Home >Documents >Dr. Med. Vet. G¤â€IN¤â€ NICOLETA (c¤’s. MARIN)...

Dr. Med. Vet. G¤â€IN¤â€ NICOLETA (c¤’s. MARIN)...

Date post:02-Jan-2020
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ______________________________________________________________

  Cluj-Napoca

  2010

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE

  ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

  CLUJ-NAPOCA

  ŞCOALA DOCTORALĂ

  Facultatea de Medicină Veterinară

  Dr. Med. Vet.

  GĂINĂ NICOLETA (căs. MARIN)

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  CERCETĂRI MORFOFUNCŢIONALE

  PRIVIND REPRODUCEREA DELFINILOR

  DIN MAREA NEAGRĂ

  Coordonator ştiinţific,

  Prof. Univ. Dr. MIRCEA OVIDIU MUNTEAN

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  II

  INTRODUCERE

  În contextul actual, ca urmare a eşuărilor masive de delfini pe ţărmul litoralului

  românesc, sprijinind programul “Delfinii în criză! – Dolphins in distres!” atât ca

  specialist- medic veterinar- din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa

  Alimentelor Constanţa cât şi ca voluntar în cadrul Societăţii de Explorari Oceanografice

  şi Protecţie a Mediului Marin -Oceanic- Club, sa născut ideea de a cerceta “Aparatul

  reproducător la delfinii din Marea Neagră”, militând în acest sens pentru perpetuarea

  speciilor de delfini, pentru reproducerea lor într-un areal acvatic nepoluat.

  SCOPUL CERCETĂRII

  Scopul principal al acestei lucrării a fost identificarea speciilor de delfini ce

  trăiesc în zona costieră a Mării Negre, încadrarea lor în gen, clasă şi specii, pe categorii

  de vârstă şi de a evalua sub raport morfologic aparatul genital femel şi mascul.

  Cu acest prilej ne-am propus evidenţierea segmentelor componentele ale

  aparatului genital femel şi mascul, sub aspectul structurii morfologice şi a unor

  componente endocrine şi de a doza concentraţia hormonilor naturali, respectiv estradiolul

  (E2) şi testosteronul (T) din ţesutul muscular, corelând-o cu perioadade reproductive ale

  fiecărei specii.

  Secundar ne-am propus să evaluăm unii contaminanţi (pesticidele organoclorurate,

  PCB-uri şi oligoelemente) din diferite ţesuturi şi organe.

  CAPITOLUL V

  BIOMETRIA ŞI MORFOLOGIA APARATULUI REPRODUCĂTOR

  MASCUL ŞI FEMEL

  Scopul acestui capitol a fost identificarea speciilor de delfini ce au eşuat în zona

  costieră a Mării Negre, încadrarea lor în gen, clasă şi specii, pe categorii de vârstă şi de a

  evalua sub raport morfologic aparatul genital femel şi mascul.

  Pentru aceasta, s-a realizat biometria delfinilor recuperaţi în urma eşuărilor din

  zona costieră a litoralului românesc, iar după necropsie, evidenţierea aparatului genital

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  III

  femel şi mascul pe segmente topografice, raporturi anatomice şi asemănarea cu alte

  specii.

  De asemenea ne-am propus realizarea în premieră la noi în ţară, prin coroborarea

  datelor obţinute, a fişelor biometrice individuale care să se constituie în adevărate

  evidenţe naţionale, utile Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului

  Marin - Oceanic- Club Constanţa.

  MATERIAL ŞI METODĂ

  Cercetările experimentale s-au efectuat în perioada septembrie 2007 - mai 2010, în

  cadrul Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa şi cu

  sprijinul Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin - Oceanic-

  Club Constanţa, laboratoarele de cercetare ale Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-

  Napoca şi Disciplina de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie Veterinară.

  MATERIAL BIOLOGIC

  Studiile s-au efectuat pe exemplarele eşuate aparţinând speciilor Tursiops

  truncatus ponticus, Phocoena phocoena relicta şi Delphinus Delphis ponticus.

  Cadavrele delfinilor eşuaţi au fost identificate şi recuperate de către echipe de

  voluntari a Organizaţiei “Oceanic Club” care săptămânal au monitorizat plajele cuprinse

  între Grindul Chituc şi Vama Veche.

  Studiul a fost efectuat pe un număr de 31 din care 16 masculi şi 15 femele

  repartizaţi pe specii şi sexe astfel:

  specia Tursiops truncatus ponticus = 5 exemplare masculi;

  specia Phocoena phocoena relicta = 6 exemplare masculi;

  specia Delphinus delphis ponticus = 5 exemplare masculi;

  specia Tursiops truncatus ponticus = 5 exemplare femele;

  specia Phocoena phocoena relicta = 5 exemplare femele;

  speciaDelphinus delphis ponticus = 5 exemplare femele.

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  IV

  REZULTATE ŞI DISCUŢII

  REZULTATE PRIVIND MORFOLOGIA APARATULUI REPRODUCĂTOR

  MASCUL

  Odată cu necropsia fiecărui delfin eşuat au fost evidenţiate şi studiate elementele

  structurale ale aparatului genital.

  TESTICULELE sunt alungite, cilindrice şi se găsesc într-o stare permanentă de

  enorhie. Sunt localizate în cavitatea abdominală în spatele rinichilor, suspendate de

  rinichi printr-un ligament larg.

  Nu există mediastin testicular distinct, însă numeroasele canalicule testiculare mici

  din septuri formează o reţea testiculară. Aceste canalicule se unesc formând un canal

  eferent, scurt şi aplatizat, care trece în epididim (fig. 1).

  Fig. nr. 1 Secţiune prin testicul Tursiops truncatus ponticus- lobuli de formă

  neregulată mărginiţi de membrane septale

  Testiculele de Delphinus delphis ponticus sunt de culoare alb rozaliu, au

  vascularizaţia cea mai proeminentă şi bine conturată, făcându-l inconfundabil faţă de

  Tursiops şi Phocoena (fig. 2).

  Fig. nr. 2 Testicule de Delphinus delphis ponticus, topografie şi aspect macroscopic

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  V

  Testicolele de Phocoena pocoena relicta şi Tursiops truncatus ponticus cât şi

  aspectele morfologice sunt prezentate în fig. nr.3, 4.

  Fig. nr. 3 Testicule de Phocoena phocoena relicta la maturitate sexuală

  Fig. nr. 4 Testicule de Tursiops truncatus ponticus la maturitate sexuală

  EPIDIDIMUL este un organ alungit, de formă semilunară, alăturat strâns marginii

  fixe a axului longitudinal al testiculului şi care prezintă: un cap, un corp şi o coadă (fig. 5).

  Fig. nr. 5 Elementele componente ale epididimului (cap, corp, coadă)

  Penisul se extinde până la deschizatura perineului până în spatele ombilicului.

  El este încolăcit sau curbat în prepuţ (teaca) cu excepţia momentului când acesta este în

  erecţie. De la originea sa, între oasele coxale, corpul penisului trece cranial, formând o

  flexură signoidă distinctă în plan orizontal.

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  VI

  În pofida majoritaţilor mamiferelor ale căror straturi sunt de obicei din ţesut

  spongios, penisul delfinului conţine o cantitate mare de ţesut fibros şi tare.

  Glandul penisului la specia Tursiops truncatus ponticus este de formă conică, la

  specia Phocoena phocoena relicta de formă conică fusiformă, relativ mai subţire decât

  al speciei TursiopsTruncatus ponticus iar cel al speciei Delphinus delphis ponticus este

  de formă conică, aplatizat. În cadrul fiecărei specii penisul este proporţional cu lungimea

  exterioară şi cu vârsta. La specia Tursiops truncatus ponticus, are formă conică, la vârf

  prezentând un gland conic.

  Furoul prezină pliuri evidente la bază, având o intrare prepuţială strâmtă (fig. 6)

  Fig. nr. 6 Penis de Tursiops truncatus ponticus

  Aspecte morfologice ale aparatului reproducător mascul la specia Phocoena

  phocoena relicta sunt surprinse în figura 7.

  Fig. nr. 7 Penis în teaca prepuţială de Phocoena phocoena relicta- matur sexual

  formă conică, fusiformă

  În imaginile de mai jos sunt prezentate aspecte ale aparatului reproducător mascul

  la specia Delphinus delphis ponticus (fig. 8).

 • TEZĂ DE DOCTORAT – “Cercetări morfofuncţionale privind reproducerea delfinilor din

  Marea Neagră”

  ___________________________________________________________________________

  VII

  Fig. nr. 8 Penis Delphinus delphis ponticus

  REZULTATE PRIVIND MORFOLOGIA APARATULUI

  REPRODUCĂTOR FEMEL

  OVARELE sunt organe pereche, au formă ovală, situate distal faţă de coarnele

  uterine şi cau