+ All Categories
Home > Documents > Diversitatea umana

Diversitatea umana

Date post: 12-Jul-2015
Category:
Author: timpau-mihai
View: 1,469 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 7 /7
Diversitatea umana
Transcript
Page 1: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 1/7

 

Diversitatea umana

Page 2: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 2/7

 

• Oamenii sunt diferiti, din punct de vederefizic, educatie, cultura, obiceiuri, religie

etc. Diversitate naturala inseamnaexistenta mai multor forme de relief,clima, flora si fauna.

Page 3: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 3/7

 

• Diversitatea în rândul fiinţelor umane, îngeneral, este un fenomen absolut natural şifiresc, din moment ce ea există şi poate ficonstatată la tot pasul, atât între plante şianimale, cât şi între nenumăratele specii şi dintr-un regn şi din altul, şi chiar în interiorul fiecărei

specii, între exemplarele acesteia.

Page 4: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 4/7

 

• La nivelul speciei OM apar inevita-

bil diferenţe interindividuale (deordin anatomic, morfo-funcţional) în cele mai diverse aspecte

constatabile ca variabile: înălţimea, sexul, greutatea, formacorpului, culoarea pielii, a ochilor,a părului, configuraţia feţeiş.a.m.d. Din păcate, în afară deaceste diferenţe între oameni maiexistă alte shimbări care intervin “neprogramate” în viaţa noastră;astfel, fără voia lor, există oamenicare nu mai pot vedea cât defrumos străluceşte soarele, care

nu pot auzi muzica sau ciripitulpăsărelelor, care nu pot smulgeun fir de iarbă sau o floare saucare nu pot părăsi căruciorul curotile în care sunt imobilizaţi,oricât şi-ar dori să alerge sau să

 joace un meci de fotbal, etc.

Page 5: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 5/7

 

• Cercetatorul rus G.Sauskin(1961)conectageografia fizica si cea umana prin aceea caservesc unui scop comun: acela de a cunoaste

 “contradictiile dintre societate si natura rezultate

din interactiunea ce se naste intre ele sidezvoltarea productiei”. Mai actual, Hetnerafirma ca subiectul pe care ar trebui sa se axezegeografia este “cunoasterea regiunilor

Pamantului si a modului in care difera una dealta”. 

Page 6: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 6/7

 

• Spre deosebire de alte entităţi biologice,omul este o fiinţă biosocială: formarea luis-a produs în urma unui îndelungat procesde evoluţie biologică, pe de o parte, şi de

dezvoltare socială, pe de alta. Părăsindlumea animală, omul a rămas parte anaturii.

Page 7: Diversitatea umana

5/11/2018 Diversitatea umana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diversitatea-umana 7/7

• Ca şi la alte fiinţe vii, la om

caracterele şi însuşirile suntdeterminate de structurigenetice, iar transmiterea lorde la o generaţie la alta are locconform legilor eredităţii,descoperite de G. Mendel. Deasemenea, la om ca şi la alteorganisme, materialul genetic îlreprezintă ADN-ul localizat încromozomi. Numărul decromozomi din celulele

somatice este egal cu 46, pecând celulele sexuale conţindoar 23.


Recommended