+ All Categories
Home > Documents > CV-Europass-20160425-Văsii-RO Cristina Andreea.pdf · G.A.P. in domeniul fructe-legume...

CV-Europass-20160425-Văsii-RO Cristina Andreea.pdf · G.A.P. in domeniul fructe-legume...

Date post: 04-Feb-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 6 /6
15/07/2011–01/11/2015
Transcript
 • 15/07/2011–01/11/2015

  http://www.fermastoian.ro/http://www.cristinavasii.ro/

 • Curriculum vitae VĂSII CRISTINA ANDREEA

  Ilarie Voronca 17, 900684 CONSTANTA (România) www.bigland.ro

  Manager al Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001:2008 si Referent Global GAP responsabil cu urmatoarele:- Rezultatele auditurilor- Feedback-ul de la clienti- Performanţele proceselor şi conformitatea produsului- Stadiul acţiunilor corective şi preventive- Acţiuni de urmărire de la analize efectuate de management anterior- Schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii- Recomandări pentru dezvoltare- Imbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale- Monitorizarea conform standardului Global GAP (bune practici agricole)- Realizarea trasabilitatii- Realizarea hartilor culturilor si a declaratiei anuale de suprafata (APIA)- Efectuarea instructajelor privind sanatatea si securitatea in munca si tehnici de prevenire a situatiilor de urgenta- Monitorizarea aplicarii normelor HACCPAlte responsabilitati:- Comunicarea cu partenerii din afara tarii in limbile engleza si franceza- Intretinere si service pentru domeniul www.bigland.ro.(include: website si email)- Responsabil cu autenticitatea software-ului utilizat- Responsabil cu incheierea contractelor de arendare, verificarea autenticitatii documentelor de propietate- Responsabil in relatia cu Primaria Constanta si APIA Constanta

  Tipul sau sectorul de activitate Agricultură, silvicultură şi pescuit

  01/10/2008–15/04/2010 Senior Credit Card Advisor - Gold SpecialistRBS Bank Romania SA, Constanta (România) www.rbs.ro

  Activitati de consultanta, vanzari si promovare ale produselor bancare - departamentul de carduri de credit pentru persoane fizice.Produsul principal vandut: Card de Credit Gold adresat potentialilor clienti cu venituri lunare peste medie.Produse secundare: toate produsele de creditare sau depozit din oferta bancii.Premii: Top Performer Gold Credit Card

  Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări

  02/09/2007–01/10/2008 Sales representativeABN AMRO Bank Romania SA, Constanta (România) www.abnamro.ro

  Activitati de consultanta, vanzari si promovare ale produselor bancare - departamentul de carduri de credit pentru persoane fizice. Activitatea include atingerea planului lunar de vanzari.

  Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări

  15/04/2010–30/06/2011 Manager cafenea/barSC Warriors SRL, Constanta (România)

  Responsabilitati privin urmatoarele:

  25/4/16 © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 6

  http://www.abnamro.ro/http://www.rbs.ro/http://www.bigland.ro./http://www.bigland.ro/

 • Curriculum vitae VĂSII CRISTINA ANDREEA

  - recrutare si supraveghere personal- verificare si aprobare lista achizitii pe terme lung si scurt- organizare de evenimente- relationarea cu autoritatile si obtinerea avizelor/autorizatiilor

  Tipul sau sectorul de activitate Servicii de cazare şi restaurante

  15/04/2004–15/04/2006 Sales representativeWorld Telecom Network SRL, Timisoara (România) www.number-one.ro

  Activitati de promovare, consultanta si vanzari a produselor de telefonie prepay si postpay.

  Tipul sau sectorul de activitate Alte activităŢi de servicii

  15/04/2006–15/09/2007 Head of Dealer's NetworkSC Compauto SRLIC Bratianu 131, Constanta (România) www.motozone.ro

  Relationarea cu partenerii externi (Taiwan, Japonia, Franta)Efectuarea procedurilor de Import atv-uri, vanzare motociclete,scutere,skijet-uri, piese si accesoriiContactul cu autoritatile,realizare documentatie omologare a vehiculelor importate.Inregistrarea marcilor "motozone" si "compauto".

  Tipul sau sectorul de activitate Comerţul Cu Ridicata Şi Cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor Şi Motocicletelor

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  01/10/2015–Prezent Masterand in Controlul si monitorizarea calitatatii produselor agricole

  Nivelul 7 CEC

  Universitatea "Ovidius" Constanta - Facultatea de Agronomie, Constanta (România)

  Aprofundare cunostinte si specializare in domeniul calitatii produselor agricole

  09/11/2015–13/11/2015 Auditor (extern) in domeniul calitatii Nivelul 4 CEC Organismul de Certificare Rina Simtex SRL, Bucuresti (România)

  Competenta in efectuarea auditului de secunda si terta parte in domeiul calitatii conform standardului international ISO 9001:2015

  15/09/2015–17/09/2015 Farm Assurer (Consultant in bune practici agricole) Nivelul 4 CEC Global G.A.P. Academy / Food Plus GmbH, Koln (Germania)

  Consultanta autorizata conform prevederile standardului international de bune practici agricole Global G.A.P. in domeniul fructe-legume

  28/06/2015–03/07/2015 Manager Proiect Nivelul 4 CEC Core Fusion SRL, Bucuresti (România)

  Specializare in realizarea de proiecte.

  25/04/2014–27/04/2014 Responsabil de Mediu Nivelul 4 CEC TAK Education Grup SRL, Bucuresti (România)

  25/4/16 © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 6

  http://www.motozone.ro/http://www.number-one.ro/

 • Curriculum vitae VĂSII CRISTINA ANDREEA

  - aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului- gestionarea actelor normative de mediu- elaborarea programului de management al mediului- elaborarea programului de monitorizare al factorilor de mediu- intocmirea documentatiei de management de mediu- supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta- raportarea activitatii de mediu- monitorizarea factorilor de mediu

  01/10/2011–15/07/2013 Masterand in Management -Pilotage des Organisations) Nivelul 7 CECUniversite D'Áuvergne - École Universitaire de Management, Clermont Ferrand (Franţa)

  Studii postuniversitare in domeniul economic privind administrarea intreprinderilor.Domenii studiate:- management- contabilitate/fiscalitate- marketing si relatii publice- drept comercial- dreptul propietatii intelectuale- resurse umane

  01/10/2011–15/07/2013 Masterand in Administrarea Afacerilor Nivelul 7 CECUniversitatea Ovidius - Facultatea de Stiinte Economice, Constanta (România)

  Studii de masterat in domeniul economic privind administrarea intreprinderilor.

  01/10/2012–05/10/2012 CERTIFICATE - Summer SchoolUniversitatea Ovidius Constanta & Universitatea Maritima Odessa, CONSTANTA (România)

  Participare la Scoala de Vara organizata de "Odessa National Maritime University" si "Universitate Ovidius" in cadrul programului: "Development of the European Multimodal Transportation and Enviroment Protection System for CEI Countries of Low Danube"

  04/07/2011–06/07/2011 Referent conform Standardului Global GAP Nivelul 4 CEC Vitma Consultanta SRL, Bucuresti (România)

  Aplicarea si auditul conform standardului international Global GAP (bune practici agricole)

  18/07/2011–22/07/2011 Manager al Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008

  Nivelul 4 CEC

  Vitma Consultanta SRL, Bucuresti (România)

  Sistemul de management al calitatii: implementare, aplicare, imbunatatire, audit intern

  11/07/2011–14/07/2011 Auditor intern HACCP Nivelul 4 CEC Vitma Consultanta SRL, Bucuresti (România)

  Implementarea, monitorizarea si auditul intern conform standardului HACCP - Siguranta Alimentara

  25/05/2010–22/06/2010 Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca Nivelul 4 CEC

  25/4/16 © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6

 • Curriculum vitae VĂSII CRISTINA ANDREEA

  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (România)

  Aplicarea normelor de protectie a mediuluiOrganizarea activitatii de prevenire si protectieAplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in muncaPromovarea unei culturi pozitive de sanatate si securitateInstruirea personalului pe problemele desanatate si securitate in muncaPrevenirea accidentelor in muncaMonitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

  25/10/2010–19/11/2010 Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiului Nivelul 4 CEC Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (România)

  Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilorControlul modului de respectare a masurilorElaborarea documentelor specificeInstruirea salariatilorMonitorizarea si planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

  01/10/2003–30/06/2007 Licentiat in Matematica si Informatica in limba engleza Nivelul 6 CEC Universitatea Ovidius - Facultatea de Matematica si Informatica, Constanta (România)

  Studii superioare de lunga durata: Matematica si Informatica in limba engleza

  COMPETENŢE PERSONALE

  Limba(i) maternă(e) română

  Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

  engleză C2 C2 C2 C2 C2Traducator si interpret - Autorizatia Nr. 34487/18.09.2012

  franceză B1 B1 B1 B1 B1Certificat de competenta

  italiană B1 B1 B1 B1 B1Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

  Competenţe de comunicare Competente de analiza, comunicare interpersonala buna, acomodare buna in lucrul in echipa, adaptabilitate, flexibilitate, initiativa si ambitie.

  Competenţe organizaţionale/manageriale

  Bun organizator si teamleaderAbilitati de a efectua instructaje si de a sustine prezentari.Permanenta nevoie de dezvoltare si perfectionare.

  Competenţe dobândite la locul de muncă

  Auditarea privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 si al sistemului de monitorizare si trasabilitate Global GAP.Realizarea documentatiei privind proiecte de finantare si dezvoltare.Realizarea documentatiei privind inregistrarea marcilor.

  25/4/16 © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 6

  http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

 • Curriculum vitae VĂSII CRISTINA ANDREEA

  Realizarea documentatiei privind importul de vehicule si omologarea vehiculelor.

  Competenţă digitală AUTOEVALUARE

  Procesarea informaţiei Comunicare

  Creare de conţinut Securitate

  Rezolvarea de probleme

  Utilizator experimentat

  Utilizator experimentat

  Utilizator experimentat

  Utilizator experimentat

  Utilizator independent

  Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț

  Foarte buna stapanire a suitei de programe de birou.Crearea si administrarea site-urilor web.Administrarea serverului de email.Intretinere, diagnostic si service de nivel mediu al unei retele de calculatoare incluzand server (software si hardware)Utilizator de nivel mediu al programelor Adobe Photoshop si Corel Draw.

  Alte competenţe Cursuri efectuate in cadrul ABN AMRO Bank:- Curs Anti-spalarea banilor - Curs profesional de vanzariInstruiri specializate:- IFS Food ver.6.0 training - Standardul International Alimentar- GS1 Romania - etichetare, codificare, trasabilitateScoli politice:- Institutul de Studii Populare: Curs de comunicare politica 2015- Konrad Adenauer Stiftung: Scoala de Excelenta Politica 2016Participarea la conferinte si seminarii specializate.

  Permis de conducere B

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  Proiecte Sustainability in Crop Production 2014 (Global GAP) - Declaration of Abu DhabiPresedinte al subcomisiei Customer Add-on (Company Standards Verification) in cadrul proiectului Sustenabilitatea in productia de legume. Proiectul final a fost prezentat si aprobat in vederea implementarii in cadrul summitului Global GAP 2014 alaturi de Declaratia de la Abu Dhabi pentru sustenabilitate si durabilitate in agricultura la nivel mondial.In cadrul proiectului au participat specialisti din domeniu si reprezentanti ai marilor lanturi de magazine din lume.

  Proiecte Crops for Processing Global G.A.P. StandardMembru al grupului de lucru responsabil cu stabilirea criteriilor de conformitate si a punctelor de control ale standardului Culturi vegetale pentru Procesare - Global G.A.P.

  25/4/16 © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 6

  http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

  ECV 2013-05-20T07:22:04.843Z 2016-04-25T18:24:05.494Z V3.3 EWA Europass CV true CRISTINA ANDREEA VĂSII CONSTANTA RO România [email protected] www.cristinavasii.ro [email protected] yahoo Yahoo! Messenger (YIM) F Feminin română true Copresedinte BPLM TNL

  - coordonarea si reprezentarea echipei de tineret

  - inițiere, aprobare si coordonare de proiecte din cadrul TNL Constanta

  Tineretul National Liberal Constanta RO România true Membru

  - membru - Comisia Nationala pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentară (PNL)

  - membru - BPL PNL Organizatia Municipiului Constanta

  - membru - CLEx PNL Organizatia Municipiului Constanta

  - membru COATL Constanta

  Partidul National Liberal Constanta RO România true Consultant in management si administrarea afacerii

  Consultanta specializata si audit ISO 9001:2015

  Consultanta specializata Global G.A.P. - sectorul fructe-legume

  Consultanta in realizarea de proiecte de finantare

  Activitate independenta Constanta RO România true Quality Manager

  Implementarea si auditul intern al sistemelor de management al calitatii

  Stoian Land Cooperativa Agricola Constanta RO România www.fermastoian.ro business A Agricultură, silvicultură şi pescuit true Presedinte

  NTWG FV Romania reprezinta grupul de lucru partener al Organizatiei Global GAP (bune practici agricole) Germania si este format din reprezentantii a 5 companii romanesti certificate Global GAP.

  Scopul grupului de lucru este de a imbunatati si adapta cerintele standardului international in concordanta cu legislatia si conditiile din Romania, de a traduce si interpreta cerintele standardului si al documentelor conexe, de a participa la grupuri de lucru internationale si de a imbunatati bunele practici agricole la nivel international.

  Global GAP NTWG FV Romania Constanta RO România false Consultant Management

  Manager al Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001:2008 si Referent Global GAP responsabil cu urmatoarele:

  - Rezultatele auditurilor

  - Feedback-ul de la clienti

  - Performanţele proceselor şi conformitatea produsului

  - Stadiul acţiunilor corective şi preventive

  - Acţiuni de urmărire de la analize efectuate de management anterior

  - Schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii

  - Recomandări pentru dezvoltare

  - Imbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale

  - Monitorizarea conform standardului Global GAP (bune practici agricole)

  - Realizarea trasabilitatii

  - Realizarea hartilor culturilor si a declaratiei anuale de suprafata (APIA)

  - Efectuarea instructajelor privind sanatatea si securitatea in munca si tehnici de prevenire a situatiilor de urgenta

  - Monitorizarea aplicarii normelor HACCP

  Alte responsabilitati:

  - Comunicarea cu partenerii din afara tarii in limbile engleza si franceza

  - Intretinere si service pentru domeniul www.bigland.ro.(include: website si email)

  - Responsabil cu autenticitatea software-ului utilizat

  - Responsabil cu incheierea contractelor de arendare, verificarea autenticitatii documentelor de propietate

  - Responsabil in relatia cu Primaria Constanta si APIA Constanta

  BIG LAND COMPANY SRL Ilarie Voronca 17 900684 CONSTANTA RO România www.bigland.ro business A Agricultură, silvicultură şi pescuit false Senior Credit Card Advisor - Gold Specialist

  Activitati de consultanta, vanzari si promovare ale produselor bancare - departamentul de carduri de credit pentru persoane fizice.

  Produsul principal vandut: Card de Credit Gold adresat potentialilor clienti cu venituri lunare peste medie.

  Produse secundare: toate produsele de creditare sau depozit din oferta bancii.

  Premii: Top Performer Gold Credit Card

  RBS Bank Romania SA Constanta RO România www.rbs.ro business K Activităţi financiare şi de asigurări false 34151 Sales representative

  Activitati de consultanta, vanzari si promovare ale produselor bancare - departamentul de carduri de credit pentru persoane fizice. Activitatea include atingerea planului lunar de vanzari.

  ABN AMRO Bank Romania SA Constanta RO România www.abnamro.ro business K Activităţi financiare şi de asigurări false Manager cafenea/bar

  Responsabilitati privin urmatoarele:

  - recrutare si supraveghere personal

  - verificare si aprobare lista achizitii pe terme lung si scurt

  - organizare de evenimente

  - relationarea cu autoritatile si obtinerea avizelor/autorizatiilor

  SC Warriors SRL Constanta RO România I Servicii de cazare şi restaurante false 34151 Sales representative

  Activitati de promovare, consultanta si vanzari a produselor de telefonie prepay si postpay.

  World Telecom Network SRL Timisoara RO România www.number-one.ro business S Alte activităŢi de servicii false Head of Dealer's Network

  Relationarea cu partenerii externi (Taiwan, Japonia, Franta)

  Efectuarea procedurilor de Import atv-uri, vanzare motociclete,scutere,skijet-uri, piese si accesorii

  Contactul cu autoritatile,realizare documentatie omologare a vehiculelor importate.

  Inregistrarea marcilor "motozone" si "compauto".


  SC Compauto SRL IC Bratianu 131 Constanta RO România www.motozone.ro business G Comerţul Cu Ridicata Şi Cu Amănuntul; Repararea Autovehiculelor Şi Motocicletelor true Masterand in Controlul si monitorizarea calitatatii produselor agricole

  Aprofundare cunostinte si specializare in domeniul calitatii produselor agricole

  Universitatea "Ovidius" Constanta - Facultatea de Agronomie Constanta RO România 7 Nivelul 7 CEC false Auditor (extern) in domeniul calitatii

  Competenta in efectuarea auditului de secunda si terta parte in domeiul calitatii conform standardului international ISO 9001:2015

  Organismul de Certificare Rina Simtex SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Farm Assurer (Consultant in bune practici agricole)

  Consultanta autorizata conform prevederile standardului international de bune practici agricole Global G.A.P. in domeniul fructe-legume

  Global G.A.P. Academy / Food Plus GmbH Koln DE Germania 4 Nivelul 4 CEC false Manager Proiect

  Specializare in realizarea de proiecte.

  Core Fusion SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Responsabil de Mediu

  - aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului

  - gestionarea actelor normative de mediu

  - elaborarea programului de management al mediului

  - elaborarea programului de monitorizare al factorilor de mediu

  - intocmirea documentatiei de management de mediu

  - supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta

  - raportarea activitatii de mediu

  - monitorizarea factorilor de mediu

  TAK Education Grup SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Masterand in Management -Pilotage des Organisations)

  Studii postuniversitare in domeniul economic privind administrarea intreprinderilor.

  Domenii studiate:

  - management

  - contabilitate/fiscalitate

  - marketing si relatii publice

  - drept comercial

  - dreptul propietatii intelectuale

  - resurse umane

  Universite D'Áuvergne - École Universitaire de Management Clermont Ferrand FR Franţa Nivelul 7 CEC false Masterand in Administrarea Afacerilor

  Studii de masterat in domeniul economic privind administrarea intreprinderilor.

  Universitatea Ovidius - Facultatea de Stiinte Economice Constanta RO România Nivelul 7 CEC false CERTIFICATE - Summer School

  Participare la Scoala de Vara organizata de "Odessa National Maritime University" si "Universitate Ovidius" in cadrul programului: "Development of the European Multimodal Transportation and Enviroment Protection System for CEI Countries of Low Danube"

  Universitatea Ovidius Constanta & Universitatea Maritima Odessa CONSTANTA RO România false Referent conform Standardului Global GAP

  Aplicarea si auditul conform standardului international Global GAP (bune practici agricole)

  Vitma Consultanta SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Manager al Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008

  Sistemul de management al calitatii: implementare, aplicare, imbunatatire, audit intern

  Vitma Consultanta SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Auditor intern HACCP

  Implementarea, monitorizarea si auditul intern conform standardului HACCP - Siguranta Alimentara

  Vitma Consultanta SRL Bucuresti RO România 4 Nivelul 4 CEC false Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca

  Aplicarea normelor de protectie a mediului

  Organizarea activitatii de prevenire si protectie

  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca

  Promovarea unei culturi pozitive de sanatate si securitate

  Instruirea personalului pe problemele desanatate si securitate in munca

  Prevenirea accidentelor in munca

  Monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta RO România 4 Nivelul 4 CEC false Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiului

  Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor

  Controlul modului de respectare a masurilor

  Elaborarea documentelor specifice

  Instruirea salariatilor

  Monitorizarea si planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanta RO România 4 Nivelul 4 CEC false Licentiat in Matematica si Informatica in limba engleza

  Studii superioare de lunga durata: Matematica si Informatica in limba engleza

  Universitatea Ovidius - Facultatea de Matematica si Informatica Constanta RO România 6 Nivelul 6 CEC ro română en engleză C2 C2 C2 C2 C2 Traducator si interpret - Autorizatia Nr. 34487/18.09.2012 fr franceză B1 B1 B1 B1 B1 Certificat de competenta Universitatea "Ovidius" Constanta it italiană B1 B1 B1 B1 B1

  Competente de analiza, comunicare interpersonala buna, acomodare buna in lucrul in echipa, adaptabilitate, flexibilitate, initiativa si ambitie.

  Bun organizator si teamleader

  Abilitati de a efectua instructaje si de a sustine prezentari.

  Permanenta nevoie de dezvoltare si perfectionare.

  Auditarea privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 si al sistemului de monitorizare si trasabilitate Global GAP.

  Realizarea documentatiei privind proiecte de finantare si dezvoltare.

  Realizarea documentatiei privind inregistrarea marcilor.

  Realizarea documentatiei privind importul de vehicule si omologarea vehiculelor.

  Foarte buna stapanire a suitei de programe de birou.

  Crearea si administrarea site-urilor web.

  Administrarea serverului de email.

  Intretinere, diagnostic si service de nivel mediu al unei retele de calculatoare incluzand server (software si hardware)

  Utilizator de nivel mediu al programelor Adobe Photoshop si Corel Draw.

  C C C C B B

  Cursuri efectuate in cadrul ABN AMRO Bank:

  - Curs Anti-spalarea banilor

  - Curs profesional de vanzari

  Instruiri specializate:

  - IFS Food ver.6.0 training - Standardul International Alimentar

  - GS1 Romania - etichetare, codificare, trasabilitate

  Scoli politice:

  - Institutul de Studii Populare: Curs de comunicare politica 2015

  - Konrad Adenauer Stiftung: Scoala de Excelenta Politica 2016

  Participarea la conferinte si seminarii specializate.

  projects Proiecte

  Sustainability in Crop Production 2014 (Global GAP) - Declaration of Abu Dhabi

  Presedinte al subcomisiei Customer Add-on (Company Standards Verification) in cadrul proiectului Sustenabilitatea in productia de legume. Proiectul final a fost prezentat si aprobat in vederea implementarii in cadrul summitului Global GAP 2014 alaturi de Declaratia de la Abu Dhabi pentru sustenabilitate si durabilitate in agricultura la nivel mondial.

  In cadrul proiectului au participat specialisti din domeniu si reprezentanti ai marilor lanturi de magazine din lume.

  Proiecte

  Crops for Processing Global G.A.P. Standard

  Membru al grupului de lucru responsabil cu stabilirea criteriilor de conformitate si a punctelor de control ale standardului Culturi vegetale pentru Procesare - Global G.A.P.


Recommended