+ All Categories
Home > Documents > e-Pentagrama 2016/2

e-Pentagrama 2016/2

Date post: 27-Jul-2016
Category:
Upload: lectorium-rosicrucianum
View: 235 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
e-Pentagrama este revista electronică a lui Şcoala Internaţională a Rozacrucii de Aur Lectorium Rosicrucianum.
20
magazin CRIZA OMENIRII ŞI CELE ŞAPTE FORŢE ALE SPIRITULUI * A JUDECA SAU A SCRIE PE NISIP? * NU VĂ TEMEŢI DE UMBRE UNDEVA, FOARTE APROAPE, ESTE LUMINA ! @lPENTAGRAMA 2016/2 Anul 2/Nr.2 LECTORIUM ROSICRUCIANUM ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ A ROZACRUCII DE AUR
Transcript
Page 1: e-Pentagrama 2016/2

magazin

CRIZA OMENIRII ŞI CELE ŞAPTE FORŢE ALE SPIRITULUI * A JUDECA SAU A SCRIE PE NISIP? * NU VĂ TEMEŢI DE UMBRE UNDEVA, FOARTE APROAPE, ESTE LUMINA !

@lPENTAGRAMA2016/2

Anul 2/Nr.2

LECTORIUM ROSICRUCIANUMŞCOALA INTERNAŢIONALĂ A ROZACRUCII DE AUR

Page 2: e-Pentagrama 2016/2
Page 3: e-Pentagrama 2016/2

CUPRINS

program

Cursuri introductive... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

articole

Criza omenirii şi cele şapte forţe ale Spiritului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6A judeca sau a scrie pe nisip?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Nu vă temeţi de umbre - undeva, foarte aproape, este lumina !.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

DATE DE CONTACT

Lectorium Rosicrucianumhttp://www.lectorium.rohttp://www.lectoriumrosicrucianum.org

Lectorium Rosicrucianum Şcoala Internaţională a Rozacrucii de Aur

410002 Oradea, Str. Ady Endre, 19/4http://www.lectorium.ro

E-mail:[email protected]

Datoria, și de asemenea privilegiul, căutătorului spiritual este de a se interesa despre sufletul și despre spir-itul omului, despre secretele spațiului cosmic și despre cauzele spirituale ale existenței. Încet, foarte încet omul modern începe să conceapă, să-și reprezinte această datorie. Un timp nou se pregătește.

Acesta vorbește despre responsabili-tatea ființei umane de a munci pentru casa sa, pentru mediul său, țara sa, comunitatea sa, lumea sa – nu pentru partea lor exterioară înșelătoare, ci mai ales pentru starea lor interioară, atmosfera în sânul căreia viața se desfășoară. Încet, foarte încet, oamenii cu bunăvoință își asumă această sarcină. O nouă atmosferă se creează.

Noi lăsăm altora ușorul avantaj al libertății maxime. Noi care știm, dorim să ne îndeplinim cât mai bine și mai profund această responsabili-tate. Noi ne apropiem de sferele ce-lor care au o viziune înaltă, care con-duc la creșterea, în bucurie, a fiecărei seminţe a datoriei lor și fac astfel ca timpul nou să sosească cu mare viteză.

Page 4: e-Pentagrama 2016/2

e-pentagram 2013/3 www.lectorium.hu

Centrele

Centrul BucureștiAdresa: RO-014143, București, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 22 A (clădirea din spate), et. 3, Sect.1.E-mail: [email protected]

Centrul ConstanţaE-mail: [email protected]

Centrul OradeaAdresa: RO-410002 Oradea, Str. Ady Endre 19/4, Jud. BihorE-mail: [email protected]

Centrul Târgu MuresAdresa: RO-540061 Târgu Mureș, Str. Fântânii, Nr. 14, Jud. MureșE-mail: [email protected]

Page 5: e-Pentagrama 2016/2

Cursuri introductive în filozofia Rozacrucii

CURSURI INTRODUCTIVEFilozofia Rozacrucii, un drum practicFilozofia gnostică, departe de a fi o doctrină abstractă, prezintă un drum practic de reînnoire a umanităţii. În cele treisprezece lecţii care urmează, vom avea ocazia să dezbatem diferite tematici. Lecţiile se succed logic una după alta şi reprezintă un tot unitar. Dacă percepem cuprinsul lor nu doar raţional, ci pătrundem în esenţa lor, atunci vom trăi experienţa acestei realităţii.Această esenţă este ascunsă în fiecare om şi se poate manifesta ca o cunoaştere gnostică pură.

Şcoala Spirituală Internaţională a Rozacrucii de Aur, Lectorium Rosicru-cianum, oferă în epoca noastră posibilitatea practică şi actuală de realizare a căii gnostice.____________________________________________________________

Nu este uşor să formulăm în câteva rănduri doctrina şi scopul Şcolii Spiritu-ale Internaţionale a Rozacrucii de Aur. De aceea, a fost creată o serie de cur-suri introductive, care oferă o anumită cunoaştere referitoare la Lectorium Rosicrucianum. Aceste cursuri introductive pot fi solicitate prin e-mail.

Solicitaţi cursurile introductive, fără nicio obligaţie!

www.lectorium.ro/cursuri-introductive

Page 6: e-Pentagrama 2016/2

6

CRIZA OMENIRII ŞI CELE ŞAPTE FORŢE ALE SPIRITULUI

JAN VAN RIJCKENBORGH

Ceea ce caracterizează astăzi umanitatea, este faptul că omul-eu şi-a atins deplina maturitate: instinctele sale naturale au frâu liber, nu mai funcţionează niciun con-trol. Sub puterea numeroaselor influenţe nefaste, ome-nirea încearcă să supravieţuiască acestei furtuni. Aceas-ta este cauza crizei care s-a dezlănţuit în lumea întreagă.

O criză care, din toate timpurile, a făcut obiectul multor avertismente anterioare. O criză despre care s-a anunțat că este inevitabilă, cu excepția ca-zului în care omul alege singura cale dreaptă, cea a lui Christos, ghidat de către Spiritul Sfânt, care se manifestă pe toată planeta. În cursul ultimelor secole, din nefericire, omenirea a fost privată de o informare serioasă, ceea ce a cauzat dezorientar-ea sa. De aceea ea trăiește în această furtună care nu încetează să se amplifice. Ea va trebui deci, cu propriile ei forțe, prin intermediul posibilităților care i se oferă, să traverseze „marea academică a experiențelor” în scopul de a ajunge pe țărmul Caphar Salama, în orașul Păcii. Fără îndoială, citito-rul are cunoștință de Planul sublim originar desti-nat existenței umane. Acesta are ca obiectiv con-struirea unei personalități perfect organizate, care să poată participa, cu eficacitate, la dezvoltarea sa pe un plan superior, printr-un proces de autore-alizare destinat să atingă un nivel mereu mai înalt.Sămânța se afundă în profunzimile pământului, până atinge nadirul. Pornind tocmai din acest punct se naște, apoi înflorește floarea minunată. Astfel se demonstrează, pornind de jos, scopul creației

e-pentagrama 2016/2 www.lectorium.ro

Page 7: e-Pentagrama 2016/2

7

divine. Cu toate acestea, pe parcursul călătoriei apar o serie de probleme și de pericole. Cum am subliniat în mai multe rânduri, Logosul definește Planul. De îndată ce acest Plan este în curs de execuție și de îndată ce omul este în măsură de „a trăi” cu adevărat, lui i se cere să colaboreze. Căci omul este creat și dotat cu capacitățile necesare pentru această realizare. Într-adevăr, lui îi revine responsabilitatea de a mărturisi des-pre măreția și frumusețea Planului. Din acest moment, omul îşi începe munca. Anumite persoane îşi angajează toate capacitățile primite de la Logos, deci în mod natural, intelectul. Acesta poate fi utilizat în două moduri. După numeroase experiențe în cursul construcției personalității, aceasta poate, fie să-l angajeze în serviciul adevăratei capacități de gândire, care conduce din natură până la divinitate, fie să considere intelectul ca puterea divină supremă. Și mulți cred acest lucru, ceea ce nu rămâne fără consecințe.Una dintre cauze este neînțelegerea sensului profund al intențiilor religiilor trecutului care s-au adresat omenirii într-un mod simbolic.În epoca noastră, una dintre consecințele neliniștitoare ale greșitei utilizări a intelectului este alterarea cortexului care, din această cauză, nu mai este în măsură de a capta o influență superioară și nu mai poate fi deci utilizat în manieră corespunzătoare. Oamenii care au înțeles aceas-ta și care îşi folosesc capacitățile intelectuale în manieră corectă, adică în concordanță cu Planul divin, sunt chemați și aceasta este, de secole, „Rozacrucea”. Această denumire traduce în mod exact călătoria, cu scopul de a folosi în manieră corespunzătoare capacitățile intelectuale.

IIConstatăm că de-a lungul curgerii timpului, au existat epoci în care dez-voltarea procesului de viață s-a transformat radical. Or, noi ne apropi-em cu mare viteză de o astfel de perioadă: se profilează o adevărată criză mondială și umanitară, o schimbare intensă. Este o situație care nu suferă amânare și acesta este motivul pentru care noi abordăm acum subiectul, fără a încerca totuși să exercităm vreo presiune. Sperăm că niciunul dintre voi nu va fi surprins de violența și forța evenimente-lor ce vor veni. Căci este foarte clar, omenirea nepregătită va fi pusă în fața multor dificultăți importante. De aceea Fraternitatea Universală depune toate eforturile pentru a salva de această violență un număr cât mai mare de oameni. Prezența și activitatea Școlii Spirituale moderne își găsesc aici rațiunea de a exista. Fraternitatea Rozacrucii apare mereu în perioadele de bulversare intensă. Ea se manifestă sub diferite „veșminte”, sub aspectele cele mai diverse, pentru ca fiecare să poată lua parte la activitățile sale. Însă nimeni nu poate scăpa de nevoia

Criza omenirii şi cele şapte forţe ale Spiritului

Page 8: e-Pentagrama 2016/2

3

uceniciei. La apropierea unei perioade în mod particular critică, este mereu prezentă o Școală Spirituală. Dacă sunteți pregătiți să acceptați toate consecințele pe care le implică faptul de a întreprinde drumul pe care rozacrucienii vi-l arată, veți evita declinul legat de procesul naturii și veți fi primit în noul grup al „copiilor lui Dumnezeu”, conform terminologiei din Biblie.Școala Spirituală este formată dintr-un Corp Viu, cuprinzând șapte

aspecte, șapte scări: de la statutul de mem-bru până la participanţii celui de-al șaptelea aspect. Colectivității, de la elevii debutanți până la cei mai avansați, le este propus să accepte legile Spiritului Sfânt și de a li se conforma interior.Imaginați-vă că vă decideți acum, cu o mare determinare, să vă deschideți infuziei Spiritu-lui Sfânt Septuplu. Acesta nu se va manifesta imediat în voi cu întreaga putere a capacităților sale, cu totalitatea celor patruzeci și nouă de aspecte ale sale. Căci cine dintre noi va fi capabil să le suporte sau să le răspundă? Nu, Spiritul Sfânt vi se va revela doar cu intensi-tatea corespunzătoare stării voastre actuale de a fi. Nu veți primi decât ceea ce puteți suporta și doar atât la cât sunteți în măsură să răspundeți. Acest Spirit, noi îl primim în propria noastră ființă. Voi radiați atunci lumina comunității Rozacrucii de Aur în această lume a tenebrelor.În cursul evenimentelor mondiale viitoare, mulți indivizi se vor apropia de Școală pen-tru a putea participa, pe cât posibil, la această

comunitate vie. Dacă vă alăturați nouă, forța tuturor va deveni o forță pentru fiecare. Comunitatea noastră îşi va urma drumul către înalt. Cel puternic va proteja pe cel slab, pentru că magia Iubirii divine va veghea. Totuși, o condiție este absolut esențială, și anume aceea de a ști că odată luată decizia de a participa la această comunitate a Spiritului Sfânt, veți confirma decizia printr-o viață pozitivă. Doar atunci poate exista, cu adevărat în realitate, o Școală Spirituală care îndeplinește aceste obiective. Ea va fi capabilă „să conducă acasă” pe cei care fac parte din Corpul Viu.

8 e-pentagrama 2016/2 www.lectorium.ro

Page 9: e-Pentagrama 2016/2

4A hajnalpír és a Nap-tűzRöpté-ben az ideális

város felett

9

Criza: „eu decid” sau „eu sunt”Se spune adesea că o criză este o formă intensă a unei persoane sau a unui colectiv care devine conștient. O criză este o perioadă a ,,pierderii de sine”, cu alte cuvinte este o formă de expropriere a eului, aceasta fiind o altă variantă a definiției.Această ultimă definiție se apropie de sensul etimologic al cuvăntului ori-ginal grecesc CRISIS, care înseamnă „eu decid”. Din acest punct de vedere nu este surprinzător că pot fi scoase în evidenţă din istorie destule situaţii de criză, care pot fi comparate ca anvergură cu cea prezentă. Până la urmă, dacă eul decide, putem prezice cu uşurinţă rezultatele. Eul, egoul, va tinde mereu, în esenţă, spre autoconservare, aşadar, fiind corupt prin definiţie. Înţeleptul învăţător bulgar, Peter Deunov, ne reamintea la începutul seco-lului trecut de originea cuvântului „eu”. Acesta a argumentat explicaţia pe baza studiului său asupra Ostrogoţilor, un popor care a locuit pe teri-toriul de astăzi al Bulgariei. Cunoscutul lor episcop, Wulfila (311-383), care a fost considerat eretic de către biserica predominantă a acelor zile, a pus bazele limbilor germanice odată cu prima traducere a Bibliei în limba gotică. Despre el se mai spune că a fost primul iniţiat din Europa. Când a tradus, Wulfila a conceput cuvântul gotic „eu” (ik) din iniţialele lui Iesu Krist (Iisus Christos). Lingviştii spun că aceasta este rădăcina cuvântului Ich în germană, a englezescului I şi a olandezului ik. Cel care îi permite Forţei christice să cuvânteze şi să decidă în el, va avea un cu totul alt demers decât cel care urmează sugestiile egoului autocon-servator. Cine se conectează la forţa iubirii, o va iradia în orice situaţie, însă cine se ghidează după interesul de sine al personalităţii, îi va călca în picioare pe ceilalţi. Iesu Krist nu aduce calea lui „eu decid” în această lume a crizei, ci puterea absolută a lui „eu sunt”, a autofiinţării, care nu este din această lume. O criză interpune de obicei exigenţe mari unui căutător aflat pe cale. Încercaţi doar să vă continuaţi calea în neutralitate şi fără conflict, chiar dacă vedeţi cum economiile dumneavoastră adunate din greu se evaporă din cauza deturnărilor de fonduri bancare, în timp ce directorii dispar din peisaj plini de bani primiţi ca bonus. În decursul ultimilor ani aşa s-a întâmplat în mai multe locuri din lume.Aceasta s-a întâmplat inclusiv în Olanda. Directorul, responsabil pentru un fiasco al unei bănci, a fost remunerat pentru o deturnare de fonduri cu un bonus de aproape două milioane de euro. De aceea s-a revoltat tribu-nalul poporului. Fiind ameninţat de acuzaţii serioase, directorul a trebuit să fugă în străinătate. Pentru un timp, părea că s-a reînfiinţat tribunalul de ostracizare grecesc din secolul VI î.Ch. Când cetăţenii Atenei considerau că liderii politici nu funcţionau corespunzător sau erau prea influenţi, orice locuitor putea, în orice zi, să scrie numele liderului politic pe o bucată de ceramică. Dacă se adunau 6000 de astfel de cioburi scrise, acela care era nominalizat de cele mai multe ori era exilat pentru zece ani.

Page 10: e-Pentagrama 2016/2

9

R E P R E Z E N T Ă R I L E L U M I I

OMUL AFLAT ÎN MIJLOCUL INDIGNĂRII MASELOR – AR PUTEA FRUSTRAREA SĂ FIE ENERGIE CREATIVĂ

NEEXPLORATĂ, CARE ÎNCEARCĂ SĂ GĂSEASCĂ O CALE DE EXPRESIE ?

Page 11: e-Pentagrama 2016/2

4A hajnalpír és a Nap-tűz10

R E P R E Z E N T Ă R I L E L U M I I

OMUL AFLAT ÎN ODIHNA CREATOARE A AUTOREALIZĂRII – DEZVĂLUIE LUMILE CONȘTIINȚEI?

Page 12: e-Pentagrama 2016/2

e-pentagram 2016/2 www.lectorium.hu12

A JUDECA SAU A SCRIE PE NISIP?

O criză cere reevaluarea intensă a valorilor predominante curente. O criză de obicei aruncă o lumină demascatoare asupra corupţiei şi a intereselor perso-nale, asupra celor vinovaţi, a trişorilor şi profitorilor. O criză cere pedepsirea presupuşilor vinovaţi.

TRIBUNALUL DE OSTRACIZARE O poveste mistică despre Iisus demonstrează cum, fiinţa umană care a atins starea de Iisus, se comportă cu aceste modele de judecată şi de critică. El se adresează omului, la un nivel total diferit:„Voi judecaţi după corp; Eu nu judec pe nimeni. Şi chiar dacă judec, ju-decata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. (…) Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.” (Ioan 8:15-16, Ioan 3:17)„Nu judecaţi.” Pentru elevul aflat pe calea gnostică, această sarcină este chiar grea, mai ales în situaţii de criză personală sau socială. Probabil din această cauză Jan van Rijckenborgh consacră acestui aspect al uceniciei câteva paragrafe edificatoare, care ne confruntă cu anumite realități:

„Fiecare fiinţă umană trăieşte în propriul său univers conceptual, prin care îşi judecă mediul înconjurător. În această etapă, omul atinge o stare completă de izolare. Noi trăim închişi într-o stare complet egotică, într-o lume a eului. Suntem în totalitate anormali, iar aceasta o spunem cu indulgenţă. Acesta este motivul curentului de idei care se varsă pes-te noi şi al dezacordului care guvernează între noi. Acesta este motivul

Page 13: e-Pentagrama 2016/2

A judeca sau a scrie pe nisip?

profundei divizări, al egoismului fără limită, al autoconservării cu amarele sale consecinţe. Simţiţi că am atins nucleul existenţei noastre mizerabile? O judecată este o decizie, o imagine gând concretă. Aceasta produce întotdeauna o reacţie, atât în lumea din jur, cât şi în noi înşine. Noi suntem măsuraţi întotdeauna cu măsura cu care măsurăm. De aceea situaţia este atât de cumplită aici pe Pământ. Ce unul construieşte, celălalt demolează. Unde unul doreşte binele, celălalt bănuieşte răul. Aşadar, dacă Şcoala Spirituală vă sfătuieşte să renunţaţi la aşa-zisul drept de a judeca şi de a critica, atunci scopul este să îşi vindece elevii de o boală serioasă. Trebuie să fiţi eliberaţi de propria dumneavoastră contrazicere, de o tulburare a minţii pe care nici nu v-o puteţi imagina.”

ADULTERUL Descoperim, de asemenea, sintagma „nu judecaţi” şi în povestea evanghelică a „femeii adultere”, care a fost adusă în faţa lui Iisus, ca să fie omorâtă cu pietre. Acest fragment oferă câteva repere pentru calea spirituală şi are o valoare actuală dacă privim femeia adulteră ca fiind o metaforă a acestei lumi aflate în criză. Această lume este adulteră, trişând în acţiunile sale financiare, economice şi ecologice. Lăcomia, consumeris-mul şi interesul personal au adus această lume în pragul colapsului. Din

13

Page 14: e-Pentagrama 2016/2

3

punct de vedere financiar şi ecologic, această lume lasă o perspectivă tulburătoare pentru generaţiile următoare. „Vremurile se schimbă”, a spus Augustin, dar a mai adăugat: „însă noi

suntem vremurile”. În aceste vremuri de criză, putem spune fără să mergem prea departe că şi noi înşine încorporăm această criză.

Să ne întoarcem acum la fe-meia adulteră. Când presu-pusele cauze ale crizei sunt identificate, se întâmplă ceva remarcabil: „Iisus, aplecându-se, scrie cu degetul pe nisip.”În Orient, se obişnuia ca, atunci când cazul cuiva era prezen-tat public unui judecător, dacă acesta nu se simţea compe-tent pentru acel caz, să se

întoarcă în mod ostentativ şi să scrie cu degetul pe nisip, astfel arătând că solicitantul ar trebui să îşi rezolve singur problema şi să nu mai deranjeze pe altcineva din activitate. În episodul prezentat, acest obicei revelează misterul unei alte dimensiuni. Prin scrierea pe nisip, omul Iisus clarifică faptul că nu vrea să fie judecătorul acestei lumi, nefiind însă, indiferent. Prin scrierea pe nisip se înfăptuieşte o conexiune care încredinţează situaţia pământului. Ca cineva să pronunţe o sentinţă, aşa cum doreau acuzatorii în această situaţie, ar însemna că acesta nu se află în unitate cu Spiritul, ci că este încă puternic legat de tărâmul karmic, de şcoala pregătitoare a umanităţii.

INFIDELITATEA GENERALĂ Infidelitatea femeii care, privită ca adulterul sufletului, atât al bărbatului cât şi al femeii, poate simboliza infidelitatea spirituală structurală de care suferă lumea aceasta, independent de criză. Această lume a tenebrelor, în care guvernează egoul corupt, nu are nicio afinitate cu legile lumii spiritu-ale. Sufletul omului trăieşte în infidelitate maritală, într-o situaţie adulteră, rupt de lumea divină, originară. Sufletul - femeia din povestea noastră – şi-a rupt alianţa maritală cu Spi-ritul, fapt care animă corpul într-un mod complet diferit. Acolo se află cauza structurală a crizei permanente în care ne aflăm.

14 e-pentagram 2016/2 www.lectorium.hu

Page 15: e-Pentagrama 2016/2

4A judeca sau a scrie pe nisip?

De asemenea, în alte poveşti iniţiatice, situaţia religioasă a umanităţii este adesea descrisă ca „infidelă”, adulteră. Con-form acestor poveşti, sufletul umanităţii de pe Pământ este determinat de sângele, de voinţa şi de carnea omului, în loc să fie determinat de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este focalizat complet pe idolii lumii pământene, care încă au o influenţă semnificativă, inclusiv în criza lumii curente. Fragmentul capitolului 17 din Ieremia ne oferă o paralelă premonitorie a istoriei noastre: „Tu, Doamne, eşti nădejdea lui Israel! Toţi cei care Te părăsesc se vor ruşina; cei care se îndepărtează de Tine vor fi scrişi pe pământ, căci au părăsit pe Domnul, izvorul de Apă vie.”

Citind în continuare fragmentul nostru despre femeia adulteră, întâlnim încă o afirmaţie deosebită: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea” . Aceasta ridică toată situaţia la un nivel spiritual. Apoi din nou, Iisus se întoarce să scrie în nisip. Cu alte cuvinte, Pământul este chemat ca martor încă o dată, iar proble-ma este lăsată pe sea-ma conştiinţei acuza-torilor aflată în legătură karmică cu Pământul. Deci, nicio lapidare, niciun tribunal şi nicio ostracizare!Aparent, acuzatorii trebuie să îşi asculte vocea interioară care le reaminteşte că nici ei nu sunt ireproşabil de curaţi. Îşi abandonează intenţiile ce priveau femeia şi pleacă în grabă. Legislatorul – capul şi gândirea personalităţii – îşi retrage judecăţile din sufletul aflat între personalitate şi Spirit. În final, „Nici eu nu te condamn”, îi este adresat femeii. Aşadar, nu are loc nicio judecată, şi cu siguranţă nu una conformă cu standardele pământeşti şi sociale. De asemenea, nu are loc nicio judecată nici măcar când o situaţie de criză ne-ar putea împinge către aceasta.

15

Page 16: e-Pentagrama 2016/2

3 e-pentagram 2013/3 www.lectorium.hu16

KARMA Textul în cauză atinge un aspect mai profund dacă îl corelăm cu un pasaj din povestea vindecării tânărului orb. (Ioan 9:3) Aceasta are loc atunci când omul Iisus amestecă salivă şi pământ, ungând ochii băiatului cu tină. Prin Iisus, Christosul s-a legat cu inima planetei Pământ. El este forţa un-gerii vindecătoare care devine activă aici prin amestecarea pământului cu Spiritul. Cel care se încredinţează Forţei christice nu va judeca niciodată, ci va lăsa problemele activităţii karmice: „Orice ai făcut, nu te voi jude-

ca.” Nici aceasta nu este neapărat necesar, deoarece karma îşi urmează cursul automat pe parcursul evoluţiei noastre pe Pământ. Putem lăsa problema acestei justiţii supreme, karma, pe care fiinţa umană o aduce singură asupra sa. Putem, de asemenea, să ne întoarcem către pământ şi să le spunem acuzatorilor: „Vedeţi-vă de treaba voastră! Deja funcţionează legea karmei!” Acesta este un lucru pe care fiecare om ar trebui să îl ia în considerare. Aşadar haideţi să scriem în ţărâna pământului, în care se va înregistra karma.

16

e-pentagrama 2016/2 www.lectorium.ro

Page 17: e-Pentagrama 2016/2

4A judeca sau a scrie pe nisip? 15

Acum sensul frazei de mai sus devine clar: „Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.” (Ioan 3:17) Justiţiarul dialectic, Karma-Nemesis, este deja în acţiune. Nu este nevoie de Iisus în această privinţă. Forţa lui Iisus penetrează omul ca să deschidă o perspectivă cu totul nouă.

LEGĂTURA CU SPIRITUL Apoi urmează propoziţia de încheiere: „Mergi; şi nu mai păcătui”. Într-o asemenea situaţie, mai bine am începe să ne refacem viaţa. Astfel „nu mai păcătui” înseamnă: a rămâne credincios imaginii originare, a omului nou. Păcatul din lumea aceasta a crizei este descris cu iscusinţă de Mikhail Naîmy: „Este o virtute să limitezi nevoile corpului. Este un păcat să limitezi nevoile sufletului!” Prin nejudecată, Iisus a binecuvântat femeia. El şi-a legat esenţa elibe-ratoare cu materia femeii, cu sufletul ei. Iar acum nu este importantă necomiterea „adulterului”, ci urcarea prin legătura cu Spiritul. Numai datorită acestei legături, sufletul se poate ridica din tărâmul karmic al crizei, din şcoala de pregătire a umanităţii. Astfel, pe lângă drumul experienţelor umane prin lume, se face prezentă posibilitatea crizei, cea a drumului eliberator. Când forţa revelatoare a Gnozei atinge fiinţa umană, personalitatea vrea să analizeze şi să folosească această forţă, însă această forţă nu poate fi folosită prin mijloacele obişnuite. Dacă recunoaştem aceasta şi dacă suntem respinşi înapoi în această realitate în care suntem la fel de incapabili de a face un pas eliberator, putem permite Gnozei să ne deschidă. Sufletul poate să fie astfel purificat de către forţa şi înţelepciunea Gnozei. În acest fel, sufletul uns realizează legătura cu Spiritul. Devenit Suflet-Spirit, nu va mai părăsi această unitate.

17

Page 18: e-Pentagrama 2016/2

Priviţi în faţă teama care domneşte pe acest pământ, absurditatea care decurge din aceasta, de neînţeles. Departe de noi, dar în acelaşi timp, aproape de noi: indignarea, mila, revolta destabilizarea sunt doar câteva dintre emoţiile care fără oprire ne asaltează. Totuşi, ni se spune: „Fiţi trecători!”.

Evanghelia după Toma, 42

Nu suntem încă trecători, ci mai degrabă participanți care îşi caută mai ales interesul propriu. Deci, suntem instruiți să luăm parte la fiecare conflict până când conștientizăm că totul nu este decât o repetiție a aceluiași scenariu, adaptat timpurilor noastre: bastonul a devenit o armă ascuțită, dar mâinile care se servesc de ea sunt mereu aceleași. Constatarea că, în ultimii câțiva ani petrecuți pe acest pământ, aceleași întâmplări insuportabile, necesitând o rezolvare imediată, nu găsesc o soluție, ne permite să înțelegem că tot ceea ce este posibil în cazul unor astfel de situații nu aduce nicio ușurare! Fața „umbră” a lumii ne atrage atenția asupra părții „lumină”, asupra indivizibilului, adesea fragmentat.

Intolerabilul implică existența răufăcătorilor și a victimelor, unii pentru a fi pedepsiți, alții pentru a fi compensați. Aceasta este cel puțin ceea ce am putea crede. Adesea totuși victima este ignorată, obligată să-și asume singură situația sa. Aceas-ta ne pune pe gânduri pentru că lumea este cu susul în jos. În definitiv, cine este victima și cine este vinovatul? Asistăm din ce în ce mai des la tentative în scopul de a stabili un dialog între victimă și călău! De exemplu: Bill Perke i-a acordat iertare femeii care a ucis-o pe bunica sa. Condamnată la moarte la vârsta de cinci-sprezece ani în 1985, Perke a pledat pentru eliberarea ei în 2013 pentru ca aceasta să-și reconstruiască o nouă viață. Această lume este câteodată traversată de acțiuni care provin și aparțin unei alte conștiințe, estompând distincția dintre dreptate și nedreptate, dintre călău și victimă.

Atentate, vărsări de sânge, torturi, dezechilibrul anumitor ființe umane...Ce alegere va face un om care are inimă și care constată oroarea?Să rămână un spectator tăcut, paralizat de emoție? Să-și proclame aversiunea și să-și strige criticile? Să explice cum ar trebui pedepsiți și tratați scandalagii rușinoși? În acest caz... auditoriul este asigurat! A savura amărăciunea altora, a-i arăta cu degetul… ah, sufletul omenesc… ! O da, ‘a lua poziție împotriva’ întărește egoul.

Toate acestea sunt omenești dar fără valoare adăugată. În acest caz, nici specta-torul, nici trecătorul nu rămân nedemni; toate capacitățile lor sunt dezactivate.

18 e-pentagrama 2016/2 www.lectorium.ro

NU VĂ TEMEŢI DE UMBRE-UNDEVA, FOARTE APROAPE, ESTE LUMINA !

Page 19: e-Pentagrama 2016/2

419Nu vă temeţi de umbre - undeva, foarte aproape, este lumina !

Cei care urlă și care critică − oare de câte ori nu am căzut în capcană! − îngroașă norul cenușiu ce gravitează deasupra omenirii; prin această concentrare, invizibilă și necunoscută, de aviditate, de ură și de corupție, colectivul uman poluează atmosfera, distilează o otravă care, într-un moment de slăbiciune, împinge omul cel mai respectuos la fapta cea mai imprevizibilă. Acest om, târât în fața judecătorului, este doar produsul a ceea ce în mod imperceptibil, zi după zi, am generat și făcut posibil ca și comunitate! Cine este răufăcătorul aici? Și cine este victima? Această confruntare cu noi înșine ne determină să ne întrebăm dacă noi suntem mai buni. Din confruntările în contradicție, noi suntem conduși către un nou mod de a gândi.

Cunoașterea de sine ne ajută să recunoaștem urmele luminii în jurul nostru. Curentele de înțelepciune din toate timpu-rile mărturisesc despre o lume în care nu există nici rău, nici mai bun, nici pentru, nici contra. Omul este punctul de întâlnire al con-trariilor care îl chinuie, șlefuindu-l, chiar dacă el nu este conștient. Omul care descoperă în el acest câmp de lumină, pe care Hermes îl numește Pimandru, urmează această nouă brazdă. Liber de orice judecată, el descoperă compasiunea degajată de emoțiile paralizante, care îi restituie posesia integrală a abilităților sale. Traversând umbrele opresive, privirea sa lucidă descoperă lumini emergente la care el este corealizator, semnele unui timp nou, unde totul are un sens, un rost, atât pentru cât și contra, atât victima cât și călăul.La fel cum omul inconștient hrănește şi extinde norul de ignoranță, participantul la Renaștere poate transforma un impuls întunecat în lumină, în serviciul tuturor celor care aspiră la această lumină. Fiecare moment de criză, individual sau colectiv, deschide poarta spre o gândire nouă, spre o creație însuflețitoare. Alegerea ne aparține: putem fie să lăsăm vinul nou să se acrească în vechile burdufuri, fie să creăm spațiu pentru a conduce Pământul și locuitorii săi pe o spirală superioară spre destinația lor.

Page 20: e-Pentagrama 2016/2

e-pentagram 2013/3 www.lectorium.hu

R E P R E Z E N T Ă R I L E L U M I I

OMUL CARE SE STRĂDUIEȘTE: CÂT DE MĂREȚE SUNT ROȚILE GÂNDIRII SALE…


Recommended