Home >Documents >Datoriile intreprinderii

Datoriile intreprinderii

Date post:04-Apr-2018
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  1/38

  dr.C.B. 1

  Datoriile ntreprinderii

  Cursul Nr. 9Conf. Dr. Corneliu BURADA

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  2/38

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  3/38

  dr.C.B. 3

  1. Obiectiv

  De a prescrie tratamentul contabil pentruimpozitele pe profit.

  Principala problem aprut n procesul decontabilizare a impozitului pe profit oconstituie felul n care se contabilizeazconsecinele fiscale curente i viitoare ale:

  - recuperrii(decontrii) viitoare a valoriicontabile a activelor(datoriilor) ce suntrecunoscute n bilanul unei entiti; i

  - tranzaciilor i altor evenimente aleperioadei curente ce sunt recunoscute nsituaiile financiare ale unei entiti.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  4/38

  dr.C.B. 4

  Standardul impune unei entiti scontabilizeze consecinele fiscale ale

  tranzaciilori ale altor evenimente n acelaifel n care nscrie n contabilitate tranzaciilei celelalte evenimente n sine. Astfel, pentrutranzaciile i celelalte evenimente

  recunoscute la profituri sau pierderi, oriceefecte fiscale aferente se vor recunoate iele la profituri sau pierderi. Pentrutranzaciile i alte evenimente recunoscutedirect n capitalul propriu, orice efecte fiscaleaferente vor fi de asemenea recunoscutedirect n capitalul propriu.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  5/38

  dr.C.B. 5

  n mod similar vor fi recunoscutecreanele i datoriile privind impozitul

  amnat ntr-o combinare dentreprinderi. Standardul mai trateaz i

  recunoaterea creanelor privindimpozitul amnat rezultate dinpierderile fiscale sau din crediteleneutilizate, prezentarea impozitului pe

  profit n situaiile financiare iprezentarea informaiilor legate deimpozitul pe profit.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  6/38

  dr.C.B. 6

  2. Arie de aplicare

  Standardul se aplic n contabilitateaimpozitului pe profit.

  Impozitul pe profit include totalitateaimpozitelor autohtone i strine care se

  stabilesc pentru profiturile impozabile.Impozitul pe profit mai include de asemeneacontribuii, cum ar fi impozitele reinute, caresunt pltite de ctre o filial, o entitate

  asociat sau o asociere n participaieodatcu repartizrilectre entitatea raportoare.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  7/38

  dr.C.B. 7

  Standardul nu opereaz cu metodele decontabilitate folosite pentru subveniile

  guvernamentale( a se vedea IAS 20 -Contabilitate subveniilorguvernamentale i prezentarea

  informaiilor legate de asistenaguvernamental).n cadrul standarduluise opereaz cu contabilizarea

  diferenelor temporare care pot apreadin astfel de subvenii sau creditefiscale pentru investiii.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  8/38

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  9/38

  dr.C.B. 9

  Cheltuiala cu impozitul(venitul dinimpozit)reprezint valoarea global inclus

  n determinarea profitului sau a pierderii

  pentru o perioad n ceea ce priveteimpozitul curant i cel amnat. Impozitul curent este valoarea impozitului

  pe profit pltibil(recuperabil) n raport cu

  profitul impozabil(pierderea fiscal) pe operioad. Datoriile privind impozitul amnat sunt

  reprezentate de valorile impozitului pe profit,

  pltibile n perioadele contabile viitoare, nceea ce privete diferenele temporareimpozabile.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  10/38

  dr.C.B. 10

  Creanele privind impozitul amnatsunt reprezentate de valorile

  impozitului pe profit, recuperabile nperioadele contabile viitoare, n ceea ceprivete:

  - diferenele temporare deductibile;- reportarea pierderilor fiscale

  neutilizate; i

  - reportarea creditelor fiscaleneutilizate.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  11/38

  dr.C.B. 11

  Diferenele temporare suntdiferenele dintre valoarea contabil aunui activ sau a unei datorii din bilani baza fiscal a acestora. Diferenele

  temporare potmbrca forma de:- diferene temporare impozabile;

  sau de

  - diferene temporare deductibile.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  12/38

  dr.C.B. 12

  Diferene temporare impozabile,sunt acele diferene temporare ce voravea ca rezultat valori impozabile ndeterminarea profitului impozabil( sau a

  pierderii fiscale) al (a) perioadelorviitoare, atunci cnd valoarea contabila activului sau a datoriei este

  recuperat sau decontat;

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  13/38

  dr.C.B. 13

  Diferene temporare deductibile,sunt acele diferene temporare ce voravea ca rezultat valori ce suntdeductibile pentru determinareaprofitului impozabil( sau a pierderiifiscale) al(a) perioadelor viitoare, atuncicnd valoarea contabil a activului sau

  a datoriei este recuperat saudecontat.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  14/38

  dr.C.B. 14

  Baza fiscal a unui activ sau a uneidatorii este valoarea atribuit acelui

  activ sau acelei datorii n scopurifiscale. Aceasta reprezint valoarea ceva fi dedus n scopuri fiscale din oricebeneficiu economic impozabil care va figenerat de ctre o entitate atunci cndaceasta recupereaz valoarea contabila activului. Dac aceste beneficii

  economice nu vor fi impozabile, atuncibaza fiscal a activului este egal cuvaloarea sa contabil.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  15/38

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  16/38

  dr.C.B. 16

  Creanele comerciale au o valoare de20.000 lei. Venitul aferent lor a fost deja

  inclus n profitul impozabil (pierdereafiscal). Baza fiscal a creanelorcomerciale este de 20.000 lei.

  Datoriile curente includ cheltuielileconstatate n avans la o valoare de5.000 lei. Cheltuiala aferent a fost deja

  dedus n scopuri fiscale. Baza fiscala cheltuielilor constatate n avans estede 5.000 lei.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  17/38

  dr.C.B. 17

  Datoriile curente includ cheltuieliconstatate n avans la o valoarecontabil de 5.000 lei. Cheltuielile

  aferente vor fi deduse n scopurifiscale pe baza contabilitii decas. Baza fiscal a cheltuielilor

  constatate n avans estenul.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  18/38

  dr.C.B. 18

  5. Recunoaterea datoriilor i acheltuielilor privind impozitul

  Impozitul curent al perioadei curente i alcelei anterioare trebuie recunoscut ca datorie

  n limita sumei pltite. Dac suma deja pltitn ceea ce privete perioada curent i ceaprecedent depete suma datorat pentruacele perioade, surplusul trebuie recunoscutca activ.

  Beneficiul aferent unei perioade fiscale cepoate fi transferat n perioada anterioarpentru a recupera impozitul curent al uneiperioade anterioare trebuie recunoscut caactiv.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  19/38

  dr.C.B. 19

  6. Recunoaterea datoriilor i acreanelor privind impozitul amnat

  Diferene temporare impozabile Diferenele temporare impozabile, sunt

  acele diferene care vor avea ca rezultatvalori impozabile n determinareaimpozitului pe profit al perioadelorviitoare, atunci cnd valoarea contabil a

  activului sau datoriei este recuperat saustins.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  20/38

  dr.C.B. 20

  O datorie privind impozitul amnat trebuierecunoscut pentru toate difereneletemporare impozabile, cu excepiamsurii n

  care datoria privind impozitul amnat rezultdin:- recunoaterea iniial a fondului

  comercial; sau

  - recunoatereainiial a unui activ sau aunei datorii ntr-o tranzacie care:a) nu este o combinare de ntreprindere;

  i

  b) n momentul realizrii tranzaciei,aceasta nu afecteaz nici profitul contabil,nici profitul impozabil (pierderea fiscal).

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  21/38

  dr.C.B. 21

  La recunoaterea unui activ, valoarea

  sa contabil va fi recuperat sub formabeneficiilor economice pe care le vaobine entitatea n perioadele viitoare.

  Atunci cnd valoarea contabil aactivului depete baza sa fiscal,suma beneficiilor economice

  impozabile va depi valoarea ce va fipermis sub forma deducerilor nscopuri fiscale.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  22/38

  dr.C.B. 22

  Aceastdiferenreprezint o diferentemporarimpozabil, iar obligaia de a

  plti impozitele pe profitul realizat nperioadele viitoare reprezint o datorieprivind impozitul amnat. Pe msur ceentitatea recupereaz valoarea

  contabil a activului, diferenatemporar impozabil se va relua ientitatea va avea profit impozabil.Acest lucru va face posibil generareabeneficiilor economice de ctre entitatesub forma impozitelor ce urmeaz a fipltite.

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  23/38

  dr.C.B. 23

  Exemplu Un activ care a costat 15.000 lei are o valoare

  contabil de 10.000 lei. Amortizarea cumulatcalculatirecunoscut n scopuri fiscale estede 9.000 lei. Cota de impozitare a profituluieste de 16%.

  Baza fiscal a activului este de 6.000 lei(15.000-9.000);

  Recuperarea valorii contabile a activului de

  10.000 lei presupune realizarea unui profitimpozabil de 10.000 lei;

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  24/38

  dr.C.B. 24

  Entitatea va deduce doar amortizarea

  rmas n sum de 6.000 lei; Profitul impozabil calculat va fi de 4.000

  lei(10.000-6.000);

  Entitatea va plti impozite nsum de640 lei(4.000x16%) atunci cnd varecupera valoarea contabil a activului;

 • 7/30/2019 Datoriile intreprinderii

  25/38

  dr.C.B. 25

  Diferena dintre valoarea contabil aactivului i baza fiscal se constituientr-o diferen temporar impozabilde 4.000 lei, care la rndul ei a g

Embed Size (px)
Recommended