+ All Categories
Home > Documents > DESEURI Ppoint Deseuri

DESEURI Ppoint Deseuri

Date post: 02-Mar-2018
Category:
Upload: alessandra-di
View: 325 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 17

Transcript
 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  1/17

  Student: Bunea Raluca- Florentina

  Grupa: 1034 A

  Universitatea Politehnica din BucurestiFacultatea de Stiinta si Inineria !aterialelor

  Speciali"are: Inineria !ediului in Industrie

  MANAGEMENTULDESEURILOR

  Coordonator:

  Conf. Dr. Ing. MihaiBuu

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  2/17

  Cuprin:1# $onsu%ul &i %ediul 'ncon(ur)tor*Resursele %ateriale &i de&eurile*1#1 Gestionarea de&eurilor*1#+ I%pact: ,caracteri"are1#3 .ipuri de de&euri*

  /e&eurile %unicipale:- /2URI I/US.RIA ,/2URI / PR5/U$6I- /2URI GRA. / A$.I7I.86I !/I$A

  1#4 $onclu"ii

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  3/17

  Conu!u" #i !$diu" %n&on'ur(tor

  /e"voltarea econo%ic) nu poate 9i separat) de consecineleactivit)ii u%ane asupra %ediului# 9ectele consu%ului &i utili")riiresurselor; asupra %ediului sunt 'n cre&tere# 5 pro

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  4/17

  R$ur$"$ !at$ria"$ #id$#$uri"$/e&eurile repre"int) o pierdere de resurse naturale ,cu% ar

  9i %etalele sau alte %ateriale recicla

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  5/17

  3. Gestionarea deeurilor

  /intre nu%eroasele pro

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  6/17

  Principalele 9or%e de i%pact&i risc deter%inate de depo"itelede de&euri or)&ene&ti &i industriale'n ordinea 'n care sunt perceputede populaie; sunt:

  %odi9ic)ri de peisa( &i discon9ort vi"ual* poluarea aerului* poluarea apelor de supra9a)*%odi9ic)ri ale 9ertilit)ii solurilor &i ale co%po"iiei

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  7/17

  .oate ele%entele unui siste% de estionare a de&eurilor pot aveaun i%pact potenial asupra %ediului# Un siste% %odern de%anae%ent al de&eurilor eli%in) sau reduce considera

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  8/17

  -.-.Tipuri d$d$#$uri

  1. /eseurile %unicipale:.er%enul de @deseuri %unicipale dese%nea") at=t

  de&eurile %ena(ere c=t &i de&eurile volu%inoasecolectate separat &i de&eurile re"ultate de la

  cur)irea spaiilor pu

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  9/17

  n Municipiul Bucureti; activitatea de colectare &itransport a de&eurilor %ena(ere &i stradale estereali"at) de ur%)toarele societ)i :

  - S#$# $o%pania Ro%prest Service - Bucure&ti 'nsectorul 1*

  - S#$# SUPR$5! S#A# 'n sectorul +*- S#$# R5SA GRUP S#R## 'n sectorul 3*- S#$# RBU S#A# 'n sectorul 4*- S#$# RBU S#A# &i S#$# $o%pania Ro%prest Service -

  Bucure&ti 'n sectorul *

  - S#$# URBA S#A# 'n sectorul C#

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  10/17

  . DE/EURI INDUSTRIALE *DE/EURI DE 0RODUC1IE,

  /e&eurile de producie repre"int) totalitatea de&eurilor

  enerate din di9erite activit)i econo%ice; acestea put=nd 9ide&euri nepericuloase sau periculoase# $antit)ile de de&euri deproducie enerate anual sunt 'nreistrate &i raportate de c)treaenii econo%ici pe

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  11/17

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  12/17

  2. DE/EURI GENERATE DE ACTI3IT41I MEDICALE>n Ro%=nia transportul de&eurilor este rele%entat

  prin Dotararea Guvernului nr# 10C1 privindtransportul de&eurilor periculoase &i nepericuloasepe teritoriul Ro%=niei; care prevede :

  atri

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  13/17

  $on9or% leislatiei 'n vioare; colectarea de&eurilorre"ultate din activit)ile %edicale se 9ace 'n condiiide colectare prin separare la locul producerii &i se

  estionea") pe cateorii sta

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  14/17

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  15/17

  0LANURILE DE GESTIONARE A DE/EURILOR

  Planurile; considerate individual sau 'n co%

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  16/17

  CONCLU5II

  Aplicarea unui siste% dura

 • 7/26/2019 DESEURI Ppoint Deseuri

  17/17

  Bi


Recommended