Home >Documents >Dezvoltarea regionalƒ ®n Republica Moldova - cadrul legal ™i strategic

Dezvoltarea regionalƒ ®n Republica Moldova - cadrul legal ™i strategic

Date post:28-Nov-2014
Category:
View:277 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Transcript:
 • 1. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional CentruSEC IA PLANIFICARE STRATEGIC I PROGRAMRE SEC IA PLANIFICARE STRATEGIC I PROGRAMRE DEZVOLTAREA REGIONAL NDEZVOLTAREA REGIONAL NREPUBLICA MOLDOVA:REPUBLICA MOLDOVA: CACADRULDRULLEGAL, STRATEGIC ILEGAL, STRATEGIC IINSTITU IONALINSTITU IONALCooperare pentru Dezvoltareianuarieianuarie 20120122 1
 • 2. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru2POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALActivitate coordonat a autoritilor administraieipublice centrale i locale, a sectorul privat i asociativ,orientat spre,Planificarea i realizarea unei dezvoltri social-economice teritoriale echilibrate, (Legea privinddezvoltarea regional) n baza strategiilor sectoriale;Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construc iilor Autoritatea naional de coordonare i implementare apoliticii de dezvoltare regional.
 • 3. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional CentruREGIUNILE DE DEZVOLTAREREGIUNILE DE DEZVOLTARE::Unit i teritoriale func ionale ce reprezintcadrul de planificare, evaluare i implementare apoliticii de dezvoltare regional6 regiuni de dezvoltare (Nord, Centru, Sud,Chi inu, UTA Gguzia, Transnistria)3 regiuni de dezvoltare func ionale:o Regiunea Nord - 1 020 mii locuitori(Nomenclator a unit ilor teritoriale destatistica european - NUTS 2)o Regiunea Centru - 1 066 mii locuitori(NUTS 2)o Regiunea Sud - 524 mii locuitori (NUTS 3)3
 • 4. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru4CADRUL LEGAL AL DEZVOLTRII REGIONALE Legea privind dezvoltarea regional in RepublicaMoldova (438 din 28.12.2006) Hotrrea Guvernului cu privire la msurile derealizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006privind dezvoltarea regional n Republica Moldova (HG127 din 08.02.2008 Regulamentul Consiliului Naional de Coordonare a DezvoltriiRegionale Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Regulamentul-cadru al Ageniei de Dezvoltare Regional Regulamentul de formare i utilizare a mijloacelor Fonduluinaional pentru dezvoltarea regional
 • 5. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru5CADRUL INSTITU IONAL AL DEZVOLTRIIREGIONALENivel na ional Consiliul Na ional de Coordonare a DezvoltriiRegionale (CNCDR) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construc iilor, Direc ia general de dezvoltare regional Fondul Naional de Dezvoltare RegionalNivel regional Consiliile Regionale de Dezvoltare (CRD) Agen iile de Dezvoltare Regional (ADR)
 • 6. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru6CADRUL STRATEGIC I PROGRAMATIC ALDEZVOLTRII REGIONALENivel na ional Strategia Na ional de Dezvoltare Regional (2010-2012) Documentul Unic de Program (2010-2012) Plan Anual de ImplementareNivel regional Strategia de Dezvoltare Regional (2010-2016; Nord,Centru, Sud) Planul Opera ional Regional (2010-2012) Plan Anual de Activitate
 • 7. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru7PRIORIT I DE DEZVOLTARE: Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Prioritatea 2. Susinerea dezvoltrii sectorului privat, nspecial n regiunile rurale Prioritatea 3. mbuntirea factorilor de mediu i aatractivitii turistice.
 • 8. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru8
 • 9. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru9
 • 10. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centrus10
 • 11. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional Centru11STRUCTURA PROIECTELOR DIN Documentul Unic de Program(2010-2012) CONFORM PROGRAMELOR DE DEZVOLTAREProgramul I Dezvoltarea i modernizareasistemelor de ap i canalizareProgramul II Modernizarea i amenajareadrumurilor regionale i localeProgramul III Dezvoltarea IMM i ainfrastructurii de afaceriProgramul IV Protec ia mediului ambianti prevenirea calamit ilor naturale Progamul V mbunt irea atractivit ii turistice
 • 12. www.adrcentru.mdAgen ia de DezvoltareRegional CentruAgenia de Dezvoltare Regional CentruStr. Alexandru cel Bun, 33Or. Ialoveni, Republica MoldovaTel/fax: 0(268)22692oficiu.adrc@gmail.comoffice@adrcentru.mdwww.adrcentru.md12
Embed Size (px)
Recommended