+ All Categories
Home > Documents > DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept -...

DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept -...

Date post: 19-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 18 /18
Drept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 MULTIPLE CHOICE 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând anumite modalitãți prin care puterea politicã este organizatã într-o țarã determinatã regimurile democratice pot fi clasificate în: a) Regimuri parlamentare; b) Regimuri prezidentiale; c) Regimuri prezidențiale cu un executiv dual; d) Regimuri monarhice; e) Regimuri colegiale. 1. a+b+c+d 2. b+c+d+e 3. a+b+c+e 4. a+c+d+e 2) Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeanã și a Tratatului de instituire a Comunitãților Europene, semnat la Lisabona la 13 Decembrie 2007 conține: a) Modificãri la Tratatul privind Uniunea Europeanã și la Tratatul de instituire a Comunitãților Europene; b) Protocoale; c) Declarații; d) Actul final al Conferinței interguvernamentale; e) Rezerve. 1. a+b+d 2. a+c+d 3. b+d+e 4. a+c+e 3) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene adoptatã de Parlamentul European la 12 decembrie 2007 se fondeazã pe urmãtoarele valori indivizibile și universale: a) Demnitatea; b) Personalitatea; c) Libertatea; d) Egalitatea; e) Solidaritatea. 1. a+b+c+d 2. b+c+d+e 3. a+b+c+e 4. a+c+d+e
Transcript
Page 1: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

Drept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 MULTIPLE CHOICE 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând anumite modalitãți prin care puterea politicã este organizatã într-o țarã determinatã regimurile democratice pot fi clasificate în: a) Regimuri parlamentare; b) Regimuri prezidentiale; c) Regimuri prezidențiale cu un executiv dual; d) Regimuri monarhice; e) Regimuri colegiale. 1. a+b+c+d 2. b+c+d+e 3. a+b+c+e 4. a+c+d+e 2) Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeanã și a Tratatului de instituire a Comunitãților Europene, semnat la Lisabona la 13 Decembrie 2007 conține: a) Modificãri la Tratatul privind Uniunea Europeanã și la Tratatul de instituire a Comunitãților Europene; b) Protocoale; c) Declarații; d) Actul final al Conferinței interguvernamentale; e) Rezerve. 1. a+b+d 2. a+c+d 3. b+d+e 4. a+c+e 3) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene adoptatã de Parlamentul European la 12 decembrie 2007 se fondeazã pe urmãtoarele valori indivizibile și universale: a) Demnitatea; b) Personalitatea; c) Libertatea; d) Egalitatea; e) Solidaritatea. 1. a+b+c+d 2. b+c+d+e 3. a+b+c+e 4. a+c+d+e

Page 2: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

4) Folosind criteriul valorii demnitate, drepturile fundamentale ale Uniunii Europene sunt clasificate astfel: a) Demnitatea umanã; b) Dreptul de azil; c) Interzicerea sclaviei și a muncii fortate; d) Egalitatea între femei și bãrbați; e) Dreptul la integritatea persoanei. 1. a+b+d 2. a+c+d 3. b+d+e 4. a+c+e 5) Folosind criteriul valorii libertate, drepturile fundamentale ale Uniunii Europene sunt clasificate astfel: a) Dreptul la integritatea persoanei; b) Respectarea vieții private și de familie; c) Dreptul la educație; d) Egalitatea între femei și bãrbați; e) Dreptul de proprietate. 1. a+b+d 2. b+c+e 3. b+d+e 4. a+c+e 6) Folosind criteriul valorii egalitate, drepturile fundamentale ale Uniunii Europene sunt clasificate astfel: a) Drepturile persoanelor în vârstã; b) Dreptul la azil; c) Integrarea persoanelor cu handicap; d) Protecția consumatorilor; e) Drepturile copilului. 1. a+c+e 2. b+c+e 3. b+d+e 4. a+b+d 7) Folosind criteriul valorii solidaritate, drepturile fundamentale ale Uniunii Europene sunt clasificate astfel: a) Dreptul de a se cãsãtori și dreptul de a întemeia o familie ; b) Dreptul de acces la serviciile de plasament; c) Condiții de muncã corecte și echitabile; d) Libertatea de a conduce afaceri; e) Accesul la serviciile de interes economic general. 1. a+c+e 2. b+c+e 3. b+d+e 4. a+b+d

COCOLINO
Cross-Out
Page 3: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

8) Instituțiile - mecanism pentru protecția drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene sunt, în principal, urmãtoarele: a) Parlamentul European; b) Mediatorul European; c) Comisia Europeanã; d) Curtea Europeanã a drepturilor omului; e) Curtea de justiție a Uniunii Europene. 1. a+b+e 2. b+c+e 3. b+c+d 4. a+b+d 9) În calitate de cetãțeni europeni, aceștia se bucurã de drepturile și îndatoririle prevãzute de Constituția pentru Europa: a) Dreptul de a circula și de a-și stabili reședința liber pe teritoriul statelor membre; b) Dreptul de a cere azil pe teritoriul statelor membre; c) Dreptul de a adresa petiții Parlamentului European; d) Dreptul de a vota și de a fi ales în alegerile pentru Parlamentul European; e) Dreptul de a înființa asociatii cu scop lucrativ pe teritoriul statelor membre. 1. a+b+e 2. b+c+e 3. b+c+d 4. a+c+d 10) Curtea de Justiție a Uniunii Europene se compune din: a) Colegiul Curții de Justiție; b) Curtea de Justiție; c) Tribunalul General; d) Tribunalele Specializate; e) Curtea de arbitraj european. 1. a+c+e 2. b+c+e 3. b+c+d 4. a+c+d 11) Pentru examinarea cererilor cu care este sesizatã, Curtea de Justiție a Uniunii Europene se constituie în: a) Plenul Curții; b) Camere; c) Comitete; d) Marea Camerã; e) Colegiul Curții. 1. a+c+e 2. b+c+e 3. a+b+d 4. b+d+e

Page 4: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

12) Conceptul de drept comparat are în structura sa urmãtoarele elemente de conținut: a) Un ansamblu de procedee prin care se realizeazã compararea unor norme, a unor reglementãri, a unor instituții sau a unor sisteme juridice nationale; b) stiințã a dreptului, sau metodã de studiu; c) Compararea se realizeazã cu norme, reglementãri, instituții sau sisteme juridice din alte țãri; d) Scopul comparãrii este acela de a evidenția asemãnãrile și deosebirile dintre ele; e) Rezultatul analizei comparatiste se materializeazã în propuneri de îmbunãtãțire a unora sau a celorlalte. 1. a+c+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+d+e 13) Doctrina constituționalã comparatistã opereazã în general cu urmãtoarele noțiuni: a) Drept constituțional; b) Instituții politice; c) Puteri de stat; d) Autoritãți publice; e) Regimuri constitutionale. 1. a+c+e 2. a+b+e 3. b+c+e 4. b+d+e 14) În sistemul constituțional al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, statutele sunt legi adoptate de Parlament, dintre care cel mai des citate sunt: a) Magna Charta; b) Petition of right; c) Habeas Corpus; d) Parliamet Act; e) Human Rights Act. 1. a+b+c+d+e 2. c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b

Page 5: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

15) Camera Comunelor are urmãtoarele atribuții: a) Delegare legislativã; b) Adoptã legile; c) Deține în exclusivitate competențele financiare; d) Judecã miniștrii; e) Are competența de a controla Guvernul. 1. a+b+d+e 2. a+b+c+e 3. a+c+d+e 4. a+c+d+e 16) Cabinetul Primului Ministru britanic este compus din: a) Miniștri; b) Miniștri fãrã portofoliu; c) Miniștri însãrcinați sã conducã un departament; d) Secretari; e) Subsecretari de stat. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 17) Sistemul electoral din Marea Britanie se bazeazã pe urmãtoarele principii: a) Majoritatea simplã; b) Divizarea teritoriului în 651 de circumscripții; c) Scrutinul uninominal; d) Un singur tur de scrutin; e) Un scrutin foarte dur, dar eficient pentru crearea unei majoritãti eficiente. 1. a+c+d 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 18) Principalele atribuții ale Congresului Statelor Unite sunt: a) Asigurã achitarea datoriilor S.U.A.; b) Declarã starea de rãzboi; c) Reglementeazã uniform naturalizarea; d) Propune amendamente constituționale; e) Alocã fonduri pentru recrutarea și înzestrarea forțelor armate. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e

Page 6: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

19) Puterile exclusive rezervate Senatului S.U.A. sunt urmãtoarele: a) Aprobã numirea unor înalți functionari; b) Aprobã numirile de judecãtori ai Curții Supreme; c) Aprobã acordurile, înțelegerile sau tratatele încheiate de Președintele S.U.A.; d) Judecã punerile sub acuzare ale unor înalți funcționari ai statului, inclusiv a Președintelui; e) Reglementeazã uniform falimentul. 1. a+c+d 2. a+b+c+d 3. a+b+c+e 4. b+c+e 20) Puterile exclusive rezervate Camerei Reprezentantilor sunt urmãtoarele: a) Aprobã punerea sub acuzare a unor înalți funcționari din administrația S.U.A. inclusiv a Președintelui sau Vicepreședintelui S.U.A.; b) Elaboreazã toate proiectele de lege privind stabilirea impozitelor, taxelor si altor contribuții; c) Reglementeazã activitatea poștei; d) Asigurã apãrarea comunã și bunãstarea generalã; e) Reglementeazã dreptul de proprietate intelectualã. 1. a+b 2. a+b+c 3. b+c+e 4. a+b+c+d+e 21) Identificați trãsãturile generale ale monarhiei britanice: a) Regele este deținãtorul puterii executive; b) Legea nu permite angajarea urmãririi penale împotriva reginei sau regelui ca persoanã publicã sau privatã; c) Ministrii majestãții sale exercitã puterea executivã sub conducerea unui Prim-Ministru care rãspunde solidar cu ei pentru toate acțiunile lor, în fața suveranului; d) Monarhia rãmâne supusã regulii fundamentale a neutralitãtii politice; e) Toate prerogativele monarhului nu pot fi exercitate fãrã contrasemnãtura Primului-Ministru. 1. a+c+d 2. c+d+e 3. a+d+e 4. b+c+e

Page 7: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

22) Formal, monarhia britanicã mai are urmãtoarele puteri: a) Sã declare deschise și, respectiv, încheiate sesiunile parlamentare; b) Sã dizolve și sã convoace parlamentul; c) Sã instituie stare de urgențã și stare de necesitate; d) Sã numeascã pe Primul - Ministru; e) Sã dispunã de unele competente în materie judecãtoreasã. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 23) În sistemul de scrutin britanic nu au drept de vot: a) Membrii Camerei Lorzilor; b) Bãrbații sub vârsta de 21 de ani și femeile sub vârsta de 30 de ani; c) Strãinii; d) Persoanele alienate mintal; e) Persoanele condamnate pe parcursul ultimilor cinci ani pentru corupție sau practici ilegale în legãturã cu alegerile. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 24) În sistemul constituțional britanic eligibilitatea revine oricãrei persoane având varsta de 21 de ani împliniți pânã în ziua alegerilor, cu excepția: a) Lorzilor; b) Prelaților diferitelor culte; c) Strãinilor; d) Handicapaților mintal; e) Funcționarilor statului. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 25) Identificați funcțiile tradiționale ale președintelui S.U.A.: a) Șef al puterii executive; b) Coordonator al politicii economice; c) Apãrãtor al politicii sociale; d) Comandant suprem al forțelor armate; e) Șef al diplomației. 1. a+c+d 2. c+d+e 3. a+d+e 4. b+c+e

Page 8: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

26) Identificați sistemul Curților federale din S.U.A. : a) Curțile de district; b) Curțile de apel; c) Curțile cu jurisdicție specialã; d) Curțile cu jurisdicție de impeachment; e) Curtea Supremã de Justiție. 1. a+b+c+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 27) Declarația drepturilor omului din anul 1791, care introduce primele 20 amendamente la Constituția S.U.A., cuprinde urmãtoarele drepturi: a) Dreptul de a deține și purta arme; b) Abolirea sclaviei; c) Sufragiu pentru toate sexele; d) Protecția împotriva perchezițiilor și confiscãrilor nemotivate; e) Protecția drepturilor la viațã, libertate și proprietate. 1. a+c+d 2. c+d+e 3. a+d+e 4. b+c+e 28) Constituția Franței din anul 1958 cuprinde urmãtoarele titluri: a) Declarația drepturilor omului și cetãțeanului; b) Presedintele republicii; c) Parlamentul; d) Consiliul economic și social; e) Autoritatea judiciarã. 1. a+b+c+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e

Page 9: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

29) Identificați puterile exclusive ale Senatului francez: a) Adoptã declarația de rãzboi; b) Autorizeazã starea de urgențã atunci când aceasta depãșește 21 zile; c) Nu poate fi dizolvat; d) Poate bloca o propunere de revizuire constituționalã; e) Autorizeazã Guvernul pentru a emite ordonante. 1. a+c 2. c+d 3. b+c+e 4. a+b+c+d+e 30) Constituția Franței acordã Președintelui urmãtoarele puteri: a) Numirea președintelui și a membrilor Consiliului Constituțional; b) Conducerea relațiilor internaționale; c) Dreptul de grațiere și amnistie; d) Instituie starea de necesitate și de asediu; e) Este garantul independenței autoritãților judecãtorești. 1. a+c 2. a+b+e 3. b+c+e 4. a+b+c+d+e 31) Consiliul de Ministri al Franței este compus din urmãtoarele categorii de demnitari : a) Primul-Ministru; b) Miniștri; c) Miniștri de stat; d) Miniștri delegați pe lângã Primul-Ministru; e) Secretari de stat. 1. a+b 2. a+b+e 3. a+b+c+e 4. a+b+c+d+e 32) Puterea judecãtoreascã în Franța este structuratã astfel: a) Înalta Curte de Justiție; b) Curțile specializate; c) Consiliul Superior al Magistraturii; d) Curțile de contencios administrativ; e) Curtea de Casație. 1. a+c 2. c+d 3. a+c+e 4. a+b+c+e

Page 10: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

33) Consiliul Superior al Magistraturii în Franța este compus din urmãtorii membri: a) Trei membri de la Curtea de Casație; b) Trei membri de la Curti și Tribunale; c) Un avocat general; d) Un consilier de stat; e) Douã personalitãți care nu aparțin magistraturii. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d+e 4. a+c+d+e 34) Identificați principiile Constituției italiene din anul 1947: a) Italia este o republicã democraticã; b) Republica recunoaște și garanteazã drepturile inviolabile ale omului; c) Orice cetãțean are îndatorirea de a exercita, dupã propriile sale posibilitãți și propria sa alegere, o activitate sau o funcție care sã contribuie la progresul material sau spiritual al societãții; d) Republica, una și indivizibilã, recunoaște și favorizeazã autonomiile locale; e) Italia respinge rãzboiul ca mijloc de a atenta la libertatea altor popoare și ca mijloc de rezolvare a controverselor internaționale. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 35) Inițiativa legislativã în sistemul constituțional italian aparține: a) Guvernului; b) Fiecãrui membru al Camerei Deputaților și Senatului; c) Organelor și organizațiilor care au fost investite cu aceastã prerogativã; d) Poporului, prin initiațiva a 50.000 de electori; e) Președintelui Curții de Casație a Italiei. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e

Page 11: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

36) Identificați caracteristicile Republicii Franceze: a) Republicã indivizibilã; b) Republicã laicã; c) Republicã democraticã; d) Republicã socialã; e) Republicã unitarã. 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 37) Care dintre urmãtoarele sunt caracteristici ale constituției britanice: a) nescrisã; b) flexibilã; c) unitarã; d) socialã; e) laicã. 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 38) Identificați compunerea Parlamentului britanic: a) Monarhia; b) Camera Lorzilor; c) Camera Comunelor; d) Membrii Commonwealth – ului; e) Parlamentarii europeni. 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 39) Identificați relațiile dintre autoritãțile statului britanic: a) Lipsa rãspunderii și inviolabilitatea șefului statului; b) Rãspunderea politicã a Cabinetului în fața Camerei alese prin vot universal; c) Dreptul de dizolvare a adunãrii alese prin vot universal de șeful Cabinetului; 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e

Page 12: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

40) Identificați evoluțiile recente în plan constituțional britanic: a) Descentralizarea puterii; b) Reforma puterii legislative; c) Protecția drepturilor fundamentale prin acte scrise; 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 41) Identificați textele care fac parte din Magna Carta din anul 1215: a) Dacã moștenitorul unuia dintre cei amintiți este minor și se aflã sub tutelã, când va ajunge la vârsta majoratului el va dispune de moștenirea sa fãrã obligații fiscale; b) Moștenitorii vor fi cãsãtoriti dar nu cu cineva de rang social inferior. Rudele cele mai apropiate vor fi informate înainte de încheierea cãsãtoriei; c) Nici o vãduvã nu va fi constrânsã sã se cãsãtoreascã atât timp cât doreste sã trãiascã fãrã soț, cu condiția de a garanta cã nu se va cãsãtori fãrã consimțãmântul regal dacã posedã pãmânturi ale Coroanei sau fãrã consimțãmântul lordului ale cãrui pãmânturi le deține; d) Și Cetatea Londrei se va bucura de toate libertãțile sale vechi și de cutumele sale libere, atât pe uscat cât și pe apã. De asemenea, Noi dorim și îngãduim ca toate celelalte cetãți, târguri, orașe și porturi sã se bucure în mod liber de toate libertãțile și uzanțele lor; e) Dacã un om liber decedeazã fãrã a lãsa testament, bunurile sale mobile vor fi împãrțite de cãtre rudele sale cele mai apropiate și de cãtre prieteni sub supravegherea Bisericii, cu rezervarea datoriilor cãtre creditori; 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 42) Identificați condițiile de eligibilitate a candidaților pentru Camera Reprezentanților a S.U.A.: a) Sã aibã vârsta de 25 de ani; b) Sã fie cetãțeni americani de cel puțin 7 ani; c) Sã locuiascã în statul în care și-au depus candidatura; d) Sã cunoascã limba americanã; e) Sã cunoascã constituția S.U.A.; 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e

Page 13: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

43) Identificați condițiile de eligibilitate a candidaților pentru Senatul S.U.A.: a) Sã aibã vârsta de 30 de ani; b) Sã fie cetãțeni americani de cel puțin 9 ani; c) Sã locuiascã în statul în care și-au depus candidatura; d) Sã cunoascã limba americanã; e) Sã cunoascã constituția S.U.A.; 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 44) Moțiunile ridicate în Camera Reprezentanților și în Senatul S.U.A. pot fi urmãtoarele: a) Moțiunile privind prerogativele de imunitate; b) Moțiunile accesorii; c) Moțiunile subsidiare; d) Moțiunile principale; e) Moțiunile de ratificare și alegere; 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 45) Inițiativa legislativã în sistemul constituțional american aparține: a) Reprezentanților; b) Senatorilor; c) Inițiativa popularã care constituie o formã a democrației participative; d) Președintele S.U.A. și Secretarii de stat; e) Inițiativa legislativã privatã se exercitã de cãtre cetãțeni sau diverse grupuri sociale dintr-o anumitã circumscripție electoralã prin intermediul membrilor Camerei reprezentanților sau ai Senatului. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e

Page 14: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

46) Interdicții absolute privind statele membre ale S.U.A. : a) Nu va încheia un tratat, o alianțã sau o confederație; b) Nu va acorda autorizații de capturare și confiscare a navelor strãine; c) Nu va bate monedã; d) Nu va emite monedã de hârtie; e) Nu va emite titluri de credit. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 47) Dreptul penal britanic grupeazã infracțiunile în urmãtoarele categorii: a) Infracțiuni foarte grave; b) Infracțiuni grave; c) Infracțiuni minore; d) Crime; e) Delicte. 1. a+b+e 2. b+c+d 3. a+b+c 4. b+c+e 48) Sistemul de drept britanic este compus din urmãtoarele ramuri: a) Dreptul Penal; b) Dreptul civil; c) Dreptul public; d) Dreptul privat; e) Drept constituțional și administrativ. 1. a+b 2. c+d 3. a+c+e 4. a+b+c+e 49) Un sistem constituțional poate fi privit din urmãtoarele puncte de vedere: a) al concepțiilor politice ce stau la baza sa; b) al raporturilor existente între puterea legislativã și puterea executivã, îndeosebi între parlament și seful statului; c) al metodelor de guvernare, al regimului politic; d) al doctrinei ideologice; e) al raporturilor dintre puterea executivã și puterea judecãtoreascã . 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e

Page 15: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

50) În general, regimurile prezidențiale se caracterizeazã prin urmãtoarele trãsãturi: a) puterea executivã este încredințatã prin Constituție președintelui, investit, totodatã, cu largi responsabilitãți în conducerea generalã a statului; b) președintele este ales prin vot universal, egal, direct și secret pentru un mandat a cãrui duratã variazã de la un sistem constituțional la altul; c) președintele nu poate dizolva parlamentul iar acesta nu poate revoca sau demite pe președinte; d) ministrii nu rãspund politic pentru activitatea guvernamentalã pe care o desfãșoarã; e) separația suplã și colaborarea puterilor în stat. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 51) Sistemul parlamentar clasic se caracterizeazã prin urmãtoarele trãsãturi: a) alegerea președintelui republicii de cãtre parlament; b) rãspunderea politicã a membrilor guvernului și a acestuia în întregul sãu fațã de parlament; c) investirea șefului statului (monarh sau președinte al republicii) cu atribuții limitate privind conducerea efectivã a statului; d) prerogativele constituționale conferite executivului ca în anumite condiții prevãzute expres și limitativ în legea fundamentalã, sã dizolve parlamentul; e) preponderența câstigatã de guvern, într-o evoluție constituționalã îndelungatã, fațã deparlament. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 52) Cum societãțile contemporane nu pot asigura exercitarea directã a democrației, ca în Grecia anticã, s-a optat pentru instituțiile reprezentative. Statele democratice au perfecționat sistemul reprezentãrii intereselor generale ținând seama de urmãtoarele cerințe: a) instituțiile reprezentative sã exprime interesele tuturor claselor sau categoriilor sociale; b) selectarea reprezentanților printr-un sistem de selecție care presupune: stabilirea candidaților de cãtre partidele politice și desemnarea directã și periodicã a acestora de cãtre alegãtori; c) recunoașterea dreptului opoziției de a critica deciziile guvernului și de a întreprinde demersuri pentru schimbarea acestuia pe cale democraticã legalã; d) transparența actului de decizie și controlul opiniei publice asupra activitãții guvernanților; e) respectarea strictã a legilor. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e

Page 16: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

53) Tendințe actuale în evoluția sistemelor constituționale contemporane: a) creșterea gradului de responsabilitate a guvernanților fațã de electorat și optimizarea raporturilor stat – cetãțean prin diversificarea modalitãților de atragere a cetãțenilor la actul de guvernare, fie la nivel național fie la cel al comunitãților locale; b) atragerea experților neangajați politic la procesul de decizie guvernamentalã, la nivel central și local ceea ce modificã într-un fel statutul guvernanților a cãror decizie nu mai este exclusiv politicã ci șiștiințificã, tehnicã; c) modificarea, în unele țãri, a sistemului electoral pentru a curma posibilitatea de infiltrare a corupției; d) menținerea unei compatibilitãți între organismele de suveranitate naționalã și obligațiile statelor derivând din structurile comunitare; e) extinderea sistemului de apãrare a drepturilor și libertãților cetãțenești prin organisme independente (de tip ombudsman). 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 54) Camera Lorzilor din Marea Britanie îndeplinește urmãtoarele funcții: a) funcția judiciarã, are rolul unei Curti Supreme de Apel în materie civilã si penalã; b) este organ de deliberare a proiectelor ce-i sunt trimise de cealaltã Camerã; c) funcția legislativã propriu-zisã; d) funcția constituționalã, prin faptul cã serveste regelui sã-și facã cunoscutã pozitia fațã de programul Guvernului prin mesajul tronului; e) este un simbol al dezvoltãrii constituționale a Marii Britanii. 1. a+b+d+e 2. b+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 55) Principiile federalismului american sunt urmãtoarele: a) autonomia constituționalã a fiecãrui stat; b) larga manifestare a inițiativei populare; c) descentralizarea administrativã. 1. a+b 2. c 3. a+c 4. a+b+c

Page 17: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

56) Identificați principalele funcții ale partidelor politice în viața politicã americanã: a) funcția electoralã; b) funcția de conducere și opoziție în societate; c) funcția de selectare și îmbinare a intereselor unei colectivitãți cât mai largi, a valorilor naționale și sã le constituie într-o forțã politicã coerentã și unitarã capabilã sã domine sau sã determine fizionomia instituțiilor de guvernare și activitatea de guvernare însãși; d) stabilirea programului ideologic al partidului; e) stabilirea platformei program și a programului de guvernare. 1. a+b+c 2. a+d+e 3. a+c+e 4. a+b+d 57) Identificați trãsãturile multipartidismului italian: a) existenta a douã partide politice proeminente, având o pondere asemãnãtoare, dar insuficientã pentru obținerea majoritãtii absolute a mandatelor în parlament și deci care nu pot forma un guvern monocolor; b) una dintre cele douã formațiuni politice se aflã într-o permanentã opoziție parlamentarã și guvernamentalã; c) existența în cadrul fiecãrei formațiuni politice a curentelor, facțiunilor, grupurilor dizidente ceea ce nu favorizeazã formarea unei coeziuni a programului politic și promovarea unei politici unitare. 1. a+b 2. c 3. a+c 4. a+b+c 58) Președintele Republicii Federale Germania are urmãtoarele prerogative: a) reprezintã Germania pe plan internațional; b) numirea și revocarea judecãtorilor; c) exercitarea dreptului de amnistie; d) exercitarea dreptului de grațiere colectivã; e) încheierea tratatelor internaționale. 1. a+b+e 2. a+d+e 3. a+c+e 4. a+b+d

Page 18: DREPT CONSTITUTIONAL COMPARAT fileDrept constitutional comparat – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOICE . 1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând

59) Identificați competențele Regelui Spaniei: a) convocarea și dizolvarea Parlamentului; b) exercitarea dreptului de grațiere și amnistie; c) numirea funcționarilor civili și militari; d) este comandantul suprem al forțelor armate; e) sancționarea și promulgarea legilor. 1. a+b+d+e 2. a+c+d+e 3. a+b+c+d 4. a+b+c+d+e 60) Guvernul spaniol își înceteazã activitatea: a) în cazul convocãrii alegerilor parlamentare; b) în cazul pierderii votului de încredere al Congresului deputaților; c) în cazul demisiei sau decesului Primului – Ministru; d) în cazul revocãrii de cãtre Rege a Guvernului; 1. a+b 2. c+d+a 3. a+c d 4. a+b+c


Recommended