Home >Documents >Data de publicare: 14.11 - anr.gov.ro · Agenţia Naţională pentru Romi doreşte achiziţionarea...

Data de publicare: 14.11 - anr.gov.ro · Agenţia Naţională pentru Romi doreşte achiziţionarea...

Date post:29-Aug-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ♣ P.R.

  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

  PROTECȚ IEI SOCIALE AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale 2007 - 2013

  AGENȚ IA NAȚ IONALĂ PENTRU ROMI

  AGENȚ IA NAȚ IONALĂ A

  FUNCȚ IONARILOR PUBLICI

  Asociaț ia Partida Romilor

  ”Pro-Europa”

  1

  Investeşte în oameni!

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 6 - Promovarea Incluziunii Sociale Domeniul major de intervenţie: 6.3 - Promovarea egalitatii de şanse pe piaţa muncii Titlul proiectului: „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale” Cod contract: POSDRU/16/6.3/S/6, ID 2275 Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Romi

  Aprob,

  REPREZENTANT LEGAL Preşedinte

  Ilie DINCĂ

  Data de publicare: 14.11.2011

  ANUNŢ PUBLICITAR

  - normă internă ANR -

  pentru: „Organizare reuniune cu primarii din localitatile unde isi desfasoara activitatea expertii locali romi din cadrul proiectului

  POSDRU ID 2275”

  „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor,

  grup vulnerabil supus excluziunii sociale”

  1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie

  Agenţia Naţională pentru Romi doreşte achiziţionarea de servicii hoteliere şi de restaurant în vederea organizarii reuniunii la nivel naţional cu experţii locali pe problemele romilor şi a conferinţei finale a proiectului POSDRU/16/6.3/S/6, ID 2275 „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”. Vă rugăm să consultați documentaţia pentru ofertanţi publicată pe site-ul Achizitorului în vederea achiziţionării de servicii integrate de organizare a evenimentelor din 21 și din 24.11.2011.

  2. Denumire Achizitor

  Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independenței, nr. 202 A, etaj 8, cam. 33 Oraş: Bucureşti, Sector 6, telefon: +40 213181055, fax: +40 213113047 codul poştal: 060022;

  3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

  Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalității de

  șanse pe piața muncii”. Sursa de finanţare: FSE și Bugetul național.

  4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 99.100 RON fără TVA, inclusiv cheltuielile de transport.

  5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut.

  6. Reguli de transparenţă şi publicitate

  Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi care,

  împreună cu caietul de sarcini, formularistica standard şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-ul www.anr.gov.ro, la

  secţiunea achiziţii publice.

  Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi

  obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.

  http://www.anr.gov.ro/

 • ♣ P.R.

  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

  PROTECȚ IEI SOCIALE AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale 2007 - 2013

  AGENȚ IA NAȚ IONALĂ PENTRU ROMI

  AGENȚ IA NAȚ IONALĂ A

  FUNCȚ IONARILOR PUBLICI

  Asociaț ia Partida Romilor

  ”Pro-Europa”

  2

  7. Informaţii suplimentare

  Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul Alexandru STROE, telefon:

  +40213181055, fax: +40213113047, mobil 0735567917, e-mail: [email protected]

  8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

  Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independentei, nr. 202 A, etaj 8, cam. 33

  Oraş: Bucureşti, Sector 6, telefon: +40213181055, fax: +40213113047, codul poştal: 060022;

  Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

  Data: 18.11.2011

  Ora limită:12,00

  Manager de Proiect, Expert Achizitii Publice,

  Adrian BODONEA Alexandru STROE

  mailto:[email protected]
of 2/2
P.R. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECȚ IEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 AGENȚ IA NAȚ IONALĂ PENTRU ROMI AGENȚ IA NAȚ IONALĂ A FUNCȚ IONARILOR PUBLICI Asociaț ia Partida Romilor ”Pro-Europa” 1 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 6 - Promovarea Incluziunii Sociale Domeniul major de intervenţie: 6.3 - Promovarea egalitatii de şanse pe piaţa muncii Titlul proiectului: „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale” Cod contract: POSDRU/16/6.3/S/6, ID 2275 Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Romi Aprob, REPREZENTANT LEGAL Preşedinte Ilie DINCĂ Data de publicare: 14.11.2011 ANUNŢ PUBLICITAR - normă internă ANR - pentru: „Organizare reuniune cu primarii din localitatile unde isi desfasoara activitatea expertii locali romi din cadrul proiectului POSDRU ID 2275„Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale” 1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie Agenţia Naţională pentru Romi doreşte achiziţionarea de servicii hoteliere şi de restaurant în vederea organizarii reuniunii la nivel naţional cu experţii locali pe problemele romilor şi a conferinţei finale a proiectului POSDRU/16/6.3/S/6, ID 2275 „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”. Vă rugăm să consultați documentaţia pentru ofertanţi publicată pe site-ul Achizitorului în vederea achiziţionării de servicii integrate de organizare a evenimentelor din 21 și din 24.11.2011. 2. Denumire Achizitor Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independenței, nr. 202 A, etaj 8, cam. 33 Oraş: Bucureşti, Sector 6, telefon: +40 213181055, fax: +40 213113047 codul poştal: 060022; 3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Sursa de finanţare: FSE și Bugetul național. 4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 99.100 RON fără TVA, inclusiv cheltuielile de transport. 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 6. Reguli de transparenţă şi publicitate Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi care, împreună cu caietul de sarcini, formularistica standard şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-ul www.anr.gov.ro, la secţiunea achiziţii publice. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Embed Size (px)
Recommended