+ All Categories
Home > Documents > DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României...

DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR: 1705 S.C. STITOM S.A. TOMEŞTI Anii extremi: 1953-2006 u.a.: 219 Nr. fond: 624 © Arhivele Naţionale ale României
Transcript
Page 1: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ARHIVELOR NAŢIONALE

INVENTAR NR: 1705

S.C. STITOM S.A. TOMEŞTI Anii extremi: 1953-2006 u.a.: 219 Nr. fond: 624

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 2: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

PREFAŢĂ

Fabrica de sticlă din Tomeşti a luat fiinţă în anul 1826 fiind prima întreprindere de fabricare a sticlei din Banat şi Transilvania. În cursul secolului XX a devenit a treia întreprindere de profil din Europa, 70% din producţia fabricii fiind destinată exportului. După 1990, fabrica a fost privatizată. Din cauza managementului defectuos şi-a redus treptat activitatea, intrând în lichidare din anul 2004.

Instituţia figurează cu următoarele denumiri: Fabrica de sticlă Tomeşti: - 1972 Întreprinderea de Sticlărie Tomeşti: 1972 - 1991 Societatea Comercială „S.C. STITOM” S.A. Tomeşti: 1991 - 200

Fondul arhivistic Fabrica de sticlă Tomeşti a fost preluat în trei etape după

cum urmează: - în anul 1995 s-au preluat documente create în perioada 1945 – 1970

întocmindu-se inventarul nr. 946; - în anul 2004 s-au preluat documente din perioada 1953 – 2000; - în anul 2007 s-au preluat documente din perioada 1987 – 2006. Prezentul inventar cuprinde documentele din ultimele două preluări. Dosarele au fost ordonate cronologic pe ani şi pe probleme. Fragmentul de

fond însumează 219 u.a. create în perioada 1953-2006. Documentele se referă la: calificarea personalului muncitor, situaţii statistice

privind realizarea planului de producţie, preţ de cost, investiţii şi norme de consum, planuri de producţie, state de funcţiuni, planul forţelor de muncă şi salarii, documentaţii ale Centralei Industriei de Sticlă şi Ceramică, planuri de situaţie ale fabricii, situaţia principalilor indicatori de plan, decizii ale direcţiunii, regulamente de ordine interioară, proiecte de dezvoltare şi de sistematizare a fabricii, decizii ale Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama întreprinderii, materiale de şedinţă ale Consiliului Oamenilor Muncii, bilanţuri contabile, situaţii privind livrări de mărfuri la export, omologări de inovaţii, modernizarea procesului de producţie, planuri preţ de cost şi de investiţii, studii de fezabilitate şi de restructurarea societăţii, etc.

02.02.2007 Inspector asistent,

Dan Pura

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 3: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

Nr. Crt.

Nr. dosar

Cuprins dosar Anii Extremi

Nr file

Anul 1953

1 1 Circulare, situaţii statistice, instrucţiuni privind calificarea şi perfecţionarea personalului muncitor

1953-1964 317

Anul 1954

2 1 Decizii ale Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor de desfacere

1954-1974 536

Anul 1955

3 l Planul forţelor de muncă, state de funcţiuni 1955-1959 282 4 2 Dări de seamă statistice privind realizarea planului

de producţie 1955-1959

Anul 1959

5 1 Fişe individuale ale mijloacelor fixe 1959-1988

Anul 1960

6 1 State de funcţiuni 1960-1966 277 Anul 1961

7 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie

1961-1965

Anul 1962

8 1 Decizii ale Centralei Industriei de Sticlă privind stabilirea preţului de producţie, dări de seamă statistice privind realizarea planului preţului de cost

1962-1973 543

9 2 Circulare, instrucţiuni, procese verbale privind calificarea personalului muncitor

1962-1967 393

Anul 1964

10 1 Planuri de situaţie ale fabricii 1964-1967 Anul 1966

11 1 Dări de seamă statistice privind normarea muncii şi structura fondului de salarii

1966-1968 109

12 2 Dări de seamă statistice privind inovaţiile realizate 1966-1973

Anul 1967

13 1 Instrucţiuni, situaţii, circulare privind calificarea personalului

1967-1969 395

14 2 State de funcţiuni 1967-1971 268

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 4: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

15 3 Procese verbale privind omologări de inovaţii 1967-1968 279

16 4 Circulare, situaţii, corespondenţă privind calificarea personalului muncitor

1967-1969 481

Anul 1968

17 1 Recensământul salariaţilor 1968 Anul 1969

18 1 Situaţii privind încadrarea fabricii cu personal 1969-1971

18 2 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie

1969

20 3 Instrucţiuni, decizii, situaţii privind stabilirea preţului de cost

1969-1972 412

21 4 Dări de seamă statistice privind îndeplinirea normelor de consum, realizarea planului de dezvoltare tehnică

Î969-1973 193

Anul 1970

22 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie

12970-1971

54

23 2 Studiu de organizare a producţiei şi a muncii 1970-1971 299 Anul 1971

24 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie, situaţia principalilor indicatori de plan

1971-1973 508

25 2 Decizii ale direcţiunii 1971-1972 240 Anul 1972

26 1 State de funcţiuni 1972-1973 198 27 2 Proiect Magazia de produse finite 1972

28 3 Proiect Dezvoltarea şi sistematizarea întreprinderii. Memoriu general-partea economică şi avize

1972 130

29 4 Idem, deviz general 1972 92 30 5 Idem, instalaţii 1972 58 31 6 Idem, indicatorii tehnico economici 1972 42 32 7 Idem, arhitectură şi construcţii 1972 42 33 8 Plan de investiţii, state de funcţiuni, regulament de

ordine interioară, tabele nominale cu necesarul de cadre

1972-1986

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 5: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

Anul 1973

34 1 Dări de seamă statistice în probleme de personal 1973-1977 269

35 2 Regulament de organizare şi funcţionare, state de funcţiuni

1973-1979 279

36 3 Decizii ale Centralei de Industria Sticlei privind stabilirea preţurilor

1973-1974 629

37 4 Studiu tehnico economic de dezvoltare a fabricii. Memoriu general

1973

38 5 Idem, voi. II 1973 158 39 6 Idem, indicatori tehnico economici 1973 Anul 1974

40 1 Lucrări de selecţionare a arhivei 1974-1988

41 2 Regulament de organizare şi funcţionare 1974

42 3 Idem 1974

43 4 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie

1974-1975 358

44 5 Dări de seamă statistice privind investiţii realizate 1974-1980 80

45 6 Regulament de organizare şi funcţionare al Centralei Industriei de Sticlă

1974 181

46 7 State de funcţiuni, organigrama întreprinderii 1974-1983 93 47 8 Instrucţiuni metodologice în domeniul preţurilor 1974

48 9 Ordine ale Centralei Industriei Sticlei 1974-1976 248 49 10 Planuri de investiţii şi de construcţii montaj 1974 62 50 11 State de funcţiuni 1974-1975 196 51 12 Proiect Dezvoltarea şi Sistematizarea fabricii.

Memoriu general 1974 137

52 13 Idem, deviz general 1974 76 53 14 Idem, amenajări teren 1974

54 15 Idem, Hală şlefuitorie gravură 1974

55 16 Idem, Staţie compresoare 1974

56 17 Idem, Atelier mecanic, Depozit produse finite 1974

57 18 Idem, Gospodărie de apă 1974

58 19 Idem, Hală şlefuitorie gravură 1974

59 20 Idem, Hală cuptoare recoacere. Structură de rezistentă

1974

60 21 Idem, Hală cuptoare recoacere. Plan montaj 1974

61 22 Idem, Hală cuptoare recoacere. Structură de rezistenţă

1974

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 6: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

62 23 Idem, Grup social şi punct medical 1974

63 24 Idem, Instalaţii 1974

64 25 Idem, Arhitectură şi construcţii 1974

65 26 Idem, voi. II 1974

66 27 Idem, Tehnologie 1974

67 28 Idem, voi. II 1974 Anul 1975

68 1 Inventarele dosarelor predate la arhivă 1975-1988

69 2 Dări de seamă statistice privind investiţii realizate 1975 50 70 3 Procese verbale de şedinţă ale COM 1975-1976 63 71 4 Ordine ale Inspectoratului de stat pentru controlul

preţurilor 1975-1978 103

72 5 Decizii, ordine ale Centralei Industriei Sticlei 1975-1978 36 73 6 Dări de seamă statistice privind realizarea planului

de muncă şi salarii 1975-1979 100

74 7 Ordine, dări de seamă, avize privind aprobarea lucrărilor de investiţii

1975 250

75 8 Catalog preţuri de export 1975 63 76 9 Proiect Studiu economic de dezvoltare şi

sistematizare a fabricii. Reţele exterioare 1975 24

77 10 Idem, Tehnologie 1975-1977 8

78 11 Idem, Arhitectură şi construcţii 1975-1977 37

79 12 Idem, Instalaţii 1975-1977 7

80 13 Bilanţ contabil annual 1975 401 81 14 Planuri, rapoarte statistice de reparaţii capitale 1975-1976

Anul 1976

82 1 State de funcţiuni 1976-1980

83 2 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie şi a indicatorilor de plan

1976-1977 308

84 3 Planuri de muncă şi salarii 1976-1977 322

85 4 Hotărâri, procese verbale, planuri de măsuri ale Biroului Executiv COM

1976-1980 544

86 5 Bilanţ contabil 1976 103 87 6 Procese verbale, planuri de situaţie privind

alimentarea cu energie electrică, amenajarea unei cantine, lucrări de investiţii

1976 250

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 7: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

Anul 1977

88 1 Procese verbale de şedinţă ale COM 1977-1979 118 89 2 Dări de seamă statistice privind investiţii realizate,

realizarea planului de producţie şi de construcţii montaj

1977 148

90 3 Plan de investiţii 1977 112 91 4 Hotărâri, informări, procese verbale ale COM 1977 371 92 5 Bilanţ contabil 1977 178 93 6 Idem 1977 74 94 7 Procese verbale, situaţii, corespondenţă privind

lucrări de investiţii 1977 122

Anul 1978

95 1 Dări de seamă statistice privind realizarea normelor de consuni, plan de reparaţii capitale

1978-1979

96 2 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie şi a indicatorilor de plan, muncă şi salarii

1978-1979 476

97 3 Hotărâri, planuri de măsuri, procese verbale ale COM

1978 350

98 4 Idem 1978 355 99 5 Planuri de muncă şi retribuţie 1978-1979 384

100 6 Bilanţ contabil 1978 195 Anul 1979

101 1 Procese verbale ale COM 1979-1980 158

102 2 Hotărâri, procese verbale ale COM 1979 205 103 3 Bilanţ contabil 1979 240 104 4 Materiale ale COM ale Centralei Industriei Sticlei

şi Ceramicii 1979 359

105 5 Procese verbale de scoatere a unor terenuri din circuitul agricol, lucrări de alimentare cu energie electrică

1979

Anul 1980

106 1 Lucrări ale adunării generale COM 1980 24

107 2 Dări de seamă statistice privmd realizarea planului de producţie şi a indicatorilor de plan

1980 234

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 8: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

108 3 Planuri de muncă şi salarii 1980-1981 230

109 4 Bilanţuri contabile 1980-1981 480 Anul 1981

110 1 State de funcţiuni, hotărâri ale COM 1981

111 2 State de funcţiuni 1981-1984

112 3 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie şi a indicatorilor de plan, prestări de servicii, muncă şi salarii

1981-1982 517

113 4 Procese verbale, rapoarte, informări ale COM 1981-1982 416 114 5 Idem 1981 364 115 6 Materiale ale COM al Centralei Industriei Sticlei 1981-1982 336 116 7 Idem 1981 276 117 8 Procese verbale ale Biroului Executiv al COM 1981-1982 86 118 9 Procese verbale ale COM 1981-1982 112 Anul 1982

119 1 Materiale ale adunării generale 1982

120 2 Regulament de organizare şi funcţionare 1982

121 3 Idem 1982-1986

122 4 Dări de seamă statistice privind îndeplinirea normelor de consum, reparaţii capitale

1982

123 5 Bilanţ contabil 1982 100 124 6 Bilanţuri contabile 1982-1983 426 Anul 1983

125 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie, indicatorii de plan, muncă şi salarii

1983-1985 412

126 2 Materiale ale adunării generale 1983

127 3 Situaţii privind livrarea comenzilor de export, omologări de inovaţii, procese verbale de prevenirea pagubelor avutului obştesc

1983-1989 126

Anul 1984

128 1 Hotărâri, instrucţiuni, planuri de măsuri privind organizarea producţiei şi a muncii

1984-1986 290

129 2 Organigrama întreprinderii 1984

130 3 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de reparaţii capitale, norme de consum

1984-1987

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 9: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

131 4 Bilanţ contabil 1984 267 Anul 1985

132 1 Decizii, hotărâri ale Biroului Executiv COM 1985-1988

133 2 Materiale ale adunării generale 1985

134 3 State de funcţiuni 1985-1987

135 4 Bilanţ contabil 1985 260 136 5 Dări de seamă, situaţii privind analiza realizării

planului de producţie, activitatea întreprinderii, modernizarea procesului de producţie

1985-1990

137 6 Registru de mijloace fixe 1985 Anul 1986

138 1 Regulament de organizare şi funcţionare 1986

139 2 Organigrama întreprinderii, situaţii privind gruparea personalului, norme de producţie

1986

140 3 Dări de seamă statistice privind realizarea planului preţului de cost

1986 140

141 4 Plan preţ de cost 1986 72 142 5 Bilanţ contabil 1986 193 143 6 Dări de seamă statistice privind realizarea normelor

de consum, indicatorii energiei, investiţii 1986-1988 420

Anul 1987

144 1 Regulament de organizare şi funcţionare 1987 272 145 2 Idem 1987 277 146 3 Organigrama întreprinderii 1987-1989

147 4 Organigrama întreprinderii, situaţii privind gruparea personalului, decizii ale direcţiunii, informări privind realizarea sarcinilor de creşterea productivităţii muncii

1987-1988

148 5 Organigrama întreprinderii 1987

149 6 Lucrări de selecţionare a arhivei 1987-1996

150 7 Dări de seamă statistice privind realizarea planului preţului de cost

1987 186

151 8 Plan preţ de cost 1987 143 152 9 Decizii ale Centralei Industriei Sticlei 1987-1989 151 153 10 Dări de seamă statistice privind realizarea planului

de producţie 1987-1988 373

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 10: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

154 11 Bilanţuri contabile 1987-1988 570 155 12 Procese - verbale ale şedinţelor COM 1987-1989 75 Anul 1988

156 1 Regulament de organizare şi funcţionare 1988 157 2 Organigrama întreprinderii 1988 158 3 Plan de investiţii şi construcţii montaj 1988 159 4 Hotărâri, decizii ale COM, Consiliu de

Administraţie 1988-1991

160 5 Dări de seamă statistice, rapoarte privind realizarea indicatorilor de plan, preţ de cost

1988-1989

161 6 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie, preţ de cost

1988 160

162 7 Plan de investiţii 1988-1989 241 Anul 1989

163 1 Dări de seamă statistice privind realizarea normelor de consum

1989

164 2 Inventarele dosarelor predate la arhivă 1989-1997 165 3 Dări de seamă statistice privind reparaţii capitale,

norme de consum 1989

166 4 Organigrama întreprinderii 1989 167 5 State de funcţiuni 1989-1990 168 6 Dări de seamă statistice privind realizarea planului

preţului de cost 1989-1990

169 7 Idem, realizarea planului de producţie 1989 158170 8 Rapoarte statistice privind numărul de salariaţi şi

fondul de salarii 1989-1998

171 9 Situaţii privind stabilirea fondului de mărfuri, producţia marfă, produse oferite la export

1989

Anul 1990

172 1 Dări de seamă statistice privind realizarea normelor de consum

1990

173 2 Organigrama întreprinderii 1990 174 3 Idem 1990 175 4 Idem 1990 176 5 Decizii privind stabilirea preţului de producţie 1990-1992 208177 6 Dări de seamă statistice privind realizarea pianului

de producţie, preţ de cost 1990 117

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 11: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

178 7 Plan preţ de cost 1990 10 179 8 Dări de seamă statistice privind realizarea

planului de investiţii 1990-2000 31

2180 9 Dări de seamă statistice privind lucrări de

reparaţii capitale executate, norme de consum materiale

1990 43

181 10 Planuri de investiţii şi construcţii montaj 1990-1993 31 2 Anul 1991 182 1 Decizii ale direcţiunii 1991 183 2 Organigrama întreprinderii 1991 184 3 Dări de seamă statistice privind livrări de

produse, balanţa consumului de energie electrică, consumuri de materiale

1991-1993

185 4 Dări de seamă statistice privind realizarea planului preţ de cost, producţia industrială realizată

1991 68

186 5 Extrase de hotărâri şi decizii ale Consiliului împuterniciţilor Statului, ordinul nr. 429 al Ministerului Resurselor şi Industriei privind organizarea şi funcţionarea Consiliului împuterniciţilor Statului la S.C.Stitom, certificate de înmatriculare, statutul societăţii, extrase de carte funciară

1991-1996

187 6 Procese verbale de şedinţă ale Consiliului împuterniciţilor Statului

1991-1994

Anul 1992 188 1 Decizii ale direcţiunii 1992-1994 189 2 Dări de seamă statistice privind livrări de

mărfuri, producţia industrială realizată1992 81

Anul 1993 190 1 Dări de seamă statistice privind realizarea

planului la export 1993-1996

191 2 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de producţie, activitatea de import-export, numărul de salariaţi şi fondul de salarii

1993-1995 23 9

192 3 Rapoarte statistice privind capacitatea de producţie industrială şi utilizarea acesteia, rapoarte ale comisiei de cenzori de reevaluare a mijloacelor fixe

1993-1994

Anul 1994 193 1 Bilanţuri contabile 1994-1997 194 2 Studiu de fezabilitatea societăţii 1994 195 3 Fişa societăţii, indicatori de referinţă, lista

obiectivelor şi criteriile de performanţă, contract de management

1994

Anul 1995 196 1 Decizii ale direcţiunii în probleme de personal 1995

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 12: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

197 2 Rapoarte statistice privind numărul de salariaţi şi fondul de salarii

1995-1998

198 3 Regulament de organizare şi funcţionarea societăţii

1995

199 4 Studiu de fezabilitatea societăţii 1995

200 5 Studiu de restructurarea societăţii, documentaţii pentru obţinerea acordului de trecere de la combustibil lichid şi aragaz la gaze naturale, fişe de fundamentare investiţii, plan de situaţie a societăţii

1995-1996

201 6 Bilanţuri contabile anuale 1995-2005 202 7 Contract de management al societăţii, contracte de

cesiune de creanţă, ordin al Ministrului Autorităţii pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, rapoarte, corespondenţă privind redresarea societăţii, rapoarte de analiză ale societăţii

1995-2001

203 8 Procese verbale de şedinţă ale echipei manageriale 1995 204 9 Idem 1995 Anul 1996 205 1 Procese verbale de şedinţă ale AGA 1996-1999 93 Anul 1997 206 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de

export 1997-1999

Anul 1998 207 1 Dări de seamă statistice privind realizarea planului de

producţie, bilanţuri contabile anuale1998-1999

208 2 Organigrama societăţii 1998 209 3 Contract de management, program de restructurarea

societăţii, procese verbale şi hotărâri ale AGA, rapoarte, corespondenţă cu AP APS, lista bunurilor imobile ale societăţii supuse executării silite, procese verbale, rapoarte de expertiză tehnică, acţiunea de ieşire din indiviziune a S.C. Asitextile SRL Timişoara, litigiul societăţii cu Administraţia Finanţelor Publice Făget

1998-2003

Anul 1999 210 1 State de funcţiuni, organigrama societăţii 1999-2000 211 2 Plan de intervenţie în caz de incendiu 1999 Anul 2000 212 l Dări de seamă statistice privind realizarea planului de

producţie 2000

213 2 Procese verbale de şedinţă ale AGA 2000 11 214 3 Procese verbale de şedinţă ale Consiliului de

administraţie 2000 7

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i

Page 13: DIREC IA JUDE ARHIVELOR NA României alearhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/timis/Fabrica-de... · Centralei Industriei Sticlei de stabilirea preţurilor, organigrama

215 4 Procese verbale de şedinţă ale AGA şi comisia de cenzori privind modificarea structurii acţionariatului, notă privind realizarea capacităţii de producţie de sticlărie fină de uz gospodăresc şi decorativă de 20001 produse vandabile pe an, raport de evaluare a activelor Hală de producţie şi terenul societăţii, plan de dezmembrarea societăţii, contracte de vânzare-cumpărarea activelor societăţii de către SC Rodex company SRL Timişoara şi Stănilă Daniel

2000-2004

Anul 2001 216 1 Procese verbale de şedinţă ale Consiliului de

administraţie 2001-2003 39

217 2 Procese verbale de şedinţă ale AGA 2001-2002 13 Anul 2002 218 1 Rapoarte de evaluare a proprietăţilor imobiliare în

vederea vânzării 2002-2003

Anul 2006 219 1 Procese verbale de vânzare-cumpărarea activelor de

către SC M agtomvic SRL Tomeşti 2006

© Ar

hive

le N

aţio

nale

ale

Rom

ânie

i


Recommended