+ All Categories
Home > Documents > Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

Date post: 14-Oct-2015
Category:
Upload: lucian-si-aura
View: 329 times
Download: 45 times
Share this document with a friend
129
 LECTOR UNIV. DR. CORINA PETICĂ ROMAN DREPTUL TRANSPORTURILOR  Manual  pentru uzul studen  ţ ilor la forma de învăţământ la distan  ţă Editura Universit ăţii Lucian Blaga din Sibiu 2009 
Transcript
 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  LECTOR UNIV. DR. CORINA PETICROMAN

  DREPTUL TRANSPORTURILOR

  Manualpentru uzul studenilor la forma de nvmnt la distan

  Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu2009

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  2

  CUPRINS

  Ghidul de utilizare a manualului de studiu..................................................pag.3

  TEMA I. ACTIVITATEA DE TRANSPORT I SISTEMUL NAIONAL DETRANSPORT N ROMNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . pag.7

  TEMA II. CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MRFURI-NOIUNE,CARACTERE JURIDICE,NCHEIEREA CONTRACTULUI. . .. . pag.15.

  TEMA III.TARIFUL I TAXA DE TRANSPORT;MODIFICAREACONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR DE MRFURI. . . . . . .. . . .pag.32

  TEMA IV. OBLIGAIILE PRILOR REZULTATE DIN CONTRACTUL DETRANSPORT DE MRFURI PE CALEA FERAT. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . pag.42

  TEMAV. RSPUNDEREA OPERATORULUI DE TRANSPORT FEROVIARPENTRU NERESPECTAREA OBLIGAIILOR DIN CONTRACTUL DETRANSPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..pag55.

  TEMAVI.MODALITI DE VALORIFICARE A PRETENIILOR IZVORTEDIN CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .pag.69

  TEMA VII. CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DEMRFURI:NOIUNE,CARACTERE JURIDICE, NCHEIEREA CONTRACTULUI. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag79.

  TEMA VIII.EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT RUTIER DEMRFURI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag91.

  TEMA IX. TRANSPORTUL MARITIM. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . pag.109.

  RASPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE.....................................pag.129

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  3

  GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU

  Introducere

  Prezentul manual de studiu reprezint o sintez a con inutului disciplinei Dreptultransporturilor, care este comunnv mntului la forma de zi i la forma de nvmnt ladistan, conform planurilor de nvmnt n vigoare.

  El este destinat studenilor de la forma de nvmnt la distan(ID) i constituie materialulbibliografic minim necesar pentru parcurgerea, nsuirea i evaluarea disciplinei respective.

  Manualul este structurat n conformitate cu standardele i procedurile de uz larg nnvmnt naional i internaional, care se adreseaz nv rii individuale pe bazeinteractive. Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instruciuni asigur re inereainformaiilor de baz, nelegerea fenomenelor fundamentale i aplicarea cunotinelordobndite la rezolvarea unor probleme specializate.

  Manualul este structurat pe teme de studiu. Tema de studiu reprezint o parte omogen dincomponena manualului, caracterizat de un num r limitat de termeni de referin (cuvinte-cheie), care poate fi parcurs i nsuit printr-un efort continuu de concentrare intelectualcares nu dep easc2-6 ore (intervalul se refer la con inutul de idei al modulului de studiu i nuia n calcul ntrebrile recapitulative, temele pentru acas, testele de autoevaluare sau pe celede evaluare).

  Fiecare unitate de studiu are o structurproiectat din perspectiva exigen elor autoinstruirii.

  Rezultatele efective ale utilizrii manualului se vor suprapune pe rezultatele ateptate doar cu

  condiia respectrii ntocmai a procedurii de parcurgere a modulelor de studiu, procedur careeste prezentate n cele ce urmeaz.

  Procedura de nvare n sistem de autoinstruire

  Utilizarea manualului de studiu individual se face pe baza unui program de autoinstruire.

  Recomandm cteva reguli de baz n procedura de realizare a programului de autoinstruirepe baza manualului de fa:

  1. Temele de studiu se parcurg n ordinea n care sunt prezentate n manual, chiar n cazul ncare studentul apreciaz c ar putea s ri direct la o alt unitate de studiu. Criteriile imodalitatea de nlnuire a modulelor de studiu sunt prezentate la fiecare modul de studiu iele trebuie respectate ntocmai, sub sanciunea nerealizrii la parametrii maximali aprogramului de autoinstruire;

  2.Fiecare modul de studiu conine i un test de evaluare i/sau tem pentru acas pe carestudentul trebuie s le realizeze, cu scopul evalu rii gradului i corectitudinii nelegeriifenomenelor i proceselor descrise sau prezentate n modulul de studiu;

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  4

  3. ntrebrile de autocontrol, testele de evaluare sau tema pentru acas nu sunt deperspicacitate, deci nu trebuie rezolvate cotra cronometru;

  4. Ordinea logica parcurgerii unit ii de studiu este urmtoarea:

  se citesc obiectivele i competenele modulului de studiu se citesc termenii de referin (cuvintele cheie) se parcurg ideile principale ale modulului sintetizate n rezumat se parcurge coninutul dezvoltat de idei al modulului se parcurge bibliografia recomandat se rspunde la ntrebrile recapitulative, revznd, dac este necesar, con inutul

  dezvoltat de idei al modulului se efectueaztestul de autoevaluare i se verific, prin confruntare cu rspunsurile date

  la sfritul manualului, corectitudinea rspunsurilor se efectueaztestul de evaluare i/sau tema pentru acassau de control (dup caz)

  OBS.:Este recomandabil ca, nainte de efectuarea testelor de autoevaluare, s se fac o pauz de 30 de minute sau o or. De asemenea este recomandabil ca la fiecare 2 ore de studiu s sefaco pauz de 30 de minute.

  5. Nu este recomandabil s se parcurg mai mult de un modul de studiu pe zi, pentru a nu sepericlita nsuirea temeinic i structurala materiei. n func ie de necesitile i posibilitilede studiu ale studentului, studiul unui modul poate fi fracionat pe mai multe zile, dedicndcel puin 30 de minute pe zi studiului.

  TEMA PENTRU ACAS (TA) reprezint un exerci iu obligatoriu de reflecie pentrufiecare temde studiu. Ea se constituie ntr-un instrument indispensabil de studiu individualnecesar nirii i mai ales nelegerii temei. Rezolvarea ei se poate face n aprox. 1-2 or2.

  TEMA DE CONTROL (TC): reprezintun exerci iu obligatoriu mai amplu, cu caracter

  integrativ, care are rolul de a realiza un liant noional i cognitiv ntre temele studiate anterior

  i de a provoca capacitatea sitentic i creativa studentului. Preg tirea ei necesit un efort

  mai ndelungat (aprox.10 ore), implicst pnirea temelor anterioare precum i consultarea

  tutorelui de disciplin. Cele douteme de control se reg sesc pe parcursul manualului astfel

  nct sacopere cele mai importante p ri ale acestuia.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  5

  PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU I A DISCIPLINEI

  Manualul de studiu Dreptul transporturilor reprezint o sintez realizat n manier interactiva cursului corespondent utilizat la forma de nv mnt zi.

  Coninutul de idei nu a fost redus ci doar sintetizat, n principiu, ntr-o manier maiaccentuat enunciativ, elementele de detaliu sau de explicaie redundant (necesare pentruatingerea scopului pedagogic al fixrii i corelrii cunotinelor) putnd fi gsite de ctrestudent n bibliografia de specialitate recomandat.

  Obiectul cursului Dreptul transporturilor:

  Obiectul cursului l reprezint prezentarea principalelor contracte ce se ntlnesc nactivitatea de transport, cu specificul si efectele fiecruia, punndu-se accent pe transportulrutier i transportul feroviar.datorit evolu iei i ponderii pe care acestea le ocupn actualelecondiii social-economice.

  Obiectivele disciplinei:

  Manualul de Dreptul transporturilor i propune ca obiectiv cunoaterea i nsuirea dectre studenii anului IV a noiunilor i instrumentelor juridice cu care se opereaz nactivitatea de transport, utilizarea corect a termenilor specifici ,cu scopul de a identifica isoluiona corect problemele juridice generate n practic de contractele analizate.

  Obiective principale:

  a) nelegerea i nsuirea corecta termenilor juridici utiliza i n ramura transportului

  i specifici fiecarui tip de contract.

  b) identificarea elementelor ce caracterizeaz contractele de transport, punndu-seaccentul pe asemanrile i deosebirile dintre aceste elemente i cele ce se regsesc incontractele civile.

  c) formarea deprinderii de a corela i raporta reglementrile naionale cu/la celeinternaionale, respectiv comunitare, prin prisma volumului de activitate i adimensiunii internaionale a acesteia.

  d) dobndirea competeelor care s permit studen ilor s fac aplica ii practice al

  contractelor studiate.

  Descrierea structurii manualului:

  Manualul este structurat n conformitate cu rigorile studiului individual (autoinstruire)i este compartimentat n temede studiu. Structura fiec rei teme de studiu este urmtoarea:

  I. Obiective (rezultatele ateptate ale temei)

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  6

  II. Competenele dobndite de student (utilitatea temei pentru student)

  III. Termeni de referin(concepte cheie)

  IV. Structura temei de studiu

  V. Rezumatul ideilor principale

  VI. Coninutul dezvoltat de idei al modulului

  VII. Bibliografia recomandat

  VIII. ntrebri recapitulative

  IX. Teste de autoevaluare, teste de evaluare, teme de cas

  I. Prezentul manual constituie bibliografia generalminimalobligatorie pentru studiuldisciplinei Dreptul transporturilor. El reprezint minimul de informa ie necesar pentrunelegerea i nsuirea noiunilor fundamentale ale disciplinei.

  II. Bibliografia generalcomplementar:

  Studiul tiinific al disciplinei impune parcurgerea urmtoarei liste de bibliografieromneascselectiv :

  1. Corina PeticRoman, Dreptul Transporturilor,Curs universitar Editura ULBS 2008

  2. Octavian Cpn, Ghe. Stancu Dreptul Transporturilor,Partea general EdituraLumina Lex Bucureti 2002

  3. Ghe. Caraiani Tratat de transporturi, vol.I, Editura Lumina Lex, Bucureti 2001

  4. Ghe. Caraiani, M. Serescu, Transporturi maritime, Editura Lumina Lex, Bucureti2001

  5. A Cotuiu, G.V. Sabu Dreptul transporturilor, Editura All Beck Bucureti 2005

  6. Ghe. Piperea,Dreptul transporturilor.Curs universitar Ediia 2, Editura All BeckBucureti 2005

  III. Pentru realizarea unor studii tiinifice, a temelor pentru acas, a temelor decontrol, a lucrrii de licenprecum i pentru aprofundarea disciplinei studentul se vaadresa pentru bibliografie suplimentartutorelui de disciplin.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  7

  TEMA I. ACTIVITATEA DE TRANSPORT I SISTEMUL NAIONAL DETRANSPORT N ROMNIA

  I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI: studentul s n eleag no iunea de activitate de transport i caracteristicile pe care le

  imbraca aceasta, fiind o prestaie de servicii complex. studentul s n eleag no iunea de sistem unitar de transport i reperele in funcie de

  care putem clasifica un astfel de sistem. studentul s n eleag rolul activit ii de transport n contextul economiei naionale i

  in raport cu dimensiunea internaional pe care o poate avea.

  II.COMPETENE SPECIFICE DOBNDITE DE STUDENT: studentul s fie capabil s identifice i s defineasc cele mai importante no iuni

  utilizate n aceasttem . studentul s poat enumera caracteristicile activit ii de transport. studentul s fie capabil s utilizeze corect diferitele no iuni de specialitate

  III.CUVINTE CHEIE: ACTIVITATE DE TRANSPORT,VALOARE DENTREBUINARE, VALOARE DE SCHIMB,SISTEM DE TRANSPORTUNITAR, SISTEM TEHNIC DE TRANSPORT, PROCES DE PRODUCIESUPLIMENTAR.

  IV.STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:

  1. Noiunea activitii de transport.2.Caracteristicile activitii de transport.3.Sistemul de transport unitar al Romniei.

  V.REZUMAT:

  Nivelul de via material i social al unei ri este influenat de gradul dedezvoltare al transporturilor. n acest sens, scriitorul Rudyard Kipling spunea, ntr-omanier metaforic , c o civiliza ie este un drum. n literatura francez despecialitate, s-a afirmat c transportul constituie, deopotriv , modelul i reflectareaunei societi.

  Transportul este acea activitate economicprin intermediul c reia se realizeaz

  deplasarea n spaiu a bunurilor i persoanelor n vederea satisfacerii nevoilor

  materiale ispirituale ale societii omeneti.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  8

  VI. CONINUTUL TEMEI:

  1.Noiunea i caracteristicile activitii de transport

  Desfurarea ritmica activit ii economice, accelerarea circulaiei mrfurilor imbuntirea calitativa ntregii activit i economico-sociale determin n mod logic

  sporirea rolului transporturilor, dezvoltarea i optimizarea lor, creterea gradului de

  folosire a mijloacelor de transport i extinderea tehnologiilor moderne n aceast

  important ramur a economiei na ionale. Cu ct este mai ridicat nivelul

  transporturilor, cu att economia naional va progresa mai rapid, datorit faptului c

  transportul contribuie la reducerea ciclului de producie, la creterea volumului

  acesteia, la stabilirea i susinerea legturilor de producie ntre productor i

  beneficiar.

  Nivelul de via material i social al unei ri este influenat de gradul de

  dezvoltare al transporturilor. n acest sens, scriitorul Rudyard Kipling spunea, ntr-o

  manier metaforic , c o civiliza ie este un drum. n literatura francez de

  specialitate, s-a afirmat c transportul constituie, deopotriv , modelul i reflectarea

  unei societi.

  Noiunea activitii de transport

  Transportul este acea activitate economicprin intermediul c reia se realizeaz

  deplasarea n spaiu a bunurilor i persoanelor n vederea satisfacerii nevoilor materiale

  ispirituale ale societii omeneti.

  Din definiia dat, rezult c transporturile constituie una din componentele

  principale ale vieii social-economice. Ele continu i finalizeazprocesul de produc ie

  al bunurilor materiale, deplasndu-le n scopuri productive sau de consum. Avndaceast finalitate, activitatea de transport a fost considerat a patra ramur de sine

  stttoare a produciei materiale. n acest sens, Karl Marx, referindu-se la transporturi,

  preciza c, n afarde industria extractiv , de agricultur i de industria prelucrtoare,

  mai exist i a patra sfer a produc iei materiale, i anume: industria transporturilor,

  indiferent ceste vorba despre transportul de m rfuri sau de oameni.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  9

  Spre deosebire ns de industrie i agricultur, care transform n procesul de

  producie obiectele muncii n obiecte noi, transporturile nu creeaz produse noi.

  Producia transporturilor const, n nsi deplasarea materiilor prime, a materialelor i

  produselor, de unde decurge una din principalele sale caracteristici, i anume: faptul c

  este stocabil.n acest sens, unitile de transport intervin ntre diveri productori de bunuri,

  nlesnind aprovizionarea lor rapid sau ntre produc tori i consumatori, nsuindu-i

  funcia economic de regulator ntre produc ie i consumaie.

  Prin deplasarea mrfurilor de la anumite uniti productoare de materii prime,

  materiale, utilaje, maini-unelte, bunuri de larg consum, bunuri agricole ctre

  beneficiarii acestora (persoane fizice sau juridice) se realizeaz o leg tur ntre

  diferitele ramuri ale economiei naionale, ntre unitile industriale productoare i

  consumatoare, ntre sat i ora.

  De buna organizare a transporturilor depinde i dezvoltarea celorlalte ramuri ale

  economiei naionale, modernizarea i devansarea nivelului de dotare a sistemului de

  transporturi fiind imperios necesar ntr-o economie modern i de pia, n care

  corecta corelare i intercondiionare a proceselor de producie exprim i realizeaz

  armonizarea intereselor specific individuale cu cele generale ale colectivitii.

  Caracteristicile activitii de transport

  Ca ramur independent a produc iei materiale, transporturile de mrfuri

  prezint unele particularit i n raport cu celelalte ramuri de producie ale economiei

  naionale.

  Conducerea, organizarea i funcionarea activitii de transporturi implic,

  printre altele, cunoaterea particularitilor acestei ramuri de activitate:

  a) procesul de producie al transporturilor l constituie deplasarea n spaiu abunurilor i a persoanelor. Acest lucru presupune existena mijloacelor de producie

  (mijlocul de transport i drumul pe care urmeazs se deplaseze n spa iu), a forei de

  munc ce dispune de o calificare corespunz toare acestui proces de producie i a

  bunurilor materiale sau a persoanelor, care constituie obiectul deplasrii n spaiu;

  b) deplasarea n spaiu, se desfoar fie n sferele produciei, fie n cele ale

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  10

  circulaiei. Plecnd de aici, se pot distinge dou feluri de transporturi, i anume:

  transporturi interioare,adic transporturile din cadrul agen ilor economici industriali,

  ai celor de construcii etc. i transporturi comerciale, ce se desfoar n sfera

  circulaiei. Este vorba, n acest caz, de transportul materiilor prime sau al

  semifabricatelor de la un agent economic la altul unde, intrnd n consumul colectiv,continuprocesul de prelucrare, precum i de transportul produselor finite n vederea

  consumului;

  c) transporturile de mrfuri constituie, de fapt, un proces de producie

  suplimentar, mijlocit de procesul de circulaie, nuntrul i pentru realizarea cruia se

  efectueaz. Aa fiind, cnd ele se realizeaz n sfera circula iei sunt determinate de

  interdependena dintre sferele de producie i, n primul rnd, de necesitatea legturilor

  dintre producie i consum;

  d) n activitatea de transport nu se creeaz bunuri materiale, ci efecte utile.

  Aceasta nseamn c lucr torii din transporturi nu acioneaz asupra unor materii

  prime care, prelucrate, urmeaz s fie transformate n produse noi, ci, prin deplasarea

  mrfurilor i a persoanelor n spaiu, realizeazun efect util, care poate fi m surat prin

  uniti de msurabstracte: tone - kilometri pentru transportul feroviar;

  e) dei nu produc bunuri materiale, transporturile de mrfuri produc valoare de

  ntrebuinarei valoare de schimb, care prezintunele particularit i n raport cu alte

  ramuri ale economiei naionale.

  Valoarea de ntrebuinare produsde transportul de m rfuri constn deplasarea

  spaiala m rfurilor. Particularitatea valorii de ntrebuinare produsde transportul de

  mrfuri const n faptul c ea se consum chiar n timpul procesului de produc ie al

  transportului.

  Valoarea de schimb creat n transporturi este determinat , ca la orice marf, devaloarea elementelor de producie; (for a de munc i mijloacele de producie)

  consumate. Munca vie i materializat cheltuit n transporturi contribuie la cre terea

  valorii mrfii, nelsnd nici o urmn valoarea de ntrebuin are;

  f) raportat la desf urarea ei n timp, activitatea de transporturi este continu,

  fapt ce presupune, n cele mai multe cazuri, efectuarea prestaiilor n mod nentrerupt,

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  11

  ziua i noaptea, n zilele de lucru si n srbtorile legale.

  Aceast activitate este discontinu n intensitate, din care cauz randamentul ei

  este variabil.

  Din analiza caracteristicilor prezentate, se poate ajunge la concluzia c

  transportul este o prestaie de servicii complex, de un tip special, caracterizatprinamploare i dificultate, fapt ce presupune efort organizatoric, dotare tehnic

  deosebit, forde munccalificati disciplinatpentru realizarea ei n condiii de

  maxim randament.

  3. Sistemul de transport unitar al Romniei

  Noiunea de sistem unitar. Prin sistem de transport unitar se nelege totalitatea

  mijloacelor i instalaiilor de transport grupate dup anumite criterii 1, dintre care cele

  mai importante sunt: criteriul tehnic, geografic, administrativ, organizatoric, al

  obiectivului transportului i criteriul integrrii n procesul de producie.

  A. Prin sistem tehnic de transport se nelege totalitatea mijloacelor de transport

  propriu-zis, a instalaiilor i construciilor aferente, definit prin folosirea unei anumite

  tehnici de efectuare a deplasrii.

  Din acest punct de vedere, n actualul stadiu de dezvoltare a tiinei i tehnicii

  existente, se remarcmai multe sisteme de transport, dintre care cele mai importante

  sunt:

  a) sistemul de transport rutier avnd drept componente principale:

  autovehiculul i drumul;

  b) sistemul de transport calea ferat, format din: calea ferat propriu-zis ,

  vagoanele, locomotivele, instalaiile de dirijare a circulaiei, staiile i triajele;

  c) sistemul de transport de navigaie fluvial, compus din: calea pe ap (fluvii

  i ruri mai mult sau mai puin amenajate, canale artificiale), nave i porturi;d) sistemul de transport de navigaie maritim, care are ca elemente

  componente, navele i porturile;

  e) sistemul de transport aerian, avnd drept componente principale aeronavele

  i aeroporturile;

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  12

  f) sistemul de transport special, care se referla sistemele neconven ionale i se

  realizeaz prin conducte, avnd ca elemente componente conductele i staiile de

  pompare.

  B. Prin sistem geografic de transport se nelege totalitatea mijloacelor i

  instalaiilor de transport care acioneazpe un teritoriu dat. Din acest punct de vederese deosebesc:

  a) sistemul de transport uzinal sau intern;

  b) sistemul de transport urban, de cltori, respectiv de mrfuri;

  c) sistemul de transport suburban, de cltori, respectiv de mrfuri;

  d) sistemul de transport interurban, de cltori i de mrfuri;

  e) sistemul de transport naional, n care se cuprind de obicei mijloacele i

  instalaiile de transport interurban i suburbane de pe ntreg teritoriul unui stat;

  f) sistemul de transport internaional de cltori, respectiv de mrfuri care, la

  rndul su, poate fi continental sau intercontinental.

  Odat cu intrarea rii noastre n U.E. credem c se poate reg si, n aceast

  clasificare i sistemul de transport de mrfuri i cltori al rilor membre ale U.E.

  C. Prin sistem organizatoric de transport se nelege totalitatea mijloacelor i

  instalaiilor de transport supuse unei coordonri administrativ - organizatorice bine

  definite.

  D. Din punct de vedere al criteriului obiectului transportului, transporturile se

  mpart n trei categorii: de mrfuri, de persoane, de informaii.

  E. Dup criteriul integrrii cu procesul de producie,

  distingem: transporturi tehnologice i de uz general.

  Transporturile tehnologice sunt acelea care intervin n

  desfurarea procesului de producie n cazul unei unitiorganizatorice bine definite, iar cele de uz general sunt

  toate celelalte transporturi.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  13

  VII. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARNECESARAPROFUNDRII:Corina Petic Roman, Dreptul transporturilor,Curs universitar Editura UniversitiiLucian Blaga din Sibiu 2008 pp 3-9O CptnGhe Stancu Dreptul transporturilor,Partea general,Editura Lumina LexBucureti 2001 ppGhe. Piperea Dreptul transporturilorEdi

  ia 2 Editura All Beck 2005 pp1-15

  Timpul necesar parcurgerii i nelegerii temei: 2 h sau 30 min. / zi

  VIII. NTREBRI RECAPITULATIVE:1) Ce nelegem prin activitate de transport si care sunt reperele avute n vedere la

  elaborarea definiiei?

  2) Care sunt caracteristicile activitii de transport?

  3)Ce nelegem prin sistem de transport unitar, criterii de clasificare

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  14

  IX.TESTE DE AUTOEVALUARE:1. Transportul este:

  a) O ramur a produc iei materialeb) Un proces de produciec) O industried) O activitate economic

  2. In activitatea de transport se creaz:

  a) Bunuri materialeb) Efecte utilec) Se prelucreaz materii prime

  3. Valoarea de ntrebuiare constn:

  a) Deplasarea n spaiu a mrfurilorb) ncasarea taxei de transportc) Paza juridica marfurilor transportate

  4. In sistemul tehnic de transport se nscriu:

  a) Mijloacele de transport propriu- zise

  b)

  Instalaiile de transport ce acioneazpe un teritoriu dat c) Instalaiile i construciile aferente mijloacelor de transport

  5. Valoarea de schimb este determinatde :

  a) fora de munc b) mijloacele de produciec) cheltuielile de producie

  Rspunsuri corecte se regsesc la sfritul manualului.

  TEM PENTRU ACAS: identificai i analizai caracteristicile activitii detransport

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  15

  TEMA II. CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DEMRFURI-NOIUNE,CARACTERE JURIDICE ,NCHEIEREACONTRACTULUI

  I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:

  studentul s n eleag specificul acestui contract, pornind de la reglementarea propriede care dispune

  studentul s identifice p rile contractante si poziia juridic a acestora studentul s i nsueasc termenii specifici utiliza i pentru forma pe care o imbraca

  acest tip de contract.

  II. COMPETENE SPECIFICE DOBNDITE DE STUDENT:

  studentul s fie capabil s identifice caracterele juridice ale contractului prin raportarela criteriile de clasificare existente n dreptul comun, cu accent pe specificitatea celulanalizat

  studentul s fie capabil s enumere categoriile de m rfuri ce pot fi transportate studentul s re inelementele obligatorii si func iile scrisorii de trsur

  III.CUVINTE CHEIE: TRANSPORT FEROVIAR PUBLIC,INFRASTRUCTURFEROVIAR,REGULAMENT DE TRANSPORT,COMANDAREATRANSPORTURILOR,OPERATOR DE TRANSPORT, SCRISOARE DE TRASUR

  IV.STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:1.Noiunea de contract de transport feroviar i caracterele juridice ale acestuia

  2. ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri3. Scrisoarea de trsur

  V. REZUMAT:

  Contractul de transport feroviar de mrfuri este convenia ce se ncheie ntre operatorulde transport feroviar i o persoan fizic sau juridic , denumit expeditor cu scopul de atransporta marfa ntr-un anumit termen n schimbul unui prelegal sau conven ional i de a oelibera destinatarului. Transportul feroviar intern este reglementat de Regulamentul detransport pe cile ferate din Romnia aprobat prin OG. Nr. 7/2005, act normativ ce utilizeazpentru documentul de transport denumirea de scrisoare de trsur.

  VI.CONINUTUL TEMEI:

  Transportul feroviar este o component important a sistemului na ional de

  transport, ce a fost definitca fiind activitatea de deplasare de persoane sau de bunuri,

  realizat cu vehicule feroviare, de c tre operatori de transport pe infrastructura

  feroviar.

  Dup categoria persoanelor implicate n activitatea de transport i a finalitii

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  16

  acesteia, transportul feroviar poate fi:

  - transport feroviar public;

  - transport feroviar privat.

  Transportul feroviar public se realizeaz prin intermediul unor subiecte

  specializate, finanate de la bugetul de stat, el reprezentnd un sector de importan iinteres naional, fiind determinant n circulaia mrfurilor i a persoanelor n interiorul

  rii i n trafic internaional. El este i un sector strategic. Aceast activitate se

  realizeazde c tre operatorii de transport feroviar persoane juridice.

  Transportul feroviar n interes propriu se referla activitatea privat efectuat cu

  mijloace de transport deinute n proprietate, sau nchiriate de ctre persoane juridice

  romne.

  Subiecii ce desfoar cele dou tipuri de activit i feroviare trebuie s fie

  titulari de licen, n condiiile legii.

  Licena se obine dacsunt ntrunite, n mod cumulativ, urm toarele condiii:

  a) s aib ca obiect de activitate transporturile de persoane sau de marf ;

  b) s de in n proprietate, sau n chirie, material rulant de trac iune

  necesar remorcrii trenurilor, cu caracteristici tehnice i de

  dotare impuse de normele de siguran i de calitate atransportului;

  c) s respecte regulile de organizare i desfurare a circulaiei pe

  infrastructura feroviarpublic ;

  d) s aib n subordine personal competent, atestat n vederea conducerii

  mijloacelor de transport specifice;

  e) s fac proba onorabilit ii capacitii tehnice, profesionale, feroviare i

  financiare impuse de M.T.C.T

  Specificul i diversitatea activitii de transport au determinat reglementri cu

  caracter general (Codul comercial Romn, Codul civil), n sfera lor de cuprindere

  ncadrndu-se, cnd legislaia special nu prevede altfel, orice tip de contract de

  transport (terestru, naval, aerian), precum i dispoziii speciale care se refer la un

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  17

  anumit tip de contract de transport.

  Contractul de transport feroviar de mrfuri, avnd o configuraie ce reflect

  complexitatea activitii feroviare i particularitile ei, este reglementat prin legi

  speciale i anume: Ordonana de Guvern nr. 7/20 ianuarie 2005, publicatn Monitorul

  Oficial al Romniei nr. 101/31 ianuarie 2005, pentru aprobarea Regulamentuluiprivind transportul pe cile ferate din Romnia. La aceasta se adaug Normele

  Uniforme de Transport, Tariful Intern de Mrfuri i Instruciuni ale Cii Ferate.

  n cazul n care reglementrile la care ne-am referit nu acoper corespunz tor

  problematica contractului feroviar de mrfuri, ntruct activitatea de transport este

  considerat ca o activitate comercial , conform art. 3 pct. 13 din Codul comercial

  Romn, se aplicdispozi iile acestuia.

  Dispoziiile aplicabile din Codul comercial alctuiesc titlul XII din cartea nti

  intitulat: Despre comern genere (art. 413-441).

  Reglementrile se refer la: caracterizarea contractului de transport (art. 413),

  coninutul scrisorii de trsur (art. 414-417), drepturile operatorului de transport

  feroviar i ale expeditorului (art. 418-422), rspunderea operatorului de transport

  feroviar i cauzele exonerrii de responsabilitate (art. 423-429), modul de stabilire a

  pagubei suferite de expeditor (art. 430-431 i 438), raporturile dintre operatorul de

  transport feroviar i destinatar (art. 431-435), privilegiul operatorului de transport

  feroviar asupra bunurilor transportate (art. 437), aciunea n despgubiri (art. 436,

  440), regimul clauzei penale (art. 439), interzicerea anumitor clauze restrictive de

  rspundere (art. 441).

  Articolele 1473-1475 se referla r spunderea operatorului de transport feroviar,

  iar art. 1476 la obligaia de a ine anumite evidene. Articolul 1477 face trimitere ia

  existena unor regulamente speciale, cu aplicabilitate n diferite ramuri aletransportului.

  n cazul n care legislaia comercial ar fi lipsit de reglement ri

  corespunztoare, conform art. 1 i 2 din Codul comercial sunt aplicabile dispoziiile

  Codului civil. Normele Codului civil nu se refer direct i expres la contractul de

  transport. Exist referiri privind contractul de transport n Titlul VII, capitolul V, art.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  18

  1470, pct. 2 din Codul civil care se refer la loca iunea lucrurilor, activitatea

  operatorilor de transport feroviar i a cpitanilor de corbii care se nsrcineaz cu

  transportul persoanelor sau al lucrurilor, fiind consideratloca iune.

  1.Noiunea de contract de transport feroviar i caracterele juridice ale acestuian literatura de specialitate a fost definit fie contractul de transport, n general,

  fie contractul de transport de mrfuri.

  Potrivit art. 13 din Codul comercial Romn contractul de transport este un

  contract bilateral prin care o persoannumit c ru, se obliga transporta, sau a face

  s se transporte dintr-un loc n altul, persoane sau scrisori, n schimbul unui pre .

  Constatm c suntem n prezen a unei definiii incomplete, legiuitorul referindu-se

  doar la dou elemente ce pot forma obiectul contractului (persoane sau scrisori),

  lipsind elementul marf.

  Regulamentul de transport pe cile ferate din Romnia, art. 37(1) definete

  contractul de transport de mrfuri ca fiind nelegerea dintre operatorul de transport

  feroviar i client, prin care primul se angajeaz s transporte marfa cu titlu oneros la

  locul de destinaie i so predea destinatarului.

  n concepia noastr, contractul de transport feroviar de mrfuri este convenia

  ce se ncheie ntre operatorul de transport feroviar i o persoan fizicsau juridic,

  denumit expeditor, cu scopul de a transporta marfa ntr-un anumit termen n

  schimbul unui prelegal sau convenionali de a o elibera destinatarului.

  Definiiile date n doctrin i n legislaie, pun n lumincaracterele juridice ale

  contractului la care ne referim. n acest sens:

  a) este un contract deprestaie de serviciu, transportul fiind o specie

  a prestrilor de servicii, care confer operatorului de transportferoviar independen juridic fa de celelalte p ri contractante.

  Prestatorul de servicii i n cazul operatorului de transport feroviar

  aduce la ndeplinire contractul ncheiat pe propriul su risc.

  Consecinele neexecutrii l privesc, n msura n care nu poate s

  invoce n favoarea sa un fapt exonerator de rspundere (fora major

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  19

  sau cazul fortuit);

  b) este un contract bilateral, ntruct dna tere la obligaii n sarcina

  ambelor pri contractante;

  c)este un contract cu titlu oneros, ntruct fiecare parte are un folos

  n schimbul prestaiei sale. De exemplu, expeditorul urmretedeplasarea, paza i eliberarea mrfii la destinaie, iar operatorul de

  transport feroviar plata preului;

  d)n cazul transportului de mrfuri, contractul de transport este un

  contract real, ntruct pentru ncheierea lui valabil este necesar

  remiterea material a m rfurilor ce urmeaz a fi transportate.

  Caracterul real al contractului decurge din dispoziiile art. 37(2) ale

  Regulamentului de transport pe cile ferate, potrivit crora contractul

  de transport se consider ncheiat din momentul n care sta ia de

  predare a primit pentru transport marfa mpreun cu scrisoarea de

  trsur

  Din formularea textului la care ne-am referit, rezultc nu este suficient acordul

  de voin al p rilor cu privire la perfectarea contractului de transport pe calea ferat,

  predarea efectiva m rfii fiind determinantn acest sens.

  e)contractul de transport de mrfuri este un contract principal,

  ntruct are o existen de sine st ttoare, chiar dac s-ar p rea c

  existena sa depinde de alte contracte, cum ar fi: cel de vnzare

  cumprare, sau de furnizare de produse.

  Acestea sunt doar premisele perfectrii contractului de transport de mrfuri,

  ntruct prin intermediul lor se stabilesc clauzele referitoare la modalitatea n care se

  efectueaz transportul, la mijlocul de transport folosit, precum i la alte obligaii aleprilor privind modul de suportare a cheltuielilor de transport.

  f)contractul de transport de mrfuri este un contract numit,

  beneficiind de o reglementare special i expres.

  Avnd n vedere finalitatea contractului i anume: deplasarea mrfii de la

  expeditor la destinatar i eliberarea ei, precum i implicarea n acest contract a

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  20

  furnizorului sau vnztorului care devine expeditor i a beneficiarului mrfii denumit

  destinatar, se creazaparen a cel ar depinde de contractele care l preced i care pot fi

  de furnizare sau de vnzare-cumprare.

  Autonomia contractului este dat de faptul c raporturile n scute din el sunt

  independente fade raporturile dintre expeditor i destinatar, care sunt generate de unalt contract (cum ar fi cel de livrare, vnzare-cumprare, antrepriz, schimb etc.), ce nu

  este opozabil operatorului de transport feroviar.

  Astfel, contractul de transport pe calea ferat este autonom n raport cu

  contractul de vnzare de produse, n sensul c, dei acesta se realizeaz prin

  intermediul contractului de transport, suntem n realitate n prezena a dou contracte

  independente, fiecare cu efectele care i sunt proprii. Pe operatorul de transport

  feroviar nu-l intereseazcalitatea juridic pe care o au expeditorul sau destinatarul fa

  de mrfurile care fac obiectul contractului de transport. n temeiul acestuia, el

  recunoate numai pe expeditor ca titular al mrfurilor, iar pe destinatar ca cel n folosul

  cruia se executtransportul i se elibereazm rfurile ajunse la destinaie.

  Pe de altparte, autonomia sa poate fi privit i n raport cu faptul c, dei Codul

  civil (art. 1410, 1412 i 1470) reglementeazcontractul de transport n categoria loca iunii

  de lucrri, alturi de contractul de antrepriz, el nu poate fi confundat cu acesta, ntruct

  are o configuraie juridic bine definit , cu elemente specifice, predominante fa de

  elementele proprii contractelor la care ne-am referit i cu care are doar unele asemnri2.

  Orict de strnsar fi conexiunea dintre opera iunea comercialcare genereaz

  contractul de transport i acesta, cel din urm i pstreazautonomia.

  Regimul su juridic nu este influenat de existena vnzrii, nchirierii sau

  asigurrii corelative. n acest sens, jurisprudena a decis constant urmtoarele:

  contractul de transport fiind autonom, se ncheie i se execut independent deeventualele convenii existente ntre predtor sau destinatar i teri.

  Problematica autonomiei contractului de transport produce i efectul reciproc, n

  sensul c nici clauzele contractului de transport nu pot fi opuse p rilor din raportul

  juridic comercial sau civil, ce l precede (contract de furnizare de produse sau contract

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  21

  civil). Astfel, s-a decis co clauz compromisorie, nscris n contractul de transport i

  potrivit creia competena de a soluiona eventualele litigii revenea Curii de Arbitraj

  maritim de la Londra, nu poate s influen eze stipulaia din contractul de vnzare ce a

  determinat ncheierea contractului de transport, care atribuise Curii de Arbitraj

  internaional de la Bucureti ndreptirea de a soluiona diferendele dintre furnizor icumprtorul din strintate.

  La realizarea contractului concur mai multe unit i (respectiv staii C.F.R.,

  triaje etc., dac avem n vedere desf urarea n spaiu a activitii de transport

  feroviar), marfa parcurgnd distana de la staia de expediie la cea de destinaie.

  Contractul se ncheie la staia de expediie, iar executarea sa depinde de toate staiile

  existente pe ruta ce trebuie parcurs pn la destina ie. Dac nu s-ar recunoa te

  caracterul unic al contractului, cu efectele unice, s-ar impune perfectarea mai multor

  contracte n care ar trebui s figureze to i operatorii de transport ce concur la

  efectuarea acestuia.

  Potrivit art. 70(1) din Regulamentul de Transport al C.F.R., cnd un transport

  este efectuat de mai muli operatori de transport feroviar succesivi, fiecare operator de

  transport feroviar, lund n sarcin expedi ia, particip la contractul de transport

  conform stipulaiilor din scrisoarea de trsur i i asum obliga iile care decurg din

  acestea. n acest caz, fiecare operator de transport feroviar rspunde pentru executarea

  transportului pe parcursul total, pn la eliberarea expedi iei. n aceast situa ie, este

  ns vorba de un raport ce se na te ntre operatorii de transport i nu ntre acetia i

  expeditor.

  Caracterul unic al acestui contract este confirmat i de modul n care se pune

  problema antrenrii rspunderii contractuale a operatorului de transport feroviar, n

  sensul c unitatea p gubit (expeditor sau destinatar) i recupereaz paguba prinagenia de cale ferat a sta iei de expediie sau de destinaie, indiferent dac aceasta

  este n culpsau nu. n virtutea unicit ii contractului, unitatea de transport care a pltit

  despgubirile, fra fi n culp , are aciune n regres mpotriva unitii pe teritoriul i

  din culpa creia s-a produs paguba (art. 72(1) din regulament).

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  22

  2. ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri.

  Perfectarea raportului juridic contractual, privind transportul mrfurilor pe calea

  ferat, se poate realiza n doumodalit i:a) prin comand;

  b) prin convenie.

  Transportul se solicit prin comand scris , adresat operatorului de transport

  feroviar, conform reglementrilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

  Comanda trebuie s con in, potrivit art. 35 (2) din Regulamentul privind

  transportul pe cile ferate din Romnia, urmtoarele indicaii: staia de expediere,

  staia de destinaie, felul mrfii, cantitatea, data i locul unde are loc ncrcarea, tipul

  mijloacelor de transport, rechizitele de ncrcare necesare

  Acceptarea comenzii de ctre operatorul de transport feroviar se confirm prin

  semntur i tampil, sau prin mijloace electronice.

  n cazul n care este vorba de transporturi complexe, se pot stabili condiii

  specifice privind comandarea acestora, prin intermediul conveniei de transport.

  Convenia nu trebuie confundatcu contractul de transport.

  Specificul contractului de transport feroviar de mrfuri const n faptul c

  genereazraporturi juridice trilaterale.

  Contractul se ncheie ntre expeditor i operatorul de transportferoviar, efectele

  contractului producndu-se n favoarea destinatarului, care nu este parte n contractul

  de transport.

  Potrivit art. 413 din Codul comercial, rezult c sunt p ri n contractul de

  transport: expeditorul, sau acela care d ns rcinarea pentru transportul unui lucru intreprinztorul, care se obliga-l face n numele s u propriu i pe socoteala altuia, ori

  ntre unul dintre acetia i operatorul de transport feroviar ce se nsrcineaza-l face.

  Anexa la Regulamentul privind transportul pe cile ferate din Romnia (pct. 7)

  definete expeditorul ca fiind: persoana fizic sau juridic care a ncheiat cu

  operatorul de transport feroviar contractul de transport i care este nscris ca atare n

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  23

  acesta.

  n locul expeditorului poate aciona mandatarul sau comisionarul su.

  n cazul mandatului, conform art. 1532 Cod civil i art. 374 Cod comercial,

  parte n contract este mandantul expeditor, raporturile juridice stabilindu-se nemijlocit

  ntre operatorul de transport i mandant.n cazul n care expeditorul recurge la mijlocirea unui comisionar, denumit i

  expediionar, acesta ncheie contractul de transport n nume propriu, dar n contul

  comitentului (expeditor), fiind direct obligat fa de c ru ca i cum afacerea ar fi

  fost a sa proprie (art. 406 Cod comercial). Aa fiind, reprezentarea fiind imperfect,

  comitentul expeditor nu are aciunea mpotriva cruului i nici acesta nu poate

  exercita vreo aciune directn contra comitentului.

  B. Operatorul de transportferoviar poate fi orice agent economic cu capital de

  stat sau privat, care a obinut o licen n conformitate cu legisla ia n vigoare, a crui

  activitate principal const n efectuarea de presta ii de transport de marf i/sau

  cltori pe calea ferat, traciunea fiind asiguratobligatoriu de acest agent economic.

  Terminologia de operator de transport a fost preluat i de ctre Regulamentul

  privind transportul pe cile ferate romne.

  C. Destinatarul. Prin destinatar se n elege persoana fizic sau juridic

  desemnatde expeditor n contractul de transport pentru a i se elibera expedi ia.

  Destinatarul nu participla perfectarea contractului, el fiind o ter persoan .

  Cu toate acestea, destinatarul are o serie de drepturi (dreptul de a i se elibera

  marfa) i de obligaii (de a prelua marfa care i este destinat i uneori, cnd acest lucru

  este convenit cu expeditorul, de a achita taxa de transport).

  Condiiile de validitate ale contractului de transport feroviar de m rfuri sunt

  aceleai pe care le regsim n materia contractelor civile i comerciale i anume:capacitatea, consimmntul valabil exprimat al prilor, obiectul i cauza licit.

  Capacitatea de a contracta trebuie analizat prin prisma dispozi iei art. 949-

  952 din Codul civil i ale art. 4-11 din Decretul nr. 31/1954 (referitor la persoanele

  fizice), precum i ale art. 34 din acelai decret, referitoare la capacitatea de exerciiu a

  persoanelor fizice i juridice.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  24

  Operatorului de transport feroviar i se cere n plus capacitatea de a fi

  comerciant, n condiiile art. 10 i urm. Din Codul comercial.

  Consimmntul prilor contractante reprezint o alt condi ie esenial ce

  se impune la ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri.

  Consimmntul trebuie s ndeplineasc urm toarele condiii: s existe, s provin de la o persoan cu discern mnt, s fie exteriorizat (exteriorizarea se poate

  manifesta n diferite moduri: scris, verbal, gesturi etc.) cu intenia de a produce efecte

  juridice, sfie liber, serios i snu fie alterat de nici un viciu.

  n ceea ce privete transportul de mrfuri pe calea ferat, care n actuala form

  de organizare asigurpresta iile de transport printr-un cruunic, neexistnd prea mai

  multe alternative reale n alegerea sa, constatm c modul n care se manifest

  consimmntul prilor este oarecum diferit de celelalte contracte.

  Operatorul de transport feroviar, ndeplinind o prestaie de serviciu n calitate de

  profesionist exclusiv, se afl ntr-o calitate ofert permanent fa de clientela ce

  formeaz o entitate global , cu un numr neidentificat de persoane. n acest caz,

  operatorul de transport feroviar nu poate refuza prestaia dect n cazurile exprese i

  limitativ prevzute de lege.

  Acceptarea ofertei are particularitile ei, n sensul cnu se pot negocia i stabili

  alte elemente ale contractului fa de cele oferite prin actul tipizat (scrisoare de

  trsur). Suntem n prezena unei simple adeziuni la oferta stabilitde c tre operatorul

  de transport feroviar.

  Prin obiect al contractului de transport pe calea ferat se n elege prestaia pe

  care o efectueaz ntreprinderea de transport i care const n transportul, paza i

  eliberarea mrfii la destinaie i preul ei. Obiectul trebuie s fie determinat sau

  determinabil, sse afle n circuitul civil sau comercial, s fie posibil i licit.Prin caracterul determinat al obiectului de transport n elementele sale

  caracteristice trebuie neles faptul c este precizat n expresie natural , obiectul ce

  urmeaz s fie transportat de la locul de predare, ruta, locul de eliberare i cuantumul

  taxei de transport.

  Referindu-ne la caracterul licit ai obiectului n materia transportului feroviar,

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  25

  trebuie s avem n vedere n primul rnd precizarea obiectelor care pot fi primite la

  transport i a celor ce pot fi refuzate. Fac parte din ultima categorie: obiectele supuse

  regimului potal, obiectele care datorit dimensiunilor, greut ii, nsuirii lor, nu ar

  putea fi transportate cu mijloace obinuite, obiectele a cror transport este interzis prin

  dispoziiile legale.Pe lng aceast categorie de obiecte, care nu pot forma obiectul activit ii de

  transport, se distinge categoria obiectelor admise la transport n anumite condiii, din

  care fac parte: obiectele periculoase sau infecioase, acelea care prezint dificult i

  mari la ncrcare i descrcare fat de instala iile cii ferate, obiectele care au nevoie

  de condiii speciale n timpul transportului etc.

  Celelalte obiecte sunt primite la transport cu respectarea condiiilor generale

  prevzute n interesul bunei executri a transportului.

  Prin caracterul licit al transportului trebuie s se n eleag i folosirea

  modalitilor i a mijloacelor de transport, n condiiile prevzute i admise de lege.

  Considerm c, din punct de vedere al contractului de transport feroviar de

  mrfuri, abordnd problema obiectului, trebuie s avem n vedere i prestaia cii

  ferate, care const n deplasarea m rfii de la un punct de plecare (expediie) la un

  punct de sosire (destinaie) pe o rutbine definit (ruta cea mai scurt ) i paza mrfii

  pe timpul transportului.

  O altcomponent a obiectului contractului const n presta ia expeditorului, ce

  constn achitarea taxei de transport i a taxelor accesorii, cum sunt cele de ncrcare,

  magazinaj, transbordare, folosirea prelatelor cii ferate etc.

  Cauza juridiceste reglementat de art. 966-968 din Codul civil.

  Se referla scopul n vederea c ruia s-a ncheiat contractul de transport.

  Pentru operatorul feroviar de transport nseamn ob inerea preuluitransportului, iar pentru expeditor, deplasarea n spaiu a mrfii.

  3 Scrisoarea de trsur

  Actul care face dovada raportului contractual se numete, potrivit

  Regulamentului privind transporturile pe cile ferate din Romnia (art. 38), scrisoare

  de trsur.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  26

  Potrivit Regulamentului de transport pe C.F.R., art. 38(1), se stabilete c

  documentul de transport este scrisoarea de trsur, iar modelele i modul de

  completare a acestora se stabilesc prin Normele Uniforme. Din formularea textului

  rezult caracterul imperativ al normei care prevede obligativitatea respect rii formei

  scrise. Forma scris se cere pentru probarea opera iunii juridice i nu pentruvalabilitatea ei. Acest lucru rezult din formularea existent n dispozi iile fostului

  Tarif local de Mrfuri C.F.R. Potrivit acestui act normativ, scrisoarea de trsur

  prevzut cu tampila staiei de predare, constituie dovada ncheierii contractului de

  transport.

  Potrivit art. 38 (3) din regulament, scrisoarea de trsur trebuie s cuprind

  urmtoarele meniuni obligatorii:

  a) data ntocmirii;

  b) numele i adresa expeditorului; ca expeditor trebuie s fie scris o singur

  persoanfizic sau juridic ;

  c) denumirea staiilor de expediie i destinaie, conform nomenclatorului

  staiilor de cale ferat;

  d) numele i adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane

  fizice sau juridice;

  e) numrul i seria sigiliilor aplicate;

  f) denumirea mrfii i a modului de ambalare, iar pentru mrfurile periculoase,

  denumirea prevzutde RID Apendice C la COTIF;

  g) enumerarea detaliat a anexelor la scrisoarea de tr sur, necesar

  formalitilor administrative n parcurs;

  h) numrul mijlocului de transport i, dup caz, al unit ii de transport

  intermodal;i) masa brut care s permit determinarea cantit ilor de marf a expedi iei,

  exprimatsub alte forme;

  j) meniunea privind modul de plat;

  k) indicaia c transportul este supus, n pofida oric rei clauze contrarii,

  prezentului regulament;

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  27

  l) numele i adresa operatorului de transport feroviar care a ncheiat contractul

  de transport.

  n Regulamentul de transport al C.F.R. este prevzut principiul potrivit cruia

  pentru fiecare expediie trebuie ntocmito singur scrisoare de tr sur, art. 38(5), iar

  prin art. 38(6) se prevd mrfurile care pot fi predate la transport cu o singurscrisoarede trsur. Regulamentul prevede i mrfurile care nu pot fi predate la transport cu o

  singurscrisoare de tr sur, art. 38(7).

  Scrisoarea de trsureste format din cinci file:

  a) exemplarul de serviciu nsoete transportul pn la sta ia de

  destinaie;

  b) copia ce se pstreazn arhiva sta iei de predare;

  c) avizul i adeverina de primire (se pstreaz n arhiva sta iei de

  destinaie);

  d) duplicatul care se predexpeditorului;

  e) unicatul, care nsoete marfa, se preddestinatarului;

  La acestea se adaug i exemplarul de platcentralizat .

  Se prevede i posibilitatea utilizrii scrisorii de trsurelectronice.

  Funciile scrisorii de trsur

  VII. Funcia probatorie a documentului de transportExistena scrisorii de trsurprobeaz existen a contractului de transport.

  Documentul de transport face dovada obligaiilor asumate de operatorul de

  transport feroviar i expeditor. De exemplu, din scrisoarea de trsur rezult obliga ia

  transportatorului de a deplasa o anumitcantitate de marf de la o anumit sta ie la cea

  de destinaie, pe o anumitrut , ntr-un anumit termen.

  Din punct de vedere al expeditorului, rezult obliga ia de a preda marfa ncondiii care s-i asigure integritatea, de a pune semne i marcaje, de a achita taxa de

  transport, dac s-a consim it n acest sens.

  Documentul de transport certific preluarea m rfii n posesia i custodia

  operatorului de transport feroviar, angajnd rspunderea acestuia.

  Prin documentul de transport se pot prevedea clauze cu caracter de ndrumare,

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  28

  clauze adiionale care conin instruciuni de expediere i unele meniuni specifice, n

  cazul transportului mixt.

  B. Funcia de legitimare se manifest n dou modalit i: posesorul

  documentului de transport are calitatea de titular al drepturilor izvorte din contractul

  de transport, expeditorul pn la data sosirii m rfii la destinaie i destinatarul de laaceast dat . Aa fiind, el poate pretinde ndeplinirea obligaiilor asumate de ctre

  cru i poate cere modificarea contractului de transport prin contraordin, n condiiile

  legii.

  n raporturile contencioase, documentul de transport titularizeaz persoana

  ndreptit s ac ioneze pe cru n justi ie sau n arbitrajul comercial, pentru a-i

  antrena rspunderea.

  Fiind un contract real, ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri

  impune, pe lngconsim mntul prilor, predarea efectiva m rfii.

  Aceste elemente determinmomentul ncheierii contractului. Astfel, potrivit art.

  37(2) din Regulamentul de transport pe C.F.R., contractul de transport se consider

  ncheiat dacsunt ntrunite cumulativ urm toarele condiii:

  operatorul de transport feroviar a primit marfa, ncrcatn mijlocul de

  transport, cu respectarea prevederilor regulamentului de transport

  C.F.R, sau n vehiculul feroviar, care circulpe ro i proprii, dupcaz,

  nsoit de scrisoarea de trsur completat de expeditor, n rubricile

  care sunt rezervate i semnatde c tre acesta;

  operatorul de transport feroviar a aplicat tampila cu data pe toate

  exemplarele scrisorii de trsur.

  Momentul primirii mrfii este acela al aplicrii de ctre staia de predare a

  tampilei care indicdata primirii ei. Aplicarea tampilei trebuie fcutimediat, pentruntregul transport care face obiectul scrisorii de trsur i dup plata taxelor pe care

  predtorul le are n sarcina sa. Dup aplicarea tampilei, scrisoarea de trsur face

  dovada contractului de transport.

  Determinarea momentului ncheierii contractului de transport de mrfuri pe

  calea ferateste important din punct de vedere juridic, pentru c se produc o serie de

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  29

  efecte ce vizeaz fie rela ia dintre expeditor i operatorul de transport feroviar, fie cea

  dintre expeditor i destinatar. n ceea ce privete operatorul de transport feroviar, din

  momentul ncheierii contractului se nate obligaia sa de paz i supraveghere a

  mrfurilor i curge termenul legal ori convenional nuntrul cruia trebuie executat

  transportul. Momentul ncheierii contractului marcheaz i nceputul rspunderiioperatorului de transport feroviar.

  Pentru relaia dintre expeditorul-furnizor i destinatarul-beneficiar, momentul

  ncheierii contractului este important ntruct, n cazul n care beneficiarul produselor

  se prezint la recep ie n momentul predrii lor ctre staia C.F.R. se individualizeaz

  i se consider ndeplinit obliga ia de predare a produselor, se transmite dreptul real

  i, odatcu el, riscurile.

  VII. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARNECESARAPROFUNDRII:

  Corina Petic Roman, Dreptul transporturilor,Curs universitar Editura UniversitiiLucian Blaga din Sibiu 2008 pp 10-33O CptnGhe Stancu Dreptul transporturilor,Partea general,Editura Lumina LexBucureti 2001 pp 30-44 Ghe. Piperea Dreptul transporturilorEdiia 2 Editura All Beck 2005 pp 93-99

  Timpul necesar parcurgerii i nelegerii temei: 5 h sau 30 min. / zi

  VIII.NTREBRI RECAPITULATIVE:

  1)C e caractere juridice are contractul de transport feroviar de mrfuri?

  2)Care sunt modalitile prin care se perfecteazcontractul de transport?

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  30

  3) Care sunt condiiile de validitate ale contractului de transport feroviar?

  4)Cum se numeste actul care face dovada raportului contractual?

  TESTE DE AUTOEVALUARE:

  1.Contractul de transport feroviar de mrfuri are urmtoarele caracterejuridice:

  a) Caracter onerosb) Caracter aleatoriuc) Caracter real

  2.Unicitatea contractului se reflectn:

  a) modalitatea de antrenare a raspunderii operatorului feroviarb) modul de incheiere a contractuluic) scrisoarea de trsur

  3.Destinatarul mrfurilor

  a)este parte in contractul incheiatb)dobndete drepturi i obligatii ce decurg din contractc)nu este nici parte si nu dobndete nici drepturi sau obligaii

  4. 4.Scrisoarea de trsurconine:a) 5 fileb) 3 file

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  31

  c) 2 file

  5. Forma scrisa contractului este cerut:

  a) pentru a proba perfectarea acestuiab) pentru valabilitatea contractului

  c) pentru opozabilitate fade ter ele persoaneRspunsuri corecte se regsesc la sfritul manualului.

  TESTE DE EVALUARE:

  1. Caracterul real al contractului presupune:a) perfectarea scrisorii de trsurb) predarea mrfurilor

  c) perfectarea scrisorii de trsursi predarea m rfurilor

  2. Consimmntul prilor contractante trebuie:a) sprovin de la o persoan f ra discernmntb) s fie exteriorizatc) sfie alterat de un viciu de consim mnt

  3. Scrisoarea de trsurtrebuie sconin:a) numele i adresa unei singure persoane n calitate de expeditor

  b) numele i adresa mai multor persoane n calitate de destinatarc) numele i adresa operatorilor de transport cu care se perfecteaz contractul

  4. Scrisoarea de trsurare urmtoarele funcii:a) funcie probatorieb) funcie de instrument de plat c) funcie de titlu executoriu

  5. Unicatul scrisorii de trsur:a) se pred destinataruluib) rmne la staia de expediiec) se pstreazn arhiva sta iei de predare

  TEM PENTRU ACAS: comparai poziia juridic a destinatarului cu stipula iapentru altul, gestiunea de afaceri i cesiunea de drepturi, identificnd asemnri ideosebiri

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  32

  TEMA III.TARIFUL I TAXA DE TRANSPORT;MODIFICAREACONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR DE MRFURI

  I.OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:

  studentul s n eleag no iunile de tarif i tax de transport, fiind n m sur sa lediferenieze studentul s perceap institu ia modificrii contractului prin prisma reglementrilor

  specifice raportate la regulile dreptului comun studentul s n eleag efectele pe care modificare le produce asupra contractului i a

  drepturilor ,respectiv obligaiilor prilor

  II.COMPETENE SPECIFICE DOBNDITE DE STUDENT:

  studentul s fie capabil s identifice elementele ce pot fi luate n calculul taxei detransport

  studentul sfie capabil s enumere modific rile ce pot fi dispuse in contract si prile

  care pot dispune in acest sens studentul s fie capabil s utilizeze corect diferitele no iuni de specialitate

  III.CUVINTE CHEIE: TAXA DE TRANSPORT,TARIF DE TRANSPORT,TARIFINTERN DE MRFURI, FRANCAT, TRANSMIS,CONTRA ORDIN:

  IV.STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU1.Taxa i tariful de transport2. Modificarea contractului3. Suportarea consecinelor pgubitoare ale modificrii

  V.REZUMAT:

  Taxele reprezintprin natura lor economic o form special a pre ului perceput pentruexecutarea unei lucrri sau a unui serviciu. Tariful este expresia unei categorii de prestabiltn functie de domeniul de activitate si criteriile aferene. Aeaelemntele avute n vedere suntstabilite prin reglementri exprese regsindu-se n principal n Tariful Intern de Mrfuri.Modificarea contractului de transport feroviar de mrfuri este o caracteristica a acestui tip decontract reprezentnd n acelai timp o excepie de la regulile dreptului comun. Ea poate fifacut att de c tre expeditor ct i de ctre destinatar , n condiiile i n sitiaiile prevzute

  expres n regulament.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  33

  VI.CONINUTUL TEMEI

  1. Tariful i taxa de transport

  Taxele reprezint, prin natura lor economic, o form special a pre ului pentru

  o lucrare executat, sau un serviciu prestat.

  Tariful reprezintexpresia unei categorii de pre , ntr-un domeniu de activitate.

  Prin urmare, taxa are la baztarifele aferente felurilor expedi iei.

  n funcie de felul expediiei, tariful de transport se stabilete difereniat: tarif

  pentru expediii de vagoane complete, tarif pentru expediii de coletrie i tarife pentru

  transporturi excepionale efectuate n trenuri nchise, tarife pentru uniti de transport

  intermodal i tarife accesorii (Tariful Intern de Mrfuri, partea a III-a, seciunile 1-4).

  Operatorii de transport feroviar de marf sunt n drept s perceap i alte sume

  neprevzute n tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad n sarcina

  clienilor.

  Se percep tarife suplimentare pentru diverse aciuni ale expeditorului ori

  destinatarului, dup caz, cum ar fi:

  -

  declararea incorect, inexact sau incomplet a m rfurilor acceptate latransport;

  - depirea limitei de ncrcare, cnd mijlocul de transport a fost ncrcat

  de expeditor;

  - necurarea mijloacelor de transport dup desc rcare sau nemontarea

  prilor mobile ale acestora la locul lor ori nenlturarea etichetelor i

  sigiliilor;

  - falsa declarare a masei mrfurilor;- alte cauze prevzute n tariful operatorului de transport feroviar

  Potrivit dispoziiilor de aplicare a Tariful Intern de Mrfuri, aplicarea acestuia se

  face doar pentru expediiile de vagoane i transport intermodal.

  Conform art. 7.6 din T.I.M., aplicarea tarifului de transport se face n funcie de:

  a) felul expediiei: vagoane de transport intermodal (V.T.I);

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  34

  b) denumirea mrfii i coeficientul de corecie corespunztor poziiei tarifare a

  mrfii, pentru expediiile de vagoane;

  c) felul vagonului (pe dou osii i pe mai multe osii), pentru expediiile de

  vagoane;

  d) masa expediiei;e) distana de aplicare a tarifului;

  f) alte condiii prevzute de tarif.

  Felul expediiei se refer la cazul n care transportul se efectueaz cu vagoane

  sau este un transport intermodal.

  Denumirea mrfii rezult din Nomenclatura M rfurilor, cuprins n T.I.M.,

  Partea a II-a i din Clasificarea Mrfurilor prevzutn Partea a V-a din T.I.M.

  Tariful de transport este diferit, dupcum vagonul este caracterizat prin m rime

  i osii. Din acest punct de vedere, existcategoria vagoanelor cu dou osii i a celor cu

  mai multe osii. n primul caz, tonajul vagonului poate fi de la 10 la 25 tone, iar n al

  doilea caz, de la 20 la 50 tone.

  Masa expediiei cuprinde tot ceea ce se pred la transport, inclusiv ambalajul,

  materialele de protecie contra frigului sau a cldurii i accesoriile de ncrcare-

  descrcare necesare la transportul mrfurilor.

  Masa tarifarcare se ia n calcul la aplicarea tarifului de transport este, dup caz:

  - masa stabilitde expeditor i indicat n scrisoarea de tr sur, rotunjit

  n plus la 100 kg;

  - masa minim de aplicare a tarifului, respectiv 5.000 kg/osie, pentru

  expediii de vagoane;

  - masa stabilitde C.F.R. Marf , rotunjitn plus la 100 kg.

  Distana minimtarifar , la care se aplictariful, este de 30 km.Potrivit art. 40 (1), tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale,

  tarifele suplimentare i alte tarife survenite din momentul ncheierii contractului de

  transport, pentru prestaia de transport, sunt pltite de ctre expeditor, dac nu exist

  convenie contrarntre expeditor i operatorul de transport feroviar.

  Plata taxei se poate face i de ctre destinatar.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  35

  Plata, ctre operatorul de transport feroviar, se face dupcaz:

  - cu ocazia ncheierii contractului de transport;

  - la eliberarea expediiei;

  - periodic, prin facturare, atunci cnd existo conven ie n acest sens.

  2.Modificarea contractului de transport de mrfuri pe C.F.R.

  Contractul de transport de mrfuri pe C.F.R., prin particularitile sale care i

  conferntreaga configura ie, prezintnote specifice i n ceea ce privete modificarea

  sa.

  Dac, n dreptul comun, contractele se pot modifica n condiiile Codului Civil

  numai prin acordul de voin al p rilor, reglementarea referitoare la modificarea

  contractului de transport de mrfuri pe calea ferat este diferit n sensul c numai

  expeditorul sau destinatarul are dreptul smodifice contractul de transport (art. 55 i

  56 din Regulamentul C.F.R.).

  n acest sens este i reglementarea din Codul comercial (art. 421), cu precizarea

  c n loc de modificarea contractului este folosit termenul de suspendarea

  transportului.

  Legiuitorul nu condiioneazmodificarea contractului de acceptul operatorului

  de transport, ba mai mult, dacsunt respectate condi iile regulamentului la care ne-am

  referit, operatorul de transport nu poate nici refuza i nici ntrzia ducerea la

  ndeplinire a ordinului dat de expeditor, dect n cazurile expres prevzute de lege.

  Expeditorul poate dispune modificarea contractului pn n momentul n

  care scrisoarea de trsura fost predat destinatarului de c tre staia de destinaie; din

  acest moment destinatarul dobndete un drept de dispoziie asupra mrfurilor. n acest

  sens, art. 55(6) din Regulamentul C.F.R. prevede cdreptul de a modifica contractulde transport se stinge, chiar dac expeditorul prezint duplicatul scrisorii de tr sur,

  dac expedi ia a fost predat destinatarului sau cnd acesta i-a valorificat drepturile

  rezultnd din contractul de transport conform art. 52(7) din Regulamentul de transport

  C.F.R. Din acest moment, calea ferat trebuie s se conformeze ordinelor

  destinatarului.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  36

  Ordinul expeditorului de modificare a contractului poate consta n:

  a) retragerea mrfii din staia de expediere;

  b) oprirea mrfii n parcurs;

  c) amnarea eliberrii mrfii;

  d) eliberarea mrfii unei alte persoane dect destinatarul nscris nscrisoarea de trsur;

  e) eliberarea mrfii la o alt sta ie dect staia de destinaie nscris n

  scrisoarea de trsur

  f) napoierea mrfii la staia de expediie (art. 55 alin. 1, lit. a-f din

  Regulamentul de transport C.F.R.).

  Pentru ca modificarea transportului s produc efecte, se cere folosirea unei

  declaraii scrise, declaraie care trebuie reproduspe duplicatul scrisorii de tr sur. n

  cazul nclcrii formalitilor cerute privind formularea modificrii contractului,

  operaiunea se considernul i neavenit. Dreptul expeditorului se stinge n cazul n

  care expediia a fost eliberat destinatarului, sau destinatarul i-a exercitat drepturile

  prevzute la pct. 52.7 din regulament.

  Destinatarul poate dispune modificarea contractului de transport prin

  dispoziii ulterioare, dac expeditorul nu a f cut, n scrisoarea de trsur, meniunea

  destinatarul neautorizat sdea dispozi ii ulterioare, sau cnd expeditorul nu a luat n

  sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferat (art. 56 (1) din regulament).

  Cele doucondi ii trebuie ntrunite cumulativ.

  Modificarea poate consta n:

  a) oprirea mrfii n parcurs;

  b) amnarea eliberrii ei;

  c) eliberarea mrfii, n staia de destinaie, unei alte persoane dectdestinatarul nscris n scrisoarea de trsur;

  d) modul de ndeplinire a formalitilor vamale sau ale altor autoriti

  administrative.

  Procedura de modificare este aceeai cu cea prevzutpentru expeditor.

  Dreptul destinatarului de a modifica contractul se stinge n cazul n care:

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  37

  - a ridicat scrisoarea de trsur;

  - a acceptat marfa;

  - i-a valorificat drepturile n conformitate cu dispoziiile din Regulamentul

  C.F.R., art. 52(5);

  - a indicat o persoan i aceasta a ridicat scrisoarea de trsur, sau avalorificat drepturile n conformitate cu art. 52(5) din regulament.

  Dacdestinatarul este dispus ca marfa s fie eliberat unei alte persoane, aceasta

  nu este autorizats modifice contractul de transport.

  Operatorul de transport feroviar nu poate refuza executarea dispoziiilor

  ulterioare date de expeditor, sau destinatar, nici nu poate ntrzia executarea lor n

  afar de cazurile expres i limitativ prevzute de art. 57(1) a-e din Regulamentul de

  transport pe C.F.R.

  Aceste cazuri sunt:

  - executarea nu mai este posibil n momentul n care dispozi iile sosesc la

  staia care trebuie s execute;

  - executarea este de naturs perturbe serviciul normal al expeditorului;

  - executarea este contraractelor normative n vigoare;

  - valoarea mrfii, cnd este vorba de schimbare a staiei de destinaie, nu

  acoper, dup aprecierea operatorului de transport feroviar, tarifele care vor greva

  marfa la sosirea la noua destinaie, cu excepia cazului n care aceste tarife se pltesc,

  sau plata lor se garanteazimediat;

  - plata prestaiei de transport se face printr-un ter i acesta nu i-a dat

  acceptul n scris.

  Operatorul de transport este obligat sn tiineze, ct mai curnd posibil, despre

  piedicile care se opun executrii dispoziiilor primite. Cnd operatorul de transportferoviar nu este n msur s prevad aceste piedici, cel care a dat dispozi iile suport

  toate consecinele care rezultdin nceperea execut rii lor.

  3.Suportarea consecinelor pgubitoare ale modificrii contractelor de transport

  de mrfuri pe calea ferat

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  38

  Modificarea solicitatde expeditor sau destinatar, n condi iile prevzute de art.

  55-56 din Regulamentul de transport C.F.R., d dreptul operatorului de transport

  feroviar de a pretinde cheltuielile rezultate din executarea dispoziiilor primite (art.

  57(3) din Regulamentul de transport C.F.R.).Dispoziiile cuprinse n art. 421(1) din Codul comercial prevd c expeditorul

  este dator a plti operatorului de transport feroviar cheltuielile fcute i pagubele

  directe i imediate rezultnd din executarea acestui contra-ordin. Din comparaia

  celor dou texte rezult c r spunderea expeditorului pentru efectele dispoziiilor date

  privind modificarea contractului de transport se limiteaz n cazul prevederilor

  regulamentului, la cheltuielile efectuate de calea ferat pentru a executa dispozi iile

  primite de la expeditor, n timp ce dispoziiile Codului Comercial se refer i la

  necesitatea acoperirii pagubelor directe i imediate.

  n literatura de specialitate, s-a apreciat c, n cazul n care modificarea cerutde

  expeditor produce o pagub c ii ferate, nu este suficient s se suporte doar taxele de

  transport aferente returnrii mrfii n staia de expediie sau predrii ei ntr-o staie

  intermediar sau la o alt sta ie de destinaie, ntruct acestea se cuvin oricum

  operatorului de transport feroviar, dat fiind faptul c efectueaz o presta ie n plus

  solicitat de expeditor.

  Dac prin dispozi iile expeditorului sau destinatarului s-ar produce o pagub

  direct ce ar putea consta n imobilizarea vagoanelor, nc lcarea normelor de

  optimizare a transportului etc., s-a considerat c aceasta ar trebui acoperit prin plata

  de despgubiri. Opinia se justifica, dac avem n vedere c unitatea de transport este

  obligat s execute dispozi iile expeditorului, fr a avea posibilitatea analiz rii

  efectelor pgubitoare i fra- i da consimmntul ca n cazul celorlalte contracte.Regulamentul de transport pe C.F.R. are prevederi referitoare i la rspunderea

  operatorului de transport feroviar, care intervine n cazul n care este n culp pentru

  consecinele neexecutrii, sau executrii inexacte, a unei dispoziii primite. Se prevede

  c eventuala desp gubire nu trebuie s fie niciodat mai mare dect cea prev zut n

  caz de pierdere a mrfii.

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  39

  Pentru aceleai raiuni, pentru care s-a susinut c ar fi mai just i corect din

  punct de vedere juridic, sexiste posibilitatea acord rii de despgubiri operatorului de

  transport atunci cnd, prin modificarea contractului, acestea s-au produs, suntem de

  acord cu prerea c i acesta, la rndul su, ar trebui s suporte paguba ce s-a produs

  prin neonorarea obligaiei de modificare a contractului

  VII. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARNECESARAPROFUNDRII:

  Corina Petic Roman, Dreptul transporturilor,Curs universitar Editura UniversitiiLucian Blaga din Sibiu 2008 pp 47-56O CptnGhe Stancu Dreptul transporturilor,Partea general,Editura Lumina LexBucureti 2001 pp23-28Ghe. Piperea Dreptul transporturilorEdiia 2 Editura All Beck 2005 pp105-108

  Timpul necesar parcurgerii i nelegerii temei:2 h sau 30 min. / ziVIII.NTREBRI RECAPITULATIVE:

  1)C e nelegei prin conceptele de tarifi de taxde transport?

  2)Care suntelementele avute n vedere pentru stabilirea taxei de transport?

  3)Cine poate pretinde modificarea contractului de transport feroviar de mrfuri?

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  40

  4)Cnd poate refuza operatorul de transport executarea dispoziiilor ulterioare?

  X.TESTE DE AUTOEVALUARE:

  1.Tariful i taxa de transport se calculeaz:a) dup acelea i criteriib) dupcriterii diferite fiind concepte diferitec) potrivit Tarifului Intern de Mrfuri

  2.Elementele avute n vedere la calculul taxei de transport sunt potrivit TIM nnumr de:

  a) 5 elementeb) 7 elementec)3 elemente

  3Modificarea contractului poate interveni:

  a)din iniiativa expeditoruluib)din iniiativa operatorului de transportc) din iniativa unei tere persoane

  4.Pentru a produce efecte modificarea poate fi facut:

  a)in scris, pe orice documentb) in scris, pe duplicatul scrisorii de trsurc) n orice mod chiar i verbal

  5. Operatorul de transport feroviar poate refuza executarea modificrii:

  a) n orice situaieb) numai in situaii exprese prevzute n regulament

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  41

  c) dac pe aceast cale i se aduce un prejudiciu

  Rspunsuri corecte se regsesc la sfritul manualului.

  TESTE DE EVALUARE:

  1. Masa expediiei este:

  a) un element avut n vedere pentru a stabili taxa de transportb) un element pentru a stabili mijlocul de transport adecvatc) un element care permite refuzareas transportului

  2.Plata taxei de transport se poate face:

  a) numai de ctre expeditor

  b) de ctre expeditor sau de ctre destinatarc) de ctre o terpersoan

  3Expeditorul poate solicita modificarea contractului:

  a) oricnd pe parcursul derulrii contractuluib) pn n momentul pred rii scrisorii de trsurc tre destinatarc) nainte de plecarea mrfii din staia de expediie

  4.Destinatarul poate dispune modificarea contractului:

  a) n absena meniunii:destinatar neavizat s fac modific ri ulterioareb) n orice moment al efecturii transportuluic) daca a preluat marfa

  TEM PENTRU ACAS: Analizai ce deosebire exist ntre prevederileRegulamentului de transport si Codul Comercial privitor la efectele generate demodificara contrtactului

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  42

  TEMA IV. OBLIGAIILE PRILOR REZULTATE DIN CONTRACTUL DETRANSPORT DE MRFURI PE CALEA FERAT

  I.OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:

  studentul s n eleag complexitatea activit ii de transport, prin prisma obligaiilor

  specifice ale parilor coninutul temei s ofere o prezentare sintetic a modului de executare a contractului studentul sn eleag reglement rile Regulamentului de transport ce sunt analizate n

  legturcu executarea contractului

  II.COMPETENE SPECIFICE DOBNDITE DE STUDENT:

  studentul s fie capabil s identifice obliga iile prilor, raportat la cele trei momenteeseniale n derularea contractului

  studentul s re in i s n eleagspecificitatea acestor obliga ii studentul s fie capabil s utilizeze corect diferitele no iuni de specialitate

  III.CUVINTE CHEIE: MIJLOC DE TRANSPORT,UNITI DE TRANSPORTINTERMODAL,RECHIZITE DE NCRCARE,SIGILII, NORME UNIFORMEFORMALITI VAMALE, AVIZARE

  IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:

  1. Obligaiile prilor legate de predarea i primirea mrfurilor transportate2. Obligaiile prilor n timpul deplasrii mrfurilor3. Obligaiile referitoare la eliberarea mrfurilor

  V. REZUMAT:

  n executarea contractului de transport de marfpe calea ferat se identific trei categoriide obligaii ce pot fi raportate la trei momente importante n derularea contractului: primireamarfurilor n vederea transportrii, realizarea transportului propriu-zis i predarea mrfurilorla destinaie. Specificul acestor obligaii este determinat de existena unei reglementrispeciale precum i de complexitatea activitii de transport.Aceste reglementri suntcompletate cu dispoziii ale dreptului comun i pot ridica n practic probleme juridicedeosebite.

  VI. CONINUTUL TEMEI:

  1. Obligatiile prilor legate de predarea i primirea mrfurilor

  transportate

  A. Obligaiile operatorului de transport feroviar

  Complexitatea activitii de transport feroviar conduce la departajarea

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  43

  obligaiilor ce se nasc, n funcie de trei momente eseniale i anume:

  - obligaii viznd predarea i primirea mrfurilor pentru transport;

  - obligaii specifice perioadei de deplasare a mrfii;

  - obligaii legate de momentul eliberrii mrfii.

  n cele ce urmeazne vom referi la obliga iile care se nasc cu ocazia predrii iprimirii mrfii la transport, ce revin operatorului feroviar.

  n acest sens, conform art. 36(9) din Regulamentul privind transportul pe C.F.R.,

  operatorul de transport este obligat s pun la dispoziia expeditorului vagoanele,

  unitile de transport intermodal i rechizitele de ncrcare, n bun stare, curate i

  corespunztoare cu natura mrfii ce urmeaza fi nc rcat.

  n cazurile i condiiile prevzute n Norme uniforme, operatorul de transport

  feroviar se ngrijete de dezinfectarea, dezinsecia, curarea i splarea vagoanelor

  care aparin acestuia, pe cheltuiala clientului.

  O alt obliga ie privind predarea mrfii se refer la avizarea expeditorului

  despre punerea la dispoziie a mijloacelor de transport pentru ncrcare. Modul i

  condiiile de avizare se stabilesc de ctre operatorul de transport feroviar prin

  reglementri proprii. Operatorul de transport feroviar nu este obligat s ob in de la

  clieni o confirmare a avizrii punerii mijloacelor de transport la dispoziie, cu excepia

  cazurilor n care s-a convenit contrariul (art. 36 (12) din regulament).

  O altobliga ie a operatorului de transport feroviar se referla primirea efectiv

  a mrfii. Mrfurile se socotesc primite de ctre operatorul de transport din momentul

  n care, n urma verificrii ncrcturii, a documentului de transport i a existenei

  actelor de livrare menionate i anexate de expeditor la documentul de transport, acesta

  aplic tampila sa pe document. Cu aceast ocazie, operatorul de transport feroviar

  este obligat de a le verifica n condiiile prevzute de actele normative la care ne-amreferit.

  Operatorul de transport feroviar are dreptul sverifice, n orice moment, dac au

  fost respectate condiiile de transport i dac expedi ia corespunde cu meniunile

  nscrise, n scrisoarea de trsur, de ctre expeditor.

  Dacexpedi ia nu corespunde cu meniunile fcute n scrisoarea de trsur, sau

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  44

  dacprevederile referitoare la transportul de m rfuri admise n anumite condiiuni, nu

  au fost respectate, rezultatul verificrii trebuie menionat pe fila scrisorii de trsur

  care nsoete marfa i pe duplicatul scrisorii de trsur, dac aceasta se mai afl n

  posesia operatorului de transport feroviar.

  Atunci cnd verificarea se refer la con inutul expediiei, aceasta se face, pe ctposibil, n prezena celui n drept.

  Rezultatul verificrii se consemneazntr-un proces-verbal de constatare.

  Cheltuielile produse cu verificarea se suport, dup caz, de expeditor sau

  destinatar, n afar de cazul n care verificarea se face din culpa operatorului de

  transport feroviar.

  O alt obliga ie a operatorului de transport const n aplicarea sigiliilor, dac

  considerc aceast opera iune este n interesul su.

  Dup efectuarea opera iunilor, la care ne-am referit, operatorul de transport

  feroviar completeazrubricile din scrisoarea de tr sur, care se refer la activitatea sa

  i aplic tampila staiei de expediie (pe colul din stnga sus), moment ce confirm

  preluarea mrfii i perfectarea contractului de transport.

  B. Obligaiile expeditorului

  Au menirea de a pregti efectuarea n bune condiii a transportului, fiind

  reglementate de art. 36, 37, 40, 43, 44 i 48 din Regulamentul privind transportul pe

  C.F.R.

  O primobliga ie, privit n ordinea succesiunilor, vizeaz , potrivit art. 36 (10)

  din Regulamentul privind transportul pe C.F.R., verificarea mijlocului de transport i

  a rechizitelor de ncrcare puse la dispoziia sa de c tre operatorul de transport.

  Acestea trebuie sasigure desf urarea transportului n bune condiii.Alegerea i verificarea mijlocului de transport au n vedere felul mrfii i

  modalitatea de transport.

  Verificarea mijlocului de transport presupune realizarea unui dublu obiectiv. n

  primul rnd, expeditorul va constata dac vehiculul este adecvat, n raport cu natura

  mrfii ce se transport. Pe de alt parte va stabili dac sunt ndeplinite condi iile

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  45

  tehnice i funcionale pentru ca mijlocul de transport s corespund normelor de

  siguran.

  Regulamentul prevede, n mod expres, obligativitatea refuzului mijlocului de

  transport dacacesta ar fi necorespunz tor.

  Obligaia de ambalare a mrfurilorCnd natura mrfii, conform reglementrilor n vigoare, cere ca aceasta s fie

  ambalat, expeditorul trebuie so protejeze astfel nct s fie ferit de pierderea total

  sau parial, precum i de avarii, n timpul transportului i snu poat pricinui pagube

  persoanelor, mediului, instalaiilor cii ferate ori celorlalte mrfuri.

  Ambalajele trebuie s corespund standardelor, normelor interne, caietelor de

  sarcini sau clauzelor contractuale.

  Vorbind despre ambalaje, trebuie s avem n vedere felul ambalajului, care

  trebuie sfie potrivit pentru un anumit tip de marf , integritatea ambalajului, respectiv

  calitatea i modul de ambalare. Prin urmare, se poate vorbi despre un ambalaj

  defectuos sau despre o ambalare defectuoassau i despre un aspect i cellalt.

  Cnd marfa prezentat la transport, sau ambalajul acesteia, prezint semne

  vizibile de deteriorare sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde

  expeditorului s ia asupra sa r spunderea, fcnd meniuni n acest sens n scrisoarea

  de trsur(art. 43 (2) din regulament).

  Obligaia de identificarei etichetare a mrfurilor

  La expediiile de vagoane complet acoperite sau la uniti de transport

  intermodal, expeditorul trebuie sintroduc n interiorul acestora datele de identificare

  a expediiei, care scorespund cu cele din scrisoarea de tr sur.

  La expediiile de colete, expeditorul este obligat s aplice pe fiecare colet

  etichete de identificare sau inscripii exterioare distincte, care nu se pot terge, fixaterezistent, care snu permit confuzii i scorespund datelor din scrisoarea de tr sur.

  Pe fiecare colet se va nscrie, ct mai vizibil, un numr de ordine, masa net i brut

  (art. 43 (8) din regulament).

  La expediiile de vagoane sau uniti de transport intermodal, expeditorul este

  obligat saplice pe ambele p ri ale acestora, n locurile special stabilite, etichete care

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  46

  s permit identificarea transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde

  folosirea unor etichete tipizate, conform Normelor uniforme.

  n cazul n care mrfurile transportate necesit m suri speciale de manipulare,

  depozitare i precauie, n funcie de natura lor, expeditorul trebuie s aplice etichete

  sugestivecare s indice modul de manipulare i depozitare a mrfurilor.Cnd marfa se livreaz n vrac, este obligatorie punerea de semne sau marcaje

  pe suprafaa vagonului, nct sustragerea din coninut s nu fie posibil f r urme

  vizibile (art. 43(12) din regulament).

  Obligaia de nchidere a vagoanelori de aplicare a sigiliilor

  Pentru asigurarea integritii transportului i pentru constatarea unor posibile

  semne de violare a vagoanelor n parcurs, expeditorul este obligat s aplice sigilii

  proprii la toate sistemele de nchidere deschidere, care permit accesul n interiorul

  vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu

  prelate i alte dispozitive ce se sigileaz, ncrcate de el. Regulamentul prevede c,

  pentru expediiile nsoite, nu este obligatorie sigilarea.

  Obligaia de predare a mrfii

  n legtur cu aceast obliga ie, expeditorul i operatorul de transport convin

  cine executopera iunea de predare i ncrcare a mrfii.

  n timp ce predarea mrfii este o obligaie ce revine expeditorului, sau

  mandatarului su, operaiunea de ncrcare se poate efectua fie de expeditor, fie de

  ctre operatorul de transport, n funcie de modul n care acetia convin. n lipsa unui

  convenii, ncrcarea revine operatorului de transport feroviar, pentru colete, iar ce

  pentru vagoane complete i uniti de transport intermodal, ncrcarea i incumb

  expeditorului (art. 36 (4) din regulament).

  Predarea-primirea mrfurilor se va efectua n cadrul programului de lucru aloperatorului de transport feroviar, n locul i n condiiile stabilite prin comand sau

  prin conveniile ncheiate ntre operatorul de transport feroviar i clieni.

  Obligaia de plata taxei de transport

  Dac legea, sau p rile, nu au convenit altfel, expeditorul este obligat s achite

  tariful de transport (art. 40 (1) din regulament). n acest caz, pe documentul de

 • 5/24/2018 Dreptul Transporturilor - Petica Corina Roman - Manual

  47

  transport se va face meniunea francat.

  Prin tarife de transport se neleg tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele

  vamale, tarifele suplimentare i alte tarife survenite din momentul ncheierii

  contractului de transport.

  Legiuitorul folosete expresia de tarif, dei contravaloa


Recommended