+ All Categories
Home > Documents > Drumuri - Curs 11

Drumuri - Curs 11

Date post: 05-Dec-2014
Category:
Upload: gilea-stefan
View: 186 times
Download: 15 times
Share this document with a friend
41
Drumuri Curs 11
Transcript
Page 1: Drumuri - Curs 11

DrumuriCurs 11

Page 2: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Generalitati

- Stabilirea traseului este cea mai importanta dar

si cea mai dificila problema in cadrul proiectarii

unui drum nou.

Elemente de traseu necesare:

- punctele de racordare ale drumului cu caile

existente, precum si cu anumite puncte intermediare

obligate

- incadrarea drumului intr-o anumita clasa tehnica

si categorie administrativa

- indicii de exploatare a drumului

Page 3: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Consideratii ce stau la baza traseului

1. Conditii tehnice

- Relieful regiunii – caracterizat prin diferentele

de nivel dintre diverse puncte ale zonei studiate, dar

si marimea declivitatilor terenului natural

- pe baza reliefului se deosebesc 4 forme de relief

fata de care caracteristicile pot sa fie diferite

Page 4: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUIElemente caracteristice ale drumului in functie de

terenCatego

ria

Relief Caracteristicile reliefului Variatia sumei

diferentelor de

cote (m/km)

Pante

transv.

%

Nr curbe

/ km

traseu

1 Usor

(ses)

Intinderi mari plane cu declivitati

mici, albii largi si putin adanci

<40 1:30

1:15

1

2 Mjlociu

(dealuri

mici)

Intinderi cu relief ondulat, cu vai

bine conturate si depresiuni rare

40..70 1:15

1:5

2

3 Greu

(Deluros

sau

muntos)

Relief accidentat cu vai si rape

numeroase si inguste

70-100 1:5

3:1

3-4

4 Foarte

greu

(defileu)

Relief foarte accidentat cu

versanti abrupti, vai numeroase

si adanci, defilee numeroase

>100 3:1

10:1

4-8

Page 5: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Traseul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

1. Sa fie cat mai scurt, cat mai aproape de linia

calauza

2. Sa aiba un numar de curbe cat mai mic, iar cele

necesare se vor proiecta cu raze cat mai mari

3. In profil longitudinal sa fie cat mai aproape de

linia calauza

4. Sa nu adopte declivitati foarte mari sau

exceptionale

Page 6: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Tipuri de trasee:

-trasee libere , la care nu este necesara folosirea

razelor minime si a declivitatilor maxime

-trasee fortate in plan, cu frangerea frecventa a

traseului, folosirea razelor minime

- trasee fortate in profil longitudinal (caracteristice

defileelor), cu folosirea frecventa a razelor minime si

declivitatilor maxime

Page 7: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

2. Conditii geologice, geotehnice si hidrologice

1. Conditii geologice – se refera la structura

geologica a terenului pe care se va desfasura traseul

si care determina stabilitatea si amplasamentul

drumului

2. Conditii geotehnice – examinarea naturii si a

calitatilor fizico mecanice ale pamantului

3. Conditii hidrologice – regimul apelor subterane

4. Conditii referitoare la stabilitatea terenului -

alunecarea terenului apare atat la rambleu cat si la

debleu

Page 8: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

3. Conditii climatologice

-suma anuala si lunara a precipitatiilor solide si

lichide

-intensitatea si durata ploii, dar si grosimea si

greutatea zapezii

-perioada, intensitatea si durata directiei vantului

-regimul si adancimea de inghet

Axa drumului

Directia vantului dominant

Page 9: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Conditii hidrologice

-regimul apelor de suprafata

-debilete apelor de suprafata pe care le urmarim

sau le traversam

-nivelul apelor maxime sau catastrofale

-inaltimea sau lungimea valurilor

-de obicei se fac cu o asigurare de 2% - Q2%

Page 10: Drumuri - Curs 11

p1

p2

p3

bazin de

colectare

canal descurgere

con de

dejectie

STUDIUL TRASEULUI

4. Conditii hidrologice

-Modul de traversare a unui torent

Traversarea se doreste

sa se faca in dreptul cursului

mijlociu, cu lucrari de

amenajare a treptelor de fund

si a camerelor de cadere.

Page 11: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Conditii economice

-Se analizeaza prin luarea in considerare a

cheltuielilor pentru constructie, intretinere si

exploatare

-indicatori valorici- pretul de cost unitar, investitia

specifica si termenul de recuperare

Investitia specifica – raportul rezultat dintre

cheltuielile totale si volumul traficului net pe intreaga

perioada de serviciu a investitiei

Pretul de cost unitar al transportului– raportul

dintre cheltuielile de productie si traficul net total pe

durata investitiei

Page 12: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Etapele de studiu ale unui traseu

1. Documentarea

2.Studiul pe harta – stabilirea aproximativa a

variantelor

3. Recunoasterea pe teren, stabilirea factorilor

naturali

4. Studiul definitiv al traseului atat pe teren cat

si pe planuri pentru definitivare

Page 13: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Etapele de studiu ale unui traseu

1. Documentarea

-culegerea datelor referitoare la conditiile care

se impun

-alegerea unui traseu

-studii existente referitoare la zona respectiva

-harti, studii si informatii privind natura

geologica, hidrologica precum si clima regiunii

- se cauta sursele locale de materiale si

energie,probabilitatile de folosire a cailor de

comunicatii existente, a fortei de munca, etc.

Page 14: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Etapele de studiu ale unui traseu

2. Studiul traseelor pe harti si planuri

-1:25000, 1:50000, 1:100000

-recunosterea si stabilirea configuratiei terenului

pe linia dreapta care uneste punctele extreme

-stabilirea si marcarea zonelor obligate ( sei,

orase, cursuri de apa, cai ferate, etc.) si a zonelor

nefavorabile ( alunecari de teren, mlastini)

-distingem mai multe tipuri de traseu: trasee de

ses, traseu de vale, traseu de culme, traseu de

coasta

Page 15: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Etapele de studiu ale unui traseu

1.Traseu de ses

-aliniamente lungi, declivitati reduse (2-4%),

curbe cu raze mari

-se poate dezvolta pe directia liniei calauze

-traversarea cursurilor de apa se poate face

perpendicular

-se vor evita zonele mlastinoase

-reducerea volumelor de terasamente

Page 16: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

2. Traseul de vale

-amplasat in albia majora, pe o terasa superioara

sau pe un versant

- traseu sinuos

- alegerea traseului tine seama si de stabilitatea

terenului

- Avantaje: declivitati reduse si aproximativ

constante, materiale locale ieftine

- Dezavantaje: sinuozitatea vaii, traversarea

afluentilor, lucrari de terasamente sporite

Page 17: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

2. Traseul de vale

Page 18: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

3.Traseul de culme

-se dezvolta in apropierea liniei de cumpana a

apelor, ocolind piscurile si obarsiile vailor

-elemente geometrice bune, vizivilitate buna,

declivitati reduse

-rol turistic deosebit

- datorita unei bune expuneri la soare si vant

platforma se mentine uscata, rezultand o

intretinere usoara.

Page 19: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

3.Traseul de culme

Page 20: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Trasee de coasta

-leaga puncte ale aceluiasi versant

- criteriul principal de proiectarea – declivitatea

- se utilizeaza metoda axei zero

- se poate adopta si o solutie cu cai denivelate

- se face o analiza economica de unde rezulta

axa drumului

Page 21: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Trasee de coasta

Page 22: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Trasee transversale vailor

-apar atunci cand 2 puncte obligate ale traseului

se gasesc pe versanti opusi

-in regiuni de ses traversarea vaii se poate face

direct, printr-un traseu apropiat de linia calauza

- in regiunile mai accidentate traversarea se

poate face fie prin traversarea pe directia liniei

calauza, fie prin ocolirea un lungul curbelor de

nivel

Page 23: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Trasee transversale vailor

Page 24: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

4. Trasee transversale pe culme

-fac trecerea dintr-un bazin hidrografic in altul

- traversarea culmii se face printr-o sa

- se poate face prin saua cea mai joasa, prin saua

cea mai apropiata sau prin ocolirea culmii

- traseul se dezvolta cu ajutorul serpentinelor

Page 25: Drumuri - Curs 11

STUDIUL TRASEULUI

Trasee transversale pe culme

Page 26: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

Page 27: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

Page 28: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

In cazul in care miscarea declivitatatilor nu este

posibila prin mijloace obisnuite se recomanda

proiectarea serpentinelor in exteriorul varfurilor

aliniamentelor cu scopul reducerii declivitatilor.

Serpentina este alcatuita din:

- curba principala;

- 2 aliniamente intermediare a1 si a2;

- 2 curbe auxiliare c1 si c2;

Page 29: Drumuri - Curs 11

R1R1

R2 R2

C2

C1

V2

V1

V O1

Ti1

Te1

a

a

1

2

u

SERPENTINA

Elementele serpentinei

Page 30: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

Serpentine de gradul I: centrele curbelor

auxiliare sunt de aceeasi parte a drumului in sensul

de parcurgere; pot fi simetrice (cu aliniamente

intermediare egale) sau asimetrice;

Serpentine de gradul II: centrele curbelor

auxiliare se afla succesiv pe ambele parti ale

drumului in sensul de parcurgere;

Semiserpentinele – atunci cand din cauza

conditiilor din teren, o curba auxiliara lipseste,

serpentina incompleta;

Page 31: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

Elemente geometrice

Se stabilesc in functie de viteza de proiectare.

Realizarea serpentinei se face prin incercari

sucesive, a.i. sa se indeplineasca mai multe conditii:

- declivitatea liniei rosii;

- distanta dintre mijloacele liniilor auxiliare;

- volumul lucrarilor de terasament;

- lungimea aliniamentului intermediar;

Page 32: Drumuri - Curs 11

SERPENTINA

Recunoasterea pe teren

Se pot retine mai multe solutii:

- Studii: - de teren - topografice: trasare,

materializare axe, lucrari de nivelment;

- geologice si geotehnice care dau

caracteristicile terenului in care urmeaza analizarea

variantelor;

Page 33: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

-Studiul de Prefezabilitate

- Studiul de Fezabilitate

- Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini

- Detalii de executie

Page 34: Drumuri - Curs 11

INVESTITIILE PUBLICE

DRUMURI

Proiectarea pe faze

Contract de proiectare

- licitatie publica

- incredintarea proiectarii

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate

Proiect tehnic si

caiet de sarcini

Detalii de executie

Constructii noiReparatii,

consolidari

Page 35: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

STUDIU DE PREFEZABILITATE

A) PIESE SCRISE

DATE GENERALE

DATE TEHNICE ALE

INVESITITEI

I

II

- denumirea obiectivului de investitii

- codul de identificare

- ordonatorul princpal de credite

- amplasamentul (adresa)

- ordonatorul de credite, beneficiarul investitiei

- necesitatea si oportunitatea investitiei

- suprafata si situatia juridica a terenului

- caracteristicile geofizice ale terenului din

amplasament

- caracteristicile principale ale constructiei

Page 36: Drumuri - Curs 11

EVALUAREA COSTULUI

INVESTITIEI

III- valoarea totala a obiectivului (devizul general)

- cheltuieli de proiectare (SPF, SF, PT, DE)

- valoarea de constructii montaj cu evaluarea

fiecarui obiect

- dotari

PRINCIPALII INDICATORI

TEHNICO ECONOMICI

IV- valoarea totala a investitiei si valoarea de

constructii montaj

- esalonarea investitiei

- capacitati

- durata de realizare a investitiei

FINANTAREA INVESTITIEI

(%)

V- surse proprii

- credite interne si externe

- fonduri speciale extrabugetare

- alocatii de la buget

FAZE DE PROIECTARE

Page 37: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

B) PIESE DESENATE

1) Plan de ansamblu din zona (1:25000 ... 1:5000)

2) Plan general (1:5000 ... 1:1000)

Completari dupa caz:

- conditiile financiare de realizare a obiectivului

- materiale, combustibili

- forta de munca

Page 38: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARESTUDIU DE FEZABILITATE

A) PIESE SCRISE

DATE GENERALE

DATE TEHNICE ALE

INVESITITEI

EVALUAREA COSTULUI

INVESTITIEI

I

II

III

- denumirea obiectivului de investitii

- amplasamentul (adresa)

- necesitatea si oportunitatea investitiei

- suprafata si situatia juridica a terenului

- caracteristicile geofizice ale terenului din

amplasament

- caracteristicile principale ale constructiei

- valoarea totala a obiectivului (devizul general)

- cheltuieli de proiectare (SPF, SF, PT, DE)

- cheltuieli neprevazute - 5%

PRINCIPALII INDICATORI

TEHNICO ECONOMICI

IV- valoarea totala a investitiei si valoarea de

constructii montaj

- esalonarea investitiei

- capacitati

- durata de realizare a investitiei

Page 39: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

FINANTAREA INVESTITIEI

(%)

V- surse proprii

- credite interne si externe

- fonduri speciale extrabugetare

- alocatii de la bugetB) PIESE DESENATE

1) Plan de ansamblu din zona (1:25000 ... 1:5000)

2) Planuri si sectiuni ale principalelor obiective de constructii

Anexe si acorduri:

- avizul ordonatorului principal de credite

- certificat de urbanism

- asigurare utilitati

- aviz protectia mediului

- alte avize

Page 40: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

PROIECT TEHNIC

Memoriu tehnicI

- date din studiul de fezabilitate aprobat

- locul obiectului proiectat in ansamblul

lucrarilor si conexiunilor sale

- date ale studiilor de teren

- descrierea detaliata a solutiilor tehnice

- tehnologia de executie considerata

- masuri de tehnica securitatii muncii

Dosarul tehnicII

- planurile de ansamblu

- solutiile constructive

- planurile si toate detaliile necesare

stabilirii cantitatilor de lucrari

- caiete de sarcini (specificatii tehnice)

Page 41: Drumuri - Curs 11

FAZE DE PROIECTARE

Piese economiceIII- listele de cantitati de lucrari

- listele de cantitati pentru utilaje si

echipamente

- capacitati

- indicatori tehnico economici

AnexeIV- studiile de teren

- autorizatii, avize


Recommended