Home > Documents > Diagnosticarea sistemului de franare

Diagnosticarea sistemului de franare

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Author: tirlea-ionut
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 14

Transcript
 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  1/14

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  2/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  1.Introducere

  In e"olutia automo#ilelor$sistemul de franare a a"ut intodeauna o atentie sporita

  deoare!e a!esta a%uta la e"itarea e"enimentelor de natura peri!uloasa !are pot aparea in

  deplasare.Deoare!e a!est sistem are o importanta ridi!ata si este utili&at fre!"ent in regimul de

  deplasare$periodi! tre#uie "erifi!at astfel in!at parametrii de fun!tionare sa fie in limitele

  admise pentru a oferi siguranta pasagerilor si a parti!ipantilor la trafi!.'onform a!estor

  standarde$in lu!rarea !e urmea&a a fi pre&entata s(a fa!ut o diagnosti!are a sistemului de

  franare !u a%utorul standului de franare !u rulouri.

  ) parte din in!e!arile sistemelor automo#ilului se efe!tuea&a pe drum in !onditii reale

  de rulare a"and in "edere determinarea de!eleratiei maxime$ masurarea spatiului minime de

  franare i !al!ularea de!eleratiei medii pe par!ursul efe!tuarii pro#ei.ș

  'u toate !a a!easta metoda pre&inta a"anta%ul soli!itarii sistemului de franare in

  !onditii reale de drum$ are i de&a"anta%ul !a in anumite perioadeș   pro#ele nu pot fi efe!tuate

  din !au&a !onditiilor atmosferi!e$ ploaie$ ninsoare$ polei$ "ant puterni!. Pentru efe!tuarea

   pro#ei pe drum este ne!esara deplasarea automo#ilului din sta ia de intretinere pe portiuni dețdrum ade!"ate efe!tuari pro#elor$ a!este portiuni fiind situate de regula in afara lo!alitatilor$ si

  ai!i pro#a fiind influentata de starea drumului$ "ite&a si dire!tia "antului.In pre&ent pro#ele de

  diagnosti!are se efe!tuea&a !u a%utorul standurilor spe!iali&ate.

  2.Standul utilizat in laborator

  *ig +.S!,ema standului de franare

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  3/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  +(ele!tromotor-2(!upla%-(lagarul !ar!asei-4(redu!tor-/(parg,ie-(rea&em-1(mar!i

  tensometri!e-8(lagarele rulourilor-(rulouri-+0(rola auto#lo!are

  *ig 2.Dinami!a rotii la franarea !u rulouri

  *ig . Sistemul de a!tionare al rulourilor 

  In !a&ul standului utili&at in la#orator$fie!are rulou era a!tionat de !atre un

  motor.Primul motor a!tiona asupra rulourilor din stanga$in timp !e al doilea motor a!tiona

  asupra rulourilor din dreapta.'u a%utorul unei transmisii !u lant$se reali&a antrenarea rulourilor 

  in "ederea simularii deplasarii si astfel o#tinerea datelor ne!esare pentru masurare.

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  4/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  *ig 4. Transmisia !u lant a sistemului de a!tionare al standului

  3.Determinarea momentului de franare

  *orta de franare a auto"e,i!ulului

   F fr= F fr 1+ F fr 2

  omentul de franare

   M fr=( F fr 1+ F fr 2 )∗ Rrulou= F fr∗ Rrulou

  omentul motor 

   M m=  M fr

  ireductor∗η reductor

  In general ηredu!tor 3 0.(0./

  'u a%utorul fortei de franare !unos!ute si a greutatii auto"e,i!ulului$se pot determina

  anumiti parametrii ne!esari pentru a!est tip de diagnosti!are a sistemului de franare al

  auto"e,i!ulului.

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  5/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  +.fi!a!itatea sistemului de franare56

   E= Σ ( F fr )max

  G  ∗100 [ ]>50

  ste definita !a raportul dintre forta de franare a auto"e,i!ului5suma tuturor fortelor6

  raportata la greutatea auto"e,i!ulului.

  2.De&e!,ili#rul sistemului de franare5D6

  | F frstg− F frdr| Max( F frstg ,F frdr)

  ∗100 [ ]

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  6/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  2.'ondu!ator auto$pasager dreapta$pasager spate

  .In!ar!are !u numarul maxim admis de pasageri$in!lusi" !ondu!atorul auto 5 / pasageri6

  Programul de lu!ru al standului a"ea posi#ilitatea de a afisa re&ultatele o#tinute in mai

  multe moduri !e urmea&a a fi pre&entate in figurile !e urmea&a.

  *ig /.Afisarea detaliata a datelor 

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  7/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  *ig . Afisarea de tip grafi! a informatiilor

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  8/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  *ig 1 .Afisarea standard a programului

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  9/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

    In !adrul masurarilor efe!tuate$primul set de masuratori s(a efe!tuat la presiunea de P32 #ar$apoi a!easta s(a ridi!at la 2$/ #ar$urmand !a

  ultimul set de masurari sa se fa!a la P3+$/ #ar.

  Ta#el +.+ Prelu!rarea datelor experimentale

  Presiunea[bar] G[N] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] [!] "[!] #1[!] #2[!] #3[!] #4[!] a[$%s&2]

  P1'2 bar 1501()11 4120 342* 1202 1255 **)*0 12)04 5* 20 8 8 *)53

  P1'2 bar 1+05()5( 3(03 4034 302* 313+ 82)*5 3)3+ 52 33 8 ( 8)11

  P1'2 bar 184+2)23 3844 4233 313( 33(* +()10 ( *8 43 12 ( +)+*

  P2'2)5 bar 151**)2* 3124 31*+ 2503 2*2( +5)32 2)(1 83 33 8 8 +)3(

  P2'2)5 bar 1*((0)(2 3400 358* 302* 312+ ++)33 4)2+ 55 40 8 ( +)5(

  P2'2)5 bar 18*1()38 3558 3(34 3420 3*1* +8)03 +)5+ 5* 18 11 10 +)*5

  P3'1)5 bar 152*4)3* 3*3+ 3*45 2582 2530 81)20 0)+ 42 2( ( 8 +)(+

  P3'1)5 bar 1*883)01 3548 3+25 2(0+ 321+ +()35 +)01 48 2+ + 8 +)+8

  P3'1)5 bar 18*2()1( 3*+* 3855 3202 348* +*)33 *)31 58 34 ( ( +)4(

  Ta#el +.2 Prelu!rarea datelor experimentale

  P[bar] "[!] [!] Nr ,e ,inti pana la oprire

  P1'2 bar 33 24 * ,inti

  P1'2 bar 32 24 * ,inti

  P1'2 bar 35 28 8 ,inti

  P2'2)5bar 22 28 * ,inti

  P2'2)5bar 30 2+ + ,inti

  P2'2)5bar 38 2* + ,inti

  P3'1)5bar 32 25 * ,inti

  P3'1)5bar 31 25 * ,inti

  P3'1)5bar 2( 28 + ,inti

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  10/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  5.eprezentari grafice

  15000 15500 1*000 1*500 1+000 1+500 18000 18500 1(000

  *00

  *50

  +00

  +50

  800

  850

  (00

  a.p1/

  a.p2/

  a.p3/

  15000 15500 1*000 1*500 1+000 1+500 18000 18500 1(000

  *500

  *+00

  *(00

  +100

  +300

  +500

  ++00

  +(00

  8100

  8300

  8500

  .p1/

  .p2/.p3/

  -2015-

  [

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  11/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  15000 15500 1*000 1*500 1+000 1+500 18000 18500 1(000

  0

  2

  4

  *

  8

  10

  12

  ".p1/

  ".p2/

  ".p3/

  1 12 14 1* 18 2 22 24 2* 28 3

  *00

  *50

  +00

  +50

  800

  850

  (00

  a.G1/

  a.G2/a.G3/

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  12/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  1 12 14 1* 18 2 22 24 2* 28 3

  *000

  *500

  +000

  +500

  8000

  8500

  .G1/

  .G2/

  .G3/

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  13/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  1 12 14 1* 18 2 22 24 2* 28 3

  0

  2

  4

  *

  8

  10

  12

  ".G1/

  ".G2/

  ".G3/

  !."bser#atii si concluzii

    (S(au efe!tuat masurari in diferite moduri de in!ar!are ale auto"e,i!ulului$!u diferite

   presiuni ale pneurilor.5P32$/-2-+$/ #ar6.

    (oduri de in!ar!are 5 +.'ondu!ator auto-2.'ondu!ator auto7pasager dreapta-.'ondu!ator 

  auto7 4 pasageri6

  Datorita u&urii auto"e,i!ulului si a anumitor piese !are fa! parte din sistemul de

  franare$re&ultatele o#tine difera semnifi!ati" de !ele teoreti!e$astfel alura !ur#elor de "ariatie

  a anumitor parametrii este diferita !omparati" !u !ea teoreti!a.

  Din anali&a datelor experimentale se poate o#ser"a !a s(a o#tinut o de!eleratie maxima de

  8$++ ms92$respe!ti" o de!eleratie minima $/ ms92.Am#ele "alori au fost o#tinute in !a&ul

  in !are presiunea P32 #ar.De!eleratia maxima a fost o#tinuta in !a&ul in!ar!ari

  auto"e,i!ulului !u !ondu!ator auto7pasager dreapta$in timp !e "aloarea minima s(a o#tinut in

  !a&ul in !are in auto"e,i!ul era pre&ent doar !ondu!atorul auto.

  -2015-

 • 8/19/2019 Diagnosticarea sistemului de franare

  14/14

   Tirlea Ionut Georgian Grupa 8402b

  In mod asteptat$efi!a!itatea sistemului de franare maxima si minima se regaseste tot in !a&ul

   pre&entat mai sus$la de!eleratie maxima efi!a!itatea este maxima 82$/ $iar la de!eleratie

  minima efi!a!itatea este minima $0.

  -2015-


Recommended