Home >Documents >Diagnostic Global

Diagnostic Global

Date post:04-Jul-2015
Category:
View:573 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Capitolul 1 Analiza diagnostic abordare conceptuala si tipuri de diagnostic 1.1 Consideraii generale In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoatere, investigare si aciune, avnd obiective precise, de la finalitatea de cunoatere tiinifica a unor sisteme economico-sociale la identificarea unor problematici ale acestora, in scopul optimizrii funcionarii si creterea performantelor lor. Dintre finalitile mai importante ale analizei diagnostic pentru o ntreprindere, enumerm: Identificarea problemelor existente in activitatea ntreprinderii si a cauzelor acestora pentru a lua masuri de remediere si reducere a riscurilor provenite din mediul extern concurenial; Identificarea avantajelor competitive ale ntreprinderii in ideea de a maximiza utilizarea lor pentru valorificarea oportunitilor provenite din mediul extern concurenial; Identificarea celor mai potrivite modalitatea de cretere a eficientei si eficacitii, de cretere a profitabilitii, de reducere a costurilor, in general de optimizare a activitilor ntreprinderii; Evaluarea efectului unor strategii ( de cretere, de meninere sau de restrngere ) sau politici diverse de firma ( investiionale, de finanare, de dividende, de marketing, de resurse umane, etc. ) asupra activitii si valorii ntreprinderii; Pregtirea operaiunii de evaluare a ntreprinderii; din acest punct de vedere, analiza diagnostic trebuie sa permit evaluatorului sa identifice principalii determinani ai valorii afacerii. Abordarea analizei se poate efectua din diverse perspective. Vom prezenta in continuare pe cele mai importante. 1. Perspectiva sistematica asigura o prezentare logica a activitii unei firme crend posibilitatea disecrii si analizei detaliate a acesteia. 2. Perspectiva integratoare sau sistemica utilizeaz un diagnostic prin prisma ntregului si nu a parilor componente. Consecina este agregarea diagnosticelor pe componente- funciuni ale ntreprinderii intre un diagnostic global sau general, care ofer evaluatorului o imagine de ansamblu asupra situaiei firmei. 3. Prin perspectiva poteniala se considera ca potenialul firmei este cel mai important atribut generator de valoare; din aceasta cauza, diagnosticul, ca si evaluarea, este de fapt o problema de potenial. Scenariile previzionale valorifica aprecierile evaluatorului asupra potenialului afacerii evaluate. Ele se transforma intreo plaja de valori

1

(opinii) asupra preului afacerii, care pot sau nu fi confirmate de tranzaciile efective nregistrate. 4. Din punct de vedere al perspectivei temporale, aprecierea viabilitii unei firme trebuie sa se fac in funcie de evoluia in timp a potenialului si a rezultatelor obinute. Dinamica indicatorilor selectai de evaluator permite estimarea tendinelor afacerii si previzionarea veniturilor si cheltuielilor viitoare. Finalitatea diagnosticului consta in aprecierea strii de sntate a firmei, inclusiv a riscului de faliment, in special in ipoteza continurii funcionarii ntreprinderii in orizontul previzional. Diagnosticul global este menit, ca intre o forma sintetica sa pun in evidenta in ce msura se realizeaz obiectivul major al activitii firmei si care este potenialul sau de dezvoltare viitoare. Diagnosticul in vederea evalurii poate fi separat in trei faze distincte: 1. Pregtirea diagnosticului- consta in strngerea si trierea documentelor si informaiilor necesare evalurii. 2. Analiza documentelor si a informaiilor - este partea principala a diagnosticului, cea care permite evaluatorului sa cunoasc mediul general si cel specific al firmei, sa determine locul acesteia in mediul sau concurenial, cat si sa elaboreze scenariile previzionale de evaluare; 3. Redactarea in scris a concluziilor- constituie un fundament pentru alegerea ipotezelor, metodelor si coeficienilor de evaluare si pentru ntocmirea previziunilor. Perspective diverse asupra analizei Perspectiva calitativa si cea cantitativa asupra analizei Direciile principale de investigare in analiza calitativa sunt oarecum apropiate de tipul de riscuri urmrite in analiza fundamentala. a) Aspecte legate de afacerea analizata: Istoric, mrime, reputaie, soliditate; Structura si interese acionari; Poziia pe piaa si cota de piaa; tendine si perspective; Caracteristicile cererii si ofertei specifice produselor si pieelor unde concureaz firma; Structura clienilor; tendine si putere de negociere; Structura furnizorilor; tendine si putere de negociere; Calitatea distribuiei; dependenta de reeaua de distribuie; Structura produselor/serviciilor, micul de marketing, ciclurile de viata; Calitatea si loialitatea resurselor umane; Fora sindicatelor, conflicte de munca; Calitatea si performantele tehnologiilor deinute; necesarul investiional. b) Aspecte legate de calitatea echipei de conducere: Profil si experiena;

2

Cunoaterea specificului afacerii; Abilitai: organizare, strategie, plan de afaceri, etc.; Persoane cheie de nenlocuit.

c) Aspecte legate de mediul general si domeniul de activitate al ntreprinderii: Factori generali politici, economici , sociali, tehnologici, ecologici (STEEP); Factorii sectoriali: importanta in economie, cadru legislativ, intensitatea concurentei, barierele la intrare si ieire, ciclicitatea, performantele, factorii cheie in succesul companiilor din sectorul respectiv. Dei analiza cantitativa are la baza studiul performantelor trecute ale firmei iar aceste nu constituie o garanie a performantelor viitoare, abordarea cantitativa este mai mult dect simplul calcul al unor indicatori economico- financiari pe baza bilanului si contului de profit. Elementul cheie l constituie corelarea aspectelor calitative de cele cantitative cuantificabile si interpretarea indicatorilor sub toate aspectele relevante pentru evaluator: * in evoluia lor istorica (in dinamica); * in structura; * comparativ cu indicatorii principalilor concureni; * comparativ cu indicii medii sectoriali; * identificarea tendinelor in orizontul previzional; * identificarea unor elemente sensibile care trebuie analizate mai in detaliu; * identificarea factorilor cei mai importani in analiza de senzitivitate. Trebuie subliniat ca factorii calitativi nu se substituie factorilor cantitativi ci au rolul de a- i completa, de a facilita nelegerea si interpretarea lor. Practic, analiza si nelegerea mai buna a factorilor calitativi permite evaluatorului realizarea unor scenarii previzionale mai credibile 1.2. Abordare conceptuala si tipuri de analiza-diagnostic Diagnosticul economico-financiar al intreprinderii are in vedere ansamblul fenomenelor si procesele economice si financiare ce se desfasoara la nivelul unui agent economic. In conditiile economiei concurentiale, analiza economico-financiara este un instrument indispensabil al managementului modern, instrument la care trebuie sa se recurga in mod permanent si nu doar in momentele de criza, cand se semnaleaza anumite disfunctionalitati in activitatea intreprinderii. Peter Druker considera ca un conducator eficient trebuie sa consacre cel putin jumatate din timpul sau problemelor privind diagnosticarea activitatii intreprinderii pe care o conduce. Analiza diagnostic urmareste caracterizarea unei situatii existente la un moment dat, precum si explicarea cauzelor care au condus la respectiva stare de fapt. Aceasta consta in cuantificarea anumitor parametrii care caracterizeaza fenomenul analizat si in compararea valorilor acestora cu un set de valori de referinta. In urma acestor 3

comparatii se trag concluzii cu privire la situatia analizata (daca aceasta este normala sau anormala, favorabila sau nefavorabila) si, pe baza relatiilor cauzale ce guverneaza fenomenele analizate, se identifica actiunile ce trebuiesc intreprinse pentru a redresa sau imbunatati situatia constatata. Orice agent economic functioneaza ca un sistem deschis, intr-o permanenta legatura cu mediul astfel ca analiza economico-financiara include practic ramura de feed-back, asigurand functia de reglare a sistemului in concordanta cu obiectivele parametrizate. In linii generale, analiza situatiei economico-financiare are ca obiective evaluarea starii de sanatate, a viabilitatii unui agent economic. Se urmareste deci evidentierea potentialului tehnico-economic si financiar al intreprinderii si a modului in care acest potential este valorificat prin desfasurarea activitatii in termeni de rentabilitate si risc. Prin analiza situatiei economico-financiare sunt vizate patru mari aspecte: A) patrimoniul intreprinderii (valoare si structura) B) performantele economico-financiare prin prisma rentabilitatii si a riscului C) echilibrul financiar sub aspectul asigurarii resurselor financiare necesare desfasurarii unei activitati rentabile D) lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii Diagnosticul poate fi realizat: a) din interiorul intreprinderii (diagnostric financiar intern) de care beneficiaza managerii si patronatul (actionarii) in vederea mentinerii si dezvoltarii intreprinderii in contextul sistemului economic concurential. b) din exteriorul intreprinderii (diagnostic financiar extern) printre cei interesati de el fiind: - furnizorii intreprinderii; - institutiile financiare; - potentialii investitori. Exista diferite tipuri de analiza diagnostic dintre care distingem cele diferentiate prin gradul de cuprindere in: - analize diagnostic globale (multifunctionale) - analize diagnostic partiale ( functionale). In functie de obiectivele urmerite analiza diagnostic se clasifica in: analiza diagnostic de rezultate; analiza diagnostic de perspectiva; analiza diagnostic de evaluare .

4

Capitolul 2 Metodologia de elaborare a analizelor diagnostic si sursele informationale 2.1 Metodologia de elaborare a analizelor diagnostic Realizarea diagnosticului unei firme in scopul evaluarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. stabilirea problemelor supuse analizei; 2. asigurarea informatiilor si analiza documentelor care stau la baza lor; 3. analiza si prezentarea rezultatelor intr

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended