Home >Documents >DINAMICA UMANĂ

DINAMICA UMANĂ

Date post:20-Jun-2015
Category:
View:53 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

DINAMICA UMAN O NOU PERSPECTIV RII ASUPRA NV

Ce este dinamica uman

Un concept rezultat n urma unei cercet ri continue demarate n 1979 de c tre dr. Sandra Seagul i care a implicat mai mult de 80 000 de persoane din peste 25 de culturi diferite. A fost explorat interac iunea n individ a trei principii universale: universale:

mental emo ional (sau rela ional) fizic (sau practic)

Interac iunea dintre

gnd emo ie ac iune (comportament)

sau folosind terminologia lui Seagul

mental emo ional fizic uman .

este fundamental pentru orice fiin

Dinamica uman ofer o nou paradigm pentru n elegerea func ion rii umane, att individuale, ct i colective

Ea implic identificarea diferen elor fundamentale ale modurilor n care oamenii func ioneaz ca sisteme, adic : sisteme,

modul n care indivizii proceseaz informa iile, nva , comunic , rezolv probleme, func ioneaz n echip , fac fa stresului, i stresului, men in s n tatea i avanseaz n propria dezvoltare.

Principiul mental

se rela ioneaz la gndurile noastre ne permite s avem o vedere de ansamblu asupra unei situa ii ceea ce ne ajut s vedem valoarea unei idei valo cu ajutorul lui, ne putem concentra asupra unei sarcini i putem structura un material

Principiul emo ional

se refer la interac iunea nostr cu ceilal i i cu noi n ine ne ajut la organizare, la realizare de conexiuni i la crearea a noi forme crearea este n strns corela ie cu propria noastr imagina ie creativ

Principiul fizic

se refer la ac iunile i comportamentele noastre este partea opera ional din noi care duce la ndeplinire gndurile i ideile ce in de principiul mental, combinate cu angajamentele i implic rile personale ce in de principiul emo ional

Persona Personalitatea dinamic

cele trei principii se afl ntr-o continu ntrinterac iune dinamic , formnd la nivelul formnd fiec rei persoane un mod distinct de func ionare numit

personalitate dinamiccaracterizat prin procese interne i modalit i de interac iune cu lumea, fundamental diferite

n cazul fiec rei persoane unul dintre principii mental, emo ional sau fizic joac rolul central avnd un profund impact asupra modului n care func ion m fiecare personalitate dinamic are cerin e specifice de nv are, maturizare i func ionare optim fiecare are abilit i caracteristice, predispozi ii i calea de dezvoltare este diferit pentru fiecare

exist o conexiune strns ntre principiul central i unul dintre celelalte dou i interac iunea dintre acestea constituie sistemul de operare al personalit ii respective au fost definite cinci tipuri de personalit i dinamice care sunt considerate a fi cele mai des ntlnite n culturile occidentale.

cunoa terea dinamicii umane este de mare ajutor prin n elegerea modului prin care se realizeaz nv area este evident pentru marea majoritate a oamenilor c pentru a nv a avem nevoie s vedem (experien e vizuale), s auzim (experien e auditive) i s ac ion m (experien e tactile i kinestezice) contribu ia dinamicii umane const ntr-o ntrn elegere a felului n care personalitatea noastr dinamic determin preferin a noastr pentru una dintre aceste moduri de nv are

Personalitatea emo ional fizic

cnd urmeaz s nve e ceva, deseori doresc s nceap prin a asculta n timp ce cineva vorbe te despre ceea ce urmeaz s nve e apoi compar cele auzite cu propriile lor experien e i emo ii O s fie interesant? asimileaz noile informa ii ntr-un mod subiectiv, ntrpreferabil printr-un proces interactiv, avnd printrnevoie s fie implica i n dialog pentru a cunoa te i a n elege.

urm torul pas este de a lega noua informa ie cu experien e i sentimente anterioare care le reamintesc de situa ii similare n timpul acestei faze a procesului de nv are, nainte de a tii cu adev rat cum urmeaz s procedeze i care va fi rezultatul, se pot sim i nesiguri i pot avea nevoie de ajutor sunt individualiste i creative n modul n care se exprim , pot g si noi solu ii la probleme i i pot folosi cu u urin imagina ia creativ

deseori procesul de a - i realiza scopul este mai important dect rezultatul final n timpul acestuia persoana se afl n contact cu ceilal i, pentru a mp rt i experien ele i realiz rile ceea ce este resim it ca familiar sau corect este nv at cu u urin de aceea este important ca o astfel de persoan s aib o rela ie bun cu formatorul, fiind extrem de sensibil la tonul vocii i la limbajul corpului acestuia.

Personalitatea emo ional mental

cnd urmeaz s nve e un con inut nou este important modul ini ial de a percepe sarcina dac este semnificativ i interesant trebuie s fie entuziaste n ceea ce prive te munca i s aib sentimentul c exist ceva nou i care nu a mai fost f cut legat de ea prefer s ob in informa iile ini iale prin ascultare iar dup aceea trebuie s aib oportunitatea de a discuta ceea ce au auzit i s - i ofere propriile lor idei despre felul n care s i organizeze munca

au nevoie de informa iile de ansamblu i cele de baz dar nu doresc prea multe detalii pentru c sunt dornici s nceap odat ce tiu de unde s - i culeag informa iile pot avansa singuri singuri planurile pot fi modificate pe m sur ce munca progreseaz dar nu pierd niciodat din vedere scopul sau produsul final

provoc rile i oportunit ile de a experimenta le trezesc interesul, ca i ideile noi i solu iile pe care nu le-au mai ncercat niciodat levor s - i asume riscuri i s experimenteze n momentul n care se propune o sarcin , persoana vrea s ac ioneze imediat, acum i aici se poate gr bi n atingerea scopului i are are sentimentul c 80% este destul pentru a considera o sarcin ca fiind terminat vor s treac mai departe pentru c rezultatul nu trebuie s fie chiar perfect

Personalitatea fizico emo ional

rela ioneaz cu tot ce se afl n mediul lor nconjur tor, att oameni ct i obiecte este o un proces bogat n detalii astfel nct aceste persoane au nevoie de mult timp pentru a absorbi i a procesa noile informa ii au nevoie de mai mult timp pentru a se gndi nainte de a lua o decizie

deorece imaginea de ansamblu i contextul sunt foarte importante, ncep prin a citi toate informa iile despre sarcina dat vor s se pun complet n situa ia n care pot experimenta ceea ce urmeaz s nve e au nevoie s se foloseasc de toate sim urile: tactil, gustativ, olfactiv, vizual i kinestezic i vor s asocieze ceea ce trebuie nv at cu ceva real i practic Le este greu s extrag informa iile esen iale dac sunt presa i de timp

mediul ideal de nv are pentru o astfel de persoan poate fi un loc n care se poate mi ca liber i unde toate materialele sunt la vedere trebuie s le poat vedea, atinge i s pun ntreb ri atunci cnd simt nevoia au desori o memorie excelent i n fiecare nou situa ie de nv are vin cu tot bagajul de cuno tiin e, ceea ce nseamn c au nevoie de timp pentru a integra noile informa ii cu cele deja de inute pentru a le putea folosi n viitor

Personalitatea fizico mental

prefer s nceap procesul de nv are cu un scop clar n minte i informa ii reale cnd aceste persoane trebuie s nve e ceva, prefer s vad , s simt i s perceap lucrurile pe baza unor exemple i poate pune urm toarele ntreb ri:

Ce trebuie facut? Care este scopul? Cine beneficiaz ?

n momentul n care scopul i obiectivele au fost clarificate, o structur ncepe s ia form apare un plan bazat pe informa iile pe care persoana le-a cules i care le consider lenecesare aceast etap poate dura mai mult timp sau se poate derula repede, n func ie de ct de familiarizat este persoana cu sarcina dac sarcina de rezolvat se realizeaz n echip , o etap necesar n proces este de a clarifica schema mpreun cu restul grupului, aceasta fiind o parte integral a oric rei colabor ri.

mediul de nv are trebuie s con in numeroase materiale i trebuie s asigure un spa iu unde persoana poate lucra singur i f r a fi deranjat de cte ori dore te este nevoie de instruc iuni clare, aplicabile att verbale ct i scrise este esen ial s poat discuta instruc iunile i s contribuie cu propriile lor idei nainte de a ncepe munca trebuie s le fie acordat suficient timp pentru a- i adesf ura munca cu meticulozitate i n detaliu

Pesonalitatea mental fizic

nv area ncepe ca un proces vizual persoana vrea s vad trebuie nv at i s citeasc ceea ce

prezent rile orale pot fi interesante dac con in imagini a ceea ce trebuie nv at au nevoie s - i formeze o imagine de ansamblu asupra sarcinii, altfel se simt frustrate i nconjurate de haos

trebuie s aib ansa s fac lucrurile metodic, chiar s refac sarcina pn cnd este satisf cut de rezultat cut pentru c se concentraz foarte tare pe o anumit solu ie, nu vede dect un singur mod de rezolvare i este foarte greu s vad c exist i alte posibilit i pe baza imaginii de ansamblu, persoana se poate adnci n detalii f r a pierde din vedere imaginea general discut referindu-se la date factuale, vor s tie referinducum func ioneaz lucrurile i este vital s fim foarte clari n comunicarea cu ele

Aplica ii i experien e n organiza ii

n elegerea dinamicii umane ofer o abordare sistemic a transform rilor n organiza ii

dinamica uman a fost folosit pentru a influen a strategia, cultura i eficien a organiza ional

Domeniile specifice pe care s-a concentrat sau inclus:func ionarea echipei construirea comunit ii nv are i predare dezvoltarea personal /a conducerii valorizarea i echilibrarea diversit ii men inerea s n t ii managementul schimb rii coaching -ul performan ei

La bazele abord rii sistemice a dinamicii umane st auto-descoperirea fiec rui individ a propriei autopersonalit i dinamice, care se realizeaz prin dinamice, Programul de dinamic uman pentru abilitarea individual i de grup mp

r it n dou sec iuni: iuni: No iuni de baz Abilitarea echipelor

Beneficiile rezultate din programul de baz

o mai bun auto-n elegere i cre terea stimei autode sine o mai bun n elegere a altora, i respectul pentru diferen ele lor mbun t irea cooper rii ntre membrii personalului mbun t irea abilit ilor de comunicare i rela ionare

Beneficiile rezultate din programul de baz

mbun t irea capacit ii oamenilor din diverse medii culturale de a lucra mpreun n armonie maturizare continu personal i profesional i

munca n echipa este con tient , calitativ productiv

of 30/30
DINAMICA UMANĂ DINAMICA UMANĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA ÎNVĂŢĂRII ASUPRA ÎNVĂŢĂRII
Embed Size (px)
Recommended