Home > Documents > DESIGNUL CERCETĂRII

DESIGNUL CERCETĂRII

Date post: 07-Apr-2018
Category:
Author: emilia-cioban
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 41 /41
DESIGNUL CERCETĂRII 4.1 Obiectivele si ipotezele cercetarii Fen omenul de contact cu ins tit utia pen ite nciara gene reaz a sta ri reac tiv e de anxietate caracterizate prin note crescute la teste obiectivate prin tensiuni, iritabilitate, ner voz it ate, li ps a de încredere în pro pria persoana, reacti i în soti te de modificari neurovegetative. Tema de studiu a avut ca obiective : 1. Cunoasterea reactiilor psihoafective si comportamentale, a formelor de conflict manifeste si nemanifeste la contactul cu penitenciarul. 2. Masuri le terap eut ice si ree duca tiv e care se imp un la nivel ul perioa dei de det entie, în ved erea ame lio rari i structurilor de con fli ct si a unui trata men t eficient. Pri n obiectivele pro puse am în cerca t sa ver if ic în ce ma sura condit iile di n  penitenciar influenteaza personalitatea detinutului. De asemenea prin studiu am rmarit stabilirea cauzelor care au dus la manifestarea comportamentelor reactive.  Ipoteza Studiul de fata are la baza ipoteza conform careia exista o strînsa relatie între conditiile specifice vietii penitenciare si comportamentul agresiv, manifestat prin volenta, la detinutii cu o structura afectiva labila. 4.2 Metodologia de cercetare Metodele de lucru folosite în realizarea studiului au fost urmatoarele: 1. Consultarea dosarului de  penitenciar si a documentelor depuse la dosar;
Transcript
 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  1/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  2/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  3/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  4/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  5/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  6/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  7/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  8/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  9/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  10/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  11/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  12/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  13/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  14/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  15/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  16/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  17/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  18/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  19/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  20/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  21/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  22/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  23/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  24/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  25/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  26/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  27/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  28/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  29/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  30/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  31/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  32/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  33/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  34/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  35/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  36/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  37/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  38/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  39/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  40/41

 • 8/6/2019 DESIGNUL CERCETRII

  41/41


Recommended