+ All Categories
Home > Documents > Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

Date post: 06-Jan-2016
Category:
Upload: katy-23
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European
Embed Size (px)
of 33 /33
Diagnoza instituţională a fenomenului mobilităţii forţei de muncă româneşti în spaţiul european - instituţii, contexte şi trasee de migraţie-
Transcript
Page 1: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 1/33

Diagnoza instituţională a fenomenului mobilităţii forţei

de muncă româneşti în spaţiul european

- instituţii, contexte şi trasee de migraţie-

Page 2: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 2/33

Cuprins:

I. Introducere..................................................................................................................................5

II. Instituţii ale migraţiei forţei de muncă: delimitări şi identificare........................................6II.1. Delimitarea instituţiilor migraţiei forţei de muncă.........................................................6II.2. Instituţii ale migraţiei forţei de muncă: aspecte de identificare. Contexte şi trasee demigraţie........................................................................................................................................8

III. igraţia !ascunsă" a forţei de muncă.................................................................................1#I$. Instituţii% organi&aţii implicate 'n gestionarea fenomenului migraţiei forţei de muncă. .1(

I$.1. Instituţii cu atri)uţii 'n recrutarea forţei de muncă.....................................................1(*ficiul pentru igraţia +orţei de uncă..........................................................................1(,genţii pri-aţi de *cupare a +orţei de uncă 'n trăinătate.........................................1/

I$.2. Instituţii cu atri)uţii de control şi protecţie 'n migraţia forţei de muncă..................20Inspectoratele teritorial de uncă......................................................................................2(

inisterul uncii olidarităţii ociale şi +amiliei Departamentul pentru uncă 'ntrăinătate.............................................................................................................................2($. Disfuncţionalităţi......................................................................................................................2/$I. Conclu&ii şi recomandări.......................................................................................................013i)liografie....................................................................................................................................0(

2

Page 3: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 3/33

Lista acronimelor utilizate:MMSSF – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiMAE – Ministerul Afacerilor ExterneDMS – Deartamentul entru Muncă !n Străinătate"A#MS – "orul Ataşaţilor e #ro$leme de Muncă şi Sociale

%MFM – %ficiul entru Mi&raţia Forţei de Muncă%'(#FMS ) %ficiul 'aţional entru (ecrutare şi #lasare a Forţei de Muncă !n Străinătate"*DLM ) "entrul de *nformare si Documentare entru Lucrătorii Mi&ranţi+E – +niunea Euroeană

Lista casetelor "aseta - Delimitări ale o$iectului de studiu: instituţie---------------------------------------------------------------------------------------------------."aseta 2: Delimitări ale o$iectului de studiu: instituţie a migraţiei--------------------------------------------------------------------------------/"aseta 0: Definiţie a muncitorului străin mi&rant------------------------------------------------------------------------------------------------------------/"aseta 1- Delimitări ale o$iectului de studiu: instituţie a migraţiei forţei de muncă------------------------------------------------------/"aseta : Dimensiunile ale mi&raţiei clandestine entru muncă din (om3nia--------------------------------------------------------------"aseta .: Anunţ entru o reselecţie !n 4ermania---------------------------------------------------------------------------------------------------------5"aseta /: "osturi ale mi&raţiei le&ale entru muncă mediate de %MFM----------------------------------------------------------------------5

"aseta 6: "onstruirea strate&iei de mi&raţie: mi&raţie clandestină 7ersus mi&raţie le&ală rin %MF----- -------------- --------5"aseta 5: Atri$uţii ale MMSSF !n domeniul mi&raţiei entru muncă !n 2881--------------------------------------------------------------2"aseta 8: Atri$uţii ale MMSSF !n domeniul mi&raţiei entru muncă !n 288------------------------------------------------------------2."aseta : Atri$uţiile ataşaţilor e ro$leme de muncă şi sociale !n străinătate-----------------------------------------------------------2.

Lista fi&urilor Fi&ura : *nstituţii imlicate !n contextul de ieşire $azat e accetarea indi7idului !n ţara de destinaţie ca lucrător

mi&rant-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5Fi&ura 2: "ontexte de lecare şi trasee ale mi&raţiei forţei de muncă---------------------------------------------------------------------------0Fi&ura 0: 9iserici ortodoxe rom3neşti !n Sania-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26

Lista ta$elelor a$el : #lecări ale cetăţenilor rom3ni entru muncă !n străinătate mediate de %MFM----------------------------------------------.a$el 2: Structura lecărilor mediate de %MFM e ţări: situaţie comarati7ă 2882)288-------------------------------------------/

0

Page 4: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 4/33

I. Introducere

Mi&raţia internaţională este un fenomen relati7 nou entru (om3nia contemorană şi ro$a$il a$ia erioada de duă 556 !ncee să definească tendinţele care 7or căăta sta$ilitate !n7iitor - Ascensiunea mi&raţiei entru muncă !n calitate de ti dominant este unul dintre

elementele centrale ale acestei e7oluţii-Studiul e care !l rounem se concentrează asura mi&raţiei entru muncă din ersecti7a instituţiilor- #rima arte este consacrată definirii instituţiilor migraţiei forţei demuncă- Sensul termenului ;instituţie< entru care am otat este unul aroiat celui de or&anizaţie-#recizările dinsre domeniul mi&raţiei 7izează definirea !n termeni restricti7i a ;mi&raţiei forţeide muncă<, !n calitate de delasare internaţională al cărei element central este accetarea de cătrestatul de destinaţie a otenţialului mi&rant ca lucrător- Am accetat ca !nscriindu)se !n cate&oriainstituţii ale migraţiei numai acele instituţii care aar şi se dez7oltă exclusi7 datorită mi&raţiei-(esursele studiului ne)au limitat reocuările la instituţii din aria de ori&ine, su$ autoritateastatului de ori&ine-

=n identificarea instituţiilor am ornit de la ideea de contexte şi trasee de mi&raţie-

+rmărind ;drumul< e care !l arcur& mi&ranţii ne)am rous să a>un&em la instituţii- *nstituţiileidentificate ca instituţii ale migraţiei forţei de muncă ( de o arte instituţii imlicate !n recrutareaforţei de muncă – %MFM, A&enţii ri7aţi de mediere? de cealaltă arte instituţii cu atri$uţii decontrol şi rotecţie – *nsecţia Muncii, Deartamentul entru Muncă !n Străinătate@ au fost rezentate !n mod detaliat !n a atra arte a studiului- Su$caitolul 0 semnalează ro$lemaa$senţei instituţiilor mi&raţiei forţei de muncă !n sens formal@ !n se&mentul cel mai consistent alemi&raţiei entru muncă: cea $azată e ;deăşirea< o$stacolelor formale imuse li$erei circulaţii aforţei de muncă rin recursul la alte trasee de mi&raţie turismul, strate&ia cea mai frec7entutilizată entru ţările +E@- *deea necesităţii coordonării instituţionale şi a inte&rării delasărilor le&ale !n contextul lar& al mi&raţiei entru muncă aar !n identificarea şi detaliereadisfuncţionalităţilor, concluziilor şi recomandărilor su$caitolele , .@-

(aortul se $azează e surse de informaţii multile- Au fost utilizate inter7iuri cumi&ranţi, autorităţi locale din zone de concentrare a mi&raţiei, rerezentanţi ai firmelor detransort şi ai di7erselor instituţii imlicate !n mi&raţia forţei de muncă- =n text se fac referiri ladiferite surse de date menţionate c3nd datele resecti7e sunt rezentate@ sau articole de resă- Aufost de asemenea utilizate informaţii rezentate e site)urile instituţiilor definite !n contextulraortului ca instituţii ale mi&raţiei- +n alt ti de demers la care s)a făcut recurs a fost analizatextelor actelor normati7e care stau la $aza !nfiinţăriiBfuncţionării diferitelor instituţii alemi&raţiei-

 

 Cezi Sandu et all- 2881

1

Page 5: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 5/33

II. Instituţii ale migraţiei forţei de muncă: delimitări şi identificare

 II.1. Delimitarea instituţiilor migraţiei forţei de muncă

Discuţia le&ată de instituţii ale mi&raţiei ridică ro$leme din !nsăşi unctul de lecare-

 Instituţie este mai de&ra$ă un concet dificil, cu o e7oluţie deootri7ă rolifică şi aotică !nsociolo&ie<2 ca să folosim o formulă de dicţionar- Scoul nostru nu este de a intra !n detalierile&ate de modalitatea !n care au fostBsunt definite instituţiile, de meritele sau limitele uneia$ordări sau a alteia- =nsă, !n măsura !n care nu se oate afirma că există un consens !n studiulmi&raţiei asura semnificaţiei sinta&mei ;instituţii ale mi&raţiei<, cestiunea oţiunii entru odefiniţie sau alta a instituţiei răm3ne fundamentală entru analiza noastră- (esursele şi intereselestricte ale demersului nostru ne)au orientat către o definiţie care se aroie mai de&ra$ă determenul de ;or&anizaţie<, !n sensul de ;---@ ansam$lu uman formalizat şi ierarizat !n 7edereaasi&urării cooerării şi coordonării mem$rilor lor entru atin&erea unor scouri date< Fried$er&-55/: 056@- Elementul fundamental este oţiunea entru ansam$lurile  formale ca ouse celor informale.  este un rim as !n !ncercarea de a delimita o$iectul nostru de studiu-

Caseta 1. Delimitări ale o)iectului de studiu: instituţie

 Instituţie !nţeleasă !n sensul de or&anizaţie, ca ansam$lu formalizat

%ţiunea entru o definiţie a a instituţiei nu rezol7ă ro$lema sinta&mei instituţii alemigraţiei- *nteresul nostru nu este unul &eneral entru instituţii, ci unul articular, entru ocate&orie care am asumat că oate fi delimitată ca instituţii ale migraţiei. Suntem !n situaţia de aidentifica acele criterii care ermit delimitarea instituţiilor mi&raţiei de orice alt ti de instituţii,cu alte cu7inte, de a răsunde !ntre$ării Ce înseamnă instituţii ale migraţiei? Mi&raţia este !nsăunul din fenomenele comlexe care !n esenţă asociază unei absenţe dintr)un saţiu o prezenţă

!ntr)altul- Dacă luăm !n considerare numai două asecte: articiarea indi7izilor !n ansam$luriformale şi tendinţa de re&lementare a ieşirilorBintrărilor !n saţiile naţionale rin imlicareaansam$lurilor formale@, !ncee să de7ină e7ident că atunci c3nd discutăm desre mi&raţie, unnumăr mare de instituţii sunt imlicateBafectate de delasările indi7izilor- Afectată de mi&raţieeste rimăria din localităţile de concentrare ridicată a fenomenului, afectate sunt şcolile din care leacă coiii mi&ranţilor, afectate sunt $isericile etc- #e de altă arte, toţi cei care leacăBintră!ntr)un saţiu tre$uie să se suună re&ulilor de ieşireBadmisie- 'otarul care le&alizează acte entru lecarea !n străinătate, ca$inetul medical care oferă ser7icii entru cei care au ne7oie de a facedo7ada stării de sănătate entru a leca !n străinătate, ser7iciul de aşaoarte care oferă actulnecesar ieşirii din ţară, firmele care asi&ură transortul, firmele care oferă un contract de muncă!n străinătate etc-, toate sunt instituţii imlicate !n mi&raţie- =ntre$area este  sunt ele, toate,

instituţii ale migraţiei? "a să răsundem ornim de la o o$ser7aţie: !ntre numeroasele instituţiiimlicateBafectate de mi&raţie numai o arte sunt rodusul mi&raţiei şi există exclusi7 datorităacestei forme de mo$ilitate, celelalte ;trăiesc< cu sau fără mi&raţie, deşi sunt afectate, !n măsurămai mare sau mai mică, de existenţa fenomenului- (ăsunsul entru care otăm, deşi limitati7, orneşte aşadar de la delimitarea instituţiilor migraţiei ca instituţii care au aărut şi s)au dez7oltatexclusi7 datorită mi&raţiei0- "aseta 2 ilustrează adău&area acestui al doilea element !n delimitareao$iectului de studiu-

2 9oudon et all- 55.: 0/

Page 6: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 6/33

Caseta 2: Delimitări ale o)iectului de studiu: instituţie a migraţiei 

 Instituţie a migraţiei !nţeleasă !n sensul de or&anizaţie, ca ansam$lu formalizat, care a aărut şi s)a dez7oltat exclusi7datorită mi&raţiei

*nteresul nostru nu este unul &eneral, entru orice ti de mo$ilitate internaţională, ci unul

secific, entru mi&raţia forţei de muncă- #entru a identifica instituţiile care >oacă un rol !n acestti articular de mo$ilitate, ar tre$ui să oerăm cu o definiţie clară a migraţiei forţei de muncă.Ar tre$ui să delimităm cine se !nscrie !n cate&oria ;mi&raţie a forţei de muncă< din cate&orialar&ă a celor care, entru o erioadă de tim, locuiesc e teritoriul unei ţări diferite de ţara lor deori&ine- #entru a rezol7a situaţia utem recur&e la o simlicare care se $azează e clasificareadelasării e $aza a două elemente:

• delasarea este una internaţională• şederea e teritoriul ţării de destinaţie resuune exercitarea unei acti7ităţi

economice aducătoare de 7enit-Deşi teoretic am exclus o arte din delasările internaţionale delasări entru studii, delasări entru turism etc@, totuşi cate&oria cu care lucrăm a rămas extrem de lar&ă- Definiţia se $azează

 e ce face mi&rantul la destinaţie, fără a include 7reo referire la contextul !n care se realizează lecarea şi nu are nici un $eneficiu asura delimitării instituţiilor cu atri$uţii !n mi&raţia forţei demuncă la ori&ine, incluz3nd !ntrea&a serie a instituţiilor care, !n 7reun fel sau altul, au le&ătură cuieşirile din ţară !n cate&oria instituţiilor imlicate !n mi&raţia forţei de muncă-Soluţia la care am utea recur&e este adău&area unui al treilea element !n definiţie care sădelimiteze cate&oria lecărilor care ot conduce la desfăşurarea unei acti7ităţi aducătoare de 7enitla destinaţie de lecările al căror sco declarat !n situaţie oficială de ieşire sau intrare !ntr)o ţară@este munca- Situaţia la care a>un&em este cea delimitată de definiţia rerodusă !n "aseta 0,modalitate uzuală de definire a mi&raţiei le&ale entru muncă- "aseta 1  ilustrează introducereaacestei noi delimitări !n analiză-

Caseta 0: Definiţie a muncitorului străin migrant

 ucrători migranţi (străini!" Străini admişi de către statul de destinaţie cu scoul secific de a exercita o acti7itateaducătoare de 7enit e teritoriul ţării de destinaţie- Durata şederii este de re&ulă restricţionată ca şi tiul de ocuare e care !l ot o$ţine-tt:BB-mi&rationinformation-or&B4lossarGB

Caseta (. Delimitări ale o)iectului de studiu: instituţie a migraţiei forţei de muncă

 Instituţie a migraţiei forţei de muncă !nţeleasă !n sensul de or&anizaţie, ca ansam$lu formalizat, care a aărut şi s)adez7oltat exclusi7 datorită mi&raţiei indi7izilor admişi de către statul de destinaţie cu scoul secific de a exercita oacti7itate aducătoare de 7enit e teritoriul ţării de destinaţie-

Mi&raţia, indiferent de ti, este un fenomen care se derulează !nB!ntre două saţii- *ndi7izii iesdintr)un saţiu entru a se !ncadra !n altul- =n am$ele saţii există instituţii ale mi&raţiei !n sensul

0 %ţiunea este tri$utară ersecti7ei instituţionale de exlicare a dez7oltării mi&raţiei dez7oltată de MasseG et allMasseG et all- 550: 18)1@- eoria instituţională desre care 7or$esc autorii citaţi une accent numai e aceleinstituţii instituţii ri7ate sau or&anizaţii 7oluntare@ care H@ apar (subl. noastră! entru a satisface cererea creatăde dezecili$rul !ntre numărul mare al indi7izilor care !ncearcă să intre !n ţările $o&ate şi numărul limitat al 7izelor  entru imi&ranţi e care aceste ţări, !n mod tiic, le oferă< i$id: 18@- Diferenţa faţă de ersecti7a rousă deautorii citaţi constă !n lăr&irea sensului sinta&meni de la instituţii care sulinesc lisa oortunităţilor entru mi&raţie!n ţările dez7oltate la sensul de instituţii care aar şi se dez7oltă datorită mi&raţiei-

.

Page 7: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 7/33

 e care l)am atri$uit sinta&mei- (esursele limitate de cercetare ne forţează să restr3n&em aria reocuărilor la un sin&ur saţiu: cel de ori&ine şi asura instituţiilor suuse autorităţii statului deori&ine-

 II.2. Instituţii ale migraţiei forţei de muncă: aspecte de identificare. Contexte şi trasee demigraţie

% dificultate imortantă e care o ridică discuţia desre instituţiile imlicate !n mi&raţiaforţei de muncă este cea a identificării lor, sau, usă !n alţi termeni, a răsunsului la !ntre$area:#nde şi cum putem găsi acele instituţii care au apărut şi există exclusi$ datorită migraţiei forţeide muncă?  Soluţia e care o rounem ar fi să urmărim contextele de lecare şi traseele 1

mi&ranţilor entru muncă şi să unctăm de)a lun&ul lor inter7enţia instituţională-

%ţiunea entru traseu de migraţie  s)a $azat e caacitatea sinta&mei de a su&era caracterulsaţial al unei delasări- %raseul  este un drum, o cale e care, la un moment dat, anumiţi indi7izi

ale& să mear&ă- Este un mod de a face mi&raţia care se răs3ndeşte şi caătă sta$ilitate rinexerimentări şi difuziune socială- #e de altă arte, contextul  delimitează sec7enţe ale traseuluide mi&raţie- +n traseu de mi&raţie resuune lecarea dintr)o ţară, intrarea !n altă ţară, e7entualre!ntoarcerea !n ţara de ori&ine, o nouă lecare, ale&erea unei noi destinaţii etc- "ontextuldelimitează momente ale traseului: lecarea, inte&rarea la destinaţie, re!ntoarcerea !n ţara deori&ine etc-

Fi&ura , răsunz3nd !ntre$ării Cum se pleacă din &om'nia pentru a munci în străinătate?!ncearcă să rezinte !n manieră sintetică rincialele trasee care ot fi su$sumate contextului de lecare $azat e accetarea indi7idului !n ţara de destinaţie ca lucrător mi&rant- De o arte existăun  potenţial migrant  indi7idul care !şi doreşte să lucreze !n străinătate@, de cealaltă arte există

mi>locul sau rimul sco al strate&iei de mi&raţie@ contractul de muncă în străinătate- %ţiunilemarcate !n scemă cu , 2, --- sunt răsunsuri e care le)am identificat, !n (om3nia, la !ntre$areaformulată anterior-

• raseul " lecare pe baza unui contract nemediat (contract nominal de muncă!#lecările din această cate&orie se $azează de re&ulă e caacitatea indi7idului de a)şi &ăsi unloc de muncă !n străinătate- "ontractele de muncă sunt adresate direct otenţialului mi&rant,!n 7irtutea unei !nţele&eri anterioare cu an&a>atorul- Slu>$ele &ăsite e internet, delasările ersonalului calificat din comaniile transnaţionale, recrutările de ersonal de ti eaduntin&@ sunt lecări e $aza contractelor nominale su$sumate mai de&ra$ă mi&raţiei de ti $rain drain@- =n aceeaşi situaţie se lasează şi indi7izii care utilizează exerienţa anterioară de

mi&raţie caitalul de mi&raţie@ entru o nouă lecare- #rima exerienţă de mi&raţie se oate lasa !n oricare dintre situaţiile !n Fi&ura sau !ntr)un context de accetare a indi7idului !nţara de destinaţie !n altă situaţie dec3t cea de lucrător mi&rant- *nstituţiile care mediază lecarea de forţă de muncă !n străinătate ot fi şi ele un mi>loc entru realizarea unui nou

1 *deea de trasee de mi&raţie< ne)a fost su&erată de #rof- Dumitru Sandu-  Am referat termenul treseu  celui de tip  mult mai des folosit !n mi&raţie@, entru că nu lucrăm cu criterii resta$ilite de clasificare ale delasărilor internaţionale- *dentificarea traseelor se $azează !n mai mare măsură e undemers metodolo&ic ur descriti7, cu sco clasificator-

/

Page 8: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 8/33

 roiect de mi&raţie care are la $ază un contract nominal contractul este trimis a&enţiei demediere şi adresat direct ersoanei@-

• raseul 2: lecare mediată de )ficiul pentru *igraţia +orţei de *uncăActi7itatea %MFM ermite !n rinciiu delasarea oricărui indi7id care doreşte să se imlice

!n mi&raţie- *nstituţia rimeşte ofertele de muncă de la artenerii externi instituţii u$licesau ri7ate din ţara de destinaţie@ şi !şi formulează roria strate&ie de atra&ere a celor interesaţi de slu>$ele oferite- =n funcţie de ofertele rimite, sunt or&anizate acti7ităţi de!nscriere !n $aza de date, reselecţie, selecţie- "ei care satisfac maximal criteriile imuse dean&a>atori sunt $eneficiarii mi&raţiei rin %MFM-

• raseul 0: lecare mediată de un agent pri$at de mediereActi7itatea a&enţilor ri7aţi de mediere este similară !ntr)o $ună măsură celei desfăşurate de%ficiul entru Mi&raţia Forţei de Muncă- Sre deose$ire de %ficiu, entru a&enţii ri7aţiacti7itatea de mediere este una aducătoare de rofit erce comision de mediere@- "a şi !ncazul %MFM, acti7itatea a&enţilor ri7aţi ermite delasarea !n străinătate a oricărui indi7id,

!n măsura !n care satisface condiţiile imuse de ofertele disoni$ile-

• raseul 1: lecare prin intermediul companiei care deplasează forţă de muncă în străinătateîn $irtutea unui contract de prestări ser$icii în străinătate#lecările din această cate&orie sunt accesi$ile numai an&a>aţilor comaniilor care resteazăser7icii, !n 7irtutea unui contract, !ntr)o ţară străină- Durata delasării este limitată la erioada de executare a contractului iar lucrătorii continuă să ai$ă acelaşi an&a>ator entru erioada etrecută !n străinătate, comania rom3nească-

• raseul : lecare mediată informalDin unct de 7edere le&al, lecările din această cate&orie sunt similare lecărilor nemediate

 e $aza unui contract- *ndi7izii osedă un contract nominal e $aza căruia o$ţin o 7iză demuncă- 'u există nici o diferenţă de rocedură, deose$irea constă !n modalitatea !n care celcare doreşte să lece !n străinătate o$ţine contractul- Dacă !n cazul contractelor nemediateindi7idul făc3nd recurs la roriile)i resurse !şi &ăseşte sin&ur un loc de muncă !n străinătate,!n acest caz contractul este rezultatul medierii informale de către o terţă ersoană-;Mediatorul< oate extra&e un $eneficiu financiar din această acti7itate ;7inde<Bface rost decontracte@ sau oate a7ea o moti7aţie de altă natură !n cazul situaţiilor de &enul: un mi&rant!şi a>ută un rieten, o cunoştinţă, o rudă etc- să o$ţină un contract nominal@-

+igura 1: Instituţii implicate 'n contextul de ieşire )a&at pe acceptarea indi-idului 'n ţara de destinaţie calucrător migrant

6

Page 9: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 9/33

Potential migrant

OMFM

Agent privat demediere

Companie caredeplaseaza forta demunca

Mediator informal

Contract de munca1

2

4

5

3

(ăsunsurile la !ntre$area Cum se pleacă din &om'nia pentru a munci în străinătate  din ersecti7a contextului de lecare $azat e accetarea indi7idului ca lucrător mi&rant !n ţara dedestinaţie ne)au condus către identificarea unei cate&orii de instituţii care >oacă un rol !nfacilitarea lecării- 'umai o arte dintre acestea satisfac criteriile imuse de definiţia instituţieimi&raţiei entru care am otat rezentarea detaliată a fiecăreia se re&ăseşte !n su$caitolul 1@

III. igraţia !ascunsă" a forţei de muncă

Dacă demersul nostru ermite identificarea instituţiilor migraţiei forţei de muncă, totuşidefiniţia restr3nsă cu care am oerat exclude din discuţie, !n mod aradoxal, tocmai cea maiconsistentă arte a mi&raţiei entru muncă din (om3nia, acea cate&orie a delasărilor care audeclarati7 alte scouri dec3t munca, dar !n realitate nu sunt dec3t strate&ii de ;ocolire< arestricţiilor imuse li$erei circulaţii a forţei de muncă- Există lecăriBintrări e teritoriul ţărilor dedestinaţie care se roduc !n $aza unei 7izeBermis de muncă dar, artea cea mai consistentă ami&raţiei entru muncă din (om3nia se roduce făc3nd ael la ieşireaBintrarea !n scouri declaratturistice- =n cazul concret al +niunii Euroene, un cetăţean rom3n nu oate lucra e teritoriul unuistat mem$ru +E dec3t dacă a o$ţinut ermis sau autorizaţie de muncă !n acel stat- "u toate

acestea, cea mai mare arte a mi&raţiei rom3neşti entru muncă !n +niunea Euroeană nu se!nscrie !n sfera re&ulilor oficial imuse de statele de destinaţie "aseta : Dimensiuni alemi&raţiei clandestine entru muncă din (om3nia@-

Dacă discutăm !n termeni de context de lecare, delasările din această cate&orie ot utilizaorice cale de a ieşi din ţara de ori&ine !n cazul !n care există restricţii – situaţia (om3niei@ şiorice cale de a intra !n ţara de destinaţie- Modalitatea de lecare are a fi mai de&ra$ă aleasă din

5

Page 10: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 10/33

 ersecti7a minimizării riscurilor şi costurilor asociate delasării, iar aleta ale&erilor 7ariază dela ieşirea din ţară !n sco turistic 3nă la trecerea ile&ală a frontiereiBfrontierelor-

=n cazul mi&raţiei entru muncă !n ţările mem$re ale +niunii Euroene, ieşireaBintrarea !nscouri turistice !n saţiul +niunii com$inată cu o e7entuală trecere frauduloasă a frontierei entru ţările +E care nu au renunţat la restricţii de 7iză entru rom3ni@ este ro$a$il strate&ia cea

mai frec7ent utilizată-Dacă ne &3ndim la instituţii ale mi&raţiei forţei de muncă !n sensul e care l)am delimitat !n

cadrul acestui studiu@, absenţa lor marcează mai de&ra$ă acest context de lecare- Existăinstituţii care facilitează aceste delasări, !nsă, şi !n acest caz, tiul de suort acordat se laseazămai de&ra$ă !n sfera informalului- Exemlul ;transortatorilor<. ne oate a>uta să !nţele&em mai $ine situaţia- ransortatorii, !n măsura !n care sin&urul ser7iciu oferit este cel de transort, nusunt, !n sensul restr3ns !n care am delimitat instituţiile mi&raţiei forţei de muncă, o instituţie deacest ti- Ser7iciile e care le oferă se adresează oricărui indi7id care, dintr)un moti7 sau altulcălătoreşte !ntre două ţări sunt o instituţie a mi&raţiei, dar nu a mi&raţiei forţei de muncă@- Dar, !nmăsura !n care asi&ură sri>in entru ieşirea din ţară distri$uie călătorilor care nu au $anisuficienţi, suma necesară ;entru a fi arătată< la 7amă, sre exemlu@ de7in o instituţie ami&raţiei forţei de muncă- Acti7itatea de distri$uire a $anilor nu este !nsă una formală- Dacăutilizăm delimitările e care le)am rous, transortatorii nu sunt o instituţie a mi&raţiei forţei demuncă sau sunt rintr)o comonentă informală, dar interesul nostru este le&at de instituţii !n sensformal@-

"u toate că !n contextul de lecare entru muncă fără accetul ţării de destinaţie nu existăinstituţii formale@, funcţiile erformate de instituţiile din contextul lecărilor le&ale sunt reluateBsulinite de alţi a&enţi la ni7el informal unii autori 7or$esc de instituţii informale@/- "eimai mulţi dintre cei care ale&, dintr)un moti7 sau altul, mi&raţia entru muncă fără a ieşiBintra !nţara de destinaţie !n acest sco, nu leacă totuşi fără ;romisiunea< unui loc de muncă- #rieteni,7ecini, cunoscuţi, rude, ersoane care !n scim$ul unei sume de $ani !şi oferă sri>inul sunt totat3ţia actori care sulinesc instituţiile ce mediază o$ţinerea unui loc de muncă !n străinătate e iaţa lecărilor le&ale- Diferenţa ma>oră constă !n fatul că toate medierile se produc în informal şi nu există un contract care să ofere celui care leacă &aranţia transunerii romisiunii !nrealitate-

Dincolo de situaţiile de mediere informală există şi indi7izi care !şi asumă inte&rale7enimentul de mi&raţie- Fără nici un suort din artea reţelelor de mi&ranţi şi fără recursul lamediatorii informali, ei !ncearcă să se !ncadreze e iaţa forţei de muncă la destinaţie făc3ndrecurs numai la resursele rorii-

Caseta 5: Dimensiuni ale migraţiei clandestine pentru muncă din 4omnia"onform raortului %*M de cercetare entru re&ătirea unei camanii de informare la scară naţională I(iscurilemi&raţiei ile&ale !n statele +niunii Euroene 2880)288: "e s)a scim$atJI, făcut u$lic !n martie 288, aroaeK din oulaţia adultă a (om3niei a muncit !n străinătate la un moment dat duă 558- Dintre aceştia aroximati78K lucrau e $aza unui contract informal, la mica !nţele&ere sau fără contract- Aceeaşi sursă menţionează cadestinaţii efecti7e entru mi&raţia muncii *talia 2 K din totalul rom3nilor aflaţi la muncă !n străinătate !n 2880 şi 5K !n 288@, 4ermania 6 K din totalul rom3nilor aflaţi la muncă !n străinătate !n 2880 şi 0 K !n 288@, Sania 2

. =n sensul de comanie care funcţionează le&al/ Cezi Sandu et all- 2881-

8

Page 11: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 11/33

K din totalul rom3nilor aflaţi la muncă !n străinătate !n 2880 şi 8 K !n 288@- =n acest to, !n 288, +n&aria, statnou mem$ru al +E, ocuă locul atru cu 1K !n 288, comarati7 cu doar K !n 2880- Durata medie a şederii !nstrăinătate este de 20 de luni- =n 288, cei mai mulţi mi&ranţi otenţiali, cei mai interesaţi de mi&raţie, continuă să fiecetăţenii care nu au nici o exerienţă de mi&raţie- La ni7elul u$licului lar&, ărerea &enerală este că, !n 288, se oate aela la mi&raţia ile&ală cu şanse de reuşită-

Fi&ura 2 !ncearcă să ună ;!n o&lindă< cele două contexte de lecare şi să fi&ureze traseele ecare le urmează mi&ranţii, unct3nd instituţii din ersecti7a distincţiei formalBinformal-

Page 12: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 12/33

+igura 2: Contexte de plecare şi trasee ale migraţiei forţei de muncă

Potential migrant

OMFM

Contract de muncaAgent privat demediere

Companie caredeplaseaza forta de

munca

Mediator informal

Slu!a sector formal

Slu!a sector informal

Mediator informal

Conte"t plecare Conte"t iesire Conte"t integrare

Sector informal

Sector formal

#esire viza munca

#esire turistica

OMFM

2

Page 13: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 13/33

I$. Instituţii% organi&aţii implicate 'n gestionarea fenomenului migraţiei forţei demuncă

 IV.1. Instituţii cu atribuţii în recrutarea forţei de muncă

Fi&ura  !n care !ncercam să rerezentăm !n mod sintetic traseele e care le ot urma

 otenţialii mi&ranţi !n căutarea unui loc de muncă !n străinătate unctează existenţa unei cate&oriide instituţii care mediază cererea şi oferta de locuri de muncă- Actorii rinciali e iaţamedierilor le&ale sau e iaţa mi&raţiei le&ale a forţei de muncă@ sunt %ficiul entru Mi&raţiaForţei de Muncă instituţie !n su$ordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei@,rerezentantul statului e această iaţă şi a&enţii ri7aţi de mediere a forţei de muncă-

Su$caitolul roune o rezentare a acestor două instituţii şi a modalităţilor lor defuncţionare-

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă

%ficiul entru Mi&raţia Forţei de Muncă a fost !nfiinţat !n anul 2882, rin 4 028B288

u$licată !n Monitorul %ficial !n ianuarie 2882@, ca instituţie u$lică cu ersonalitate >uridicăsu$ordonată Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale- itulatura iniţială ) )ficiul aţional  pentru &ecrutare şi lasare a +orţei de *uncă în trăinătate – reflecta oziţia e care a&enţiaurma să o ai$ă: aceea de a recruta forţă de muncă de e teritoriul (om3niei- Structura nou creatăurma să acţioneze ca mediator entru toate ieţele externe unde exista un interes entru recrutarede lucrători rom3ni at3t entru statele cu care existau c3t şi entru cele cu care nu existauacorduri $ilaterale@ 4 028B288, art- 2, alin- , 2@- =nfiinţarea instituţiei marcează omodificare esenţială !n atitudinea statului rom3n !n ;ro$lema< mi&raţiei-  n primul r'nd, aariţia %'(#FMS rerezintă recunoaşterea oficială a oziţiei ;de facto< a

(om3niei din acel moment ca ţară exortatoare de forţă de muncă-  n al doilea r'nd , !nfiinţarea %'(#FMS oate fi interretată, duă ani $uni de mi&raţie, ca

afirmare a reocuărilor statului entru rotecţia socială a cetăţenilor săi care lucrau !n afara&raniţelor- Fără a fixa acţiuniBatri$uţiiBdirecţii de acţiune clare, actul normati7 de !nfiinţare a%'(#FMS, une ro$lema rotecţiei sociale a rom3nilor care lucrau !n străinătate6- =nacelaşi re&istru, %MFM oate fi considerată o reacţie la creşterea mi&raţiei clandestine a73ndca sursă (om3nia-

 n al treilea r'nd , actul normati7 oate fi interretat ca recunoaştere exlicită a rolului oziti7atri$uit mi&raţiei !n olitica &u7ernamentală şi, !ntr)o oarecare măsură, a intenţiilor statului dea extra&e $eneficii din mi&raţie5-

6 =n art- 0, 4 028B288 stiulează: ; n scopul realizării atribuţiilor pre$ăzute la art. /, prin ordin al *inistrului

muncii si solidaritatii sociale, se $or stabili şi alte atribuţii ale )ficiului aţional pentru &ecrutare şi lasare a +orţei de *uncă în trăinatate, precum şi condiţiile în care se realizează protecţia socială a forţei de muncă plasateîn străinatate.< su$linierea autorilor@5 4 028B288 re7edea erceerea unui comision entru restarea acti7ităţii de mediere:; 0&%. 1 entru prestatiile efectuate )ficiul ational pentru &ecrutare si lasare a +ortei de *unca în trainatate$a percepe un comision al carui cuantum $a fi stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si $a fi gestionat în regim extrabugetar de acesta.  0&%. 2 (3! n anul /44/ )ficiul ational pentru &ecrutare si lasare a +ortei de *unca în trainatate se finanteaza integral de la bugetul de stat, iar $eniturile încasate în conditiile art. 1 se $arsa la bugetul de stat, pemasura încasării.5 (67 38/49/443!

0

Page 14: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 14/33

=n ce măsură aariţia acestei instituţii dedicată exclusi7 mi&raţiei forţei de muncă oate fiinte&rată !n seria de măsuri e care (om3nia le)a adotat !n acea erioadă !n 7ederea ridicăriirestricţiei 7izelor la intrarea !n +E şi !n cadrul mai lar& al eforturilor de inte&rare !n +E@ sau caurmare a semnalelor de creştere a mi&raţiei, !n secial cea clandestină şi deloc de ne&li>at, decreşterea sumelor !n 7alută intrate !n ţară ca urmare a muncii !n străinătate@ răm3ne discuta$il-

#ro$a$il am$ii factori au a7ut o oarecare &reutate !n adotarea otăr3rii de 4u7ern- *ndiferentcare a fost moti7aţia, imortant răm3ne că măsura a fost adotată c3nd sonda>ele su&erau de>a unnumăr semnificati7 de rom3ni care a7useseră ;exerienţa străinătăţii< 9arometrul de %inie#u$lică8  !nre&istra !n noiem$rie 288, K dintre indi7izii cestionaţi ca a73nd exerienţă demuncă !n străinătate şi 2K din &osodării ca a73nd un mem$ru care a muncit !n străinătate @?c3nd !n (om3nia existau de>a a&enţi ri7aţi de mediere iar fluxurile redominant clandestine rezentau de>a elemente instituţionalizate 7ezi er$an, 4ri&oraş- 2882 entru lecări !n Sania@-"ontextul !n care a aărut %ficiul a a7ut consecinţe imortante asura eficienţei acti7ităţii şiscim$ărilor instituţiei-

Menţionam că !n momentul aariţiei %'(#FMS exista de>a o iaţă a lecărilor le&ale- "el uţin două dintre strate&iile de lecare discutate anterior !n termeni de contexte de mi&raţie@ erau rezente: lecările indi7iduale e $aza unui contract nominal şi lecările rin a&enţii ri7aţi demediere studii asura erioadei resecti7e semnalează şi rezenţa lecările mediate informal – 7ezi Micalon, 9- 2880, entru lecări !n 4ermania@-  Deşi  este &reu de reconstituit astăzi roorţia e care fiecare destinaţie o rerezenta din totalul lecărilor le&ale, există ;semne< careindică 4ermania şi *sraelul ca rinciale state de destinaţie- #entru a !nţele&e mărimea acestei ieţe ar tre$ui să menţionăm că !n 55/ erau emise 21-0512 ermise de muncă entru muncitoriirom3ni !n *srael, !n condiţiile !n care toate lecările către această ţără erau mediate de a&enţi ri7aţi-

*nter7enţia statului ;ca >ucător< e iaţa medierilor a creat reacţii şi a condus la noi modificările&islati7e- +n studiu realizat !n erioada resecti7ă Lăzăroiu, 2882@ surrindea nemulţumireaa&enţilor ri7aţi de mediere care contestau corectitudinea deciziei 4u7ernului de a se imlica e iaţă din cel uţin două moti7e: atri$uţiile de control acreditare@ !n raort cu a&enţii ri7aţi ecare MMSSF le deţinea deşi de7enise el !nsuşi rin structura nou creată@ ;>ucător< e iaţă şisusiciunea de monoolizare a unor canale de atra&ere a ofertelor de locuri de muncă dinstrăinătate !n secial rin structurile Ministerului Afacerilor Externe@- Fără a afirma că adotareaunor modificări la Le&ea .  sunt rezultatul reacţiei a&enţilor ri7aţi de mediere, tre$uiemenţionat că !n 2882 atri$uţiile de control ale statului sunt mutate către o altă instituţie dincadrul aceluiaşi Minister@: *nsecţia Muncii- Acelaşi an, 2882, aduce noi modificări ale statutului%'(#FMS- 4 620B2882 entru modificarea şi comletarea otăr3rii 4u7ernului nr- 028B288 ri7ind !nfiinţarea şi or&anizarea %ficiului 'aţional entru (ecrutare şi #lasare a Forţei de Muncă!n Străinătate scim$ă nu numai numele instituţiei !n %ficiul entru Mi&raţia Forţei de Muncă@ci şi atri$uţiile- %MFM !şi !ntăreşte rin această nouă măsură le&islati7ă oziţia e iaţa medieriile&ale, a73nd !n atri$uţii, e l3n&ă ;alicarea, !n domeniul circulaţiei forţei de muncă, a tratatelor internaţionale semnate !n numele (om3niei, recum şi a acordurilor, con7enţiilor şi !nţele&erilor semnate de 4u7ernul (om3niei si &u7ernele altor state<? ;recrutarea şi lasarea forţei de muncă!n străinătate !n statele cu care (om3nia nu are !nceiate acorduri $ilaterale !n domeniul forţei de8 Sonda> la ni7el naţional finanţat de Fundaţia entru o Societate Descisă "onform Lăzăroiu- 2880: 62 Diminescu, 9ertomiere, 2880: 26

1

Page 15: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 15/33

muncă0< şi  ;cooperarea cu instituţiile specializate din &om'nia, statele membre ale #niunii :uropene, precum si din alte state53;  4 620B2882, art-2, lit- c@- otăr3rea din 2882 lăr&eşterolul %MFM imlic3nd instituţia şi !n mi&raţia către (om3nia %ficiul eli$erează ermisele demuncă entru străinii care muncesc e teritoriul (om3niei şi este resonsa$ilă de alicareatratatelor internaţionale !n domeniul forţei de muncă@-

% modificare imortantă adusă de 4 620 este disariţia comisionului de mediere, %ficiulde7enind sin&urul a&ent care oferă locuri de muncă &ratuite !n străinătate -Acelaşi act normati7 re7ede !nfiinţarea unui ser7iciu !n cadrul %MFM, Centrul de

 Informare si <ocumentare pentru ucrătorii *igranţi, care are ca atri$uţii informarealucrătorilor mi&ranţi asura condiţiilor de 7iaţă şi muncă !n (om3nia şi străinătate, difuzarea demateriale informati7e le&ate de le&islaţie inclusi7 acorduri@, recum şi realizarea de studii asura;circulaţiei lucrătorilor mi&ranţi<-

#rin modificările e care le aduce atri$uţiilor %MFM şi rin !nfiinţarea "*DML, actulnormati7 din 2882 oate fi interretat ca afirmare a interesului mai lar& al statului nu numai entru forţa de muncă  plasată !n străinătate ci !n &eneral entru rom3nii care lucrează !nstrăinătate 7ezi atri$uţiile "*DML@, incluz3nd, este ade7ărat, !ntr)o manieră destul denesecifică, !n sfera reocuărilor sale şi rom3nii care lucrează ile&al !n afara &raniţelor-=nfiinţarea "*DLM accentuează tendinţa de com$atere a mi&raţiei clandestine şi !ncercările de rotecţie a mi&ranţilor rin informare@, adres3ndu)se tuturor cetăţenilor rom3ni care lucrează !nstrăinătate, indiferent de contextul lecării lor sau de tiul de !ncadrare !n muncă la destinaţie-

Succesul !ncercării statului de a >uca un rol acti7 !n mi&raţie ca mediator de forţă de muncărăm3ne, la 1 ani de la !nfiinţarea %MFM, discuta$il- Datele rezentate !n a$el  indică aroae odu$lare a acti7ităţii la un an duă !nfiinţarea %ficiului, cu o sta$ilizare !n anii următori !n >urulinter7alului 0)18-888 lucrători mediaţi anual- Dacă raortăm cifrele la estimările număruluimi&ranţilor rom3ni sre exemlu, !n fe$ruarie 288, un raort al misiunii %r&anizaţiei*nternaţionale entru Mi&raţie %*M@ !n (om3nia estima numărul ersoanelor lecate sămuncească !n străinătate la aroximati7 68-888 indi7izi.@ constatăm că rolul >ucat de %ficiurăm3ne !ncă mar&inal !n mi&raţia entru muncă-

E7oluţia !n 7iitor a 7olumului mi&raţiei entru muncă mediată de stat este &reu de re7ăzutat3ta 7reme c3t instituţia nu are o oziţie acti7ă, de căutător de oferte, ci numai una asi7ă de arăsunde solicitărilor 7enite din străinătate- Dacă luăm !n considerare fatul că acea du$lare aacti7ităţii de mediere !nre&istrată !n 2882 se datorează intrării !n 7i&oare a acordului cu Sania/,e7oluţia numărului de medieri 7a fi ro$a$il mai de&ra$ă marcată de e7enimente de acest ti,dec3t de o creştere constantă6-

a)el 1: #lecări ale cetăţenilor rom3ni entru muncă !n străinătate mediate de %MFM

An 2882 2880 2881 288 'umăr lucrători mediaţi 22-08 18-5/ 0-1. 12-/6

0 Atri$uţii secificate, !ntr)o formă mai uţin dez7oltată şi !n 4 028B2881 Su$linierea autorilor  =n sensul de a nu ercee comision de mediere-. Cezi %*M- 288/ Acordul !ntre (om3nia şi (e&atul Saniei entru re&lementarea şi or&anizarea circulaţiei forţei de muncă !ntre celedouă state a fost semnat la Madrid !n 20 ianuarie 2882 şi ratificat rin le&ea nr- 1.1B2882 le&ea intra !n 7i&oare lasf3rşitul lui iulie 2882@-6 *ntrarea !n 7i&oarea a acordului cu *talia, ţară imortantă de destinaţie a mi&raţiei clandestine entru muncă, este osi$il să inducă o nouă creştere semnificati7ă a acti7ităţii %MFM-

Page 16: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 16/33

ursa datelor" )*+* 

"aacitatea statului rom3n de a atra&e oferte de muncă are să răm3nă şi ea limitată- =n2882, %ficiul media contracte entru locuri de muncă !n ţări, !n 2880 numărul lor crescuse la 6, entru ca !n 2881 să se reducă din nou la 1- =n 288, %MFM a mediat contracte !n ţări- 'icistructura reartiţiei ofertelor e ţări nu s)a scim$at semnificati7, sin&ura modificare nota$ilăfiind ascensiunea Saniei ca artener %MFM- Datele rezentate !n a$el 2 su&erează că !n fat utem 7or$i de doi arteneri imortanţi ai %ficiului: 4ermania şi Sania, care acoeră !n fiecarean de la !nfiinţarea %MFM este 55K din numărul medierilor, restul ofertelor a73nd mai de&ra$ăun caracter mar&inal-

a)el 2: tructura plecărilor mediate de *+ pe ţări: situaţie comparati-ă 2##272##5

ara%,n

9umăr lucrători mediaţi rocent din total medieri

2##2 2##0 2##( 2##5 2##2 2##0 2##( 2##5

4ermania 5-/. 20-18 21-586 26-068 66,. 6,. /8,0 ..,1Sania 2-05 .-105 8-16 1-020 8,/ 18,5 25,. 00,El7eţia 00 5 11 1 8,. 8, 8, 8,+n&aria 6 5 8,8 8,8 8,*talia /. 8,2Nuatar 6 2 6 8,8 8, 8,8Luxem$ur& 8,8 'i&eria 2 8,8S+A 8 8,otal 22.0#5 (#.1/; 05.(56 (2.;58 1## 1## 1## 1##

ursa datelor" )*+* 

=n cazul unei instituţii a cărei ima&ine este asociată !n resă cu cozi intermina$ile şioameni care !şi etrec noţile !n stradă aştet3ndu)şi r3ndul !n faţa clădirii, cu scandaluri decoruţie 7ezi a doua >umătate a anului 288, scandalul le&at de certificatele medicale@,interretarea cea mai simlă e care am utea)o da oziţiei %MFM e iaţa mi&raţiei este cea deineficienţă instituţională- Dacă !ncercăm să !nţele&em contextul !n care funcţionează instituţialucrurile nu mai sunt deloc aşa de simle-

=n rimul r3nd, %MFM tre$uie !nţeles ca mediator !ntre o cerere de forţă de muncă de e ieţele externe şi o ofertă de forţă de muncă existentă e iaţa internă-

"ererile e care %MFM le rimeşte şiBsau le atra&e urmează canalele oficiale sunt reflexiamodalităţii !n care mi&raţia este definită ca necesitate !n ţara de destinaţie- "omortamentuloricărui stat care accetă forţă de muncă din străinătate este re&lementat rintr)o olitică demi&raţie, care nu răsunde !n mod unilateral ne7oilor a&enţilor economici, ci se defineşte !ntr)unsaţiu mai lar& care ţine cont de factori multili ro$leme de inte&rare, şoma>ul oulaţiei nati7eetc-@- "ererea unei firme care are ne7oie de forţă de muncă se suune re&lementărilor le&islaţieistatului de destinaţie, at3ta 7reme c3t ea este adresată formal, iar firma tre$uie să lătească un;reţ< entru a)şi aduce muncitorii dintr)o ţară străină !n cazul nostru (om3nia@- #entru unelecomanii, dintr)un moti7 sau altul, situaţia de recrutare utiliz3nd canale oficiale oate fi unaa7anta>oasă- Altele, ciar dacă au decis să utilizeze forţă de muncă din străinătate, ot consideracă este mai a7anta>os să recur&ă la alte mi>loace 7ezi canale informale@ entru a)şi satisface

.

Page 17: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 17/33

aceeaşi ne7oie- Acesta este un rim &en de situaţie care $locează accesul %MFM e un se&mentde e iaţa mi&raţiei-

 Mi&raţia oficială nu se lo7eşte numai de cei care referă, !n ciuda sancţiunilor, să

recruteze forţă de muncă utiliz3nd canale informale- #rezenţa mi&ranţilor fără un an&a>ament de

muncă !n ţara de destinaţie creează ea !nsăşi ;cerere entru mi&raţie<: firme care nu !şi uneau ro$lema recrutării de muncitori mi&ranţi ot ;an&a>a<, entru că se află !n momentul otri7it şila locul otri7it, lucrători rom3ni-

#e de altă arte, cererea de forţă de muncă e care o mediază %MFM)ul este una foarteclar definită, cu o selecti$itate ridicată- "aseta . este un exemlu de anunţ entru o preselecţie entru locuri de muncă !n 4ermania- #reselecţia rerezintă unul dintre rimii aşii care tre$uiesc arcurşi 3nă a se a>un&e la semnarea unui contract de muncă şi, ciar din această fază, la locurilede muncă au acces numai un se&ment din osi$ilii interesaţi 7ezi text su$liniat !n "aseta .@- "ese !nt3mlă cu ceilalţi care !şi doresc să lece !n străinătate dar nu reuşesc să !ndelineascăcriteriileJ #ro$a$il o arte 7or renunţa, o arte 7or !ncerca să)şi ună lanul de mi&raţie !nalicare recur&3nd la alte trasee- =n cazul mi&raţiei clandestine, selecti7itatea mi&raţiei nu;acţionează< la acelaşi ni7el, cel uţin !n momentul lecării- #ractic, oricine !şi e7aluează oziti7şansele de mi&raţie, !n 7irtutea informaţiei e care o are, !şi oate asuma e7enimentul de mi&raţie-

Mi&raţia internaţională mediată de %ficiu nu este una lisită de costuri- %MFM nu ercee comision de mediere, dar există o serie de roceduri asociate lecării acetul de actecerute !n cazul fiecărui dosar de mediere, delasările la sediul %ficiului din 9ucureşti, 7izitamedicală, dosarul entru 7iză@ care resuun celtuirea unei sume relati7 ridicate 7ezi "aseta /@- 'u există calcule comarati7e, dar este osi$il ca entru mulţi indi7izi mi&raţia le&ală să fie maiscumă şi mai costisitoare dec3t mi&raţia clandestină- Deşi de re&ulă se afirmă riscurile ridicateasociate delasărilor !n situaţie de clandestinitate, existenţa unor reţele de mi&raţieBmi&ranţidez7oltate entru anumite fluxuri şi aariţia elementelor instituţionalizate reduc considera$ilcosturile entru acest ti de delasare- Afirmaţia reotului dintr)un sat din Oudeţul 'eamţ 7ezi"aseta 6@ este ro$a$il 7ala$ilă entru mulţi indi7izi care se otărăsc să lece !n străinătate-

=n aceeaşi cate&orie s)ar utea lasa şi factorul timp- Mi&raţia le&ală nu este o strate&iecare se $azează e aici şi acum- Ea resuune o sec7enţă de aşi de urmat, !nce3nd cu !nscrierea!ntr)o $ază de date, e7entual reselecţie@, selecţie, semnarea contractului şi aoi rocedura de!ntocmire a actelor de lecare- Există un inter7al de tim !ntre momentul !n care indi7idul !şiexrimă intenţia sau ia decizia@ de a lucra !n străinătate şi momentul !n care se roduce lecarea-Mai mult dec3t at3t, rocedurile de selecţie a muncitorilor ot transforma aştetarea !ntr)una fărăsucces, !n cazul !n care asirantul la un loc de muncă !ntr)o ţară străină este resins la reselecţieBselecţie-

Dacă există mi&ranţi şi mi&ranţi otenţiali, atunci cu si&uranţă 7or exista şi indi7iziBfirmecare seculează oortunităţile de c3şti& economic create de aariţia lor, fie că o 7or face !n modle&al sau informal- Dez7oltarea unei industrii a migraţiei  este a altă trăsătură a mi&raţieirom3neşti care !n&reunează accesul %MFM e iaţa mi&raţiei- "azurile mi&ranţilor să sunem;cu exerienţă< care mediază !n scim$ul unei sume de $ani o$ţinerea unui loc de muncă sunt unexemlu- i atunci aare !ntre$area: De ce ar recur&e un otenţial mi&rant la ser7iciile %MFMdacă P din satul lui !l oate ;a>uta<, aşa cum i)a a>utat e !ncă !nainte, să)şi &ăsească o slu>$ă !nSaniaJ

/

Page 18: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 18/33

Caseta 6: ,nunţ pentru o preselecţie 'n <ermania

;%ficiul entru Mi&raţia Forţei de Muncă or&anizează acţiunea de reselectare a solicitanţilor de locuri de muncă !n4ermania, !n erioada martie ) 2 mai 288.- Solicitanţii tre$uie să cunoască $ine lim$a &ermană, să ai$ă !ntre 28 şi 18 de ani şisă ai$ă o 7ecime de minim doi ani !n meseriile de asistenteBasistenţi medicali, măcelari, 73nzătoare de roduse de anificaţie ----@<

ursa" &om'nia iberă, /4 februarie /44=

Caseta ;: Costuri ale migraţiei legale pentru muncă mediate de *+

;---@ Din calculele rezentate de acesta5, un rom3n care doreşte să lece !n Sania tre$uie să celtuiască entru!ntocmirea dosarului de 7iza !ntre 6,0 şi ,0 milioane de lei 7eci- Duă o lună de muncă, răm3ne cu 88).88 deeuro- Duă scăderea altor celtuieli acte, drumuri 9ucureşti)ro7incie, şa&ă, comisioane entru 7ameşi, etc-@,;căşunariiI răm3n !n m3nă cu 7reo 288 de euroQ ---@<ura" :$enimentul >ilei, 1 octombrie /44

Caseta 8: Construirea strategiei de migraţie: migraţie clandestină -ersus migraţie legală prin *+

 I" <ar nu prea am $ăzut care să fi plecat prin )ficiul de *igraţie a +orţei de muncă. &" ăi de-aicea îi foarte greu. s multe criterii şi trebuie să stai la coadă şi nu eşti sigur că @tau la coadă, se-ngAesuie, se bat,

ce rost are c'nd tu ai prieten, rudă, care te duci la sigur, $ii la sigur? (Inter$iu preot, sat, Bud. eamţ!

Discuţia de 3nă acum su&erează că există, e de o arte, !n ţara de destinaţie an&a>atori careutilizează forţă de muncă din străinătate !n cazul de faţă din (om3nia@ dar care, dintr)un moti7sau altul, consideră mai a7anta>os, !n ciuda sancţiunilor, să nu recur&ă la canale oficiale derecrutare fie că 7or$im desre %MFM sau firme de mediere@- #e de altă arte, există, !n ţara deori&ine, !n cazul !n care fluxulBfluxurile sunt dez7oltate reţele şi instituţiiformaleBinformaleBractici instituţionalizate care ermit indi7izilor care doresc să se imlice !nmi&raţie realizarea e7enimentului la costuri relati7 scăzute- =nt3lnirea celor două cate&orii serealizează !n cadrul mi&raţiei clandestine, mult mai flexi$ilă la ne7oile de e iaţa de la destinaţieşi ori&ine-

 Agenţii privaţi de Ocupare a Forţei de Muncă în Străinătate

 a!a legală de funcţionareA&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate sunt societăţi comerciale, inclusi7

filiale ale unor societăţi comerciale străine, !nfiinţate !n (om3nia, care au ca acti7itate rincială<Selecţia şi lasarea forţei de muncă; – cod "AE' /18 şi care funcţionează !n $aza unor  re7ederi le&islati7e secifice28-   =n rezent, entru a&enţi nu este re7ăzută o rocedură deacreditare !n 7ederea desfăşurării acti7ităţii, deşi, !n momentul aariţiei le&ii secifice defuncţionare această re7edere exista- Sin&ura modalitate rin care se realizează e7idenţa acestora

este $aza de date realizată de insectoratele teritoriale de muncă !n urma !nre&istrării de cătrea&enţi la insectoratul teritorial de muncă !n a cărui rază !şi au sediul- =nre&istrarea se face rintr)o rocedură aro$ată de către *nsecţia Muncii-

5 Aurel eodorescu, director %MFM n-a-@28 Le&ea nr-.B2888 ri7ind rotecţia cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate şi otăr3rea 4u7ernului nr-061B288 entru aro$area 'ormelor metodolo&ice de alicare a re7ederilor Le&ii nr- .B2888, comletate şimodificate cu %rdonanţa 4u7ernului nr- 10B2882 entru modificarea Le&ii nr- .B2888, resecti7 otăr3rea4u7ernului nr- 68B2882 entru modificarea şi comletarea 'ormelor metodolo&ice de alicare a re7ederilor Le&iinr- .B2888

6

Page 19: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 19/33

#entru !nre&istrare societatea comercială ce doreşte să desfăşoare o astfel de acti7itatetre$uie să deună coie duă actul constituti7 şi coie duă certificatul de !nmatriculare !mreunăcu o cerere rin care se solicită !nre&istrarea- Dacă din actul constituti7 şi certificatul de!nmatriculare rezultă că acti7itatea rincială este aceea de ;recrutare şi lasare a forţei demuncă<, societatea comercială resecti7ă 7a fi !nre&istrată şi 7a de7eni a&ent de lasare a forţei

de muncă !n străinătate- Astfel, acesta 7a rimi o do7adă care atestă !nre&istrarea la insectoratulteritorial de muncă- #rocedura de acreditare re7ăzută iniţial de le&e a fost erceută ca fiind&reoaie şi de lun&ă durată- Eliminarea !n 2882 a acestei re7ederi a condus la creşterea număruluide a&enţi de la /8 la data de 2-8/-2882 la 81. la data de 26-82-288.-

re$uie menţionat fatul că a&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate nu includangaatorii comanii care delasează forţa de muncă !n străinătate@ care, otri7it o$iectului lor de acti7itate, execută lucrări sau restează ser7icii !n străinătate !n $aza unui contract şi detaşează rorii lucrători !n scoul !ndelinirii contractului2-

% modalitate articulară de lasare a forţei de muncă !n străinătate o rerezintă agenţiile care prestează ser$icii de selecţie şi plasare a personalului na$igant , constituite ca ersoane >uridice,cu dret de funcţionare e teritoriul (om3niei22- "a şi !n cazul a&enţilor de ocuare a forţei demuncă, a&enţiile de ersonal na7i&ant ot desfăşura acti7itatea de selecţie şi lasare numai dacăau re7ăzut !n actul constituti7, !n cadrul o$iectului de acti7itate, ;selecţia şi lasarea forţei demuncă<, cod /18 "AE'- (e&lementarea modului de funcţionare a acestor a&enţii este conformăcu re7ederile "on7enţiei *L% nr- /5B55. ri7ind recrutarea şi lasarea ersonalului na7i&ant-Sre deose$ire de a&enţii de ocuare, a&enţiile de ersonal na7i&ant !şi desfăşoară acti7itateanumai !n $aza unei autorizaţii de funcţionare cu 7ala$ilitate de ani, cu o$li&aţia reconfirmăriianuale, eli$erată de Autoritatea 'a7ală (om3nă- %$ţinerea acestei autorizaţii de funcţionare estestrict condiţionată de instituirea de către a&enţia de ersonal na7i&ant a unei măsuri de securitatefinanciară entru cazurile de a$andonare !n afara (om3niei a ersonalului na7i&ant lasat deaceasta, rin constituirea unei &aranţii, denumită &aranţie de securitate financiară, !n 7aloare deminimum 88-888 dolari S+A- A&enţiile de ersonal na7i&ant lasează forţă de muncă e $azaofertelor ferme de locuri de muncă transmise de armatori, rin desfăşurarea acti7ităţilor deintermediere a an&a>ării ersonalului na7i&ant !n $aza unui contract !nceiat cu armatorulsolicitant, denumit contract de intermediere şi ot, totodată, an&a>a ersonal na7i&ant e o erioadă determinată rin contract indi7idual de muncă, e care !l detaşează la armatorulsolicitant !n $aza unui contract de furnizare ersonal, rin care sunt stiulate o$li&aţiile reciroceale a&enţiei şi ale armatorului-

#lasarea de forţă de muncă !n străinătate se oate realiza si de către agenţii de muncătemporară20, societăţi comerciale care tre$uie să ai$ă re7ăzut !n actul constituti7, ca o$iect deacti7itate, Iselecţia şi lasarea forţei de muncăI- Autorizarea acestor societăţi comerciale se facede către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, rin direcţiile entru dialo&, familie2 'ormă metodolo&ică de alicare a re7ederilor Le&ii nr- .B288822  4 nr- 60B2880 ri7ind autorizarea societăţilor comerciale care restează ser7icii de selecţie şi lasare a ersonalului na7i&ant maritim sau flu7ial e na7e care ar$orează a7ilion rom3n ori străin, recum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară !n caz de a$andonare a acestuia !n afara (om3niei modificată şi comletată rin 4nr- 2/0B2881@ şi Metodolo&ia din 20-8-2880 ri7ind eli$erarea autorizaţiei de funcţionare a a&enţilor de ersonalna7i&ant-20 "odul muncii şi 4 nr- 506B2881 ri7ind condiţiile de !nfiinţare şi funcţionare, recum şi rocedura de autorizare aa&entului de muncă temorară, cu modificări ulterioare-

5

Page 20: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 20/33

şi solidaritate socială >udeţene sau a municiiului 9ucureşti, !n a căror rază teritorială !şi ausediul- Autorizarea este condiţionată, rintre altele şi de do7ada constituirii unei &aranţiifinanciare care să acoere contra7aloarea a 2 de salarii de $ază minime $rute e ţară, &arantate!n lată, la care se adau&ă contri$uţiile datorate de către an&a>ator $u&etului asi&urărilor socialede stat, $u&etului asi&urărilor entru şoma> şi $u&etului Fondului naţional unic de asi&urări

sociale de sănătate, otri7it le&ii- Direcţia #olitici Forţă de Muncă din cadrul MMSSF !ntocmeşteşi actualizează (e&istrul naţional de e7idenţă a a&enţilor de muncă temorară autorizaţi-Este de remarcat fatul că !n cazul a&enţiilor care restează ser7icii de selecţie şi lasare a

 ersonalului na7i&ant şi !n cazul a&enţilor de muncă temorară ersoanele care sunt lasate !nstrăinătate au statut de an&a>aţi, $eneficiind astfel de toate re7ederile le&islaţiei rom3neşti !ndomeniul relaţiilor de muncă, sre deose$ire de ersoanele mediate rin a&enţi de ocuare aforţei de muncă !n străinătate, al căror statut este re&lementat !n acord cu re7ederile le&islaţiei !n7i&oare entru lucrătorii cetăţeni ai statului rimitor care lucrează !n condiţii similare-

Condiţii de desfăşurare a acti"ităţiiA&enţii de ocuare a forţei de muncă efectuează medierea an&a>ării cetăţenilor rom3ni cu

domiciliul !n (om3nia, care solicită să lucreze !n străinătate, e $aza ofertelor de locuri de muncătransmise din străinătate de ersoane >uridice, fizice sau or&anizaţii atronale- =n acest sens,a&enţii de ocuare a forţei de muncă au o$li&aţia de a !nceia cu ersoanele >uridice, fizice sauor&anizaţii atronale din străinătate contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă-otodată, a&enţii tre$uie să)şi or&anizeze şi o $ancă de date care să curindă ofertele şisolicitările de locuri de muncă !n străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocuare aacestora şi la calificările şi atitudinile solicitanţilor aflaţi !n e7idenţa lor- =n ractică, atunci c3nda&entul !nceie un contract cu un an&a>ator străin, oferta de7ine 7ala$ilă entru candidaţi şi esteanunţată at3t !n resă, c3t şi e site)ul societăţii, dar entru a fi !nscrişi !n $aza de date, aceştiatre$uie sa fie calificaţi şi să ai$ă exerienţă entru ostul la care candidează- Dacă solicitantul deloc de muncă nu este selectat, acesta răm3ne !n $aza de date a a&entului, ut3nd rimi ulterior şialte oferte- Documentele ersoanelor mediate răm3n !n ari7a a&entului e erioada contractuluişi 0 ani duă !ncetarea raortului de muncă, şi, la !ntoarcere, !n funcţie de solicitare, ersoanele ot alica din nou entru un loc de muncă-

=n $aza contractelor care conţin oferte ferme de locuri de muncă cu an&a>atorii străini, a&enţii!nceie contracte de mediere !n formă scrisă cu cetăţenii rom3ni care solicită să lucreze !nstrăinătate, ce tre$uie să conţină cel uţin următoarele elemente:

•  ărţile contractante societatea comercială care a mediat an&a>area şi adresa comletă aacesteia, recum şi numele şi renumele solicitantului şi adresa comletă a acestuia@?

• o$iectul contractului de mediere denumirea an&a>atorului din străinătate, ţara,!ndelinirea formalităţilor ri7ind delasarea la locul de muncă@?

durata contractului de mediere?• o$li&aţiile ărţilor ale furnizorului şi ale $eneficiarului@?• tariful ser7iciilor de mediere sta$ilit !n lei@?• situaţiile !n care furnizorul se o$li&ă să restituie $eneficiarului o arte din tarif?• elemente referitoare la modificarea, comletarea şi !ncetarea contractului de mediere?• liti&ii?• disoziţii finale-

28

Page 21: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 21/33

#entru efectuarea acti7ităţilor de mediere, a&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate ot ercee un tarif de mediere care să acoere costurile acestora- =n ractică, aceste ser7icii resuun comunicarea condiţiilor de contract, !nre&istrarea !n $aza de date, !ntocmirea unuidosar, transmiterea datelor către arteneri entru selecţie, selecţia, roriu)zisa, !n funcţie de caz,

inter7iuri sau testări, asistarea 3nă la lecarea din ţară, ulterior semnării contractului indi7idualde muncă- Lucrătorilor rom3ni li se oate solicita o ro$ă ractică entru demonstrareaderinderilor, doar !n condiţiile !n care an&a>atorul străin care a lansat oferta fermă a&enţilor deocuare a forţei de muncă, a cerut !n mod exlicit acest lucru-De asemenea, este interzis a&enţilor de ocuare a forţei de muncă să erceaă comisioane şi&aranţii de la ersoanele mediate, resecti7 de la ersoanele an&a>ate !n străinătate cu contractindi7idual de muncă, !n afara tarifului de mediere menţionat anterior- =n cazul !n care tarifele entru restarea ser7iciilor de mediere sunt lătite de către an&a>atorul străin, a&enţii de ocuare aforţei de muncă nu ot retinde lata ser7iciilor de mediere şi de la cetăţenii rom3ni care solicitălocuri de muncă !n străinătate-"u toate acestea, !n ractică, au fost semnalate cazuri !n care a&entul de ocuare a forţei demuncă !n străinătate a erceut tarife entru mediere şi de la ofertantul de loc de muncă şi de lasolicitant-

Dacă a&enţii de ocuare nu reuşesc să ofere locuri de muncă solicitanţilor !n termenulsta$ilit rin contractele de mediere sau dacă, !nainte de exirarea duratei contractului de mediere, $eneficiarul acestui contract renunţă la mediere, a&enţii de ocuare a forţei de muncă au o$li&aţiade a restitui, arţial sau total, tariful ser7iciilor de mediere !ncasat de la solicitanţi-

 #emnarea contractului indi"idual de muncăA&enţii de ocuare a forţei de muncă au o$li&aţia de a asi&ura includerea !n contractul

indi7idual de muncă !nceiat !ntre an&a>atorul străin şi an&a>atul cetăţean rom3n a elementelor referitoare la condiţiile de desfăşurare a acti7ităţii !n străinătate, inclusi7 a re7ederilor referitoarela osi$ilitatea transferării salariului !n (om3nia, asi&urarea formalităţilor, sta$ilirea condiţiilor de transort din (om3nia !n statul !n care se asi&ură ofertele de locuri de muncă şi retur entruan&a>aţii cetăţeni rom3ni şi mem$rii de familie care !i !nsoţesc sau !i 7izitează, recum şisuortarea celtuielilor aferente, taxele, imozitele şi contri$uţiile care &re7ează asura7eniturilor an&a>aţilor cetăţeni rom3ni, asi&ur3ndu)se e7itarea du$lei imuneri sau a du$lei erceeri de contri$uţii de asi&urări sociale, o$li&aţiile an&a>aţilor cetăţeni rom3ni !n străinătate-A&enţii de ocuare a forţei de muncă au, de asemenea, o$li&aţia de a asi&ura !nceiereacontractelor indi7iduale de muncă şi !n lim$a rom3nă-

#entru ţările cu care (om3nia a semnat acorduri $ilaterale ri7ind circulaţia forţei demuncă !ntre cele două state, resecti7 Sania şi 4ermania, re7ederile contractului indi7idual demuncă al lucrătorului rom3n mi&rant sunt re&lementate conform ca- 0 "ondiţii de muncă şidreturi sociale entru lucrătorii mi&ranţi din Acordul $ilateral semnat !ntre (om3nia şi (e&atulSaniei şi, resecti7 ara&rafele 0 şi 1 ale "a- * din =nţele&erea dintre (om3nia şi 4ermania-=n cazul ţărilor cu care (om3nia nu a !nceiat astfel de acorduri $ilaterale, a&enţii de lasare ar tre$ui să se asi&ure că re7ederile contractului indi7idual de muncă al lucrătorului mi&rant sunt !nacord cu re7ederile le&islaţiei !n 7i&oare entru lucrătorii cetăţeni ai statului rimitor carelucrează !n condiţii similare, !n scoul re7enirii a$uzurilor şi racticilor frauduloase !n ceea ce ri7eşte recrutarea, lasarea şi an&a>area- "ontractul indi7idual de muncă ar tre$ui să conţină re7ederi referitoare la lata contri$uţiilor de securitate socială e cate&orii de dreturi şi e $eneficiile aferente-

2

Page 22: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 22/33

"etăţenii rom3ni care lucrează !n $aza contractelor indi7iduale de muncă !nceiate cuan&a>atori din străinătate 7or $eneficia e teritoriul (om3niei de măsurile de rotecţie socială re7ăzute de le&e dacă e $aza 7eniturilor declarate, realizate !n străinătate, contri$uie la $u&etulasi&urărilor sociale de stat, la $u&etul asi&urărilor entru şoma> şi la Fondul asi&urărilor socialede sănătate otri7it re7ederilor art- 0 din Le&ea nr- .B2888, cu modificările ulterioare@-

#entru a $eneficia !n (om3nia de restaţiile acordate de sistemul u$lic de ensii şi altedreturi de asi&urări sociale, recum şi al asi&urărilor entru şoma> cetăţenii rom3ni care lucrează!n străinătate tre$uie să deună la instituţiile cometente documentele coresunzătoare, duă cumurmează:

• la casa teritorială de ensii, "ontractul de asi&urare !n sistemul u$lic de ensii şi altedreturi de asi&urări sociale?

• la a&enţia entru ocuarea forţei de muncă >udeţeană sau a municiiului 9ucureşti,"ontractul de asi&urare entru şoma>?

#entru a $eneficia de restaţiile acordate de sistemul asi&urărilor sociale de sănătate, cetăţeniirom3ni care lucrează !n străinătate se ot asi&ura, !n condiţiile le&ii, la casele teritoriale desănătate !n a căror rază teritorială !şi au domiciliul-

A&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate sunt resonsa$ili de lucrători şi e durataderulării contractelor indi7iduale de muncă ale acestora !n străinătate- =n acest sens, a&enţii se otdelasa !n ţara !n care lucrătorul lasat !şi desfăşoară acti7itatea entru a se asi&ura de resectareadreturilor şi a o$li&aţiilor din artea am$elor ărţi sta$ilite rin contractul indi7idual de muncă-#entru că !n fiecare ţară &azdă există le&i seciale entru rotecţia lucrătorilor străini, dacă estenecesar, a&entul de lasare mediază e7entualele conflicte !ntre an&a>at şi an&a>ator-

 IV.2. Instituţii cu atribuţii de control şi protecţie în migraţia forţei de muncă

Existenţa unui se&ment informal dez7oltat, numeroasele ro$leme aărute !n funcţionareaa&enţilor formali de mediere, cazurile de !ncălcare fla&rantă a dreturilor ersoanelor imlicate !n

mi&raţia le&ală sau clandestină, demersurile statelor de destinaţie entru reducerea acestuise&ment sunt tot at3ţia factori care, con7er&ent, au resat statul rom3n să adote o serie de măsuriincluz3nd !nfiinţarea de noi instituţii sau atri$uirea de noi funcţii unora de>a existente@ rin caresă !ncerce controlul mi&raţiei forţei de muncă, reducerea se&mentului clandestin şi asi&urarea rotecţiei indi7izilor, care, indiferent de traiectoria urmată, a>un& să lucreze e teritoriul unui statstrăin- Două instituţii, aflate !n su$ordinea MMSSF, ar utea fi considerate !n acest moment dretcei mai imortanţi actori instituţionali care concretizează reocuarea sre control şi rotecţie astatului rom3n !n mi&raţie: Deartamentul entru Muncă !n Străinătate şi *nsectorateleeritoriale entru Muncă-

Inspectoratele teritorial de Muncă

*nsectoratele teritoriale de muncă !n a cărei rază teritorială !şi au sediul controleazăacti7itatea de mediere a a&enţilor de ocuare a forţei de muncă !n străinătate- =n acest sco,a&enţii au o$li&aţia să deţină şi să rezinte, !n ori&inal, contractul care conţine oferte ferme delocuri de muncă, !nceiat cu ersoane >uridice, ersoane fizice sau cu or&anizaţii atronale dinstrăinătate, recum şi următoarele documente, !n ori&inal sau !n coie, duă caz: documentereferitoare la situaţia firmei şi documente ale cetăţenilor rom3ni trimişi să lucreze !n străinătate-#entru !ncălcarea o$li&aţiilor re7ăzute de Le&ea nr-.B2888, a&enţii de ocuare a forţei demuncă !n străinătate ot fi sancţionaţi cu amendă entru fiecare articol de le&e !ncălcat-

22

Page 23: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 23/33

A&enţii de ocuare a forţei de muncă sunt o$li&aţi să transmită trimestrial *nsecţieiMuncii, 3nă la sf3rşitul lunii următoare trimestrului !nceiat, situaţia ri7ind ersoanele mediateşi an&a>ate !n străinătate-=n desfăşurarea acti7ităţii de control, insectorii din cadrul *nsecţiei Muncii 7erifică !n rincial:le&alitatea !nfiinţării a&entului şi !ndelinirea condiţiilor le&ale entru desfăşurarea acti7ităţii,

contractele care conţin oferte ferme de locuri de muncă !n ceea ce ri7eşte conformitatea lor cudisoziţiile Le&ii .B2888, contractele de mediere !nceiate şi contractele indi7iduale de muncă!nceiate de an&a>atorii din străinătate cu cetăţenii rom3ni-

"ele mai frec7ente deficienţe constatate !n acti7itatea a&enţilor de ocuare a forţei demuncă, !n urma controalelor efectuate, sunt: neincluderea !n contractul indi7idual de muncă aclauzelor re7ăzute de le&e, lisa tuturor clauzelor o$li&atorii !n contractele care curind oferteferme de locuri de muncă, ne!ndelinirea o$li&aţiei a&entului de ocuare a forţei de muncă !nstrăinătate de a asi&ura !nceierea contractelor indi7iduale de muncă şi !n lim$a rom3nă şi refuzula&entului de ocuare a forţei de muncă de a restitui tariful de mediere, atunci c3nd este cazul-

Efectele acţiunii de control din artea *nsecţiei muncii se concretizează !n două direcţii:) sancţionarea rin sta$ilirea unor sancţiuni contra7enţionale?) remedierea asectelor deficitare rin măsuri disuse cu caracter o$li&atoriu-

"ontroalele sunt efectuate ca urmare a unei sesizări, a unei autosesizări ori !n cadrul unor camanii de control-

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Departamentul pentru Muncă înStrăinătate

=nce3nd cu anul 2881, rin 4 02.B2881, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şiFamiliei MMSSF@ are atri$uţii exlicit le&ate de rotecţia cetăţenilor rom3ni care lucrează !n

străinătate 7ezi "aseta 5@- Actul normati7 din 2881 concretizează, rin !nfiinţarea a douăstructuri noi !n cadrul MMSSF:  <epartamentul pentru muncă în străinătate  DMS@, Corpul  0taşaţilor pe robleme de *uncă şi ociale "A#MS@ şi rin crearea unei noi oziţii de Secretar de Stat care coordonează !ntrea&a acti7itate din Minister le&ată de mi&raţie internaţională, odirecţie de olitică u$lică su&erată de>a de măsurile adotate !n anii anteriori 21- DMS cu celedouă direcţii ale sale:  <irecţia protecţia drepturilor cetăţenilor rom'ni care lucrează în străinătate şi  <irecţia e$idenţă şi monitorizare@ şi "A#MS de7in rincialii actori instituţionali!n unerea !n alicare a atri$uţiilor Ministerului !n domeniul mi&raţiei forţei de muncă- Măsuranu afectează atri$uţiile %ficiului entru Mi&raţia Forţei de Muncă, dar !i accentuează imlicitfuncţia de or&an executi72- 

#rotecţia cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate de7ine rin 4 02. un ;su$iect<de olitică &u7ernamentală, formulat exlicit- Ministerul !şi rounea !n 2881 nu numai să iamăsuri inclusi7 le&islati7e@ care să !i rote>eze e lucrătorii rom3ni, dar şi să inter7ină !nrezol7area osi$ilelor ro$leme rin asi&urarea de consultanţă şi inter7enţie e l3n&ă autorităţileresonsa$ile- Mi&raţia clandestină de7ine un su$iect ri7it din ersecti7a riscurilor asociate

21 'e referim !n secial la aariţia şi acti7itatea %MFM2 #unctul . din atri$uţiile MMSSF "aseta 5@ se suraune arţial este atri$uţiile "*DML, !nfiinţat !n cadrul%MFM !n 2882-

20

Page 24: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 24/33

muncii ile&ale şi lisei asi&urărilor sociale- (om3nii care lucrează este &raniţe de7in un asectde interes şi@ entru MMSSF !n calitate de cetăţeni cu dreturi şi o$li&aţii eci7alente celor rămaşi !n ţară 7ezi unctul 2, "aseta 5@-

Fără a afirma că interesul MMSSF entru mi&raţia entru muncă, indiferent de ti este arte a efortului de construcţie instituţională şi normati7ă asociată rocesului de aderare la

+niunea Euroeană, merită remarcat unctul / din atri$uţii MMSSF ; re&ăteşte condiţiile entru inte&rarea !n +niunea Euroeană şi entru accesul, duă aderare, al cetăţenilor rom3ni e iaţa forţei de muncă a +niunii Euroene<@-

Caseta /: ,tri)uţii ale + 'n domeniul migraţiei pentru muncă 'n 2##(

;=n domeniul rotecţiei cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate:- romo7ează, !n cola$orare cu celelalte instituţii cometente, măsuri de asi&urare şi rote>are a dreturilor şi

li$ertăţilor cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate, recum şi de re7enire a a$uzurilor de orice fel laadresa acestora?

2- facilitează menţinerea unei le&ături ermanente cu ţara a cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate,astfel !nc3t aceştia să !şi oată exercita dreturile constituţionale?

0- asi&ură consultanţă !n liti&ii şi conflicte de muncă, !n scoul resectării dreturilor cetăţenilor rom3ni carelucrează !n străinătate, otri7it le&islaţiei alica$ile !n statul resecti7?

1- acordă sri>in, e l3n&ă autorităţile cometente, !n 7ederea rezol7ării ro$lemelor de muncă şi sociale cucare se confruntă rom3nii care lucrează !n străinătate?

- monitorizează, !n cola$orare cu Ministerul Afacerilor Externe, alicarea acordurilor, con7enţiilor şi!nţele&erilor !nceiate de 4u7ernul (om3niei şi &u7ernele altor state, recum şi a tratatelor internaţionale!nceiate !n numele (om3niei?

.- romo7ează acţiuni de informare şi conştientizare ri7ind riscul muncii ile&ale şi al lisei asi&urărilor sociale?

/- re&ăteşte condiţiile entru inte&rarea !n +niunea Euroeană şi entru accesul, duă aderare, al cetăţenilor rom3ni e iaţa forţei de muncă a +niunii Euroene?

6- roune modificarea şi, duă caz, comletarea le&islaţiei naţionale !n domeniul rotecţiei cetăţenilor rom3nicare lucrează !n străinătate-I

ursa" 67 38/=9/44; pentru modificarea şi completarea 6otăr'rii 7u$ernului nr. 1819/448  pri$ind organizarea şi funcţionarea

 *inisterului *uncii, olidarităţii ociale şi +amiliei

=n 288, un nou act normati7 aduce modificări atri$uţiilor Ministerului DMS@ !ndomeniul mi&raţiei forţei de muncă- Actul normati7, care re&lementează !n rezent acti7itateaDMS, aduce mai de&ra$ă secificăriBdetalieri funcţiilor de>a atri$uite !n 28812.-   'e7oia deanalizăBstudiu a mi&raţiei aare !n mod exlicit, !nsoţită de extinderea eforturilor entruinformare asura mi&raţiei- ;*nteresul< Ministerul !ncee din ce !n ce mai mult să se !ndretecătre mi&raţie a forţei de muncă !n &eneral indiferent de contextul !n care a a7ut loc lecarea: se7or$eşte desre ;e7idenţa mi&raţiei !n sco de muncă< 7ezi unctul 1, "aseta 8@-

Caseta 1#: ,tri)uţii ale + 'n domeniul migraţiei pentru muncă 'n 2##5

;=n domeniul rotecţiei cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate:

-  romo7ează, !n cola$orare cu celelalte instituţii cometente, măsuri de asi&urare şi rote>are a dreturilor şili$ertăţilor cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate, recum şi de re7enire a a$uzurilor de orice fel laadresa acestora?

2. % modificare interesantă este disariţia re7ederilor le&ate de ăstrarea ;le&ăturilor< cu rom3nii care muncesc !nstrăinătate-

21

Page 25: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 25/33

2- asi&ură consiliere !n liti&ii şi conflicte de muncă, !n scoul resectării dreturilor cetăţenilor rom3ni carelucrează !n străinătate, otri7it le&islaţiei alica$ile !n statul resecti7?

0- acordă sri>in, e l3n&ă autorităţile cometente, !n 7ederea rezol7ării ro$lemelor de muncă şi sociale cu care seconfruntă rom3nii care lucrează !n străinătate?

1- realizează e7idenţa mi&raţiei !n sco de muncă şi monitorizează, !n cola$orare cu Ministerul Afacerilor Externe,

alicarea acordurilor, con7enţiilor şi !nţele&erilor !nceiate de 4u7ernul (om3niei şi &u7ernele altor state, recum şi a tratatelor internaţionale !nceiate !n numele (om3niei !n domeniul de cometenţă al MinisteruluiMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei?

- realizează camanii de u$licitate, acţiuni de informare şi conştientizare ri7ind riscul muncii ile&ale şi al liseiasi&urărilor sociale, or&anizează seminarii şi conferinţe e această temă?

.-  re&ăteşte condiţiile entru inte&rarea !n +niunea Euroeană şi entru accesul, duă aderare, al cetăţenilorrom3ni e iaţa forţei de muncă a +niunii Euroene, sens !n care realizează studii, analize, informări !n acestdomeniu?

/-  roune modificarea şi, duă caz, comletarea le&islaţiei naţionale !n domeniul rotecţiei cetăţenilor rom3nicare lucrează !n străinătate şi al instaurării unui climat de corectitudine !n acest domeniu?

6- coordonează şi controlează acti7itatea de unere !n alicare a acordurilor !n domeniul scim$ului forţei demuncă şi al o$ţinerii de contracte de muncă !n străinătate de către cetăţenii rom3ni?restează ser7icii &ratuite deinformare, orientare şi documentare !n domeniul muncii şi solidarităţii sociale, entru in7estitorii străini şiautotoni-<

ursa" 67 ;3/9/44 pri$ind organizarea şi funcţionarea *inisterului *uncii, olidarităţii ociale şi +amiliei

Corpul ,taşaţilor pe ro)leme de uncă şi ociale

"onform art- din otar3rea de 4u7ern 02. din 2881 entru modificarea şi comletarea 4/0/ din 2880, Corpul $taşaţilor pe %robleme de &uncă şi #ociale   este arte inte&rantă aMinisterului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei MMSSF@, aflată !n directa su$ordonare aSecretarului de Stat coordonator al DMS-

Acti7itatea ataşaţilor se adresează exclusi7 migranţilor care lucrează în străinătate,concentr3ndu)se asura asigurării respectării drepturilor lor în domeniile  muncii şi protecţiei sociale, indiferent de contextul lecării şi tiul de !ncadrare !n muncă la destinaţie- 7ezi "aseta '-

Caseta 11: ,tri)uţiile ataşaţilor pe pro)leme de muncă şi sociale 'n străinătate

asi&ură rerezentarea Ministerului !n cadrul misiunilor dilomatice, oficiilor consulare şi la alte rerezentanţeale (om3niei !n străinătate?

 romo7ează măsurile de asi&urare şi rote>are a dreturilor şi li$ertăţilor lucrătorilor rom3ni care lucrează !nstrăinătate !n domeniul muncii şi securităţii sociale?

asi&ură consultanţă !n liti&ii şi conflicte de muncă, !n scoul resectării dreturilor cetăţenilor rom3ni carelucrează !n strainatate, otri7it le&islaţiei alica$ile !n statul resecti7?

informează şi acordă sri>in cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinatate cu ri7ire la alicarea acordurilor,con7enţiilor, !nţele&erilor şi tratatelor internaţionale la care (om3nia este arte !n domeniul forţei de muncă şi asecurităţii sociale?

menţine le&ături ermanente cu cetăţenii rom3ni care lucrează !n străinatate, astfel !nc3t aceştia să !şi oataexercita dreturile constituţionale?

or&anizează şi !ntrerinde acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinatate!n ri7inţa riscului muncii ile&ale şi a lisei asi&urărilor sociale

2

Page 26: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 26/33

(ursa" DDD.ofm.ro  !

An&a>aţi ai MMSSF şi numiţi de ministrul care conduce această instituţie 4 12B288 entru modificarea şi comletarea 4 88B2881 ri7ind or&anizarea şi funcţionarea MinisteruluiAfacerilor Externe, art- 0@, ataşaţii !şi desfăşoară acti7itatea !ntr)un saţiu de intersecţie aautorităţii MMSSF şi MAE- #e de o arte, ei asi&ură rerezentarea MMSSF !n cadrulrerezentanţelor (om3niei !n străinătate fiind coordonaţi de Secretarul de Stat care conduceDMS@ dar sunt, !n acelaşi tim, ;suuşi autorităţii şefului misiunii dilomatice e l3n&ă care !şidesfăşoară acti7itatea şi acţionează su$ !ndrumarea acestuia< 4 12B288, art- 1@, a73nd;atri$uţii de consiliere< !n raort cu şeful misiunii dilomatice-

=nce3nd cu ianuarie 288, măsura !nfiinţării "orului ataşaţilor e ro$leme de muncă şisociale de7ine efecti7ă rin instalarea la misiunile dilomatice din 1 ţări a c3te unui ataşat-#ngaria, 7ermania,  Italia şi pania sunt !n rezent ţările unde rom3nii care muncesc !nstrăinătate ot $eneficia de măsura de rotecţie instituită de statul rom3n-

Adotarea unei asemenea măsuri oate fi considerată un semn al reocuării cresc3nde ecare statul rom3n o manifestă de la sf3rşitul anilor R58 entru mi&raţia cetăţenilor săi- ;#ro&resul<este e7ident dacă ne &3ndim numai la fatul că, trimiţ3ndu)şi rerezentanţi !n străinătate, MMSSF!şi extinde saţiul de acţiune inter7enind nu numai la ori&ine, c3nd e7enimentul mi&raţiei este un lan fie şi !ntr)o faza a7ansată de ela$orare@ sau de>a un fat !mlinit ersoana este un fostmi&rant@, ci şi la destinaţie, c3nd rocesul de mi&raţie este !n desfăşurare- Dacă ;!n rinciiu<măsura umle un saţiu neacoerit 3nă !n 288 şi creează remisele !m$unătăţirii situaţieicetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate, este &reu de resuus că, cel uţin !n acestmoment, se oate 7or$i de scim$ări ma>ore !n situaţia efecti7ă a mi&ranţilor induse deacti7itatea instituţiei- #entru a susţine afirmaţia este suficient să luăm !n calcul resursele limitate e care "A#MS le are la disoziţie !n raort cu numărul mi&ranţilor rom3ni, răs3ndireateritorială a acestora la destinaţie, comlexitateaBdi7ersitatea situaţiilor de muncă şi număruldestinaţiilor acti7e-

+n o$stacol o$iecti7 !n acti7itatea "A#MS 7ine din ;răs3ndirea< e care o au e teritoriul ţăriide destinaţie muncitorii mi&ranţi- *n cazul Saniei, sre exemlu, ataşatul e ro$leme de muncăşi sociale din Sania are $iroul la Madrid- Mi&raţia rom3nească !n Sania nu este !nsă unaconcentrată teritorial, de>a !n faza actuală se oate 7or$i desre comunităţi rom3neşti, răs3ndite e teritoriul i$eric- Dacă luăm !n considerare numai $isericile ortodoxe rom3neşti ca indicator alexistenţei unei comunităţi consistente, urmărind Fi&ura 0,   de7ine e7ident că, !n realitate, arecur&e la ser7iciile ataşatului rin adresare directă sau a solicita delasarea acestuia ridicăserioase ro$leme- Sudul Saniei re&iunea Almeria@, ciar dacă are ro$a$il mai uţinecomunităţi comacte de rom3ni ortodocşi este şi ea o destinaţie redilectă, !n secial entru

muncitorii !n a&ricultură- (ăs3ndirea teritorială a muncitorilor e teritoriul ţărilor de destinaţieeste numai un rim ti de o$stacol de care se lo7eşte acti7itatea ataşaţilor-

% altă ro$lemă 7ine din numărul ridicat al celor care muncesc !n străinătate, !n secial !nţările destinaţii acti7e ale mi&raţiei rom3neşti- 'umai !n Sania, Ministerul Muncii saniol dădea u$licităţii date conform cărora e teritoriul acestei ţări se aflau le&al la 08 setem$rie 288/1-58 rom3ni- =n *talia, !n 2880, #olizia di Stato menţiona existenţa a 205-12. rom3ni aflaţile&al e teritoriul ţării- "ifrele rezentate sunt cu si&uranţă deăşite astăzi, dar scoul lor !n

2.

Page 27: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 27/33

contextul nostru este de a da un ordin de mărime- Dacă este 7or$a de sute de mii de oameni,atunci cu si&uranţă !n funcţionarea "orului de Ataşaţi cu un sin&ur rerezentat !n fiecare dintrecele două ţări, 7a ridica ro$lema eficacităţii2/ acti7ităţii instituţiei-

Dacă ne uităm la aceleaşi două ţări din ersecti7a situaţiilor de mi&raţie, 7om constata căa7em de)a face cu o mare di7ersitate şi, este de resuus, cu o aceeaşi mare di7ersitate a

 ro$lemelor de muncă şi sociale@ asociate- "a să luăm numai exemlul Saniei, aici existărom3ni care au muncit ile&al şi duă o erioadă şi)au le&alizat situaţia, muncitori !n situaţie de;&uest orers<, muncitori clandestini, există şomeri le&ali sau clandestini@, există accidente demuncă, !m$olnă7irii etc- Fiecare dintre aceste situaţii ridică ro$leme secifice cărora un sin&ur ataşat tre$uie să le răsundă şi să le rezol7e sau să le re)direcţioneze solicitările către alteinstituţii cometente-

+igura 0: 3iserici ortodoxe romneşti 'n pania

conform *itropoliei )rtodoxe rom'ne a :uropei )ccidentale şi *eridionale" tt:BB-mitroolia)aris-roBJsu$>ectTaroiiBindexUEsa&ne @

"A#MS răm3ne la mai $ine de un an de la !nfiinţare şi o instituţie cu o deficienţa serioasăde ;acoerire<- *talia, Sania, 4ermania, +n&aria sunt destinaţii rerezentati7e entru mi&raţiarom3nească, !nsă ţări !n care trăiesc şi muncesc un număr semnificati7 de rom3ni răm3n !ncă !nafara măsurilor de rotecţie instituite- #e $aza datelor roduse !n cadrul unui studiu %*M din288)2882 asura mi&raţiei din rural şi oraşelor mici şi mi>locii, Dumitru Sandu discuta !n 2882desre . ;rute ma>ore< ale mi&raţiei rom3nilor: *talia, Sania, 4ermania, +n&aria, urcia şi*u&osla7ia Sandu- 2882: @- Dintre acestea doar 1 sunt acoerite de ataşaţii e ro$leme de

muncă şi sociale- Alte ţări, clasificate !n studiul amintit ca ;rute de ran&ul doi< *srael, 4recia,Franţa, Austria, S+A, #ortu&alia@, sau de ;ran&ul trei< An&lia, #olonia, *rlanda, "anada, "eia@sunt !n afara scemei Ministerului i$id: @- Dacă ne uităm din ersecti7a destinaţiilor, "orulataşaţilor e ro$leme de muncă şi sociale este mai de&ra$ă un ;răsuns< la resiunile mi&raţiei,!ndretat exclusi7, cel uţin entru moment, sre ţările mem$re ale +niunii Euroene-

2/ ermenul este utilizat !n sensul de măsură !n care o$iecti7ele unei inter7enţii au fost realizate sau se aşteatăsă fie realizate, lu3nd !n considerare imortanţa lor relati7ă5 ():C<, /44=!

2/

Page 28: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 28/33

"ontactul ermanent cu lucrătorii rom3ni !n străinătate, ciar cu resurse limitate, !iasi&ură !nsă "A#MS un rol fundamental !n structurarea oliticilor rom3neşti de mi&raţieemi&raţie@ şi a sta$ilirii direcţiilor de acţiune ale DMS, rin furnizarea a cel uţin două tiuri deinformaţie: cea le&ată de iaţa muncii !n ţările de destinaţie şi cea le&ată de ro$lemeleBtiurile de ro$leme cu care se confruntă rom3nii care muncesc !n afara ţării- =nre&istrarea şi codificarea

informaţiei referitoare la tiurile de situaţii e care cetăţenii rom3ni le suun atenţiei ataşaţilor rin etiţii@ !ntr)o $ază de date este un rim as către identificarea ro$lemelor mi&raţiei forţeide muncă şi adotarea de măsuri care să se adreseze !n mod direct acestora-

$. Disfuncţionalităţi

=n a$senţa unei re&lementări le&islati7e naţionale ri7ind a&enţii ri7aţi de ocuare aforţei de muncă, aşa cum sunt definiţi !n "on7enţia *L% nr- 6B55/, acti7itatea a&enţilor deocuare a forţei de muncă !n străinătate din (om3nia are un ronunţat caracter comercial, asectcare oate conduce la an&a>are necorelată cu re&ătirea rofesională a lucrătorilor mediaţi, efondul lisei alternati7elor 7ia$ile de ocuare !n (om3nia- otodată, le&islaţia naţională

alica$ilă a&enţilor ar tre$ui să fie comletată de standarde tenice, recomandări, coduri de eticăşi mecanisme de autore&lementare-

% re&lementare unitară a acti7ităţii de oferire de ser7icii de ocuare a forţei de muncă caresă se alice at3t a&enţilor de ocuare a forţei de muncă !n străinătate, c3t şi %MFM, !n calitatea sade oerator !n domeniul lasării forţei de muncă !n străinătate oate fi, !n acest context, extrem deutilă- De exemlu, !n cazul medierii de lucrători !n a$senţa Acordurilor $ilaterale de re&lementarea circulaţiei forţei de muncă, nu există nici o re7edere le&islati7ă care să imună %MFM săsta$ilească rin contractul de ofertă fermă şi includerea !n contractele indi7iduale de muncă alesolicitanţilor a re7ederilor referitoare la condiţiile de transort, de locuit şi de asi&urare a ranei,aşa cum este re7ăzut entru a&enţii de ocuare- otodată, dacă a&enţii de ocuare a forţei de

muncă !n străinătate sunt o$li&aţi să se asi&ure de includerea elementelor referitoare la condiţiilede desfăşurare a acti7ităţii !n străinătate re7ăzute de art- 8, lit- c@)r@ din Le&ea .B2888 !ncontractul indi7idual de muncă, aceeaşi o$li&aţie nu este re&lementată şi entru %MFM, situaţie!n care se ot !ncălca dreturi ale lucrătorilor-

Deşi cunosc fatul că le&ea !i o$li&ă să asi&ure e7itarea du$lei imuneri şi a du$lei erceeri de contri$uţii de asi&urări sociale, a&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate,nu ştiu exact ce anume ar tre$ui să facă să resecte această o$li&aţie- De cele mai multe ori, ractic, e7itarea du$lei imuneri şi a du$lei erceeri de contri$uţii de asi&urări sociale esteimosi$ilă- Situaţiile ractice la care ne referim sunt cele !n care le&ea statului de destinaţieo$li&ă an&a>atorul la lata acestor contri$uţii şi !n acelaşi tim se asi&ură 7oluntar, entru aceleaşiriscuri !n (om3nia, otri7it art- . din Le&ea .B2888-

*nsecţia muncii nu oate 7erifica contractele indi7iduale de muncă şi cu ri7ire laconcordanţa clauzelor cu le&islaţia statului unde !şi 7a desfăşura acti7itatea solicitantul de loc demuncă- % $arieră ridicată !n desfăşurarea acti7ităţii de control a *nsecţiei muncii o rerezintăinterzicerea contactului direct al insectorilor de muncă cu etiţionarul, stiulată !n %rdonanţanr- 2/B2882 ri7ind re&lementarea acti7ităţii de soluţionare a etiţiilor, art--şi art- 1/ alin- dinL66B555 ri7ind Statutul funcţionarului u$lic- Acesta este necesar !n scoul 7erificării surseişi aflării de mai multe informaţii !n 7ederea rezol7ării c3t mai eficiente a etiţiei- Deşi disoziţiile

26

Page 29: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 29/33

le&ale interzic contactul direct cu etiţionarul, insectorii de muncă ot solicita informaţii de laacesta !n scris-

Deoarece (om3nia nu este !ncă mem$ră a +niunii Euroene, cetăţenii rom3ni carelucrează !n străinătate nu $eneficiază de asimilarea !n (om3nia a erioadelor de contri$uţie !n

sistemele de securitate socială din ţările +niunii Euroene- =n acelaşi tim, !n ţările +E erioadele de contri$uţie !n (om3nia sunt asimilate datorită extinderii re7ederilor (e&ulamentului 186 şi la cetăţenii non)comunitari- =n aceste condiţii, lucrătorii mi&ranţi care se!ntorc !n (om3nia duă o erioadă de exercitare a unei acti7ităţi !ntr)o ţară a +E şi totodată, de lată a contri$uţiilor !n resecti7a ţară, sunt !n imosi$ilitatea de a $eneficia !n (om3nia dedreturi de securitate socială !n $aza contri$uţiei la sistemul de securitate al resecti7ei ţări a +E-#entru a e7ita situaţiile !n care, la !ntoarcere, dretul la restaţii de securitate socială !n (om3niaeste refuzat sau diminuat din cauza lisei contri$uţiei la sistemul din ţară care este o$li&atoriu entru salariaţi@, lucrătorilor rom3ni care desfăşoară acti7ităţi !n străinătate li se oferă osi$ilitatea de a se asi&ura 7oluntar oferit de le&islaţie ersoanelor care nu au statut de salariat@!n sistemul din (om3nia, conform 'ormelor Metodolo&ice de alicare a Le&ii .B2888- =n acestcaz, deşi forma de asi&urare entru lucrătorul mi&rant este de ti 7oluntar, ea rerezintă !nmomentul de faţă şi 3nă la inte&rarea (om3niei !n +niunea Euroeană sin&ura osi$ilitate rincare se oate asi&ura continuitatea dreturilor, cu exceţia cazurilor de desfăşurare a acti7ităţii !n"eia sau 4ermania-

Această situaţie oate fi considerată du$lă erceere de contri$uţii de asi&urări sociale şieste contrară rinciiului enunţat !n Le&ea .B2888 care stiulează e7itarea du$lei erceeri decontri$uţii de asi&urări sociale !n cazul cetăţenilor rom3ni care lucrează !n străinătate- "u at3t maimult cu c3t lucrătorul mi&rant desfăşoară acti7itate !n ţara de destinaţie ca ersoană salariată-#ractic, această ersoană se &ăseşte !n situaţia de a a7ea un du$lu statut, de salariat !n ţara dedestinaţie şi de ersoană non)salariată !n (om3nia, fat care are incidenţă şi asura statisticilor  ri7ind ocuarea !n (om3nia-

#erceerea de contri$uţii de asi&urări sociale de la cetăţenii rom3ni care lucrează !nstrăinătate funcţionează diferit, !n funcţie de existenţa acordurilor $ilaterale de securitate socială!ntre (om3nia şi alte state-

=n rezent (om3nia a semnat acorduri $ilaterale entru luarea recirocă !n considerare asta&iilor de cotizare doar cu "eia şi 4ermania- Deartamentul entru Munca !n Străinătate  careeste resonsa$il de e7aluarea şi monitorizarea acestui acord rin  Direcţia de E7aluare şiMonitorizare Acorduri@ ar tre$ui să cola$oreze cu "asa 'aţională de #ensii şi alte dreturi deAsi&urări Sociale entru !ndelinirea re7ederilor acordului-

#3nă la inte&rarea (om3niei !n +niunea Euroeană, entru e7itarea du$lei erceeri decontri$uţii de asi&urări sociale, conform art- 8, lit- din Le&ea .B2888, (om3nia ar fi tre$uitsă !nceie acorduri $ilaterale care re&lementează acordarea restaţiilor de securitate socială re7ăzute de le&islaţia celor două state, cum este cel !nceiat !ntre (om3nia şi cele două stateamintite, "eia şi 4ermania-

Duă inte&rarea (om3niei !n +niunea Euroeană, anumite disoziţii din con7enţiile desecuritate socială semnate !ntre (om3nia şi alte state mem$re, 7or continua să se alice, numai !nmăsura !n care sunt mai fa7ora$ile, conform (e&ulamentului 660B2881, art- 6-

$I. Conclu&ii şi recomandări

25

Page 30: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 30/33

Mi&raţia entru muncă a cunoscut o traiectorie ascendentă !n (om3nia duă 565, de7enind ro$a$il cea mai imortantă formă de mo$ilitate internaţională a73nd ca ori&ine (om3nia-#lecările entru muncă nu rerezintă !nsă o cate&orie omo&enă- (aortul roune distincţia !ntredouă contexte de lecare entru muncă: contextul $azat e accetarea indi7idului ca lucrător mi&rant !n ţara de destinaţie şi contextul $azat e lisa accetării indi7idului ca lucrător mi&rant

!n ţara de destinaţie- Fiecare dintre cele două contexte delimitează rima sec7enţă a unor traseede mi&raţie distincte-

Existenţa restricţiilor !n circulaţia forţei de muncă determină reorientarea unei ărţiconsistente a otenţialilor mi&ranţi către trasee al căror sco declarat !n situaţie formală estediferit de muncă- #entru mi&raţia !n +niunea Euroeană, ieşirea din ţară !n scouri turistice este ro$a$il strate&ia cea mai frec7entă- +tilizarea unor astfel de trasee entru a une !n alicare o7erita$ilă mi&raţie entru muncă ridică ro$leme seciale !n a$ordarea asectelor instituţionaleale mi&raţiei- Aceste trasee nu intersectează instituţiile definite formal@ care aar şi se dez7oltădatorită mi&raţiei entru muncă- Funcţiile erformate de instituţiile le&ale !n cazul mi&raţieile&ale entru muncă sunt ro$a$il erformate !n informal de ersoane sau ciar instituţiiBor&anizaţii- "eea ce nu !nseamnă că aceste trasee nu cunosc inter7enţii instituţionale-*nstituţiile cu care se !nt3lnesc mi&ranţii care se !nscriu !ntr)un context de lecare caracterizat delisa accetării lor ca lucrători mi&ranţi de către statul de destinaţie sunt !nsă instituţii alemi&raţiei şi nu instituţii ale mi&raţiei forţei de muncă- De aici deri7ă una din dificultăţile esenţialede mana&ement al mi&raţiei entru muncă- Măsuri le&islati7e care ri7esc forme diferite demo$ilitate turism, sre exemlu@ se alică de facto unor indi7izi a căror delasare 7izeazămunca- *nstituţiile care le alică sunt use !n situaţia ;na7i&ării< !ntre Scilla şi "ari$da, ca săfolosim o exresie insirat rousă de un secialist- Măsurile le&ate de li$era circulaţie nu ot ficonceute entru a aduce atin&ere interesului turiştilor dar ot fi ineficiente ca măsuri de controlsau rotecţie@ !n cazul celor care ieşind ca turişti se delasează de fat entru muncă-

Dez7oltarea mi&raţiei entru muncă a condus la sf3rşitul anilor R58, !nceutul anilor 2888 laintensificarea interesului entru această formă de mo$ilitate internaţională- =nfiinţarea %ficiului entru Mi&raţia Forţei de Muncă şi scim$area re&lementărilor conexe ri7ind a&enţii ri7aţi demediere, !nfiinţarea Deartamentului entru Muncă !n Străinătate şi a "orului Ataşaţilor e#ro$leme de Muncă şi Sociale, aariţia unei oziţii de secretar de stat !n Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt elemente care marcează un roces de construcţieinstituţională !n domeniu- Deşi !n mod e7ident eforturile şi reocuarea statului rom3n entrumi&raţie s)au intensificat, (om3niei !i liseşte !ncă o olitică coerentă !n domeniu care să 7izezee7oluţii e termen lun&- Există !ncă o serie de disfuncţionalităţi e iaţa medierilor le&ale, cărorastatul 7a tre$ui să le răsundă şi o serie de asecte e care 7a tre$ui să le re&lementeze, mai alesdin ersecti7a 7iitoarei inte&rări !n +niunea Euroeană- (ecomandărileBdisfuncţionalităţileformulateBidentificate de noi rerezintă cu si&uranţă numai o arte a rocesului de construcţie rin care (om3nia tre$uie să răsundă ro7ocărilor mo$ilităţilor forţei de muncă-

 

Continuarea încAeierii de con$enţii de securitate socială , !n temeiul (e&ulamentului 660- Deexemlu, !n cazul !n care o ersoană a fost suusă unei du$le erceeri de contri$uţii deasi&urări sociale din cauza lisei unui acord $ilateral care re&lementează acordarea restaţiilor de securitate socială semnate de (om3nia cu alte state mem$re, asi&uratul să oată ota entru una dintre 7arianta cea mai fa7ora$ila lui- Acest lucru oate fi realizat rin includereain 7iitoare con7enţii $ilaterale de securitate socială, a unei re7ederi care să secifice fatul

08

Page 31: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 31/33

că ersoana !n cauză oate să alea&ă dret erioadă de contri$uţie e cea care este maifa7ora$ilă lucru 7ala$il doar entru situaţiile de du$lă erceere de dinainte de inte&rare@- 'ecesitatea !nceierii de acorduri este re7ăzută şi !n "on7enţia euroeană a statutului >uridical lucrătorului mi&rant-

 &eintroducerea acreditării agenţilor pri$aţi de ocupare a forţei de muncă  o atenţie sorită ar tre$ui acordată !n acest caz monitorizării riscului de aariţie a coruţiei şi reducerea $irocraţiei@- Deşi %rdonanţa 4u7ernului nr- 10B 2882 a eliminat o$li&ati7itatea acredităriiacestor firme de către Ministrul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, rerezentanţi ai atronatului a&enţilor economici acreditaţi entru selecţia şi lasarea forţei de muncă susţinreintroducerea criteriului acreditării- =n acelaşi tim, este necesară reintroducerea unor sancţiuni drastice entru a&enţii de ocuare a forţei de muncă !n străinătate entruneresectarea le&ii, !n sensul !ntreruerii sau susendării temorare a acti7ităţii lor- Aceastărecomandare resuune coordonarea cu resonsa$ilităţile *nsecţiei muncii !n acest domeniu-=n rezent, *nsecţia muncii are dretul de susendare a acti7ităţii doar !n domeniul securităţiişi sănătăţii muncii-

 mbunătăţirea procedurilor utilizate de către agenţii de mediere !n raort cu solicitanţii delocuri de muncă !n străinătate- =n acest sens, ot fi luate !n considerare o serie de asecte,e7idenţiate !n diferite documente naţionale şi internaţionale:

− !n ceea ce ri7eşte mediatizarea ofertelor de către a&enţii de ocuare a forţei demuncă, *nsecţia muncii ar tre$ui să com$ată racticile incorecte de u$licare aanunţurilor, să interzică u$licarea anunţurilor ri7ind ofertele de locuri de muncăinexistente sau neconforme cu realitatea?

− !n ceea ce ri7eşte recrutarea şi lasarea solicitanţilor, a&entul de ocuare nu ar tre$ui să recruteze sau să laseze lucrători entru acti7ităţi care imlică riscul roducerii unor accidente &ra7e sau !n condiţii care)i fac 7ulnera$ili la a$uz sau

tratament discriminatoriu de orice fel- otodată, a&enţii de lasare ar tre$ui să re7ină rin acti7ităţile e care le desfăşoară oferirea de locuri de muncă coiilor?− sta$ilirea unor criterii sau limite entru sta$ilirea de către a&enţi a comisionului şi

secificarea clară a destinaţiei comisionului?

 Implicarea inspectorilor de muncă în seminarii de instruire pri$ind aplicarea legii- =nacceţiunea Asociaţiei *nternaţionale a *nsecţiei Muncii entru a re7eni !ncălcareadisoziţiilor le&ale, e l3n&ă acti7itatea de control, *nsecţia muncii ar tre$ui să mai ai$ăacti7ităţi ri7ind:

− creşterea &radului de conştientizare a imortanţei resectării disoziţiilor le&ale?− consilierea şi informarea ri7ind disoziţiile le&ale?− instruirea a&enţilor de ocuare a forţei de muncă !n străinătate şi a lucrătorilor?− o$ser7area şi monitorizarea acti7ităţii a&enţilor de ocuare a forţei de muncă !n

străinătate !n scoul re7enirii !ncălcării disoziţiilor le&ale- Seminar 'aţional ri7ind traficul de ersoane !n scoul muncii forţate, 9ucureşti, (om3nia, 20)21martie 288., Volf&an& F- 7on (ictofen, "onsultant al Asociaţiei *nternaţionale a*nsecţiei Muncii@-

0

Page 32: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 32/33

 ntărirea cooperării dintre agenţia statului şi agenţii pri$aţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate, fat recomandat şi de "on7enţia euroeană referitoare la statutul lucrătoruluimi&rant?

 ncuraarea auto-reglementarii acti$ităţii agenţilor de ocupare a forţei de muncă în

 străinătate. Wările de ori&ine şi de destinaţie ale lucrătorilor mi&ranţi ar tre$ui să !ncura>ezeauto)re&lementarea de către a&enţii de ocuare a forţei de muncă a desfăşurării rorieiacti7ităţi- Auto)re&lementarea ar tre$ui să includă adotarea de către a&enţii de ocuare aforţei de muncă a unui cod de ractici, care să curindă:

) standarde minime entru rofesionalizarea ser7iciilor oferite de a&enţii de ocuare, caresă includă secificări referitoare la calificările minime ale ersonalului şi ersoanelor deconducere ale acestor a&enţi?) informarea comletă şi clară a solicitanţilor de locuri de muncă !n străinătate desretotalitatea termenilor şi condiţiilor acti7ităţii desfăşurate de a&enţii de ocuare a forţei demuncă?) rinciiul conform căruia, !nainte de mediatizarea ofertelor de locuri de muncă, a&entulde ocuare a forţei de muncă !n străinătate este o$li&at să o$ţină de la an&a>ator toateinformaţiile referitoare la locurile de muncă, inclusi7 funcţiile şi resonsa$ilităţilesecifice, salariile şi alte $eneficii, condiţiile de muncă, de transort, cazare şi masă-

02

Page 33: Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

7/17/2019 Diagnoza Institutionala a Fenomenului Mobilitatii Fortei de Munca Romanesti Мn Spatiul European

http://slidepdf.com/reader/full/diagnoza-institutionala-a-fenomenului-mobilitatii-fortei-de-munca-romanesti 33/33

3i)liografie9oudon, (aGmond? 9esnard, #ilie, "eraoui, Moamed, LecuGer, 9ernard)#ilie- 55.-

 <icţionar de sociologie. +ni7ers Encicloedic- 9ucureştiDiminescu, Dana, 9ertomiXre- 2880- La saison rocaine Y OZrusalem- !n Dana Diminescu

coord-@ editor@: Eisibles mais peu nombreux. es circulation migratoires roumaines,

[dition de la Maison des sciences de lRomme- #arisFried$er&, Erard- 55/- %r&anizaţia- =n (- 9oudon coord-@- %ratat de sociologie- umanitas-9ucureşti

Lăzăroiu, Se$astian- 2882- Mi&raţia circulatoria a forţei de muncă din (om3nia- "onsecinţeasura inte&rării euroene-

Lăzăroiu, Se$astian- 2880- Mi&ration trends in selected E+ alicant countries- Colume *C – (omania: more ;out< tan ;in< at te crossroads $eteen Euroe and te 9alans- *%M-Ciena

MasseG et all- 550- eories of *nternational Mi&ration: A re7ie and Araisal- opulation and  <e$elopment &e$ieD, Colume 5, *ssue 0, 10)1..

Micalon, 9ZnZdicte- 2880- De la oliti\ue des  0ussiedler  Y la circulation- Di7ersification des

 rati\ues mi&ratoires des Saxons de ransGl7anie- !n Dana Diminescu coord-@ editor@:Eisibles mais peu nombreux. es circulation migratoires roumaines, [dition de la Maisondes sciences de lRomme- #aris

%*M- 288- &iscurile migraţiei ilegale în statele #niunii :uropene /44/-/44" Ce s-a scAimbat?. ercepţii şi curente. (aort de cercetare entru re&ătirea unei camanii deinformare la scară naţională- -iom-roBmi&ratieBroBome-tm 

Sandu, Dumitru, (adu, "osmin, "onstantinescu, Monica, "io$anu, %ana- 2881- 0 countrF report on &omanian migration abroad" stocGs and floDs after 3H2H. tt:BB-mi&rationonline-czB

Sandu, Dumitru- 2882- Mi&raţia transnaţională a rom3nilor din ersecti7a unui recensăm3ntcomunitar- !n ociologie rom'nească nr- 0)1-

er$an, Monica, 4ri&oraş, Clad-288- Do&enii din eleorman !n ţară şi !n străinătate ) un studiu

asura mi&raţiei circulatorii !n Sania, ociologie &om'nescă nr-2B2888

 %rogramul %(are 2))* Consolidarea #ocietatii Ci"ile in +omania ,ditor: #ocietatea $cademica din +omania $utori:aria 9iculescu sociolog Confederaţia -aţională #indicală Cartel $/0$ *ana =lena $l-oi consilier >uridic Confederaţia -aţională #indicală Cartel $/0$ Daniela Corina 4adu sociolog Confederaţia -aţională #indicală Cartel $/0$ Daniel ?o&a@ u)lic Information *fficer rgani!aţia Internaţională pentru &igraţie 3I&'onica Constantinescu sociolog Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 3ICCV'

 Iunie 2))4 

Continutul acestui material nu repre!inta in mod necesar po!itia oficiala a 5niunii ,uropene


Recommended