, grăsimi tartinabile, emulsii tip apă - ulei, creme dulci, budinci, produse din legume şi fructe procesate, conservate în diverse moduri, produse din carne, peşte, ouă, cereale, produse de patiserie, cofetărie, paste făinoase, cereale pentru micul dejun, bere, vin şi alte băuturi

137

Page 138: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

alcoolice şi nealcoolice, suplimente nutritive, produse dietetice, sosuri, condimente, salate etc. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 517 – SULFAT DE AMONIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator , substanţă

tampon (suport pentru alţi aditivi) şi afânător. Este un mineral natural rezultat din combinaţia sărurilor de amoniu cu acidul sulfuric. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Se utilizează în special la produse de panificaţie şi patiserie.

Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 520 – SULFAT DE ALUMINIUAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de întărire

şi de afânare, utilizat în cantitate de 200-300 mg/kg la fructe şi legume confiate, cristalizate şi glasate, la preparate pe bază de ouă şi la preparate din peşte, moluşte, crustacee. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,6 mg/kg corp.

Este cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, în special asupra sistemului nervos, cât şi acţiunea sa de inhibitor al asimilării calciului, iodului, vitaminelor din grupa B.

138

Page 139: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 521 – SULFAT DE ALUMINIU SODICAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de întărire

şi de afânare, utilizat în cantitate de 200-300 mg/kg la fructe şi legume confiate, cristalizate şi glasate, la preparate pe bază de ouă şi la preparate din peşte, moluşte, crustacee. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,6 mg/kg corp.

Este cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, în special asupra sistemului nervos, cât şi acţiunea sa de inhibitor al asimilării calciului, iodului, vitaminelor din grupa B.

E 522 – SULFAT DE ALUMINIU POTASICAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de întărire

şi de afânare, utilizat în cantitate de 200-300 mg/kg la fructe şi legume confiate, cristalizate şi glasate, la preparate pe bază de ouă şi la preparate din peşte, moluşte, crustacei. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,6 mg/kg corp.

Este cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, în special asupra sistemului nervos, cât şi acţiunea sa de inhibitor al asimilării calciului, iodului, vitaminelor din grupa B.

E 523 – SULFAT DE ALUMINIU AMONIACALAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de întărire

şi de afânare, utilizat în cantitate de 200-300 mg/kg la fructe şi legume confiate, cristalizate şi glasate, la preparate pe bază de

139

Page 140: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

ouă şi la preparate din peşte, moluşte, crustacei. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,6 mg/kg corp.

Este cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, în special asupra sistemului nervos, cât şi acţiunea sa de inhibitor al asimilării calciului, iodului, vitaminelor din grupa B.

E 524 – HIDROXID DE SODIUAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate.

Mai este cunoscut şi sub denumirea de sodă caustică. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. E 525 – HIDROXID DE POTASIU

140

Page 141: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, stabilizator şi agent de îngroşare (legare).

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 526 – HIDROXID DE CALCIU Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi

stabilizator (agent de întărire). Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 527 – HIDROXID DE AMONIUAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate.

141

Page 142: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 528 – HIDROXID DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate,

stabilizator şi agent de conservare a culorii. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse

lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 529 – OXID DE CALCIU

142

Page 143: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se mai utilizează şi la tratarea făinii. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 530 – OXID DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerant. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer deshidratat, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Se foloseşte, de asemeni, în sare, zer praf şi alte pudre alimentare. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

143

Page 144: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 535 – FEROCIANURĂ DE SODIUAditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerant, utilizat

în sare, substituenţi de sare şi condimente, în cantitate de maxim 20 mg/kg, separat sau în combinaţie cu ferocianuri de potasiu sau calciu. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele utilizate în alimente. Utilizarea este limitată şi datorită culorii galben intens a aditivului.

E 536 – FEROCIANURĂ DE POTASIUAditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerant, utilizat

în sare, substituenţi de sare şi condimente, în cantitate de maxim 20 mg/kg, separat sau în combinaţie cu ferocianuri de sodiu sau calciu. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din produse.

E 538 – FEROCIANURĂ DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerant, utilizat

în sare, substituenţi de sare şi condimente, în cantitate de maxim 20 mg/kg, separat sau în combinaţie cu ferocianuri de sodiu sau potasiu. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 25 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la dozele din produse.

144

Page 145: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 541(i)- FOSFAT DE ALUMINIU SODIC ACIDAditiv alimentar cu rol de agent de afânare, utilizat

numai în produse fine de patiserie în cantitate de 1g/kg. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,6 mg/kg corp.

Este cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, în special asupra sistemului nervos, cât şi acţiunea sa de inhibitor al asimilării calciului, iodului, vitaminelor din grupa B.

E 551 – DIOXID DE SILICIUAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate de

10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Se foloseşte şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi. Este permis în produsele din cereale deshidratate, destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantitate de 2g/kg.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în produsele alimentare.

E 552 – SILICAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant.

145

Page 146: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Este un mineral natural care se adaugă în cantitate de 10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Se foloseşte şi ca suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 553a - SILICAŢI DE MAGNEZIUAditivi alimentari cu rol de antiaglomeranţi. Se prezintă

sub forma E 553a(i) – Silicat de magneziu sau E 553a(ii) - Trisilicat de magneziu.

Se adaugă în cantitate de 10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai folosesc, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

146

Page 147: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 553b – TALCAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate de

10g/kg în zer deshidratat şi produse din zer deshidratat. Se mai poate folosi, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în special în produse sub formă de tablete sau pulbere sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Se foloseşte şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în produsele alimentare.

E 554 – SILICAT ALUMINO-SODICAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate

de 10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

147

Page 148: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 555 –SILICAT ALUMINO-POTASICAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate de

10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete.Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 556 – SILICAT ALUMINO-CALCIC

148

Page 149: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate

de 10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită. Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 558 - BENTONITĂAditiv alimentar cu rol de antiaglomerant şi

emulgator. Este un mineral natural de origine vulcanică. Se

utilizează ca agent de clarificare pentru sucurile de fructe, dar şi ca substanţă - suport pentru alţi aditivi (arome). Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 559 – SILICAT DE ALUMINIU (Caolin)

149

Page 150: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerant. Este un mineral natural care se adaugă în cantitate

de 10g/kg în sare şi înlocuitorii săi, în zahărul pudră, în dextroză, în zer pudră şi preparate din zer pudră, în brânza feliată cu pastă moale, tare sau topită.

Se adaugă în cantitate de 30g/kg în condimente şi în grăsimile folosite la ungerea tăvilor şi tigăilor. Se mai foloseşte, de asemeni, în toate produsele alimentare pe bază de lapte, carne, ouă, peşte, cereale, zahăr, legume, fructe, în băuturi alcoolice şi nealcoolice, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în produse sub formă de tablete sau pulbere, sau doar pentru tratament de suprafaţă, conform tehnologiilor şi cantităţilor prevăzute de reţete. Se foloseşte şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi.Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în produsele alimentare.

E 570 – ACIZI GRAŞI (Acid stearic)Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerant, plasticizant

pentru guma de mestecat şi compus de aromă, utilizat şi în produse de patiserie, conferind aromă de unt. Se utilizează şi ca substanţă-suport pentru alţi aditivi, sau constituent al altor aditivi. Acidul stearic este o componentă normală a oricărei grăsimi. Pentru uz industrial se obţine din grăsimi animale sau vegetale. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 574 – ACID GLUCONICAditiv alimentar cu rol de sechestrant (formează

legături stabile cu ioni metalici).Se utilizează în sucuri şi jeleuri din fructe, în cantităţile prevăzute de reţete.

150

Page 151: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 50 mg/kg corp.

E 575 – GLUCONO-DELTA-LACTONĂ (GDL)Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate,

sechestrant şi afânător (agent de creştere). Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 576 – GLUCONAT DE SODIU

151

Page 152: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de emulgator sechestrant. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în

produse lactate, brânzeturi proaspete, maturate sau procesate, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 50 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 577 – GLUCONAT DE POTASIU

152

Page 153: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de antioxidant, sechestrant, cît şi substanţă-suport pentru alţi aditivi.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi proaspete, maturate sau procesate, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 50 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 578 – GLUCONAT DE CALCIU

153

Page 154: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de antioxidant, stabilizator, agent de întărire şi de îngroşare.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse lactate, brânzeturi proaspete, maturate sau procesate, budinci, lapte condensat sau praf, în unt şi produse din zer, în grăsimi tartinabile, emulsii diverse, creme dulci, îngheţată, fructe procesate şi conservate, produse din legume, carne, peşte, ouă, supe, ciorbe, sosuri, salate, produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, orez şi paste făinoase prefierte, condimente, suplimente alimentare, produse dietetice, băuturi alcoolice şi nealcoolice etc. Este permis şi în produse din cereale destinate sugarilor şi copiilor mici, în cantităţile prevăzute de reţete.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 50 mg/kg corp. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 579 – GLUCONAT DE FIERAditiv alimentar cu rol de conservant, regulator de

aciditate şi fixator de culoare, utilizat la înnegrirea măslinelor. Este sarea de fier a acidului gluconic. Se adaugă în

cantitate de 150mg/kg în unele produse din legume conservate în oţet, saramură, ulei sau sos de soia. Se mai foloseşte şi în unele suplimente alimentare, deoarece reprezintă o sursă de fier.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,8 mg/kg corp. Excesul de fier produce tulburări gastrice. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 585 – LACTAT DE FIERAditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate şi

fixator de culoare, utilizat la înnegrirea măslinelor.

154

Page 155: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Este sarea de fier a acidului lactic. Se adaugă în cantitate de 150mg/kg în unele produse din legume conservate în oţet, saramură, ulei sau sos de soia. Se mai foloseşte şi în unele suplimente alimentare, deoarece reprezintă o sursă de fier.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,8 mg/kg corp. Excesul de fier produce tulburări gastrice. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 586 – 4-HEXILRESORCINOLAditiv alimentar cu rol de conservant, utilizat în

cantitate de 2 mg/kg la crustacee proaspete, refrigerate sau congelate. Are, de asemeni, proprietăţi antiseptice şi antioxidate, fiind utilizat şi în produse farmaceutice şi cosmetice.

Nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.E 620 – ACID GLUTAMIC

Aditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este un acid natural, prezent în toate proteinele. Pentru

uz industrial, se obţine din materii vegetale. Acidul glutamic este un aminoacid produs de corpul uman, acesta neavând nevoie de surse din exterior. Este folosit de creier ca neurotransmiţător şi de intestine ca sursă de energie. Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii, nu. Cu toate acestea, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel,

155

Page 156: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i ireversibil.

Acidul glutamic şi glutamaţii reprezintă cei mai importanţi şi intens folosiţi aditivi în bucătăria japoneză şi chineză. Se utilizează pentru a accentua aroma şi gustul natural al alimentelor. Ei conferă gustul „umami” (delicios în japoneză), considerat ca fiind al cincilea gust de bază, alături de cel dulce, acru, sărat şi amar.

Se pot astfel adăuga în orice aliment, inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze, ceea ce, însă, nu va împiedica excesul.

Nu sunt permişi în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată.

În general, nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune,tremurături, ameţeli, dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 621 – GLUTAMAT MONOSODIC (MSG)Aditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este sarea de sodiu a acidului glutamic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţie bacteriană din melasă. Glutamatul monosodic se utilizează pentru a accentua aroma şi gustul natural al alimentelor. Glutamaţii conferă gustul „umami”, considerat ca fiind al cincilea gust de bază, alături de cel dulce, acru, sărat şi amar. Se poate adăuga în orice aliment,

156

Page 157: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii nu. Totuşi, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel, glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i. Doza zilnică nu este limitată. În general nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune, tremurături, ameţeli, dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 622 – GLUTAMAT MONOPOTASICAditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este sarea de potasiu a acidului glutamic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţie bacteriană din melasă. Glutamatul monopotasic se utilizează pentru a accentua aroma şi gustul natural al alimentelor. Glutamaţii conferă gustul „umami”, considerat ca fiind al cincilea gust de bază, alături de

157

Page 158: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cel dulce, acru, sărat şi amar. Se poate adăuga în orice aliment, inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii nu. Totuşi, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel, glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i.

Doza zilnică nu este limitată. În general nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune, tremurături, ameţeli, dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 623 – DIGLUTAMAT DE CALCIUAditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este sarea de calciu a acidului glutamic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţie bacteriană din melasă. Diglutamatul de calciu se utilizează pentru a accentua aroma şi gustul natural al alimentelor. Glutamaţii conferă gustul

158

Page 159: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

„umami”, considerat ca fiind al cincilea gust de bază, alături de cel dulce, acru, sărat şi amar. Se poate astfel adăuga în orice aliment, inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii nu. Totuşi, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel, glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i.

Doza zilnică nu este limitată. În general nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune, tremurături, ameţeli, dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 624 – GLUTAMAT MONOAMONICAditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este sarea de amoniu a acidului glutamic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţie bacteriană din melasă. Glutamatul monoamonic se utilizează pentru a accentua aroma

159

Page 160: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

şi gustul natural al alimentelor. Glutamaţii conferă gustul „umami”, recunoscut ca fiind al cincilea gust de bază, alături de cel dulce, acru, sărat şi amar. Se poate astfel adăuga în orice aliment, inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii nu. Totuşi, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel, glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i.

Doza zilnică nu este limitată. În general nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune, tremurături, ameţeli,dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. . De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 625 – DIGLUTAMAT DE MAGNEZIUAditiv alimentar cu funcţie de potenţiator de aromă. Este sarea de magneziu a acidului glutamic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţie bacteriană din melasă.

160

Page 161: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Diglutamatul de magneziu se utilizează pentru a accentua aroma şi gustul natural al alimentelor. Glutamaţii conferă gustul „umami”, considerat ca fiind al cincilea gust de bază, alături de cel dulce, acru, sărat şi amar. Se poate astfel adăuga în orice aliment, inclusiv în băuturi alcoolice sau nealcoolice în proporţie de până la 1%, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. O proporţie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate să-l denatureze. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Unele studii au evidenţiat un potenţial neurotoxic al glutamaţilor asupra copiilor şi chiar asupra adulţilor, în timp ce alte studii nu. Totuşi, potenţialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca şi aspartatul din Aspartam) este un neurotransmiţător, iar bariera sangvină cerebrală, care asigură protecţia creierului de toxine şi neurotransmiţători în exces nu este suficient dezvoltată la copii, iar la adulţi poate să nu protejeze toate zonele cerebrale sau să fie deteriorată. Astfel, glutamatul se transformă într-o aşa-numită excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, distrugându-i.

Doza zilnică nu este limitată. În general nu se produc efecte secundare, aditivul fiind considerat sigur de către Comisia comună a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie. Sunt însă unele persoane care acuză amorţeală, slăbiciune, tremurături, ameţeli, dureri de cap şi palpitaţii („Sindromul restaurantului chinezesc”), sau chiar probleme respiratorii, atacuri de panică, schimbări bruşte de dispoziţie, hiperactivitate, greaţă etc. . De asemeni, unii cercetători japonezi corelează consumul excesiv şi îndelungat de glutamaţi cu unele boli degenerative ale creierului şi ochilor.

E 626 – ACID GUANILICAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă.

161

Page 162: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Este un acid natural, component al acidului ribonucleic. Pentru uz industrial, se obţine din drojdie sau din sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Acidul guanilic şi guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 627 – GUANILAT DISODICAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este sarea de sodiu a acidului guanilic, un acid natural,

component al acidului ribonucleic. Pentru uz industrial, se obţine din drojdie sau din sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 628 – GUANILAT DIPOTASICAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă.

162

Page 163: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Este sarea de potasiu a acidului guanilic, un acid natural, component al acidului ribonucleic. Pentru uz industrial, se obţine din drojdie sau din sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 629 – GUANILAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este sarea de calciu a acidului guanilic, un acid natural,

component al acidului ribonucleic. Pentru uz industrial, se obţine din drojdie sau din sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 630 – ACID INOZINIC

163

Page 164: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este un acid natural. Pentru uz industrial, se obţine prin

fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Acidul inozinic şi inozinaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 631 – INOZINAT DISODICAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este sarea de sodiu a acidului inozinic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Inozinaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 632 – INOZINAT DIPOTASIC

164

Page 165: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este sarea de potasiu a acidului inozinic. Pentru uz

industrial, se obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Inozinaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare. Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 633 – INOZINAT DE CALCIUAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este sarea de calciu a acidului inozinic. Pentru uz

industrial de obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Inozinaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

165

Page 166: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 634 – 5’-ribonucleotide de calciu (Ribonucleotide de calciu)

Aditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este amestecul sărurilor de calciu ale acidului guanilic

şi acidului inozinic. Pentru uz industrial, se obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Inozinaţii şi guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 635 – 5’- ribonucleotide disodice (Ribonucleotide disodice)

Aditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă. Este amestecul sărurilor de sodiu ale acidului guanilic şi

acidului inozinic. Pentru uz industrial, se obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Inozinaţii şi guanilaţii nu conferă gustul „umami” specific glutamaţilor, dar au capacitatea de a potenţa multe arome şi gusturi naturale, permiţând astfel micşorarea cantităţii necesare de sare.

Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse alimentare, inclusiv în băuturi alcoolice şi

166

Page 167: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

nealcoolice. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare, dar persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric.

E 640 – GLICINA ŞI SAREA SA DE SODIUAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă

(modificator de aromă) , obţinut din trestie de zahăr, din gelatină sau pe cale sintetică.

Glicina este un aminoacid constituent natural al proteinelor. Corpul uman îl sintetizează, fără a avea nevoie de o sursă specială din exterior.

Se foloseşte în special ca nutrient pentru drojdia de panificaţie, ca afânător pentru pâine şi în unele suplimente dietetice.

Doza zilnică admisibilă nu este limitată. Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 650 – ACETAT DE ZINCAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă, utilizat

în cantitate de maxim 1000 mg/kg în guma de mestecat. Se adaugă, de asemeni şi în unele suplimente alimentare.

E 900 – DIMETIL POLISILOXAN (Polidimetilsiloxan)Aditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerant şi agent

antispumant, dar şi substanţă -suport pentru alţi aditivi. Este un polimer sintetic, utilizat în numeroase scopuri

medicale, dar şi în alimente, după cum urmează: în cantitate de 10 mg/kg în băuturi alcoolice aromate, bere, cidru, produse fermentate din legume şi fructe, produse de cofetărie, substitute de ciocolată, conserve din legume şi fructe în saramură, oţet

167

Page 168: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

sau ulei, grăsimi animale şi vegetale, paste tartinabile pe bază de grăsimi sau fructe, pireuri şi paste din legume, alge, seminţe, alune etc; în cantitate de 20 mg/kg în băuturi răcoritoare energizante şi 30 mg/kg în gemuri, jeleuri şi marmelade. Cantităţi de 50 mg/kg se adaugă în produse şi preparate dietetice pentru slăbit, în suplimente alimentare şi în paste făinoase prefierte. Cantităţi de 100-110 mg/kg se regăsesc în deserturi pe bază de fructe (compoturi) şi în guma de mestecat. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 0,8 mg/kg corp, doză infimă, ce poate fi foarte uşor de depăşit. Nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente, aditivul fiind considerat sigur.

E 901 – CEARĂ DE ALBINEAditiv alimentar utilizat ca agent de glazurare, având

însă şi funcţii de emulgator, agent antiaglomerant, agent de îngroşare, substanţă-suport pentru coloranţi şi stabilizator.

Este un polimer natural produs de albine. Ca aditiv se prezintă sub formele E 901(i) - Ceară albă de albine sau E 901(ii) - Ceară galbenă de albine. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 200 şi 500 mg/kg la acoperirea de suprafaţă a unor produse din ciocolată, a produselor de cofetărie şi patiserie glazurate cu ciocolată, a boabelor de cafea, a citricelor şi altor fructe proaspete, cât şi în guma de mestecat, în cantitate de 1200 mg/kg. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente.

E 902 – CEARĂ CANDELILLAAditiv alimentar utilizat ca agent de glazurare, având

însă şi funcţii de emulgator, agent antiaglomerant, agent de îngroşare şi stabilizator.

168

Page 169: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Este un polimer natural produs de unele specii de arbori. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 200 şi 500 mg/kg la acoperirea de suprafaţă a unor produse din ciocolată, a produselor de cofetărie şi patiserie glazurate cu ciocolată, a boabelor de cafea, a citricelor şi altor fructe proaspete, cât şi în guma de mestecat, în cantitate de 1200 mg/kg. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente.

E 903 – CEARĂ CARNAUBAAditiv alimentar utilizat ca agent de glazurare, având

însă şi funcţii de emulgator, agent antiaglomerant, agent de îngroşare şi stabilizator.

Este un polimer natural produs de unele specii de palmieri. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 200 şi 500 mg/kg la acoperirea de suprafaţă a unor produse din ciocolată, a produselor de cofetărie şi patiserie glazurate cu ciocolată, a boabelor de cafea, a citricelor şi altor fructe proaspete, cât şi în guma de mestecat, în cantitate de 1200 mg/kg. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente.

E 904 - SHELLAC Aditiv alimentar utilizat ca agent de glazurare, având

însă şi funcţii de emulgator, agent antiaglomerant, agent de îngroşare şi stabilizator. Este un polimer natural produs de unele specii de insecte. Se foloseşte în cantităţi cuprinse între 200 şi 500 mg/kg la acoperirea de suprafaţă a unor produse din ciocolată, a produselor de cofetărie şi patiserie glazurate cu ciocolată, a boabelor de cafea, a citricelor şi a altor fructe proaspete, cât şi în guma de mestecat, în cantitate de 1200 mg/kg. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate

169

Page 170: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

sugarilor şi copiilor mici.Doza zilnică nu este limitată şi nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile din alimente.

E 905 – CEARĂ MICROCRISTALINĂ (Parafină)Aditiv alimentar cu rol de agent de acoperire. Se obţine din hidrocarburi şi se utilizează pentru

protecţia şi conservarea citricelor, pepenilor, ananasului şi a altor fructe proaspete exotice, cât şi la tratamentul de suprafaţă al gumei de mestecat şi al unor produse de cofetărie.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Totuşi, cantităţile prea mari inhibă absorbţia grăsimilor şi a vitaminelor liposolubile, unii cercetători găsind şi o corelaţie între consumul de parafină şi tumorile intestinale. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 907 – POLI-1-DECENĂ HIDROGENATĂAditiv alimentar cu rol de agent de glazurare, utilizat în

cantitate de maxim 2g/kg la glazurarea unor fructe uscate şi produse de cofetărie. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 912 – ESTERI AI ACIDULUI MONTANICAditiv alimentar cu rol de agent de acoperire. Se obţine prin extracţie din lignit şi se utilizează pentru

protecţia şi conservarea citricelor, pepenilor, ananasului şi a altor fructe proaspete exotice.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 914 – CEARĂ DE POLIETILENĂ OXIDATĂ

170

Page 171: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de agent de acoperire. Se obţine prin sinteză chimică şi se utilizează pentru

protecţia şi conservarea citricelor, pepenilor, ananasului şi a altor fructe proaspete exotice.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 920 – L-CISTEINĂAditiv alimentar cu rol de ameliorator pentru făină. Este un aminoacid neesenţial (corpul uman îl produce,

neavând nevoie de surse din exterior), cantităţi mai mari fiind benefice şi necesare copiilor şi bătrânilor . Are un rol important în detoxifierea organismului, ca urmare a fumatului sau a consumului de alcool. Se obţine din proteine de origine animală, din păr (animal sau de om) şi din pene şi se adaugă în făina de panificaţie, îmbunătăţind calităţile aluatului, uşurând prelucrarea şi stabilizând structura pâinii. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente.

E 927b – CARBAMIDĂ (Uree)Aditiv alimentar adăugat în guma de mestecat fără

zahăr în cantitate de 30g/kg . Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile din alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 938 – ARGONAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară pentru introducerea unor preparate în diverse recipiente (borcane, cutii de conservă etc.) Este un gaz natural inert, care nu are efecte asupra alimentelor.

171

Page 172: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 939 – HELIUAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară pentru introducerea unor preparate în diverse recipiente (borcane, cutii de conservă etc.) Este un gaz natural inert, care nu are efecte asupra alimentelor.

E 941 – AZOTAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară la sprayurile profesionale cu ulei pentru uns tigăile. Nu are efecte asupra alimentelor.

E 942 – PROTOXID DE AZOTAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară la sprayurile profesionale cu ulei pentru uns tigăile. Nu are efecte asupra alimentelor.

E 943a – BUTANAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară la sprayurile profesionale cu ulei pentru uns tigăile. Nu are efecte asupra alimentelor.

E 943b – IZO-BUTANAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară la sprayurile profesionale cu ulei pentru uns tigăile. Nu are efecte asupra alimentelor.

E 944 - PROPANAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară la sprayurile profesionale cu ulei pentru uns tigăile. Nu are efecte asupra alimentelor.

E 948 – OXIGEN

172

Page 173: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în industria alimentară pentru introducerea produselor vegetale în ambalaje în atmosferă controlată, în scopul păstrării şi conservării proprietăţilor alimentelor.

E 949 – HIDROGENAditiv alimentar cu rol de gaz propulsor, utilizat în

industria alimentară pentru introducerea produselor vegetale în ambalaje în atmosferă controlată, în scopul păstrării şi conservării proprietăţilor alimentelor.

E 950 – ACESULFAM K (Ace K, Sweet One, Acesulfam potasiu, Sunett)

Aditiv alimentar sintetic cu rol de îndulcitor. Este de circa 200 de ori mai dulce decât zahărul, comparând cantităţi egale din cele două produse. A fost descoperit întâmplător de un chimist german în 1967, dar utilizarea lui a început în Europa în 1983, iar în SUA în 1988. Producerea îndulcitorilor artificiali a devenit o industrie extrem de profitabilă, care a făcut ca industria alimentară să devină şi mai profitabilă.

Acesulfam K este un compus chimic stabil la temperaturi înalte şi în medii acide, ceea ce îi sporeşte posibilităţile de utilizare, comparativ cu alţi îndulcitori artificiali. Nu conţine calorii şi, deşi nu este un glucid, declanşează brusc activitatea pancreasului. Acesta produce insulină în cantităţi proporţionale cu intensitatea senzaţiei de dulce percepută. Deoarece insulina nu regăseşte în sânge zaharurile pe care să le metabolizeze, declanşează senzaţia de foame, pentru a primi glucidele ce-i sunt necesare pentru a se neutraliza. Dezechilibrul hormonal astfel creat se rezolvă prin consum alimetar. Acest mecanism de acţiune poate fi o explicaţie pentru procentul în continuă creştere al populaţiei supraponderale sau obeze, cât şi a lipsei de rezultate a multor diete pentru slăbire.

173

Page 174: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Studiile privind efectele consumului de acesulfam K asupra animalelor de laborator, care concluzionau că produsul este sigur, au fost catalogate de importante personalităţi sau comunităţi ştiinţifice drept lipsite de acurateţe şi, în consecinţă, neconcludente. Unele studii relevau chiar un posibil potenţial cancerigen, care însă a fost pus pe seama altor factori. De asemeni, nu s-au realizat studii privind eventualele efecte ale consumului de lungă durată ale acestui îndulcitor şi nici ale combinaţiilor sale cu alţi îndulcitori sau aditivi, prezenţi în mod obişnuit în alimente.

Organisme mondiale precum Comisia Codex Alimentarius, cât şi Comitetul Ştiinţific pentru Alimentaţie al Comisiei Europene consideră drept lipsit de pericol consumul acestui aditiv, care se elimină nemodificat pe cale urinară. S-au stabilit astfel doza zilnică admisă de până la 15mg/kg corp, cât şi limitele cantităţilor ce pot fi folosite în alimente. În băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice (bere cu sau fără alcool, cidru, rachiuri, răcoritoare pe bază de apă, fructe sau lapte), în deserturi pe bază de apă, lapte, grăsimi, fructe, ouă sau cereale, în sosuri, muştar, salate din legume sau paste făinoase cu sau fără carne şi cu diverse sosuri („Feinkostsalat”), cât şi în conserve din fructe şi legume, în conserve de peşte, crustacee şi moluşte şi în snacksuri se adaugă o cantitate de 350mg/kg sau 350mg/l. Acesulfam K se adaugă în cantităţi cuprinse între 500 şi 2500 mg/kg în alimentele fără adaos de zahăr, cum sunt: produse de cofetărie pe bază de cacao, fructe uscate sau amidon, în paste tartinabile pe bază de cacao, lapte, fructe uscate sau grăsimi, în dropsurile pentru împrospătarea respiraţiei, în cerealele pentru micul dejun, în unele produse fine de panificaţie, cât şi în toate produsele dietetice pentru slăbit sau destinate diabeticilor. În guma de mestecat se adaugă până la 5000 mg/kg. În raport de cantităţile utilizate în alimente, doza zilnică poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

174

Page 175: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Deoarece acest îndulcitor oferă imediat senzaţia de dulce, dar conferă un gust remanent neplăcut, pentru utilizarea în alimente se combină cu alţi îndulcitori, cum ar fi aspartamul, care nu este perceput imediat ca dulce, dar conferă gustul remanent de dulce. Astfel, se elimină inconvenientul gustului remanent neplăcut, obţinându-se şi o capacitate de îndulcire mult mai mare, deoarece îndulcitorii sintetici acţionează sinergic, potenţându-se reciproc. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 951 – ASPARTAM (Canderel, Nutrasweet, Equal)Aditiv alimentar sintetic, cu rol de îndulcitor şi

potenţiator de aromă. Este de circa 200 de ori mai dulce decât zahărul, comparând cantităţi egale din cele două substanţe. Nu conţine calorii şi nu este cariogen.A fost descoperit întâmplător de un chimist american în 1965, dar aprobat pentru consum în 1981-1982, atât în Europa, cât şi în SUA. Producerea îndulcitorilor artificiali a devenit o industrie extrem de profitabilă, care a făcut ca industria alimentară să devină şi mai profitabilă.

Aspartamul este un compus chimic relativ instabil la temperaturi de peste 300C şi la pH mai mare de 4,5. Nu este utilizat în produse ce vor fi tratate termic, care nu sunt suficient de acide sau care trebuie să aibă o perioadă de valabilitate mare. Prin ingestie, dar şi ca urmare a depozitării alimentelor la temperaturi de peste 300C, el se descompune în constituenţii săi, adică acid aspartic, fenilalanină şi metanol.

Acidul aspartic este un aminoacid neesenţial (corpul îl produce în cantităţile ce-i sunt necesare, fără a avea nevoie de surse din exterior), cu rol de neurotransmiţător. Acidul aspartic ingerat suplimentar pătrunde în circulaţia sangvină şi apoi ajunge la creier, unde bariera sangvină cerebrală încearcă să oprească pătrunderea toxinelor şi a neurotransmiţătorilor în exces. Această barieră naturală nu este suficient dezvoltată la

175

Page 176: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

copii, iar la adulţi poate să fie parţial deteriorată sau să nu facă faţă. Acidul aspartic în exces devine astfel o aşa-numită excitotoxină, care suprastimulează neuronii, până la epuizare şi distrugere. Deoarece unele porţiuni ale scoarţei cerebrale pot prelua funcţiile altor porţiuni învecinate, care au fost distruse, apariţia simptomelor unor boli are loc după ce deteriorările sunt deja avansate. Astfel, pe seama consumului îndelungat de aspartam sunt puse simptome precum migrenele, ameţelile, slăbirea memoriei, dificultăţile de concentrare şi menţinere a atenţiei, oboseala cronică, problemele oculare, scăderea acuităţii senzoriale (miros, gust, pipăit, sensibilitate la durere). De asemeni, boli precum scleroza multiplă, epilepsia, tumorile cerebrale, boala Alzheimer, boala Parkinson, diabetul sau tulburările neuroendocrine se pot declanşa sau agrava ca urmare a consumului de aspartam.

Un alt component cu potenţial toxic este metanolul, care se găseşte în proporţie de 10-11% în aspartam, fiind eliberat prin încălzire la 300C. Metanolul se descompune în acid formic şi formaldehidă, ambele fiind substanţe cu grad ridicat de toxicitate, iar formaldehida fiind cert cancerigenă, mutagenă şi teratogenă.

Fenilalanina este al treilea component, care produce celor suferinzi de fenilcetonurie simptome grave, motiv pentru care a devenit obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin aspartam, a faptului că reprezintă o „sursă de fenilalanină”.

Cu toate că organisme mondiale precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie prin Comisia Codex Alimentarius, consideră drept lipsit de pericol consumul acestui aditiv, s-au stabilit totuşi o doză maximă admisă de 40mg/kg corp, cât şi limitele cantităţilor ce pot fi folosite în alimente. Astfel, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice(bere cu sau fără alcool, cidru, rachiuri, răcoritoare pe bază de apă, fructe sau lapte) se adaugă

176

Page 177: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

o cantitate de 600 mg/l. În sosuri, muştar, salate din legume sau paste făinoase cu sau fără carne şi cu diverse sosuri („Feinkostsalat”), cât şi în conserve din fructe şi legume, în conserve de peşte, crustacee şi moluşte se adaugă o cantitate de 350mg/kg sau 350mg/l. Snacksurile pot conţine 500mg/kg, iar cantităţi cuprinse între 800-2000 mg/kg se pot regăsi în deserturi pe bază de apă, lapte, grăsimi, fructe, ouă sau cereale, în gheaţa alimentară, în alimentele fără adaos de zahăr cum sunt: produse de cofetărie pe bază de cacao, fructe uscate sau amidon, în paste tartinabile pe bază de cacao, lapte, fructe uscate sau grăsimi, în dropsurile şi pastilele aromate pentru împrospătarea respiraţiei, în cerealele pentru micul dejun, în unele produse fine de panificaţie, cât şi în toate produsele dietetice pentru slăbit sau destinate diabeticilor. În guma de mestecat se adaugă până la 5500 mg/kg. În raport de cantităţile utilizate în alimente, doza zilnică poate fi foarte uşor de depăşit, mai ales de către copii.

Deoarece acest îndulcitor oferă un gust dulce care nu seamănă prea bine cu cel al zahărului, pentru utilizarea în alimente se combină cu alţi îndulcitori, cum ar fi acesulfam K sau zaharină. Astfel se elimină inconvenientul gustului nenatural, obţinându-se şi o capacitate de îndulcire mult mai mare, deoarece îndulcitorii sintetici acţionează sinergic, potenţându-se reciproc. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

Trebuie menţionat faptul că standardele Comisiei Codex Alimentarius sunt mult mai permisive şi generoase în privinţa cantităţilor şi a categoriilor de alimente în care este acceptată folosirea aspartamului, comparativ cu standardele Uniunii Europene.

E 952 – ACID CICLAMIC ŞI SĂRURILE SALE DE SODIU ŞI CALCIU

177

Page 178: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditivi alimentari sintetici, cu rol de îndulcitori. Sunt de circa 30-50 de ori mai dulci decât zahărul, comparând cantităţi egale din cele două substanţe.

Ciclamatul a fost descoperit întâmplător de un chimist american în 1937, dar aprobat pentru consum în SUA în 1958. În 1970, ca urmare a unor studii privind potenţialul cancerigen al ciclamatului, care se folosea în combinaţie cu zaharina, acesta a fost interzis în SUA, dar în alte ţări a continuat să fie folosit. Producerea îndulcitorilor artificiali a devenit o industrie extrem de profitabilă, care a făcut ca industria alimentară să devină şi mai profitabilă.

Acidul ciclamic şi sărurile sale de sodiu şi de calciu sunt compuşi chimici a căror capacitate de îndulcire este relativ slabă, comparativ cu alţi îndulcitori sintetici. De aceea, ei au fost folosiţi, în general, în combinaţie cu zaharina în proporţie de 10:1, obţinându-se astfel şi un gust mai apropiat de al zahărului şi o mai mare capacitate de îndulcire.

Ciclamaţii sunt stabili la temperaturi înalte, nu conţin calorii şi nu sunt cariogeni. Ei se utilizează în cantitate de 250 mg/l în băuturi aromate alcoolice sau nealcoolice şi în preparate dietetice din legume şi fructe. În produse de cofetărie fără adaos de zahăr, pe bază de cacao, fructe sau amidon se adaugă 500 mg/kg, iar cantităţi de până la 1500 mg/kg se pot folosi în produse fine de panificaţie şi în produse dietetice din fructe conservate, în gemuri, jeleuri şi marmelade, cât şi în guma de mestecat. Dropsurile pentru împrospătarea respiraţiei pot conţine până la 2500 mg/kg.

Studii privind toxicitatea şi eventualele efecte secundare s-au desfăşurat şi se desfăşoară în continuare, deoarece datele obţinute nu au părut concludente. Totuşi, pe baza acestora, doza zilnică s-a redus mereu, pentru a se evita la om efectele observate la animalele de laborator (tumori maligne şi benigne cu localizări diverse şi atrofii testiculare). Astfel, doza zilnică maximă admisă este de numai 7mg/kg

178

Page 179: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

corp, în opinia Comitetului ştiinţific pentru alimentaţie al Comisiei Europene, în timp ce Comisia Codex Alimentarius este de părere că doza zilnică poate fi de 11 mg/kg. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 953 – ISOMALT (ISOMALTITOL)Aditiv alimentar cu funcţii multiple. Este un produs

natural cu rol de agent antiaglomerant, dar şi agent de îngroşare, emulgator, agent de acoperire (glazurare) şi substanţă - suport pentru alţi aditivi şi îndulcitor.

Isomaltul este un poliol care se compune din 50% glucoză, 25% sorbitol şi 25% manitol. În procesul digestiei, isomaltul se descompune în acid lactic, acizi graşi volatili şi gaze. Aportul energetic al isomaltului este de circa 90%- 130% din cel al zahărului, iar capacitatea de îndulcire este de 45% - 65% din cea a zahărului. De aceea, acest îndulcitor se combină cu mici cantităţi de alţi îndulcitori cu mare putere de îndulcire, obţinându-se astfel produse foarte asemănătoare cu cele preparate cu zahăr.

Datorită stabilităţii la temperaturi ridicate, acest îndulcitor se foloseşte cu succes în produse tratate termic. Astfel, se poate utiliza în cantităţile prevăzute de reţete în produse de coferărie, patiserie, brutărie, în produse din fructe conservate, în deserturi diverse pe bază de cacao, grăsimi, lapte, fructe, amidon, în cereale pentru micul dejun, în produse dietetice şi suplimente alimentare etc. .

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Fiind un poliol, este obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin isomalt că “poate avea efect laxativ”, deoarece acesta este efectul consumului de cantităţi mari. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

179

Page 180: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 954 – ZAHARINA ŞI SĂRURILE SALE DE SODIU, POTASIU ŞI CALCIU

Aditiv alimentar cu rol de îndulcitor artificial, descoperit întâmplător în 1879 de un chimist american care făcea cercetări asupra gudronului de huilă, încercând să obţină noi produse. A reuşit astfel să obţină zaharină din toluen, mai târziu punându-se la punct şi un procedeu ce are ca materie primă anhidrida ftalică. Deşi are un gust remanent neplăcut, amărui metalic, zaharina a fost folosită pe scară largă, atât de diabetici, cât şi în industria alimentară, fiind de 300-500 de ori mai dulce decât zahărul.

Cercetări datând încă din 1960 au arătat potenţialul cancerigen al zaharinei asupra animalelor de laborator, localizat în special la vezica urinară şi tractul urinar, fapt ce a determinat interzicerea utilizării ei de către guvernele unor ţări. Alte ţări, însă, au permis în continuare folosirea zaharinei, dar doza zilnică maximă admisă este de numai 5mg/kg corp. Agenţia Internaţională de Cercetare a Cancerului, parte a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, susţine că zaharina nu este cancerigenă pentru oameni, deoarece ea nu acţionează la nivelul ADN-ului, iar mecanismul prin care se produce cancer la şoarecii de laborator ţine de particularităţile speciei şi nu este aplicabil oamenilor.

Fiind un îndulcitor intens şi fără calorii, care nu produce carii dentare, se adaugă în băuturi alcoolice şi nealcoolice aromate în cantitate de 80-100 mg/kg, cât şi în snacksuri şi deserturi cu valoare energetică redusă, fără adaos de zahăr, pe bază de apă, lapte, amidon, cacao, grăsimi, ouă, cereale sau fructe. În cantităţi de 300-800 mg/kg, se adaugă în produse de cofetărie cu valoare energetică scăzută şi fără adaos de zahăr, iar în cantităţi de 150-200 mg/kg se utilizează în conserve din legume sau fructe, gemuri, jeleuri, marmelade, alte paste tartinabile, în sosuri, muştar, salate, supe, conserve şi semiconserve de peşte, crustacee sau moluşte, produse fine de

180

Page 181: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

brutărie etc.. În raport de cantităţile folosite în alimente, doza zilnică se poate depăşi foarte uşor. Totuşi, nu s-au semnalat efecte secundare la aceste cantităţi. Pentru mascarea gustului remanent neplăcut, zaharina se combină cu alţi îndulcitori sintetici. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 955 – SUCRALOZA (SucraPlus, Splenda, TGS, Triclorogalactosucroză)

Aditiv alimentar cu rol de îndulcitor, obţinut prin procedee chimice din zahărul obişnuit. A fost descoperit în 1976 de un grup de chimişti londonezi, dar introdus pe piaţă abia în 1991 în Canada. Apoi a cucerit întreaga lume şi mai ales piaţa îndulcitorilor, fiind de 600 de ori mai dulce decât zahărul, foarte stabilă la orice pH şi la temperaturi înalte, cât şi în timp, permiţând astfel utilizarea ei într-o gamă foarte variată de produse alimentare, cu termen de valabilitate mare.

De asemeni, gustul sucralozei este identic cu cel al zahărului (exceptând o tentă răcoritoare, mentolată), neavând nevoie să fie combinată cu alţi îndulcitori. Este totodată un îndulcitor fără calorii, dar, deoarece are o capacitate de îndulcire foarte mare, pentru a putea fi utilizată ca înlocuitor de zahăr pentru uzul curent (în pliculeţe predozate), ea se amestecă cu dextrină sau maltodextrină, componente care aduc un aport caloric destul de însemnat şi nedorit de cei ce urmează diete hipocalorice.

Pe piaţa europeană, sucraloza a pătruns abia în 2004, fiind permisă utilizarea ei în berea cu valoare energetică scăzută în cantitate de 10 mg/l, în supe concentrate în cantitate de 50 mg/kg, în băuturi alcoolice şi nealcoolice aromate în cantitate de 250-300 mg/l. În preparate şi deserturi pe bază de lapte, ouă, grăsimi, cereale sau fructe, în conserve din fructe, gemuri, jeleuri, paste tartinabile, preparate dietetice se poate adăuga în cantitate de 400 mg/kg, iar în produse de cofetărie,

181

Page 182: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

diverse tablete pentru împrospătarea respiraţiei sau pentru gât şi în guma de mestecat, în cantităţi cuprinse între 1000 şi 3000 mg/kg.

Numeroasele teste de laborator desfăşurate pe animale în ultimele două decenii nu au relevat cu certitudine vreun potenţial toxic, cancerigen, mutagen sau teratogen al sucralozei. Totuşi, datorită unor suspiciuni că aceasta produce modificări la nivelul timusului, splinei şi al limfocitelor, cercetările continuă. Tot testele de laborator au arătat că sucraloza este metabolizată de organism foarte lent şi într-o proporţie foarte mică, datorită structurii ei chimice foarte stabile, astfel că cea mai mare parte se elimină nemodificată, rămânând la fel, mult timp şi în mediul înconjurător. Bacteriile din cavitatea bucală nu o pot descompune, astfel că sucraloza nu afectează dantura.

S-a stabilit că doza zilnică maximă admisă pentru consumul uman este de 15mg/kg corp. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 957 – TAUMATINAAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă şi

îndulcitor. Este un produs natural, obţinut din cojile seminţelor fructul katemfe al arbustului Thaumatococcus daniellii, care creşte în Vestul Africii.

Taumatina este, de fapt, un compus de proteine care se formează în fruct în momentul când acesta suferă atacul unor dăunători. Aceste fructe erau folosite de localnici ca aromatizant şi potenţiator de aromă şi mai puţin ca îndulcitor. Extragerea taumatinei a început în 1970, iar în următoarele două decenii s-au făcut multiple cercetări asupra proprietăţilor şi calităţilor ei.

Ca îndulcitor, taumatina este de 2000 de ori mai dulce decât zahărul, dar dulceaţa ei are un alt gust, nu este percepută imediat şi are o persistenţă foarte îndelungată. Bacteriile din

182

Page 183: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cavitatea bucală nu o pot descompune, astfel că taumatina nu afectează dantura. Este foarte stabilă la temperaturi înalte şi la orice aciditate şi nu are calorii. Se foloseşte în cantităţi de 50mg/kg în produse de cofetărie pe bază de cacao sau fructe fără adaos de zahăr, în gheaţa alimentară şi în cantitate de 400 mg/kg în suplimente alimentare dietetice pe bază de vitamine sau minerale.

Se mai foloseşte în mici cantităţi şi ca potenţiator de aromă în băuturi aromate pe bază de apă şi în diverse deserturi. Pentru corectarea gustului, taumatina se combină cu alţi îndulcitori. Doza zilnică nu este limitată iar cantităţile din alimente nu produc, de regulă, efecte secundare. Există totuşi persoane care sunt alergice la taumatină. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 959 – NEOHESPERIDINA DCAditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă şi

îndulcitor. Se obţine prin procedee chimice din neohesperidină, care este un compus natural (flavonoid), ce se regăseşte în portocalele amare (Citrus aurantium) . Bacteriile din cavitatea bucală nu o pot descompune, astfel că neohesperidina DC nu afectează dantura.

În 1988, Comitetul Ştiinţific pentru Alimentaţie al Comisiei Europene a confirmat că neohesperidina DC este un aditiv sigur, care nu produce efecte secundare asupra organismului uman.

Aceasta este, în funcţie de concentraţia substanţei, de 400 până la 1800 de ori mai dulce decât zahărul. Pentru uz alimentar, se folosesc de obicei preparate cu capacitate de îndulcire de 400-600 de ori, adesea în combinaţie cu alţi îndulcitori, cu care acţionează sinergic.

Neohesperidina DC este folosită frecvent şi în medicamente, deoarece are capacitate de a reduce gustul amar. În alimente este apreciată şi pentru faptul că potenţează şi

183

Page 184: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

modifică aromele naturale şi este stabilă la temperaturi înalte şi la pH scăzut. Astfel, se adaugă în cantitate de 30 mg/l în băuturi nealcoolice pe bază de apă, lapte sau sucuri de fructe, iar în bere şi alte băuturi alcoolice în cantitate de 10 mg/kg. Cantitaţi de 50 mg/kg sunt folosite în deserturi pe bază de cacao, lapte, ouă, grăsimi, cereale, fructe, în produse de cofetărie, patiserie, brutărie, în produse conservate din fructe, în supe, sosuri, salate, muştar etc. În produsele speciale pentru controlul greutăţii, în preparate destinate administrării sub supraveghere medicală şi în unele suplimente nutritive, neohesperidina DC se adaugă în cantitate de 100 mg/kg, iar guma de mestecat şi dropsurile pot conţine 400 mg/kg.

Doza zilnică maximă admisibilă este de 5mg/kg corp şi nu au fost semnalate efecte secundare la cantităţile din alimente. Acest aditiv se metabolizează doar în mică parte, compuşii rezultaţi nu sunt nocivi, iar restul se elimină nemodificat. Totuşi, nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 962 – SARE DE ASPARTAM-ACESULFAMAditiv alimentar sintetic, cu rol de îndulcitor şi

potenţiator de aromă. Se obţine prin procedee chimice dintr-un amestec de aspartam şi acesulfam K în proporţie de 2:1. În acest fel, rezultă un compus mai stabil la temperaturi ridicate decât aspartamul, cu o putere de îndulcire de 350 de ori mai mare decât a zahărului, din care este eliminat potasiul (din acesulfam).

Se utilizează într-o gamă la fel de variată de produse, ca şi acesulfam K sau aspartam (E950 şi E951), cantităţile adăugate în alimente fiind calculate ca echivalent, fie de aspartam, fie de acesulfam K. Noul aditiv, intrat pe piaţa europeană în 2003, reuşeşte să elimine o parte din inconvenientele fiecăruia dintre componente, fără însă a aduce avantaje deosebite consumatorilor.

184

Page 185: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică maximă admisă este proporţională cu cantitatea de aspartam şi acesulfam din compus, în raport cu dozele admisibile pentru fiecare în parte, adică circa 37,5 mg/kg corp. Combinaţia acestor îndulcitori nu reuşeşte să anihileze posibilele efecte negative pe care le are fiecare în parte. Până în anul 2005 acest aditiv nu a fost permis în România, el fiind introdus ca urmare a alinierii legislaţiei la cea europeană.

E 965 – MALTITOLAditiv alimentar cu funcţii de agent de aglomerare,

agent de legare, stabilizator, emulgator, substanţă - suport pentru alţi aditivi şi îndulcitor. Este un poliol obţinut prin hidrogenarea maltozei din amidon. La aceeaşi cantitate, maltitolul are 90% din dulceaţa zahărului, dar numai jumătate din caloriile acestuia. Bacteriile din cavitatea bucală nu îl pot descompune, astfel că maltitolul nu afectează dantura. În cadrul tehnologiei de fabricaţie a alimentelor, are aceleaşi proprietăţi ca şi zahărul, mai puţin aceea de a putea fi caramelizat. Se prezintă sub formele E965(i) – Maltitol, sau E965(ii)- Sirop de maltitol.

Datorită solubilităţii şi stabilităţii la temperaturi ridicate, acest îndulcitor se foloseşte cu succes în produse tratate termic. Astfel, se poate utiliza în cantităţile prevăzute de reţete în produse de coferărie, patiserie, brutărie, în produse din fructe conservate, în deserturi diverse pe bază de cacao, grăsimi, lapte, fructe, amidon, în cereale pentru micul dejun, în produse dietetice şi suplimente alimentare etc. Maltitolul se metabolizează foarte încet, fapt ce conduce la eliminarea sa în mare parte, nemodificat.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Fiind un poliol, este obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin maltitol că “poate avea efect laxativ”, deoarece acesta este efectul

185

Page 186: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

consumului de cantităţi mari. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 966 – LACTITOLAditiv alimentar cu funcţii de agent de aglomerare,

agent de legare, stabilizator, emulgator, substanţă-suport pentru alţi aditivi şi îndulcitor.Este un poliol obţinut din lactoză, care se extrage din zer. La aceeaşi cantitate, lactitolul are 40% din dulceaţa zahărului şi 60% din caloriile acestuia. Bacteriile din cavitatea bucală nu îl pot descompune, astfel că lactitolul nu afectează dantura.

Datorită solubilităţii şi stabilităţii la temperaturi ridicate, acest îndulcitor se foloseşte cu succes în produse tratate termic, mai ales în cele coapte. Astfel, se poate utiliza în cantităţile prevăzute de reţete în produse de coferărie, patiserie, brutărie, în produse din fructe conservate, în deserturi diverse pe bază de cacao, grăsimi, lapte, fructe, amidon, în cereale pentru micul dejun, în produse dietetice şi suplimente alimentare etc. Lactitolul se metabolizează în totalitate, având şi un efect benefic asupra tubului digestiv, în special asupra colonului.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Fiind un poliol, este obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin lactitol că “poate avea efect laxativ”, deoarece acesta este efectul consumului de cantităţi mari. De asemeni, persoanele cu intoleranţă la lactoză trebuie să evite produsele ce conţin lactitol. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 967 – XILITOLAditiv alimentar cu funcţii de agent de aglomerare,

agent de legare, stabilizator, umectant, emulgator, substanţă - suport pentru alţi aditivi şi îndulcitor.Este un poliol care a fost

186

Page 187: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

obţinut prima dată în Finlanda, din lemn de mesteacăn, fiind apoi popularizat în Europa drept un îndulcitor sigur pentru toţi consumatorii şi foarte potrivit pentru diabetici, deoarece nu produce creşterea glicemiei. Mai târziu s-au pus la punct procedee de obţinere din porumb sau din lemn de esenţă tare. La aceeaşi cantitate, fără a conţine glucide, xilitolul este la fel de dulce ca şi zahărul, dar are doar 64% din caloriile acestuia. Gustul xilitolului este foarte asemănător cu al zahărului, dar are şi o tentă răcoritoare, mentolată.

Datorită solubilităţii şi stabilităţii la temperaturi ridicate, acest îndulcitor se foloseşte cu succes în produse tratate termic. Astfel, se poate utiliza în cantităţile prevăzute de reţete în produse de coferărie, patiserie, brutărie, în produse din fructe conservate, în deserturi diverse pe bază de cacao, grăsimi, lapte, fructe, amidon, în cereale pentru micul dejun, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în guma de mestecat etc. Nu poate fi utilizat în produse care conţin drojdii, deoarece le distruge.

Cercetările asupra xilitolului au arătat că acesta are proprietăţi antifungice, bactericide şi bacteriostatice la nivelul cavităţii bucale, al urechii medii şi al faringelui, stimulând totodată şi sistemul imunitar. Astfel, el distruge şi nu permite înmulţirea germenilor care provoacă rinite, faringite, otite, amigdalite, afte, candidoze bucale, placa bacteriană responsabilă de căderea dinţilor. De asemeni, este folosit în prevenirea şi combaterea osteoporozei, având un rol benefic în metabolismul calciului. Prin faptul că se metabolizează mult mai încet decât zahărul, nu produce creşterea glicemiei, fiind totodată şi hipocaloric.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Fiind un poliol, este obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin xilitol că “poate avea efect laxativ”, deoarece acesta este efectul

187

Page 188: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

consumului de cantităţi mari. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. E 968 - ERITRITOL

Aditiv alimentar cu rol de îndulcitor şi substanţă-suport pentru alţi aditivi. Este un poliol care se obţine din glucoză prin fermentaţie, în prezenţa unei drojdii. Capacitatea sa de îndulcire este de circa 70% din cea a zahărului, dar conţine doar 5% din caloriile acestuia.. În Europa a fost introdus abia în 2004, iar în România în 2005

Eritritolul este absorbit în intestinul subţire, trecând în sânge, de unde este eliminat pe cale renală, în cea mai mare parte nemodificat. Astfel, el nu ajunge în intestinul gros şi nu poate provoca tulburări la acest nivel, decât dacă este consumat în cantităţi foarte mari. Bacteriile din cavitatea bucală nu îl pot descompune, astfel că eritritolul nu afectează dantura. Gustul este asemănător cu al zahărului, dar are şi o tentă răcoritoare, mentolată. El nu este la fel de solubil ca zahărul, având în plus şi tendinţa de a se cristaliza. De aceea, se folosesc diferite substanţe antiaglomerante, care au rolul de a împiedica cristalizarea, dar şi de a masca gustul mentolat, cum ar fi inulina, isomaltul sau glicerina.

Datorită stabilităţii la temperaturi ridicate, acest îndulcitor se foloseşte cu succes în orice tip de produse, inclusiv în cele tratate termic. Astfel, se poate utiliza în cantităţile prevăzute de reţete în produse de coferărie, patiserie, brutărie, în produse din fructe conservate, în deserturi diverse pe bază de cacao, grăsimi, lapte, fructe sau amidon, în cereale pentru micul dejun, în produse dietetice şi suplimente alimentare, în guma de mestecat etc. Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Fiind un poliol, este obligatorie inscripţionarea pe produsele ce conţin eritritol că “poate avea efect laxativ”, deoarece acesta este efectul consumului de cantităţi mari. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

188

Page 189: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

E 999 – EXTRACT DE QUILLAIAAditiv alimentar cu rol de agent de spumare. Este un

extract natural din scoarţa unui arbore, utilizat în cantitate de maxim 50 mg/l în băuturi aromatizate, pe bază de apă, de tip “sport”, “energizant”, cu aport de electroliţi sau alte băuturi speciale. Doza zilnică admisă este de până la 1 mg/kg corp. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1103 – INVERTAZĂAditiv alimentar cu rol de stabilizator şi agent de legare. Este o enzimă care produce descompunerea zahărului

(sucrozei) în fructoză şi glucoză, de obicei sub formă de sirop de zahăr invertit. În mod natural, invertaza este sintetizată de albine, care o folosesc pentru a produce mierea din nectar.

Pentru uz alimentar, invertaza se obţine din drojdii. Se utilizează în unele produse fine de ciocolată, cât şi în unele produse fine de cofetărie sau patiserie, conform cantităţilor prevăzute de reţete.

Doza zilnică nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1105 – LIZOZIMAditiv alimentar cu rol de conservant. Se utilizează

conform cantităţilor prevăzute de reţete numai în vin şi în brânzeturi maturate.

Este o enzimă care se găseşte în mod natural în sistemul imunitar uman, în salivă, lacrimi sau în albuşul de ou. Acţiunea conservantă se bazează pe capacitatea sa de a distruge peretele celular al unor bacterii cum ar fi Salmonella, E.Coli sau Pseudomonas. Pentru uz alimentar se obţine din albuş de ou.

189

Page 190: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

E 1200 – POLIDEXTROZĂAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de

îngroşare, agent de aglomerare, umectant şi substanţă - suport pentru îndulcitori.

Pentru uz alimentar, se obţine din dextroză, iar datorită solubilităţii sale şi a conţinutului de fibre este utilizată pe scară largă pentru a înlocui o parte din grăsimi, zahăr sau amidon în produse de cofetărie, patiserie şi brutărie, în preparate pe bază de lapte, carne, fructe, ouă, cereale, sau în băuturi diverse. Se poate folosi în cantităţile prevăzute de reţete în toate tipurile de produse. Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1201 – POLIVINILPIROLIDONĂ (Povidone, PVP)Aditiv alimentar cu rol de emulgator, stabilizator,

substanţă - suport pentru alţi aditivi, agent de îngroşare şi agent de glazurare. Este un compus sintetic de origine minerală, care, la momentul descoperirii sale, în 1939, a fost utilizat ca substitut de plasmă umană, cât şi în multe alte aplicaţii medicale, farmaceutice sau cosmetice. În industria alimentară, se foloseşte ca agent de limpezire a unor băuturi, pentru acoperirea de suprafaţă a fructelot proaspete şi în suplimente alimentare sub formă de tablete sau drajeuri.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare, aditivul fiind absolut sigur şi nedăunător. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1202 – POLIVINILPOLIPIROLIDONĂ (PVPP)

190

Page 191: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent de reţinere a culorii şi substanţă - suport pentru alţi aditivi. Este un compus sintetic de origine minerală, cu largă aplicaţie în medicină, farmacie, cosmetică etc. În industria alimentară, se foloseşte ca agent de limpezire a unor băuturi, fiind insolubil şi având calitatea de a capta taninul, eliminându-l. Se utilizează de asemeni în suplimente alimentare sub formă de tablete sau drajeuri.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare, aditivul fiind absolut sigur şi nedăunător. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1204 – PULULANAditiv alimentar cu rol de agent de glazurare. Este un

polizaharid obţinut din amidon, lipsit de gust, care are proprietatea de a forma un film protector, o peliculă.

Se foloseşte în cantităţile prevăzute de reţete pentru acoperirea capsulelor sau tabletelor de suplimente alimentare. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1404 – AMIDON OXIDATAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent de

îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

191

Page 192: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1410 – FOSFAT MONOAMIDONICAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. . Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

192

Page 193: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1412 – FOSFAT DE DIAMIDONAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc..

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. . Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastro-intestinale.

E 1413 – FOSFAT DE DIAMIDON FOSFATATAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este

193

Page 194: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1414 – FOSFAT DE DIAMIDON ACETILATAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi

194

Page 195: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

aromate alcoolice şi nealcoolice etc. . Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1420 – AMIDON ACETILATAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc.

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1422 – ADIPAT DE DIAMIDON ACETILAT

195

Page 196: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Aditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

Amidonul modificat are o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1440 – AMIDON HIDROXIPROPILICAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

196

Page 197: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Amidonul modificat are o mai mare are capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1442 – FOSFAT DE DIAMIDON HIDROXIPROPILICAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

Amidonul modificat are o mai mare are capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. . Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

197

Page 198: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1450 – OCTENIL SUCCINAT DE AMIDON SODICAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc.

Amidonul modificat are o mai mare are capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1451 – AMIDON OXIDAT ACETILATAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Este un aşa-numit “amidon modificat”, adică un amidon supus unui anumit procedeu chimic al cărui scop este

198

Page 199: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

îmbunătăţirea şi adaptarea proprietăţilor sale la anumite cerinţe, cum ar fi: creşterea stabilităţii la temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute, în medii acide sau alcaline, lungirea sau scurtarea timpului de coagulare sau gelificare, capacitatea de a coagula la rece, modificarea texturii etc. .

Amidonul modificat are o mai mare are capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate alcoolice şi nealcoolice etc. Se utilizează, de asemeni, în cantitate de 50g/l în alimente pentru înţărcare, destinate sugarilor şi copiilor mici.

Doza zilnică nu este limitată şi nu produce efecte secundare la cantităţile folosite în alimente. Totuşi, cantităţile prea mari pot produce tulburări gastrointestinale.

E 1452 –OCTENIL SUCCINAT DE AMIDON ALUMINIUAditiv alimentar cu rol de agent de aglomerare, agent

de îngroşare, stabilizator, emulgator şi substanţă - suport pentru alţi aditivi.

Se utilizează în cantitate de 35g/kg numai în preparate de vitamine în suplimente alimentare sub formă de capsule. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1505 – CITRAT DE TRIETILAditiv alimentar cu rol de stabilizator, agent

antispumant, sechestrant şi substanţă-suport pentru arome. Se obţine din acid citric, fiind un lichid uleios, inodor şi

incolor, utilizat pentru stabilizarea spumei din albuş de ou în cantitatea prevăzută de reţetă şi ca solvent pentru arome. În alimente gata pentru consum nu este permis să se regăsească o

199

Page 200: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

cantitate mai mare de 3g/kg, iar în băuturi nu este permisă o cantitate mai mare de 1g/l.

Doza zilnică maximă admisă este de până la 10mg/kg corp. Consumul îndelungat şi dozele mari pot cauza ameţeli, slăbiciune, pierderi de echilibru şi chiar afectarea ficatului. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1517 – DIACETAT DE GLICERIL (Diacetină)Aditiv alimentar cu rol de solvent pentru alţi aditivi, în

special arome. Se obţine din acid acetic şi glicerol.Doza zilnică nu este limitată, nu este toxic şi nu

produce efecte secundare.

E 1518 – TRIACETAT DE GLICERIL (Triacetină)Aditiv alimentar cu rol de solvent pentru alţi aditivi, în

special arome. Se obţine din acid acetic şi glicerol. Doza zilnică nu este limitată, nu este toxic şi nu

produce efecte secundare. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

E 1519 – ALCOOL BENZILICAditiv alimentar cu rol de solvent pentru alţi aditivi, în

special arome. Este un compus organic prezent în mod natural în multe fructe şi ceaiuri, cât şi în flori, precum iasomia sau ylang-ylang.

Se utilizează la arome pentru lichioruri, vinuri aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin şi cocktailuri aromatizate pe bază de vin în cantitate de 100 mg/l, cât şi la produse de cofetărie, inclusiv ciocolată şi produse fine de panificaţie în cantitate de 250 mg/kg.

200

Page 201: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

Doza zilnică nu este limitată, nu este toxic şi nu produce efecte secundare. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. E 1520 – PROPAN 1,2-DIOL (Propilen glicol, Metil diol)

Aditiv alimentar cu rol de stabilizator, solvent pentru arome, umectant, agent antiaglomerant, agent antispumant, emulgator şi agent de îngroşare. Este un compus organic, care se prezintă sub forma unui lichid uşor vâscos, cu gust dulceag şi fără miros, cunoscut şi sub denumirea de antigel.

Se utilizează în industria tutunului, a produselor cosmetice, în aplicaţii medicale, dar ca aditiv este folosit în special ca solvent pentru arome şi coloranţi. În alimentele gata pentru consum nu este permis să se regăsească o cantitate mai mare de 3g/kg, iar în băuturi nu este permisă o cantitate mai mare de 1g/l. Mai poate fi găsit în comerţ în compoziţia esenţelor de rom, vanilie, lămâie etc., unde este folosit ca solvent al respectivelor arome

Doza zilnică maximă admisă este de până la 25mg/kg corp. Deşi au proprietăţi fizice asemănătoare, propilen - glicolul (E1520) nu trebuie confundat cu etilen - glicolul, care nu se foloseşte în alimente şi poate fi ingerat doar accidental, provocând intoxicaţii grave. În procesul digestiei, propilen - glicolul se descompune în acid piruvic, care este un metabolit normal, rezultat din descompunerea glucidelor, în timp ce etilen - glicolul se descompune în acid oxalic, care este foarte toxic, afectând în special rinichii.

Aditivul propilen - glicol este considerat sigur dacă nu se depăşeşte doza zilnică admisă, având toxicitate redusă. Acest aditiv nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

201

Page 202: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

BIBLIOGRAFIE

1. Codex Alimentarius – General Standard for Food Additives - www.codexalimentarius.net

2. European Food Safety Authority - www.efsa.europa.eu

202

Page 203: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

3. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives Monographs1956-2008.

4. International Programme on Chemical Safety – www.inchem.org

5. Ordin nr. 1347 din 03/08/2007Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 27/11/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002.

6. Ordin nr. 154 din 03/03/2005Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 06/06/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman.

7. Ordin nr. 2168 din 24/12/2007Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 08/02/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman.

8. Ordin nr. 438/295/2002 din 18/06/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 03/10/2002.

9. Ordin nr. 62 din 27/01/2004Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din

203

Page 204: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

06/04/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman

10. Ordin nr. 692 din 23/04/2007.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 08/06/2007privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman.

11. Ordin nr. 975/16.12.1998 al Ministrului Sănătăţii privind Normele igienico-sanitare pentru alimente.

12. Râpeanu M.D., Toxice şi toxine din alimente şi furaje, Editura Ceres, Bucureşti, 1975

13. Society of Toxicology-Reston, Virginia www. toxsci.oxfordjournals.org14. Wageningen University – Netherlands

www.food-info.net15. www.wikipedia.org

204

Page 205: E-Urile Mica Enciclopedie Pe Intelesul Tuturor

205


Recommended