Home >Documents >Despre Vegetatiunea Romaniei Si Exploratorii Ei (D.brandza 1880)

Despre Vegetatiunea Romaniei Si Exploratorii Ei (D.brandza 1880)

Date post:22-Jul-2015
Category:
View:112 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

7B74-AQ/Lt

f/^fi-i:

DESPRE

VEGETATIUNEA ROMNIEISI

EXPLORATORIIDATE iSFPRA CLIUKI

EI

I

A REfJllIXiliORU

ROTAXICE

DISCUP.su DE

HECEPIUNE

X

ACADEMIA ROMNA

DOCTOR ULUl

D.

BRANDZA

HESPUNSULfi D-UUi CKECiORIU STEFAKESCUCititeii

odina

paiilii' dft la 11

Aprilie ]8S(>.

T

I

V

()

(

;

11

A

BUCUR ESCI FIA A C A D E M(L.\noK.\TOini

f

E

f

RW).

()

M N

E

19.

Iomm) - STRADA ACADEMIEI.ISKU.

A

DESPRE

VEGETATIUNEA ROMNIEIEXPLORATORIIDiTEASI'F'KA riJMEI SI 1 IIF.i;III\II,nKl

E[

BuTAXlCE

lllKCfliSy IIE nEf.K.PIIiNK

IN'

ACAIiEMfA liOMANA

r

)OCTO R

l

!

I .

[]

D

J^'^B

R A N DZ

iiKsrrNsrLL d-lui lir.Kdoiur stkfanesci:Cititeii

edina

piililif de la

11

Aprilie ISHO.

mVX YORKhmta.nicaU

BlTCURESClT11'

o

(

;

n A F19.

T

A A

(

:

A D E

M

I

R

I

P,

)

mal multevage.

i

varieti de plante, cevegetaiunii

Moldova.Cte-\-a

observaii 11 iinscriei-ile

asupra

RomnieiVernavu.

se

n-

tlnescfi

i

D-riloru C. Caracai(7),

i

C.

relative,

una

la

topografia Munteniei

alta

la

lisiografia Moldovei. (8)

Pentru ca

s

dinu ns.

peste observaiuni mai complete asupra

erei nostre, trebue

s

ne transportmu tocmai la 1885, cndlaJ.

aflmu

pre acelea ce ne-a remasu de

Edel

(9).

bolanistu.

cruia dalovegetaiunii

rimuEdelparten

cele

dntiu

exploraiuni mai sistematice asuprade

diverselorii regiuni ale Moldovei.

divide

tot Moldova, dinntre

acesti

punclCila

vedere,

ntr'o

cuprinsl(te

Prutu

i

Siretil.

pn

leversarea ioru

comun

Dunre, i

alta ntresjeciele

Siretu

i

cresta

Carpailoru.

Indic cu de

arnruntulu

de plante ce a observaii n fie care din asinguceste regiuni. ncependu cu descrierea vegetaiunii Ceahlului, munte, dup prerea sa. cu o flor alpin proprie (10), i de rul'i

,

pe care a recoltatualpine,n n

202ale

specii

de

plante

.

dintre

cari(1 1),

102

specii

gsite

n

regiunile superiore a le

Ceahlului(12).

iaru restulu

regiunile

inleriore

acestui

muntece

Trecendu

dup(DV).

aceeaSco-

munii

nvecinai, indic

i

n

acetia vre-o 111 specii

borndu-se din niun, Edel,ce se

dup

arat schimbarea de vegetaiune

observ

n apropiarea

esului Focaniloru, nu departe de Ododescrie vegetaiunea colinelon

besci (14),piiloru

trece Siretulu

i

i

n

cm-

ce se ntindu ntre

acestu din

urm

ru

i

Prutu.

indicOndu

14

specii de

plante ce crescu prin locurile srate din vecintatea Pru-

tului

i

a Dunrii (15). H specii de plante ce crescu pre (ennru'ilei

ia-

retului (16),

specii de

plante observate n

abundanprin

pe

colinele

despre Galai (17). 10 specii de plante observate

stepele din

cest parte (18), i n line 27 prin mltinele din vecintilesulii

specii de plante acuatice,

observate

Bratiului (19).la

Edel

consider eFlorei*,

ce se ntinde de la

Galai prin Brilase

Orova, ca basaa

daco-roiri;iti(\

ce

Ibrmez o ramur importantntinde

Florei caspice

i

care,

cu

puine rnodiiicaiuni.

spre

Carpai, spre

a se

continua cu Ib'mele Florei germane,constitue

pe cndii Prutulu

i Dunreateri-

u

stavil statornic pentru mai multe plante propriep.c.

toriului dacicu,

Dmcmephalum Moldavicastavil

,

etc; nse

schimbu

inse,

suntceste

altele,

cari saru acesta

i

vinu

s

naturaliseze n a-

regiuni. Ga esemplu, menionez pe Xantluam trkuspidatam plant necunoscut n Moldova naintea resbelului turcii din 1829, cndu au lostu introdus prin fructele acestei plante, ce se gsiatj a ctate de C(3mele i codile cailoru Cazaciloru (20), dup cum sau observaii acesta i n urma ultimului resbelu turco-rusu, cnd sa li

vedutu reaprendu acesta plantpritu caii

,

prin tote

locurile pe

unde sau

of

pahoniloru rui, locuri pe unde mai nainte ajunsese a

cu desverire strpit; ca

dovad

despre acesta, ne pote servi cm-

pia Ferestrului. Din acesta regiune, Edelte (21).

adun 890

specii de plan-

tn

fine,

Edel i

termin observaiunileinteresante, dintre

sale,

prin

indicacele

iunea mai multor specii mai trecuente n regiuneavre-o

plantele sociabile

dintre Prutu

i

Siretu (22),

precum

i

a

100

specii

de arbori

i arborai,

ce crescu n

pdurile Mul-

,

dove (23),

i

dintre

cari

ce

mal

rari

suni: Pimis Cemhni^ pe care

nu Iau gsiii dehluluiAlu

ct !a Ocna,

inu

P'mus Mughus, P. punulioi'au

i

P. La-

rix (Larir. Leckbourii), pe care.

gsitu de

cti

pe vrfulu Cea-

i nc

ultimulu cu tolulCi piticu

i

pircitii.J.

duoilea anij

duppnljlic

escursiunea

lui

Edel, Dr.la

Czihak. medicu.

i

natuialiHtn. care contribui attii

de

mulii

navuirea Museuluspecies

natural dinnera

lai.

sub

litlulCi

Florce moldaviccB

ac

fie-

liucmque

cxa-i rsionibiis

ejploraia ac

secundum Limicei Systema

or-

dinat Mus. Maji l^Sd (21). catalogul ti a U K specii de plante culese din Moldova, ce compmm erbariulu menionatului museii, i din cari

ma multe sunt tocmai acelea ce fusese recoltate de Edel. Acestu catalogfi (25). ncarQ mi face nici o meniune despre localitile din Moldova, unde ati iosti observate diferitele specii ce cucele

c

prinde.

toti;i

arii

pute

s

ne servesc, de nu ])entrun

alta.

celu puinii

ca mijlociireafi

de orientare

erbariulu

museulu din

Ta.

dac

uita-

n

care a fotii lsata

de atunci ncoce acestilsa

adusu aprope completaast-d, ma

distrugere

.

aa

n

c

tot coleciunea acesta detardiiiJ.

plante,

mi aru ctii putemu dice este ca i perduterbariii.

pentru sciin. (26)

Duoi an ma

H. Leveille,

celebru

micologii

francesii,

fcendu parte din expediiunea sciinific n Rusia meridional i Crimea. executat n 1887 sub direciunea lui Demidoff (27). ntrecerea sa prin Muntenia

i

Moldova.

nc consemn

cte-va obser-

vaiuni

intei-esante

asupra vegetaiunii acestoru er. indicndu i ctecari Ie-a

va din plantele pecuresciioi'u.

observaii crescendu prin mprejurimile Buuneledin acelea,ce se vedii

precum

i

pre

iale

astdMol-

acoperi ndu ntinderi considerabile prin stepele Muntenieidovei.

i

Alu duoilea botanisiii. caregetatuiieaacestu din

dup

J.

Edel. studia cu seriositate ve-

Moldovei,

aprofundndu,

cu

multu maieste Ch.

multu de

ctii

urm. avuia imodestii,

caracterile sale.

botanislu

pie

ctii

scruttorii

Guebbard (28) pasionaii. Pe cndi Edelera lujstr, de ctu numaiexrursiunecefcii

nu cunoscea vegetaiunea

acestei

prio

din

dup

iceea

ce

a

pututu

vede n

singur

.

Guebliai'd.

explora cu deaiiirunlulu Molciovii

in

curr^u

de

o-r^c

ari,

de

la

I8i2 J8i8.coni(icra])ilu

aduniidu

i

observau du unu nunu'n'i cuclii

mul tu

maelu

de specii de planie delolulu

Edel

.

i

piinlic c;n1

descojM'ri:ioianl})nsslriacuin,piisilliini,

Dorouicmn

aii-

Doi-yeniuin herbaceuin, Dryas ociopetala. Erysimntn odoralum, Galiimt

(lentiana verna

,

(rnaphalium Leontopodiumserpyllifoliim,

,

alpinum, (Ieranium inavil-

crorrliiznm,

Helianlhemum

Hieracium alpininn, aurantiacum,Lotus.

losmti, .lnni|>erus

eonmiunis, Lilium Martagon, Linuni alpinum.,

alpiniis.

Melaiii|)yrum saxosum, Mespilus Amelanrhierslris.

M

Embed Size (px)
Recommended